summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorNick Clifton <nickc@redhat.com>2019-07-24 15:21:24 +0100
committerNick Clifton <nickc@redhat.com>2019-07-24 15:21:24 +0100
commitdac6552d4a203db908e11ba4803c7e39e090716f (patch)
tree8b1756ef5af1af3d63205c659d5bc3e26ecfbdaf
parent0f3f71676a8971e0376d7d99b383660f06ff4d95 (diff)
downloadbinutils-dac6552d4a203db908e11ba4803c7e39e090716f.tar.gz
binutils-dac6552d4a203db908e11ba4803c7e39e090716f.tar.xz
binutils-dac6552d4a203db908e11ba4803c7e39e090716f.zip
Update the Swedish translation for the gas sub-directory.
-rw-r--r--gas/ChangeLog4
-rw-r--r--gas/po/sv.po9270
2 files changed, 5083 insertions, 4191 deletions
diff --git a/gas/ChangeLog b/gas/ChangeLog
index ab519fa403..34581e0b0f 100644
--- a/gas/ChangeLog
+++ b/gas/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2019-07-24 Nick Clifton <nickc@redhat.com>
+
+ * po/sv.po: Updated Swedish translation.
+
2019-07-24 Claudiu Zissulescu <claziss@synopsys.com>
* testsuite/gas/arc/nps400-6.d: Update test.
diff --git a/gas/po/sv.po b/gas/po/sv.po
index 575bf0621d..5df03ca009 100644
--- a/gas/po/sv.po
+++ b/gas/po/sv.po
@@ -1,18 +1,23 @@
# Swedish messages for gas.
-# Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2017, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
-# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2017.
+# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2017, 2019.
#
# bad -> felaktigt
# illegal -> otillåtet
# invalid -> ogiltigt
+# opcode -> opkod
+# major ... -> huvud-...
+# minor ... -> underordnad ...
+# relaxation -> lättnad
#
+#: config/tc-arm.c:676
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: gas 2.28.90\n"
+"Project-Id-Version: gas 2.31.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-29 17:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-15 22:18+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-19 16:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-23 01:27+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
@@ -21,66 +26,66 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
-#: app.c:490 app.c:504
+#: app.c:501 app.c:515
msgid "end of file in comment"
msgstr "filslut i kommentar"
-#: app.c:582 app.c:629
+#: app.c:593 app.c:640
#, c-format
msgid "end of file in string; '%c' inserted"
msgstr "filslut i sträng; ”%c” infogat"
-#: app.c:655
+#: app.c:666
#, c-format
msgid "unknown escape '\\%c' in string; ignored"
msgstr "okänd kontrollsekvens ”\\%c” i sträng; överhoppad"
-#: app.c:829 input-scrub.c:363
+#: app.c:840 input-scrub.c:363
msgid "end of file not at end of a line; newline inserted"
msgstr "filslut inte i slutet på en rad; nyrad infogat"
-#: app.c:992
+#: app.c:1003
msgid "end of file in multiline comment"
msgstr "filslut i flerradskommentar"
-#: app.c:1067
+#: app.c:1077
msgid "end of file after a one-character quote; \\0 inserted"
msgstr "filslut efter ett enteckenscitationstecken; \\0 infogat"
-#: app.c:1075
+#: app.c:1085
msgid "end of file in escape character"
msgstr "filslut i kontrollsekvenstecken"
-#: app.c:1087
+#: app.c:1097
msgid "missing close quote; (assumed)"
msgstr "saknar avslutande citattecken; (antaget)"
-#: app.c:1156 app.c:1211 app.c:1223 app.c:1303
+#: app.c:1165 app.c:1220 app.c:1232 app.c:1312
msgid "end of file in comment; newline inserted"
msgstr "filslut i kommentar; nyrad infogat"
-#: as.c:166
+#: as.c:163
msgid "missing emulation mode name"
msgstr "saknar namn på emuleringsläge"
-#: as.c:181
+#: as.c:178
#, c-format
msgid "unrecognized emulation name `%s'"
msgstr "okänt emuleringsnamn ”%s”"
-#: as.c:228
+#: as.c:225
#, c-format
msgid "GNU assembler version %s (%s) using BFD version %s\n"
msgstr "GNU assembler version %s (%s) som använder BFD version %s\n"
-#: as.c:240
+#: as.c:237
#, c-format
msgid "Usage: %s [option...] [asmfile...]\n"
msgstr "Användning %s [flagga…] [assemblerfil…]\n"
-#: as.c:242
+#: as.c:239
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
@@ -109,12 +114,12 @@ msgstr ""
" \t s inkludera symboler\n"
" \t =FIL lista till FIL (måste vara den sista underflaggan)\n"
-#: as.c:256
+#: as.c:253
#, c-format
msgid " --alternate initially turn on alternate macro syntax\n"
msgstr " --alternate slå inledningsvis på alternativ makrosyntax\n"
-#: as.c:259
+#: as.c:256
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " --compress-debug-sections\n"
@@ -126,7 +131,7 @@ msgstr ""
" --compress-debug-sections\n"
" komprimera DWARF-felsökningssektioner med zlib\n"
-#: as.c:262
+#: as.c:259
#, c-format
msgid ""
" --nocompress-debug-sections\n"
@@ -135,7 +140,7 @@ msgstr ""
" --nocompress-debug-sections\n"
" komprimera inte DWARF-felsökningssektioner\n"
-#: as.c:266
+#: as.c:263
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " --compress-debug-sections\n"
@@ -147,7 +152,7 @@ msgstr ""
" --compress-debug-sections\n"
" komprimera DWARF-felsökningssektioner med zlib\n"
-#: as.c:269
+#: as.c:266
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " --nocompress-debug-sections\n"
@@ -159,12 +164,12 @@ msgstr ""
" --nocompress-debug-sections\n"
" komprimera inte DWARF-felsökningssektioner\n"
-#: as.c:273
+#: as.c:270
#, c-format
msgid " -D produce assembler debugging messages\n"
msgstr " -D producera assemblerfelsökningsmeddelanden\n"
-#: as.c:275
+#: as.c:272
#, c-format
msgid ""
" --debug-prefix-map OLD=NEW\n"
@@ -173,27 +178,27 @@ msgstr ""
" --debug-prefix-map GAMMAL=NEY\n"
" mappa om GAMMAL till NY i felsökningsinformationen\n"
-#: as.c:278
+#: as.c:275
#, c-format
msgid " --defsym SYM=VAL define symbol SYM to given value\n"
msgstr " --defsym SYM=VÄR definiera symbol SYM till givet värde\n"
-#: as.c:294
+#: as.c:291
#, c-format
msgid " emulate output (default %s)\n"
msgstr " emulera utdata (standard %s)\n"
-#: as.c:299
+#: as.c:296
#, c-format
msgid " --execstack require executable stack for this object\n"
msgstr " --execstack kräv exekverbar stack för detta objekt\n"
-#: as.c:301
+#: as.c:298
#, c-format
msgid " --noexecstack don't require executable stack for this object\n"
msgstr " --noexecstack kräv inte exekverbar stack för detta objekt\n"
-#: as.c:303
+#: as.c:300
#, c-format
msgid ""
" --size-check=[error|warning]\n"
@@ -202,114 +207,140 @@ msgstr ""
" --size-check=[error|warning]\n"
"\t\t\t kontroll av ELF .size-direktiv (standard --size-check=error)\n"
-#: as.c:306
+#: as.c:303
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid --size-check= option: `%s'"
+msgid " --elf-stt-common=[no|yes] "
+msgstr "ogiltig --size-check=-flagga: ”%s”"
+
+#: as.c:306 as.c:317 config/tc-i386.c:11548 config/tc-i386.c:11568
#, c-format
-msgid ""
-" --elf-stt-common=[no|yes]\n"
-" generate ELF common symbols with STT_COMMON type\n"
-msgstr ""
+msgid "(default: yes)\n"
+msgstr "(standard: ja)\n"
+
+#: as.c:308 as.c:319 config/tc-i386.c:11550 config/tc-i386.c:11570
+#, c-format
+msgid "(default: no)\n"
+msgstr "(standard: nej)\n"
#: as.c:309
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -Z generate object file even after errors\n"
+msgid " generate ELF common symbols with STT_COMMON type\n"
+msgstr " -Z generera objektfil även efter fel\n"
+
+#: as.c:311
#, c-format
msgid " --sectname-subst enable section name substitution sequences\n"
-msgstr ""
+msgstr " --sectname-subst aktivera ersättningssekvenser för sektionsnamn\n"
+
+#: as.c:314
+#, c-format
+msgid " --generate-missing-build-notes=[no|yes] "
+msgstr " --generate-missing-build-notes=[no|yes] "
+
+#: as.c:321
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " Registers will not need any prefix.\n"
+msgid " generate GNU Build notes if none are present in the input\n"
+msgstr " Register kommer inte att behöva något prefix.\n"
-#: as.c:312
+#: as.c:325
#, c-format
msgid " -f skip whitespace and comment preprocessing\n"
msgstr " -f hoppa över blankteckens- och kommentarshantering\n"
-#: as.c:314
+#: as.c:327
#, c-format
msgid " -g --gen-debug generate debugging information\n"
msgstr " -g --gen-debug generera felsökningsinformation\n"
-#: as.c:316
+#: as.c:329
#, c-format
msgid " --gstabs generate STABS debugging information\n"
msgstr " --gstabs generera STABS-felsökningsinformation\n"
-#: as.c:318
+#: as.c:331
#, c-format
msgid " --gstabs+ generate STABS debug info with GNU extensions\n"
msgstr " --gstabs+ generera STABS-felsökningsinfo. med GNU-utökningar\n"
-#: as.c:320
+#: as.c:333
#, c-format
msgid " --gdwarf-2 generate DWARF2 debugging information\n"
msgstr " --gdwarf-2 generera DWARF2-felsökningsinformation\n"
-#: as.c:322
+#: as.c:335
#, c-format
msgid " --gdwarf-sections generate per-function section names for DWARF line information\n"
msgstr " --gdwarf-sections generera sektionsnamn per funktion för DWARF-radinformation\n"
-#: as.c:324
+#: as.c:337
#, c-format
msgid " --hash-size=<value> set the hash table size close to <value>\n"
msgstr " --hash-size=<värde> ställ in storlek för hashtabell i närheten av <värde>\n"
-#: as.c:326
+#: as.c:339
#, c-format
msgid " --help show this message and exit\n"
msgstr " --help visa detta meddelande och avsluta\n"
-#: as.c:328
+#: as.c:341
#, c-format
msgid " --target-help show target specific options\n"
msgstr " --target-help visa målspecifika flaggor\n"
-#: as.c:330
+#: as.c:343
#, c-format
msgid " -I DIR add DIR to search list for .include directives\n"
msgstr " -I KAT lägg till KAT i söklistan för .include-direktiv\n"
-#: as.c:332
+#: as.c:345
#, c-format
msgid " -J don't warn about signed overflow\n"
msgstr " -J varna inte om överspill med tecken\n"
-#: as.c:334
+#: as.c:347
#, c-format
msgid " -K warn when differences altered for long displacements\n"
msgstr " -K varna när skillnader ändras för långa förskjutningar\n"
-#: as.c:336
+#: as.c:349
#, c-format
msgid " -L,--keep-locals keep local symbols (e.g. starting with `L')\n"
msgstr " -L,--keep-locals behåll lokala symboler (t.ex. de som börjar med ”L”)\n"
-#: as.c:338
+#: as.c:351
#, c-format
msgid " -M,--mri assemble in MRI compatibility mode\n"
msgstr " -M,--mri assemblera i MRI-kompatibilitetsläge\n"
-#: as.c:340
+#: as.c:353
#, c-format
msgid " --MD FILE write dependency information in FILE (default none)\n"
msgstr " --MD FIL skriv beroendeinformation till FIL (standard ingen)\n"
-#: as.c:342
+#: as.c:355
#, c-format
msgid " -nocpp ignored\n"
msgstr " -nocpp hoppas över\n"
-#: as.c:344
+#: as.c:357
#, c-format
msgid " -no-pad-sections do not pad the end of sections to alignment boundaries\n"
-msgstr ""
+msgstr " -no-pad-sections fyll inte slutet av sectioner upp till justeringsgränser\n"
-#: as.c:346
+#: as.c:359
#, c-format
msgid " -o OBJFILE name the object-file output OBJFILE (default a.out)\n"
msgstr " -o OBJFIL namnge utdataobjektfilen OBJFIL (standard a.out)\n"
-#: as.c:348
+#: as.c:361
#, c-format
msgid " -R fold data section into text section\n"
msgstr " -R fäll in datasektion i textsektion\n"
-#: as.c:350
+#: as.c:363
#, c-format
msgid ""
" --reduce-memory-overheads \n"
@@ -320,42 +351,42 @@ msgstr ""
" föredra mindre minnesanvändning till priset av\n"
" längre assembleringstider\n"
-#: as.c:354
+#: as.c:367
#, c-format
msgid " --statistics print various measured statistics from execution\n"
msgstr " --statistics skriv ut diverse uppmätt statistik för exekvering\n"
-#: as.c:356
+#: as.c:369
#, c-format
msgid " --strip-local-absolute strip local absolute symbols\n"
msgstr " --strip-local-absolute rensa bort lokala, absoluta symboler\n"
-#: as.c:358
+#: as.c:371
#, c-format
msgid " --traditional-format Use same format as native assembler when possible\n"
msgstr " --traditional-format Använd samma format som inbyggd assembler när möjligt\n"
-#: as.c:360
+#: as.c:373
#, c-format
msgid " --version print assembler version number and exit\n"
msgstr " --version skriv ut versionsnummer för assembler och avsluta\n"
-#: as.c:362
+#: as.c:375
#, c-format
msgid " -W --no-warn suppress warnings\n"
msgstr " -W --no-warn undertryck varningar\n"
-#: as.c:364
+#: as.c:377
#, c-format
msgid " --warn don't suppress warnings\n"
msgstr " --warn undertryck inte varningar\n"
-#: as.c:366
+#: as.c:379
#, c-format
msgid " --fatal-warnings treat warnings as errors\n"
msgstr " --fatal-warnings behandla varningar som fel\n"
-#: as.c:369
+#: as.c:382
#, c-format
msgid ""
" --itbl INSTTBL extend instruction set to include instructions\n"
@@ -364,22 +395,22 @@ msgstr ""
" --itbl INSTTBL utöka instruktionsmängd så den inkluderar instruktioner\n"
" som matchar specifikationerna definierade i filen INSTTBL\n"
-#: as.c:373
+#: as.c:386
#, c-format
msgid " -w ignored\n"
msgstr " -w hoppas över\n"
-#: as.c:375
+#: as.c:388
#, c-format
msgid " -X ignored\n"
msgstr " -X hoppas över\n"
-#: as.c:377
+#: as.c:390
#, c-format
msgid " -Z generate object file even after errors\n"
msgstr " -Z generera objektfil även efter fel\n"
-#: as.c:379
+#: as.c:392
#, c-format
msgid ""
" --listing-lhs-width set the width in words of the output data column of\n"
@@ -388,7 +419,7 @@ msgstr ""
" --listing-lhs-width ställ in bredden i ord för utdatakolumnen i\n"
" listningen\n"
-#: as.c:382
+#: as.c:395
#, c-format
msgid ""
" --listing-lhs-width2 set the width in words of the continuation lines\n"
@@ -399,7 +430,7 @@ msgstr ""
" i utdatakolumnen; hoppas över om mindre än\n"
" bredden för den första raden\n"
-#: as.c:386
+#: as.c:399
#, c-format
msgid ""
" --listing-rhs-width set the max width in characters of the lines from\n"
@@ -408,7 +439,7 @@ msgstr ""
" --listing-rhs-width ställ in max bredd i tecken för raderna från\n"
" källfilen\n"
-#: as.c:389
+#: as.c:402
#, c-format
msgid ""
" --listing-cont-lines set the maximum number of continuation lines used\n"
@@ -417,34 +448,34 @@ msgstr ""
" --listing-cont-lines ställ i maximalt antal fortsättningsrader som används\n"
" för utdatakolumnen i listningen\n"
-#: as.c:392
+#: as.c:405
#, c-format
msgid " @FILE read options from FILE\n"
msgstr " @FIL läs flaggor från FIL\n"
-#: as.c:400
+#: as.c:413
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr "Rapportera buggar till %s\n"
-#: as.c:620
+#: as.c:635
#, c-format
msgid "unrecognized option -%c%s"
msgstr "okänd flagga -%c%s"
#. This output is intended to follow the GNU standards document.
-#: as.c:662
+#: as.c:677
#, c-format
msgid "GNU assembler %s\n"
msgstr "Gnu assembler %s\n"
-#: as.c:663
+#: as.c:678
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.\n"
-msgid "Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgid "Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.\n"
-#: as.c:664
+#: as.c:679
#, c-format
msgid ""
"This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
@@ -456,7 +487,7 @@ msgstr ""
"Detta program har inga som helst garantier.\n"
"\n"
-#: as.c:669
+#: as.c:684
#, fuzzy, c-format
#| msgid "This assembler was configured for a target of `%s'.\n"
msgid ""
@@ -464,127 +495,133 @@ msgid ""
"cpu type `%s'.\n"
msgstr "Denna assembler konfigurerades för ett ”%s”-mål.\n"
-#: as.c:673
+#: as.c:688
#, c-format
msgid "This assembler was configured for a target of `%s'.\n"
msgstr "Denna assembler konfigurerades för ett ”%s”-mål.\n"
-#: as.c:681
+#: as.c:696
msgid "multiple emulation names specified"
msgstr "flera emuleringsnamn angivna"
-#: as.c:683
+#: as.c:698
msgid "emulations not handled in this configuration"
msgstr "emuleringar hanteras inte i denna konfiguration"
-#: as.c:688
+#: as.c:703
#, c-format
msgid "alias = %s\n"
msgstr "alias = %s\n"
-#: as.c:689
+#: as.c:704
#, c-format
msgid "canonical = %s\n"
msgstr ""
"kanoniskt = %s\n"
"\n"
-#: as.c:690
+#: as.c:705
#, c-format
msgid "cpu-type = %s\n"
msgstr "cputyp = %s\n"
-#: as.c:692
+#: as.c:707
#, c-format
msgid "format = %s\n"
msgstr "format = %s\n"
-#: as.c:695
+#: as.c:710
#, c-format
msgid "bfd-target = %s\n"
msgstr "bfd-mål = %s\n"
-#: as.c:712
+#: as.c:727
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid -msse-check= option: `%s'"
msgid "Invalid --compress-debug-sections option: `%s'"
msgstr "ogiltig -msse-check=-flagga: ”%s”"
-#: as.c:715
+#: as.c:730
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot compress debug sections (zlib not installed)"
msgid "--compress-debug-sections=%s is unsupported"
msgstr "kan inte komprimera felsökningssektioner (zlib inte installerat)"
-#: as.c:740
+#: as.c:755
msgid "bad defsym; format is --defsym name=value"
msgstr "felaktig defsym; formatet är --defsym namn=värde"
-#: as.c:760
+#: as.c:775
msgid "no file name following -t option"
msgstr "inget filnamn följer -t-flaggan"
-#: as.c:775
+#: as.c:790
#, c-format
msgid "failed to read instruction table %s\n"
msgstr "misslyckades med att läsa instruktionstabellen %s\n"
-#: as.c:891
+#: as.c:906
#, c-format
msgid "Invalid --size-check= option: `%s'"
msgstr "ogiltig --size-check=-flagga: ”%s”"
-#: as.c:900
+#: as.c:915
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Invalid --size-check= option: `%s'"
msgid "Invalid --elf-stt-common= option: `%s'"
msgstr "ogiltig --size-check=-flagga: ”%s”"
-#: as.c:973
+#: as.c:929
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid -msse-check= option: `%s'"
+msgid "Invalid --generate-missing-build-notes option: `%s'"
+msgstr "ogiltig -msse-check=-flagga: ”%s”"
+
+#: as.c:1000
#, c-format
msgid "invalid listing option `%c'"
msgstr "ogiltig listningsflagga ”%c”"
-#: as.c:1026
+#: as.c:1053
msgid "--hash-size needs a numeric argument"
msgstr "--hash-size behöver ett numeriskt argument"
-#: as.c:1051
+#: as.c:1075
#, c-format
msgid "%s: total time in assembly: %ld.%06ld\n"
msgstr "%s: total tid för assemblering: %ld.%06ld\n"
-#: as.c:1054
-#, c-format
-msgid "%s: data size %ld\n"
-msgstr "%s: datastorlek %ld\n"
+#: as.c:1243
+msgid "libbfd ABI mismatch"
+msgstr "libbfd ABI stämmer inte"
-#: as.c:1339
+#: as.c:1282
#, c-format
-msgid "%d warning"
-msgstr "%d varning"
+msgid "The input '%s' and output '%s' files are the same"
+msgstr "Indata ”%s” och utdata ”%s” filer är de samma"
-#: as.c:1341
-#, c-format
-msgid "%d warnings"
-msgstr "%d varningar"
+#: as.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d warning"
+msgid "%d warning"
+msgid_plural "%d warnings"
+msgstr[0] "%d varning"
+msgstr[1] "%d varning"
-#: as.c:1343
-#, c-format
+#: as.c:1394
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d error"
msgid "%d error"
-msgstr "%d fel"
+msgid_plural "%d errors"
+msgstr[0] "%d fel"
+msgstr[1] "%d fel"
-#: as.c:1345
-#, c-format
-msgid "%d errors"
-msgstr "%d fel"
-
-#: as.c:1350
+#: as.c:1398
#, c-format
msgid "%s, treating warnings as errors"
msgstr "%s, hanterar varningar som fel"
-#: as.c:1361
+#: as.c:1409
#, c-format
msgid "%s, %s, generating bad object file\n"
msgstr "%s, %s, genererar felaktig objektfil\n"
@@ -598,137 +635,136 @@ msgstr "Fallvärde %ld oväntat vid rad %d i fil ”%s”\n"
#. * We have a GROSS internal error.
#. * This should never happen.
#.
-#: atof-generic.c:418 config/tc-m68k.c:3582
+#: atof-generic.c:418 config/tc-m68k.c:3501
msgid "failed sanity check"
msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll"
-#: cgen.c:107 config/tc-alpha.c:2099 config/tc-alpha.c:2123
-#: config/tc-arc.c:3982 config/tc-arc.c:4056 config/tc-d10v.c:550
+#: cgen.c:106 config/tc-alpha.c:2098 config/tc-alpha.c:2122
+#: config/tc-arc.c:4034 config/tc-arc.c:4108 config/tc-d10v.c:550
#: config/tc-d30v.c:537 config/tc-mn10200.c:1098 config/tc-mn10300.c:1752
-#: config/tc-ppc.c:2925 config/tc-ppc.c:3111 config/tc-ppc.c:3376
-#: config/tc-s390.c:1333 config/tc-s390.c:1456 config/tc-s390.c:1589
+#: config/tc-ppc.c:3237 config/tc-ppc.c:3423 config/tc-ppc.c:3710
+#: config/tc-s390.c:1340 config/tc-s390.c:1463 config/tc-s390.c:1597
#: config/tc-v850.c:2538 config/tc-v850.c:2609 config/tc-v850.c:2656
#: config/tc-v850.c:2693 config/tc-v850.c:2730 config/tc-v850.c:2993
msgid "too many fixups"
msgstr "för många fixar"
-#: cgen.c:372 cgen.c:392 config/tc-d10v.c:461 config/tc-d30v.c:453
-#: config/tc-i370.c:2125 config/tc-mn10200.c:1040 config/tc-mn10300.c:1677
-#: config/tc-ppc.c:2967 config/tc-s390.c:1304 config/tc-v850.c:2647
-#: config/tc-v850.c:2681 config/tc-v850.c:2721 config/tc-v850.c:2966
-#: config/tc-z80.c:446
+#: cgen.c:371 cgen.c:391 config/tc-d10v.c:461 config/tc-d30v.c:453
+#: config/tc-mn10200.c:1040 config/tc-mn10300.c:1677 config/tc-ppc.c:3279
+#: config/tc-s390.c:1324 config/tc-v850.c:2647 config/tc-v850.c:2681
+#: config/tc-v850.c:2721 config/tc-v850.c:2966 config/tc-z80.c:446
msgid "illegal operand"
msgstr "otillåten operand"
-#: cgen.c:396 config/tc-avr.c:716 config/tc-d10v.c:463 config/tc-d30v.c:455
-#: config/tc-h8300.c:502 config/tc-i370.c:2127 config/tc-mcore.c:661
-#: config/tc-microblaze.c:603 config/tc-mmix.c:495 config/tc-mn10200.c:1043
-#: config/tc-mn10300.c:1680 config/tc-msp430.c:417 config/tc-ppc.c:2969
-#: config/tc-s390.c:1322 config/tc-sh.c:1385 config/tc-sh64.c:2214
-#: config/tc-v850.c:2651 config/tc-v850.c:2685 config/tc-v850.c:2725
-#: config/tc-v850.c:2969 config/tc-xgate.c:895 config/tc-z80.c:557
-#: config/tc-z8k.c:349
+#: cgen.c:395 config/tc-avr.c:898 config/tc-d10v.c:463 config/tc-d30v.c:455
+#: config/tc-h8300.c:497 config/tc-mcore.c:661 config/tc-microblaze.c:613
+#: config/tc-mmix.c:495 config/tc-mn10200.c:1043 config/tc-mn10300.c:1680
+#: config/tc-msp430.c:417 config/tc-ppc.c:3281 config/tc-s390.c:1329
+#: config/tc-sh.c:988 config/tc-v850.c:2651 config/tc-v850.c:2685
+#: config/tc-v850.c:2725 config/tc-v850.c:2969 config/tc-xgate.c:895
+#: config/tc-z80.c:557 config/tc-z8k.c:349
msgid "missing operand"
msgstr "saknar operand"
-#: cgen.c:767
+#: cgen.c:771
msgid "a reloc on this operand implies an overflow"
msgstr "en omlokalisering av denna operand medför överspill"
-#: cgen.c:790
+#: cgen.c:794
msgid "operand mask overflow"
msgstr "överspill för operandmask"
#. We can't actually support subtracting a symbol.
-#: cgen.c:851 config/tc-arm.c:1753 config/tc-arm.c:10265 config/tc-arm.c:10317
-#: config/tc-arm.c:10574 config/tc-arm.c:11399 config/tc-arm.c:12535
-#: config/tc-arm.c:12575 config/tc-arm.c:12918 config/tc-arm.c:12959
-#: config/tc-arm.c:17292 config/tc-arm.c:17333 config/tc-avr.c:1339
-#: config/tc-avr.c:1351 config/tc-avr.c:1615 config/tc-cris.c:4067
-#: config/tc-d10v.c:1507 config/tc-d30v.c:1912 config/tc-mips.c:9265
-#: config/tc-mips.c:10570 config/tc-mips.c:11826 config/tc-mips.c:12485
-#: config/tc-nds32.c:6587 config/tc-pru.c:746 config/tc-pru.c:756
-#: config/tc-spu.c:957 config/tc-spu.c:981 config/tc-tilegx.c:1485
-#: config/tc-tilepro.c:1346 config/tc-v850.c:3452 config/tc-vax.c:282
-#: config/tc-xstormy16.c:482 config/tc-xtensa.c:5932 config/tc-xtensa.c:12967
+#: cgen.c:857 config/tc-arm.c:1793 config/tc-arm.c:10365 config/tc-arm.c:10417
+#: config/tc-arm.c:10675 config/tc-arm.c:11512 config/tc-arm.c:12649
+#: config/tc-arm.c:12689 config/tc-arm.c:13032 config/tc-arm.c:13073
+#: config/tc-arm.c:17567 config/tc-arm.c:17608 config/tc-avr.c:1549
+#: config/tc-avr.c:1561 config/tc-avr.c:1825 config/tc-cris.c:4067
+#: config/tc-d10v.c:1507 config/tc-d30v.c:1912 config/tc-ft32.c:574
+#: config/tc-ft32.c:587 config/tc-mips.c:9533 config/tc-mips.c:10838
+#: config/tc-mips.c:12094 config/tc-mips.c:12753 config/tc-nds32.c:7830
+#: config/tc-pru.c:747 config/tc-pru.c:757 config/tc-spu.c:972
+#: config/tc-spu.c:996 config/tc-tilegx.c:1486 config/tc-tilepro.c:1347
+#: config/tc-v850.c:3451 config/tc-vax.c:282 config/tc-xstormy16.c:482
+#: config/tc-xtensa.c:5979 config/tc-xtensa.c:13163
msgid "expression too complex"
msgstr "uttryck för komplext"
-#: cgen.c:950 config/tc-ppc.c:6955 config/tc-s390.c:2366 config/tc-v850.c:3504
+#: cgen.c:956 config/tc-ppc.c:7309 config/tc-s390.c:2378 config/tc-v850.c:3503
#: config/tc-xstormy16.c:539
msgid "unresolved expression that must be resolved"
msgstr "oupplöst uttryck som måste lösas upp"
-#: cgen.c:975 config/tc-xstormy16.c:564
+#: cgen.c:981 config/tc-xstormy16.c:564
#, c-format
msgid "internal error: can't install fix for reloc type %d (`%s')"
msgstr "internt fel: kan inte installera fix för omlokaliseringstyp %d (”%s”)"
-#: cgen.c:1026 config/tc-nios2.c:1360 config/tc-pru.c:787
+#: cgen.c:1032 config/tc-nios2.c:1360 config/tc-pru.c:788
msgid "relocation is not supported"
msgstr "omlokalisering stöds inte"
-#: cond.c:82
+#: cond.c:84
msgid "invalid identifier for \".ifdef\""
msgstr "ogiltig identifierare för ”.ifdef”"
-#: cond.c:149
+#: cond.c:151
msgid "non-constant expression in \".if\" statement"
msgstr "icke-konstant uttryck i ”.if”-sats"
-#: cond.c:276
+#: cond.c:279
msgid "bad format for ifc or ifnc"
msgstr "felaktigt format för ifc eller ifnc"
-#: cond.c:306
+#: cond.c:310
msgid "\".elseif\" without matching \".if\""
msgstr "”.elseif” utan matchande ”.if”"
-#: cond.c:310
+#: cond.c:314
msgid "\".elseif\" after \".else\""
msgstr "”.elseif” efter ”.else”"
-#: cond.c:313 cond.c:419
+#: cond.c:317 cond.c:423
msgid "here is the previous \".else\""
msgstr "här är föregående ”.else”"
-#: cond.c:316 cond.c:422
+#: cond.c:320 cond.c:426
msgid "here is the previous \".if\""
msgstr "här är föregående ”.if”"
-#: cond.c:345
+#: cond.c:349
msgid "non-constant expression in \".elseif\" statement"
msgstr "icke-konstant uttryck i ”.elseif”-sats"
-#: cond.c:383
+#: cond.c:387
msgid "\".endif\" without \".if\""
msgstr "”.endif” utan ”.if”"
-#: cond.c:412
+#: cond.c:416
msgid "\".else\" without matching \".if\""
msgstr "”.else” utan matchande ”.if”"
-#: cond.c:416
+#: cond.c:420
msgid "duplicate \".else\""
msgstr "dubblerat ”.else”"
-#: cond.c:467
+#: cond.c:471
msgid ".ifeqs syntax error"
msgstr "syntaxfel för .ifeqs"
-#: cond.c:548
+#: cond.c:553
msgid "end of macro inside conditional"
msgstr "makroslut inuti villkor"
-#: cond.c:550
+#: cond.c:555
msgid "end of file inside conditional"
msgstr "filslut inuti villkor"
-#: cond.c:553
+#: cond.c:559
msgid "here is the start of the unterminated conditional"
msgstr "här är början på det oavslutade villkoret"
-#: cond.c:557
+#: cond.c:563
msgid "here is the \"else\" of the unterminated conditional"
msgstr "här är ”else”-grenen för det oavslutade villkoret"
@@ -744,7 +780,7 @@ msgstr "NaN stöds inte av detta mål\n"
msgid "Infinities are not supported by this target\n"
msgstr "Oändligheter stöds inte av detta mål\n"
-#: config/atof-ieee.c:781 config/atof-vax.c:449 config/tc-arm.c:1139
+#: config/atof-ieee.c:781 config/atof-vax.c:449 config/tc-arm.c:1169
#: config/tc-ia64.c:11608 config/tc-tic30.c:1263 config/tc-tic4x.c:2585
msgid "Unrecognized or unsupported floating point constant"
msgstr "Okänd flyttalskonstant eller så stöds den inte"
@@ -759,114 +795,114 @@ msgstr "Försök att placera en normal symbol i mängden %s"
msgid "Attempt to put an undefined symbol into set %s"
msgstr "Försök att placera en odefinierad symbol i mängden %s"
-#: config/obj-aout.c:112 config/obj-coff.c:1382
+#: config/obj-aout.c:112 config/obj-coff.c:1378
#, c-format
msgid "Symbol `%s' can not be both weak and common"
msgstr "Symbol ”%s” kan inte både vara svag och normal"
-#: config/obj-coff.c:135 dw2gencfi.c:334
+#: config/obj-coff.c:134 dw2gencfi.c:334
#, c-format
msgid "Inserting \"%s\" into structure table failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att infoga ”%s” i strukturtabell: %s"
-#: config/obj-coff.c:214 config/obj-coff.c:1681 config/tc-ppc.c:5575
-#: config/tc-tic54x.c:3980 read.c:2959
+#: config/obj-coff.c:213 config/obj-coff.c:1677 config/tc-ppc.c:5916
+#: config/tc-tic54x.c:3979 read.c:2961
#, c-format
msgid "error setting flags for \"%s\": %s"
msgstr "fel vi inställning av flaggor för ”%s”: %s"
#. Zero is used as an end marker in the file.
-#: config/obj-coff.c:435
+#: config/obj-coff.c:431
msgid "Line numbers must be positive integers\n"
msgstr "Radnummer måste vara positiva heltal.\n"
-#: config/obj-coff.c:467
+#: config/obj-coff.c:463
msgid ".ln pseudo-op inside .def/.endef: ignored."
msgstr ".ln pseudoopkod inuti .def/.endif: överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:509 ecoff.c:3245
+#: config/obj-coff.c:505 ecoff.c:3245
msgid ".loc outside of .text"
msgstr ".loc utanför .text"
-#: config/obj-coff.c:516
+#: config/obj-coff.c:512
msgid ".loc pseudo-op inside .def/.endef: ignored."
msgstr ".loc pseudoopkod inuti .def/.endef: överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:596
+#: config/obj-coff.c:592
msgid ".def pseudo-op used inside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".def pseudoopkod använd inuti .def/.endef: överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:629
+#: config/obj-coff.c:625
msgid ".endef pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".endef pseudoopkod använd utanför .def/.endef: överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:668
+#: config/obj-coff.c:664
#, c-format
msgid "`%s' symbol without preceding function"
msgstr "”%s” symbol utan föregående funktion"
-#: config/obj-coff.c:755
+#: config/obj-coff.c:751
#, c-format
msgid "unexpected storage class %d"
msgstr "oväntad lagringsklass %d"
-#: config/obj-coff.c:863
+#: config/obj-coff.c:859
msgid ".dim pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".dim psuedo-opkod använd utanför .def/.endef: överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:883
+#: config/obj-coff.c:879
msgid "badly formed .dim directive ignored"
msgstr "felaktigt utformat .dim-direktiv överhoppat"
-#: config/obj-coff.c:932
+#: config/obj-coff.c:928
#, fuzzy
#| msgid ".size pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgid ".size pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".size pseudoopkod använd utanför .def/.endef överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:947
+#: config/obj-coff.c:943
#, fuzzy
#| msgid ".scl pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgid ".scl pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".scl pseudoopkod använd utanför .def/.endef överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:964
+#: config/obj-coff.c:960
#, fuzzy
#| msgid ".tag pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgid ".tag pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".tag pseudoopkod använd utanför .def/.endef överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:981
+#: config/obj-coff.c:977
#, c-format
msgid "tag not found for .tag %s"
msgstr "tagg inte hittad för .tag %s"
-#: config/obj-coff.c:994
+#: config/obj-coff.c:990
#, fuzzy
#| msgid ".type pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgid ".type pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".type pseudoopkod använd utanför .def/.endef överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:1013
+#: config/obj-coff.c:1009
#, fuzzy
#| msgid ".val pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgid ".val pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".val pseudoopkod använd utanför .def/.endef överhoppad."
-#: config/obj-coff.c:1160
+#: config/obj-coff.c:1156
msgid "badly formed .weak directive ignored"
msgstr "felaktigt utformat .weak-direktiv överhoppat"
-#: config/obj-coff.c:1338
+#: config/obj-coff.c:1334
msgid "mismatched .eb"
msgstr ".eb stämmer inte"
-#: config/obj-coff.c:1361
+#: config/obj-coff.c:1357
#, c-format
msgid "C_EFCN symbol for %s out of scope"
msgstr "C_EFCN-symbol för %s utanför räckvidd"
-#: config/obj-coff.c:1415
+#: config/obj-coff.c:1411
#, c-format
msgid "Warning: internal error: forgetting to set endndx of %s"
msgstr "Varning: internt fel: glömmer att sätta endndx för %s"
@@ -874,22 +910,22 @@ msgstr "Varning: internt fel: glömmer att sätta endndx för %s"
#. STYP_INFO
#. STYP_LIB
#. STYP_OVER
-#: config/obj-coff.c:1646
+#: config/obj-coff.c:1642
#, c-format
msgid "unsupported section attribute '%c'"
msgstr "sektionsattribut ”%c” stöds inte"
-#: config/obj-coff.c:1650 config/tc-ppc.c:5557
+#: config/obj-coff.c:1646 config/tc-ppc.c:5898
#, c-format
msgid "unknown section attribute '%c'"
msgstr "okänt sektionsattribut ”%c”"
-#: config/obj-coff.c:1693 config/obj-macho.c:267
+#: config/obj-coff.c:1689 config/obj-macho.c:269
#, c-format
msgid "Ignoring changed section attributes for %s"
msgstr "Hoppar över ändrade sektionsattribut för %s"
-#: config/obj-coff.c:1831
+#: config/obj-coff.c:1827
#, c-format
msgid "0x%lx: \"%s\" type = %ld, class = %d, segment = %d\n"
msgstr "0x%lx: \"%s\" typ = %ld, klass = %d, segment = %d\n"
@@ -902,217 +938,234 @@ msgstr "Kan inte sätta GP-värde"
msgid "Can't set register masks"
msgstr "Kan inte sätta registermasker"
-#: config/obj-elf.c:348 config/tc-sparc.c:4461 config/tc-v850.c:511
+#: config/obj-elf.c:345 config/tc-sparc.c:4389 config/tc-v850.c:511
#, c-format
msgid "bad .common segment %s"
msgstr "felaktigt .common-segment %s"
-#: config/obj-elf.c:424
+#: config/obj-elf.c:421
msgid "Missing symbol name in directive"
msgstr "Saknar symbolnamn i direktiv"
-#: config/obj-elf.c:632
+#: config/obj-elf.c:643
#, c-format
msgid "setting incorrect section type for %s"
msgstr "sätter in felaktig sektionstyp för %s"
-#: config/obj-elf.c:637
+#: config/obj-elf.c:648
#, c-format
msgid "ignoring incorrect section type for %s"
msgstr "hoppar över felaktig sektionstyp för %s"
-#: config/obj-elf.c:688
+#: config/obj-elf.c:699
#, c-format
msgid "setting incorrect section attributes for %s"
msgstr "ställer in felaktiga sektionsattribut för %s"
-#: config/obj-elf.c:744
+#: config/obj-elf.c:710
+#, c-format
+msgid "SHF_ALLOC isn't set for GNU_MBIND section: %s"
+msgstr "SHF_ALLOC är inte satt för GNU_MBIND-sektion: %s"
+
+#: config/obj-elf.c:759
#, c-format
msgid "ignoring changed section type for %s"
msgstr "hoppar över ändrad sektionstyp för %s"
-#: config/obj-elf.c:756
+#: config/obj-elf.c:771
#, c-format
msgid "ignoring changed section attributes for %s"
msgstr "hoppar över ändrade sektionsattribut för %s"
-#: config/obj-elf.c:763
+#: config/obj-elf.c:778
#, c-format
msgid "ignoring changed section entity size for %s"
msgstr "hoppar över ändrad storlek för sektionspost för %s"
-#: config/obj-elf.c:824
+#: config/obj-elf.c:842
#, fuzzy
#| msgid "unrecognized .section attribute: want a,e,w,x,M,S,G,T"
msgid "unrecognized .section attribute: want a,e,w,x,M,S,G,T or number"
msgstr "okänt .section-attribut: vill ha a,e,w,x,M,S,G,T"
-#: config/obj-elf.c:884
+#: config/obj-elf.c:902
msgid "extraneous characters at end of numeric section type"
-msgstr ""
+msgstr "extra tecken på slutet av numerisk sektionstyp"
-#: config/obj-elf.c:890 read.c:2943
+#: config/obj-elf.c:908 read.c:2945
msgid "unrecognized section type"
msgstr "okänd sektionstyp"
-#: config/obj-elf.c:922
+#: config/obj-elf.c:940
msgid "unrecognized section attribute"
msgstr "okänt sektionsattribut"
-#: config/obj-elf.c:953 config/tc-alpha.c:4208
+#: config/obj-elf.c:971 config/tc-alpha.c:4209
msgid "missing name"
msgstr "saknar namn"
-#: config/obj-elf.c:1112
+#: config/obj-elf.c:1129
msgid "invalid merge entity size"
msgstr "ogiltig storlek för sammanfogningspost"
-#: config/obj-elf.c:1119
+#: config/obj-elf.c:1136
msgid "entity size for SHF_MERGE not specified"
msgstr "poststorlek för SHF_MERGE inte angiven"
-#: config/obj-elf.c:1125
+#: config/obj-elf.c:1142
msgid "? section flag ignored with G present"
msgstr "? sektionsflagga överhoppad med G närvarande"
-#: config/obj-elf.c:1149
+#: config/obj-elf.c:1166
msgid "group name for SHF_GROUP not specified"
msgstr "gruppnamn för SHF_GROUP inte angivet"
-#: config/obj-elf.c:1172
+#: config/obj-elf.c:1191
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported instruction `%s'"
+msgid "unsupported mbind section info: %s"
+msgstr "instruktion ”%s” stöds inte"
+
+#: config/obj-elf.c:1206
msgid "character following name is not '#'"
msgstr "tecken efter namn är inte ”#”"
-#: config/obj-elf.c:1291
+#: config/obj-elf.c:1326
msgid ".previous without corresponding .section; ignored"
msgstr ".previous utan motsvarande .section; överhoppat"
-#: config/obj-elf.c:1317
+#: config/obj-elf.c:1352
msgid ".popsection without corresponding .pushsection; ignored"
msgstr ".popsection utan motsvarande .pushsection; överhoppat"
-#: config/obj-elf.c:1363
+#: config/obj-elf.c:1398
msgid "expected comma after name in .symver"
msgstr "förväntade komma efter namn i .symver"
-#: config/obj-elf.c:1386
+#: config/obj-elf.c:1414 config/obj-elf.c:2304
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' can't be equated to common symbol '%s'"
+msgid "`%s' can't be versioned to common symbol '%s'"
+msgstr "”%s” kan inte likställas med allmän symbol ”%s”"
+
+#: config/obj-elf.c:1429
#, c-format
msgid "missing version name in `%s' for symbol `%s'"
msgstr "saknar versionsnamn i ”%s” för symbol ”%s”"
-#: config/obj-elf.c:1397
+#: config/obj-elf.c:1440
#, c-format
msgid "multiple versions [`%s'|`%s'] for symbol `%s'"
msgstr "flera versioner [”%s”|”%s”] för symbol ”%s”"
-#: config/obj-elf.c:1433
+#: config/obj-elf.c:1476
#, c-format
msgid "expected `%s' to have already been set for .vtable_inherit"
msgstr "förväntade att ”%s” redan ha ställts in för .vtable_inherit"
-#: config/obj-elf.c:1443
+#: config/obj-elf.c:1486
msgid "expected comma after name in .vtable_inherit"
msgstr "förväntade komma efter namn i .vtable_inherit"
-#: config/obj-elf.c:1495
+#: config/obj-elf.c:1547
msgid "expected comma after name in .vtable_entry"
msgstr "förväntade komma efter namn i .vtable_entry"
-#: config/obj-elf.c:1625
+#: config/obj-elf.c:1686
#, c-format
msgid "Attribute name not recognised: %s"
msgstr "Okänt attributnamn: %s"
-#: config/obj-elf.c:1642
+#: config/obj-elf.c:1703
msgid "expected numeric constant"
msgstr "förväntade numerisk konstant"
-#: config/obj-elf.c:1651 config/tc-arm.c:6445
+#: config/obj-elf.c:1712 config/tc-arm.c:6489
msgid "expected comma"
msgstr "förväntade komma"
-#: config/obj-elf.c:1684
+#: config/obj-elf.c:1745
msgid "bad string constant"
msgstr "felaktig strängkonstant"
-#: config/obj-elf.c:1688
+#: config/obj-elf.c:1749
msgid "expected <tag> , <value>"
msgstr "förväntade <tagg>, <värde>"
-#: config/obj-elf.c:1807
+#: config/obj-elf.c:1869
msgid "expected quoted string"
msgstr "förväntade citeradsträng"
-#: config/obj-elf.c:1827
+#: config/obj-elf.c:1889
#, c-format
msgid "expected comma after name `%s' in .size directive"
msgstr "förväntade komma efter namn ”%s” i .size-direktiv"
-#: config/obj-elf.c:1836
+#: config/obj-elf.c:1898
msgid "missing expression in .size directive"
msgstr "uttryck saknas i .size-direktiv"
-#: config/obj-elf.c:1959
+#: config/obj-elf.c:2021
#, c-format
msgid "symbol '%s' is already defined"
msgstr "symbol ”%s” är redan definierad"
-#: config/obj-elf.c:1980
+#: config/obj-elf.c:2042
#, c-format
msgid "symbol type \"%s\" is supported only by GNU and FreeBSD targets"
msgstr "stöd för symboltyp ”%s” finns bara för GNU- och FreeBSD-mål"
-#: config/obj-elf.c:1992
+#: config/obj-elf.c:2054
#, c-format
msgid "symbol type \"%s\" is supported only by GNU targets"
msgstr "stöd för symboltyp ”%s” finns bara för GNU-mål"
-#: config/obj-elf.c:2003
+#: config/obj-elf.c:2065
#, c-format
msgid "unrecognized symbol type \"%s\""
msgstr "symboltyp ”%s” stöds inte"
-#: config/obj-elf.c:2170 config/obj-elf.c:2173
+#: config/obj-elf.c:2232 config/obj-elf.c:2235
#, c-format
msgid ".size expression for %s does not evaluate to a constant"
msgstr ".size-uttryck för %s utvärderas inte till en konstant"
-#: config/obj-elf.c:2207
+#: config/obj-elf.c:2269
#, c-format
msgid "invalid attempt to declare external version name as default in symbol `%s'"
msgstr "ogiltigt försök att deklarera externt versionsnamn som standard i symbol ”%s”"
-#: config/obj-elf.c:2269 ecoff.c:3600
+#: config/obj-elf.c:2338 ecoff.c:3600
#, c-format
msgid "symbol `%s' can not be both weak and common"
msgstr "symbol ”%s” kan inte både vara svag och normal"
-#: config/obj-elf.c:2384
+#: config/obj-elf.c:2450
#, c-format
msgid "assuming all members of group `%s' are COMDAT"
msgstr "antar att alla medlemmar i gruppen ”%s” är COMDAT"
-#: config/obj-elf.c:2396
+#: config/obj-elf.c:2462
#, c-format
msgid "can't create group: %s"
msgstr "kan inte skapa grupp: %s"
-#: config/obj-elf.c:2534
+#: config/obj-elf.c:2613
#, c-format
msgid "failed to set up debugging information: %s"
msgstr "misslyckades med att ställa in felsökningsinformation: %s"
-#: config/obj-elf.c:2554
+#: config/obj-elf.c:2633
#, c-format
msgid "can't start writing .mdebug section: %s"
msgstr "kan inte börja skriva .mdebug-sektion: %s"
-#: config/obj-elf.c:2562
+#: config/obj-elf.c:2641
#, c-format
msgid "could not write .mdebug section: %s"
msgstr "kunde inte skriva .mdebug-sektion: %s"
-#: config/obj-evax.c:127
+#: config/obj-evax.c:126
#, c-format
msgid "no entry symbol for global function '%s'"
msgstr "ingen startsymbol för global funktion ”%s”"
@@ -1139,154 +1192,161 @@ msgstr "kan inte åsidosätta zerofill-sektionstypen för ”%s,%s”"
msgid "failed to set flags for \"%s\": %s"
msgstr "misslyckades med att ställa in flaggor för \"%s”: %s"
-#: config/obj-macho.c:340
+#: config/obj-macho.c:342
#, c-format
msgid "unknown or invalid section type '%s'"
msgstr "okänd eller ogiltigt sektionstyp ”%s”"
-#: config/obj-macho.c:379
+#: config/obj-macho.c:381
#, c-format
msgid "unknown or invalid section attribute '%s'"
msgstr "okänt eller ogiltigt sektionsattribut ”%s”"
-#: config/obj-macho.c:400
+#: config/obj-macho.c:402
msgid "unexpected section size information"
msgstr "oväntad sektionsstorleksinformation"
-#: config/obj-macho.c:412
+#: config/obj-macho.c:414
msgid "missing sizeof_stub expression"
msgstr "saknar sizeof_stub-uttryck"
-#: config/obj-macho.c:476 config/tc-ia64.c:1083 config/tc-ia64.c:11770
-#: config/tc-score.c:6103 expr.c:1172 expr.c:1325 read.c:1714
+#: config/obj-macho.c:478 config/tc-ia64.c:1083 config/tc-ia64.c:11770
+#: config/tc-score.c:6100 expr.c:1172 read.c:1716
msgid "expected symbol name"
msgstr "förväntade symbolnamn"
-#: config/obj-macho.c:489 read.c:493
+#: config/obj-macho.c:491 read.c:495
msgid "bad or irreducible absolute expression"
msgstr "felaktigt eller oreducerbart absolututtryck"
-#: config/obj-macho.c:495 config/tc-score.c:6120 read.c:1752
+#: config/obj-macho.c:497 config/tc-score.c:6117 read.c:1754
msgid "missing size expression"
msgstr "storleksuttryck saknas"
-#: config/obj-macho.c:504 config/tc-ia64.c:1118 read.c:1758
+#: config/obj-macho.c:506 config/tc-ia64.c:1118 read.c:1760
#, c-format
msgid "size (%ld) out of range, ignored"
msgstr "storlek (%ld) utanför intervall, överhoppad"
-#: config/obj-macho.c:514 config/tc-score.c:6264 ecoff.c:3359 read.c:1770
-#: read.c:1875 read.c:2626 read.c:3257 read.c:3636 symbols.c:339 symbols.c:435
+#: config/obj-macho.c:516 config/tc-score.c:6260 dwarf2dbg.c:969 ecoff.c:3359
+#: read.c:1772 read.c:1877 read.c:2628 read.c:3201 read.c:3632 symbols.c:474
+#: symbols.c:569
#, c-format
msgid "symbol `%s' is already defined"
msgstr "symbolen ”%s” är redan definierad"
-#: config/obj-macho.c:524 read.c:1785
+#: config/obj-macho.c:526 read.c:1787
#, c-format
msgid "size of \"%s\" is already %ld; not changing to %ld"
msgstr "storleken för ”%s” är redan %ld; ändrar inte till %ld"
-#: config/obj-macho.c:535
+#: config/obj-macho.c:537
msgid "align value not recognized, using size"
msgstr "okänt justeringsvärde, använder storlek"
-#: config/obj-macho.c:540 config/obj-macho.c:903
+#: config/obj-macho.c:542 config/obj-macho.c:905
#, c-format
msgid "Alignment (%lu) too large: 15 assumed."
msgstr "Justering (%lu) för stor: 15 antaget."
-#: config/obj-macho.c:606
+#: config/obj-macho.c:608
#, c-format
msgid "BFD is out of sync with GAS, unhandled well-known section type `%s'"
msgstr "BFD är inte synkroniserat med GAS, ohanterad välkänd sektionstyp ”%s”"
-#: config/obj-macho.c:808
+#: config/obj-macho.c:810
#, c-format
msgid "%s is not used for the selected target"
msgstr "%s används inte för det valda målet"
-#: config/obj-macho.c:873
+#: config/obj-macho.c:875
msgid "internal error: base section index out of range"
msgstr "internt fel: bas-sektionsindex utanför intervall"
-#: config/obj-macho.c:959
+#: config/obj-macho.c:961
#, c-format
msgid "internal error: bad file property ID %d"
msgstr "internt fel: felaktigt filegenskaps-ID %d"
-#: config/obj-macho.c:967
+#: config/obj-macho.c:969
msgid "failed to set subsections by symbols"
msgstr "misslyckades med att ställa in undersektioner efter symboler"
-#: config/obj-macho.c:1030
+#: config/obj-macho.c:1032
#, c-format
msgid "'%s' previously declared as '%s'."
msgstr "”%s” tidigare deklarerad som ”%s”."
-#: config/obj-macho.c:1082 config/obj-macho.c:1402 config/obj-macho.c:1486
+#: config/obj-macho.c:1084 config/obj-macho.c:1404 config/obj-macho.c:1488
#, c-format
msgid "'%s' can't be a weak_definition (currently only supported in sections of type coalesced)"
msgstr "”%s” kan inte vara en weak_definition (stöds för närvarande endast i sektioner av sammanlagd typ)"
-#: config/obj-macho.c:1167
+#: config/obj-macho.c:1169
msgid "use of .indirect_symbols requires `-dynamic'"
msgstr "användning av .indirect_symbols kräver ”-dynamic”"
-#: config/obj-macho.c:1184
+#: config/obj-macho.c:1186
#, c-format
msgid "attempt to add an indirect_symbol to a stub or reference section with a zero-sized element at %s"
msgstr "försök att lägga till en indirect_symbol till en stubbe eller referenssektion med ett element av nollstorlek vid %s"
-#: config/obj-macho.c:1214
+#: config/obj-macho.c:1216
msgid "an .indirect_symbol must be in a symbol pointer or stub section."
msgstr "en .indirect_symbol måste finnas i en symbolpekare eller stubbsektion."
-#: config/obj-macho.c:1483
+#: config/obj-macho.c:1485
#, c-format
msgid "'%s' can't be a weak_definition (since it is undefined)"
msgstr "”%s” kan inte vara en weak_definition (då den är odefinierad)"
-#: config/obj-macho.c:1489
+#: config/obj-macho.c:1491
#, c-format
msgid "Non-global symbol: '%s' can't be a weak_definition."
msgstr "Icke-global symbol: ”%s” kan inte vara en weak_definition."
-#: config/obj-macho.c:1495
+#: config/obj-macho.c:1497
#, c-format
msgid "internal error: [%s] unexpected code [%lx] in frob symbol"
msgstr "internt fel: [%s] oväntad kod [%lx] i frob-symbol"
-#: config/obj-macho.c:1536
+#: config/obj-macho.c:1538
#, c-format
msgid "unrecognized stab type '%c'"
msgstr "okänd stabtyp ”%c”"
-#: config/obj-macho.c:1587
+#: config/obj-macho.c:1589
#, c-format
msgid "`%s' can't be undefined in `%s' - `%s' {%s section}"
msgstr "”%s” kan inte vara odefinierad i ”%s” - ”%s” {sektion %s}"
-#: config/obj-macho.c:1595
+#: config/obj-macho.c:1597
#, c-format
msgid "`%s' can't be undefined in `%s' {%s section} - `%s'"
msgstr "”%s” kan inte vara odefinierad i ”%s” {sektion %s} - ”%s”"
-#: config/obj-macho.c:1602
+#: config/obj-macho.c:1604
#, c-format
msgid "`%s' and `%s' can't be undefined in `%s' - `%s'"
msgstr "”%s” och ”%s” kan inte vara odefinierade i ”%s - ”%s”"
-#: config/obj-macho.c:1804
+#: config/obj-macho.c:1806
#, c-format
msgid "the number of .indirect_symbols defined in section %s does not match the number expected (%d defined, %d expected)"
msgstr "antalet .indirect_symbols definierade i sektion %s matchar inte antalet som förväntades (%d definierade, %d förväntade)"
# sebras: space?
-#: config/obj-macho.c:1817
+#: config/obj-macho.c:1826
#, c-format
msgid "internal error: failed to allocate %d indirectsymbol pointers"
msgstr "internt fel: misslyckades med att allokera %d indirekta symbolpekare"
+#: config/obj-macho.c:1840 config/obj-macho.c:1863
+#, fuzzy
+#| msgid "syntax error: condition code not expected"
+msgid "internal error: more indirect mach-o symbols than expected"
+msgstr "syntaxfel: villkorskod förväntades inte"
+
#: config/obj-som.c:56
msgid "Only one .compiler pseudo-op per file!"
msgstr "Endast en .compiler-pseudoopkod per fil!"
@@ -1326,1253 +1386,1269 @@ msgstr "Endast en .copyright-pseudoopkod per fil!"
msgid "attaching copyright header %s: %s"
msgstr "fäster copyright-huvud %s: %s"
-#: config/tc-aarch64.c:364
+#: config/tc-aarch64.c:383
msgid "integer 32-bit register expected"
msgstr "32-bitars heltalsregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:367
+#: config/tc-aarch64.c:386
msgid "integer 64-bit register expected"
msgstr "64-bitars heltalsregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:370
+#: config/tc-aarch64.c:389
msgid "integer register expected"
msgstr "heltalsregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:373
+#: config/tc-aarch64.c:392
#, fuzzy
#| msgid "integer, zero or SP register expected"
msgid "64-bit integer or SP register expected"
msgstr "heltals-, noll- eller SP-register förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:376 config/tc-mcore.c:839 config/tc-mcore.c:1355
+#: config/tc-aarch64.c:395 config/tc-mcore.c:839 config/tc-mcore.c:1355
#: config/tc-mcore.c:1409
msgid "base register expected"
msgstr "basregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:379
+#: config/tc-aarch64.c:398
#, fuzzy
#| msgid "integer register expected"
msgid "integer or zero register expected"
msgstr "heltalsregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:382
+#: config/tc-aarch64.c:401
#, fuzzy
#| msgid "base register expected"
msgid "offset register expected"
msgstr "basregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:385
+#: config/tc-aarch64.c:404
#, fuzzy
#| msgid "integer, zero or SP register expected"
msgid "integer or SP register expected"
msgstr "heltals-, noll- eller SP-register förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:388
+#: config/tc-aarch64.c:407
msgid "integer, zero or SP register expected"
msgstr "heltals-, noll- eller SP-register förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:391
+#: config/tc-aarch64.c:410
msgid "8-bit SIMD scalar register expected"
msgstr "8-bitars SIMD skalärregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:394
+#: config/tc-aarch64.c:413
msgid "16-bit SIMD scalar or floating-point half precision register expected"
msgstr "16-bitars SIMD skalär- eller halvprecisions flyttalsregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:398
+#: config/tc-aarch64.c:417
msgid "32-bit SIMD scalar or floating-point single precision register expected"
msgstr "32-bitars SIMD skalär- eller helprecisions flyttalsregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:402
+#: config/tc-aarch64.c:421
msgid "64-bit SIMD scalar or floating-point double precision register expected"
msgstr "64-bitars SIMD skalär- eller dubbelprecisions flyttalsregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:406
+#: config/tc-aarch64.c:425
msgid "128-bit SIMD scalar or floating-point quad precision register expected"
msgstr "128-bitars SIMD skalär- eller kvadrupelprecisions flyttalsregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:411 config/tc-arm.c:4376
+#: config/tc-aarch64.c:430 config/tc-arm.c:4418
msgid "register expected"
msgstr "register förväntades"
#. any [BHSDQ]P FP
-#: config/tc-aarch64.c:414
+#: config/tc-aarch64.c:433
msgid "SIMD scalar or floating-point register expected"
msgstr "SIMD skalär- eller flyttalsregister förväntades"
#. any V reg
-#: config/tc-aarch64.c:417
+#: config/tc-aarch64.c:436
msgid "vector register expected"
msgstr "vektorregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:420
+#: config/tc-aarch64.c:439
#, fuzzy
#| msgid "vector register expected"
msgid "SVE vector register expected"
msgstr "vektorregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:423
+#: config/tc-aarch64.c:442
#, fuzzy
#| msgid "Predicate register expected"
msgid "SVE predicate register expected"
msgstr "Predikatregister förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:426
+#: config/tc-aarch64.c:445
#, c-format
msgid "invalid register type %d"
msgstr "ogiltig registertyp %d"
-#: config/tc-aarch64.c:586 config/tc-aarch64.c:588 config/tc-arm.c:1048
-#: config/tc-score.c:6514 expr.c:1385 read.c:2608
+#: config/tc-aarch64.c:606 config/tc-aarch64.c:608 config/tc-arm.c:1094
+#: config/tc-score.c:6510 expr.c:1343 read.c:2610
msgid "bad expression"
msgstr "felaktigt uttryckt"
-#: config/tc-aarch64.c:598 config/tc-arm.c:1059 config/tc-i860.c:1003
-#: config/tc-sparc.c:3366
+#: config/tc-aarch64.c:618 config/tc-sparc.c:3385
msgid "bad segment"
msgstr "felaktigt segment"
-#: config/tc-aarch64.c:816
+#: config/tc-aarch64.c:836
#, c-format
msgid "bad size %d in vector width specifier"
msgstr "felaktig storlek %d i vektorbreddsspecificerare"
-#: config/tc-aarch64.c:849
+#: config/tc-aarch64.c:869
#, c-format
msgid "unexpected character `%c' in element size"
msgstr "oväntat tecken ”%c” i elementstorlek"
-#: config/tc-aarch64.c:851
+#: config/tc-aarch64.c:871
msgid "missing element size"
msgstr "elementstorlek saknas"
-#: config/tc-aarch64.c:858
+#: config/tc-aarch64.c:880
#, c-format
msgid "invalid element size %d and vector size combination %c"
msgstr "ogiltig elementstorlek %d och vektorstorlekskombination %c"
-#: config/tc-aarch64.c:893
+#: config/tc-aarch64.c:915
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unexpected character `%c' in type specifier"
msgid "unexpected character `%c' in predication type"
msgstr "oväntat tecken ”%c” i typspecificerare"
-#: config/tc-aarch64.c:896
-#, fuzzy
-#| msgid "Missing predicate relation type"
+#: config/tc-aarch64.c:918
msgid "missing predication type"
-msgstr "Saknar relationstyp för predikat"
+msgstr "Saknar predikattyp"
-#: config/tc-aarch64.c:991
+#: config/tc-aarch64.c:1013
msgid "this type of register can't be indexed"
msgstr "denna typ av register kan inte indexeras"
-#: config/tc-aarch64.c:997
+#: config/tc-aarch64.c:1019
msgid "index not allowed inside register list"
msgstr "index tillåts inte inuti registerlista"
-#: config/tc-aarch64.c:1007 config/tc-aarch64.c:1955 config/tc-aarch64.c:2144
-#: config/tc-arm.c:1550 config/tc-arm.c:3656 config/tc-arm.c:4772
+#: config/tc-aarch64.c:1029 config/tc-aarch64.c:1977 config/tc-aarch64.c:2175
+#: config/tc-arm.c:1586 config/tc-arm.c:3698 config/tc-arm.c:4815
msgid "constant expression required"
msgstr "konstantuttryck krävs"
#. Indexed vector register expected.
-#: config/tc-aarch64.c:1019
+#: config/tc-aarch64.c:1041
msgid "indexed vector register expected"
msgstr "indexerat vektorregister förväntat"
-#: config/tc-aarch64.c:1026
+#: config/tc-aarch64.c:1048
msgid "invalid use of vector register"
msgstr "ogiltig användning av vektorregister"
-#: config/tc-aarch64.c:1118 config/tc-arm.c:1814
+#: config/tc-aarch64.c:1140 config/tc-arm.c:1854
msgid "expecting {"
msgstr "förväntade {"
-#: config/tc-aarch64.c:1143
+#: config/tc-aarch64.c:1165
msgid "invalid vector register in list"
msgstr "ogiltigt vektorregister i lista"
-#: config/tc-aarch64.c:1150
+#: config/tc-aarch64.c:1172
msgid "invalid scalar register in list"
msgstr "ogiltigt skalärregister i lista"
-#: config/tc-aarch64.c:1163
+#: config/tc-aarch64.c:1185
msgid "invalid range in vector register list"
msgstr "ogiltigt intervall i vektorregisterlista"
-#: config/tc-aarch64.c:1176
+#: config/tc-aarch64.c:1198
msgid "type mismatch in vector register list"
msgstr "typ stämmer inte i vektorregisterlista"
-#: config/tc-aarch64.c:1193
+#: config/tc-aarch64.c:1215
msgid "end of vector register list not found"
msgstr "slut på vektorregister lista hittades inte"
-#: config/tc-aarch64.c:1209
+#: config/tc-aarch64.c:1231
msgid "constant expression required."
msgstr "konstantuttryck krävs."
-#: config/tc-aarch64.c:1219
+#: config/tc-aarch64.c:1241
msgid "expected index"
msgstr "förväntade index"
-#: config/tc-aarch64.c:1226
+#: config/tc-aarch64.c:1248
msgid "too many registers in vector register list"
msgstr "för många register i vektorregisterlista"
-#: config/tc-aarch64.c:1231
+#: config/tc-aarch64.c:1253
msgid "empty vector register list"
msgstr "tom vektorregisterlista"
-#: config/tc-aarch64.c:1253 config/tc-arm.c:2200
+#: config/tc-aarch64.c:1275 config/tc-arm.c:2240
#, c-format
msgid "ignoring attempt to redefine built-in register '%s'"
msgstr "hoppar över försök att omdefiniera inbyggt register ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:1259 config/tc-arm.c:2205
+#: config/tc-aarch64.c:1281 config/tc-arm.c:2245
#, c-format
msgid "ignoring redefinition of register alias '%s'"
msgstr "hoppar över omdefiniera av register alias ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:1305 config/tc-arm.c:2271
+#: config/tc-aarch64.c:1327 config/tc-arm.c:2311
#, c-format
msgid "unknown register '%s' -- .req ignored"
msgstr "okänt register ”%s” -- .req överhoppat"
-#: config/tc-aarch64.c:1363 config/tc-arm.c:2479
+#: config/tc-aarch64.c:1385 config/tc-arm.c:2519
msgid "invalid syntax for .req directive"
msgstr "ogiltig syntax för .req-direktiv"
-#: config/tc-aarch64.c:1388 config/tc-arm.c:2517
+#: config/tc-aarch64.c:1410 config/tc-arm.c:2557
msgid "invalid syntax for .unreq directive"
msgstr "ogiltig syntax för .unreq-direktiv"
-#: config/tc-aarch64.c:1394 config/tc-arm.c:2524
+#: config/tc-aarch64.c:1416 config/tc-arm.c:2564
#, c-format
msgid "unknown register alias '%s'"
msgstr "okänt registeralias ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:1396
+#: config/tc-aarch64.c:1418
#, c-format
msgid "ignoring attempt to undefine built-in register '%s'"
msgstr "hoppar över försök att odefiniera inbyggt register ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:1720 config/tc-arm.c:3270 config/tc-arm.c:3297
-#: config/tc-arm.c:3310
+#: config/tc-aarch64.c:1742 config/tc-arm.c:3310 config/tc-arm.c:3337
+#: config/tc-arm.c:3350
msgid "literal pool overflow"
msgstr "literalpoolöverspill"
-#: config/tc-aarch64.c:1902 config/tc-aarch64.c:5892 config/tc-arm.c:3531
-#: config/tc-arm.c:6953
+#: config/tc-aarch64.c:1924 config/tc-aarch64.c:6102 config/tc-arm.c:3571
+#: config/tc-arm.c:7012
msgid "unrecognized relocation suffix"
msgstr "okänt omlokaliseringssuffix"
-#: config/tc-aarch64.c:1904
+#: config/tc-aarch64.c:1926
msgid "unimplemented relocation suffix"
msgstr "oimplementerat omlokaliseringssuffix"
-#: config/tc-aarch64.c:2112 config/tc-aarch64.c:2305 config/tc-aarch64.c:2363
+#: config/tc-aarch64.c:2143 config/tc-aarch64.c:2333 config/tc-aarch64.c:2377
+#: config/tc-csky.c:1798
msgid "immediate operand required"
msgstr "omedelbar operand krävs"
-#: config/tc-aarch64.c:2120
+#: config/tc-aarch64.c:2151
msgid "missing immediate expression"
msgstr "saknar omedelbart uttryck"
-#: config/tc-aarch64.c:2343 config/tc-aarch64.c:5716 config/tc-aarch64.c:5736
+#: config/tc-aarch64.c:2357 config/tc-aarch64.c:5926 config/tc-aarch64.c:5946
msgid "invalid floating-point constant"
msgstr "ogiltig flyttalskonstant"
-#: config/tc-aarch64.c:2973 config/tc-arm.c:5111 config/tc-arm.c:5120
+#: config/tc-aarch64.c:3050 config/tc-arm.c:5154 config/tc-arm.c:5163
msgid "shift expression expected"
msgstr "skiftuttryck förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:2981
+#: config/tc-aarch64.c:3058
msgid "shift operator expected"
msgstr "skiftoperator förväntad"
-#: config/tc-aarch64.c:2989
+#: config/tc-aarch64.c:3066
msgid "invalid use of 'MSL'"
msgstr "ogiltig användning av ”MSL”"
-#: config/tc-aarch64.c:2997
+#: config/tc-aarch64.c:3074
#, fuzzy
#| msgid "invalid use of 'MSL'"
msgid "invalid use of 'MUL'"
msgstr "ogiltig användning av ”MSL”"
-#: config/tc-aarch64.c:3006
+#: config/tc-aarch64.c:3083
msgid "extending shift is not permitted"
msgstr "utökad skift tillåts inte"
-#: config/tc-aarch64.c:3014
+#: config/tc-aarch64.c:3091
msgid "'ROR' shift is not permitted"
msgstr "”ROR”-skift tillåts ing"
-#: config/tc-aarch64.c:3022
+#: config/tc-aarch64.c:3099
msgid "only 'LSL' shift is permitted"
msgstr "endast ”LSL”-skift tillåts"
-#: config/tc-aarch64.c:3030
+#: config/tc-aarch64.c:3107
#, fuzzy
#| msgid "only 'LSL' shift is permitted"
msgid "only 'MUL' is permitted"
msgstr "endast ”LSL”-skift tillåts"
-#: config/tc-aarch64.c:3048
+#: config/tc-aarch64.c:3125
#, fuzzy
#| msgid "only 'LSL' shift is permitted"
msgid "only 'MUL VL' is permitted"
msgstr "endast ”LSL”-skift tillåts"
-#: config/tc-aarch64.c:3056
+#: config/tc-aarch64.c:3133
msgid "invalid shift for the register offset addressing mode"
msgstr "ogiltig skift för registrets avståndsadresseringsläge"
-#: config/tc-aarch64.c:3064
+#: config/tc-aarch64.c:3141
msgid "invalid shift operator"
msgstr "ogiltig skiftoperator"
-#: config/tc-aarch64.c:3097
+#: config/tc-aarch64.c:3174
msgid "missing shift amount"
msgstr "saknar skiftmängd"
-#: config/tc-aarch64.c:3104
+#: config/tc-aarch64.c:3181
msgid "constant shift amount required"
msgstr "konstant skiftmängd krävs"
-#: config/tc-aarch64.c:3113
+#: config/tc-aarch64.c:3190
msgid "shift amount out of range 0 to 63"
msgstr "skiftmängd utanför intervall 0 till 63"
-#: config/tc-aarch64.c:3162
+#: config/tc-aarch64.c:3239
msgid "unexpected shift operator"
msgstr "oväntad skiftoperator"
-#: config/tc-aarch64.c:3198
+#: config/tc-aarch64.c:3275
msgid "unexpected register in the immediate operand"
msgstr "oväntat register i omedelbar operand"
-#: config/tc-aarch64.c:3223
+#: config/tc-aarch64.c:3300
msgid "integer register expected in the extended/shifted operand register"
msgstr "heltalsregister förväntades i det utökade-/skiftoperandsregisteret"
-#: config/tc-aarch64.c:3258 config/tc-aarch64.c:3392 config/tc-aarch64.c:3521
-#: config/tc-aarch64.c:3676 config/tc-aarch64.c:3717
+#: config/tc-aarch64.c:3335 config/tc-aarch64.c:3470 config/tc-aarch64.c:3599
+#: config/tc-aarch64.c:3756 config/tc-aarch64.c:3797
msgid "unknown relocation modifier"
msgstr "okänd omlokaliseringsmodifierare"
-#: config/tc-aarch64.c:3265 config/tc-aarch64.c:3411 config/tc-aarch64.c:3528
-#: config/tc-aarch64.c:3683 config/tc-aarch64.c:3724
+#: config/tc-aarch64.c:3342 config/tc-aarch64.c:3489 config/tc-aarch64.c:3606
+#: config/tc-aarch64.c:3763 config/tc-aarch64.c:3804
msgid "this relocation modifier is not allowed on this instruction"
msgstr "denna omlokaliseringsmodifierare är inte tillåten för denna instruktion"
-#: config/tc-aarch64.c:3419 config/tc-aarch64.c:3539
+#: config/tc-aarch64.c:3497 config/tc-aarch64.c:3617
msgid "invalid relocation expression"
msgstr "ogiltig omlokaliseringsuttryck"
-#: config/tc-aarch64.c:3437
+#: config/tc-aarch64.c:3515
msgid "invalid address"
msgstr "ogiltig adress"
-#: config/tc-aarch64.c:3493
+#: config/tc-aarch64.c:3571
msgid "invalid use of 32-bit register offset"
msgstr "ogiltig användning av 32-bitars registeravstånd"
-#: config/tc-aarch64.c:3499
+#: config/tc-aarch64.c:3577
msgid "offset has different size from base"
msgstr "position har annorlunda storlek jämför med bas"
-#: config/tc-aarch64.c:3505
+#: config/tc-aarch64.c:3583
msgid "invalid use of 64-bit register offset"
msgstr "ogiltig användning av 64-bitars registeravstånd"
#. [Xn],#expr
-#: config/tc-aarch64.c:3552 config/tc-aarch64.c:3609
+#: config/tc-aarch64.c:3630 config/tc-aarch64.c:3687
msgid "invalid expression in the address"
msgstr "ogiltigt uttryck i adressen"
-#: config/tc-aarch64.c:3566 config/tc-arm.c:5646 config/tc-arm.c:6223
+#: config/tc-aarch64.c:3644 config/tc-arm.c:5690 config/tc-arm.c:6267
msgid "']' expected"
msgstr "”]” förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:3574
+#: config/tc-aarch64.c:3652
msgid "register offset not allowed in pre-indexed addressing mode"
msgstr "registeravstånd inte tillåtet i förindexerat adresseringsläge"
-#: config/tc-aarch64.c:3589 config/tc-arm.c:5682
+#: config/tc-aarch64.c:3667 config/tc-arm.c:5726
msgid "cannot combine pre- and post-indexing"
msgstr "kan inte kombinera för- och efterindexering"
#. Reject [Rn]!
-#: config/tc-aarch64.c:3621
+#: config/tc-aarch64.c:3700
msgid "missing offset in the pre-indexed address"
msgstr "saknar avstånd i förindexerad adress"
-#: config/tc-aarch64.c:3850
+#: config/tc-aarch64.c:3930
#, fuzzy
#| msgid "unknown or missing operation name"
msgid "unknown or missing option to PSB"
msgstr "okänt eller saknat operationsnamn"
-#: config/tc-aarch64.c:3858
+#: config/tc-aarch64.c:3938
#, fuzzy
#| msgid "the specified option is not accepted in ISB"
msgid "the specified option is not accepted for PSB"
msgstr "den angivna flaggan accepteras inte i ISB"
-#: config/tc-aarch64.c:3915
+#: config/tc-aarch64.c:3965 config/tc-aarch64.c:3979
+#, fuzzy
+#| msgid "unknown or missing operation name"
+msgid "unknown option to BTI"
+msgstr "okänt eller saknat operationsnamn"
+
+#: config/tc-aarch64.c:4039
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support ARM mode `%s'"
msgid "selected processor does not support PSTATE field name '%s'"
msgstr "vald processor har inte stöd för ARM-läge ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:3918 config/tc-aarch64.c:3951
+#: config/tc-aarch64.c:4042 config/tc-aarch64.c:4077
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support Thumb mode `%s'"
msgid "selected processor does not support system register name '%s'"
msgstr "vald processor har inte stöd för Thumb-läge ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:3921
+#: config/tc-aarch64.c:4045
#, c-format
msgid "system register name '%s' is deprecated and may be removed in a future release"
msgstr "systemregisternamn ”%s” är föråldrat och kan komma att tas bort i en framtida version"
-#: config/tc-aarch64.c:3993
+#: config/tc-aarch64.c:4119
msgid "immediate value out of range "
msgstr "omedelbart värde utanför intervall "
-#: config/tc-aarch64.c:4501
+#: config/tc-aarch64.c:4630
#, c-format
msgid "Info: "
msgstr "Info: "
-#: config/tc-aarch64.c:4534 config/tc-score.c:2750 config/tc-score.c:6503
+#: config/tc-aarch64.c:4665 config/tc-score.c:2750 config/tc-score.c:6499
#, c-format
msgid "%s -- `%s'"
msgstr "%s -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4536
+#: config/tc-aarch64.c:4667
#, c-format
msgid "%s at operand %d -- `%s'"
msgstr "%s vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4542
+#: config/tc-aarch64.c:4673
#, fuzzy, c-format
#| msgid "operand %d should be %s -- `%s'"
msgid "operand %d must be %s -- `%s'"
msgstr "operand %d bör vara %s -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4548
+#: config/tc-aarch64.c:4679
#, c-format
msgid "operand mismatch -- `%s'"
msgstr "operand stämmer inte -- ”%s”"
#. Print the hint.
-#: config/tc-aarch64.c:4608
+#: config/tc-aarch64.c:4739
msgid " did you mean this?"
msgstr " menade du detta?"
-#: config/tc-aarch64.c:4611 config/tc-aarch64.c:4638
+#: config/tc-aarch64.c:4742 config/tc-aarch64.c:4769
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: config/tc-aarch64.c:4616
+#: config/tc-aarch64.c:4747
msgid " other valid variant(s):"
msgstr " andra giltiga varianter:"
-#: config/tc-aarch64.c:4645
+#: config/tc-aarch64.c:4776
#, fuzzy, c-format
#| msgid "operands 0 and 1 must be the same register"
msgid "operand %d must be the same register as operand 1 -- `%s'"
msgstr "operander 0 och 1 måste vara samma register"
-#: config/tc-aarch64.c:4651
+#: config/tc-aarch64.c:4782
#, c-format
msgid "%s out of range %d to %d at operand %d -- `%s'"
msgstr "%s utan för intervallet %d till %d vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4652 config/tc-aarch64.c:4656 config/tc-aarch64.c:6422
+#: config/tc-aarch64.c:4783 config/tc-aarch64.c:4787 config/tc-aarch64.c:6680
msgid "immediate value"
msgstr "omedelbart värde"
-#: config/tc-aarch64.c:4655
+#: config/tc-aarch64.c:4786
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s expected to be %d at operand %d -- `%s'"
msgid "%s must be %d at operand %d -- `%s'"
msgstr "%s förväntades vara %d vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4662
+#: config/tc-aarch64.c:4793
#, c-format
msgid "invalid number of registers in the list; only 1 register is expected at operand %d -- `%s'"
msgstr "ogiltigt antal register i listan; endast 1 register förväntades vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4666
+#: config/tc-aarch64.c:4797
#, c-format
msgid "invalid number of registers in the list; %d registers are expected at operand %d -- `%s'"
msgstr "ogiltigt antal register i listan; %d register förväntades vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4672
+#: config/tc-aarch64.c:4803
#, fuzzy, c-format
#| msgid "immediate value should be a multiple of %d at operand %d -- `%s'"
msgid "immediate value must be a multiple of %d at operand %d -- `%s'"
msgstr "omedelbart värde borde vara en multipel av %d vid operand %d -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:4953
+#: config/tc-aarch64.c:5116
msgid "bad vector arrangement type"
msgstr "felaktigt typ av vektorarrangemang"
-#: config/tc-aarch64.c:5067
+#: config/tc-aarch64.c:5243
msgid "the specified relocation type is not allowed for MOVK"
msgstr "den angivna omlokaliseringstypen är inte tillåten för MOVK"
-#: config/tc-aarch64.c:5109 config/tc-aarch64.c:5119
+#: config/tc-aarch64.c:5291 config/tc-aarch64.c:5302
msgid "the specified relocation type is not allowed for 32-bit register"
msgstr "den angivna omlokaliseringstypen är inte tillåten för 32-bitarsregister"
-#: config/tc-aarch64.c:5290
+#: config/tc-aarch64.c:5493
msgid "comma expected between operands"
msgstr "komma förväntades mellan operander"
-#: config/tc-aarch64.c:5423
+#: config/tc-aarch64.c:5627
msgid "the top half of a 128-bit FP/SIMD register is expected"
msgstr "den övre halvan av ett 128-bitars FP/SIMD-register förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:5493 config/tc-arm.c:1883 config/tc-arm.c:1928
-#: config/tc-h8300.c:1048
+#: config/tc-aarch64.c:5699 config/tc-arm.c:1923 config/tc-arm.c:1968
+#: config/tc-h8300.c:1043
msgid "invalid register list"
msgstr "ogiltig registerlista"
-#: config/tc-aarch64.c:5513
-#, fuzzy
-#| msgid "missing type"
+#: config/tc-aarch64.c:5719
msgid "missing type suffix"
-msgstr "saknar typ"
+msgstr "saknar typsuffix"
-#: config/tc-aarch64.c:5532
+#: config/tc-aarch64.c:5738
msgid "C0 - C15 expected"
msgstr "C0 - C15 förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:5631 config/tc-aarch64.c:5655
+#: config/tc-aarch64.c:5841 config/tc-aarch64.c:5865
msgid "immediate zero expected"
msgstr "omedelbar nolla förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:5751
+#: config/tc-aarch64.c:5961
msgid "shift not allowed for bitmask immediate"
msgstr "skift inte tillåten för omedelbart värde med bitmask"
-#: config/tc-aarch64.c:5805
+#: config/tc-aarch64.c:6015
msgid "can't mix relocation modifier with explicit shift"
msgstr "kan inte bland omlokaliseringsmodifierare med uttrycklig skift"
-#: config/tc-aarch64.c:5853
+#: config/tc-aarch64.c:6063
msgid "invalid condition"
msgstr "ogiltigt villkor"
-#: config/tc-aarch64.c:5879
+#: config/tc-aarch64.c:6089
msgid "invalid pc-relative address"
msgstr "ogiltig pc-relativ adress"
#. Only permit "=value" in the literal load instructions.
#. The literal will be generated by programmer_friendly_fixup.
-#: config/tc-aarch64.c:5887
+#: config/tc-aarch64.c:6097
msgid "invalid use of \"=immediate\""
msgstr "ogiltig användning av ”=immediate”"
-#: config/tc-aarch64.c:5952 config/tc-aarch64.c:5984 config/tc-aarch64.c:6002
-#: config/tc-aarch64.c:6024 config/tc-aarch64.c:6043 config/tc-aarch64.c:6062
-#: config/tc-aarch64.c:6081 config/tc-aarch64.c:6116 config/tc-aarch64.c:6123
-#: config/tc-aarch64.c:6152 config/tc-aarch64.c:6177 config/tc-aarch64.c:6193
-#: config/tc-aarch64.c:6217
+#: config/tc-aarch64.c:6164 config/tc-aarch64.c:6198 config/tc-aarch64.c:6216
+#: config/tc-aarch64.c:6240 config/tc-aarch64.c:6260 config/tc-aarch64.c:6279
+#: config/tc-aarch64.c:6302 config/tc-aarch64.c:6337 config/tc-aarch64.c:6344
+#: config/tc-aarch64.c:6372 config/tc-aarch64.c:6392 config/tc-aarch64.c:6417
+#: config/tc-aarch64.c:6433 config/tc-aarch64.c:6457
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ogiltigt adresseringsläge"
-#: config/tc-aarch64.c:5968
+#: config/tc-aarch64.c:6180
msgid "the optional immediate offset can only be 0"
msgstr "det valfria omedelbara avståndet kan endast vara 0"
-#: config/tc-aarch64.c:6007 config/tc-aarch64.c:6029 config/tc-aarch64.c:6048
+#: config/tc-aarch64.c:6221 config/tc-aarch64.c:6245 config/tc-aarch64.c:6265
msgid "relocation not allowed"
msgstr "omlokalisering inte tillåten"
-#: config/tc-aarch64.c:6091
-#, fuzzy
-#| msgid "writeback value should be an immediate constant"
+#: config/tc-aarch64.c:6312
msgid "writeback value must be an immediate constant"
-msgstr "återskrivningsvärde borde vara en omedelbar konstant"
+msgstr "återskrivningsvärde måste vara en omedelbar konstant"
#. Make sure this has priority over
#. "invalid addressing mode".
-#: config/tc-aarch64.c:6131
+#: config/tc-aarch64.c:6352
#, fuzzy
#| msgid "constant value required"
msgid "constant offset required"
msgstr "konstantvärde krävs"
-#: config/tc-aarch64.c:6227
+#: config/tc-aarch64.c:6469
msgid "unknown or missing system register name"
msgstr "okänt eller saknat systemregisternamn"
-#: config/tc-aarch64.c:6237
+#: config/tc-aarch64.c:6481
msgid "unknown or missing PSTATE field name"
msgstr "okänt eller saknat PSTATE-fältnamn"
-#: config/tc-aarch64.c:6261
+#: config/tc-aarch64.c:6513
msgid "unknown or missing operation name"
msgstr "okänt eller saknat operationsnamn"
-#: config/tc-aarch64.c:6274
+#: config/tc-aarch64.c:6526
msgid "the specified option is not accepted in ISB"
msgstr "den angivna flaggan accepteras inte i ISB"
-#: config/tc-aarch64.c:6300 config/tc-aarch64.c:7422 config/tc-arm.c:7168
+#: config/tc-aarch64.c:6558 config/tc-aarch64.c:7744 config/tc-arm.c:7227
#, c-format
msgid "unhandled operand code %d"
msgstr "ohanterad operandkod %d"
-#: config/tc-aarch64.c:6342
+#: config/tc-aarch64.c:6600
msgid "unexpected comma before the omitted optional operand"
msgstr "oväntat komma före den utelämnade valfria operanden"
-#: config/tc-aarch64.c:6370
+#: config/tc-aarch64.c:6628
msgid "unexpected characters following instruction"
msgstr "oväntade tecken följer på instruktion"
-#: config/tc-aarch64.c:6448 config/tc-arm.c:5222 config/tc-arm.c:5781
-#: config/tc-arm.c:7915
+#: config/tc-aarch64.c:6706 config/tc-arm.c:5265 config/tc-arm.c:5826
+#: config/tc-arm.c:7989
msgid "constant expression expected"
msgstr "konstantuttryck förväntades"
-#: config/tc-aarch64.c:6455
+#: config/tc-aarch64.c:6713
msgid "literal pool insertion failed"
msgstr "infogning i literalpool"
-#: config/tc-aarch64.c:6524 config/tc-aarch64.c:6536
+#: config/tc-aarch64.c:6782 config/tc-aarch64.c:6804
#, c-format
msgid "unpredictable transfer with writeback -- `%s'"
msgstr "oförutsägbar överföring med återskrivning -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:6540
+#: config/tc-aarch64.c:6789
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unrecognized register name `%s'"
+msgid "unpredictable load of register -- `%s'"
+msgstr "okänt registernamn ”%s”"
+
+#: config/tc-aarch64.c:6808
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unrecognized register name `%s'"
msgid "unpredictable load of register pair -- `%s'"
msgstr "okänt registernamn ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:6617
+#: config/tc-aarch64.c:6820
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unpredictable transfer with writeback -- `%s'"
+msgid "unpredictable: identical transfer and status registers --`%s'"
+msgstr "oförutsägbar överföring med återskrivning -- ”%s”"
+
+#: config/tc-aarch64.c:6836
+#, c-format
+msgid "previous `%s' sequence has not been closed"
+msgstr "föregående ”%s”-sekvens har inte stängts"
+
+#: config/tc-aarch64.c:6915
#, c-format
msgid "unknown mnemonic `%s' -- `%s'"
msgstr "okänd mnemonic ”%s” -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:6625
+#: config/tc-aarch64.c:6923
#, c-format
msgid "unexpected comma after the mnemonic name `%s' -- `%s'"
msgstr "oväntat komma efter mnemonicnamnet ”%s” -- ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:6683
+#: config/tc-aarch64.c:6981
#, c-format
msgid "selected processor does not support `%s'"
msgstr "vald processor har inte stöd för ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:7085 config/tc-arm.c:22525
+#: config/tc-aarch64.c:7404 config/tc-arm.c:22929
msgid "GOT already in the symbol table"
msgstr "GOT finns redan i symboltabellen"
-#: config/tc-aarch64.c:7247
+#: config/tc-aarch64.c:7567
msgid "immediate cannot be moved by a single instruction"
msgstr "omedelbar kan inte flyttas med en enstaka instruktion"
-#: config/tc-aarch64.c:7290 config/tc-aarch64.c:7335 config/tc-aarch64.c:7361
-#: config/tc-arm.c:15317 config/tc-arm.c:15344 config/tc-arm.c:15986
-#: config/tc-arm.c:16473 config/tc-arm.c:17295 config/tc-arm.c:17335
+#: config/tc-aarch64.c:7610 config/tc-aarch64.c:7655 config/tc-aarch64.c:7681
+#: config/tc-arm.c:15430 config/tc-arm.c:15457 config/tc-arm.c:16101
+#: config/tc-arm.c:16734 config/tc-arm.c:17570 config/tc-arm.c:17610
#: config/tc-metag.c:2444 config/tc-metag.c:2453 config/tc-metag.c:2492
#: config/tc-metag.c:2501 config/tc-metag.c:3021 config/tc-metag.c:3030
msgid "immediate out of range"
msgstr "omedelbar utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7354 config/tc-metag.c:4656 config/tc-xtensa.c:4184
+#: config/tc-aarch64.c:7674 config/tc-metag.c:4656 config/tc-xtensa.c:4213
msgid "invalid immediate"
msgstr "ogiltig omedelbar"
-#: config/tc-aarch64.c:7417 config/tc-tic6x.c:3861 config/tc-tic6x.c:3926
+#: config/tc-aarch64.c:7739 config/tc-tic6x.c:3861 config/tc-tic6x.c:3926
#: config/tc-tic6x.c:3953 config/tc-tic6x.c:3981
msgid "immediate offset out of range"
msgstr "omedelbart avstånd utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7491 config/tc-arm.c:22863 config/tc-arm.c:22931
-#: config/tc-arm.c:23213
+#: config/tc-aarch64.c:7813 config/tc-arm.c:23267 config/tc-arm.c:23335
+#: config/tc-arm.c:23617
#, c-format
msgid "undefined symbol %s used as an immediate value"
msgstr "odefinierad symbol %s använd som ett omedelbart värde"
-#: config/tc-aarch64.c:7503
+#: config/tc-aarch64.c:7825
msgid "pc-relative load offset not word aligned"
msgstr "avstånd för pc-relativ läsning inte ordjusterat"
-#: config/tc-aarch64.c:7506
+#: config/tc-aarch64.c:7828
msgid "pc-relative load offset out of range"
msgstr "avstånd för pc-relativ läsning utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7518
+#: config/tc-aarch64.c:7840
msgid "pc-relative address offset out of range"
msgstr "avstånd för pc-relativ adress utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7530 config/tc-aarch64.c:7545
+#: config/tc-aarch64.c:7852 config/tc-aarch64.c:7867
msgid "conditional branch target not word aligned"
msgstr "mål för villkorlig gren inte ordjusterat"
-#: config/tc-aarch64.c:7533 config/tc-aarch64.c:7548 config/tc-arm.c:23504
+#: config/tc-aarch64.c:7855 config/tc-aarch64.c:7870 config/tc-arm.c:23910
msgid "conditional branch out of range"
msgstr "villkorlig gren utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7561
+#: config/tc-aarch64.c:7883
msgid "branch target not word aligned"
msgstr "grenmål inte ordjusterat"
-#: config/tc-aarch64.c:7564 config/tc-arm.c:810 config/tc-mips.c:15507
-#: config/tc-mips.c:15523 config/tc-mips.c:15613
+#: config/tc-aarch64.c:7886 config/tc-arm.c:856 config/tc-mips.c:15792
+#: config/tc-mips.c:15808 config/tc-mips.c:15898
msgid "branch out of range"
msgstr "gren utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7616 config/tc-arm.c:23104 config/tc-arm.c:23119
-#: config/tc-arm.c:23134 config/tc-arm.c:23145 config/tc-arm.c:23168
-#: config/tc-arm.c:23966 config/tc-moxie.c:716 config/tc-pj.c:452
-#: config/tc-sh.c:4293
+#: config/tc-aarch64.c:7945 config/tc-arm.c:23508 config/tc-arm.c:23523
+#: config/tc-arm.c:23538 config/tc-arm.c:23549 config/tc-arm.c:23572
+#: config/tc-arm.c:24403 config/tc-moxie.c:716 config/tc-pj.c:452
+#: config/tc-sh.c:3733
msgid "offset out of range"
msgstr "avstånd utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7631
+#: config/tc-aarch64.c:7960
msgid "unsigned value out of range"
msgstr "teckenlöst värde utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7639
+#: config/tc-aarch64.c:7971
msgid "signed value out of range"
msgstr "värde med tecken utanför intervall"
-#: config/tc-aarch64.c:7781
+#: config/tc-aarch64.c:8121
#, c-format
msgid "unexpected %s fixup"
msgstr "oväntad %s-fix"
-#: config/tc-aarch64.c:7847 config/tc-arm.c:24475 config/tc-arm.c:24496
-#: config/tc-mips.c:17796 config/tc-or1k.c:348 config/tc-score.c:7480
+#: config/tc-aarch64.c:8187 config/tc-arm.c:24918 config/tc-arm.c:24939
+#: config/tc-mips.c:18147 config/tc-or1k.c:348 config/tc-score.c:7468
#, c-format
msgid "cannot represent %s relocation in this object file format"
msgstr "kan inte representera %s-omlokalisering i detta objektfilsformat"
-#: config/tc-aarch64.c:7880
+#: config/tc-aarch64.c:8220
#, c-format
msgid "cannot do %u-byte relocation"
msgstr "kan inte göra %u-byte omlokalisering"
-#: config/tc-aarch64.c:8175 config/tc-arm.c:24956 config/tc-score.c:6297
-#: config/tc-score.c:6527 config/tc-score.c:6532
+#: config/tc-aarch64.c:8540 config/tc-arm.c:25412 config/tc-score.c:6293
+#: config/tc-score.c:6523 config/tc-score.c:6528
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "slut på virtuellt minne"
-#: config/tc-aarch64.c:8333 config/tc-arm.c:25285
+#: config/tc-aarch64.c:8703 config/tc-arm.c:25754
msgid "assemble for big-endian"
msgstr "assemblera enligt rak byteordning"
-#: config/tc-aarch64.c:8334 config/tc-arm.c:25286
+#: config/tc-aarch64.c:8704 config/tc-arm.c:25755
msgid "assemble for little-endian"
msgstr "assemblera enligt omvänd byteordning"
-#: config/tc-aarch64.c:8337
+#: config/tc-aarch64.c:8707
msgid "temporary switch for dumping"
msgstr "tillfällig växling för dumpning"
-#: config/tc-aarch64.c:8339
+#: config/tc-aarch64.c:8709
msgid "output verbose error messages"
msgstr "mata ut utförliga felmeddelanden"
-#: config/tc-aarch64.c:8341
+#: config/tc-aarch64.c:8711
msgid "do not output verbose error messages"
msgstr "mata inte ut utförliga felmeddelanden"
-#: config/tc-aarch64.c:8521 config/tc-arm.c:25878
+#: config/tc-aarch64.c:8938 config/tc-arm.c:26583
msgid "invalid architectural extension"
msgstr "ogiltig arkitekturutökning"
-#: config/tc-aarch64.c:8546 config/tc-arm.c:25910
+#: config/tc-aarch64.c:8963 config/tc-arm.c:26615
msgid "must specify extensions to add before specifying those to remove"
msgstr "måste ange utökningar att lägga till innan de som ska tas bort anges"
-#: config/tc-aarch64.c:8554 config/tc-arm.c:25918
+#: config/tc-aarch64.c:8971 config/tc-arm.c:26623
msgid "missing architectural extension"
msgstr "saknar arkitekturutökning"
-#: config/tc-aarch64.c:8581 config/tc-arm.c:25965
+#: config/tc-aarch64.c:8998 config/tc-arm.c:26674
#, c-format
msgid "unknown architectural extension `%s'"
msgstr "okänt arkitekturutökning ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:8605 config/tc-arm.c:25999 config/tc-metag.c:5834
+#: config/tc-aarch64.c:9022 config/tc-arm.c:26708 config/tc-metag.c:5834
#, c-format
msgid "missing cpu name `%s'"
msgstr "saknar cpunamn ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:8619 config/tc-aarch64.c:8836 config/tc-arm.c:26031
-#: config/tc-arm.c:26642 config/tc-metag.c:5845
+#: config/tc-aarch64.c:9036 config/tc-aarch64.c:9253 config/tc-arm.c:26743
+#: config/tc-arm.c:27524 config/tc-csky.c:896 config/tc-metag.c:5845
#, c-format
msgid "unknown cpu `%s'"
msgstr "okänd cpu ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:8637 config/tc-arm.c:26049
+#: config/tc-aarch64.c:9054 config/tc-arm.c:26761
#, c-format
msgid "missing architecture name `%s'"
msgstr "saknar arkitekturnamn ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:8651 config/tc-aarch64.c:8883 config/tc-arm.c:26066
-#: config/tc-arm.c:26676 config/tc-arm.c:26707 config/tc-score.c:7715
+#: config/tc-aarch64.c:9068 config/tc-aarch64.c:9300 config/tc-arm.c:26781
+#: config/tc-arm.c:27558 config/tc-arm.c:27588 config/tc-score.c:7703
#, c-format
msgid "unknown architecture `%s'\n"
msgstr "okänd arkitektur ”%s”\n"
-#: config/tc-aarch64.c:8674
+#: config/tc-aarch64.c:9091
#, c-format
msgid "missing abi name `%s'"
msgstr "saknar abinamn ”%s”"
-#: config/tc-aarch64.c:8685
+#: config/tc-aarch64.c:9102
#, c-format
msgid "unknown abi `%s'\n"
msgstr "okänt abi ”%s”\n"
-#: config/tc-aarch64.c:8691
+#: config/tc-aarch64.c:9108
msgid "<abi name>\t specify for ABI <abi name>"
msgstr "<abinamn>\t ange för ABI <abinamn>"
-#: config/tc-aarch64.c:8694 config/tc-arm.c:26153 config/tc-metag.c:5911
+#: config/tc-aarch64.c:9111 config/tc-arm.c:26868 config/tc-metag.c:5911
msgid "<cpu name>\t assemble for CPU <cpu name>"
msgstr "<cpunamn>\t assemblera för CPU <cpunamn>"
-#: config/tc-aarch64.c:8696 config/tc-arm.c:26155
+#: config/tc-aarch64.c:9113 config/tc-arm.c:26870
msgid "<arch name>\t assemble for architecture <arch name>"
msgstr "<arknamn>\t assembler för arkitektur <arknamn>"
-#: config/tc-aarch64.c:8735 config/tc-aarch64.c:8755 config/tc-arm.c:26211
-#: config/tc-arm.c:26229 config/tc-arm.c:26249 config/tc-metag.c:5936
+#: config/tc-aarch64.c:9152 config/tc-aarch64.c:9172 config/tc-arm.c:26932
+#: config/tc-arm.c:26950 config/tc-arm.c:26970 config/tc-metag.c:5936
#, c-format
msgid "option `-%c%s' is deprecated: %s"
msgstr "flaggan ”-%c%s” är föråldrad: %s"
-#: config/tc-aarch64.c:8775
+#: config/tc-aarch64.c:9192
#, c-format
msgid " AArch64-specific assembler options:\n"
msgstr " AArch64-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-aarch64.c:8786 config/tc-arc.c:3503 config/tc-arm.c:26280
+#: config/tc-aarch64.c:9203 config/tc-arc.c:3557 config/tc-arm.c:27001
#, c-format
msgid " -EB assemble code for a big-endian cpu\n"
msgstr " -EB assemblera kod för rak byteordnings-cpu\n"
-#: config/tc-aarch64.c:8791 config/tc-arc.c:3505 config/tc-arm.c:26285
+#: config/tc-aarch64.c:9208 config/tc-arc.c:3559 config/tc-arm.c:27006
#, c-format
msgid " -EL assemble code for a little-endian cpu\n"
msgstr ""
" -EL assemblera kod för omvänd byteordnings-cpu\n"
"\n"
-#: config/tc-alpha.c:653
+#: config/tc-alpha.c:652
#, c-format
msgid "No !literal!%ld was found"
msgstr "Ingen !literal!%ld hittades"
-#: config/tc-alpha.c:660
+#: config/tc-alpha.c:659
#, c-format
msgid "No !tlsgd!%ld was found"
msgstr "Ingen !tlsgd!%ld hittades"
-#: config/tc-alpha.c:667
+#: config/tc-alpha.c:666
#, c-format
msgid "No !tlsldm!%ld was found"
msgstr "Ingen !tlsldm!%ld hittades"
-#: config/tc-alpha.c:676
+#: config/tc-alpha.c:675
#, c-format
msgid "No ldah !gpdisp!%ld was found"
msgstr "Ingen ldah !gpdisp!%ld hittades"
-#: config/tc-alpha.c:726
+#: config/tc-alpha.c:725
#, c-format
msgid "too many !literal!%ld for %s"
msgstr "för många !literal!%ld for %s"
-#: config/tc-alpha.c:756
+#: config/tc-alpha.c:755
#, c-format
msgid "No lda !gpdisp!%ld was found"
msgstr "Ingen lda !gpdisp!%ld hittades"
#. Only support one relocation op per insn.
-#: config/tc-alpha.c:915
+#: config/tc-alpha.c:914
msgid "More than one relocation op per insn"
msgstr "Mer än en omlokaliseringsop per instr"
-#: config/tc-alpha.c:930 config/tc-arc.c:1213
+#: config/tc-alpha.c:929 config/tc-arc.c:1199
msgid "No relocation operand"
msgstr "Ingen omlokaliseringsoperand"
-#: config/tc-alpha.c:940
+#: config/tc-alpha.c:939
#, c-format
msgid "Unknown relocation operand: !%s"
msgstr "Okänd omlokaliseringsoperand: !%s"
-#: config/tc-alpha.c:950
+#: config/tc-alpha.c:949
#, c-format
msgid "no sequence number after !%s"
msgstr "inget sekvensnummer efter !%s"
-#: config/tc-alpha.c:960
+#: config/tc-alpha.c:959
#, c-format
msgid "!%s does not use a sequence number"
msgstr "!%s använder inte ett sekvensnummer"
-#: config/tc-alpha.c:970
+#: config/tc-alpha.c:969
#, c-format
msgid "Bad sequence number: !%s!%s"
msgstr "Felaktigt sekvensnummer: !%s!%s"
-#: config/tc-alpha.c:1186 config/tc-alpha.c:3360
+#: config/tc-alpha.c:1185 config/tc-alpha.c:3359
#, c-format
msgid "inappropriate arguments for opcode `%s'"
msgstr "olämpliga argument för opkod ”%s”"
-#: config/tc-alpha.c:1188 config/tc-alpha.c:3362
+#: config/tc-alpha.c:1187 config/tc-alpha.c:3361
#, c-format
msgid "opcode `%s' not supported for target %s"
msgstr "opkod ”%s” stöds inte för mål %s"
-#: config/tc-alpha.c:1192 config/tc-alpha.c:3366 config/tc-avr.c:1693
-#: config/tc-msp430.c:3913 config/tc-wasm32.c:753
+#: config/tc-alpha.c:1191 config/tc-alpha.c:3365 config/tc-avr.c:1903
+#: config/tc-msp430.c:4163 config/tc-wasm32.c:753
#, c-format
msgid "unknown opcode `%s'"
msgstr "okänd opkod ”%s”"
-#: config/tc-alpha.c:1273 config/tc-alpha.c:1532
+#: config/tc-alpha.c:1272 config/tc-alpha.c:1531
msgid "overflow in literal (.lita) table"
msgstr "överspill i literaltabell (.lita)"
-#: config/tc-alpha.c:1280 config/tc-alpha.c:1304 config/tc-alpha.c:1545
-#: config/tc-alpha.c:2232 config/tc-alpha.c:2277 config/tc-alpha.c:2346
-#: config/tc-alpha.c:2429 config/tc-alpha.c:2654 config/tc-alpha.c:2752
+#: config/tc-alpha.c:1279 config/tc-alpha.c:1303 config/tc-alpha.c:1544
+#: config/tc-alpha.c:2231 config/tc-alpha.c:2276 config/tc-alpha.c:2345
+#: config/tc-alpha.c:2428 config/tc-alpha.c:2653 config/tc-alpha.c:2751
msgid "macro requires $at register while noat in effect"
msgstr "makro kräver %at-register medan noat används"
-#: config/tc-alpha.c:1282 config/tc-alpha.c:1306 config/tc-alpha.c:1547
+#: config/tc-alpha.c:1281 config/tc-alpha.c:1305 config/tc-alpha.c:1546
msgid "macro requires $at while $at in use"
msgstr "makro kräver $at medan $at används"
-#: config/tc-alpha.c:1491
+#: config/tc-alpha.c:1490
msgid "bignum invalid; zero assumed"
msgstr "stornum ogiltigt; noll antaget"
-#: config/tc-alpha.c:1493
+#: config/tc-alpha.c:1492
msgid "floating point number invalid; zero assumed"
msgstr "flyttalsnummer ogiltigt; noll antaget"
-#: config/tc-alpha.c:1498
+#: config/tc-alpha.c:1497
msgid "can't handle expression"
msgstr "kan inte hantera uttryck"
-#: config/tc-alpha.c:1538
+#: config/tc-alpha.c:1537
msgid "overflow in literal (.lit8) table"
msgstr "överspill i literaltabell (.lit8)"
-#: config/tc-alpha.c:1835
+#: config/tc-alpha.c:1834
#, c-format
msgid "too many ldah insns for !gpdisp!%ld"
msgstr "för många ldah-instr för !gpdisp!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1837 config/tc-alpha.c:1849
+#: config/tc-alpha.c:1836 config/tc-alpha.c:1848
#, c-format
msgid "both insns for !gpdisp!%ld must be in the same section"
msgstr "både instr för !gpdisp!%ld måste vara i samma sektion"
-#: config/tc-alpha.c:1847
+#: config/tc-alpha.c:1846
#, c-format
msgid "too many lda insns for !gpdisp!%ld"
msgstr "för många lda-instr för !gpdisp!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1903
+#: config/tc-alpha.c:1902
#, c-format
msgid "too many lituse insns for !lituse_tlsgd!%ld"
msgstr "för många lituse-instr för !lituse_tlsgd!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1906
+#: config/tc-alpha.c:1905
#, c-format
msgid "too many lituse insns for !lituse_tlsldm!%ld"
msgstr "för många lituse-instr för !lituse_tlsldm!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1923
+#: config/tc-alpha.c:1922
#, c-format
msgid "duplicate !tlsgd!%ld"
msgstr "dubbelt !tlsgd!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1925
+#: config/tc-alpha.c:1924
#, c-format
msgid "sequence number in use for !tlsldm!%ld"
msgstr "sekvensnummer används för !tlsldm!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1939
+#: config/tc-alpha.c:1938
#, c-format
msgid "duplicate !tlsldm!%ld"
msgstr "dubbelt !tlsldm!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1941
+#: config/tc-alpha.c:1940
#, c-format
msgid "sequence number in use for !tlsgd!%ld"
msgstr "sekvensnummer används för !tlsgd!%ld"
-#: config/tc-alpha.c:1996 config/tc-arc.c:2772 config/tc-mn10200.c:854
-#: config/tc-mn10300.c:1150 config/tc-ppc.c:1891 config/tc-s390.c:675
-#: config/tc-tilegx.c:427 config/tc-tilegx.c:477 config/tc-tilepro.c:383
+#: config/tc-alpha.c:1995 config/tc-arc.c:2827 config/tc-mn10200.c:854
+#: config/tc-mn10300.c:1150 config/tc-ppc.c:1964 config/tc-s390.c:674
+#: config/tc-tilegx.c:426 config/tc-tilegx.c:476 config/tc-tilepro.c:382
msgid "operand"
msgstr "operand"
-#: config/tc-alpha.c:2135
+#: config/tc-alpha.c:2134
msgid "invalid relocation for instruction"
msgstr "ogiltig omlokalisering för instruktion"
-#: config/tc-alpha.c:2149
+#: config/tc-alpha.c:2148
msgid "invalid relocation for field"
msgstr "ogiltig omlokalisering för fält"
-#: config/tc-alpha.c:2981
+#: config/tc-alpha.c:2980
msgid "can not resolve expression"
msgstr "kan inte lösa upp uttryck"
-#: config/tc-alpha.c:3514 config/tc-i370.c:1054 config/tc-microblaze.c:198
-#: config/tc-ppc.c:2213 config/tc-ppc.c:5322
+#: config/tc-alpha.c:3515 config/tc-microblaze.c:204 config/tc-ppc.c:2287
+#: config/tc-ppc.c:5663
#, c-format
msgid ".COMMon length (%ld.) <0! Ignored."
msgstr ".COMMon-längd (%ld.) < 0! Överhoppad."
-#: config/tc-alpha.c:3525 config/tc-ia64.c:1094 config/tc-sparc.c:4332
+#: config/tc-alpha.c:3526 config/tc-ia64.c:1094 config/tc-sparc.c:4279
#: config/tc-v850.c:306
msgid "Ignoring attempt to re-define symbol"
msgstr "Hoppar över försök att omdefiniera symbol"
-#: config/tc-alpha.c:3617 config/tc-sparc.c:4340
+#: config/tc-alpha.c:3618 config/tc-sparc.c:4287
#, c-format
msgid "Length of .comm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
msgstr "Längd för .comm ”%s” är redan %ld. Ändrades inte till %ld."
-#: config/tc-alpha.c:3724
+#: config/tc-alpha.c:3725
msgid ".ent directive has no name"
msgstr ".ent-direktiv har inget namn"
-#: config/tc-alpha.c:3732
+#: config/tc-alpha.c:3733
msgid "nested .ent directives"
msgstr "nästlade .ent-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:3776 ecoff.c:3008
+#: config/tc-alpha.c:3777 ecoff.c:3008
msgid ".end directive has no name"
msgstr ".end-direktiv har inget namn"
-#: config/tc-alpha.c:3784
+#: config/tc-alpha.c:3785
msgid ".end directive without matching .ent"
msgstr ".end-direktiv utan matchande .ent"
-#: config/tc-alpha.c:3786
+#: config/tc-alpha.c:3787
msgid ".end directive names different symbol than .ent"
msgstr ".end-direktiv namnger en annan symbol än .ent"
-#: config/tc-alpha.c:3829 ecoff.c:3145
+#: config/tc-alpha.c:3830 ecoff.c:3145
msgid ".fmask outside of .ent"
msgstr ".fmask utanför .ent"
-#: config/tc-alpha.c:3831 config/tc-score.c:5598 ecoff.c:3209
+#: config/tc-alpha.c:3832 config/tc-score.c:5595 ecoff.c:3209
msgid ".mask outside of .ent"
msgstr ".mask utanför .ent"
-#: config/tc-alpha.c:3839 ecoff.c:3152
+#: config/tc-alpha.c:3840 ecoff.c:3152
msgid "bad .fmask directive"
msgstr "felaktigt .fmask-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:3841 ecoff.c:3216
+#: config/tc-alpha.c:3842 ecoff.c:3216
msgid "bad .mask directive"
msgstr "felaktigt .mask-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:3874 config/tc-mips.c:19181 config/tc-score.c:5739
+#: config/tc-alpha.c:3875 config/tc-mips.c:19628 config/tc-score.c:5736
#: ecoff.c:3173
msgid ".frame outside of .ent"
msgstr ".frame utanför .ent"
-#: config/tc-alpha.c:3885 config/tc-mips.c:19192 ecoff.c:3184
+#: config/tc-alpha.c:3886 config/tc-mips.c:19639 ecoff.c:3184
msgid "bad .frame directive"
msgstr "felaktig .frame-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:3919
+#: config/tc-alpha.c:3920
msgid ".prologue directive without a preceding .ent directive"
msgstr ".prologue-direkt utan ett föregående .ent-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:3937
+#: config/tc-alpha.c:3938
#, c-format
msgid "Invalid argument %d to .prologue."
msgstr "Ogiltigt argument %d till .prologue."
-#: config/tc-alpha.c:4026
+#: config/tc-alpha.c:4027
msgid "ECOFF debugging is disabled."
msgstr "ECOFF-felsökning är inaktiverad."
-#: config/tc-alpha.c:4040
+#: config/tc-alpha.c:4041
msgid ".ent directive without matching .end"
msgstr ".ent-direktiv utan matchande .end"
-#: config/tc-alpha.c:4133
+#: config/tc-alpha.c:4134
msgid ".usepv directive has no name"
msgstr ".usepv-direktiv har inget namn"
-#: config/tc-alpha.c:4146
+#: config/tc-alpha.c:4147
msgid ".usepv directive has no type"
msgstr ".usepv-direktiv har ingen typ"
-#: config/tc-alpha.c:4161
+#: config/tc-alpha.c:4162
msgid "unknown argument for .usepv"
msgstr "okänt argument för .usepv"
-#: config/tc-alpha.c:4274
+#: config/tc-alpha.c:4275
#, c-format
msgid "unknown section attribute %s"
msgstr "okänt sektionsattribut %s"
-#: config/tc-alpha.c:4369
+#: config/tc-alpha.c:4370
msgid "previous .ent not closed by a .end"
msgstr "föregående .ent inte stängt av ett .end"
-#: config/tc-alpha.c:4390
+#: config/tc-alpha.c:4391
msgid ".ent directive has no symbol"
msgstr ".ent-direktiv har ingen symbol"
-#: config/tc-alpha.c:4415
+#: config/tc-alpha.c:4416
msgid ".handler directive has no name"
msgstr ".handler-direktiv har inget namn"
-#: config/tc-alpha.c:4446
+#: config/tc-alpha.c:4447
msgid "Bad .frame directive 1./2. param"
msgstr "Felaktigt .frame-direktiv 1./2. param"
-#: config/tc-alpha.c:4456
+#: config/tc-alpha.c:4457
#, c-format
msgid "Bad RA (%d) register for .frame"
msgstr "Felaktigt RA-register (%d) för .frame"
-#: config/tc-alpha.c:4461
+#: config/tc-alpha.c:4462
msgid "Bad .frame directive 3./4. param"
msgstr "Felaktig .frame-direktiv 3./4. param"
-#: config/tc-alpha.c:4497
+#: config/tc-alpha.c:4498
msgid ".pdesc directive not in link (.link) section"
msgstr ".pdesc-direktiv inte i länkningssektion (.link)"
-#: config/tc-alpha.c:4504
+#: config/tc-alpha.c:4505
msgid ".pdesc directive has no entry symbol"
msgstr ".pdesc-direktiv har ingen symbolpost"
-#: config/tc-alpha.c:4515
+#: config/tc-alpha.c:4516
msgid ".pdesc has a bad entry symbol"
msgstr ".pdesc har en felaktig ingångssymbol"
-#: config/tc-alpha.c:4526
+#: config/tc-alpha.c:4527
msgid ".pdesc doesn't match with last .ent"
msgstr ".pdesc matchar inte med senaste .ent"
-#: config/tc-alpha.c:4541
+#: config/tc-alpha.c:4542
msgid "No comma after .pdesc <entryname>"
msgstr "Inget komma efter .pdesc <postnamn>"
-#: config/tc-alpha.c:4561
+#: config/tc-alpha.c:4562
msgid "unknown procedure kind"
msgstr "okänd procedurtyp"
-#: config/tc-alpha.c:4656
+#: config/tc-alpha.c:4657
msgid ".name directive not in link (.link) section"
msgstr ".name-direktiv inte i länkningssektion (.link)"
-#: config/tc-alpha.c:4664
+#: config/tc-alpha.c:4665
msgid ".name directive has no symbol"
msgstr ".name-direktiv har ingen symbol"
-#: config/tc-alpha.c:4698
+#: config/tc-alpha.c:4699
msgid "No symbol after .linkage"
msgstr "Ingen symbol efter .linkage"
-#: config/tc-alpha.c:4745
+#: config/tc-alpha.c:4746
msgid "No symbol after .code_address"
msgstr "Ingen symbol efter .code_adress"
-#: config/tc-alpha.c:4771 config/tc-score.c:5604
+#: config/tc-alpha.c:4772 config/tc-score.c:5601
msgid "Bad .mask directive"
msgstr "Felaktig .mask-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:4789
+#: config/tc-alpha.c:4790
msgid "Bad .fmask directive"
msgstr "Felaktigt .fmask-direktiv"
-#: config/tc-alpha.c:4946
+#: config/tc-alpha.c:4947
#, c-format
msgid "Expected comma after name \"%s\""
msgstr "Förväntade komma efter namn ”%s”"
-#: config/tc-alpha.c:4958
+#: config/tc-alpha.c:4959
#, c-format
msgid "unhandled: .proc %s,%d"
msgstr "ohanterat: .proc %s,%d"
-#: config/tc-alpha.c:4991
+#: config/tc-alpha.c:4992
#, c-format
msgid "Tried to .set unrecognized mode `%s'"
msgstr "Försökte att göra .set med okänt läge ”%s”"
-#: config/tc-alpha.c:5017
+#: config/tc-alpha.c:5018
#, c-format
msgid "Bad base register, using $%d."
msgstr "Felaktig basregister, använder $%d."
-#: config/tc-alpha.c:5038 config/tc-nios2.c:351 config/tc-nios2.c:476
+#: config/tc-alpha.c:5039 config/tc-nios2.c:351 config/tc-nios2.c:476
#, c-format
msgid "Alignment too large: %d. assumed"
msgstr "Justering för stor: %d. antaget"
-#: config/tc-alpha.c:5042 config/tc-d30v.c:2057 config/tc-nios2.c:355
-#: config/tc-nios2.c:480 config/tc-pru.c:220 config/tc-pru.c:335
+#: config/tc-alpha.c:5043 config/tc-d30v.c:2057 config/tc-nios2.c:355
+#: config/tc-nios2.c:480 config/tc-pru.c:220 config/tc-pru.c:336
msgid "Alignment negative: 0 assumed"
msgstr "Justering negativ: 0 antaget"
-#: config/tc-alpha.c:5137 config/tc-alpha.c:5630
+#: config/tc-alpha.c:5138 config/tc-alpha.c:5631
#, c-format
msgid "Unknown CPU identifier `%s'"
msgstr "Okänd CPU-identifierare ”%s”"
-#: config/tc-alpha.c:5328
+#: config/tc-alpha.c:5329
#, c-format
msgid "Chose GP value of %lx\n"
msgstr "Valde GP-värdet %lx\n"
-#: config/tc-alpha.c:5342
+#: config/tc-alpha.c:5343
msgid "bad .section directive: want a,s,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
-#: config/tc-alpha.c:5431
+#: config/tc-alpha.c:5432
#, c-format
msgid "internal error: can't hash opcode `%s': %s"
msgstr "internt fel: kan inte hasha opkod ”%s”: %s"
-#: config/tc-alpha.c:5467
+#: config/tc-alpha.c:5468
#, c-format
msgid "internal error: can't hash macro `%s': %s"
msgstr "internt fel: kan inte hasha makro ”%s”: %s"
-#: config/tc-alpha.c:5551 config/tc-arc.c:2425 config/tc-arc.c:2439
-#: config/tc-arm.c:7239 config/tc-arm.c:7251 config/tc-i960.c:706
-#: config/tc-xtensa.c:5415 config/tc-xtensa.c:5491 config/tc-xtensa.c:5608
-#: config/tc-z80.c:1935
+#: config/tc-alpha.c:5552 config/tc-arc.c:2480 config/tc-arc.c:2494
+#: config/tc-arm.c:7304 config/tc-arm.c:7316 config/tc-xtensa.c:5462
+#: config/tc-xtensa.c:5538 config/tc-xtensa.c:5655 config/tc-z80.c:1951
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"
-#: config/tc-alpha.c:5681
+#: config/tc-alpha.c:5682
msgid ""
"Alpha options:\n"
"-32addr\t\t\ttreat addresses as 32-bit values\n"
@@ -2590,7 +2666,7 @@ msgstr ""
"-m21064 | -m21066 | -m21164 | -m21164a | -m21164pc | -m21264 | -m21264a | -m21264b\n"
"\t\t\tdessa varianter inkludera PALcode-opkoder\n"
-#: config/tc-alpha.c:5691
+#: config/tc-alpha.c:5692
msgid ""
"VMS options:\n"
"-+\t\t\tencode (don't truncate) names longer than 64 characters\n"
@@ -2602,227 +2678,227 @@ msgstr ""
"-H\t\t\tvisa ny symbol efter hash-trunkering\n"
"-replace/-noreplace\taktivera eller inaktivera optimeringen av proceduranrop\n"
-#: config/tc-alpha.c:5942 config/tc-arc.c:3050
+#: config/tc-alpha.c:5949 config/tc-arc.c:3107
#, c-format
msgid "unhandled relocation type %s"
msgstr "ohanterad omlokaliseringstyp %s"
-#: config/tc-alpha.c:5955 config/tc-arc.c:3058
+#: config/tc-alpha.c:5962 config/tc-arc.c:3115
msgid "non-absolute expression in constant field"
msgstr "icke-absolut uttryck i konstantfält"
-#: config/tc-alpha.c:5969
+#: config/tc-alpha.c:5976
#, c-format
msgid "type %d reloc done?\n"
msgstr "typ %d omlokalisering klar?\n"
-#: config/tc-alpha.c:6016 config/tc-alpha.c:6023
+#: config/tc-alpha.c:6023 config/tc-alpha.c:6030
msgid "Used $at without \".set noat\""
msgstr "Använde $at utan ”.set noat”"
-#: config/tc-alpha.c:6192
+#: config/tc-alpha.c:6199
#, c-format
msgid "!samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "!samegp omlokalisering mot symbol utan .prologue: %s"
-#: config/tc-alpha.c:6236 config/tc-arc.c:3181 config/tc-tilegx.c:1751
-#: config/tc-tilepro.c:1531 config/tc-wasm32.c:813 config/tc-xtensa.c:6101
+#: config/tc-alpha.c:6243 config/tc-arc.c:3238 config/tc-csky.c:5149
+#: config/tc-tilegx.c:1752 config/tc-tilepro.c:1532 config/tc-wasm32.c:813
+#: config/tc-xtensa.c:6148
#, c-format
msgid "cannot represent `%s' relocation in object file"
msgstr "kan inte representera ”%s”-omlokalisering i objektfil"
-#: config/tc-alpha.c:6242 config/tc-arc.c:3187
+#: config/tc-alpha.c:6249 config/tc-arc.c:3244
#, c-format
msgid "internal error? cannot generate `%s' relocation"
msgstr "internt fel\"? kan inte generera ”%s”-omlokalisering"
-#: config/tc-alpha.c:6338
+#: config/tc-alpha.c:6345
#, c-format
msgid "frame reg expected, using $%d."
msgstr "ramregister förväntades, använder $%d."
-#: config/tc-arc.c:781
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal error: can't hash opcode `%s': %s"
+#: config/tc-arc.c:773
+#, c-format
msgid "internal error: can't hash opcode '%s': %s"
msgstr "internt fel: kan inte hasha opkod ”%s”: %s"
-#: config/tc-arc.c:789 config/tc-arc.c:2522 config/tc-arc.c:2540
-#: config/tc-arc.c:2593 config/tc-arc.c:2617 config/tc-arc.c:4813
-#: config/tc-cr16.c:800 config/tc-cr16.c:823 config/tc-cris.c:1195
-#: config/tc-crx.c:535 config/tc-crx.c:562 config/tc-crx.c:580
-#: config/tc-pdp11.c:193
+#: config/tc-arc.c:781 config/tc-arc.c:2577 config/tc-arc.c:2595
+#: config/tc-arc.c:2648 config/tc-arc.c:2672 config/tc-arc.c:4875
+#: config/tc-arc.c:4942 config/tc-cr16.c:805 config/tc-cr16.c:828
+#: config/tc-cris.c:1195 config/tc-crx.c:535 config/tc-crx.c:562
+#: config/tc-crx.c:580 config/tc-pdp11.c:193
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Slut på virtuellt minne"
-#: config/tc-arc.c:840
+#: config/tc-arc.c:831
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid listing option `%c'"
msgid "invalid %s option for %s cpu"
msgstr "ogiltig listningsflagga ”%c”"
-#: config/tc-arc.c:863
+#: config/tc-arc.c:836
+msgid "conflicting ISA extension attributes."
+msgstr "ISA-utökningsattribut står i konflikt"
+
+#: config/tc-arc.c:855
msgid "Multiple .cpu directives found"
msgstr "Multipla .cpu-direktiv hittade"
-#: config/tc-arc.c:881
+#: config/tc-arc.c:873
msgid "Command-line value overrides \".cpu\" directive"
msgstr "Kommandoradsvärde åsidosätter ”.cpu”-direktiv"
-#: config/tc-arc.c:897
+#: config/tc-arc.c:890
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown architecture %s"
msgid "unknown architecture: %s\n"
msgstr "okänd arkitektur %s"
-#: config/tc-arc.c:1030 config/tc-arc.c:2514 config/tc-h8300.c:81
-#: config/tc-h8300.c:90 config/tc-h8300.c:100 config/tc-h8300.c:110
-#: config/tc-h8300.c:120 config/tc-h8300.c:131 config/tc-h8300.c:248
-#: config/tc-hppa.c:6823 config/tc-hppa.c:6829 config/tc-hppa.c:6835
-#: config/tc-hppa.c:6841 config/tc-hppa.c:8230 config/tc-lm32.c:197
-#: config/tc-mips.c:3511 config/tc-mips.c:4020 config/tc-mn10300.c:935
-#: config/tc-mn10300.c:940 config/tc-mn10300.c:2440 config/tc-xc16x.c:79
-#: config/tc-xc16x.c:86 config/tc-xc16x.c:93
-msgid "could not set architecture and machine"
-msgstr "kan inte ställa in arkitektur och maskin"
-
-#: config/tc-arc.c:1203
+#: config/tc-arc.c:1189
#, fuzzy
#| msgid "No relocation operand"
msgid "No valid label relocation operand"
msgstr "Ingen omlokaliseringsoperand"
-#: config/tc-arc.c:1225
+#: config/tc-arc.c:1211
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unknown relocation operand: !%s"
msgid "Unknown relocation operand: @%s"
msgstr "Okänd omlokaliseringsoperand: !%s"
-#: config/tc-arc.c:1238
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to rebuffer file: %s\n"
+#: config/tc-arc.c:1224
+#, c-format
msgid "Unable to parse TLS base: %s"
-msgstr "kan inte ombuffra fil: %s\n"
+msgstr "Kan inte tolka TLS-bas: %s"
-#: config/tc-arc.c:1262
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid %s expression"
+#: config/tc-arc.c:1248
+#, c-format
msgid "@%s is not a complex relocation."
-msgstr "”%s” är inte ett giltigt %s-uttryck"
+msgstr "@%s är inte en komplex omlokalisering."
-#: config/tc-arc.c:1268
+#: config/tc-arc.c:1254
#, fuzzy, c-format
#| msgid "GOT bad expression with %s."
msgid "Bad expression: @%s + %s."
msgstr "GOT felaktigt uttryck med %s."
-#: config/tc-arc.c:1329
+#: config/tc-arc.c:1315
msgid "Brackets in operand field incorrect"
msgstr "Klamrar i operandfält är felaktigt"
-#: config/tc-arc.c:1331 config/tc-xtensa.c:2043
+#: config/tc-arc.c:1317 config/tc-xtensa.c:2068
msgid "extra comma"
msgstr "extra komma"
-#: config/tc-arc.c:1333 config/tc-pru.c:1442 config/tc-pru.c:1707
-#: config/tc-xtensa.c:2047
+#: config/tc-arc.c:1319 config/tc-pru.c:1449 config/tc-pru.c:1718
+#: config/tc-xtensa.c:2072
msgid "missing argument"
msgstr "saknar argument"
-#: config/tc-arc.c:1335 config/tc-xtensa.c:2049
+#: config/tc-arc.c:1321 config/tc-xtensa.c:2074
msgid "missing comma or colon"
msgstr "saknar komma eller kolon"
-#: config/tc-arc.c:1404
+#: config/tc-arc.c:1390
#, fuzzy
#| msgid "extra comma"
msgid "extra dot"
msgstr "extra komma"
-#: config/tc-arc.c:1406
+#: config/tc-arc.c:1392
#, fuzzy
#| msgid "unrecognized CPS flag"
msgid "unrecognized flag"
msgstr "okänd CPS-flagga"
-#: config/tc-arc.c:1408
+#: config/tc-arc.c:1394
#, fuzzy
#| msgid "failed to set flags for \"%s\": %s"
msgid "failed to parse flags"
msgstr "misslyckades med att ställa in flaggor för \"%s”: %s"
-#: config/tc-arc.c:1434
+#: config/tc-arc.c:1420
#, fuzzy
#| msgid "unhandled relocation type %s"
msgid "Unhandled reloc type"
msgstr "ohanterad omlokaliseringstyp %s"
-#: config/tc-arc.c:2393
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown instruction '%s'"
+#: config/tc-arc.c:2448
+#, c-format
msgid "%s for instruction '%s'"
-msgstr "okänd instruktion ”%s”"
+msgstr "%s för instruktion ”%s”"
-#: config/tc-arc.c:2395
+#: config/tc-arc.c:2450
#, fuzzy, c-format
#| msgid "inappropriate arguments for opcode `%s'"
msgid "inappropriate arguments for opcode '%s'"
msgstr "olämpliga argument för opkod ”%s”"
-#: config/tc-arc.c:2397
+#: config/tc-arc.c:2452
#, fuzzy, c-format
#| msgid "opcode `%s' not supported for target %s"
msgid "opcode '%s' not supported for target %s"
msgstr "opkod ”%s” stöds inte för mål %s"
-#: config/tc-arc.c:2401 config/tc-tic6x.c:3195
+#: config/tc-arc.c:2456 config/tc-tic6x.c:3195
#, c-format
msgid "unknown opcode '%s'"
msgstr "okänd opkod ”%s”"
-#: config/tc-arc.c:2459
+#: config/tc-arc.c:2514
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Inserting \"%s\" into structure table failed: %s"
msgid "Inserting \"%s\" into register table failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att infoga ”%s” i strukturtabell: %s"
-#: config/tc-arc.c:2495
+#: config/tc-arc.c:2550
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Inserting \"%s\" into structure table failed: %s"
msgid "Inserting \"%s\" into address type table failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att infoga ”%s” i strukturtabell: %s"
-#: config/tc-arc.c:2610 config/tc-arc.c:4800
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal error: can't hash macro `%s': %s"
+#: config/tc-arc.c:2569 config/tc-arc.c:5054 config/tc-h8300.c:78
+#: config/tc-h8300.c:87 config/tc-h8300.c:97 config/tc-h8300.c:107
+#: config/tc-h8300.c:117 config/tc-h8300.c:128 config/tc-h8300.c:243
+#: config/tc-hppa.c:6822 config/tc-hppa.c:6828 config/tc-hppa.c:6834
+#: config/tc-hppa.c:6840 config/tc-hppa.c:8229 config/tc-lm32.c:197
+#: config/tc-mips.c:3652 config/tc-mips.c:4161 config/tc-mn10300.c:935
+#: config/tc-mn10300.c:940 config/tc-mn10300.c:2440 config/tc-xc16x.c:79
+#: config/tc-xc16x.c:86 config/tc-xc16x.c:93
+msgid "could not set architecture and machine"
+msgstr "kan inte ställa in arkitektur och maskin"
+
+#: config/tc-arc.c:2665 config/tc-arc.c:4862
+#, c-format
msgid "internal error: can't hash aux register '%s': %s"
-msgstr "internt fel: kan inte hasha makro ”%s”: %s"
+msgstr "internt fel: kan inte hasha auxregister ”%s”: %s"
-#: config/tc-arc.c:2717
+#: config/tc-arc.c:2772
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unhandled local relocation fix %s"
msgid "unhandled reloc %s in md_pcrel_from_section"
msgstr "ohanterad lokal omlokaliseringsfix %s"
-#: config/tc-arc.c:2782
+#: config/tc-arc.c:2837
#, fuzzy
#| msgid "invalid operand, not a 12-bit signed value: %d"
msgid "Unaligned operand. Needs to be 32bit aligned"
msgstr "ogiltig operand, inte ett 12-bitarsvärde med tecken: %d"
-#: config/tc-arc.c:2787
+#: config/tc-arc.c:2842
#, fuzzy
#| msgid "invalid operand, not a 16-bit signed value: %d"
msgid "Unaligned operand. Needs to be 16bit aligned"
msgstr "ogiltig operand, inte ett 16-bitarsvärde med tecken: %d"
-#: config/tc-arc.c:2864 config/tc-cr16.c:568 config/tc-crx.c:345
-#: config/tc-mn10200.c:766 write.c:1015
+#: config/tc-arc.c:2919 config/tc-cr16.c:573 config/tc-crx.c:345
+#: config/tc-mn10200.c:766 write.c:1029
#, c-format
msgid "can't resolve `%s' {%s section} - `%s' {%s section}"
msgstr "kan inte lösa upp ”%s” {sektion %s} - ”%s” {sektion %s}"
-#: config/tc-arc.c:2922
+#: config/tc-arc.c:2978
#, fuzzy, c-format
#| msgid "pcrel relocation not allowed in an instruction"
msgid "PC relative relocation not allowed for (internal) type %d"
@@ -2832,7 +2908,7 @@ msgstr "pcrel-omlokalisering tillåts inte i en instruktion"
#. the insn.
#. FIXME! Check for the conditionality of
#. the insn.
-#: config/tc-arc.c:2966 config/tc-arc.c:3949
+#: config/tc-arc.c:3023 config/tc-arc.c:4001
#, fuzzy
#| msgid "relocation is not supported"
msgid "TLS_*_S9 relocs are not supported yet"
@@ -2840,37 +2916,34 @@ msgstr "omlokalisering stöds inte"
#. I cannot fix an GOTPC relocation because I need to relax it
#. from ld rx,[pcl,@sym@gotpc] to add rx,pcl,@sym@gotpc.
-#: config/tc-arc.c:3002
+#: config/tc-arc.c:3059
#, fuzzy
#| msgid "unsupported constant in relocation"
msgid "Unsupported operation on reloc"
msgstr "konstant i omlokalisering stöds inte"
-#: config/tc-arc.c:3078 config/tc-arc.c:3094
-#, fuzzy
-#| msgid "unknown fpu `%s'"
+#: config/tc-arc.c:3135 config/tc-arc.c:3151
msgid "unknown fixup size"
-msgstr "okänd fpu ”%s”"
+msgstr "okänd korrigeringsstorlek"
-#: config/tc-arc.c:3228
+#: config/tc-arc.c:3285
#, fuzzy
#| msgid "invalid relocation for '%s' instruction"
msgid "no relaxation found for this instruction."
msgstr "ogiltig omlokalisering för ”%s”-instruktion"
-#: config/tc-arc.c:3481
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " ARM-specific assembler options:\n"
+#: config/tc-arc.c:3535
+#, c-format
msgid "ARC-specific assembler options:\n"
-msgstr " ARM-specifika assemblerflaggor:\n"
+msgstr "ARM-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-arc.c:3507
+#: config/tc-arc.c:3561
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -mrelax Enable relaxation\n"
msgid " -mrelax enable relaxation\n"
msgstr " -mrelax Aktivera lättnad\n"
-#: config/tc-arc.c:3510
+#: config/tc-arc.c:3564
#, c-format
msgid ""
"The following ARC-specific assembler options are deprecated and are accepted\n"
@@ -2879,7 +2952,7 @@ msgstr ""
"Följande ARC-specifika assemblerflaggor är föråldrade och accepteras\n"
"endast på grund av kompatibilitet:\n"
-#: config/tc-arc.c:3513
+#: config/tc-arc.c:3567
#, c-format
msgid ""
" -mEA\n"
@@ -2934,939 +3007,957 @@ msgstr ""
" -muser-mode-only\n"
" -mxy\n"
-#: config/tc-arc.c:3603
+#: config/tc-arc.c:3657
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid relocation for instruction"
msgid "Unable to find %s relocation for instruction %s"
msgstr "ogiltig omlokalisering för instruktion"
-#: config/tc-arc.c:3899
+#: config/tc-arc.c:3952
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unhandled local relocation fix %s"
msgid "Unable to use @plt relocation for insn %s"
msgstr "ohanterad lokal omlokaliseringsfix %s"
-#: config/tc-arc.c:3919
+#: config/tc-arc.c:3971
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unhandled local relocation fix %s"
msgid "Unable to use @pcl relocation for insn %s"
msgstr "ohanterad lokal omlokaliseringsfix %s"
-#: config/tc-arc.c:3975
+#: config/tc-arc.c:4027
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid relocation for field"
msgid "invalid relocation %s for field"
msgstr "ogiltig omlokalisering för fält"
-#: config/tc-arc.c:4087
-#, fuzzy
+#: config/tc-arc.c:4138
+#, fuzzy, c-format
#| msgid "8 byte instruction in delay slot"
-msgid "A jump/branch instruction in delay slot."
+msgid "Insn %s has a jump/branch instruction %s in its delay slot."
msgstr "8-bytesinstruktion i hopplucka"
-#: config/tc-arc.c:4195 config/tc-microblaze.c:2525 config/tc-mn10300.c:1069
-#: config/tc-sh.c:801 config/tc-z80.c:700 read.c:4582
+#: config/tc-arc.c:4143
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Instruction %s not allowed in a delay slot."
+msgid "Insn %s has an instruction %s with limm in its delay slot."
+msgstr "Instruktion %s inte tillåten i en hopplucka."
+
+#: config/tc-arc.c:4253 config/tc-microblaze.c:2558 config/tc-mn10300.c:1069
+#: config/tc-sh.c:418 config/tc-z80.c:700 read.c:4576
#, c-format
msgid "unsupported BFD relocation size %u"
msgstr "BFD omlokaliseringsstorlek %u stöds inte"
-#: config/tc-arc.c:4215
+#: config/tc-arc.c:4273
#, c-format
msgid "Jump/Branch instruction detected at the end of the ZOL label @%s"
msgstr "Hopp-/greninstruktion hittad vid slutet av ZOL-etiketten @%s"
-#: config/tc-arc.c:4222
+#: config/tc-arc.c:4280
#, c-format
msgid "Kernel instruction detected at the end of the ZOL label @%s"
msgstr "Kärninstruktion hittad vid slutet av ZOL-etiketten @%s"
-#: config/tc-arc.c:4227
+#: config/tc-arc.c:4285
#, c-format
msgid "A jump instruction with long immediate detected at the end of the ZOL label @%s"
msgstr "En hoppinstruktion med lång omedelbar hittad vid slutet av ZOL-etiketten @%s"
-#: config/tc-arc.c:4233
+#: config/tc-arc.c:4291
#, c-format
msgid "An illegal use of delay slot detected at the end of the ZOL label @%s"
msgstr "En felaktig användning av fördröjningslucka hittades vid slutet av ZOL-etiketten @%s"
-#: config/tc-arc.c:4338
+#: config/tc-arc.c:4400
#, fuzzy
#| msgid "expected comma after symbol name"
msgid "expected comma after instruction name"
msgstr "förväntade komma efter symbolnamn"
-#: config/tc-arc.c:4350
+#: config/tc-arc.c:4412
#, fuzzy
#| msgid "expected comma after opcode"
msgid "expected comma after major opcode"
msgstr "förväntade komma efter opkod"
-#: config/tc-arc.c:4536
+#: config/tc-arc.c:4598
#, c-format
msgid "Pseudocode already used %s"
msgstr "Pseudokod redan använd %s"
-#: config/tc-arc.c:4544
+#: config/tc-arc.c:4606
#, c-format
msgid "major opcode not in range [0x%02x - 0x%02x]"
-msgstr ""
+msgstr "huvudopkod inte inom intervall [0x%02x - 0x%02x]"
-#: config/tc-arc.c:4548
-#, fuzzy
-#| msgid "value not in range [0, 0xffffffff]"
+#: config/tc-arc.c:4610
msgid "minor opcode not in range [0x00 - 0x3f]"
-msgstr "värde inte i intervall [0, 0xffffffff]"
+msgstr "underordnad opkod inte i intervall [0x00 - 0x3f]"
-#: config/tc-arc.c:4554
+#: config/tc-arc.c:4616
msgid "Improper use of OP1_IMM_IMPLIED"
msgstr "Felaktig använding av OP1_IMM_IMPLIED"
-#: config/tc-arc.c:4560
+#: config/tc-arc.c:4622
msgid "Improper use of OP1_MUST_BE_IMM"
msgstr "Felaktig användning av OP1_MUST_BE_IMM"
-#: config/tc-arc.c:4572
+#: config/tc-arc.c:4634
msgid "Couldn't generate extension instruction opcodes"
msgstr "Kunde inte generera utöskningsinstruktionsopkoder"
-#: config/tc-arc.c:4608
-#, fuzzy
-#| msgid "Expected comma after name"
+#: config/tc-arc.c:4670
msgid "expected comma after name"
-msgstr "Förväntade komma efter namn"
+msgstr "förväntade komma efter namn"
-#: config/tc-arc.c:4619
+#: config/tc-arc.c:4681
#, c-format
msgid "%s second argument cannot be a negative number %d"
msgstr "%s andra argumentet kan inte vara ett negativt tal %d"
-#: config/tc-arc.c:4634
+#: config/tc-arc.c:4696
#, fuzzy
#| msgid "expected comma after register-number"
msgid "expected comma after register number"
msgstr "förväntade komma efter registernummer"
-#: config/tc-arc.c:4655
+#: config/tc-arc.c:4717
msgid "invalid mode"
msgstr "ogiltigt läge"
-#: config/tc-arc.c:4673
+#: config/tc-arc.c:4735
#, fuzzy
#| msgid "expected comma after register-mode"
msgid "expected comma after register mode"
msgstr "förväntade komma efter registerläge"
-#: config/tc-arc.c:4688
+#: config/tc-arc.c:4750
msgid "shortcut designator invalid"
msgstr "genvägsbetecknare ogiltig"
-#: config/tc-arc.c:4787
+#: config/tc-arc.c:4849
#, fuzzy, c-format
#| msgid "core register value (%d) too large"
msgid "core register %s value (%d) too large"
msgstr "kärnregistervärde (%d) för stort"
-#: config/tc-arc.c:4806
+#: config/tc-arc.c:4868
#, fuzzy, c-format
#| msgid "condition code value (%d) too large"
msgid "condition code %s value (%d) too large"
msgstr "villkorskodvärde (%d) för stort"
-#: config/tc-arc.c:4825
+#: config/tc-arc.c:4887
#, fuzzy
#| msgid "Unknown exception: `%s'"
msgid "Unknown extension"
msgstr "Okänt undantag: ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:610
+#: config/tc-arc.c:4992
+msgid "Overwrite explicitly set Tag_ARC_CPU_base"
+msgstr "Skriv över uttryckligen satt Tag_ARC_CPU_base"
+
+#: config/tc-arc.c:5040
+msgid "Overwrite explicitly set Tag_ARC_ABI_rf16 to full register file"
+msgstr "Skriv över uttryckligen satt Tag_ARC_ABI_rf16 till fullständig registermapp"
+
+#: config/tc-arm.c:653
msgid "ARM register expected"
msgstr "ARM-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:611
+#: config/tc-arm.c:654
msgid "bad or missing co-processor number"
msgstr "felaktig eller saknar koprocessornummer"
-#: config/tc-arm.c:612
+#: config/tc-arm.c:655
msgid "co-processor register expected"
msgstr "koprocessorregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:613
+#: config/tc-arm.c:656
msgid "FPA register expected"
msgstr "FPA-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:614
+#: config/tc-arm.c:657
msgid "VFP single precision register expected"
msgstr "VFP-enkelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:615
+#: config/tc-arm.c:658
msgid "VFP/Neon double precision register expected"
msgstr "VFP-/Neon-dubbelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:616
+#: config/tc-arm.c:659
msgid "Neon quad precision register expected"
msgstr "Neon-kvadrupelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:617
+#: config/tc-arm.c:660
msgid "VFP single or double precision register expected"
msgstr "VFP-enkel- eller dubbelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:618
+#: config/tc-arm.c:661
msgid "Neon double or quad precision register expected"
msgstr "Neon-dubbel- eller kvadrupelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:619
+#: config/tc-arm.c:662
+#, fuzzy
+#| msgid "VFP single or double precision register expected"
+msgid "Neon single or double precision register expected"
+msgstr "VFP-enkel- eller dubbelprecisionsregister förväntades"
+
+#: config/tc-arm.c:663
msgid "VFP single, double or Neon quad precision register expected"
msgstr "VFP-enkel-, dubbel- eller Neon-kvadrupelprecisionsregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:620
+#: config/tc-arm.c:665
msgid "VFP system register expected"
msgstr "VFP-systemregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:621
+#: config/tc-arm.c:666
msgid "Maverick MVF register expected"
msgstr "Maverick MVF-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:622
+#: config/tc-arm.c:667
msgid "Maverick MVD register expected"
msgstr "Maverick MVD-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:623
+#: config/tc-arm.c:668
msgid "Maverick MVFX register expected"
msgstr "Maverick MVFS-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:624
+#: config/tc-arm.c:669
msgid "Maverick MVDX register expected"
msgstr "Maverick MVDX-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:625
+#: config/tc-arm.c:670
msgid "Maverick MVAX register expected"
msgstr "Maverick MVAX-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:626
+#: config/tc-arm.c:671
msgid "Maverick DSPSC register expected"
msgstr "Maverick DSPSC-register förväntades"
-#: config/tc-arm.c:627
+#: config/tc-arm.c:672
msgid "iWMMXt data register expected"
msgstr "iWMMXt-dataregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:628 config/tc-arm.c:7018
+#: config/tc-arm.c:673 config/tc-arm.c:7077
msgid "iWMMXt control register expected"
msgstr "iWMMXt-kontrollregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:629
+#: config/tc-arm.c:674
msgid "iWMMXt scalar register expected"
msgstr "iWMMXt-skalärregister förväntades"
-#: config/tc-arm.c:630
+#: config/tc-arm.c:675
msgid "XScale accumulator register expected"
msgstr "XScale-ackumulatorregister förväntades"
#. For score5u : div/mul will pop warning message, mmu/alw/asw will pop error message.
-#: config/tc-arm.c:791 config/tc-score.c:259
+#: config/tc-arm.c:837 config/tc-score.c:259
msgid "bad arguments to instruction"
msgstr "felaktiga argument för instruktion"
-#: config/tc-arm.c:792
+#: config/tc-arm.c:838
msgid "r13 not allowed here"
msgstr "r13 inte tillåtet här"
-#: config/tc-arm.c:793
+#: config/tc-arm.c:839
msgid "r15 not allowed here"
msgstr "r15 inte tillåtet här"
-#: config/tc-arm.c:794
+#: config/tc-arm.c:840
msgid "instruction cannot be conditional"
msgstr "instruktion kan inte vara villkorad"
-#: config/tc-arm.c:795
+#: config/tc-arm.c:841
msgid "registers may not be the same"
msgstr "register kan inte vara de samma"
-#: config/tc-arm.c:796
+#: config/tc-arm.c:842
msgid "lo register required"
msgstr "lo-register krävs"
-#: config/tc-arm.c:797
+#: config/tc-arm.c:843
msgid "instruction not supported in Thumb16 mode"
msgstr "instruktion stöds inte i Thumb16-läge"
-#: config/tc-arm.c:798
+#: config/tc-arm.c:844
msgid "instruction does not accept this addressing mode"
msgstr "instruktion accepterar inte detta adresseringsläge"
-#: config/tc-arm.c:799
+#: config/tc-arm.c:845
msgid "branch must be last instruction in IT block"
msgstr "gren måste vara sista instruktion i IT-block"
-#: config/tc-arm.c:800
+#: config/tc-arm.c:846
msgid "instruction not allowed in IT block"
msgstr "instruktion inte tillåten i IT-block"
-#: config/tc-arm.c:801
+#: config/tc-arm.c:847
msgid "selected FPU does not support instruction"
msgstr "vald FPU stöder inte instruktion"
-#: config/tc-arm.c:802
+#: config/tc-arm.c:848
msgid "thumb conditional instruction should be in IT block"
msgstr "villkorad thumb-instruktion bör vara i IT-block"
-#: config/tc-arm.c:803
+#: config/tc-arm.c:849
msgid "incorrect condition in IT block"
msgstr "felaktigt villkor i IT-block"
-#: config/tc-arm.c:804
+#: config/tc-arm.c:850
msgid "IT falling in the range of a previous IT block"
msgstr "IT faller inom intervallet för ett tidigare IT-block"
-#: config/tc-arm.c:805
+#: config/tc-arm.c:851
msgid "missing .fnstart before unwinding directive"
msgstr "saknar .fnstart för unwinding-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:807
+#: config/tc-arm.c:853
msgid "cannot use register index with PC-relative addressing"
msgstr "kan inte använda registerindexering med PC-relativ adressering"
-#: config/tc-arm.c:809
+#: config/tc-arm.c:855
msgid "cannot use writeback with PC-relative addressing"
msgstr "kan inte använda återskrivning med PC-relativ adressering"
-#: config/tc-arm.c:811
+#: config/tc-arm.c:857
#, fuzzy
#| msgid "selected processor does not support 'A' form of this instruction"
msgid "selected processor does not support fp16 instruction"
msgstr "vald processor har inte stöd för ”A”-formen av denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:812
+#: config/tc-arm.c:858
msgid "using "
msgstr "använder "
-#: config/tc-arm.c:813
+#: config/tc-arm.c:859
#, fuzzy
#| msgid "branch prediction invalid on this opcode"
msgid "relocation valid in thumb1 code only"
msgstr "grenförutsägelse ogiltig för denna opkod"
-#: config/tc-arm.c:1020
+#: config/tc-arm.c:1065
msgid "immediate expression requires a # prefix"
msgstr "omedelbart uttryck kräver ett #-prefix"
-#: config/tc-arm.c:1048 read.c:3803
+#: config/tc-arm.c:1094 read.c:3799
msgid "missing expression"
msgstr "saknar uttryck"
-#: config/tc-arm.c:1078 config/tc-arm.c:5234 config/tc-i960.c:1298
-#: config/tc-score.c:1210
+#: config/tc-arm.c:1108 config/tc-arm.c:5277 config/tc-score.c:1210
msgid "invalid constant"
msgstr "ogiltig konstant"
-#: config/tc-arm.c:1208
+#: config/tc-arm.c:1240
msgid "expected #constant"
msgstr "förväntade #konstant"
-#: config/tc-arm.c:1372
+#: config/tc-arm.c:1404
#, c-format
msgid "unexpected character `%c' in type specifier"
msgstr "oväntat tecken ”%c” i typspecificerare"
-#: config/tc-arm.c:1389
+#: config/tc-arm.c:1421
#, c-format
msgid "bad size %d in type specifier"
msgstr "felaktig storlek %d i typespecificerare"
-#: config/tc-arm.c:1439
+#: config/tc-arm.c:1471
msgid "only one type should be specified for operand"
msgstr "endast en typ bör anges för operand"
-#: config/tc-arm.c:1445
+#: config/tc-arm.c:1477
msgid "vector type expected"
msgstr "vektortyp förväntades"
-#: config/tc-arm.c:1517
+#: config/tc-arm.c:1551
msgid "can't redefine type for operand"
msgstr "kan inte omdefiniera typ för operand"
-#: config/tc-arm.c:1528
+#: config/tc-arm.c:1564
msgid "only D registers may be indexed"
msgstr "endast D-register kan indexeras"
-#: config/tc-arm.c:1534
+#: config/tc-arm.c:1570
msgid "can't change index for operand"
msgstr "kan inte ändra index för operand"
-#: config/tc-arm.c:1597
+#: config/tc-arm.c:1633
msgid "register operand expected, but got scalar"
msgstr "registeroperand förväntad, men fick skalär"
-#: config/tc-arm.c:1630
+#: config/tc-arm.c:1670
msgid "scalar must have an index"
msgstr "skalär måste ha ett index"
-#: config/tc-arm.c:1635 config/tc-arm.c:16362 config/tc-arm.c:16422
-#: config/tc-arm.c:16876
+#: config/tc-arm.c:1675 config/tc-arm.c:16604 config/tc-arm.c:16664
+#: config/tc-arm.c:17151
msgid "scalar index out of range"
msgstr "skalärindex utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:1685
+#: config/tc-arm.c:1725
msgid "bad range in register list"
msgstr "felaktigt intervall i registerlista"
-#: config/tc-arm.c:1693 config/tc-arm.c:1702 config/tc-arm.c:1743
+#: config/tc-arm.c:1733 config/tc-arm.c:1742 config/tc-arm.c:1783
#, c-format
msgid "Warning: duplicated register (r%d) in register list"
msgstr "Varning: duplicerat register (r%d) i registerlista"
-#: config/tc-arm.c:1705
+#: config/tc-arm.c:1745
msgid "Warning: register range not in ascending order"
msgstr "Varning: registerintervall inte i stigande ordning"
-#: config/tc-arm.c:1716
+#: config/tc-arm.c:1756
msgid "missing `}'"
msgstr "saknar ”}”"
-#: config/tc-arm.c:1732
+#: config/tc-arm.c:1772
msgid "invalid register mask"
msgstr "ogiltig registermask"
-#: config/tc-arm.c:1867 config/tc-arm.c:1911
+#: config/tc-arm.c:1907 config/tc-arm.c:1951
msgid "register out of range in list"
msgstr "register utanför intervall i lista"
-#: config/tc-arm.c:1889 config/tc-arm.c:4172 config/tc-arm.c:4306
+#: config/tc-arm.c:1929 config/tc-arm.c:4214 config/tc-arm.c:4348
msgid "register list not in ascending order"
msgstr "registerlista inte i stigande ordning"
-#: config/tc-arm.c:1920
+#: config/tc-arm.c:1960
msgid "register range not in ascending order"
msgstr "registerintervall inte i stigande ordning"
-#: config/tc-arm.c:1953
+#: config/tc-arm.c:1993
msgid "non-contiguous register range"
msgstr "diskontinuerligt registerintervall"
-#: config/tc-arm.c:2012
+#: config/tc-arm.c:2052
msgid "register stride must be 1 or 2"
msgstr "registersteg måste vara 1 eller 2"
-#: config/tc-arm.c:2013
+#: config/tc-arm.c:2053
msgid "mismatched element/structure types in list"
msgstr "element-/strukturtyper i lista stämmer inte"
-#: config/tc-arm.c:2081
+#: config/tc-arm.c:2121
msgid "don't use Rn-Rm syntax with non-unit stride"
msgstr "använd inte Rn-Rm-syntax utan enhetssteg"
-#: config/tc-arm.c:2136
+#: config/tc-arm.c:2176
msgid "error parsing element/structure list"
msgstr "fel vid tolkning av element-/strukturlista"
-#: config/tc-arm.c:2142
+#: config/tc-arm.c:2182
msgid "expected }"
msgstr "förväntade }"
-#: config/tc-arm.c:2233
+#: config/tc-arm.c:2273
msgid "attempt to redefine typed alias"
msgstr "försökte att omdefiniera typsatt alias"
-#: config/tc-arm.c:2368
+#: config/tc-arm.c:2408
msgid "bad type for register"
msgstr "felaktig typ för register"
-#: config/tc-arm.c:2379 config/tc-nios2.c:1804
+#: config/tc-arm.c:2419 config/tc-nios2.c:1804
msgid "expression must be constant"
msgstr "uttryck måste vara konstant"
-#: config/tc-arm.c:2396
+#: config/tc-arm.c:2436
msgid "can't redefine the type of a register alias"
msgstr "kan inte omdefiniera typen för ett registeralias"
-#: config/tc-arm.c:2403
+#: config/tc-arm.c:2443
msgid "you must specify a single type only"
msgstr "du måste får endast ange en enkel typ"
-#: config/tc-arm.c:2416
+#: config/tc-arm.c:2456
msgid "can't redefine the index of a scalar alias"
msgstr "kan inte omdefiniera indexet för ett skaläralias"
-#: config/tc-arm.c:2424
+#: config/tc-arm.c:2464
msgid "scalar index must be constant"
msgstr "skalärindex måste vara konstant"
-#: config/tc-arm.c:2433
+#: config/tc-arm.c:2473
msgid "expecting ]"
msgstr "förväntar ]"
-#: config/tc-arm.c:2485
+#: config/tc-arm.c:2525
msgid "invalid syntax for .dn directive"
msgstr "ogiltig syntax för .dn-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:2491
+#: config/tc-arm.c:2531
msgid "invalid syntax for .qn directive"
msgstr "ogiltig syntax för .qn-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:2526
+#: config/tc-arm.c:2566
#, c-format
msgid "ignoring attempt to use .unreq on fixed register name: '%s'"
msgstr "hoppar över försök att använda .unreq för fixerat registernamn: ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:2791
+#: config/tc-arm.c:2831
#, c-format
msgid "Failed to find real start of function: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att hitta riktig början på funktionen: %s\n"
-#: config/tc-arm.c:2808
+#: config/tc-arm.c:2848
msgid "selected processor does not support THUMB opcodes"
msgstr "vald processor har inte stöd för THUMB-opkoder"
-#: config/tc-arm.c:2821
+#: config/tc-arm.c:2861
msgid "selected processor does not support ARM opcodes"
msgstr "vald processor har inte stöd för ARM-opkoder"
-#: config/tc-arm.c:2833
+#: config/tc-arm.c:2873
#, c-format
msgid "invalid instruction size selected (%d)"
msgstr "ogiltig instruktionsstorlek vald (%d)"
-#: config/tc-arm.c:2865
+#: config/tc-arm.c:2905
#, c-format
msgid "invalid operand to .code directive (%d) (expecting 16 or 32)"
msgstr "ogiltig operand till .code-direktiv (%d) (förväntade 16 eller 32)"
-#: config/tc-arm.c:2920
+#: config/tc-arm.c:2960
#, c-format
msgid "expected comma after name \"%s\""
msgstr "förväntade komma efter namn ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:2970 config/tc-m32r.c:584
+#: config/tc-arm.c:3010 config/tc-m32r.c:584
#, c-format
msgid "symbol `%s' already defined"
msgstr "symbol ”%s” redan definierad"
-#: config/tc-arm.c:3003
+#: config/tc-arm.c:3043
#, c-format
msgid "unrecognized syntax mode \"%s\""
msgstr "okänt syntaxläge ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:3046
+#: config/tc-arm.c:3086
msgid ".ref pseudo-op only available with -mccs flag."
msgstr ".ref pseudo-opkod endast tillgänglig med -mccs-flagga."
-#: config/tc-arm.c:3087
+#: config/tc-arm.c:3127
msgid ".asmfunc repeated."
msgstr ".asmfunc repeterat."
-#: config/tc-arm.c:3091
+#: config/tc-arm.c:3131
msgid ".asmfunc without function."
msgstr ".asmfunc utan funktion."
-#: config/tc-arm.c:3097
+#: config/tc-arm.c:3137
msgid ".asmfunc pseudo-op only available with -mccs flag."
msgstr ".asmfunc pseudo-opkod endast tillgänglig med -mccs-flagga."
-#: config/tc-arm.c:3108
+#: config/tc-arm.c:3148
msgid ".endasmfunc without a .asmfunc."
msgstr ".endasmfunc utan en .asmfunc."
-#: config/tc-arm.c:3112
+#: config/tc-arm.c:3152
msgid ".endasmfunc without function."
msgstr ".endasmfunc utan funktion."
-#: config/tc-arm.c:3123
+#: config/tc-arm.c:3163
msgid ".endasmfunc pseudo-op only available with -mccs flag."
msgstr ".endasmfunc pseudo-opkod endast tillgänglig med -mccs-flagga."
-#: config/tc-arm.c:3132
+#: config/tc-arm.c:3172
msgid ".def pseudo-op only available with -mccs flag."
msgstr ".def psuedo-opkod endast tillgänglig med -mccs-flagga."
-#: config/tc-arm.c:3290
+#: config/tc-arm.c:3330
msgid "invalid type for literal pool"
msgstr "ogiltig typ för literalpool"
-#: config/tc-arm.c:3370 config/tc-tic54x.c:5347
+#: config/tc-arm.c:3410 config/tc-tic54x.c:5353
#, c-format
msgid "Invalid label '%s'"
msgstr "Ogiltig etikett ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:3546
+#: config/tc-arm.c:3586
msgid "(plt) is only valid on branch targets"
msgstr "(plt) är endast giltigt för grenmål"
-#: config/tc-arm.c:3552 config/tc-s390.c:1209 config/tc-s390.c:1870
-#: config/tc-xtensa.c:1671
-#, c-format
-msgid "%s relocations do not fit in %d bytes"
-msgstr "%s omlokaliseringar får inte plats i %d byte"
+#: config/tc-arm.c:3592 config/tc-csky.c:6989 config/tc-s390.c:1208
+#: config/tc-s390.c:1878 config/tc-xtensa.c:1694
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s relocations do not fit in %d bytes"
+msgid "%s relocations do not fit in %d byte"
+msgid_plural "%s relocations do not fit in %d bytes"
+msgstr[0] "%s omlokaliseringar får inte plats i %d byte"
+msgstr[1] "%s omlokaliseringar får inte plats i %d byte"
-#: config/tc-arm.c:3632
+#: config/tc-arm.c:3674
msgid ".inst.n operand too big. Use .inst.w instead"
msgstr ".inst.n-operand för stor. Använd .inst.w istället"
-#: config/tc-arm.c:3652
+#: config/tc-arm.c:3694
msgid "cannot determine Thumb instruction size. Use .inst.n/.inst.w instead"
msgstr "kan inte avgöra Thumb-instruktionsstorlek. Använd .inst.n/.inst.w istället"
-#: config/tc-arm.c:3682
+#: config/tc-arm.c:3724
msgid "width suffixes are invalid in ARM mode"
msgstr "breddsuffix är ogiltiga i ARM-läge"
-#: config/tc-arm.c:3724 dwarf2dbg.c:746
+#: config/tc-arm.c:3766 dwarf2dbg.c:1005
msgid "expected 0 or 1"
msgstr "förväntade 0 eller 1"
-#: config/tc-arm.c:3728
+#: config/tc-arm.c:3770
msgid "missing comma"
msgstr "saknar komma"
-#: config/tc-arm.c:3761
+#: config/tc-arm.c:3803
msgid "duplicate .fnstart directive"
msgstr "dubblerat .fnstart-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:3792 config/tc-tic6x.c:412
+#: config/tc-arm.c:3834 config/tc-tic6x.c:412
msgid "duplicate .handlerdata directive"
msgstr "dubblerat .handlerdata-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:3811
+#: config/tc-arm.c:3853
msgid ".fnend directive without .fnstart"
msgstr ".fnend-direktiv utan .fnstart"
-#: config/tc-arm.c:3878 config/tc-tic6x.c:393
+#: config/tc-arm.c:3920 config/tc-tic6x.c:393
msgid "personality routine specified for cantunwind frame"
msgstr "personlighetsrutin angiven för cantunwind-ram"
-#: config/tc-arm.c:3895 config/tc-tic6x.c:454
+#: config/tc-arm.c:3937 config/tc-tic6x.c:454
msgid "duplicate .personalityindex directive"
msgstr "dubblerat .personalityindex-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:3902 config/tc-tic6x.c:461
+#: config/tc-arm.c:3944 config/tc-tic6x.c:461
msgid "bad personality routine number"
msgstr "felaktigt personlighetsrutinsnummer"
-#: config/tc-arm.c:3924 config/tc-tic6x.c:478
+#: config/tc-arm.c:3966 config/tc-tic6x.c:478
msgid "duplicate .personality directive"
msgstr "dubblerat .personality-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:3948 config/tc-arm.c:4076 config/tc-arm.c:4124
+#: config/tc-arm.c:3990 config/tc-arm.c:4118 config/tc-arm.c:4166
msgid "expected register list"
msgstr "förväntade registerlista"
-#: config/tc-arm.c:4030
+#: config/tc-arm.c:4072
msgid "expected , <constant>"
msgstr "förväntade , <konstant>"
-#: config/tc-arm.c:4039
+#: config/tc-arm.c:4081
msgid "number of registers must be in the range [1:4]"
msgstr "antalet register måste vara i intervallet [1:4]"
-#: config/tc-arm.c:4186 config/tc-arm.c:4320
+#: config/tc-arm.c:4228 config/tc-arm.c:4362
msgid "bad register range"
msgstr "ogiltigt registerintervall"
-#: config/tc-arm.c:4386
+#: config/tc-arm.c:4428
msgid "FPA .unwind_save does not take a register list"
msgstr "FPA .unwind_save accepterar inte en registerlista"
-#: config/tc-arm.c:4414
+#: config/tc-arm.c:4456
msgid ".unwind_save does not support this kind of register"
msgstr ".unwind_save har inte stöd för denna typ av register"
-#: config/tc-arm.c:4453
+#: config/tc-arm.c:4495
msgid "SP and PC not permitted in .unwind_movsp directive"
msgstr "SP och PC är inte tillåtna i .unwind_movsp-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:4458
+#: config/tc-arm.c:4500
msgid "unexpected .unwind_movsp directive"
msgstr "oväntat .unwind-movsp-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:4485
+#: config/tc-arm.c:4527
msgid "stack increment must be multiple of 4"
msgstr "stackinkrement måste vara en multipel av 4"
-#: config/tc-arm.c:4517
+#: config/tc-arm.c:4559
msgid "expected <reg>, <reg>"
msgstr "förväntade <reg>, <reg>"
-#: config/tc-arm.c:4535
+#: config/tc-arm.c:4577
msgid "register must be either sp or set by a previousunwind_movsp directive"
msgstr "register måste antingen vara sp eller inställt av ett tidigare unwind_movsp-direktiv"
-#: config/tc-arm.c:4574
+#: config/tc-arm.c:4616
msgid "expected <offset>, <opcode>"
msgstr "förväntade <avstånd>, <opkod>"
-#: config/tc-arm.c:4586
+#: config/tc-arm.c:4628
msgid "unwind opcode too long"
msgstr "upprullningsopkod för lång"
-#: config/tc-arm.c:4591
+#: config/tc-arm.c:4633
msgid "invalid unwind opcode"
msgstr "ogiltig upprullningsopkod"
-#: config/tc-arm.c:4778 config/tc-arm.c:5787 config/tc-arm.c:10577
-#: config/tc-arm.c:11104 config/tc-arm.c:13134 config/tc-arm.c:14714
-#: config/tc-arm.c:23843 config/tc-arm.c:23907 config/tc-arm.c:23915
+#: config/tc-arm.c:4821 config/tc-arm.c:5832 config/tc-arm.c:10678
+#: config/tc-arm.c:11211 config/tc-arm.c:13238 config/tc-arm.c:14820
+#: config/tc-arm.c:24280 config/tc-arm.c:24344 config/tc-arm.c:24352
#: config/tc-metag.c:5176 config/tc-z8k.c:1151 config/tc-z8k.c:1161
msgid "immediate value out of range"
msgstr "omedelbart värde utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:4948
+#: config/tc-arm.c:4991
msgid "invalid FPA immediate expression"
msgstr "ogiltigt omedelbart FPA-uttryck"
-#: config/tc-arm.c:5134
+#: config/tc-arm.c:5177
msgid "'LSL' or 'ASR' required"
msgstr "”LSL” eller ”ASR” krävs"
-#: config/tc-arm.c:5142
+#: config/tc-arm.c:5185
msgid "'LSL' required"
msgstr "”LSL” krävs"
-#: config/tc-arm.c:5150
+#: config/tc-arm.c:5193
msgid "'ASR' required"
msgstr "”ASR” krävs"
-#: config/tc-arm.c:5229
+#: config/tc-arm.c:5272
msgid "invalid rotation"
msgstr "ogiltig rotation"
-#: config/tc-arm.c:5409 config/tc-arm.c:5578
+#: config/tc-arm.c:5452 config/tc-arm.c:5621
msgid "unknown group relocation"
msgstr "okänd gruppomlokalisering"
-#: config/tc-arm.c:5445
+#: config/tc-arm.c:5488
msgid "alignment must be constant"
msgstr "justering måste vara konstant"
-#: config/tc-arm.c:5609
+#: config/tc-arm.c:5652
msgid "this group relocation is not allowed on this instruction"
msgstr "denna gruppomlokalisering är inte tillåten för denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:5664
+#: config/tc-arm.c:5708
msgid "'}' expected at end of 'option' field"
msgstr "”}” förväntat vid slutat av ett ”option”-fält"
-#: config/tc-arm.c:5669
+#: config/tc-arm.c:5713
msgid "cannot combine index with option"
msgstr "kan inte kombinera index med flagga"
-#: config/tc-arm.c:5925
+#: config/tc-arm.c:5970
msgid "unexpected bit specified after APSR"
msgstr "oväntad bit angiven efter APSR"
-#: config/tc-arm.c:5937
+#: config/tc-arm.c:5982
msgid "selected processor does not support DSP extension"
msgstr "vald processor har inte stöd för DSP-utökning"
-#: config/tc-arm.c:5949
+#: config/tc-arm.c:5994
msgid "bad bitmask specified after APSR"
msgstr "felaktig bitmask angiven efter APSR"
-#: config/tc-arm.c:5973
+#: config/tc-arm.c:6018
msgid "writing to APSR without specifying a bitmask is deprecated"
msgstr "att skriva till APSR utan att ange en bitmask är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:5985 config/tc-arm.c:12258 config/tc-arm.c:12303
-#: config/tc-arm.c:12307
+#: config/tc-arm.c:6030 config/tc-arm.c:12372 config/tc-arm.c:12417
+#: config/tc-arm.c:12421
msgid "selected processor does not support requested special purpose register"
msgstr "vald processor har inte stöd för begärt register för särskilt ändamål"
-#: config/tc-arm.c:5990
+#: config/tc-arm.c:6035
msgid "flag for {c}psr instruction expected"
msgstr "flagga för {c}psr-instruktion förväntad"
-#: config/tc-arm.c:6015
+#: config/tc-arm.c:6060
msgid "unrecognized CPS flag"
msgstr "okänd CPS-flagga"
-#: config/tc-arm.c:6022
+#: config/tc-arm.c:6067
msgid "missing CPS flags"
msgstr "saknar CPS-flaggor"
-#: config/tc-arm.c:6045 config/tc-arm.c:6051
+#: config/tc-arm.c:6090 config/tc-arm.c:6096
msgid "valid endian specifiers are be or le"
msgstr "giltiga byteordningsspecificerare är be eller le"
-#: config/tc-arm.c:6073
+#: config/tc-arm.c:6118
msgid "missing rotation field after comma"
msgstr "saknar rotationsfält efter komma"
-#: config/tc-arm.c:6088
+#: config/tc-arm.c:6133
msgid "rotation can only be 0, 8, 16, or 24"
msgstr "rotation kan endast vara 0, 8, 16 eller 24"
-#: config/tc-arm.c:6117
+#: config/tc-arm.c:6162
msgid "condition required"
msgstr "villkor krävs"
-#: config/tc-arm.c:6185 config/tc-arm.c:8872
+#: config/tc-arm.c:6229 config/tc-arm.c:8962
msgid "'[' expected"
msgstr "”[” förväntad"
-#: config/tc-arm.c:6198
+#: config/tc-arm.c:6242
msgid "',' expected"
msgstr "”,” förväntat"
-#: config/tc-arm.c:6215
+#: config/tc-arm.c:6259
msgid "invalid shift"
msgstr "ogiltig skift"
-#: config/tc-arm.c:6288
+#: config/tc-arm.c:6332
msgid "can't use Neon quad register here"
msgstr "kan inte använda Neon quad-register här"
-#: config/tc-arm.c:6355
+#: config/tc-arm.c:6399
msgid "expected <Rm> or <Dm> or <Qm> operand"
msgstr "förväntade <Rm>- eller <Dm>- eller <Qm>-operand"
-#: config/tc-arm.c:6435
+#: config/tc-arm.c:6479
msgid "parse error"
msgstr "tolkningfel"
#. ISB can only take SY as an option.
-#: config/tc-arm.c:6702
+#: config/tc-arm.c:6748
msgid "invalid barrier type"
msgstr "ogiltig barriärtyp"
-#: config/tc-arm.c:6798
+#: config/tc-arm.c:6845
msgid "only floating point zero is allowed as immediate value"
msgstr "endast flyttalsnolla är tillåten som omedelbart värde"
-#: config/tc-arm.c:6856
+#: config/tc-arm.c:6915
msgid "immediate value is out of range"
msgstr "omedelbart värde är utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:7003
+#: config/tc-arm.c:7062
msgid "iWMMXt data or control register expected"
msgstr "iWMMXt-data eller kontrollregister förväntat"
-#: config/tc-arm.c:7043
+#: config/tc-arm.c:7102
msgid "Banked registers are not available with this architecture."
msgstr "Bankregister är inte tillåtna med denna arkitektur."
-#: config/tc-arm.c:7265 config/tc-score.c:264
+#: config/tc-arm.c:7330 config/tc-score.c:264
msgid "garbage following instruction"
msgstr "skräp följer instruktion"
#. If REG is R13 (the stack pointer), warn that its use is
#. deprecated.
-#: config/tc-arm.c:7306
+#: config/tc-arm.c:7380
msgid "use of r13 is deprecated"
msgstr "användning av r13 är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:7324
+#: config/tc-arm.c:7398 config/tc-arm.c:16819
msgid "ARMv8.2 scalar fp16 instruction cannot be conditional, the behaviour is UNPREDICTABLE"
msgstr "ARMv8.2 skalär fp16-instruktion kan inte vara villkorad, beteendet är OFÖRUTSÄGBART"
-#: config/tc-arm.c:7399
+#: config/tc-arm.c:7473
msgid "D register out of range for selected VFP version"
msgstr "D-register utanför intervall för vald VFP-version"
-#: config/tc-arm.c:7496 config/tc-arm.c:10297
+#: config/tc-arm.c:7570 config/tc-arm.c:10397
msgid "Instruction does not support =N addresses"
msgstr "Instruktionen har inte stöd för =N-adresser"
-#: config/tc-arm.c:7504
+#: config/tc-arm.c:7578
msgid "instruction does not accept preindexed addressing"
msgstr "instruktionen accepterar inte förindexerad adressering"
#. unindexed - only for coprocessor
-#: config/tc-arm.c:7520 config/tc-arm.c:10360
+#: config/tc-arm.c:7594 config/tc-arm.c:10460
msgid "instruction does not accept unindexed addressing"
msgstr "instruktionen accepterar inte oindexerad adressering"
-#: config/tc-arm.c:7528
+#: config/tc-arm.c:7602
msgid "destination register same as write-back base"
msgstr "destinationsregister är det samma som återskrivningsbas"
-#: config/tc-arm.c:7529
+#: config/tc-arm.c:7603
msgid "source register same as write-back base"
msgstr "källregister samma som återskrivningsbas"
-#: config/tc-arm.c:7579
+#: config/tc-arm.c:7653
msgid "use of PC in this instruction is deprecated"
msgstr "användning av PC i denna instruktion är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:7602
+#: config/tc-arm.c:7676
msgid "instruction does not accept scaled register index"
msgstr "instruktion accepterar inte skalat registerindex"
-#: config/tc-arm.c:7907
+#: config/tc-arm.c:7981
msgid "invalid pseudo operation"
msgstr "ogiltig pseudooperation"
-#: config/tc-arm.c:8149
+#: config/tc-arm.c:8219
#, fuzzy
#| msgid "invalid source memory operand"
msgid "invalid co-processor operand"
msgstr "ogiltig minnesoperand för källa"
-#: config/tc-arm.c:8165
+#: config/tc-arm.c:8235
msgid "instruction does not support unindexed addressing"
msgstr "instruktion har inte stöd för oindexerad adressering"
-#: config/tc-arm.c:8180
+#: config/tc-arm.c:8250
msgid "pc may not be used with write-back"
msgstr "pc kan inte användas med återskrivning"
-#: config/tc-arm.c:8185
+#: config/tc-arm.c:8255
msgid "instruction does not support writeback"
msgstr "instruktionen har inte stöd för återskrivning"
-#: config/tc-arm.c:8291
+#: config/tc-arm.c:8361
msgid "Rn must not overlap other operands"
msgstr "Rn får inte överlappa med andra operander"
-#: config/tc-arm.c:8296
+#: config/tc-arm.c:8366
msgid "swp{b} use is obsoleted for ARMv8 and later"
msgstr "användning av swp{b} för ARMv8 och senare är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:8299
+#: config/tc-arm.c:8369
msgid "swp{b} use is deprecated for ARMv6 and ARMv7"
msgstr "användning av swp{b} för ARMv6 och ARMv7 är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:8404 config/tc-arm.c:8423 config/tc-arm.c:8436
-#: config/tc-arm.c:10941 config/tc-arm.c:10972 config/tc-arm.c:10994
+#: config/tc-arm.c:8488 config/tc-arm.c:8507 config/tc-arm.c:8520
+#: config/tc-arm.c:11048 config/tc-arm.c:11079 config/tc-arm.c:11101
msgid "bit-field extends past end of register"
msgstr "bitfält sträcker sig utanför registerslut"
-#: config/tc-arm.c:8466
+#: config/tc-arm.c:8550
msgid "the only valid suffixes here are '(plt)' and '(tlscall)'"
msgstr "de enda giltiga suffixen här är ”(plt)” och ”(tlscall)”"
-#: config/tc-arm.c:8519
+#: config/tc-arm.c:8603
msgid "use of r15 in blx in ARM mode is not really useful"
msgstr "användning av r15 i blx i ARM-läge är inte så användbart"
-#: config/tc-arm.c:8541
+#: config/tc-arm.c:8625
msgid "use of r15 in bx in ARM mode is not really useful"
msgstr "användning av r15 i bx i ARM-läge är inte så användbart"
-#: config/tc-arm.c:8566
+#: config/tc-arm.c:8651
msgid "use of r15 in bxj is not really useful"
msgstr "användning av r15 i bxj är inte så användbart"
-#: config/tc-arm.c:8614
+#: config/tc-arm.c:8699
msgid "This coprocessor register access is deprecated in ARMv8"
msgstr "Denna coprocessor-registeråtkomst för ARMv8 är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:8822 config/tc-arm.c:8831
+#: config/tc-arm.c:8907 config/tc-arm.c:8916
msgid "writeback of base register is UNPREDICTABLE"
msgstr "återskrivning av basregister är OPÅLITLIGT"
-#: config/tc-arm.c:8825
+#: config/tc-arm.c:8910
msgid "writeback of base register when in register list is UNPREDICTABLE"
msgstr "återskrivning av basregister i registerlista är OPÅLITLIGT"
-#: config/tc-arm.c:8835
+#: config/tc-arm.c:8920
msgid "if writeback register is in list, it must be the lowest reg in the list"
msgstr "om återskrivningsregister finns i lista, måste det vara det lägsta registret i listan"
-#: config/tc-arm.c:8867
+#: config/tc-arm.c:8957
msgid "first transfer register must be even"
msgstr "första överföringsregistret måste vara jämnt"
-#: config/tc-arm.c:8870
+#: config/tc-arm.c:8960
msgid "can only transfer two consecutive registers"
msgstr "kan endast överföra två konsekutiva register"
@@ -3874,1231 +3965,1290 @@ msgstr "kan endast överföra två konsekutiva register"
#. have been called in the first place.
#. If op 2 were present and equal to PC, this function wouldn't
#. have been called in the first place.
-#: config/tc-arm.c:8871 config/tc-arm.c:8941 config/tc-arm.c:9595
-#: config/tc-arm.c:11750
+#: config/tc-arm.c:8961 config/tc-arm.c:9031 config/tc-arm.c:9695
+#: config/tc-arm.c:11863
msgid "r14 not allowed here"
msgstr "r14 inte tillåtet här"
-#: config/tc-arm.c:8883
+#: config/tc-arm.c:8973
msgid "base register written back, and overlaps second transfer register"
msgstr "basregister återskrivet och överlappar med andra överföringsregistret"
-#: config/tc-arm.c:8893
+#: config/tc-arm.c:8983
msgid "index register overlaps transfer register"
msgstr "indexregister överlappar med överföringsregister"
-#: config/tc-arm.c:8922 config/tc-arm.c:9562
+#: config/tc-arm.c:9012 config/tc-arm.c:9662
msgid "offset must be zero in ARM encoding"
msgstr "avstånd måste vara noll i ARM-kodning"
-#: config/tc-arm.c:8935 config/tc-arm.c:9589
+#: config/tc-arm.c:9025 config/tc-arm.c:9689
msgid "even register required"
msgstr "jämnt register krävs"
-#: config/tc-arm.c:8938
+#: config/tc-arm.c:9028
msgid "can only load two consecutive registers"
msgstr "kan endast läsa två konsekutiva register"
-#: config/tc-arm.c:8956
-msgid "ldr to register 15 must be 4-byte alligned"
+#: config/tc-arm.c:9046
+#, fuzzy
+#| msgid "ldr to register 15 must be 4-byte alligned"
+msgid "ldr to register 15 must be 4-byte aligned"
msgstr "ldr till register 15 måste vara 4-byte-justerat"
-#: config/tc-arm.c:8979 config/tc-arm.c:9011
+#: config/tc-arm.c:9069 config/tc-arm.c:9101
msgid "this instruction requires a post-indexed address"
msgstr "denna instruktion kräver en efterindexerad adress"
-#: config/tc-arm.c:9038
+#: config/tc-arm.c:9128
msgid "Rd and Rm should be different in mla"
msgstr "Rd och Rm bör vara olika i mla"
-#: config/tc-arm.c:9065 config/tc-arm.c:12122
+#: config/tc-arm.c:9155 config/tc-arm.c:12236
#, fuzzy
#| msgid ":lower16: not allowed this instruction"
msgid ":lower16: not allowed in this instruction"
msgstr ":lower16: inte tillåten i denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:9067 config/tc-arm.c:12127
+#: config/tc-arm.c:9157 config/tc-arm.c:12241
#, fuzzy
#| msgid ":upper16: not allowed this instruction"
msgid ":upper16: not allowed in this instruction"
msgstr ":upper16: tillåter inte denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:9084
+#: config/tc-arm.c:9174
msgid "operand 1 must be FPSCR"
msgstr "operand 1 måste vara FPSCR"
-#: config/tc-arm.c:9166 config/tc-arm.c:12241
+#: config/tc-arm.c:9266 config/tc-arm.c:12355
msgid "bad register for mrs"
msgstr "felaktig register för mrs"
-#: config/tc-arm.c:9173 config/tc-arm.c:12265
+#: config/tc-arm.c:9273 config/tc-arm.c:12379
msgid "'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"
msgstr "”APSR”, ”CPSR” eller ”SPSR” förväntades"
-#: config/tc-arm.c:9214
+#: config/tc-arm.c:9314
msgid "Rd and Rm should be different in mul"
msgstr "Rd och Rm bör vara olika i mul"
-#: config/tc-arm.c:9233 config/tc-arm.c:9507 config/tc-arm.c:12404
+#: config/tc-arm.c:9333 config/tc-arm.c:9607 config/tc-arm.c:12518
msgid "rdhi and rdlo must be different"
msgstr "rdhi och rdlo måste vara olika"
-#: config/tc-arm.c:9239
+#: config/tc-arm.c:9339
msgid "rdhi, rdlo and rm must all be different"
msgstr "rdhi, rdlo och rm måste alla vara olika"
-#: config/tc-arm.c:9305
+#: config/tc-arm.c:9405
msgid "'[' expected after PLD mnemonic"
msgstr "”[” förväntades efter PLD-mnemonic"
-#: config/tc-arm.c:9307 config/tc-arm.c:9322
+#: config/tc-arm.c:9407 config/tc-arm.c:9422
msgid "post-indexed expression used in preload instruction"
msgstr "efterindexerat uttryck använt i förinläsningsinstruktion"
-#: config/tc-arm.c:9309 config/tc-arm.c:9324
+#: config/tc-arm.c:9409 config/tc-arm.c:9424
msgid "writeback used in preload instruction"
msgstr "återskrivning använd i förinläsningsinstruktion"
-#: config/tc-arm.c:9311 config/tc-arm.c:9326
+#: config/tc-arm.c:9411 config/tc-arm.c:9426
msgid "unindexed addressing used in preload instruction"
msgstr "oindexerad adressering använd i förinläsningsinstruktion"
-#: config/tc-arm.c:9320
+#: config/tc-arm.c:9420
msgid "'[' expected after PLI mnemonic"
msgstr "”[” förväntades efter PLI-mnemonic"
-#: config/tc-arm.c:9335 config/tc-arm.c:12573
+#: config/tc-arm.c:9435 config/tc-arm.c:12687
msgid "push/pop do not support {reglist}^"
msgstr "push/pop har inte stöd för {reglist}^"
-#: config/tc-arm.c:9413 config/tc-arm.c:12720
+#: config/tc-arm.c:9513 config/tc-arm.c:12834
msgid "setend use is deprecated for ARMv8"
msgstr "setend-användning för ARMv8 är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:9434 config/tc-arm.c:12781 config/tc-arm.c:12813
-#: config/tc-arm.c:12856
+#: config/tc-arm.c:9534 config/tc-arm.c:12895 config/tc-arm.c:12927
+#: config/tc-arm.c:12970
msgid "extraneous shift as part of operand to shift insn"
msgstr "extra skift som del av operand till skift-instr"
-#: config/tc-arm.c:9465 config/tc-arm.c:9474
+#: config/tc-arm.c:9565 config/tc-arm.c:9574
#, fuzzy
#| msgid "selected processor does not support DSP extension"
msgid "selected processor does not support SETPAN instruction"
msgstr "vald processor har inte stöd för DSP-utökning"
-#: config/tc-arm.c:9533
+#: config/tc-arm.c:9633
msgid "SRS base register must be r13"
msgstr "SRS-basregister måste vara r13"
-#: config/tc-arm.c:9592
+#: config/tc-arm.c:9692
msgid "can only store two consecutive registers"
msgstr "kan endast lagra två konsekutiva register"
-#: config/tc-arm.c:9706 config/tc-arm.c:9723
+#: config/tc-arm.c:9806 config/tc-arm.c:9823
msgid "only two consecutive VFP SP registers allowed here"
msgstr "endast två konsekutiva VFP-SP-register tillåtna här"
-#: config/tc-arm.c:9751 config/tc-arm.c:9766
+#: config/tc-arm.c:9851 config/tc-arm.c:9866
msgid "this addressing mode requires base-register writeback"
msgstr "detta adresseringsläge kräver återskrivning av basregister"
#. If srcsize is 16, inst.operands[1].imm must be in the range 0-16.
#. i.e. immbits must be in range 0 - 16.
-#: config/tc-arm.c:9883
+#: config/tc-arm.c:9983
msgid "immediate value out of range, expected range [0, 16]"
msgstr "omedelbart värde utanför intervall, förväntat intervall [0, 16]"
#. If srcsize is 32, inst.operands[1].imm must be in the range 1-32.
#. i.e. immbits must be in range 0 - 31.
-#: config/tc-arm.c:9890
+#: config/tc-arm.c:9990
msgid "immediate value out of range, expected range [1, 32]"
msgstr "omedelbart värde utanför intervall, förväntat intervall [1, 32]"
-#: config/tc-arm.c:9956
+#: config/tc-arm.c:10056
msgid "this instruction does not support indexing"
msgstr "denna instruktion har inte stöd för indexering"
-#: config/tc-arm.c:9979
+#: config/tc-arm.c:10079
msgid "only r15 allowed here"
msgstr "endast r15 är tillåtet här"
-#: config/tc-arm.c:10114
+#: config/tc-arm.c:10214
msgid "immediate operand requires iWMMXt2"
msgstr "omedelbar operand kräver iWMMXt2"
-#: config/tc-arm.c:10258
+#: config/tc-arm.c:10358
msgid "shift by register not allowed in thumb mode"
msgstr "skift med register inte tillåtet i thumb-läge"
-#: config/tc-arm.c:10270 config/tc-arm.c:12964 config/tc-arm.c:23186
+#: config/tc-arm.c:10370 config/tc-arm.c:13078 config/tc-arm.c:23590
msgid "shift expression is too large"
msgstr "skiftuttryck allt för stort"
-#: config/tc-arm.c:10303
+#: config/tc-arm.c:10403
msgid "cannot use register index with this instruction"
msgstr "kan inte använda registerindex med denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:10305
+#: config/tc-arm.c:10405
msgid "Thumb does not support negative register indexing"
msgstr "Thumb har inte stöd för negativ registerindexering"
-#: config/tc-arm.c:10307
+#: config/tc-arm.c:10407
msgid "Thumb does not support register post-indexing"
msgstr "Thumb har inte stöd för registerefterindexering"
-#: config/tc-arm.c:10309
+#: config/tc-arm.c:10409
msgid "Thumb does not support register indexing with writeback"
msgstr "Thumb har inte stöd för registerindexering med återskrivning"
-#: config/tc-arm.c:10311
+#: config/tc-arm.c:10411
msgid "Thumb supports only LSL in shifted register indexing"
msgstr "Thumb har endast stöd för LSL i skiftad registerindexering"
-#: config/tc-arm.c:10320 config/tc-arm.c:16153
+#: config/tc-arm.c:10420 config/tc-arm.c:16395
msgid "shift out of range"
msgstr "skift utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:10329
+#: config/tc-arm.c:10429
msgid "cannot use writeback with this instruction"
msgstr "kan inte använda återskrivning med denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:10350
+#: config/tc-arm.c:10450
msgid "cannot use post-indexing with PC-relative addressing"
msgstr "kan inte använda efterindexering med PC-relativ adressering"
-#: config/tc-arm.c:10351
+#: config/tc-arm.c:10451
msgid "cannot use post-indexing with this instruction"
msgstr "kan inte använda efterindexering med denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:10572
+#: config/tc-arm.c:10673
msgid "only SUBS PC, LR, #const allowed"
msgstr "endast SUBS PC, LR, #konst tillåtet"
-#: config/tc-arm.c:10654 config/tc-arm.c:10809 config/tc-arm.c:10906
-#: config/tc-arm.c:12202 config/tc-arm.c:12510
+#: config/tc-arm.c:10756 config/tc-arm.c:10916 config/tc-arm.c:11013
+#: config/tc-arm.c:12316 config/tc-arm.c:12624
msgid "shift must be constant"
msgstr "skift måste vara konstant"
-#: config/tc-arm.c:10659
+#: config/tc-arm.c:10761
msgid "shift value over 3 not allowed in thumb mode"
msgstr "skiftvärde över 3 inte tillåtet i thumb-läge"
-#: config/tc-arm.c:10661
+#: config/tc-arm.c:10763
msgid "only LSL shift allowed in thumb mode"
msgstr "endast LSL-skift tillåtet i thumb-läge"
-#: config/tc-arm.c:10685 config/tc-arm.c:10824 config/tc-arm.c:10921
-#: config/tc-arm.c:12215
+#: config/tc-arm.c:10787 config/tc-arm.c:10931 config/tc-arm.c:11028
+#: config/tc-arm.c:12329
msgid "unshifted register required"
msgstr "oskiftat register krävs"
-#: config/tc-arm.c:10700 config/tc-arm.c:10932 config/tc-arm.c:12365
+#: config/tc-arm.c:10802 config/tc-arm.c:11039 config/tc-arm.c:12479
msgid "dest must overlap one source register"
msgstr "destination måste överlappa med ett källregister"
-#: config/tc-arm.c:10827
+#: config/tc-arm.c:10934 config/tc-csky.c:5507
msgid "dest and source1 must be the same register"
msgstr "destination och källa1 måste vara samma register"
-#: config/tc-arm.c:11067
+#: config/tc-arm.c:11174
#, fuzzy
#| msgid "This architecture doesn't support atomic instruction"
msgid "selected architecture does not support wide conditional branch instruction"
msgstr "Denna arkitektur har inte stöd för atomiska instruktioner"
-#: config/tc-arm.c:11100
+#: config/tc-arm.c:11207
msgid "instruction is always unconditional"
msgstr "instruktion är alltid ovillkorad"
-#: config/tc-arm.c:11215
+#: config/tc-arm.c:11328
msgid "selected processor does not support 'A' form of this instruction"
msgstr "vald processor har inte stöd för ”A”-formen av denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:11218
+#: config/tc-arm.c:11331
msgid "Thumb does not support the 2-argument form of this instruction"
msgstr "Thumb har inte stöd för 2-argumentsformen av denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:11339
+#: config/tc-arm.c:11452
msgid "SP not allowed in register list"
msgstr "SP inte tillåtet i registerlista"
-#: config/tc-arm.c:11343 config/tc-arm.c:11449
+#: config/tc-arm.c:11456 config/tc-arm.c:11562
msgid "having the base register in the register list when using write back is UNPREDICTABLE"
msgstr "att ha basregistret i registerlistan när återskrivning används är OPÅLITLIGT"
-#: config/tc-arm.c:11351
+#: config/tc-arm.c:11464
msgid "LR and PC should not both be in register list"
msgstr "LR och PC bör inte båda finnas i registerlista"
-#: config/tc-arm.c:11359
+#: config/tc-arm.c:11472
msgid "PC not allowed in register list"
msgstr "PC inte tillåten i registerlista"
-#: config/tc-arm.c:11401
+#: config/tc-arm.c:11514
msgid "Thumb load/store multiple does not support {reglist}^"
msgstr "Thumb load/store multple har inte stöd för {reglist}^"
-#: config/tc-arm.c:11426 config/tc-arm.c:11503
+#: config/tc-arm.c:11539 config/tc-arm.c:11616
#, c-format
msgid "value stored for r%d is UNKNOWN"
msgstr "värde sparat för r%d är OKÄNT"
-#: config/tc-arm.c:11496
+#: config/tc-arm.c:11609
msgid "Thumb-2 instruction only valid in unified syntax"
msgstr "Thumb-2-instruktion endast giltig i enhetlig syntax"
-#: config/tc-arm.c:11500 config/tc-arm.c:11510
+#: config/tc-arm.c:11613 config/tc-arm.c:11623
msgid "this instruction will write back the base register"
msgstr "denna instruktion kommer att återskriva basregistret"
-#: config/tc-arm.c:11513
+#: config/tc-arm.c:11626
msgid "this instruction will not write back the base register"
msgstr "denna instruktion kommer inte att återskriva basregistret"
-#: config/tc-arm.c:11544
+#: config/tc-arm.c:11657
msgid "r14 not allowed as first register when second register is omitted"
msgstr "r14 inte tillåtet som första register när andra registret utelämnas"
-#: config/tc-arm.c:11644
+#: config/tc-arm.c:11757
msgid "This instruction may be unpredictable if executed on M-profile cores with interrupts enabled."
msgstr "Denna instruktion kan vara oförutsägbar om exekverad på M-profilkärnor med avbrott aktiverade."
-#: config/tc-arm.c:11673 config/tc-arm.c:11686 config/tc-arm.c:11722
+#: config/tc-arm.c:11786 config/tc-arm.c:11799 config/tc-arm.c:11835
msgid "Thumb does not support this addressing mode"
msgstr "Thumb har inte stöd för detta adresseringsläge"
-#: config/tc-arm.c:11690
+#: config/tc-arm.c:11803
msgid "byte or halfword not valid for base register"
msgstr "byte eller halvord inte giltigt för basregister"
-#: config/tc-arm.c:11693
+#: config/tc-arm.c:11806
msgid "r15 based store not allowed"
msgstr "r15 baserad sparning inte tillåten"
-#: config/tc-arm.c:11695
+#: config/tc-arm.c:11808
msgid "invalid base register for register offset"
msgstr "ogiltig basregister för registeravstånd"
-#: config/tc-arm.c:11752
+#: config/tc-arm.c:11865
msgid "r12 not allowed here"
msgstr "r12 inte tillåtet här"
-#: config/tc-arm.c:11758
+#: config/tc-arm.c:11871
msgid "base register written back, and overlaps one of transfer registers"
msgstr "basregister återskrivet och överlappar med ett av överföringsregistren"
-#: config/tc-arm.c:11886
+#: config/tc-arm.c:11999
#, c-format
msgid "Use of r%u as a source register is deprecated when r%u is the destination register."
msgstr "Användning av r%u som ett källregister när r%u är destinationsregister är föråldrat."
-#: config/tc-arm.c:12078
+#: config/tc-arm.c:12192
msgid "shifts in CMP/MOV instructions are only supported in unified syntax"
msgstr "skiftar i CMP-/MOV-instruktioner stöds endast för enhetlig syntax"
-#: config/tc-arm.c:12106
+#: config/tc-arm.c:12220
msgid "only lo regs allowed with immediate"
msgstr "endast lo-register tillåtna med omedelbar"
-#: config/tc-arm.c:12283
+#: config/tc-arm.c:12397
msgid "Thumb encoding does not support an immediate here"
msgstr "Thumb-kodning har inte stöd för en omedelbar här"
-#: config/tc-arm.c:12370
+#: config/tc-arm.c:12484
msgid "Thumb-2 MUL must not set flags"
msgstr "Thumb2-MUL får inte ställa in flaggor"
-#: config/tc-arm.c:12435
+#: config/tc-arm.c:12549
msgid "Thumb does not support NOP with hints"
msgstr "Thumb har inte stöd för NOP med tips"
-#: config/tc-arm.c:12595
+#: config/tc-arm.c:12709
msgid "invalid register list to push/pop instruction"
msgstr "ogiltig registerlista för push/pop-instruktion"
-#: config/tc-arm.c:12840
+#: config/tc-arm.c:12954
msgid "source1 and dest must be same register"
msgstr "källa1 och destination måste vara samma register"
-#: config/tc-arm.c:12865
+#: config/tc-arm.c:12979
msgid "ror #imm not supported"
msgstr "ror #imm stöds inte"
-#: config/tc-arm.c:12916
+#: config/tc-arm.c:13030
msgid "SMC is not permitted on this architecture"
msgstr "SMC är inte tillåtet för denna arkitektur"
-#: config/tc-arm.c:13081
+#: config/tc-arm.c:13195
msgid "Thumb encoding does not support rotation"
msgstr "Thumb-kodning har inte stöd för rotation"
-#: config/tc-arm.c:13096
-msgid "SVC is not permitted on this architecture"
-msgstr "SVC är inte tillåtet för denna arkitektur"
-
-#: config/tc-arm.c:13112
+#: config/tc-arm.c:13215
msgid "instruction requires register index"
msgstr "instruktion kräver registerindex"
-#: config/tc-arm.c:13121
+#: config/tc-arm.c:13225
msgid "instruction does not allow shifted index"
msgstr "instruktion tillåter inte skiftat index"
-#: config/tc-arm.c:13307
+#: config/tc-arm.c:13411
msgid "invalid neon suffix for non neon instruction"
msgstr "ogiltigt neon-suffix för icke-neon-instruktion"
-#: config/tc-arm.c:13667 config/tc-arm.c:14013 config/tc-arm.c:15623
-#: config/tc-arm.c:17121
+#: config/tc-arm.c:13773 config/tc-arm.c:14119 config/tc-arm.c:15736
+#: config/tc-arm.c:17396
msgid "invalid instruction shape"
msgstr "ogiltig instruktionsform"
-#: config/tc-arm.c:13912
+#: config/tc-arm.c:14018
msgid "types specified in both the mnemonic and operands"
msgstr "typer angivna i både mnemonic och operande"
-#: config/tc-arm.c:13949
+#: config/tc-arm.c:14055
msgid "operand types can't be inferred"
msgstr "operandtyper kan inte härledas"
-#: config/tc-arm.c:13955
+#: config/tc-arm.c:14061
msgid "type specifier has the wrong number of parts"
msgstr "typspecificerare har fel antal delar"
-#: config/tc-arm.c:14041 config/tc-arm.c:15811 config/tc-arm.c:15818
+#: config/tc-arm.c:14147 config/tc-arm.c:15926 config/tc-arm.c:15933
msgid "operand size must match register width"
msgstr "operandstorlek måste stämma överens med registerbredd"
-#: config/tc-arm.c:14052
+#: config/tc-arm.c:14158
msgid "bad type in Neon instruction"
msgstr "felaktig typ i Neon-instruktion"
-#: config/tc-arm.c:14063
+#: config/tc-arm.c:14169
msgid "inconsistent types in Neon instruction"
msgstr "inkonsekventa typer i Neon-instruktion"
-#: config/tc-arm.c:14434 config/tc-arm.c:14449 config/tc-arm.c:16700
+#: config/tc-arm.c:14540 config/tc-arm.c:14555 config/tc-arm.c:16975
msgid "register list must contain at least 1 and at most 16 registers"
msgstr "registerlista måste innehålla åtminstone 1 och som mest 16 register"
-#: config/tc-arm.c:14592 config/tc-arm.c:14628 config/tc-arm.c:15260
-#: config/tc-arm.c:16540
+#: config/tc-arm.c:14698 config/tc-arm.c:14734 config/tc-arm.c:15373
+#: config/tc-arm.c:16801
msgid "immediate out of range for shift"
msgstr "omedelbar utanför intervall för skift"
-#: config/tc-arm.c:14748
+#: config/tc-arm.c:14854
msgid "first and second operands shall be the same register"
msgstr "första och andra operander bör vara samma register"
-#: config/tc-arm.c:15026
+#: config/tc-arm.c:15139 config/tc-arm.c:16231
msgid "scalar out of range for multiply instruction"
msgstr "skalär utanför intervall för multiplkationsinstruktion"
-#: config/tc-arm.c:15150
+#: config/tc-arm.c:15263
#, fuzzy
#| msgid "Instruction form not available on this architecture."
msgid "instruction form not available on this architecture."
msgstr "Instruktionsform inte tillgänglig för denna arkitektur."
-#: config/tc-arm.c:15153
+#: config/tc-arm.c:15266
msgid "this instruction implies use of ARMv8.1 AdvSIMD."
msgstr "denna instruktion implicerar användning av ARMv8.1 AdvSIMD"
-#: config/tc-arm.c:15236 config/tc-arm.c:15248
+#: config/tc-arm.c:15349 config/tc-arm.c:15361
msgid "immediate out of range for insert"
msgstr "omedelbar utanför intervall för infogning"
-#: config/tc-arm.c:15381
+#: config/tc-arm.c:15494
msgid "immediate out of range for narrowing operation"
msgstr "omedelbar utanför intervall för avsmalningsoperation"
-#: config/tc-arm.c:15527
+#: config/tc-arm.c:15640
msgid "operands 0 and 1 must be the same register"
msgstr "operander 0 och 1 måste vara samma register"
-#: config/tc-arm.c:15633 config/tc-arm.c:17219
+#: config/tc-arm.c:15746 config/tc-arm.c:17494
msgid "invalid rounding mode"
msgstr "ogiltigt avrundningsläge"
-#: config/tc-arm.c:15960
+#: config/tc-arm.c:16075
msgid "operand size must be specified for immediate VMOV"
msgstr "operandstorlek måste specificeras för omedelbar VMOV"
-#: config/tc-arm.c:15970
+#: config/tc-arm.c:16085
msgid "immediate has bits set outside the operand size"
msgstr "omedelbar har bitar satta utanför operandstorleken"
-#: config/tc-arm.c:16135
+#: config/tc-arm.c:16247
+#, fuzzy
+#| msgid "ARMv8.2 scalar fp16 instruction cannot be conditional, the behaviour is UNPREDICTABLE"
+msgid "vfmal/vfmsl with FP16 type cannot be conditional, the behaviour is UNPREDICTABLE"
+msgstr "ARMv8.2 skalär fp16-instruktion kan inte vara villkorad, beteendet är OFÖRUTSÄGBART"
+
+#: config/tc-arm.c:16377
msgid "Instruction form not available on this architecture."
msgstr "Instruktionsform inte tillgänglig för denna arkitektur."
-#: config/tc-arm.c:16179
+#: config/tc-arm.c:16421
msgid "elements must be smaller than reversal region"
msgstr "element måste vara mindre än omvändningsområde"
-#: config/tc-arm.c:16361 config/tc-arm.c:16421
+#: config/tc-arm.c:16603 config/tc-arm.c:16663
msgid "bad type for scalar"
msgstr "felaktig typ för skalär"
-#: config/tc-arm.c:16498 config/tc-arm.c:16506
+#: config/tc-arm.c:16717
+msgid "immediate constant is valid both as a bit-pattern and a floating point value (using the fp value)"
+msgstr "omedelbar konstant är giltig både som ett bitmönster och ett flyttalsvärde (via fp-värdet)"
+
+#: config/tc-arm.c:16759 config/tc-arm.c:16767
msgid "VFP registers must be adjacent"
msgstr "VFP-register måste vara intilliggande"
-#: config/tc-arm.c:16549
+#: config/tc-arm.c:16810
#, fuzzy
#| msgid "invalid suffix class"
msgid "invalid suffix"
msgstr "ogiltig suffix-klass"
-#: config/tc-arm.c:16667
+#: config/tc-arm.c:16942
msgid "bad list length for table lookup"
msgstr "felaktig listlängd för tabelluppslagning"
-#: config/tc-arm.c:16697
+#: config/tc-arm.c:16972
msgid "writeback (!) must be used for VLDMDB and VSTMDB"
msgstr "återskrivning (!) måste användas för VLDMDB och VSTMDB"
-#: config/tc-arm.c:16725
+#: config/tc-arm.c:17000
msgid "Use of PC here is UNPREDICTABLE"
msgstr "Användning av PC här är OPÅLITLIGT"
-#: config/tc-arm.c:16727
+#: config/tc-arm.c:17002
msgid "Use of PC here is deprecated"
msgstr "Användning av PC här är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:16794
+#: config/tc-arm.c:17069
msgid "bad alignment"
msgstr "felaktig justering"
-#: config/tc-arm.c:16811
+#: config/tc-arm.c:17086
msgid "bad list type for instruction"
msgstr "felaktig listtyp för instruktion"
-#: config/tc-arm.c:16813
+#: config/tc-arm.c:17088
msgid "bad element type for instruction"
msgstr "felaktig elementtyp för instruktion"
-#: config/tc-arm.c:16855
+#: config/tc-arm.c:17130
msgid "unsupported alignment for instruction"
msgstr "justering för instruktion stöds inte"
-#: config/tc-arm.c:16874 config/tc-arm.c:16968 config/tc-arm.c:16980
-#: config/tc-arm.c:16990 config/tc-arm.c:17004
+#: config/tc-arm.c:17149 config/tc-arm.c:17243 config/tc-arm.c:17255
+#: config/tc-arm.c:17265 config/tc-arm.c:17279
msgid "bad list length"
msgstr "felaktig listlängd"
-#: config/tc-arm.c:16879
+#: config/tc-arm.c:17154
msgid "stride of 2 unavailable when element size is 8"
msgstr "steg om 2 inte tillgängligt när elementstorlek är 8"
-#: config/tc-arm.c:16912 config/tc-arm.c:16988
+#: config/tc-arm.c:17187 config/tc-arm.c:17263
msgid "can't use alignment with this instruction"
msgstr "kan inte använda justering med denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:17060
+#: config/tc-arm.c:17335
msgid "post-index must be a register"
msgstr "efterindex måste var ett register"
-#: config/tc-arm.c:17062
+#: config/tc-arm.c:17337
msgid "bad register for post-index"
msgstr "felaktigt register för efterindexering"
-#: config/tc-arm.c:17283
+#: config/tc-arm.c:17558
#, fuzzy
#| msgid "scalar index out of range"
msgid "scalar out of range"
msgstr "skalärindex utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:17858 config/tc-arm.c:17944
+#: config/tc-arm.c:17631
+#, fuzzy
+#| msgid "ARMv8.2 scalar fp16 instruction cannot be conditional, the behaviour is UNPREDICTABLE"
+msgid "Dot Product instructions cannot be conditional, the behaviour is UNPREDICTABLE"
+msgstr "ARMv8.2 skalär fp16-instruktion kan inte vara villkorad, beteendet är OFÖRUTSÄGBART"
+
+#: config/tc-arm.c:18204 config/tc-arm.c:18290
msgid "conditional infixes are deprecated in unified syntax"
msgstr "villkorade infix i enhetlig syntax är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:18095
+#: config/tc-arm.c:18441
msgid "Warning: conditional outside an IT block for Thumb."
msgstr "Varning: villkor utanför IT-block för Thumb."
-#: config/tc-arm.c:18247
+#: config/tc-arm.c:18593
msgid "Short branches, Undefined, SVC, LDM/STM"
msgstr "Korta grenar, Odefinierad, SVC, LDM/STM"
-#: config/tc-arm.c:18248
+#: config/tc-arm.c:18594
msgid "Miscellaneous 16-bit instructions"
msgstr "Diverse 16-bitarsinstruktioner"
-#: config/tc-arm.c:18249
+#: config/tc-arm.c:18595
msgid "ADR"
msgstr "ADR"
-#: config/tc-arm.c:18250
+#: config/tc-arm.c:18596
msgid "Literal loads"
msgstr "Literalläsningar"
-#: config/tc-arm.c:18251
+#: config/tc-arm.c:18597
msgid "Hi-register ADD, MOV, CMP, BX, BLX using pc"
msgstr "Hi-register ADD, MOV, CMP, BX, BLX använder PC"
-#: config/tc-arm.c:18252
+#: config/tc-arm.c:18598
msgid "Hi-register ADD, MOV, CMP using pc"
msgstr "Hi-register ADD, MOV, CMP använder pc"
#. NOTE: 0x00dd is not the real encoding, instead, it is the 'tvalue'
#. field in asm_opcode. 'tvalue' is used at the stage this check happen.
-#: config/tc-arm.c:18255
+#: config/tc-arm.c:18601
msgid "ADD/SUB sp, sp #imm"
msgstr "ADD/SUB sp, sp #imm"
-#: config/tc-arm.c:18274
-msgid "IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are deprecated in ARMv8"
-msgstr "IT-block som innehåller 32-bitars Thumb-instruktioner för ARMv8 är föråldrat"
+#: config/tc-arm.c:18621
+msgid "IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are performance deprecated in ARMv8-A and ARMv8-R"
+msgstr "IT-block som innehåller 32-bitars Thumb-instruktioner är prestandaföråldrade för ARMv8-A och ARMv8-R"
-#: config/tc-arm.c:18286
+#: config/tc-arm.c:18633
#, c-format
-msgid "IT blocks containing 16-bit Thumb instructions of the following class are deprecated in ARMv8: %s"
-msgstr "IT-block som innehåller 16-bitars Thumb-instruktioner för ARMv8 från följande klass är föråldrat: %s"
+msgid "IT blocks containing 16-bit Thumb instructions of the following class are performance deprecated in ARMv8-A and ARMv8-R: %s"
+msgstr "IT-block som innehåller 16-bitars Thumb-instruktioner från följande klass är prestandaföråldrade för ARMv8-A och ARMv8-R: %s"
-#: config/tc-arm.c:18299
-msgid "IT blocks containing more than one conditional instruction are deprecated in ARMv8"
-msgstr "IT-block som innehåller mer än en villkorad instruktion för ARMv8 är föråldrat"
+#: config/tc-arm.c:18647
+msgid "IT blocks containing more than one conditional instruction are performance deprecated in ARMv8-A and ARMv8-R"
+msgstr "IT-block som innehåller mer än en villkorad instruktion är prestandaföråldrade för ARMv8-A och ARMv8-R"
-#: config/tc-arm.c:18414
+#: config/tc-arm.c:18763
#, c-format
msgid "bad instruction `%s'"
msgstr "felaktig instruktion ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18420
+#: config/tc-arm.c:18769
msgid "s suffix on comparison instruction is deprecated"
msgstr "s-suffix vid jämförelseinstruktioner är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:18439
+#: config/tc-arm.c:18789
+msgid "SVC is not permitted on this architecture"
+msgstr "SVC är inte tillåtet för denna arkitektur"
+
+#: config/tc-arm.c:18791
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support Thumb mode `%s'"
msgid "selected processor does not support `%s' in Thumb mode"
msgstr "vald processor har inte stöd för Thumb-läge ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18445
+#: config/tc-arm.c:18797
msgid "Thumb does not support conditional execution"
msgstr "Thumb har inte stöd för villkorad exekvering"
-#: config/tc-arm.c:18465
+#: config/tc-arm.c:18817
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support 'A' form of this instruction"
msgid "selected processor does not support 32bit wide variant of instruction `%s'"
msgstr "vald processor har inte stöd för ”A”-formen av denna instruktion"
-#: config/tc-arm.c:18468
+#: config/tc-arm.c:18820
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support Thumb-2 mode `%s'"
msgid "selected processor does not support `%s' in Thumb-2 mode"
msgstr "vald processor har inte stöd för Thumb-2-läge ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18493
+#: config/tc-arm.c:18845
#, c-format
msgid "cannot honor width suffix -- `%s'"
msgstr "kan inte respektera breddsuffix -- ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18535
+#: config/tc-arm.c:18887
#, fuzzy, c-format
#| msgid "selected processor does not support ARM mode `%s'"
msgid "selected processor does not support `%s' in ARM mode"
msgstr "vald processor har inte stöd för ARM-läge ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18540
+#: config/tc-arm.c:18892
#, c-format
msgid "width suffixes are invalid in ARM mode -- `%s'"
msgstr "breddsuffix är ogiltiga i ARM-läge -- ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18573
+#: config/tc-arm.c:18925
#, c-format
msgid "attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor -- `%s'"
msgstr "försök att använda en ARM-instruktion på en processor med endast Thumb -- ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:18590
+#: config/tc-arm.c:18942
#, c-format
msgid "section '%s' finished with an open IT block."
msgstr "sektion ”%s” avslutad med ett öppet IT-block."
-#: config/tc-arm.c:18595
+#: config/tc-arm.c:18947
msgid "file finished with an open IT block."
msgstr "fil avslutad med ett öppet IT-block."
-#: config/tc-arm.c:21846
+#: config/tc-arm.c:22243
#, c-format
msgid "alignments greater than %d bytes not supported in .text sections."
msgstr "justeringar större än %d byte stöds inte i .text-sektioner."
-#: config/tc-arm.c:22107 config/tc-ia64.c:3594
+#: config/tc-arm.c:22510 config/tc-ia64.c:3594
#, c-format
msgid "Group section `%s' has no group signature"
msgstr "Gruppsektion ”%s” har ingen gruppsignatur"
-#: config/tc-arm.c:22152
+#: config/tc-arm.c:22556
msgid "handlerdata in cantunwind frame"
msgstr "handlerdata i cantunwind-ram"
-#: config/tc-arm.c:22169
+#: config/tc-arm.c:22573
msgid "too many unwind opcodes for personality routine 0"
msgstr "allt för många upprullningsopkoder för personlighetsrutin 0"
-#: config/tc-arm.c:22200
+#: config/tc-arm.c:22604
msgid "attempt to recreate an unwind entry"
msgstr "försök att återskapa en upprullningspost"
-#: config/tc-arm.c:22210
+#: config/tc-arm.c:22614
msgid "too many unwind opcodes"
msgstr "för många upprullningsopkoder"
-#: config/tc-arm.c:22503
+#: config/tc-arm.c:22907
#, c-format
msgid "[-mwarn-syms]: Assignment makes a symbol match an ARM instruction: %s"
msgstr "[-mwarn-syms]: Tilldelning gör att en symbol matchar en ARM-instruktion: %s"
-#: config/tc-arm.c:22865 config/tc-arm.c:22933
+#: config/tc-arm.c:23269 config/tc-arm.c:23337
#, c-format
msgid "symbol %s is in a different section"
msgstr "symbol %s är i en annan sektion"
-#: config/tc-arm.c:22867 config/tc-arm.c:22935
+#: config/tc-arm.c:23271 config/tc-arm.c:23339
#, c-format
msgid "symbol %s is weak and may be overridden later"
msgstr "symbol %s är svag och kan åsidosättas senare"
-#: config/tc-arm.c:22912 config/tc-arm.c:23282
+#: config/tc-arm.c:23316 config/tc-arm.c:23688
#, c-format
msgid "invalid constant (%lx) after fixup"
msgstr "ogiltig konstant (%lx) efter uppfixning"
-#: config/tc-arm.c:22968
+#: config/tc-arm.c:23372
#, c-format
msgid "unable to compute ADRL instructions for PC offset of 0x%lx"
msgstr "kan inte beräkna ADRL-instruktioner för PC-avstånd 0x%lx"
-#: config/tc-arm.c:23004 config/tc-arm.c:23034
+#: config/tc-arm.c:23408 config/tc-arm.c:23438
msgid "invalid literal constant: pool needs to be closer"
msgstr "ogiltig literalkonstant: pool måste vara närmre"
-#: config/tc-arm.c:23007 config/tc-arm.c:23056
+#: config/tc-arm.c:23411 config/tc-arm.c:23460
#, c-format
msgid "bad immediate value for offset (%ld)"
msgstr "felaktigt omedelbart värde för avstånd (%ld)"
-#: config/tc-arm.c:23037
+#: config/tc-arm.c:23441
#, c-format
msgid "bad immediate value for 8-bit offset (%ld)"
msgstr "felaktigt omedelbart värde för 8-bitarsavstånd (%ld)"
-#: config/tc-arm.c:23097
+#: config/tc-arm.c:23501
msgid "offset not a multiple of 4"
msgstr "avstånd inte en multipel av 4"
-#: config/tc-arm.c:23298
+#: config/tc-arm.c:23704
msgid "invalid smc expression"
msgstr "ogiltigt smc-uttryck"
-#: config/tc-arm.c:23307
+#: config/tc-arm.c:23713
msgid "invalid hvc expression"
msgstr "ogiltigt hvc-uttryck"
-#: config/tc-arm.c:23318 config/tc-arm.c:23327
+#: config/tc-arm.c:23724 config/tc-arm.c:23733
msgid "invalid swi expression"
msgstr "ogtiligt swi-uttryck"
-#: config/tc-arm.c:23337
+#: config/tc-arm.c:23743
msgid "invalid expression in load/store multiple"
msgstr "ogiltigt uttryck i load/store multiple"
-#: config/tc-arm.c:23399
+#: config/tc-arm.c:23805
#, c-format
msgid "blx to '%s' an ARM ISA state function changed to bl"
msgstr "blx till ”%s” en ARM ISA-tillståndsfunktion ändrad till bl"
-#: config/tc-arm.c:23418
+#: config/tc-arm.c:23824
msgid "misaligned branch destination"
msgstr "feljusterad grendestination"
-#: config/tc-arm.c:23538
+#: config/tc-arm.c:23944
#, c-format
msgid "blx to Thumb func '%s' from Thumb ISA state changed to bl"
msgstr "blx till Thumb-funk ”%s” från Thumb ISA-tillstånd ändrad till bl"
-#: config/tc-arm.c:23588
+#: config/tc-arm.c:23994
msgid "Thumb2 branch out of range"
msgstr "Thumb2-gren utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:23672
+#: config/tc-arm.c:24046 config/tc-arm.c:24079
+#, fuzzy
+#| msgid "%s not supported in MIPS16 mode"
+msgid "Relocation supported only in FDPIC mode"
+msgstr "%s stöds inte i MIPS16-läge"
+
+#: config/tc-arm.c:24109
msgid "rel31 relocation overflow"
msgstr "överspill för rel31-omlokalisering"
-#: config/tc-arm.c:23693 config/tc-arm.c:23697 config/tc-arm.c:23736
+#: config/tc-arm.c:24130 config/tc-arm.c:24134 config/tc-arm.c:24173
msgid "co-processor offset out of range"
msgstr "koprocessoravstånd utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:23753
+#: config/tc-arm.c:24190
#, c-format
msgid "invalid offset, target not word aligned (0x%08lX)"
msgstr "ogiltigt avstånd, mål inte ordjusterat (0x%08lX)"
-#: config/tc-arm.c:23760 config/tc-arm.c:23769 config/tc-arm.c:23777
-#: config/tc-arm.c:23785 config/tc-arm.c:23793
+#: config/tc-arm.c:24197 config/tc-arm.c:24206 config/tc-arm.c:24214
+#: config/tc-arm.c:24222 config/tc-arm.c:24230
#, c-format
msgid "invalid offset, value too big (0x%08lX)"
msgstr "ogiltigt avstånd, värde för stort (0x%08lX)"
-#: config/tc-arm.c:23834
+#: config/tc-arm.c:24271
msgid "invalid Hi register with immediate"
msgstr "ogiltigt Hi-register med omedelbar"
-#: config/tc-arm.c:23850
+#: config/tc-arm.c:24287
msgid "invalid immediate for stack address calculation"
msgstr "ogiltig omedelbar för beräkning av stackadress"
-#: config/tc-arm.c:23869
+#: config/tc-arm.c:24306
msgid "address calculation needs a strongly defined nearby symbol"
msgstr "adressuträkning behöver en väldefinierad närliggande symbol"
-#: config/tc-arm.c:23885
+#: config/tc-arm.c:24322
msgid "symbol too far away"
msgstr "symbol allt för långt bort"
-#: config/tc-arm.c:23897
+#: config/tc-arm.c:24334
#, c-format
msgid "invalid immediate for address calculation (value = 0x%08lX)"
msgstr "ogiltig omedelbar för adressberäkning (värde = 0x%08lX)"
-#: config/tc-arm.c:23927
+#: config/tc-arm.c:24364
#, c-format
msgid "invalid immediate: %ld is out of range"
msgstr "ogiltig omedelbar: %ld är utanför intervall"
-#: config/tc-arm.c:23939
+#: config/tc-arm.c:24376
#, c-format
msgid "invalid shift value: %ld"
msgstr "ogiltigt skiftvärde: %ld"
-#: config/tc-arm.c:24009 config/tc-arm.c:24080
+#: config/tc-arm.c:24446 config/tc-arm.c:24517
#, c-format
msgid "the offset 0x%08lX is not representable"
msgstr "avstånde 0x%08lX är inte representerbar"
-#: config/tc-arm.c:24041
+#: config/tc-arm.c:24478
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unable to produce reloc against symbol '%s'"
msgid "Unable to process relocation for thumb opcode: %lx"
msgstr "Kan inte producera omlokalisering mot symbol ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:24120
+#: config/tc-arm.c:24557
#, c-format
msgid "bad offset 0x%08lX (only 12 bits available for the magnitude)"
msgstr "felaktig avstånd 0x%08lX (endast 12 bitar tillgängliga för magnituden)"
-#: config/tc-arm.c:24159
+#: config/tc-arm.c:24596
#, c-format
msgid "bad offset 0x%08lX (only 8 bits available for the magnitude)"
msgstr "felaktig avstånd 0x%08lX (endast 8 bitar tillgängliga för magnituden)"
-#: config/tc-arm.c:24199
+#: config/tc-arm.c:24636
#, c-format
msgid "bad offset 0x%08lX (must be word-aligned)"
msgstr "felaktig avstånd 0x%08lX (måste vara ordjusterad)"
-#: config/tc-arm.c:24204
+#: config/tc-arm.c:24641
#, c-format
msgid "bad offset 0x%08lX (must be an 8-bit number of words)"
msgstr "felaktig avstånd 0x%08lX (måste vara ett 8-bitars antal ord)"
-#: config/tc-arm.c:24235 config/tc-score.c:7391
+#: config/tc-arm.c:24672 config/tc-score.c:7379
#, c-format
msgid "bad relocation fixup type (%d)"
msgstr "felaktig fixtyp för omlokalisering (%d)"
-#: config/tc-arm.c:24353
+#: config/tc-arm.c:24790
msgid "literal referenced across section boundary"
msgstr "literal refererad till över sektionsgräns"
-#: config/tc-arm.c:24424
+#: config/tc-arm.c:24867
msgid "internal relocation (type: IMMEDIATE) not fixed up"
msgstr "intern omlokalisering (typ: OMEDELBAR) inte uppfixad"
-#: config/tc-arm.c:24429
+#: config/tc-arm.c:24872
msgid "ADRL used for a symbol not defined in the same file"
msgstr "ADRL använt för en symbol som inte definierats i samma fil"
-#: config/tc-arm.c:24444
+#: config/tc-arm.c:24887
#, c-format
msgid "undefined local label `%s'"
msgstr "odefinierad lokal etikett ”%s”"
-#: config/tc-arm.c:24450
+#: config/tc-arm.c:24893
msgid "internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up"
msgstr "internal_relocation (typ: OFFSET_IMM) inte fixad"
-#: config/tc-arm.c:24472 config/tc-cris.c:4006 config/tc-ft32.c:602
-#: config/tc-mcore.c:1928 config/tc-microblaze.c:1972 config/tc-mmix.c:2895
-#: config/tc-moxie.c:825 config/tc-ns32k.c:2248 config/tc-score.c:7478
+#: config/tc-arm.c:24915 config/tc-cris.c:4006 config/tc-csky.c:877
+#: config/tc-ft32.c:709 config/tc-mcore.c:1928 config/tc-microblaze.c:1998
+#: config/tc-mmix.c:2895 config/tc-moxie.c:825 config/tc-ns32k.c:2248
+#: config/tc-score.c:7466
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"
-#: config/tc-arm.c:24861
+#: config/tc-arm.c:25317
#, c-format
msgid "%s: unexpected function type: %d"
msgstr "%s: oväntad funktionstyp: %d"
-#: config/tc-arm.c:24998
+#: config/tc-arm.c:25454
msgid "use of old and new-style options to set CPU type"
msgstr "användning av gammal och ny flaggstil för att ställa in CPU-typ"
-#: config/tc-arm.c:25008
+#: config/tc-arm.c:25473
msgid "use of old and new-style options to set FPU type"
msgstr "användning av gammal och ny flaggstil för att ställa in FPU-typ"
-#: config/tc-arm.c:25086
+#: config/tc-arm.c:25552
msgid "hard-float conflicts with specified fpu"
msgstr "hard-float står i konflikt med angiven fpu"
-#: config/tc-arm.c:25275
+#: config/tc-arm.c:25744
msgid "generate PIC code"
msgstr "generera PIC-kod"
-#: config/tc-arm.c:25276
+#: config/tc-arm.c:25745
msgid "assemble Thumb code"
msgstr "assemblera Thumb-kod"
-#: config/tc-arm.c:25277
+#: config/tc-arm.c:25746
msgid "support ARM/Thumb interworking"
msgstr "stöd för ARM/Thumb-samarbete"
-#: config/tc-arm.c:25279
+#: config/tc-arm.c:25748
msgid "code uses 32-bit program counter"
msgstr "kod använder 32-bitars programräknare"
-#: config/tc-arm.c:25280
+#: config/tc-arm.c:25749
msgid "code uses 26-bit program counter"
msgstr "kod använde 26-bitars programräknare"
-#: config/tc-arm.c:25281
+#: config/tc-arm.c:25750
msgid "floating point args are in fp regs"
msgstr "flyttalsargument finns i fp-register"
-#: config/tc-arm.c:25283
+#: config/tc-arm.c:25752
msgid "re-entrant code"
msgstr "återstartbar kod"
-#: config/tc-arm.c:25284
+#: config/tc-arm.c:25753
msgid "code is ATPCS conformant"
msgstr "kod överrensstämmer med ATPCS"
#. These are recognized by the assembler, but have no affect on code.
-#: config/tc-arm.c:25290
+#: config/tc-arm.c:25759
msgid "use frame pointer"
msgstr "använd rampekare"
-#: config/tc-arm.c:25291
+#: config/tc-arm.c:25760
msgid "use stack size checking"
msgstr "använd kontroll av stackstorlek"
-#: config/tc-arm.c:25294
+#: config/tc-arm.c:25763
msgid "do not warn on use of deprecated feature"
msgstr "varna inte vid användning av funktion som är föråldrat"
-#: config/tc-arm.c:25296
+#: config/tc-arm.c:25765
msgid "warn about symbols that match instruction names [default]"
msgstr "varna för symboler som matchar instruktionsnamn [standard]"
-#: config/tc-arm.c:25297
+#: config/tc-arm.c:25766
msgid "disable warnings about symobls that match instructions"
msgstr "inaktivera varningar om symboler som matchar instruktioner"
#. DON'T add any new processors to this list -- we want the whole list
#. to go away... Add them to the processors table instead.
-#: config/tc-arm.c:25313 config/tc-arm.c:25314
+#: config/tc-arm.c:25782 config/tc-arm.c:25783
msgid "use -mcpu=arm1"
msgstr "använd -mcpu=arm1"
-#: config/tc-arm.c:25315 config/tc-arm.c:25316
+#: config/tc-arm.c:25784 config/tc-arm.c:25785
msgid "use -mcpu=arm2"
msgstr "använd -mcpu=arm2"
-#: config/tc-arm.c:25317 config/tc-arm.c:25318
+#: config/tc-arm.c:25786 config/tc-arm.c:25787
msgid "use -mcpu=arm250"
msgstr "använd -mcpu=arm250"
-#: config/tc-arm.c:25319 config/tc-arm.c:25320
+#: config/tc-arm.c:25788 config/tc-arm.c:25789
msgid "use -mcpu=arm3"
msgstr "använd -mcpu=arm3"
-#: config/tc-arm.c:25321 config/tc-arm.c:25322
+#: config/tc-arm.c:25790 config/tc-arm.c:25791
msgid "use -mcpu=arm6"
msgstr "använd -mcpu=arm6"
-#: config/tc-arm.c:25323 config/tc-arm.c:25324
+#: config/tc-arm.c:25792 config/tc-arm.c:25793
msgid "use -mcpu=arm600"
msgstr "använd -mcpu=arm600"
-#: config/tc-arm.c:25325 config/tc-arm.c:25326
+#: config/tc-arm.c:25794 config/tc-arm.c:25795
msgid "use -mcpu=arm610"
msgstr "använd -mcpu=arm610"
-#: config/tc-arm.c:25327 config/tc-arm.c:25328
+#: config/tc-arm.c:25796 config/tc-arm.c:25797
msgid "use -mcpu=arm620"
msgstr "använd -mcpu=arm620"
-#: config/tc-arm.c:25329 config/tc-arm.c:25330
+#: config/tc-arm.c:25798 config/tc-arm.c:25799
msgid "use -mcpu=arm7"
msgstr "använd -mcpu=arm7"
-#: config/tc-arm.c:25331 config/tc-arm.c:25332
+#: config/tc-arm.c:25800 config/tc-arm.c:25801
msgid "use -mcpu=arm70"
msgstr "använd -mcpu=arm70"
-#: config/tc-arm.c:25333 config/tc-arm.c:25334
+#: config/tc-arm.c:25802 config/tc-arm.c:25803
msgid "use -mcpu=arm700"
msgstr "använd -mcpu=arm700"
-#: config/tc-arm.c:25335 config/tc-arm.c:25336
+#: config/tc-arm.c:25804 config/tc-arm.c:25805
msgid "use -mcpu=arm700i"
msgstr "använd -mcpu=arm700i"
-#: config/tc-arm.c:25337 config/tc-arm.c:25338
+#: config/tc-arm.c:25806 config/tc-arm.c:25807
msgid "use -mcpu=arm710"
msgstr "använd -mcpu=arm710"
-#: config/tc-arm.c:25339 config/tc-arm.c:25340
+#: config/tc-arm.c:25808 config/tc-arm.c:25809
msgid "use -mcpu=arm710c"
msgstr "använd -mcpu=arm710c"
-#: config/tc-arm.c:25341 config/tc-arm.c:25342
+#: config/tc-arm.c:25810 config/tc-arm.c:25811
msgid "use -mcpu=arm720"
msgstr "använd -mcpu=arm720"
-#: config/tc-arm.c:25343 config/tc-arm.c:25344
+#: config/tc-arm.c:25812 config/tc-arm.c:25813
msgid "use -mcpu=arm7d"
msgstr "använd -mcpu=arm7d"
-#: config/tc-arm.c:25345 config/tc-arm.c:25346
+#: config/tc-arm.c:25814 config/tc-arm.c:25815
msgid "use -mcpu=arm7di"
msgstr "använd -mcpu=arm7di"
-#: config/tc-arm.c:25347 config/tc-arm.c:25348
+#: config/tc-arm.c:25816 config/tc-arm.c:25817
msgid "use -mcpu=arm7m"
msgstr "använd -mcpu=arm7m"
-#: config/tc-arm.c:25349 config/tc-arm.c:25350
+#: config/tc-arm.c:25818 config/tc-arm.c:25819
msgid "use -mcpu=arm7dm"
msgstr "använd -mcpu=arm7dm"
-#: config/tc-arm.c:25351 config/tc-arm.c:25352
+#: config/tc-arm.c:25820 config/tc-arm.c:25821
msgid "use -mcpu=arm7dmi"
msgstr "använd -mcpu=arm7dmi"
-#: config/tc-arm.c:25353 config/tc-arm.c:25354
+#: config/tc-arm.c:25822 config/tc-arm.c:25823
msgid "use -mcpu=arm7100"
msgstr "använd -mcpu=arm7100"
-#: config/tc-arm.c:25355 config/tc-arm.c:25356
+#: config/tc-arm.c:25824 config/tc-arm.c:25825
msgid "use -mcpu=arm7500"
msgstr "använd -mcpu=arm7500"
-#: config/tc-arm.c:25357 config/tc-arm.c:25358
+#: config/tc-arm.c:25826 config/tc-arm.c:25827
msgid "use -mcpu=arm7500fe"
msgstr "använd -mcpu=arm7500fe"
-#: config/tc-arm.c:25359 config/tc-arm.c:25360 config/tc-arm.c:25361
-#: config/tc-arm.c:25362
+#: config/tc-arm.c:25828 config/tc-arm.c:25829 config/tc-arm.c:25830
+#: config/tc-arm.c:25831
msgid "use -mcpu=arm7tdmi"
msgstr "använd -mcpu=arm7tdmi"
-#: config/tc-arm.c:25363 config/tc-arm.c:25364
+#: config/tc-arm.c:25832 config/tc-arm.c:25833
msgid "use -mcpu=arm710t"
msgstr "använd -mcpu=arm710t"
-#: config/tc-arm.c:25365 config/tc-arm.c:25366
+#: config/tc-arm.c:25834 config/tc-arm.c:25835
msgid "use -mcpu=arm720t"
msgstr "använd -mcpu=arm720t"
-#: config/tc-arm.c:25367 config/tc-arm.c:25368
+#: config/tc-arm.c:25836 config/tc-arm.c:25837
msgid "use -mcpu=arm740t"
msgstr "använd -mcpu=arm740t"
-#: config/tc-arm.c:25369 config/tc-arm.c:25370
+#: config/tc-arm.c:25838 config/tc-arm.c:25839
msgid "use -mcpu=arm8"
msgstr "använd -mcpu=arm8"
-#: config/tc-arm.c:25371 config/tc-arm.c:25372
+#: config/tc-arm.c:25840 config/tc-arm.c:25841
msgid "use -mcpu=arm810"
msgstr "använd -mcpu=arm810"
-#: config/tc-arm.c:25373 config/tc-arm.c:25374
+#: config/tc-arm.c:25842 config/tc-arm.c:25843
msgid "use -mcpu=arm9"
msgstr "använd -mcpu=arm9"
-#: config/tc-arm.c:25375 config/tc-arm.c:25376
+#: config/tc-arm.c:25844 config/tc-arm.c:25845
msgid "use -mcpu=arm9tdmi"
msgstr "använd -mcpu=arm9tdmi"
-#: config/tc-arm.c:25377 config/tc-arm.c:25378
+#: config/tc-arm.c:25846 config/tc-arm.c:25847
msgid "use -mcpu=arm920"
msgstr "använd -mcpu=arm920"
-#: config/tc-arm.c:25379 config/tc-arm.c:25380
+#: config/tc-arm.c:25848 config/tc-arm.c:25849
msgid "use -mcpu=arm940"
msgstr "använd -mcpu=arm940"
-#: config/tc-arm.c:25381
+#: config/tc-arm.c:25850
msgid "use -mcpu=strongarm"
msgstr "använd -mcpu=strongarm"
-#: config/tc-arm.c:25383
+#: config/tc-arm.c:25852
msgid "use -mcpu=strongarm110"
msgstr "använd -mcpu=strongarm110"
-#: config/tc-arm.c:25385
+#: config/tc-arm.c:25854
msgid "use -mcpu=strongarm1100"
msgstr "använd -mcpu=strongarm1100"
-#: config/tc-arm.c:25387
+#: config/tc-arm.c:25856
msgid "use -mcpu=strongarm1110"
msgstr "använd -mcpu=strongarm1110"
-#: config/tc-arm.c:25388
+#: config/tc-arm.c:25857
msgid "use -mcpu=xscale"
msgstr "använd -mcpu=xscale"
-#: config/tc-arm.c:25389
+#: config/tc-arm.c:25858
msgid "use -mcpu=iwmmxt"
msgstr "använd -mcpu=iwmmxt"
-#: config/tc-arm.c:25390
+#: config/tc-arm.c:25859
msgid "use -mcpu=all"
msgstr "använd -mcpu=all"
#. Architecture variants -- don't add any more to this list either.
-#: config/tc-arm.c:25393 config/tc-arm.c:25394
+#: config/tc-arm.c:25862 config/tc-arm.c:25863
msgid "use -march=armv2"
msgstr "använd -march=armv2"
-#: config/tc-arm.c:25395 config/tc-arm.c:25396
+#: config/tc-arm.c:25864 config/tc-arm.c:25865
msgid "use -march=armv2a"
msgstr "använd -march=armv2a"
-#: config/tc-arm.c:25397 config/tc-arm.c:25398
+#: config/tc-arm.c:25866 config/tc-arm.c:25867
msgid "use -march=armv3"
msgstr "använd -march=armv3"
-#: config/tc-arm.c:25399 config/tc-arm.c:25400
+#: config/tc-arm.c:25868 config/tc-arm.c:25869
msgid "use -march=armv3m"
msgstr "använd -march=armv3m"
-#: config/tc-arm.c:25401 config/tc-arm.c:25402
+#: config/tc-arm.c:25870 config/tc-arm.c:25871
msgid "use -march=armv4"
msgstr "använd -march=armv4"
-#: config/tc-arm.c:25403 config/tc-arm.c:25404
+#: config/tc-arm.c:25872 config/tc-arm.c:25873
msgid "use -march=armv4t"
msgstr "använd -march=armv4t"
-#: config/tc-arm.c:25405 config/tc-arm.c:25406
+#: config/tc-arm.c:25874 config/tc-arm.c:25875
msgid "use -march=armv5"
msgstr "använd -march=armv5"
-#: config/tc-arm.c:25407 config/tc-arm.c:25408
+#: config/tc-arm.c:25876 config/tc-arm.c:25877
msgid "use -march=armv5t"
msgstr "använd -march=armv5t"
-#: config/tc-arm.c:25409 config/tc-arm.c:25410
+#: config/tc-arm.c:25878 config/tc-arm.c:25879
msgid "use -march=armv5te"
msgstr "använd -march=armv5te"
#. Floating point variants -- don't add any more to this list either.
-#: config/tc-arm.c:25413
+#: config/tc-arm.c:25882
msgid "use -mfpu=fpe"
msgstr "använd -mfpu=fpe"
-#: config/tc-arm.c:25414
+#: config/tc-arm.c:25883
msgid "use -mfpu=fpa10"
msgstr "använd -mfpu=fpa10"
-#: config/tc-arm.c:25415
+#: config/tc-arm.c:25884
msgid "use -mfpu=fpa11"
msgstr "använd -mfpu=fpa11"
-#: config/tc-arm.c:25417
+#: config/tc-arm.c:25886
msgid "use either -mfpu=softfpa or -mfpu=softvfp"
msgstr "använd antingen -mfpu=softfpa eller -mfpu=softvfp"
-#: config/tc-arm.c:25942
+#: config/tc-arm.c:26647
msgid "extension does not apply to the base architecture"
msgstr "utökning gäller inte för basarkitekturen"
-#: config/tc-arm.c:25967
+#: config/tc-arm.c:26676
msgid "architectural extensions must be specified in alphabetical order"
msgstr "arkitekturutökningar måste anges i alfabetisk ordning"
-#: config/tc-arm.c:26082 config/tc-arm.c:26802
+#: config/tc-arm.c:26797 config/tc-arm.c:27691
#, c-format
msgid "unknown floating point format `%s'\n"
msgstr "okänt flyttalsformat ”%s”\n"
-#: config/tc-arm.c:26098
+#: config/tc-arm.c:26813
#, c-format
msgid "unknown floating point abi `%s'\n"
msgstr "okänt flyttalsabi ”%s”\n"
-#: config/tc-arm.c:26114
+#: config/tc-arm.c:26829
#, c-format
msgid "unknown EABI `%s'\n"
msgstr "okänt EABI ”%s”\n"
-#: config/tc-arm.c:26134
+#: config/tc-arm.c:26849
#, c-format
msgid "unknown implicit IT mode `%s', should be arm, thumb, always, or never."
msgstr "okänt implicit IT-läge ”%s”, bör vara arm, thumb, always eller never."
-#: config/tc-arm.c:26157 config/tc-metag.c:5913
+#: config/tc-arm.c:26872 config/tc-metag.c:5913
msgid "<fpu name>\t assemble for FPU architecture <fpu name>"
msgstr "<fpunamn>\t assemblera för FPU-arkitektur <fpunamn>"
-#: config/tc-arm.c:26159
+#: config/tc-arm.c:26874
msgid "<abi>\t assemble for floating point ABI <abi>"
msgstr "<abi>\t assemblera för flyttals-ABI <abi>"
-#: config/tc-arm.c:26162
+#: config/tc-arm.c:26877
msgid "<ver>\t\t assemble for eabi version <ver>"
msgstr "<ver>\t\t assemblera för eabi version <ver>"
-#: config/tc-arm.c:26165
+#: config/tc-arm.c:26880
msgid "<mode>\t controls implicit insertion of IT instructions"
msgstr "<läge>\t styr implicit infogning av IT-instruktioner"
-#: config/tc-arm.c:26167
+#: config/tc-arm.c:26882
msgid "\t\t\t TI CodeComposer Studio syntax compatibility mode"
msgstr "\t\t\t kompatibilitetsläge för TI CodeComposer Studio-syntax"
-#: config/tc-arm.c:26269
+#: config/tc-arm.c:26990
#, c-format
msgid " ARM-specific assembler options:\n"
msgstr " ARM-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-arm.c:26289
+#: config/tc-arm.c:27010
#, c-format
msgid " --fix-v4bx Allow BX in ARMv4 code\n"
msgstr " --fix-v4bx Tillåt BX i ARMv4-kod\n"
-#: config/tc-arm.c:26752
+#: config/tc-arm.c:27014
+#, c-format
+msgid " --fdpic generate an FDPIC object file\n"
+msgstr " --fdpic generera en FDPIC-objektfil\n"
+
+#: config/tc-arm.c:27318
+#, fuzzy
+#| msgid "This architecture doesn't support atomic instruction"
+msgid "no architecture contains all the instructions used\n"
+msgstr "Denna arkitektur har inte stöd för atomiska instruktioner"
+
+#: config/tc-arm.c:27632
#, c-format
msgid "architectural extension `%s' is not allowed for the current base architecture"
msgstr "arkitekturutökning ”%s” är inte tillåtet för den aktuella basarkitekturen"
-#: config/tc-arm.c:26771
+#: config/tc-arm.c:27655
#, c-format
msgid "unknown architecture extension `%s'\n"
msgstr "okänd arkitekturutökning ”%s”\n"
-#: config/tc-avr.c:447
+#: config/tc-avr.c:593
#, c-format
msgid "Known MCU names:"
msgstr "Kända MCU-namn:"
-#: config/tc-avr.c:512
-#, c-format
+#: config/tc-avr.c:658
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "AVR Assembler options:\n"
+#| " -mmcu=[avr-name] select microcontroller variant\n"
+#| " [avr-name] can be:\n"
+#| " avr1 - classic AVR core without data RAM\n"
+#| " avr2 - classic AVR core with up to 8K program memory\n"
+#| " avr25 - classic AVR core with up to 8K program memory\n"
+#| " plus the MOVW instruction\n"
+#| " avr3 - classic AVR core with up to 64K program memory\n"
+#| " avr31 - classic AVR core with up to 128K program memory\n"
+#| " avr35 - classic AVR core with up to 64K program memory\n"
+#| " plus the MOVW instruction\n"
+#| " avr4 - enhanced AVR core with up to 8K program memory\n"
+#| " avr5 - enhanced AVR core with up to 64K program memory\n"
+#| " avr51 - enhanced AVR core with up to 128K program memory\n"
+#| " avr6 - enhanced AVR core with up to 256K program memory\n"
+#| " avrxmega2 - XMEGA, > 8K, < 64K FLASH, < 64K RAM\n"
+#| " avrxmega3 - XMEGA, > 8K, <= 64K FLASH, > 64K RAM\n"
+#| " avrxmega4 - XMEGA, > 64K, <= 128K FLASH, <= 64K RAM\n"
+#| " avrxmega5 - XMEGA, > 64K, <= 128K FLASH, > 64K RAM\n"
+#| " avrxmega6 - XMEGA, > 128K, <= 256K FLASH, <= 64K RAM\n"
+#| " avrxmega7 - XMEGA, > 128K, <= 256K FLASH, > 64K RAM\n"
+#| " avrtiny - AVR Tiny core with 16 gp registers\n"
msgid ""
"AVR Assembler options:\n"
" -mmcu=[avr-name] select microcontroller variant\n"
@@ -5116,7 +5266,7 @@ msgid ""
" avr51 - enhanced AVR core with up to 128K program memory\n"
" avr6 - enhanced AVR core with up to 256K program memory\n"
" avrxmega2 - XMEGA, > 8K, < 64K FLASH, < 64K RAM\n"
-" avrxmega3 - XMEGA, > 8K, <= 64K FLASH, > 64K RAM\n"
+" avrxmega3 - XMEGA, RAM + FLASH < 64K, Flash visible in RAM\n"
" avrxmega4 - XMEGA, > 64K, <= 128K FLASH, <= 64K RAM\n"
" avrxmega5 - XMEGA, > 64K, <= 128K FLASH, > 64K RAM\n"
" avrxmega6 - XMEGA, > 128K, <= 256K FLASH, <= 64K RAM\n"
@@ -5146,7 +5296,7 @@ msgstr ""
" avrxmega7 - XMEGA, > 128K, <= 256K FLASH, > 64K RAM\n"
" avrtiny - AVR Tiny-kärna med 16 gp-register\n"
-#: config/tc-avr.c:535
+#: config/tc-avr.c:681
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " -mall-opcodes accept all AVR opcodes, even if not supported by MCU\n"
@@ -5165,6 +5315,7 @@ msgid ""
" -mrmw accept Read-Modify-Write instructions\n"
" -mlink-relax generate relocations for linker relaxation (default)\n"
" -mno-link-relax don't generate relocations for linker relaxation.\n"
+" -mgcc-isr accept the __gcc_isr pseudo-instruction.\n"
msgstr ""
" -mall-opcodes acceptera alla AVR-opkoder, även om de inte stöds av MCU:n\n"
" -mno-skip-bug inaktivera varningar för överhoppning av tvåordsinstruktioner\n"
@@ -5174,466 +5325,498 @@ msgstr ""
" -mrmw acceptera Read-Modify-Write-instruktioner\n"
" -mlink-relax generera omlokaliseringar för länkarlättnad\n"
-#: config/tc-avr.c:573
+#: config/tc-avr.c:720
#, c-format
msgid "unknown MCU: %s\n"
msgstr "okänd MCU: %s\n"
-#: config/tc-avr.c:587
+#: config/tc-avr.c:734
#, c-format
msgid "redefinition of mcu type `%s' to `%s'"
msgstr "omdefinition mcutyp ”%s” till ”%s”"
-#: config/tc-avr.c:675
+#: config/tc-avr.c:857
msgid "constant value required"
msgstr "konstantvärde krävs"
-#: config/tc-avr.c:678
+#: config/tc-avr.c:860
#, c-format
msgid "number must be positive and less than %d"
msgstr "nummer måste vara positivt och mindre än %d"
-#: config/tc-avr.c:704 config/tc-avr.c:841
+#: config/tc-avr.c:886 config/tc-avr.c:1023
#, c-format
msgid "constant out of 8-bit range: %d"
msgstr "konstant utanför 8-bitarsintervall: %d"
-#: config/tc-avr.c:772 config/tc-score.c:1199 read.c:3801
+#: config/tc-avr.c:954 config/tc-score.c:1199 read.c:3797
msgid "illegal expression"
msgstr "otillåtet uttryck"
-#: config/tc-avr.c:801 config/tc-avr.c:1773 config/tc-pru.c:1871
+#: config/tc-avr.c:983 config/tc-avr.c:1993 config/tc-pru.c:1882
msgid "`)' required"
msgstr "”)” krävs"
-#: config/tc-avr.c:907
+#: config/tc-avr.c:1093
msgid "register name or number from 16 to 31 required"
msgstr "registernamn eller nummer från 16 till 31 krävs"
-#: config/tc-avr.c:913
+#: config/tc-avr.c:1099
msgid "register name or number from 0 to 31 required"
msgstr "registernamn eller nummer från 0 till 31 krävs"
-#: config/tc-avr.c:921
+#: config/tc-avr.c:1107
msgid "register r16-r23 required"
msgstr "register r16-r23 krävs"
-#: config/tc-avr.c:927
+#: config/tc-avr.c:1113
msgid "register number above 15 required"
msgstr "registernummer ovanför 15 krävs"
-#: config/tc-avr.c:933
+#: config/tc-avr.c:1119 config/tc-csky.c:5882 config/tc-csky.c:5916
msgid "even register number required"
msgstr "även registernummer krävs"
-#: config/tc-avr.c:939
+#: config/tc-avr.c:1125
msgid "register r24, r26, r28 or r30 required"
msgstr "register r24, r26, r28 eller r30 krävs"
-#: config/tc-avr.c:960
+#: config/tc-avr.c:1146
msgid "pointer register (X, Y or Z) required"
msgstr "pekarregister (X, Y eller Z) krävs"
-#: config/tc-avr.c:967
+#: config/tc-avr.c:1153
msgid "cannot both predecrement and postincrement"
msgstr "kan inte både fördekrementera och efterinkrementera"
-#: config/tc-avr.c:975
+#: config/tc-avr.c:1161
msgid "addressing mode not supported"
msgstr "adresseringsläge stöds inte"
-#: config/tc-avr.c:981
+#: config/tc-avr.c:1167
msgid "can't predecrement"
msgstr "kan inte fördekrementera"
-#: config/tc-avr.c:984
+#: config/tc-avr.c:1170
msgid "pointer register Z required"
msgstr "pekarregister Z krävs"
-#: config/tc-avr.c:1003
+#: config/tc-avr.c:1189
msgid "postincrement not supported"
msgstr "efterinkrementering stöds inte"
-#: config/tc-avr.c:1013
+#: config/tc-avr.c:1199
msgid "pointer register (Y or Z) required"
msgstr "pekarregister (Y eller Z) krävs"
-#: config/tc-avr.c:1125 config/tc-xgate.c:1352
+#: config/tc-avr.c:1321 config/tc-xgate.c:1352
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "okänd begränsning ”%c”"
-#: config/tc-avr.c:1177
+#: config/tc-avr.c:1384 config/tc-avr.c:2675
msgid "`,' required"
msgstr "”,” krävs"
-#: config/tc-avr.c:1195
+#: config/tc-avr.c:1405
msgid "undefined combination of operands"
msgstr "odefinierad kombination av operander"
-#: config/tc-avr.c:1204
+#: config/tc-avr.c:1414
msgid "skipping two-word instruction"
msgstr "hoppar över tvåordsinstruktion"
-#: config/tc-avr.c:1392 config/tc-avr.c:1408 config/tc-avr.c:1539
-#: config/tc-msp430.c:4051 config/tc-msp430.c:4070
+#: config/tc-avr.c:1602 config/tc-avr.c:1618 config/tc-avr.c:1749
+#: config/tc-msp430.c:4300 config/tc-msp430.c:4319
#, c-format
msgid "odd address operand: %ld"
msgstr "udda adressoperand: %ld"
-#: config/tc-avr.c:1400 config/tc-avr.c:1419 config/tc-avr.c:1437
-#: config/tc-avr.c:1448 config/tc-avr.c:1464 config/tc-avr.c:1472
-#: config/tc-avr.c:1567 config/tc-avr.c:1574 config/tc-d10v.c:503
-#: config/tc-d30v.c:553 config/tc-msp430.c:4059 config/tc-msp430.c:4077
+#: config/tc-avr.c:1610 config/tc-avr.c:1629 config/tc-avr.c:1647
+#: config/tc-avr.c:1658 config/tc-avr.c:1674 config/tc-avr.c:1682
+#: config/tc-avr.c:1777 config/tc-avr.c:1784 config/tc-d10v.c:503
+#: config/tc-d30v.c:553 config/tc-msp430.c:4308 config/tc-msp430.c:4326
#, c-format
msgid "operand out of range: %ld"
msgstr "operand utanför intervall: %ld"
-#: config/tc-avr.c:1455
+#: config/tc-avr.c:1665
#, c-format
msgid "operand out of range: 0x%lx"
msgstr "operand utanför intervall: 0x%lx"
-#: config/tc-avr.c:1560 config/tc-d10v.c:1590 config/tc-d30v.c:2034
-#: config/tc-msp430.c:4148
+#: config/tc-avr.c:1770 config/tc-d10v.c:1590 config/tc-d30v.c:2034
+#: config/tc-msp430.c:4397
#, c-format
msgid "line %d: unknown relocation type: 0x%x"
msgstr "rad %d: okänd omlokaliseringstyp: 0x%x"
-#: config/tc-avr.c:1588
+#: config/tc-avr.c:1798
msgid "only constant expression allowed"
msgstr "endast konstantuttryck tillåtet"
#. xgettext:c-format.
-#: config/tc-avr.c:1643 config/tc-bfin.c:825 config/tc-d10v.c:1462
+#: config/tc-avr.c:1853 config/tc-bfin.c:824 config/tc-d10v.c:1462
#: config/tc-d30v.c:1771 config/tc-metag.c:7022 config/tc-mn10200.c:779
-#: config/tc-mn10300.c:2177 config/tc-msp430.c:4196 config/tc-ppc.c:7179
-#: config/tc-spu.c:879 config/tc-spu.c:1090 config/tc-v850.c:3368
-#: config/tc-z80.c:2059
+#: config/tc-mn10300.c:2177 config/tc-msp430.c:4445 config/tc-ppc.c:7533
+#: config/tc-spu.c:894 config/tc-spu.c:1105 config/tc-v850.c:3367
+#: config/tc-z80.c:2075
#, c-format
msgid "reloc %d not supported by object file format"
msgstr "omlokalisering %d stöds inte av objektfilsformat"
-#: config/tc-avr.c:1665 config/tc-ft32.c:222 config/tc-h8300.c:1960
-#: config/tc-mcore.c:880 config/tc-microblaze.c:927 config/tc-moxie.c:182
-#: config/tc-pj.c:253 config/tc-sh.c:2591 config/tc-wasm32.c:747
+#: config/tc-avr.c:1875 config/tc-ft32.c:232 config/tc-h8300.c:1930
+#: config/tc-mcore.c:880 config/tc-microblaze.c:941 config/tc-moxie.c:182
+#: config/tc-pj.c:253 config/tc-sh.c:2196 config/tc-wasm32.c:747
#: config/tc-z8k.c:1223
msgid "can't find opcode "
msgstr "kan inte hitta opkod "
-#: config/tc-avr.c:1684
+#: config/tc-avr.c:1894
#, c-format
msgid "illegal opcode %s for mcu %s"
msgstr "otillåten opkod %s för mcu %s"
-#: config/tc-avr.c:1712
+#: config/tc-avr.c:1910
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "relocation is not supported"
+msgid "pseudo instruction `%s' not supported"
+msgstr "omlokalisering stöds inte"
+
+#: config/tc-avr.c:1932
msgid "garbage at end of line"
msgstr "skräp vid radslut"
-#: config/tc-avr.c:1822 config/tc-pru.c:1903
+#: config/tc-avr.c:2042 config/tc-pru.c:1914
#, fuzzy, c-format
#| msgid "illegal %srelocation size: %d"
msgid "illegal %s relocation size: %d"
msgstr "otillåten %s-omlokaliseringsstorlek: %d"
-#: config/tc-avr.c:1935 config/tc-avr.c:1990
+#: config/tc-avr.c:2155 config/tc-avr.c:2210
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown vector operation: `%s'"
msgid "unknown record type %d (in %s)"
msgstr "okänd vektoroperation: ”%s”"
-#: config/tc-avr.c:2011
+#: config/tc-avr.c:2231
#, fuzzy, c-format
#| msgid "can't create section %s"
msgid "Failed to create property section `%s'\n"
msgstr "kan inte skapa sektion %s"
-#: config/tc-bfin.c:94 config/tc-frv.c:1603 config/tc-frv.c:1613
+#: config/tc-avr.c:2667
+#, c-format
+msgid "%s requires value 0-2 as operand 1"
+msgstr "%s kräver värde 0-2 som operand 1"
+
+#: config/tc-avr.c:2692
+#, c-format
+msgid "`%s %d' after `%s %d' from %s:%u"
+msgstr "”%s %d” efter ”%s %d” från %s:%u"
+
+#: config/tc-avr.c:2695
+#, c-format
+msgid "`%s %d' but no chunk open yet"
+msgstr "”%s %d” men block inte öppet än"
+
+#: config/tc-avr.c:2783
+#, c-format
+msgid "dangling `__gcc_isr %d'"
+msgstr "löshängande ”__gcc_isr %d”"
+
+#: config/tc-avr.c:2785
+msgid "dangling `__gcc_isr'"
+msgstr "löshängande ”__gc_isr”"
+
+#: config/tc-bfin.c:93 config/tc-frv.c:1603 config/tc-frv.c:1613
msgid "missing ')'"
msgstr "saknar ”)”"
-#: config/tc-bfin.c:440
+#: config/tc-bfin.c:439
#, c-format
msgid " Blackfin specific assembler options:\n"
msgstr " Blackfin-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-bfin.c:441
+#: config/tc-bfin.c:440
#, c-format
msgid " -mcpu=<cpu[-sirevision]> specify the name of the target CPU\n"
msgstr " -mcpu=<cpu[-sirevision]> ange namnet på mål CPU:n\n"
-#: config/tc-bfin.c:442
+#: config/tc-bfin.c:441
#, c-format
msgid " -mfdpic assemble for the FDPIC ABI\n"
msgstr " -mfdpic assemblera för FDPIC ABI:t\n"
-#: config/tc-bfin.c:443
+#: config/tc-bfin.c:442
#, c-format
msgid " -mno-fdpic/-mnopic disable -mfdpic\n"
msgstr ""
" -mno-fdpic/-mnopic inaktivera -mfdpic\n"
"\n"
-#: config/tc-bfin.c:456
+#: config/tc-bfin.c:455
msgid "Could not set architecture and machine."
msgstr "Kunde inte ställa in arkitektur och maskin."
-#: config/tc-bfin.c:603
+#: config/tc-bfin.c:602
msgid "Parse failed."
msgstr "Tolkning misslyckades."
-#: config/tc-bfin.c:678
+#: config/tc-bfin.c:677
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_BFIN_10"
msgstr "pcrel allt för fjärran från BFD_RELOC_BFIN_10"
-#: config/tc-bfin.c:694
+#: config/tc-bfin.c:693
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_BFIN_12"
msgstr "pcrel allt för fjärran från BFD_RELOC_BFIN_12"
-#: config/tc-bfin.c:714
+#: config/tc-bfin.c:713
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_BFIN_24"
msgstr "pcrel allt för fjärran från BFD_RELOC_BFIN_24"
-#: config/tc-bfin.c:729
+#: config/tc-bfin.c:728
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_BFIN_5"
msgstr "pcrel allt för fjärran från BFD_RELOC_BFIN_5"
-#: config/tc-bfin.c:741
+#: config/tc-bfin.c:740
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_BFIN_11_PCREL"
msgstr "pcrel allt för fjärran från BFD_RELOC_BFIN_11_PCREL"
-#: config/tc-bfin.c:751
+#: config/tc-bfin.c:750
msgid "rel too far BFD_RELOC_8"
msgstr "rel allt för fjärran BFD_RELOC_8"
-#: config/tc-bfin.c:758
+#: config/tc-bfin.c:757
msgid "rel too far BFD_RELOC_16"
msgstr "rel allt för fjärran BFD_RELOC_16"
-#: config/tc-cr16.c:164 read.c:4649
+#: config/tc-cr16.c:164
msgid "using a bit field width of zero"
msgstr "använder en bitfältsbredd som är noll"
-#: config/tc-cr16.c:172 read.c:4657
+#: config/tc-cr16.c:172
#, c-format
msgid "field width \"%s\" too complex for a bitfield"
msgstr "fältbredd ”%s” för komplex för ett bitfält"
-#: config/tc-cr16.c:181 read.c:4665
-#, c-format
-msgid "field width %lu too big to fit in %d bytes: truncated to %d bits"
-msgstr "fältbredd %lu för stor för att få plats i %d byte: trunkerad till %d bitar"
+#: config/tc-cr16.c:181
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "field width %lu too big to fit in %d bytes: truncated to %d bits"
+msgid "field width %lu too big to fit in %d byte: truncated to %d bits"
+msgid_plural "field width %lu too big to fit in %d bytes: truncated to %d bits"
+msgstr[0] "fältbredd %lu för stor för att få plats i %d byte: trunkerad till %d bitar"
+msgstr[1] "fältbredd %lu för stor för att få plats i %d byte: trunkerad till %d bitar"
-#: config/tc-cr16.c:203 read.c:4687
+#: config/tc-cr16.c:208
#, c-format
msgid "field value \"%s\" too complex for a bitfield"
msgstr "fältvärde ”%s” för komplex för ett bitfält"
-#: config/tc-cr16.c:384
+#: config/tc-cr16.c:389
#, c-format
msgid "Unknown register pair - index relative mode: `%d'"
msgstr "Okänt registerpar - index relativtläge: ”%d”"
-#: config/tc-cr16.c:598 config/tc-crx.c:361
+#: config/tc-cr16.c:603 config/tc-crx.c:361
#, c-format
msgid "internal error: reloc %d (`%s') not supported by object file format"
msgstr "internt fel: omlokalisering %d (”%s”) stöds inte av objektfilsformatet"
-#: config/tc-cr16.c:691 config/tc-i386.c:10701 config/tc-s390.c:2109
+#: config/tc-cr16.c:696 config/tc-i386.c:11722 config/tc-s390.c:2119
msgid "GOT already in symbol table"
msgstr "GOT redan i symboltabell"
-#: config/tc-cr16.c:808 config/tc-m68k.c:4657 config/tc-tilegx.c:319
-#: config/tc-tilepro.c:256
+#: config/tc-cr16.c:813 config/tc-m68k.c:4574 config/tc-tilegx.c:318
+#: config/tc-tilepro.c:255
#, c-format
msgid "Internal Error: Can't hash %s: %s"
msgstr "Internt fel: Kan inte hasha %s: %s"
-#: config/tc-cr16.c:834 config/tc-cris.c:1229 config/tc-crx.c:545
+#: config/tc-cr16.c:839 config/tc-cris.c:1229 config/tc-crx.c:545
#, c-format
msgid "Can't hash `%s': %s\n"
msgstr "Kan inte hasha ”%s”: %s\n"
-#: config/tc-cr16.c:835 config/tc-cris.c:1230 config/tc-crx.c:546
+#: config/tc-cr16.c:840 config/tc-cris.c:1230 config/tc-crx.c:546
msgid "(unknown reason)"
msgstr "(okänd orsak)"
#. Missing or bad expr becomes absolute 0.
-#: config/tc-cr16.c:887 config/tc-crx.c:619
+#: config/tc-cr16.c:892 config/tc-crx.c:619
#, c-format
msgid "missing or invalid displacement expression `%s' taken as 0"
msgstr "saknar eller ogiltigt förskjutningsuttryck ”%s” antogs vara 0"
-#: config/tc-cr16.c:937
+#: config/tc-cr16.c:942
#, c-format
msgid "GOT bad expression with %s."
msgstr "GOT felaktigt uttryck med %s."
-#: config/tc-cr16.c:1048
+#: config/tc-cr16.c:1053
#, c-format
msgid "operand %d: illegal use expression: `%s`"
msgstr "operand %d: otillåtet användningsuttryck: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1113 config/tc-crx.c:1129
+#: config/tc-cr16.c:1118 config/tc-crx.c:1129
#, c-format
msgid "Unknown register: `%d'"
msgstr "Okänt register: ”%d”"
#. Issue a error message when register is illegal.
-#: config/tc-cr16.c:1121
+#: config/tc-cr16.c:1126
#, c-format
msgid "Illegal register (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet register (”%s”) i instruktion: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1194 config/tc-cr16.c:1269
+#: config/tc-cr16.c:1200 config/tc-cr16.c:1275
#, c-format
msgid "Illegal register `%s' in Instruction `%s'"
msgstr "Otillåtet register ”%s” i instruktion ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1222 config/tc-cr16.c:1233
+#: config/tc-cr16.c:1228 config/tc-cr16.c:1239
#, c-format
msgid "Illegal register pair `%s' in Instruction `%s'"
msgstr "Otillåtet registerpar ”%s” i instruktion ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1258 config/tc-i960.c:833
+#: config/tc-cr16.c:1264
msgid "unmatched '['"
msgstr "omatchad ”[”"
-#: config/tc-cr16.c:1264 config/tc-i960.c:840
+#: config/tc-cr16.c:1270
msgid "garbage after index spec ignored"
msgstr "skräp efter index-spec. överhoppat"
-#: config/tc-cr16.c:1412 config/tc-crx.c:938
+#: config/tc-cr16.c:1418 config/tc-crx.c:938
#, c-format
msgid "Illegal operands (whitespace): `%s'"
msgstr "Otillåtna operander (blanksteg): ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1424 config/tc-cr16.c:1431 config/tc-cr16.c:1448
+#: config/tc-cr16.c:1430 config/tc-cr16.c:1437 config/tc-cr16.c:1454
#: config/tc-crx.c:950 config/tc-crx.c:957 config/tc-crx.c:974
-#: config/tc-crx.c:1767
+#: config/tc-crx.c:1770
#, c-format
msgid "Missing matching brackets : `%s'"
msgstr "Saknar matchande klammrar: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1480 config/tc-crx.c:1000
+#: config/tc-cr16.c:1486 config/tc-crx.c:1000
#, c-format
msgid "Unknown exception: `%s'"
msgstr "Okänt undantag: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1565 config/tc-crx.c:1096
+#: config/tc-cr16.c:1571 config/tc-crx.c:1096
#, c-format
msgid "Illegal `cinv' parameter: `%c'"
msgstr "Otillåten ”cinv”-parameter: ”%c”"
-#: config/tc-cr16.c:1586 config/tc-cr16.c:1625
+#: config/tc-cr16.c:1592 config/tc-cr16.c:1631
#, c-format
msgid "Unknown register pair: `%d'"
msgstr "Okänt registerpar: ”%d”"
#. Issue a error message when register pair is illegal.
-#: config/tc-cr16.c:1594
+#: config/tc-cr16.c:1600
#, c-format
msgid "Illegal register pair (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet registerpar (”%s”) i instruktion: ”%s”"
#. Issue a error message when register pair is illegal.
-#: config/tc-cr16.c:1633
+#: config/tc-cr16.c:1639
#, c-format
msgid "Illegal index register pair (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet indexregisterpar (”%s”) i instruktion: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1672
+#: config/tc-cr16.c:1678
#, c-format
msgid "Unknown processor register : `%d'"
msgstr "Okänt processorregister : ”%d”"
#. Issue a error message when register pair is illegal.
-#: config/tc-cr16.c:1680
+#: config/tc-cr16.c:1686
#, c-format
msgid "Illegal processor register (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet processorregister (”%s”) i instruktion: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:1728
+#: config/tc-cr16.c:1734
#, c-format
msgid "Unknown processor register (32 bit) : `%d'"
msgstr "Okänt processorregister (32-bitar) : ”%d”"
#. Issue a error message when register pair is illegal.
-#: config/tc-cr16.c:1736
+#: config/tc-cr16.c:1742
#, c-format
msgid "Illegal 32 bit - processor register (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet 32-bitars processorregister (”%s”) i instruktion: ”%s”"
-#: config/tc-cr16.c:2102 config/tc-crx.c:1665 config/tc-crx.c:1682
+#: config/tc-cr16.c:2108 config/tc-crx.c:1668 config/tc-crx.c:1685
#, c-format
msgid "Same src/dest register is used (`r%d'), result is undefined"
msgstr "Samma käll-/destinationsregister använt (”r%d”), resultat är odefinierat"
-#: config/tc-cr16.c:2123
+#: config/tc-cr16.c:2129
msgid "RA register is saved twice."
msgstr "RA-register sparas två gånger."
-#: config/tc-cr16.c:2127
+#: config/tc-cr16.c:2133
#, c-format
msgid "`%s' Illegal use of registers."
msgstr "”%s” Otillåten användning av register."
-#: config/tc-cr16.c:2141
+#: config/tc-cr16.c:2147
#, c-format
msgid "`%s' Illegal count-register combination."
msgstr "”%s” Otillåten räkningsregisterkombination."
-#: config/tc-cr16.c:2147
+#: config/tc-cr16.c:2153
#, c-format
msgid "`%s' Illegal use of register."
msgstr "”%s” Otillåten användning av register."
-#: config/tc-cr16.c:2156 config/tc-crx.c:1674
+#: config/tc-cr16.c:2162 config/tc-crx.c:1677
#, c-format
msgid "`%s' has undefined result"
msgstr "”%s” har odefinierat resultat."
-#: config/tc-cr16.c:2164
+#: config/tc-cr16.c:2170
#, c-format
msgid "Same src/dest register is used (`r%d'),result is undefined"
msgstr "Samma käll-/destinationsregister använt (”r%d”), resultat är odefinierat."
-#: config/tc-cr16.c:2335 config/tc-crx.c:1579
+#: config/tc-cr16.c:2341 config/tc-crx.c:1582
msgid "Incorrect number of operands"
msgstr "Felaktig tantal operander"
-#: config/tc-cr16.c:2337 config/tc-crx.c:1581
+#: config/tc-cr16.c:2343 config/tc-crx.c:1584
#, c-format
msgid "Illegal type of operand (arg %d)"
msgstr "Otillåten typ av operand (arg %d)"
-#: config/tc-cr16.c:2343 config/tc-crx.c:1587
+#: config/tc-cr16.c:2349 config/tc-crx.c:1590
#, c-format
msgid "Operand out of range (arg %d)"
msgstr "Operand utanför intervall (arg %d)"
-#: config/tc-cr16.c:2346 config/tc-crx.c:1590
+#: config/tc-cr16.c:2352 config/tc-crx.c:1593
#, c-format
msgid "Operand has odd displacement (arg %d)"
msgstr "Operand har udda förskjutning (arg %d)"
-#: config/tc-cr16.c:2349 config/tc-cr16.c:2380 config/tc-crx.c:1603
-#: config/tc-crx.c:1634
+#: config/tc-cr16.c:2355 config/tc-cr16.c:2386 config/tc-crx.c:1606
+#: config/tc-crx.c:1637
#, c-format
msgid "Illegal operand (arg %d)"
msgstr "Otillåten operand (arg %d)"
#. Give an error if a frag containing code is not aligned to a 2-byte
#. boundary.
-#: config/tc-cr16.c:2482 config/tc-cr16.h:74 config/tc-crx.c:1956
-#: config/tc-crx.h:77 config/tc-ppc.c:3480 config/tc-ppc.c:6428
+#: config/tc-cr16.c:2488 config/tc-cr16.h:74 config/tc-crx.c:1959
+#: config/tc-crx.h:77
msgid "instruction address is not a multiple of 2"
msgstr "instruktionsadress är inte en multipel av 2"
-#: config/tc-cr16.c:2505 config/tc-cris.c:1556 config/tc-cris.c:1564
-#: config/tc-crx.c:1992 config/tc-dlx.c:692 config/tc-hppa.c:3212
-#: config/tc-hppa.c:3219 config/tc-i860.c:490 config/tc-i860.c:507
-#: config/tc-i860.c:987 config/tc-sparc.c:1792 config/tc-sparc.c:1800
+#: config/tc-cr16.c:2511 config/tc-cris.c:1556 config/tc-cris.c:1564
+#: config/tc-crx.c:1995 config/tc-dlx.c:692 config/tc-hppa.c:3212
+#: config/tc-hppa.c:3219 config/tc-sparc.c:1758 config/tc-sparc.c:1766
#, c-format
msgid "Unknown opcode: `%s'"
msgstr "Okänd opkod: ”%s”"
@@ -5643,7 +5826,7 @@ msgstr "Okänd opkod: ”%s”"
msgid "internal inconsistency problem in %s: fr_symbol %lx"
msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: fr_symbol %lx"
-#: config/tc-cris.c:554 config/tc-m68hc11.c:3897 config/tc-msp430.c:4546
+#: config/tc-cris.c:554 config/tc-m68hc11.c:3897 config/tc-msp430.c:4795
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: resolved symbol"
msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: upplöst symbol"
@@ -5850,11 +6033,11 @@ msgstr "--pic är ogiltigt för detta objektformat"
msgid "invalid <arch> in --march=<arch>: %s"
msgstr "ogiltig <ark> i --march=<ark>: %s"
-#: config/tc-cris.c:3958 config/tc-ft32.c:583 config/tc-moxie.c:778
+#: config/tc-cris.c:3958 config/tc-ft32.c:689 config/tc-moxie.c:778
msgid "Semantics error. This type of operand can not be relocated, it must be an assembly-time constant"
msgstr "Semantiskt fel. Denna typ av operand kan inte omlokaliseras, det måste var en assembleringstidskonstant."
-#: config/tc-cris.c:4007 config/tc-ft32.c:603 config/tc-moxie.c:826
+#: config/tc-cris.c:4007 config/tc-ft32.c:710 config/tc-moxie.c:826
#, c-format
msgid "Cannot generate relocation type for symbol %s, code %s"
msgstr "Kan inte generera omlokaliseringstyp för symbol %s, kod %s"
@@ -5950,8 +6133,7 @@ msgid ".arch <arch> requires a matching --march=... option"
msgstr ".arch <ark> kräver en matchande --march=…-flagga"
#: config/tc-crx.c:572 config/tc-crx.c:591
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Internal Error: Can't hash %s: %s"
+#, c-format
msgid "Internal error: Can't hash %s: %s"
msgstr "Internt fel: Kan inte hasha %s: %s"
@@ -5973,83 +6155,366 @@ msgstr "Otillåten skala - ”%d”"
msgid "Illegal register (`%s') in instruction: `%s'"
msgstr "Otillåtet register (”%s”) i instruktion: ”%s”"
-#: config/tc-crx.c:1264
+#: config/tc-crx.c:1267
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Illegal Co-processor register in Instruction `%s' "
msgid "Illegal co-processor register in instruction `%s'"
msgstr "Otillåtet koprocessorregister i instruktion ”%s” "
-#: config/tc-crx.c:1271
+#: config/tc-crx.c:1274
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Illegal Co-processor special register in Instruction `%s' "
msgid "Illegal co-processor special register in instruction `%s'"
msgstr "Otillåtet specialregister för koprocessor i instruktion ”%s”"
-#: config/tc-crx.c:1593
+#: config/tc-crx.c:1596
#, c-format
msgid "Invalid DISPU4 operand value (arg %d)"
msgstr "Ogiltigt DISPU4-operandvärde (arg %d)"
-#: config/tc-crx.c:1596
+#: config/tc-crx.c:1599
#, c-format
msgid "Invalid CST4 operand value (arg %d)"
msgstr "Ogiltig CST4-operandvärde (arg %d)"
-#: config/tc-crx.c:1599
+#: config/tc-crx.c:1602
#, c-format
msgid "Operand value is not within upper 64 KB (arg %d)"
msgstr "Operandvärde är inte inom övre 64 KB (arg %d)"
-#: config/tc-crx.c:1736
+#: config/tc-crx.c:1739
#, fuzzy
#| msgid "Invalid Register in Register List"
msgid "Invalid register in register list"
msgstr "Ogiltigt register i registerlista"
-#: config/tc-crx.c:1790
+#: config/tc-crx.c:1793
#, c-format
msgid "Illegal register `%s' in cop-register list"
msgstr "Otillåtet register ”%s” i kop-registerlista"
-#: config/tc-crx.c:1798
+#: config/tc-crx.c:1801
#, c-format
msgid "Illegal register `%s' in cop-special-register list"
msgstr "Otillåtet register ”%s” i kop-specialregisterlista"
-#: config/tc-crx.c:1817
+#: config/tc-crx.c:1820
#, c-format
msgid "Illegal register `%s' in user register list"
msgstr "Otillåtet register ”%s” i användarregisterlista"
-#: config/tc-crx.c:1836
+#: config/tc-crx.c:1839
#, c-format
msgid "Illegal register `%s' in register list"
msgstr "Otillåtet register ”%s” i registerlista"
-#: config/tc-crx.c:1842
+#: config/tc-crx.c:1845
#, c-format
msgid "Maximum %d bits may be set in `mask16' operand"
msgstr "Maximalt %d bitar kan sättas i ”mask16”-operand"
-#: config/tc-crx.c:1851
+#: config/tc-crx.c:1854
#, c-format
msgid "rest of line ignored; first ignored character is `%c'"
msgstr "resten av raden överhoppad; första överhoppat tecken är ”%c”"
-#: config/tc-crx.c:1859
+#: config/tc-crx.c:1862
#, c-format
msgid "Illegal `mask16' operand, operation is undefined - `%s'"
msgstr "Otillåten ”mask16”-operand, operationen är odefinierad - ”%s”"
#. HI can't be specified without LO (and vise-versa).
-#: config/tc-crx.c:1865
+#: config/tc-crx.c:1868
msgid "HI/LO registers should be specified together"
msgstr "HI-/LO-register bör anges tillsammans"
-#: config/tc-crx.c:1871
+#: config/tc-crx.c:1874
msgid "HI/LO registers should be specified without additional registers"
msgstr "HI-/LO-register bör anges utan ytterligare register"
+#. Variable not in small data read only segment accessed
+#. using small data read only anchor.
+#: config/tc-csky.c:874 config/tc-mcore.c:1923 config/tc-microblaze.c:1990
+#: config/tc-microblaze.c:2292 config/tc-microblaze.c:2315
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
+#: config/tc-csky.c:876
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "pcrel for branch to %s too far (0x%lx)"
+msgid "pcrel offset for branch to %s too far (0x%lx)"
+msgstr "pcrel för gren till %s för långt bort (0x%lx)"
+
+#: config/tc-csky.c:911
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown architecture `%s'\n"
+msgid "unknown architecture `%s'"
+msgstr "okänd arkitektur ”%s”\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1055
+#, c-format
+msgid "C-SKY assembler options:\n"
+msgstr "C-SKY-assemblerflaggor:\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1057
+#, c-format
+msgid " -march=ARCH\t\t\tselect architecture ARCH:"
+msgstr " -march=ARK\t\t\tvälj arkitektur ARK:"
+
+#: config/tc-csky.c:1076
+#, c-format
+msgid " -mcpu=CPU\t\t\tselect processor CPU:"
+msgstr " -mcpu=CPU\t\t\tvälj processor CPU:"
+
+#: config/tc-csky.c:1095
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -mlittle-endian generate little-endian code\n"
+msgid " -EL -mlittle-endian\t\tgenerate little-endian output\n"
+msgstr " -mlittle-endian generera kod enligt omvänd byteordning\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1097
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -mbig-endian generate big-endian code\n"
+msgid " -EB -mbig-endian\t\tgenerate big-endian output\n"
+msgstr " -mbig-endian generera kod enligt rak byteordning\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1099
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " --pic\t\t\tEnable generation of position-independent code.\n"
+msgid " -fpic -pic\t\t\tgenerate position-independent code\n"
+msgstr " --pic\t\t\tAktivera generering av positionsoberoende kod.\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1102
+#, c-format
+msgid " -mljump\t\t\ttransform jbf, jbt, jbr to jmpi (CK800 only)\n"
+msgstr " -mljump\t\t\ttransformera jbf, jbt, jbr till jmpi (endast CK800)\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1104
+#, c-format
+msgid " -mno-ljump\n"
+msgstr " -mno-ljump\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1108
+#, c-format
+msgid " -mbranch-stub\t\t\tenable branch stubs for PC-relative calls\n"
+msgstr " -mbranch-stub\t\t\taktivera hoppstubbar för PC-relativa anrop\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1110
+#, c-format
+msgid " -mno-branch-stub\n"
+msgstr " -mno-branch-stub\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1114
+#, c-format
+msgid " -force2bsr -mforce2bsr\ttransform jbsr to bsr\n"
+msgstr " -force2bsr -mforce2bsr\ttransformera jbsr till bsr\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1116
+#, c-format
+msgid " -no-force2bsr -mno-force2bsr\n"
+msgstr " -no-force2bsr -mno-force2bsr\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1118
+#, c-format
+msgid " -jsri2bsr -mjsri2bsr\t\ttransform jsri to bsr\n"
+msgstr " -jsri2bsr -mjsri2bsr\t\ttransformera jsri till bsr\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1120
+#, c-format
+msgid " -no-jsri2bsr -mno-jsri2bsr\n"
+msgstr " -no-jsri2bsr -mno-jsri2bsr\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1123
+#, c-format
+msgid " -mnolrw -mno-lrw\t\timplement lrw as movih + ori\n"
+msgstr " -mnolrw -mno-lrw\t\timplementera lrw som movih + ori\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1125
+#, c-format
+msgid " -melrw\t\t\tenable extended lrw (CK800 only)\n"
+msgstr " -melrw\t\t\taktivera utökad lrw (endast CK800)\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1127
+#, c-format
+msgid " -mno-elrw\n"
+msgstr " -mno-elrw\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1130
+#, c-format
+msgid " -mlaf -mliterals-after-func\temit literals after each function\n"
+msgstr " -mlaf -mliterals-after-func\tmata ut literaler efter varje function\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1132
+#, c-format
+msgid " -mno-laf -mno-literals-after-func\n"
+msgstr " -mno-laf -mno-literals-after-func\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1134
+#, c-format
+msgid " -mlabr -mliterals-after-br\temit literals after branch instructions\n"
+msgstr " -mlabr -mliterals-after-br\tmata ut literaler efter greninstruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1136
+#, c-format
+msgid " -mno-labr -mnoliterals-after-br\n"
+msgstr " -mno-labr -mnoliterals-after-br\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1139
+#, c-format
+msgid " -mistack\t\t\tenable interrupt stack instructions\n"
+msgstr " -mistack\t\t\taktivera avbrottsstacksinstruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1141
+#, c-format
+msgid " -mno-istack\n"
+msgstr " -mno-istack\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1144
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -mno-stld23\t\t disable st/ld offset23 instruction\n"
+msgid " -mhard-float\t\t\tenable hard float instructions\n"
+msgstr " -mno-stld23\t\t inaktivera st/ld offset23-instruktion\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1146
+#, c-format
+msgid " -mmp\t\t\t\tenable multiprocessor instructions\n"
+msgstr " -mmp\t\t\t\taktivera multiprocessorinstruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1148
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Illegal Co-processor register in Instruction `%s' "
+msgid " -mcp\t\t\t\tenable coprocessor instructions\n"
+msgstr "Otillåtet koprocessorregister i instruktion ”%s” "
+
+#: config/tc-csky.c:1150
+#, c-format
+msgid " -mcache\t\t\tenable cache prefetch instruction\n"
+msgstr " -mcache\t\t\taktivera cache-förhandshämtningsinstruktion\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1152
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -mno-stld23\t\t disable st/ld offset23 instruction\n"
+msgid " -msecurity\t\t\tenable security instructions\n"
+msgstr " -mno-stld23\t\t inaktivera st/ld offset23-instruktion\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -mno-stld23\t\t disable st/ld offset23 instruction\n"
+msgid " -mtrust\t\t\tenable trust instructions\n"
+msgstr " -mno-stld23\t\t inaktivera st/ld offset23-instruktion\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1156
+#, c-format
+msgid " -mdsp\t\t\t\tenable DSP instructions\n"
+msgstr " -mdsp\t\t\t\taktivera DSP-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1158
+#, c-format
+msgid " -medsp\t\t\tenable enhanced DSP instructions\n"
+msgstr " -medsp\t\t\taktivera förbättrade DSP-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1160
+#, c-format
+msgid " -mvdsp\t\t\tenable vector DSP instructions\n"
+msgstr " -mvdsp\t\t\taktivera vektor-DSP-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-csky.c:1185
+msgid "-mcpu conflict with -march option, using -mcpu"
+msgstr "-mcpu står i konflikt med -march-flagga, använder -mcpu"
+
+#: config/tc-csky.c:1187
+msgid "-mcpu conflict with other model parameters, using -mcpu"
+msgstr "-mcpu står i konflikt med andra modellparametrar, använder -mcpu"
+
+#: config/tc-csky.c:1252
+msgid "option -mdsp conflicts with -medsp, only enabling -medsp"
+msgstr "flagga -mdsp står i konflikt med -medsp, aktiverar endast -medsp"
+
+#: config/tc-csky.c:1259
+msgid "-medsp option is only supported by ck803s, ignoring -medsp"
+msgstr "flaggan -medsp stöds endast av ck803s, hoppar över -medsp"
+
+#: config/tc-csky.c:1270
+msgid "C-SKY ABI v1 (ck510/ck610) does not support -mbranch-stub"
+msgstr "C-SKY ABI v1 (ck510/ck610) saknar stöd för -mbranch-stub"
+
+#: config/tc-csky.c:1275
+msgid "-mno-force2bsr is ignored with -mbranch-stub"
+msgstr "-mno-force2bsr hoppas över med -mbranch-stub"
+
+#: config/tc-csky.c:1283
+msgid "-mno-force2bsr is ignored for ck801/ck802"
+msgstr "-mno-force2bsr hoppas över för ck801/ck802"
+
+#: config/tc-csky.c:1307
+msgid "-mljump is ignored for ck801/ck802"
+msgstr "-mljump hoppas över för ck801/ck802"
+
+#: config/tc-csky.c:1575 config/tc-mcore.c:688
+msgid "more than 65K literal pools"
+msgstr "mer än 65K literalpooler"
+
+#: config/tc-csky.c:1804 read.c:3558 read.c:4866
+#, c-format
+msgid "bad floating literal: %s"
+msgstr "felaktig flyttalsliteral: %s"
+
+#: config/tc-csky.c:1931 config/tc-mcore.c:742
+msgid "missing ']'"
+msgstr "saknar ”]”"
+
+#: config/tc-csky.c:1950 config/tc-mips.c:14106 config/tc-mips.c:14170
+#: config/tc-mips.c:14181 config/tc-score.c:2691 config/tc-score.c:2737
+msgid "unrecognized opcode"
+msgstr "okänd opkod"
+
+#: config/tc-csky.c:3192 config/tc-mcore.c:1163
+msgid "translating mgeni to movi"
+msgstr "översätter mgeni till movi"
+
+#: config/tc-csky.c:4785 config/tc-tilegx.c:1458 config/tc-tilepro.c:1320
+#, c-format
+msgid "unsupported BFD relocation size %d"
+msgstr "BFD-omlokaliseringsstorlek %d stöds inte"
+
+#: config/tc-csky.c:5405
+#, fuzzy
+#| msgid "second operand must be 1"
+msgid "second operand must be 4"
+msgstr "andra operanden måste vara 1"
+
+#: config/tc-csky.c:5429 config/tc-mcore.c:1526
+msgid "second operand must be 1"
+msgstr "andra operanden måste vara 1"
+
+#: config/tc-csky.c:5502 config/tc-xtensa.c:1984
+msgid "register number out of range"
+msgstr "registernummer utanför intervall"
+
+#: config/tc-csky.c:5512
+#, fuzzy
+#| msgid "first transfer register must be even"
+msgid "64-bit operator src/dst register must be less than 15"
+msgstr "första överföringsregistret måste vara jämnt"
+
+#: config/tc-csky.c:7175
+#, fuzzy
+#| msgid "the first operand of `%s' must be `%s%s'"
+msgid "the first operand must be a symbol"
+msgstr "den första operanden till ”%s” måste vara ”%s%s”"
+
+#: config/tc-csky.c:7184
+msgid "missing stack size"
+msgstr "saknar stackstorlek"
+
+#: config/tc-csky.c:7197 config/tc-score.c:4242
+msgid "value not in range [0, 0xffffffff]"
+msgstr "värde inte i intervall [0, 0xffffffff]"
+
+#: config/tc-csky.c:7207 config/tc-mcore.c:781
+msgid "operand must be a constant"
+msgstr "operand måste vara en konstant"
+
#: config/tc-d10v.c:216
#, c-format
msgid ""
@@ -6347,7 +6812,7 @@ msgstr "rad %d: kan inte placera värde %lx i en kort"
msgid "line %d: unable to place address of symbol '%s' into a quad"
msgstr "rad %d: kan inte placera adress för symbol ”%s” i en quad"
-#: config/tc-d30v.c:2053 config/tc-pru.c:216 config/tc-pru.c:331
+#: config/tc-d30v.c:2053 config/tc-pru.c:216 config/tc-pru.c:332
#, c-format
msgid "Alignment too large: %d assumed"
msgstr "Justering för stor: %d antaget"
@@ -6360,18 +6825,18 @@ msgstr "saknar .proc"
msgid ".endfunc missing for previous .proc"
msgstr ".endfunc saknas för föregående .proc"
-#: config/tc-dlx.c:295 config/tc-i860.c:226 config/tc-mips.c:3523
-#: config/tc-nios2.c:3626 config/tc-nios2.c:3640 config/tc-nios2.c:3655
-#: config/tc-pru.c:1564 config/tc-pru.c:1578 config/tc-riscv.c:611
+#: config/tc-dlx.c:295 config/tc-mips.c:3664 config/tc-nios2.c:3639
+#: config/tc-nios2.c:3653 config/tc-nios2.c:3668 config/tc-pru.c:1573
+#: config/tc-pru.c:1587 config/tc-riscv.c:718
#, c-format
msgid "internal error: can't hash `%s': %s\n"
msgstr "internt fel: kan inte hasha ”%s”: %s\n"
#. Probably a memory allocation problem? Give up now.
-#: config/tc-dlx.c:302 config/tc-hppa.c:8272 config/tc-nios2.c:1440
-#: config/tc-nios2.c:3629 config/tc-nios2.c:3643 config/tc-nios2.c:3658
-#: config/tc-pru.c:1567 config/tc-pru.c:1581 config/tc-riscv.c:614
-#: config/tc-riscv.c:622 config/tc-sparc.c:1061
+#: config/tc-dlx.c:302 config/tc-hppa.c:8271 config/tc-nios2.c:1440
+#: config/tc-nios2.c:3642 config/tc-nios2.c:3656 config/tc-nios2.c:3671
+#: config/tc-pru.c:1576 config/tc-pru.c:1590 config/tc-riscv.c:721
+#: config/tc-riscv.c:733 config/tc-sparc.c:1008
msgid "Broken assembler. No assembly attempted."
msgstr "Trasig assembler. Har inte försökt göra assemblering."
@@ -6441,8 +6906,8 @@ msgstr "etikett ”$%d” omdefinierad"
msgid "Invalid expression after # number\n"
msgstr "Ogiltigt uttryck efter # nummer\n"
-#: config/tc-dlx.c:1199 config/tc-i960.c:2637 config/tc-m32r.c:2276
-#: config/tc-nds32.c:6639 config/tc-sparc.c:4021
+#: config/tc-dlx.c:1199 config/tc-m32r.c:2276 config/tc-nds32.c:7882
+#: config/tc-sparc.c:4020
#, c-format
msgid "internal error: can't export reloc type %d (`%s')"
msgstr "internt fel: kan inte exportera omlokaliseringstyp %d (”%s”)"
@@ -6460,7 +6925,7 @@ msgstr "registernummer för stort för push/pop"
msgid "register is out of order"
msgstr "register är i fel ordning"
-#: config/tc-epiphany.c:380 config/tc-m68k.c:6033 config/tc-m68k.c:6062
+#: config/tc-epiphany.c:380 config/tc-m68k.c:5906 config/tc-m68k.c:5935
msgid "bad register list"
msgstr "felaktig registerlista"
@@ -6631,39 +7096,37 @@ msgstr "Kränkning av VLIW-packningsbegränsning"
msgid "Relocation %s is not safe for %s"
msgstr "Omlokalisering %s är inte säker för %s"
-#: config/tc-ft32.c:138 config/tc-moxie.c:104
+#: config/tc-ft32.c:146 config/tc-moxie.c:104
msgid "expecting register"
msgstr "förväntade register"
-#: config/tc-ft32.c:159 config/tc-ft32.c:175 config/tc-moxie.c:123
+#: config/tc-ft32.c:167 config/tc-ft32.c:183 config/tc-moxie.c:123
#: config/tc-moxie.c:139
msgid "illegal register number"
msgstr "otillåtet registernummer"
-#: config/tc-ft32.c:229 config/tc-moxie.c:188 config/tc-pj.c:260
+#: config/tc-ft32.c:239 config/tc-moxie.c:188 config/tc-pj.c:260
#, c-format
msgid "unknown opcode %s"
msgstr "okänd opkod %s"
-#: config/tc-ft32.c:253
+#: config/tc-ft32.c:264
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown section attribute '%c'"
msgid "unknown width specifier '.%c'"
msgstr "okänt sektionsattribut ”%c”"
-#: config/tc-ft32.c:367
+#: config/tc-ft32.c:387
#, fuzzy
#| msgid "Internal error, aborting at %s line %d\n"
msgid "internal error in argument parsing"
msgstr "Internet fel, avbryter vid %s rad %d\n"
-#: config/tc-ft32.c:378
-#, fuzzy
-#| msgid "Expected separator `='"
+#: config/tc-ft32.c:400
msgid "expected comma separator"
-msgstr "Förväntade separator ”=”"
+msgstr "förväntade kommaseparator"
-#: config/tc-ft32.c:389 config/tc-moxie.c:232 config/tc-moxie.c:292
+#: config/tc-ft32.c:412 config/tc-moxie.c:232 config/tc-moxie.c:292
#: config/tc-moxie.c:304 config/tc-moxie.c:337 config/tc-moxie.c:369
#: config/tc-moxie.c:402 config/tc-moxie.c:456 config/tc-moxie.c:510
#: config/tc-moxie.c:520 config/tc-moxie.c:543 config/tc-moxie.c:556
@@ -6671,11 +7134,28 @@ msgstr "Förväntade separator ”=”"
msgid "extra stuff on line ignored"
msgstr "extra saker på raden över hoppade"
-#: config/tc-ft32.c:433 config/tc-lm32.c:236 config/tc-moxie.c:587
+#: config/tc-ft32.c:472 config/tc-lm32.c:236 config/tc-moxie.c:587
#: config/tc-nios2.c:284
msgid "bad call to md_atof"
msgstr "felaktigt anrop till md_atof"
+#: config/tc-ft32.c:522
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "TMS320C6000 options:\n"
+msgid "FT32 options:\n"
+msgstr "TMS320C6000-flaggor:\n"
+
+#: config/tc-ft32.c:523
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"-no-relax\t\tdon't relax relocations\n"
+"\t\t\t\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"-no-relax\t\tlätta inte upp omlokaliseringar\n"
+"\t\t\t\n"
+
#. These macros must be defined, but is will be a fatal assembler
#. error if we ever hit them.
#: config/tc-ft32.h:35 config/tc-pj.h:40
@@ -6686,168 +7166,167 @@ msgstr "uppskattad storlek\n"
msgid "convert_frag\n"
msgstr "convert_frag\n"
-#: config/tc-h8300.c:178
+#: config/tc-h8300.c:175
#, c-format
msgid "new section '%s' defined without attributes - this might cause problems"
msgstr "ny sektion ”%s” definierad utan attribut - detta kan orsaka problem"
-#: config/tc-h8300.c:448 config/tc-h8300.c:456
+#: config/tc-h8300.c:443 config/tc-h8300.c:451
msgid "Reg not valid for H8/300"
msgstr "Register inte giltig för H8/300"
-#: config/tc-h8300.c:537
+#: config/tc-h8300.c:532
msgid "invalid operand size requested"
msgstr "ogiltig operandstorlek begärd"
-#: config/tc-h8300.c:642
+#: config/tc-h8300.c:637
msgid "Invalid register list for ldm/stm\n"
msgstr "Ogiltig registerlista för ldm/stm\n"
-#: config/tc-h8300.c:668 config/tc-h8300.c:673 config/tc-h8300.c:680
+#: config/tc-h8300.c:663 config/tc-h8300.c:668 config/tc-h8300.c:675
msgid "mismatch between register and suffix"
msgstr "register och suffix stämmer inte"
-#: config/tc-h8300.c:685
+#: config/tc-h8300.c:680
msgid "invalid suffix after register."
msgstr "ogiltigt suffix efter register."
-#: config/tc-h8300.c:707
+#: config/tc-h8300.c:702
msgid "address too high for vector table jmp/jsr"
msgstr "adress för hög för jmp/jsr i vektortabell"
-#: config/tc-h8300.c:734 config/tc-h8300.c:846 config/tc-h8300.c:856
+#: config/tc-h8300.c:729 config/tc-h8300.c:841 config/tc-h8300.c:851
msgid "Wrong size pointer register for architecture."
msgstr "Felaktig storlekspekarregister för arkitektur."
-#: config/tc-h8300.c:793 config/tc-h8300.c:801 config/tc-h8300.c:830
+#: config/tc-h8300.c:788 config/tc-h8300.c:796 config/tc-h8300.c:825
msgid "expected @(exp, reg16)"
msgstr "förväntade @(exp, reg16)"
-#: config/tc-h8300.c:819
+#: config/tc-h8300.c:814
msgid "expected .L, .W or .B for register in indexed addressing mode"
msgstr "förväntade .L, .W eller .B för register i indexerat adresseringsläge"
-#: config/tc-h8300.c:1013
+#: config/tc-h8300.c:1008
msgid "expected valid addressing mode for mova: \"@(disp, ea.sz),ERn\""
msgstr "förväntade giltigt adresseringsläge för mova: ”@(disp, ea.xz),ERn”"
-#: config/tc-h8300.c:1031 config/tc-h8300.c:1040
+#: config/tc-h8300.c:1026 config/tc-h8300.c:1035
msgid "expected register"
msgstr "förväntade register"
-#: config/tc-h8300.c:1056
+#: config/tc-h8300.c:1051
msgid "expected closing paren"
msgstr "förväntade avslutande parentes"
-#: config/tc-h8300.c:1115
+#: config/tc-h8300.c:1110
#, c-format
msgid "can't use high part of register in operand %d"
msgstr "kan inte använda hög del av register i operand %d"
-#: config/tc-h8300.c:1272
+#: config/tc-h8300.c:1267
#, c-format
msgid "Opcode `%s' with these operand types not available in %s mode"
msgstr "Opkod ”%s” med dessa operandtyper inte tillgänglig i %s-läge"
-#: config/tc-h8300.c:1281
+#: config/tc-h8300.c:1276
msgid "mismatch between opcode size and operand size"
msgstr "opkodsstorlek och operandstorlek stämmer inte"
-#: config/tc-h8300.c:1317
+#: config/tc-h8300.c:1312
#, c-format
msgid "operand %s0x%lx out of range."
msgstr "operand %s0x%lx utanför intervall."
-#: config/tc-h8300.c:1434
+#: config/tc-h8300.c:1422
msgid "Can't work out size of operand.\n"
msgstr "Kan inte reda ut storlek för operand.\n"
-#: config/tc-h8300.c:1484
+#: config/tc-h8300.c:1472
#, c-format
msgid "Opcode `%s' with these operand types not available in H8/300 mode"
msgstr "Opkod ”%s” med dessa operandtyper inte tillgänglig i H8/300-läge"
-#: config/tc-h8300.c:1489
+#: config/tc-h8300.c:1477
#, c-format
msgid "Opcode `%s' with these operand types not available in H8/300H mode"
msgstr "Opkod ”%s” med dessa operandtyper inte tillägnlig i H8/300H-läge"
-#: config/tc-h8300.c:1495
+#: config/tc-h8300.c:1483
#, c-format
msgid "Opcode `%s' with these operand types not available in H8/300S mode"
msgstr "Opkod ”%s” med dessa operandtyper inte tillägnlig i H8/300S-läge"
-#: config/tc-h8300.c:1556 config/tc-h8300.c:1576
+#: config/tc-h8300.c:1544 config/tc-h8300.c:1564
msgid "Need #1 or #2 here"
msgstr "Behöver #1 eller #2 här"
-#: config/tc-h8300.c:1571
+#: config/tc-h8300.c:1559
msgid "#4 not valid on H8/300."
msgstr "#4 inte giltig för H8/300."
-#: config/tc-h8300.c:1686 config/tc-h8300.c:1768
+#: config/tc-h8300.c:1666 config/tc-h8300.c:1738
#, c-format
msgid "branch operand has odd offset (%lx)\n"
msgstr "grenoperand har udda avstånd (%lx)\n"
-#: config/tc-h8300.c:1806
+#: config/tc-h8300.c:1776
msgid "destination operand must be 16 bit register"
msgstr "destinationsoperand måste vara 16-bitarsregister"
-#: config/tc-h8300.c:1815
+#: config/tc-h8300.c:1785
msgid "source operand must be 8 bit register"
msgstr "källoperand måste vara 8-bitarsregister"
-#: config/tc-h8300.c:1823
+#: config/tc-h8300.c:1793
msgid "destination operand must be 16bit absolute address"
msgstr "destinationsoperand måste vara 16-bitars absolutadress"
-#: config/tc-h8300.c:1830
+#: config/tc-h8300.c:1800
msgid "destination operand must be 8 bit register"
msgstr "destinationsoperand måste vara 8-bitars register"
-#: config/tc-h8300.c:1838
+#: config/tc-h8300.c:1808
msgid "source operand must be 16bit absolute address"
msgstr "källoperand måste vara 16-bitars absolutadress"
#. This seems more sane than saying "too many operands". We'll
#. get here only if the trailing trash starts with a comma.
-#: config/tc-h8300.c:1846 config/tc-mips.c:13854 config/tc-mips.c:13924
+#: config/tc-h8300.c:1816 config/tc-mips.c:14122 config/tc-mips.c:14190
#: config/tc-mmix.c:479 config/tc-mmix.c:491 config/tc-mmix.c:2533
#: config/tc-mmix.c:2557 config/tc-mmix.c:2830
msgid "invalid operands"
msgstr "ogiltiga operander"
-#: config/tc-h8300.c:1877
+#: config/tc-h8300.c:1847
msgid "operand/size mis-match"
msgstr "operand/storlek stämmer inte"
-#: config/tc-h8300.c:1977 config/tc-sh.c:2972 config/tc-sh64.c:2796
-#: config/tc-z8k.c:1233
+#: config/tc-h8300.c:1947 config/tc-sh.c:2557 config/tc-z8k.c:1233
msgid "unknown opcode"
msgstr "okänd opkod"
-#: config/tc-h8300.c:2010
+#: config/tc-h8300.c:1980
msgid "invalid operand in ldm"
msgstr "ogiltig operand i ldm"
-#: config/tc-h8300.c:2019
+#: config/tc-h8300.c:1989
msgid "invalid operand in stm"
msgstr "ogiltig operand i stm"
-#: config/tc-h8300.c:2218
+#: config/tc-h8300.c:2188
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Invalid argument to --isa option: %s"
msgid "Invalid argument to --mach option: %s"
msgstr "Ogiltigt argument till --isa-flagga: %s"
-#: config/tc-h8300.c:2229
+#: config/tc-h8300.c:2199
#, fuzzy, c-format
#| msgid " ARM-specific assembler options:\n"
msgid " H8300-specific assembler options:\n"
msgstr " ARM-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-h8300.c:2230
+#: config/tc-h8300.c:2200
#, c-format
msgid ""
" -mach=<name> Set the H8300 machine type to one of:\n"
@@ -6856,37 +7335,37 @@ msgstr ""
" -mach=<namn> Ställ in H8300-maskintyp till endera av:\n"
" h8300h, h8300hn, h8300s, h8300sn, h8300sx, h8300sxn\n"
-#: config/tc-h8300.c:2233
+#: config/tc-h8300.c:2203
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -mindex-reg support pseudo index registers\n"
msgid " -h-tick-hex Support H'00 style hex constants\n"
msgstr " -mindex-reg ha stöd för pseudoindexregister\n"
-#: config/tc-h8300.c:2242
+#: config/tc-h8300.c:2212
#, c-format
msgid "call to tc_aout_fix_to_chars \n"
msgstr "anrop till tc_aout_fix_to_chars \n"
-#: config/tc-h8300.c:2251 config/tc-xc16x.c:347
+#: config/tc-h8300.c:2221 config/tc-xc16x.c:347
#, c-format
msgid "call to md_convert_frag \n"
msgstr "anrop till md_convert_frag \n"
-#: config/tc-h8300.c:2302 config/tc-xc16x.c:251
+#: config/tc-h8300.c:2272 config/tc-xc16x.c:251
#, c-format
msgid "call to md_estimate_size_before_relax \n"
msgstr "anrop till md_estimate_size_before_relax \n"
-#: config/tc-h8300.c:2317
+#: config/tc-h8300.c:2287
msgid "Unexpected reference to a symbol in a non-code section"
msgstr "Oväntad referens till en symbol i en icke-kodsektion"
-#: config/tc-h8300.c:2333 config/tc-xc16x.c:292
+#: config/tc-h8300.c:2303 config/tc-xc16x.c:292
msgid "Difference of symbols in different sections is not supported"
msgstr "Skillnad mellan symboler i olika sektioner stöds inte"
-#: config/tc-h8300.c:2355 config/tc-mcore.c:2201 config/tc-microblaze.c:2452
-#: config/tc-pj.c:491 config/tc-sh.c:4480 config/tc-tic6x.c:4520
+#: config/tc-h8300.c:2325 config/tc-mcore.c:2204 config/tc-microblaze.c:2485
+#: config/tc-pj.c:491 config/tc-sh.c:3906 config/tc-tic6x.c:4520
#: config/tc-xc16x.c:315
#, c-format
msgid "Cannot represent relocation type %s"
@@ -6968,7 +7447,7 @@ msgstr "Icke-absolut symbol: ”%s”."
msgid "Undefined absolute constant: '%s'."
msgstr "Odefinierad absolutkonstant: ”%s”."
-#: config/tc-hppa.c:2224 config/tc-hppa.c:5694
+#: config/tc-hppa.c:2224 config/tc-hppa.c:5692
msgid "could not update architecture and machine"
msgstr "kunde inte uppdaterar arkitektur och maskin"
@@ -7073,1116 +7552,1010 @@ msgstr "Ogiltig enhetsintstruktionsvillkor."
msgid "Branch to unaligned address"
msgstr "Gren till ojusterad adress"
-#: config/tc-hppa.c:5263
+#: config/tc-hppa.c:5261
msgid "Invalid SFU identifier"
msgstr "Ogiltig SFU-identifierare"
-#: config/tc-hppa.c:5313
+#: config/tc-hppa.c:5311
msgid "Invalid COPR identifier"
msgstr "Ogiltig COPR-identifierare"
-#: config/tc-hppa.c:5443
+#: config/tc-hppa.c:5441
msgid "Invalid Floating Point Operand Format."
msgstr "Ogiltigt flyttalsformat för operand."
-#: config/tc-hppa.c:5563 config/tc-hppa.c:5583 config/tc-hppa.c:5603
-#: config/tc-hppa.c:5623 config/tc-hppa.c:5643
+#: config/tc-hppa.c:5561 config/tc-hppa.c:5581 config/tc-hppa.c:5601
+#: config/tc-hppa.c:5621 config/tc-hppa.c:5641
msgid "Invalid register for single precision fmpyadd or fmpysub"
msgstr "Ogiltigt register för enkelprecisions-fmpyadd eller fmpysub"
-#: config/tc-hppa.c:5711
+#: config/tc-hppa.c:5709
#, c-format
msgid "Invalid operands %s"
msgstr "Ogiltiga operander %s"
-#: config/tc-hppa.c:5721
+#: config/tc-hppa.c:5719
#, c-format
msgid "Immediates %d and %d will give undefined behavior."
msgstr "Omedelbara %d och %d kommer att ge odefinierat beteende."
-#: config/tc-hppa.c:5773 config/tc-hppa.c:6956 config/tc-hppa.c:7011
+#: config/tc-hppa.c:5771 config/tc-hppa.c:6955 config/tc-hppa.c:7010
msgid "Missing function name for .PROC (corrupted label chain)"
msgstr "Saknar funktionsnamn för .PROC (korrupt etikettkedja)"
-#: config/tc-hppa.c:5776 config/tc-hppa.c:7014
+#: config/tc-hppa.c:5774 config/tc-hppa.c:7013
msgid "Missing function name for .PROC"
msgstr "Saknar funktionsnamn för .PROC"
-#: config/tc-hppa.c:5835
+#: config/tc-hppa.c:5833
msgid "Argument to .BLOCK/.BLOCKZ must be between 0 and 0x3fffffff"
msgstr "Argument till .BLOCK/.BLOCKZ måste vara mellan 0 och 0x3fffffff"
-#: config/tc-hppa.c:5926
+#: config/tc-hppa.c:5924
#, c-format
msgid "Invalid .CALL argument: %s"
msgstr "Ogiltigt .CALL-argument: %s"
-#: config/tc-hppa.c:6071
+#: config/tc-hppa.c:6070
msgid ".callinfo is not within a procedure definition"
msgstr ".callinfo är inte inom en procedurdefinition"
-#: config/tc-hppa.c:6089
+#: config/tc-hppa.c:6088
#, c-format
msgid "FRAME parameter must be a multiple of 8: %d\n"
msgstr "FRAME-parameter måste vara en multipel av 8: %d\n"
-#: config/tc-hppa.c:6106
+#: config/tc-hppa.c:6105
msgid "Value for ENTRY_GR must be in the range 3..18\n"
msgstr "Värde för ENTRY_GR måste vara i intervallet 3..18\n"
-#: config/tc-hppa.c:6117
+#: config/tc-hppa.c:6116
msgid "Value for ENTRY_FR must be in the range 12..21\n"
msgstr "Värde för ENTRY_FR måste vara i intervallet 12..21\n"
-#: config/tc-hppa.c:6126
+#: config/tc-hppa.c:6125
msgid "Value for ENTRY_SR must be 3\n"
msgstr "Värde för ENTRY_SR måste vara 3\n"
-#: config/tc-hppa.c:6175
+#: config/tc-hppa.c:6174
#, c-format
msgid "Invalid .CALLINFO argument: %s"
msgstr "Ogiltigt .CALLINFO-argument: %s"
-#: config/tc-hppa.c:6286
+#: config/tc-hppa.c:6285
msgid "The .ENTER pseudo-op is not supported"
msgstr "Pseudo-op:en .ENTER stöds inte"
-#: config/tc-hppa.c:6302
+#: config/tc-hppa.c:6301
msgid "Misplaced .entry. Ignored."
msgstr "Felplacerat .entry. Överhoppat."
-#: config/tc-hppa.c:6306
+#: config/tc-hppa.c:6305
msgid "Missing .callinfo."
msgstr "Saknar .callinfo."
-#: config/tc-hppa.c:6370
+#: config/tc-hppa.c:6369
msgid ".REG expression must be a register"
msgstr ".REG-uttryck måste vara ett register"
-#: config/tc-hppa.c:6386
+#: config/tc-hppa.c:6385
msgid "bad or irreducible absolute expression; zero assumed"
msgstr "felaktig eller oreducerbart absolututtryck; noll antas."
-#: config/tc-hppa.c:6397
+#: config/tc-hppa.c:6396
msgid ".REG must use a label"
msgstr ".REG måste använda en etikett"
-#: config/tc-hppa.c:6399
+#: config/tc-hppa.c:6398
msgid ".EQU must use a label"
msgstr ".EQU måste använda en etikett"
-#: config/tc-hppa.c:6455
+#: config/tc-hppa.c:6454
#, c-format
msgid "Symbol '%s' could not be created."
msgstr "Symbol ”%s” kunde inte skapas."
-#: config/tc-hppa.c:6505
+#: config/tc-hppa.c:6504
msgid ".EXIT must appear within a procedure"
msgstr ".EXIT måste finnas inom en procedur"
-#: config/tc-hppa.c:6509
+#: config/tc-hppa.c:6508
msgid "Missing .callinfo"
msgstr "Saknar .callinfo"
-#: config/tc-hppa.c:6513
+#: config/tc-hppa.c:6512
msgid "No .ENTRY for this .EXIT"
msgstr "Inget .ENTRY för detta .EXIT"
-#: config/tc-hppa.c:6553
+#: config/tc-hppa.c:6552
#, c-format
msgid "Using ENTRY rather than CODE in export directive for %s"
msgstr "Använder ENTRY snarare än CODE i exportdirektig för %s"
-#: config/tc-hppa.c:6672
+#: config/tc-hppa.c:6671
#, c-format
msgid "Undefined .EXPORT/.IMPORT argument (ignored): %s"
msgstr "Odefinerade .EXPORT/.IMPORT-argument (överhoppade): %s"
-#: config/tc-hppa.c:6695
+#: config/tc-hppa.c:6694
#, c-format
msgid "Cannot define export symbol: %s\n"
msgstr "Kan inte definiera exportsymbol: %s\n"
-#: config/tc-hppa.c:6786
+#: config/tc-hppa.c:6785
msgid "Missing label name on .LABEL"
msgstr "Saknar etikettnamn för .LABEL"
-#: config/tc-hppa.c:6791
+#: config/tc-hppa.c:6790
msgid "extra .LABEL arguments ignored."
msgstr "extra .LABEL-argument överhoppade."
-#: config/tc-hppa.c:6807
+#: config/tc-hppa.c:6806
msgid "The .LEAVE pseudo-op is not supported"
msgstr ".LEAVE pseudo-op:en stöds inte"
-#: config/tc-hppa.c:6845
+#: config/tc-hppa.c:6844
msgid "Unrecognized .LEVEL argument\n"
msgstr "Okänt .LEVEL-argument\n"
-#: config/tc-hppa.c:6878
+#: config/tc-hppa.c:6877
#, c-format
msgid "Cannot define static symbol: %s\n"
msgstr "Kan inte definiera statisk symbol: %s\n"
-#: config/tc-hppa.c:6910
+#: config/tc-hppa.c:6909
msgid "Nested procedures"
msgstr "Nästlade procedurer"
-#: config/tc-hppa.c:6920
+#: config/tc-hppa.c:6919
msgid "Cannot allocate unwind descriptor\n"
msgstr "Kan inte allokera upprullningsbeskrivning\n"
-#: config/tc-hppa.c:7018
+#: config/tc-hppa.c:7017
msgid "misplaced .procend"
msgstr "felplacerat .procend"
-#: config/tc-hppa.c:7021
+#: config/tc-hppa.c:7020
msgid "Missing .callinfo for this procedure"
msgstr "Saknar .callinfo för denna procedur"
-#: config/tc-hppa.c:7024
+#: config/tc-hppa.c:7023
msgid "Missing .EXIT for a .ENTRY"
msgstr "Saknar .EXIT för ett .ENTRY"
-#: config/tc-hppa.c:7061
+#: config/tc-hppa.c:7060
msgid "Not in a space.\n"
msgstr "Inte i ett utrymme.\n"
-#: config/tc-hppa.c:7064
+#: config/tc-hppa.c:7063
msgid "Not in a subspace.\n"
msgstr "Inte i ett underutrymme.\n"
-#: config/tc-hppa.c:7152
+#: config/tc-hppa.c:7151
msgid "Invalid .SPACE argument"
msgstr "Ogiltigt .SPACE-argument"
-#: config/tc-hppa.c:7198
+#: config/tc-hppa.c:7197
msgid "Can't change spaces within a procedure definition. Ignored"
msgstr "Kan inte ändra utrymmen inom en procedurdefinition. Överhoppat"
-#: config/tc-hppa.c:7323
+#: config/tc-hppa.c:7322
#, c-format
msgid "Undefined space: '%s' Assuming space number = 0."
msgstr "Odefinierad rymd: ”%s” Antar rymdnummer = 0."
-#: config/tc-hppa.c:7346
+#: config/tc-hppa.c:7345
msgid "Must be in a space before changing or declaring subspaces.\n"
msgstr "Måste vara inom en rymd innan byte eller deklaration av underrymder.\n"
-#: config/tc-hppa.c:7350
+#: config/tc-hppa.c:7349
msgid "Can't change subspaces within a procedure definition. Ignored"
msgstr "Kan inte ändra underrymder inom en procedurdefinition. Överhoppad"
-#: config/tc-hppa.c:7384
+#: config/tc-hppa.c:7383
msgid "Parameters of an existing subspace can't be modified"
msgstr "Parametrar för en existerande underrymd kan inte modifieras"
-#: config/tc-hppa.c:7435
+#: config/tc-hppa.c:7434
msgid "Alignment must be a power of 2"
msgstr "Justering måste vara en tvåpotens"
-#: config/tc-hppa.c:7482
+#: config/tc-hppa.c:7481
msgid "FIRST not supported as a .SUBSPACE argument"
msgstr "FIRST stöds inte som ett .SUBSPACE-argument"
-#: config/tc-hppa.c:7484
+#: config/tc-hppa.c:7483
msgid "Invalid .SUBSPACE argument"
msgstr "Ogiltigt .SUBSPACE-argument"
-#: config/tc-hppa.c:7674
+#: config/tc-hppa.c:7673
#, c-format
msgid "Internal error: Unable to find containing space for %s."
msgstr "Internt fel: Kan inte hitta omslutande rymd för %s."
-#: config/tc-hppa.c:8236
+#: config/tc-hppa.c:8235
msgid "-R option not supported on this target."
msgstr "-R-flaggan stöds inte för detta mål."
-#: config/tc-hppa.c:8253 config/tc-sparc.c:1016 config/tc-sparc.c:1053
+#: config/tc-hppa.c:8252 config/tc-sparc.c:963 config/tc-sparc.c:1000
#, c-format
msgid "Internal error: can't hash `%s': %s\n"
msgstr "Internt fel: kan inte hasha ”%s”: %s\n"
-#: config/tc-hppa.c:8262 config/tc-i860.c:235
+#: config/tc-hppa.c:8261
#, c-format
msgid "internal error: losing opcode: `%s' \"%s\"\n"
msgstr "internt fel: tappar bort opkod: ”%s” ”%s”\n"
-#: config/tc-i370.c:418 config/tc-ppc.c:1264 config/tc-s390.c:432
-#: config/tc-s390.c:439
-#, c-format
-msgid "invalid switch -m%s"
-msgstr "ogiltig flagga -m%s"
-
-#: config/tc-i370.c:515 config/tc-s390.c:538
-#, c-format
-msgid "Internal assembler error for instruction %s"
-msgstr "Internt assemblerfel för instruktion %s"
-
-#: config/tc-i370.c:534
-#, c-format
-msgid "Internal assembler error for macro %s"
-msgstr "Internt assemblerfel för makro %s"
-
-#: config/tc-i370.c:629 config/tc-ppc.c:2067
-msgid "identifier+constant@got means identifier@got+constant"
-msgstr "identifierar+konstant@got innebär identifierare@got+konstant"
-
-#: config/tc-i370.c:683 config/tc-m68k.c:8071
-#, c-format
-msgid "%s relocations do not fit in %d bytes\n"
-msgstr "%s-omlokaliseringar får inte plats i %d byte\n"
-
-#: config/tc-i370.c:925 config/tc-i370.c:966
-msgid "unsupported DC type"
-msgstr "DC-typ stöds inte"
-
-#: config/tc-i370.c:937 config/tc-i370.c:947 config/tc-i370.c:1529
-#: config/tc-i370.c:1540
-msgid "missing end-quote"
-msgstr "saknar slutcitattecken"
-
-#: config/tc-i370.c:996
-msgid "unsupported alignment"
-msgstr "justering stöds inte"
-
-#: config/tc-i370.c:1003
-msgid "this DS form not yet supported"
-msgstr "denna DS-form stöds inte än"
-
-#: config/tc-i370.c:1045 config/tc-m32r.c:1488 config/tc-microblaze.c:190
-msgid "Expected comma after symbol-name: rest of line ignored."
-msgstr "Förväntade komma efter symbolnamn: resten av raden överhoppad."
-
-#: config/tc-i370.c:1068 config/tc-m32r.c:1512 config/tc-microblaze.c:212
-#: config/tc-ppc.c:2227 config/tc-ppc.c:3736 config/tc-ppc.c:3778
-#: config/tc-ppc.c:5338
-msgid "ignoring bad alignment"
-msgstr "hoppar över felaktig justering"
-
-#: config/tc-i370.c:1079 config/tc-m32r.c:1539 config/tc-microblaze.c:223
-#, c-format
-msgid "Ignoring attempt to re-define symbol `%s'."
-msgstr "Hoppar över försök att omdefiniera symbol ”%s”."
-
-#: config/tc-i370.c:1087 config/tc-microblaze.c:231
-#, c-format
-msgid "Length of .lcomm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
-msgstr "Längden för .lcomm ”%s” är redan %ld. Ändrades inte till %ld."
-
-#: config/tc-i370.c:1106 config/tc-m32r.c:1524 config/tc-microblaze.c:247
-#: config/tc-v850.c:383
-msgid "Common alignment not a power of 2"
-msgstr "Generell justering inte en tvåpotens"
-
-#: config/tc-i370.c:1244
-msgid "Missing or bad .using directive"
-msgstr "Saknat eller felaktigt .using-direktiv"
-
-#: config/tc-i370.c:1289
-msgid "Literal Pool Overflow"
-msgstr "Literalpoolsöverspill"
-
-#: config/tc-i370.c:1587
-msgid "expression not a constant"
-msgstr "uttryck inte en konstant"
-
-#: config/tc-i370.c:1594
-msgid "Unknown/unsupported address literal type"
-msgstr "Okänd/Saknar stöd för adressliteraltyp"
-
-#: config/tc-i370.c:1617
-#, c-format
-msgid ".ltorg without prior .using in section %s"
-msgstr ".ltorg utan föregående .using i sektion %s"
-
-#: config/tc-i370.c:1621
-#, c-format
-msgid ".ltorg in section %s paired to .using in section %s"
-msgstr ".ltorg i sektion %s parad med .using i sektion %s"
-
-#: config/tc-i370.c:1644
+#: config/tc-i386.c:1486
#, c-format
-msgid "bad alignment of %d bytes in literal pool"
-msgstr "felaktig justering om %d byte i literalpool"
+msgid "invalid single nop size: %d (expect within [0, %d])"
+msgstr "ogiltig enkel nop-storlek: %d (förväntat inom [0, %d])"
-#: config/tc-i370.c:1668
-msgid "bad literal size\n"
-msgstr "felaktig literalstorlek\n"
-
-#: config/tc-i370.c:1742
-msgid ".using: base address expression illegal or too complex"
-msgstr ".using: basadressuttryck otillåtet eller för komplext"
-
-#: config/tc-i370.c:1777 config/tc-i370.c:1786
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "droping register %d in section %s does not match using register %d"
-msgid "dropping register %d in section %s does not match using register %d"
-msgstr "att tappa register %d i sektion %s matchar inte att använda register %d"
-
-#: config/tc-i370.c:1790
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "droping register %d in section %s previously used in section %s"
-msgid "dropping register %d in section %s previously used in section %s"
-msgstr "att tappa register %d i sektion %s matchar inte tidigare använt register %s"
-
-#: config/tc-i370.c:1846 config/tc-ppc.c:3568
-msgid "wrong number of operands"
-msgstr "fel antal operander"
-
-#: config/tc-i370.c:1928 config/tc-mn10200.c:896 config/tc-mn10300.c:1253
-#: config/tc-s390.c:1689 config/tc-v850.c:2328
-#, c-format
-msgid "Unrecognized opcode: `%s'"
-msgstr "Okänd opkod: ”%s”"
-
-#: config/tc-i370.c:2071
-msgid "not using any base register"
-msgstr "använder inte något basregister"
-
-#: config/tc-i370.c:2101
-#, c-format
-msgid "expecting a register for operand %d"
-msgstr "förväntar ett register för operand %d"
-
-#. xgettext:c-format.
-#: config/tc-i370.c:2207 config/tc-mn10200.c:1139 config/tc-mn10300.c:1821
-#: config/tc-ppc.c:3424 config/tc-s390.c:1602 config/tc-v850.c:3043
-#, c-format
-msgid "junk at end of line: `%s'"
-msgstr "skräp vid filslut: ”%s”"
-
-#. Not used --- don't have any 8 byte instructions.
-#: config/tc-i370.c:2222
-msgid "Internal Error: bad instruction length"
-msgstr "Internt fel: felaktig instruktionslängd"
+#: config/tc-i386.c:1527
+#, fuzzy
+#| msgid "jump target out of range"
+msgid "jump over nop padding out of range"
+msgstr "hoppmål utanför intervall"
-#: config/tc-i386.c:2137
+#: config/tc-i386.c:2346
#, c-format
msgid "%s shortened to %s"
msgstr "%s förkortat till %s"
-#: config/tc-i386.c:2223
+#: config/tc-i386.c:2437
msgid "same type of prefix used twice"
msgstr "samma typ av prefix använt två gånger"
-#: config/tc-i386.c:2250
+#: config/tc-i386.c:2464
#, c-format
msgid "64bit mode not supported on `%s'."
msgstr "64-bitarsläge stöds inte på ”%s”."
-#: config/tc-i386.c:2259
+#: config/tc-i386.c:2473
#, c-format
msgid "32bit mode not supported on `%s'."
msgstr "32-bitarsläge stöds inte på ”%s”."
-#: config/tc-i386.c:2299
+#: config/tc-i386.c:2513
msgid "bad argument to syntax directive."
msgstr "felaktig argument till syntax-direktiv."
-#: config/tc-i386.c:2362
+#: config/tc-i386.c:2576
#, c-format
msgid "bad argument to %s_check directive."
msgstr "felaktig argument till %s_check-direktiv."
-#: config/tc-i386.c:2366
+#: config/tc-i386.c:2580
#, c-format
msgid "missing argument for %s_check directive"
msgstr "saknar argument för %s_check-direktiv"
-#: config/tc-i386.c:2406
+#: config/tc-i386.c:2620
#, c-format
msgid "`%s' is not supported on `%s'"
msgstr "”%s” stöds inte för ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:2508
+#: config/tc-i386.c:2726
#, c-format
msgid "no such architecture: `%s'"
msgstr "ingen sådan arkitektur: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:2513
+#: config/tc-i386.c:2731
msgid "missing cpu architecture"
msgstr "saknar cpu-arkitektur"
-#: config/tc-i386.c:2530
+#: config/tc-i386.c:2748
#, c-format
msgid "no such architecture modifier: `%s'"
msgstr "ingen sådan arkitekturmodifierare: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:2545 config/tc-i386.c:2575
+#: config/tc-i386.c:2763 config/tc-i386.c:2793
msgid "Intel L1OM is 64bit ELF only"
msgstr "Intel L1OM kan endast 64-bitars ELF"
-#: config/tc-i386.c:2552 config/tc-i386.c:2582
+#: config/tc-i386.c:2770 config/tc-i386.c:2800
msgid "Intel K1OM is 64bit ELF only"
msgstr "Intel K1OM kan endast 64-bitars ELF"
-#: config/tc-i386.c:2559 config/tc-i386.c:2596
+#: config/tc-i386.c:2777 config/tc-i386.c:2814
#, fuzzy
#| msgid "Intel L1OM is 64bit ELF only"
msgid "Intel MCU is 32bit ELF only"
msgstr "Intel L1OM kan endast 64-bitars ELF"
-#: config/tc-i386.c:2603 config/tc-i386.c:10599
+#: config/tc-i386.c:2821 config/tc-i386.c:11620
msgid "unknown architecture"
msgstr "okänd arkitektur"
-#: config/tc-i386.c:2640 config/tc-i386.c:2662
+#: config/tc-i386.c:2858 config/tc-i386.c:2880
#, c-format
msgid "can't hash %s: %s"
msgstr "kan inte hasha %s: %s"
-#: config/tc-i386.c:2961
+#: config/tc-i386.c:3173
msgid "there are no pc-relative size relocations"
msgstr "det finns inga prc-relativa storleksomlokaliseringar"
-#: config/tc-i386.c:2973
+#: config/tc-i386.c:3185
#, c-format
msgid "unknown relocation (%u)"
msgstr "okänd omlokalisering (%u)"
-#: config/tc-i386.c:2975
+#: config/tc-i386.c:3187
#, c-format
msgid "%u-byte relocation cannot be applied to %u-byte field"
msgstr "%u-byte omlokalisering kan inte tillämpas för ett %u-byte fält"
-#: config/tc-i386.c:2979
+#: config/tc-i386.c:3191
msgid "non-pc-relative relocation for pc-relative field"
msgstr "icke-pc-relativ omlokalisering för pc-relativt fält"
-#: config/tc-i386.c:2984
+#: config/tc-i386.c:3196
msgid "relocated field and relocation type differ in signedness"
msgstr "omlokaliserat fält och omlokaliseringstyp skiljer sig i tecken"
-#: config/tc-i386.c:2993
+#: config/tc-i386.c:3205
msgid "there are no unsigned pc-relative relocations"
msgstr "det finns inga teckenlösa pc-relativa omlokaliseringar"
-#: config/tc-i386.c:3001
+#: config/tc-i386.c:3213
#, c-format
msgid "cannot do %u byte pc-relative relocation"
msgstr "kan inte göra %u byte pc-relativ omlokalisering"
-#: config/tc-i386.c:3018
+#: config/tc-i386.c:3230
#, c-format
msgid "cannot do %s %u byte relocation"
msgstr "kan inte göra %s %u byte omlokalisering"
-#: config/tc-i386.c:3473 config/tc-i386.c:3500
+#: config/tc-i386.c:3771 config/tc-i386.c:3798
#, c-format
msgid "can't use register '%s%s' as operand %d in '%s'."
msgstr "kan inte använda register ”%s%s som operand %d i ”%s”."
-#: config/tc-i386.c:3540 config/tc-i386.c:3680
+#: config/tc-i386.c:3837 config/tc-i386.c:4177
#, c-format
msgid "invalid instruction `%s' after `%s'"
msgstr "ogiltig instruktion ”%s” efter ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:3546
+#: config/tc-i386.c:3843
#, c-format
msgid "missing `lock' with `%s'"
msgstr "saknar ”lock” med ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:3553
+#: config/tc-i386.c:3850
#, c-format
msgid "instruction `%s' after `xacquire' not allowed"
msgstr "instruktion ”%s” efter ”xacquire” inte tillåten"
-#: config/tc-i386.c:3560
+#: config/tc-i386.c:3857
#, c-format
msgid "memory destination needed for instruction `%s' after `xrelease'"
msgstr "minnesdestination krävs för instruktion ”%s” efter ”xrelease”"
-#: config/tc-i386.c:3654
+#: config/tc-i386.c:4151
#, c-format
msgid "SSE instruction `%s' is used"
msgstr "SSE-instruktion ”%s” använd"
-#: config/tc-i386.c:3668 config/tc-i386.c:5526
+#: config/tc-i386.c:4165 config/tc-i386.c:6222
#, c-format
msgid "ambiguous operand size for `%s'"
msgstr "tvetydig operandstorlek för ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:3693
+#: config/tc-i386.c:4190
msgid "expecting lockable instruction after `lock'"
msgstr "förväntar låsbar instruktion efter ”lock”"
-#: config/tc-i386.c:3703
+#: config/tc-i386.c:4197
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "width suffixes are invalid in ARM mode -- `%s'"
+msgid "data size prefix invalid with `%s'"
+msgstr "breddsuffix är ogiltiga i ARM-läge -- ”%s”"
+
+#: config/tc-i386.c:4207
msgid "expecting valid branch instruction after `bnd'"
msgstr "förväntad giltig hoppinstruktion efter ”bnd”"
-#: config/tc-i386.c:3708
+#: config/tc-i386.c:4211
+#, fuzzy
+#| msgid "expecting valid branch instruction after `bnd'"
+msgid "expecting indirect branch instruction after `notrack'"
+msgstr "förväntad giltig hoppinstruktion efter ”bnd”"
+
+#: config/tc-i386.c:4216
msgid "32-bit address isn't allowed in 64-bit MPX instructions."
msgstr "32-bitars adress tillåts inte i 64-bitars MPX-instruktioner."
-#: config/tc-i386.c:3712
-#, fuzzy
-#| msgid "32-bit address isn't allowed in 64-bit MPX instructions."
+#: config/tc-i386.c:4220
msgid "16-bit address isn't allowed in MPX instructions"
-msgstr "32-bitars adress tillåts inte i 64-bitars MPX-instruktioner."
+msgstr "16-bitsadress tillåts inte i MPX-instruktioner"
+
+#: config/tc-i386.c:4230
+msgid "replacing `rep'/`repe' prefix by `bnd'"
+msgstr "ersätt ”rep”/”repe”-prefix med ”bnd”"
#. UnixWare fsub no args is alias for fsubp, fadd -> faddp, etc.
-#: config/tc-i386.c:3768
+#: config/tc-i386.c:4284
#, c-format
msgid "translating to `%sp'"
msgstr "översätter till ”%sp”"
-#: config/tc-i386.c:3775
+#: config/tc-i386.c:4291
#, c-format
msgid "instruction `%s' isn't supported in 16-bit mode."
msgstr "instruktion ”%s” stöds inte i 16-bitarsläge."
-#: config/tc-i386.c:3835
+#: config/tc-i386.c:4351
#, c-format
msgid "can't encode register '%s%s' in an instruction requiring REX prefix."
msgstr "kan inte koda register ”%s%s” i en instruktion som kräver REX-prefix."
-#: config/tc-i386.c:3875 config/tc-i386.c:4057
+#: config/tc-i386.c:4411 config/tc-i386.c:4606
#, c-format
msgid "no such instruction: `%s'"
msgstr "ingen sådan instruktion : ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:3886 config/tc-i386.c:4090
+#: config/tc-i386.c:4422 config/tc-i386.c:4639
#, c-format
msgid "invalid character %s in mnemonic"
msgstr "ogiltigt tecken %s i mnemonic"
-#: config/tc-i386.c:3893
+#: config/tc-i386.c:4429
msgid "expecting prefix; got nothing"
msgstr "förväntade prefix; fick ingenting"
-#: config/tc-i386.c:3895
+#: config/tc-i386.c:4431
msgid "expecting mnemonic; got nothing"
msgstr "förväntade mnemonic, fick ingenting"
-#: config/tc-i386.c:3910 config/tc-i386.c:4108
+#: config/tc-i386.c:4446 config/tc-i386.c:4661
#, c-format
msgid "`%s' is only supported in 64-bit mode"
msgstr "”%s” stöds endast i 64-bitarsläge"
-#: config/tc-i386.c:3911 config/tc-i386.c:4107
+#: config/tc-i386.c:4447 config/tc-i386.c:4660
#, c-format
msgid "`%s' is not supported in 64-bit mode"
msgstr "”%s” stöds inte i 64-bitarsläge"
-#: config/tc-i386.c:3923
+#: config/tc-i386.c:4459
#, c-format
msgid "redundant %s prefix"
msgstr "redundant %s-prefix"
-#: config/tc-i386.c:4114
+#: config/tc-i386.c:4652
+msgid "use .code16 to ensure correct addressing mode"
+msgstr "använd .code16 för att garantera korrekt adresseringsläge"
+
+#: config/tc-i386.c:4664
#, c-format
msgid "`%s' is not supported on `%s%s'"
msgstr "”%s” stöds inte för ”%s%s”"
-#: config/tc-i386.c:4125
-msgid "use .code16 to ensure correct addressing mode"
-msgstr "använd .code16 för att garantera korrekt adresseringsläge"
-
-#: config/tc-i386.c:4149
+#: config/tc-i386.c:4690
#, c-format
msgid "invalid character %s before operand %d"
msgstr "ogiltigt tecken %s före operand %d"
-#: config/tc-i386.c:4163
+#: config/tc-i386.c:4704
#, c-format
msgid "unbalanced parenthesis in operand %d."
msgstr "obalanserade parenteser i operand %d."
-#: config/tc-i386.c:4166
+#: config/tc-i386.c:4707
#, c-format
msgid "unbalanced brackets in operand %d."
msgstr "obalanserade klamrar i operand %d."
-#: config/tc-i386.c:4175
+#: config/tc-i386.c:4716
#, c-format
msgid "invalid character %s in operand %d"
msgstr "ogiltigt tecken %s i operand %d"
-#: config/tc-i386.c:4202
+#: config/tc-i386.c:4743
#, c-format
msgid "spurious operands; (%d operands/instruction max)"
msgstr "vilsekommen operand; (max %d operander/instruktion)"
-#: config/tc-i386.c:4226
+#: config/tc-i386.c:4753 config/tc-i386.c:9962
+#, c-format
+msgid "too many memory references for `%s'"
+msgstr "allt för många minnesreferenser för ”%s”"
+
+#: config/tc-i386.c:4774
msgid "expecting operand after ','; got nothing"
msgstr "förväntade operand efter ”,”; fick ingenting"
-#: config/tc-i386.c:4231
+#: config/tc-i386.c:4779
msgid "expecting operand before ','; got nothing"
msgstr "förväntade operand före ”,”; fick ingenting"
-#: config/tc-i386.c:4608
+#: config/tc-i386.c:5205
msgid "mask, index, and destination registers should be distinct"
msgstr "mask-, index- och destinationsregister bör vara destinkta"
-#: config/tc-i386.c:4623
+#: config/tc-i386.c:5222
msgid "index and destination registers should be distinct"
msgstr "index- och destinationsregister bör vara distinkta"
-#: config/tc-i386.c:5185
+#: config/tc-i386.c:5900
msgid "operand size mismatch"
msgstr "felaktig operandstorlek"
-#: config/tc-i386.c:5188
+#: config/tc-i386.c:5903
msgid "operand type mismatch"
msgstr "felaktig operandtyp"
-#: config/tc-i386.c:5191
+#: config/tc-i386.c:5906
msgid "register type mismatch"
msgstr "felaktig registertyp"
-#: config/tc-i386.c:5194
+#: config/tc-i386.c:5909
msgid "number of operands mismatch"
msgstr "felaktigt antal operander"
-#: config/tc-i386.c:5197
+#: config/tc-i386.c:5912
msgid "invalid instruction suffix"
msgstr "ogiltigt instruktionssuffix"
-#: config/tc-i386.c:5200
+#: config/tc-i386.c:5915
msgid "constant doesn't fit in 4 bits"
msgstr "konstant får inte plats i 4 bitar"
-#: config/tc-i386.c:5203
-msgid "only supported with old gcc"
-msgstr "stöds endast med gammal gcc"
-
-#: config/tc-i386.c:5206
+#: config/tc-i386.c:5918
msgid "unsupported with Intel mnemonic"
msgstr "stöds inte med Intel-mnemonic"
-#: config/tc-i386.c:5209
+#: config/tc-i386.c:5921
msgid "unsupported syntax"
msgstr "syntax stöds ej"
-#: config/tc-i386.c:5212
+#: config/tc-i386.c:5924
#, c-format
msgid "unsupported instruction `%s'"
msgstr "instruktion ”%s” stöds inte"
-#: config/tc-i386.c:5216
+#: config/tc-i386.c:5928
msgid "invalid VSIB address"
msgstr "ogiltig VSIB-adress"
-#: config/tc-i386.c:5219
+#: config/tc-i386.c:5931
msgid "mask, index, and destination registers must be distinct"
msgstr "mask-, index- och destinationsregister måste vara distinkta"
-#: config/tc-i386.c:5222
+#: config/tc-i386.c:5934
msgid "unsupported vector index register"
msgstr "vektorindexregister stöds inte"
-#: config/tc-i386.c:5225
+#: config/tc-i386.c:5937
msgid "unsupported broadcast"
msgstr "utsändning stöds inte"
-#: config/tc-i386.c:5228
-msgid "broadcast not on source memory operand"
-msgstr "utsändning inte på källoperand för minne"
-
-#: config/tc-i386.c:5231
+#: config/tc-i386.c:5940
msgid "broadcast is needed for operand of such type"
msgstr "utsändning behövs för operand av en sådan typ"
-#: config/tc-i386.c:5234
+#: config/tc-i386.c:5943
msgid "unsupported masking"
msgstr "maskning stöds inte"
-#: config/tc-i386.c:5237
+#: config/tc-i386.c:5946
msgid "mask not on destination operand"
msgstr "mask inte på destinationsoperand"
-#: config/tc-i386.c:5240
+#: config/tc-i386.c:5949
msgid "default mask isn't allowed"
msgstr "standardmask tillåts inte"
-#: config/tc-i386.c:5243
+#: config/tc-i386.c:5952
msgid "unsupported static rounding/sae"
msgstr "statisk avrundning/sae stöds inte"
-#: config/tc-i386.c:5247
+#: config/tc-i386.c:5956
msgid "RC/SAE operand must precede immediate operands"
msgstr "RC/SAE-operand måste föregå omedelbara operander"
-#: config/tc-i386.c:5249
+#: config/tc-i386.c:5958
msgid "RC/SAE operand must follow immediate operands"
msgstr "RC/SAE-operand måste följa omedelbara operander"
-#: config/tc-i386.c:5252 config/tc-metag.c:4789 config/tc-metag.c:5530
+#: config/tc-i386.c:5961 config/tc-metag.c:4789 config/tc-metag.c:5530
#: config/tc-metag.c:5552
msgid "invalid register operand"
msgstr "ogiltig registeroperand"
-#: config/tc-i386.c:5255
+#: config/tc-i386.c:5964
#, c-format
msgid "%s for `%s'"
msgstr "%s för ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:5266
+#: config/tc-i386.c:5975
#, c-format
msgid "indirect %s without `*'"
msgstr "indirekt %s utan ”*”"
#. Warn them that a data or address size prefix doesn't
#. affect assembly of the next line of code.
-#: config/tc-i386.c:5274
+#: config/tc-i386.c:5983
#, c-format
msgid "stand-alone `%s' prefix"
msgstr "fristående ”%s”-prefix"
-#: config/tc-i386.c:5308 config/tc-i386.c:5324
+#: config/tc-i386.c:6017 config/tc-i386.c:6033
#, c-format
msgid "`%s' operand %d must use `%ses' segment"
msgstr "”%s” operand %d måste använda ”%ses”-segment"
#. We have to know the operand size for crc32.
-#: config/tc-i386.c:5378
+#: config/tc-i386.c:6083
#, c-format
msgid "ambiguous memory operand size for `%s`"
msgstr "tvetydig storlek för minnesoperand för ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:5499
+#: config/tc-i386.c:6195
msgid "no instruction mnemonic suffix given and no register operands; can't size instruction"
msgstr "inget suffix för instruktionsmnemonic angivet och inga registeroperander; kan inte avgöra storlek på instruktion"
-#: config/tc-i386.c:5641 config/tc-i386.c:5715 config/tc-i386.c:5826
+#: config/tc-i386.c:6333
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid register operand: %s"
+msgid "invalid register operand size for `%s'"
+msgstr "ogiltig registeroperand: %s"
+
+#: config/tc-i386.c:6377 config/tc-i386.c:6450 config/tc-i386.c:6572
#, c-format
msgid "using `%s%s' instead of `%s%s' due to `%c' suffix"
msgstr "använder ”%s%s” istället för ”%s%s” på grund av ”%c”-suffix"
-#: config/tc-i386.c:5668 config/tc-i386.c:5692 config/tc-i386.c:5757
-#: config/tc-i386.c:5802
+#: config/tc-i386.c:6398 config/tc-i386.c:6426 config/tc-i386.c:6497
+#: config/tc-i386.c:6547
#, c-format
msgid "`%s%s' not allowed with `%s%c'"
msgstr "”%s%s” tillåts inte med ”%s%c”"
-#: config/tc-i386.c:5709 config/tc-i386.c:5735 config/tc-i386.c:5781
-#: config/tc-i386.c:5820
+#: config/tc-i386.c:6444 config/tc-i386.c:6471 config/tc-i386.c:6522
+#: config/tc-i386.c:6566
#, c-format
msgid "incorrect register `%s%s' used with `%c' suffix"
msgstr "felaktig register ”%s%s” använt med ”%c”-suffix"
-#: config/tc-i386.c:5889
+#: config/tc-i386.c:6635
msgid "no instruction mnemonic suffix given; can't determine immediate size"
msgstr "inget suffix för instruktionmnemonic angivet; kan inte avgöra omedelbar storlek"
-#: config/tc-i386.c:5925
-#, c-format
-msgid "the last operand of `%s' must be `%s%s'"
-msgstr "den sista operanden till ”%s” måste vara ”%s%s”"
-
-#: config/tc-i386.c:5928
-#, c-format
-msgid "the first operand of `%s' must be `%s%s'"
-msgstr "den första operanden till ”%s” måste vara ”%s%s”"
-
-#: config/tc-i386.c:6059
-#, c-format
-msgid "the second source register `%s%s' implicitly denotes `%s%.3s%d' to `%s%.3s%d' source group in `%s'"
+#: config/tc-i386.c:6781
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "the second source register `%s%s' implicitly denotes `%s%.3s%d' to `%s%.3s%d' source group in `%s'"
+msgid "source register `%s%s' implicitly denotes `%s%.3s%u' to `%s%.3s%u' source group in `%s'"
msgstr "det andra källregistret ”%s%s” betecknar implicit ”%s%.3s%d” till ”%s%.3s%d” källgrupp i ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:6096
+#: config/tc-i386.c:6817
#, c-format
msgid "you can't `pop %scs'"
msgstr "du kan inte använda ”pop %scs”"
#. Reversed arguments on faddp, fsubp, etc.
-#: config/tc-i386.c:6125
+#: config/tc-i386.c:6846
#, c-format
msgid "translating to `%s %s%s,%s%s'"
msgstr "översätter till ”%s %s%s,%s%s”"
#. Extraneous `l' suffix on fp insn.
-#: config/tc-i386.c:6132
+#: config/tc-i386.c:6853
#, c-format
msgid "translating to `%s %s%s'"
msgstr "översätter till ”%s %s%s”"
-#: config/tc-i386.c:6160
+#: config/tc-i386.c:6881
#, c-format
msgid "segment override on `%s' is ineffectual"
msgstr "segmentåsidosättning för ”%s” har ingen effekt"
-#: config/tc-i386.c:6976 config/tc-i386.c:7077 config/tc-i386.c:7132
+#: config/tc-i386.c:7650 config/tc-i386.c:7785 config/tc-i386.c:7849
msgid "skipping prefixes on this instruction"
msgstr "hoppar över prefix för denna instruktion"
-#: config/tc-i386.c:7152
+#: config/tc-i386.c:7869
msgid "16-bit jump out of range"
msgstr "16-bitarshopp utanför intervall"
-#: config/tc-i386.c:7161
+#: config/tc-i386.c:7878
#, c-format
msgid "can't handle non absolute segment in `%s'"
msgstr "kan inte hantera icke-absolut segment i ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:7848 config/tc-i386.c:7950
+#: config/tc-i386.c:8173
+#, fuzzy
+#| msgid "pseudo-op illegal within .struct/.union"
+msgid "pseudo prefix without instruction"
+msgstr "pseudo-op otillåten inom .struct/.union"
+
+#: config/tc-i386.c:8766 config/tc-i386.c:8868
#, c-format
msgid "@%s reloc is not supported with %d-bit output format"
msgstr "@%s omlokalisering stöds inte med %d-bitars utmatningsformat"
-#: config/tc-i386.c:8001
+#: config/tc-i386.c:8919
#, c-format
msgid "missing or invalid expression `%s'"
msgstr "saknat eller ogiltigt uttryck ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8087
+#: config/tc-i386.c:8928
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid LOC expression"
+msgid "invalid PLT expression `%s'"
+msgstr "ogiltigt LOC-uttryck"
+
+#: config/tc-i386.c:9014
#, c-format
msgid "Unsupported broadcast: `%s'"
msgstr "Utsändning stöds inte: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8102
-#, c-format
-msgid "`%s' can't be used for write mask"
+#: config/tc-i386.c:9030
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' can't be used for write mask"
+msgid "`%s%s' can't be used for write mask"
msgstr "”%s” kan inte användas som skrivmask"
-#: config/tc-i386.c:8125
+#: config/tc-i386.c:9053
#, c-format
msgid "invalid write mask `%s'"
msgstr "ogiltig skrivmask ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8147 config/tc-i386.c:8792
+#: config/tc-i386.c:9075 config/tc-i386.c:9739
#, c-format
msgid "duplicated `%s'"
msgstr "duplicerat ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8157
+#: config/tc-i386.c:9085
#, c-format
msgid "invalid zeroing-masking `%s'"
msgstr "ogiltig nollningsmask ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8170
+#: config/tc-i386.c:9098
#, c-format
msgid "missing `}' in `%s'"
msgstr "saknar ”}” i ”%s”"
#. We don't know this one.
-#: config/tc-i386.c:8178
+#: config/tc-i386.c:9112
#, c-format
msgid "unknown vector operation: `%s'"
msgstr "okänd vektoroperation: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8198
+#: config/tc-i386.c:9118
+msgid "zeroing-masking only allowed with write mask"
+msgstr "nollningsmask tillåts endast med skrivmask"
+
+#: config/tc-i386.c:9138
#, c-format
msgid "at most %d immediate operands are allowed"
msgstr "som mest tillåts %d operander"
-#: config/tc-i386.c:8230 config/tc-i386.c:8477
+#: config/tc-i386.c:9170 config/tc-i386.c:9417
#, c-format
msgid "junk `%s' after expression"
msgstr "”%s”-skräp efter uttryck"
-#: config/tc-i386.c:8251
+#: config/tc-i386.c:9191
#, c-format
msgid "missing or invalid immediate expression `%s'"
msgstr "saknat eller ogiltigt omedelbart uttryck ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8274 config/tc-i386.c:8567
+#: config/tc-i386.c:9214 config/tc-i386.c:9507
#, c-format
msgid "unimplemented segment %s in operand"
msgstr "oimplementerat segment %s i operand"
-#: config/tc-i386.c:8281
+#: config/tc-i386.c:9221
#, c-format
msgid "illegal immediate register operand %s"
msgstr "otillåten omedelbar registeroperand %s"
-#: config/tc-i386.c:8329
+#: config/tc-i386.c:9269
#, c-format
msgid "expecting scale factor of 1, 2, 4, or 8: got `%s'"
msgstr "förväntar skalfaktor på 1, 2, 4 eller 8: fick ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8338
+#: config/tc-i386.c:9278
#, c-format
msgid "scale factor of %d without an index register"
msgstr "%d skalfaktor utan ett indexregister"
-#: config/tc-i386.c:8360
+#: config/tc-i386.c:9300
#, c-format
msgid "at most %d displacement operands are allowed"
msgstr "som mest tillåts %d förskjutningsoperander"
-#: config/tc-i386.c:8533
+#: config/tc-i386.c:9473
#, c-format
msgid "missing or invalid displacement expression `%s'"
msgstr "saknat eller ogiltigt förskjutningsuttryck ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8550
+#: config/tc-i386.c:9490
#, c-format
msgid "0x%lx out range of signed 32bit displacement"
msgstr "0x%lx utanför 32-bitars förskjutningsintervall med tecken"
-#: config/tc-i386.c:8690
+#: config/tc-i386.c:9640
#, c-format
msgid "`%s' is not valid here (expected `%c%s%s%c')"
msgstr "”%s” är inte giltigt här (förväntade ”%c%s%s%c”)"
-#: config/tc-i386.c:8702
+#: config/tc-i386.c:9652
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid %s expression"
msgstr "”%s” är inte ett giltigt %s-uttryck"
-#: config/tc-i386.c:8737
+#: config/tc-i386.c:9684
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%s' can not be used with `%s'"
msgid "`%s' cannot be used here"
msgstr "”%s” kan inte användas med ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8744
+#: config/tc-i386.c:9691
#, fuzzy
#| msgid "register list not in ascending order"
msgid "register scaling is being ignored here"
msgstr "registerlista inte i stigande ordning"
-#: config/tc-i386.c:8805
+#: config/tc-i386.c:9752
#, c-format
msgid "Missing '}': '%s'"
msgstr "Saknar ”}”: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8811
+#: config/tc-i386.c:9758
#, c-format
msgid "Junk after '}': '%s'"
msgstr "Skräp efter ”}”: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8939
+#: config/tc-i386.c:9886
#, c-format
msgid "bad memory operand `%s'"
msgstr "felaktig minnesoperand ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8963
+#: config/tc-i386.c:9910
#, c-format
msgid "junk `%s' after register"
msgstr "”%s”-skräp efter register"
-#: config/tc-i386.c:8976 config/tc-i386.c:9113 config/tc-i386.c:9157
+#: config/tc-i386.c:9923 config/tc-i386.c:10060 config/tc-i386.c:10104
#, c-format
msgid "bad register name `%s'"
msgstr "felaktigt registernamn ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:8984
+#: config/tc-i386.c:9931
msgid "immediate operand illegal with absolute jump"
msgstr "omedelbar operand otillåten med absolut hopp"
-#: config/tc-i386.c:9015
-#, c-format
-msgid "too many memory references for `%s'"
-msgstr "allt för många minnesreferenser för ”%s”"
-
-#: config/tc-i386.c:9102
+#: config/tc-i386.c:10049
#, c-format
msgid "expecting `,' or `)' after index register in `%s'"
msgstr "förväntade ”,” eller ”)” efter index register i ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:9130
+#: config/tc-i386.c:10077
#, c-format
msgid "expecting `)' after scale factor in `%s'"
msgstr "förväntade ”)” efter skalfaktor i ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:9138
+#: config/tc-i386.c:10085
#, c-format
msgid "expecting index register or scale factor after `,'; got '%c'"
msgstr "förväntade indexregister eller skalfaktor efter ”,”; fick ”%c”"
-#: config/tc-i386.c:9146
+#: config/tc-i386.c:10093
#, c-format
msgid "expecting `,' or `)' after base register in `%s'"
msgstr "förväntade ”,” eller ”)” efter basregister i ”%s”"
#. It's not a memory operand; argh!
-#: config/tc-i386.c:9195
+#: config/tc-i386.c:10141
#, c-format
msgid "invalid char %s beginning operand %d `%s'"
msgstr "ogiltigt tecken %s inleder operand %d ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:9417
+#: config/tc-i386.c:10367
msgid "long jump required"
msgstr "långt hopp krävs"
-#: config/tc-i386.c:9472
+#: config/tc-i386.c:10422
msgid "jump target out of range"
msgstr "hoppmål utanför intervall"
-#: config/tc-i386.c:10047
+#: config/tc-i386.c:10988
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid -mtune= option: `%s'"
+msgid "invalid -mx86-used-note= option: `%s'"
+msgstr "ogiltig -mtune=-flagga: ”%s”"
+
+#: config/tc-i386.c:11011
msgid "no compiled in support for x86_64"
msgstr "stöd för x86_64 har inte kompilerats in"
-#: config/tc-i386.c:10067
+#: config/tc-i386.c:11031
msgid "no compiled in support for 32bit x86_64"
msgstr "stöd för 32bitars x86_64 har inte kompilerats in"
-#: config/tc-i386.c:10071
+#: config/tc-i386.c:11035
msgid "32bit x86_64 is only supported for ELF"
msgstr "32bitars x86_64 stöds endast för ELF"
-#: config/tc-i386.c:10105 config/tc-i386.c:10189
+#: config/tc-i386.c:11069 config/tc-i386.c:11157
#, c-format
msgid "invalid -march= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -march=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10199 config/tc-i386.c:10211
+#: config/tc-i386.c:11167 config/tc-i386.c:11179
#, c-format
msgid "invalid -mtune= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mtune=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10220
+#: config/tc-i386.c:11188
#, c-format
msgid "invalid -mmnemonic= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mmnemonic=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10229
+#: config/tc-i386.c:11197
#, c-format
msgid "invalid -msyntax= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -msyntax=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10256
+#: config/tc-i386.c:11220
#, c-format
msgid "invalid -msse-check= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -msse-check=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10267
+#: config/tc-i386.c:11231
#, c-format
msgid "invalid -moperand-check= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -moperand-check=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10276
+#: config/tc-i386.c:11240
#, c-format
msgid "invalid -mavxscalar= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mavxscalar=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10291
+#: config/tc-i386.c:11249
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid -mevexwig= option: `%s'"
+msgid "invalid -mvexwig= option: `%s'"
+msgstr "ogiltig -mevexwig=-flagga: ”%s”"
+
+#: config/tc-i386.c:11264
#, c-format
msgid "invalid -mevexlig= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mevexlig=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10304
+#: config/tc-i386.c:11277
#, c-format
msgid "invalid -mevexrcig= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mevexrcig=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10313
+#: config/tc-i386.c:11286
#, c-format
msgid "invalid -mevexwig= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mevexwig=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10328
+#: config/tc-i386.c:11301
#, c-format
msgid "invalid -momit-lock-prefix= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -momit-lock-prefix=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10337
+#: config/tc-i386.c:11310
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid -msse-check= option: `%s'"
msgid "invalid -mfence-as-lock-add= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -msse-check=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10346
+#: config/tc-i386.c:11319
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid -mevexrcig= option: `%s'"
msgid "invalid -mrelax-relocations= option: `%s'"
msgstr "ogiltig -mevexrcig=-flagga: ”%s”"
-#: config/tc-i386.c:10469
+#: config/tc-i386.c:11463
#, c-format
msgid ""
" -Q ignored\n"
@@ -8193,7 +8566,7 @@ msgstr ""
" -V skriv ut versionsnummer för assembler\n"
" -k hoppas över\n"
-#: config/tc-i386.c:10474
+#: config/tc-i386.c:11468
#, c-format
msgid ""
" -n Do not optimize code alignment\n"
@@ -8202,27 +8575,27 @@ msgstr ""
" -n Optimera inte kodjustering\n"
" -q tysta vissa varningar\n"
-#: config/tc-i386.c:10478
+#: config/tc-i386.c:11472
#, c-format
msgid " -s ignored\n"
msgstr " -s hoppas över\n"
-#: config/tc-i386.c:10483
+#: config/tc-i386.c:11477
#, c-format
msgid " --32/--64/--x32 generate 32bit/64bit/x32 code\n"
msgstr " --32/--64/--x32 generera 32-bitars/64-bitars/x32-kod\n"
-#: config/tc-i386.c:10487
+#: config/tc-i386.c:11481
#, c-format
msgid " --divide do not treat `/' as a comment character\n"
msgstr " --divide behandla inte ”/” som ett kommentarstecken\n"
-#: config/tc-i386.c:10490
+#: config/tc-i386.c:11484
#, c-format
msgid " --divide ignored\n"
msgstr " --divide hoppas över\n"
-#: config/tc-i386.c:10493
+#: config/tc-i386.c:11487
#, c-format
msgid ""
" -march=CPU[,+EXTENSION...]\n"
@@ -8231,70 +8604,105 @@ msgstr ""
" -march=CPU[,+UTÖKNING…]\n"
" generera kod för CPU och UTÖKNING, CPU är endera av:\n"
-#: config/tc-i386.c:10497
+#: config/tc-i386.c:11491
#, c-format
msgid " EXTENSION is combination of:\n"
msgstr " UTÖKNING är en kombination av:\n"
-#: config/tc-i386.c:10500
+#: config/tc-i386.c:11494
#, c-format
msgid " -mtune=CPU optimize for CPU, CPU is one of:\n"
msgstr " -mtune=CPU optimera för CPU, CPU är endera av:\n"
-#: config/tc-i386.c:10503
+#: config/tc-i386.c:11497
#, c-format
msgid " -msse2avx encode SSE instructions with VEX prefix\n"
msgstr " -msse2avx koda SSE-instruktioner med VEX-prefix\n"
-#: config/tc-i386.c:10505
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11499
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -msse-check=[none|error|warning]\n"
+#| " check SSE instructions\n"
msgid ""
-" -msse-check=[none|error|warning]\n"
+" -msse-check=[none|error|warning] (default: warning)\n"
" check SSE instructions\n"
msgstr ""
" -msse-check=[none|error|warning]\n"
" kontrollera SSE-instruktioner\n"
-#: config/tc-i386.c:10508
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11502
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -moperand-check=[none|error|warning]\n"
+#| " check operand combinations for validity\n"
msgid ""
-" -moperand-check=[none|error|warning]\n"
+" -moperand-check=[none|error|warning] (default: warning)\n"
" check operand combinations for validity\n"
msgstr ""
" -moperand-check=[none|error|warning]\n"
" kontrollera giltighet av operandkombinationer\n"
-#: config/tc-i386.c:10511
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11505
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -mavxscalar=[128|256] encode scalar AVX instructions with specific vector\n"
+#| " length\n"
msgid ""
-" -mavxscalar=[128|256] encode scalar AVX instructions with specific vector\n"
+" -mavxscalar=[128|256] (default: 128)\n"
+" encode scalar AVX instructions with specific vector\n"
" length\n"
msgstr ""
" -mavxscalar=[128|256] koda skalära AVX-instruktioner med specifik\n"
" vektorlängd\n"
-#: config/tc-i386.c:10514
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11509
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -mevexwig=[0|1] encode EVEX instructions with specific EVEX.W value\n"
+#| " for EVEX.W bit ignored instructions\n"
+msgid ""
+" -mvexwig=[0|1] (default: 0)\n"
+" encode VEX instructions with specific VEX.W value\n"
+" for VEX.W bit ignored instructions\n"
+msgstr ""
+" -mevexwig=[0|1] koda EVEX-instruktioner med specifikt EVEX.W-värde\n"
+" för EVEX.W-bitöverhoppade instruktioner\n"
+
+#: config/tc-i386.c:11513
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -mevexlig=[128|256|512] encode scalar EVEX instructions with specific vector\n"
+#| " length\n"
msgid ""
-" -mevexlig=[128|256|512] encode scalar EVEX instructions with specific vector\n"
+" -mevexlig=[128|256|512] (default: 128)\n"
+" encode scalar EVEX instructions with specific vector\n"
" length\n"
msgstr ""
" -mevexlig=[128|256|512] koda skalära EVEX-instruktioner med specifik\n"
" vektorlängd\n"
-#: config/tc-i386.c:10517
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11517
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -mevexwig=[0|1] encode EVEX instructions with specific EVEX.W value\n"
+#| " for EVEX.W bit ignored instructions\n"
msgid ""
-" -mevexwig=[0|1] encode EVEX instructions with specific EVEX.W value\n"
+" -mevexwig=[0|1] (default: 0)\n"
+" encode EVEX instructions with specific EVEX.W value\n"
" for EVEX.W bit ignored instructions\n"
msgstr ""
" -mevexwig=[0|1] koda EVEX-instruktioner med specifikt EVEX.W-värde\n"
" för EVEX.W-bitöverhoppade instruktioner\n"
-#: config/tc-i386.c:10520
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11521
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -mevexrcig=[rne|rd|ru|rz]\n"
+#| " encode EVEX instructions with specific EVEX.RC value\n"
+#| " for SAE-only ignored instructions\n"
msgid ""
-" -mevexrcig=[rne|rd|ru|rz]\n"
+" -mevexrcig=[rne|rd|ru|rz] (default: rne)\n"
" encode EVEX instructions with specific EVEX.RC value\n"
" for SAE-only ignored instructions\n"
msgstr ""
@@ -8302,64 +8710,92 @@ msgstr ""
" koda EVEX-instruktioner med ett specifikt EVEX.RC-värde\n"
" för endast-SAE överhoppade instruktioner\n"
-#: config/tc-i386.c:10524
+#: config/tc-i386.c:11525
+#, c-format
+msgid " -mmnemonic=[att|intel] "
+msgstr " -mmnemonic=[att|intel] "
+
+#: config/tc-i386.c:11528
#, c-format
-msgid " -mmnemonic=[att|intel] use AT&T/Intel mnemonic\n"
-msgstr " -mmnemonic=[att|intel] använd AT&T/Intel mnemonics\n"
+msgid "(default: att)\n"
+msgstr "(standard: att)\n"
-#: config/tc-i386.c:10526
+#: config/tc-i386.c:11530
#, c-format
-msgid " -msyntax=[att|intel] use AT&T/Intel syntax\n"
+msgid "(default: intel)\n"
+msgstr "(standard: intel)\n"
+
+#: config/tc-i386.c:11531
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -R fold data section into text section\n"
+msgid " use AT&T/Intel mnemonic\n"
+msgstr " -R fäll in datasektion i textsektion\n"
+
+#: config/tc-i386.c:11533
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -msyntax=[att|intel] use AT&T/Intel syntax\n"
+msgid ""
+" -msyntax=[att|intel] (default: att)\n"
+" use AT&T/Intel syntax\n"
msgstr " -msyntax=[att|intel] använd AT&T/Intel-syntax\n"
-#: config/tc-i386.c:10528
+#: config/tc-i386.c:11536
#, c-format
msgid " -mindex-reg support pseudo index registers\n"
msgstr " -mindex-reg ha stöd för pseudoindexregister\n"
-#: config/tc-i386.c:10530
+#: config/tc-i386.c:11538
#, c-format
msgid " -mnaked-reg don't require `%%' prefix for registers\n"
msgstr " -mnaked-reg kräv inte ”%%”-prefix för register\n"
-#: config/tc-i386.c:10532
-#, c-format
-msgid " -mold-gcc support old (<= 2.8.1) versions of gcc\n"
-msgstr " -mold-gcc ha stöd för gamla (<= 2.8.1) versions av gcc\n"
-
-#: config/tc-i386.c:10534
+#: config/tc-i386.c:11540
#, c-format
msgid " -madd-bnd-prefix add BND prefix for all valid branches\n"
msgstr " -madd-bnd-prefix lägg till BND-prefix för alla giltiga grenar\n"
-#: config/tc-i386.c:10536
+#: config/tc-i386.c:11543
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -nosched disable scheduling restrictions\n"
msgid " -mshared disable branch optimization for shared code\n"
msgstr " -nosched inaktivera schemaläggningsrestriktioner\n"
-#: config/tc-i386.c:10539
+#: config/tc-i386.c:11545
+#, c-format
+msgid " -mx86-used-note=[no|yes] "
+msgstr " -mx86-used-note=[no|yes] "
+
+#: config/tc-i386.c:11551
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " -Z generate object file even after errors\n"
+msgid " generate x86 used ISA and feature properties\n"
+msgstr " -Z generera objektfil även efter fel\n"
+
+#: config/tc-i386.c:11555
#, c-format
msgid " -mbig-obj generate big object files\n"
msgstr " -mbig-obj generera stora objektfiler\n"
-#: config/tc-i386.c:10542
-#, c-format
+#: config/tc-i386.c:11558
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| " -momit-lock-prefix=[no|yes]\n"
+#| " strip all lock prefixes\n"
msgid ""
-" -momit-lock-prefix=[no|yes]\n"
+" -momit-lock-prefix=[no|yes] (default: no)\n"
" strip all lock prefixes\n"
msgstr ""
" -momit-lock-prefix=[no|yes]\n"
" rensa bort alla låsprefix\n"
-#: config/tc-i386.c:10545
+#: config/tc-i386.c:11561
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " --reduce-memory-overheads \n"
#| " prefer smaller memory use at the cost of longer\n"
#| " assembly times\n"
msgid ""
-" -mfence-as-lock-add=[no|yes]\n"
+" -mfence-as-lock-add=[no|yes] (default: no)\n"
" encode lfence, mfence and sfence as\n"
" lock addl $0x0, (%%{re}sp)\n"
msgstr ""
@@ -8367,364 +8803,89 @@ msgstr ""
" föredra mindre minnesanvändning till priset av\n"
" längre assembleringstider\n"
-#: config/tc-i386.c:10549
+#: config/tc-i386.c:11565
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid -mevexrcig= option: `%s'"
+msgid " -mrelax-relocations=[no|yes] "
+msgstr "ogiltig -mevexrcig=-flagga: ”%s”"
+
+#: config/tc-i386.c:11571
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| " -momit-lock-prefix=[no|yes]\n"
#| " strip all lock prefixes\n"
-msgid ""
-" -mrelax-relocations=[no|yes]\n"
-" generate relax relocations\n"
+msgid " generate relax relocations\n"
msgstr ""
" -momit-lock-prefix=[no|yes]\n"
" rensa bort alla låsprefix\n"
-#: config/tc-i386.c:10552
+#: config/tc-i386.c:11573
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -mfdpic assemble for the FDPIC ABI\n"
-msgid " -mamd64 accept only AMD64 ISA\n"
+msgid " -mamd64 accept only AMD64 ISA [default]\n"
msgstr " -mfdpic assemblera för FDPIC ABI:t\n"
-#: config/tc-i386.c:10554
+#: config/tc-i386.c:11575
#, c-format
msgid " -mintel64 accept only Intel64 ISA\n"
msgstr " -mintel64 acceptera endast Intel64 ISA\n"
-#: config/tc-i386.c:10595
+#: config/tc-i386.c:11616
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Instruction not supported by this architecture"
msgid "Intel MCU doesn't support `%s' architecture"
msgstr "Instruktion stöds inte av denna arkitektur"
-#: config/tc-i386.c:10652
+#: config/tc-i386.c:11673
msgid "Intel L1OM is 64bit only"
msgstr "Intel L1OM kan endast 64-bit"
-#: config/tc-i386.c:10658
+#: config/tc-i386.c:11679
msgid "Intel K1OM is 64bit only"
msgstr "Intel K1OM kan endast 64-bitars"
-#: config/tc-i386.c:10664
+#: config/tc-i386.c:11685
#, fuzzy
#| msgid "Intel L1OM is 64bit only"
msgid "Intel MCU is 32bit only"
msgstr "Intel L1OM kan endast 64-bit"
-#: config/tc-i386.c:10821
+#: config/tc-i386.c:11842
msgid "symbol size computation overflow"
msgstr "överspill vid beräkning av symbolstorlek"
-#: config/tc-i386.c:10889
+#: config/tc-i386.c:11910 config/tc-sparc.c:3861
#, c-format
msgid "can not do %d byte pc-relative relocation"
msgstr "kan inte genomföra %d byte pc-relativ omlokalisering"
-#: config/tc-i386.c:10907
+#: config/tc-i386.c:11928
#, c-format
msgid "can not do %d byte relocation"
msgstr "kan inte genomföra %d byte omlokalisering"
-#: config/tc-i386.c:10975
+#: config/tc-i386.c:11996
#, c-format
msgid "cannot represent relocation type %s in x32 mode"
msgstr "kan inte representera omlokaliseringstyp %s i x32-läge"
-#: config/tc-i386.c:11012 config/tc-s390.c:2599
+#: config/tc-i386.c:12033 config/tc-s390.c:2611
#, c-format
msgid "cannot represent relocation type %s"
msgstr "kan inte representera omlokaliseringstyp %s"
-#: config/tc-i386.c:11129
+#: config/tc-i386.c:12150
msgid "bad .section directive: want a,l,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,l,w,x,M,S,G,T i sträng"
-#: config/tc-i386.c:11132
+#: config/tc-i386.c:12153
msgid "bad .section directive: want a,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,w,x,M,S,G,T i sträng"
-#: config/tc-i386.c:11151
+#: config/tc-i386.c:12172
msgid ".largecomm supported only in 64bit mode, producing .comm"
msgstr ".largecomm stöds endast i 64-bitarsläge, producerar .comm"
-#: config/tc-i860.c:121
-msgid "Directive .dual available only with -mintel-syntax option"
-msgstr "Direktivet .dual endast tillgängligt med -mintel-syntax-flagga"
-
-#: config/tc-i860.c:131
-msgid "Directive .enddual available only with -mintel-syntax option"
-msgstr "Direktivet .enddual endast tillgängligt med -mintel-syntax-flagga"
-
-#: config/tc-i860.c:144
-msgid "Directive .atmp available only with -mintel-syntax option"
-msgstr "Direktive .atmp endast tillgängligt med -mintel-syntax-flagga"
-
-#: config/tc-i860.c:166 config/tc-i860.c:170
-msgid "Unknown temporary pseudo register"
-msgstr "Okänt tillfälligt pseudoregister"
-
-#: config/tc-i860.c:246
-msgid "Defective assembler. No assembly attempted."
-msgstr "Defekt assembler. Har inte försökt göra assemblering."
-
-#: config/tc-i860.c:392 config/tc-i860.c:938 config/tc-m68k.c:3917
-#: config/tc-m68k.c:3949 config/tc-sparc.c:3125
-msgid "failed sanity check."
-msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll."
-
-#: config/tc-i860.c:399
-#, c-format
-msgid "Expanded opcode after delayed branch: `%s'"
-msgstr "Utöka opkod efter fördröjd gren: ”%s”"
-
-#: config/tc-i860.c:403
-#, c-format
-msgid "Expanded opcode in dual mode: `%s'"
-msgstr "Expanderad opkod i dubbelt läge: ”%s”"
-
-#: config/tc-i860.c:407
-#, c-format
-msgid "An instruction was expanded (%s)"
-msgstr "En instruktion expanderades (%s)"
-
-#: config/tc-i860.c:674
-msgid "Pipelined instruction: fsrc1 = fdest"
-msgstr "Rörledningsinstruktion: fsrc1 = fdest"
-
-#: config/tc-i860.c:877 config/tc-i860.c:884 config/tc-i860.c:891
-msgid "Assembler does not yet support PIC"
-msgstr "Assembler har inte stöd för PIC än"
-
-#: config/tc-i860.c:955
-#, c-format
-msgid "Illegal operands for %s"
-msgstr "Otillåtna operander för %s"
-
-#: config/tc-i860.c:972
-#, c-format
-msgid "'d.%s' must be 8-byte aligned"
-msgstr "”d.%s” måste vara 8-bytejusterad"
-
-#: config/tc-i860.c:980
-#, c-format
-msgid "Prefix 'd.' invalid for instruction `%s'"
-msgstr "Prefix ”d.” ogiltigt för instruktion ”%s”"
-
-#: config/tc-i860.c:1034 config/tc-ip2k.c:230
-msgid "relaxation not supported\n"
-msgstr "lättnad stöds inte\n"
-
-#: config/tc-i860.c:1133
-#, c-format
-msgid ""
-" -EL\t\t\t generate code for little endian mode (default)\n"
-" -EB\t\t\t generate code for big endian mode\n"
-" -mwarn-expand\t\t warn if pseudo operations are expanded\n"
-" -mxp\t\t\t enable i860XP support (disabled by default)\n"
-" -mintel-syntax\t enable Intel syntax (default to AT&T/SVR4)\n"
-msgstr ""
-" -EL\t\t\t generera kod för omvänd byteordning (standard)\n"
-" -EB\t\t\t generera kod för rak byteordning\n"
-" -mwarn-expand\t\t varna om pseudo-operationer expanderas\n"
-" -mxp\t\t\t enable i860XP support (disabled by default)\n"
-" -mintel-syntax\t aktivera Intel-syntax (standard är AT&T/SVR4)\n"
-
-#. SVR4 compatibility flags.
-#: config/tc-i860.c:1141
-#, c-format
-msgid ""
-" -V\t\t\t print assembler version number\n"
-" -Qy, -Qn\t\t ignored\n"
-msgstr ""
-" -V\t\t\t skriv ut versionsnummer för assembler\n"
-" -Qy, -Qn\t\t hoppas över\n"
-
-#: config/tc-i860.c:1204
-msgid "This immediate requires 0 MOD 2 alignment"
-msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 2-justering"
-
-#: config/tc-i860.c:1207
-msgid "This immediate requires 0 MOD 4 alignment"
-msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 4-justering"
-
-#: config/tc-i860.c:1210
-msgid "This immediate requires 0 MOD 8 alignment"
-msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 8-justering"
-
-#: config/tc-i860.c:1213
-msgid "This immediate requires 0 MOD 16 alignment"
-msgstr "Denna omedelbar kräver 0 MOD 16-justering"
-
-#: config/tc-i860.c:1308
-msgid "5-bit immediate too large"
-msgstr "5-bitars omedelbar för stor"
-
-#: config/tc-i860.c:1311
-msgid "5-bit field must be absolute"
-msgstr "5-bitarsfält måste vara absolut"
-
-#: config/tc-i860.c:1356 config/tc-i860.c:1379
-msgid "A branch offset requires 0 MOD 4 alignment"
-msgstr "Ett grenavstånd kräver 0 MOD 4-justering"
-
-#: config/tc-i860.c:1400
-#, c-format
-msgid "Unrecognized fix-up (0x%08lx)"
-msgstr "Okänd uppfixning (0x%08lx)"
-
-#: config/tc-i960.c:483
-#, c-format
-msgid "Hashing returned \"%s\"."
-msgstr "Hashning returnerade ”%s”."
-
-#: config/tc-i960.c:579 config/tc-i960.c:1110
-msgid "expression syntax error"
-msgstr "syntaxfel i uttryck"
-
-#: config/tc-i960.c:616
-msgid "attempt to branch into different segment"
-msgstr "försök att grena till annat segment"
-
-#: config/tc-i960.c:620
-#, c-format
-msgid "target of %s instruction must be a label"
-msgstr "mål för %s-instruktion måste vara en etikett"
-
-#: config/tc-i960.c:730
-msgid "unaligned register"
-msgstr "ojusterat register"
-
-#: config/tc-i960.c:752
-msgid "no such sfr in this architecture"
-msgstr "ingen sådan sfr i denna arkitektur"
-
-#: config/tc-i960.c:790
-msgid "illegal literal"
-msgstr "otillåten literal"
-
-#: config/tc-i960.c:940
-msgid "invalid index register"
-msgstr "ogiltigt indexregister"
-
-#: config/tc-i960.c:963
-msgid "invalid scale factor"
-msgstr "ogiltig skalfaktor"
-
-#: config/tc-i960.c:1187
-msgid "architecture of opcode conflicts with that of earlier instruction(s)"
-msgstr "opkodsarkitektur står i konflikt med den för tidigare instruktion(er)"
-
-#: config/tc-i960.c:1421 config/tc-xtensa.c:12656
-msgid "too many operands"
-msgstr "för många operander"
-
-#. We never moved: there was no opcode either!
-#: config/tc-i960.c:1469
-msgid "missing opcode"
-msgstr "saknar opkod"
-
-#: config/tc-i960.c:1609
-msgid "branch prediction invalid on this opcode"
-msgstr "grenförutsägelse ogiltig för denna opkod"
-
-#: config/tc-i960.c:1647
-#, c-format
-msgid "invalid opcode, \"%s\"."
-msgstr "ogiltig opkod, ”%s”."
-
-#: config/tc-i960.c:1649
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "improper number of operands. expecting %d, got %d"
-msgid "improper number of operands. Expecting %d, got %d"
-msgstr "felaktigt antal operander. förväntade %d, fick %d"
-
-#: config/tc-i960.c:1750
-#, c-format
-msgid "Fixup of %ld too large for field width of %d"
-msgstr "Uppfixning %ld för stor för fält med bredd %d"
-
-#: config/tc-i960.c:1860
-#, c-format
-msgid "invalid architecture %s"
-msgstr "ogiltig arkitektur %s"
-
-#: config/tc-i960.c:1880
-#, c-format
-msgid "I960 options:\n"
-msgstr "I960-flaggor:\n"
-
-#: config/tc-i960.c:1883
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\t\t\tspecify variant of 960 architecture\n"
-"-b\t\t\tadd code to collect statistics about branches taken\n"
-"-link-relax\t\tpreserve individual alignment directives so linker\n"
-"\t\t\tcan do relaxing (b.out format only)\n"
-"-no-relax\t\tdon't alter compare-and-branch instructions for\n"
-"\t\t\tlong displacements\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\t\t\tange variant av 960-arkitektur\n"
-"-b\t\t\tlägg till kod för att samla statistik om tagna grenar\n"
-"-link-relax\t\tbibehåll individuella justeringsdirektiv så att länkaren\n"
-"\t\t\tkan genomföra lättnad (endast b.out utmatning)\n"
-"-no-relax\t\tändra inte compare-and-branch-instruktioner för\n"
-"\t\t\tlånga förskjutningar\n"
-
-#: config/tc-i960.c:2145
-msgid "should have 1 or 2 operands"
-msgstr "bör ha 1 eller 2 operander"
-
-#: config/tc-i960.c:2153 config/tc-i960.c:2168
-#, c-format
-msgid "Redefining leafproc %s"
-msgstr "Omdefiniera leafproc %s"
-
-#: config/tc-i960.c:2198
-msgid "should have two operands"
-msgstr "bör ha två operander"
-
-#: config/tc-i960.c:2208
-msgid "'entry_num' must be absolute number in [0,31]"
-msgstr "”entry_num” måste vara ett absolut tal i intervallet [0,31]"
-
-#: config/tc-i960.c:2216
-#, c-format
-msgid "Redefining entrynum for sysproc %s"
-msgstr "Omdefiniera entrynum för sysproc %s"
-
-#. Should not happen: see block comment above.
-#: config/tc-i960.c:2316
-#, c-format
-msgid "Trying to 'bal' to %s"
-msgstr "Försöker att utföra ”bal” till %s"
-
-#: config/tc-i960.c:2326
-msgid "Looks like a proc, but can't tell what kind.\n"
-msgstr "Ser ut som en proc, men kan inte avgöra vilken sort.\n"
-
-#: config/tc-i960.c:2344
-msgid "big endian mode is not supported"
-msgstr "rak byteordning stöds inte"
-
-#: config/tc-i960.c:2346
-#, c-format
-msgid "ignoring unrecognized .endian type `%s'"
-msgstr "hoppar över okänd .endian-typ ”%s”"
-
-#: config/tc-i960.c:2391
-msgid "can't use COBR format with external label"
-msgstr "kan inte använda COBR-format med extern etikett"
-
-#: config/tc-i960.c:2566
-msgid "option --link-relax is only supported in b.out format"
-msgstr "flagga --link-relax stöds endast i b.out-format"
-
-#: config/tc-i960.c:2593
-#, c-format
-msgid "No 'bal' entry point for leafproc %s"
-msgstr "Ingen ”bal”-ingångspunkt för leafproc %s"
-
#: config/tc-ia64.c:872
msgid "bad .section directive: want a,o,s,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,o,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
@@ -8810,10 +8971,8 @@ msgid "Section switching in code is not supported."
msgstr "Sektionsväxling i kod stöds inte."
#: config/tc-ia64.c:2804
-#, fuzzy
-#| msgid " Insn slot not set in unwind record."
msgid "Insn slot not set in unwind record."
-msgstr " Instr-lucka inte inställd i upprullningspost."
+msgstr "Instr-lucka inte inställd i upprullningspost."
#: config/tc-ia64.c:2878
msgid "frgr_mem record before region record!"
@@ -9396,7 +9555,8 @@ msgstr "ia64.md_begin: kan inte hasha ”%s”: %s"
msgid "Inserting \"%s\" into constant hash table failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att infoga ”%s” i konstanthashtabell: %s"
-#: config/tc-ia64.c:7493 config/tc-riscv.c:599 config/tc-tilegx.c:263
+#: config/tc-ia64.c:7493 config/tc-riscv.c:754 config/tc-riscv.c:3155
+#: config/tc-tilegx.c:262
msgid "Could not set architecture and machine"
msgstr "Kunde inte ställa in arkitektur och maskin"
@@ -9457,8 +9617,8 @@ msgstr "Index kan endast tillämpas för roterande eller indirekta register"
msgid "Expected '('"
msgstr "Förväntade ”(”"
-#: config/tc-ia64.c:7920 config/tc-pdp11.c:445 config/tc-pdp11.c:509
-#: config/tc-pdp11.c:543 config/tc-tilegx.c:1047 config/tc-tilepro.c:938
+#: config/tc-ia64.c:7920 config/tc-pdp11.c:442 config/tc-pdp11.c:506
+#: config/tc-pdp11.c:540 config/tc-tilegx.c:1048 config/tc-tilepro.c:939
#: config/tc-xstormy16.c:154
msgid "Missing ')'"
msgstr "Saknar ”}”"
@@ -9579,7 +9739,7 @@ msgstr "Kan inte representera %s-omlokalisering i objektfil"
msgid "Can't add stop bit to mark end of instruction group"
msgstr "Kan inte lägga till stoppbit för att markera slutet på instruktionsgrupp"
-#: config/tc-ia64.c:11780 read.c:2598 read.c:3295 read.c:3647 stabs.c:464
+#: config/tc-ia64.c:11780 read.c:2600 read.c:3239 read.c:3643 stabs.c:469
#, c-format
msgid "expected comma after \"%s\""
msgstr "förväntade komma efter ”%s”"
@@ -9629,6 +9789,10 @@ msgstr " -mip2022 begränsa till IP2022 instr \n"
msgid " -mip2022ext permit extended IP2022 insn\n"
msgstr " -mip2022ext tillåt utökade IP2022 instr\n"
+#: config/tc-ip2k.c:230
+msgid "relaxation not supported\n"
+msgstr "lättnad stöds inte\n"
+
#: config/tc-iq2000.c:362
#, c-format
msgid "the yielding instruction %s may not be in a delay slot."
@@ -9653,19 +9817,19 @@ msgstr "instruktion använder implicit R31 från föregående laddning."
msgid "Unmatched high relocation"
msgstr "Omatchad hög omlokalisering"
-#: config/tc-iq2000.c:826 config/tc-mips.c:19046 config/tc-score.c:5814
+#: config/tc-iq2000.c:826 config/tc-mips.c:19493 config/tc-score.c:5811
msgid ".end not in text section"
msgstr ".end inte i textsektion"
-#: config/tc-iq2000.c:830 config/tc-score.c:5817
+#: config/tc-iq2000.c:830 config/tc-score.c:5814
msgid ".end directive without a preceding .ent directive."
msgstr ".end-direktiv utan ett föregående .ent-direktiv"
-#: config/tc-iq2000.c:839 config/tc-score.c:5825
+#: config/tc-iq2000.c:839 config/tc-score.c:5822
msgid ".end symbol does not match .ent symbol."
msgstr ".end-symbol matchar inte .ent-symbol"
-#: config/tc-iq2000.c:842 config/tc-mips.c:19066 config/tc-score.c:5830
+#: config/tc-iq2000.c:842 config/tc-mips.c:19513 config/tc-score.c:5827
msgid ".end directive missing or unknown symbol"
msgstr ".end-direktiv saknas eller okänd symbol"
@@ -9673,7 +9837,7 @@ msgstr ".end-direktiv saknas eller okänd symbol"
msgid "Expected simple number."
msgstr "Förväntade enkelt nummer."
-#: config/tc-iq2000.c:889 config/tc-mips.c:18971 config/tc-score.c:5666
+#: config/tc-iq2000.c:889 config/tc-mips.c:19418 config/tc-score.c:5663
#, c-format
msgid " *input_line_pointer == '%c' 0x%02x\n"
msgstr " *input_line_pointer == ”%c” 0x%02x\n"
@@ -9682,7 +9846,7 @@ msgstr " *input_line_pointer == ”%c” 0x%02x\n"
msgid "Invalid number"
msgstr "Ogiltigt nummer"
-#: config/tc-iq2000.c:925 config/tc-score.c:5704
+#: config/tc-iq2000.c:925 config/tc-score.c:5701
msgid ".ent or .aent not in text section."
msgstr ".ent eller .aent inte i textsektion."
@@ -9700,7 +9864,7 @@ msgstr " M32C-specifika kommandoradsflaggor:\n"
msgid "Unrecognised option: -hidden"
msgstr "Okänd flagga: -hidden"
-#: config/tc-m32r.c:357 config/tc-sparc.c:648
+#: config/tc-m32r.c:357 config/tc-sparc.c:602
msgid "Unrecognized option following -K"
msgstr "Okänd flagga följer efter -K"
@@ -9760,8 +9924,7 @@ msgid " -warn-explicit-parallel-conflicts warn when parallel instructions\n
msgstr " -warn-explicit-parallel-conflicts varna när parallella instruktioner\n"
#: config/tc-m32r.c:395
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " might violate contraints\n"
+#, c-format
msgid " might violate constraints\n"
msgstr " kan kränka begränsningar\n"
@@ -9796,7 +9959,7 @@ msgstr " -ignore-parallel-conflicts kontrollera inte parallella inst
#: config/tc-m32r.c:407
#, c-format
msgid " for constraint violations\n"
-msgstr " begränsningskränkningar\n"
+msgstr " för begränsningskränkningar\n"
#: config/tc-m32r.c:409
#, c-format
@@ -9899,18 +10062,36 @@ msgstr "%s utdata från första instruktionen är den samma som indata till andr
msgid "%s: output of 2nd instruction is the same as an input to 1st instruction - is this intentional ?"
msgstr "%s: utdata från andra instruktionen är den samma som indata till första instruktionen - är detta avsiktligt?"
+#: config/tc-m32r.c:1488 config/tc-microblaze.c:196
+msgid "Expected comma after symbol-name: rest of line ignored."
+msgstr "Förväntade komma efter symbolnamn: resten av raden överhoppad."
+
#: config/tc-m32r.c:1498
#, c-format
msgid ".SCOMMon length (%ld.) <0! Ignored."
msgstr ".SCOMMon-längd (%ld.) <0! Överhoppad."
+#: config/tc-m32r.c:1512 config/tc-microblaze.c:218 config/tc-ppc.c:2301
+#: config/tc-ppc.c:4077 config/tc-ppc.c:4119 config/tc-ppc.c:5679
+msgid "ignoring bad alignment"
+msgstr "hoppar över felaktig justering"
+
+#: config/tc-m32r.c:1524 config/tc-microblaze.c:253 config/tc-v850.c:383
+msgid "Common alignment not a power of 2"
+msgstr "Generell justering inte en tvåpotens"
+
+#: config/tc-m32r.c:1539 config/tc-microblaze.c:229
+#, c-format
+msgid "Ignoring attempt to re-define symbol `%s'."
+msgstr "Hoppar över försök att omdefiniera symbol ”%s”."
+
#: config/tc-m32r.c:1548
#, c-format
msgid "Length of .scomm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
msgstr ".scomm-längden ”%s” är redan %ld. Inte ändrad till %ld."
-#: config/tc-m32r.c:1925 config/tc-m32r.c:1978 config/tc-nds32.c:4185
-#: config/tc-nds32.c:4221 config/tc-sh.c:774 config/tc-sh.c:2457
+#: config/tc-m32r.c:1925 config/tc-m32r.c:1978 config/tc-nds32.c:4797
+#: config/tc-nds32.c:4841 config/tc-sh.c:391 config/tc-sh.c:2062
msgid "Invalid PIC expression."
msgstr "Ogiltigt PIC-uttryck."
@@ -10230,7 +10411,7 @@ msgstr "Ogiltigt indexerat register, förväntade register X."
msgid "Invalid indexed register, expecting register Y."
msgstr "Ogiltigt indexerat register, förväntade register Y."
-#: config/tc-m68hc11.c:2844
+#: config/tc-m68hc11.c:2844 config/tc-s12z.c:3676
msgid "No instruction or missing opcode."
msgstr "Ingen instruktion eller så saknas opkod."
@@ -10263,7 +10444,7 @@ msgstr "Ogiltigt läge: %s\n"
msgid "bad .relax format"
msgstr "felaktigt .relax-format"
-#: config/tc-m68hc11.c:3843 config/tc-xgate.c:630
+#: config/tc-m68hc11.c:3843 config/tc-s12z.c:3767 config/tc-xgate.c:630
#, c-format
msgid "Relocation %d is not supported by object file format."
msgstr "Omlokalisering %d stöds inte av objektfilsformat."
@@ -10277,11 +10458,12 @@ msgstr "bra eller bsr med odefinierad symbol."
msgid "Subtype %d is not recognized."
msgstr "Okänd undertyp %d."
-#: config/tc-m68hc11.c:4336 config/tc-xgate.c:663
+#: config/tc-m68hc11.c:4336 config/tc-s12z.c:3808 config/tc-xgate.c:663
msgid "Expression too complex."
msgstr "Uttryck för komplext."
-#: config/tc-m68hc11.c:4367 config/tc-xgate.c:708 config/tc-xgate.c:717
+#: config/tc-m68hc11.c:4367 config/tc-s12z.c:3834 config/tc-xgate.c:708
+#: config/tc-xgate.c:717
msgid "Value out of 16-bit range."
msgstr "Värde utanför 16-bitarsintervall."
@@ -10320,7 +10502,7 @@ msgstr "Avstånd utanför 9-bitarsintervall för movw/movb-instr: %ld"
msgid "Offset out of 16-bit range for movw/movb insn: %ld"
msgstr "Avstånd utanför 16-bitarsintervall för movw/movb-instr: %ld"
-#: config/tc-m68hc11.c:4469 config/tc-xgate.c:752
+#: config/tc-m68hc11.c:4469 config/tc-s12z.c:3840 config/tc-xgate.c:752
#, c-format
msgid "Line %d: unknown relocation type: 0x%x."
msgstr "Rad %d: okänd omlokaliseringstyp: 0x%x."
@@ -10329,377 +10511,381 @@ msgstr "Rad %d: okänd omlokaliseringstyp: 0x%x."
msgid "Invalid directive"
msgstr "Ogiltigt direktiv"
-#: config/tc-m68k.c:1165
+#: config/tc-m68k.c:1139
#, c-format
msgid "Can not do %d byte pc-relative relocation"
msgstr "Kan inte utföra %d-byte pc-relativ omlokalisering"
-#: config/tc-m68k.c:1167
+#: config/tc-m68k.c:1141
#, c-format
msgid "Can not do %d byte pc-relative pic relocation"
msgstr "Kan inte utföra %d-byte pc-relativ pic-omlokalisering"
-#: config/tc-m68k.c:1172
+#: config/tc-m68k.c:1146
#, c-format
msgid "Can not do %d byte relocation"
msgstr "Kan inte utföra %d-byte omlokalisering"
-#: config/tc-m68k.c:1174
+#: config/tc-m68k.c:1148
#, c-format
msgid "Can not do %d byte pic relocation"
msgstr "Kan inte utföra %d-byte pic-omlokalisering"
-#: config/tc-m68k.c:1254
+#: config/tc-m68k.c:1218
#, c-format
msgid "Unable to produce reloc against symbol '%s'"
msgstr "Kan inte producera omlokalisering mot symbol ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:1313 config/tc-vax.c:2369
+#: config/tc-m68k.c:1277 config/tc-vax.c:2369
#, c-format
msgid "Cannot make %s relocation PC relative"
msgstr "Kan inte göra %s-omlokalisering PC-relativ"
-#: config/tc-m68k.c:1429 config/tc-vax.c:1879
+#: config/tc-m68k.c:1359 config/tc-vax.c:1879
msgid "No operator"
msgstr "Ingen operator"
-#: config/tc-m68k.c:1459 config/tc-vax.c:1895
+#: config/tc-m68k.c:1389 config/tc-vax.c:1895
msgid "Unknown operator"
msgstr "Okänd operator"
-#: config/tc-m68k.c:2362
+#: config/tc-m68k.c:2292
msgid "invalid instruction for this architecture; needs "
msgstr "ogiltig instruktion för denna arkitektur; behöver "
-#: config/tc-m68k.c:2370
+#: config/tc-m68k.c:2300
msgid "hardware divide"
msgstr "hårdvarudivision"
-#: config/tc-m68k.c:2392 config/tc-m68k.c:2396 config/tc-m68k.c:2400
+#: config/tc-m68k.c:2322 config/tc-m68k.c:2326 config/tc-m68k.c:2330
msgid "or higher"
msgstr "eller högre"
-#: config/tc-m68k.c:2453
+#: config/tc-m68k.c:2383
msgid "operands mismatch"
msgstr "operander stämmer inte"
-#: config/tc-m68k.c:2517 config/tc-m68k.c:2523 config/tc-m68k.c:2529
+#: config/tc-m68k.c:2447 config/tc-m68k.c:2453 config/tc-m68k.c:2459
#: config/tc-mmix.c:2495 config/tc-mmix.c:2519
msgid "operand out of range"
msgstr "operand utanför intervall"
-#: config/tc-m68k.c:2586
+#: config/tc-m68k.c:2516
#, c-format
msgid "Bignum too big for %c format; truncated"
msgstr "Stornum för stort för %c-format; trunkerat"
-#: config/tc-m68k.c:2663
+#: config/tc-m68k.c:2593
msgid "displacement too large for this architecture; needs 68020 or higher"
msgstr "förskjutning för stor för denna arkitektur; behöver 68020 eller högre"
-#: config/tc-m68k.c:2774
+#: config/tc-m68k.c:2701
msgid "scale factor invalid on this architecture; needs cpu32 or 68020 or higher"
msgstr "skalfaktor ogiltig för denna arkitektur; behöver cpu32 eller 68020 eller högre"
-#: config/tc-m68k.c:2779
+#: config/tc-m68k.c:2706
msgid "invalid index size for coldfire"
msgstr "ogiltig indexstorlek för coldfire"
-#: config/tc-m68k.c:2832
+#: config/tc-m68k.c:2759
msgid "Forcing byte displacement"
msgstr "Tvingar byteförskjutning"
-#: config/tc-m68k.c:2834
+#: config/tc-m68k.c:2761
msgid "byte displacement out of range"
msgstr "byteförskjutning utanför intervall"
-#: config/tc-m68k.c:2882 config/tc-m68k.c:2920
+#: config/tc-m68k.c:2806 config/tc-m68k.c:2844
msgid "invalid operand mode for this architecture; needs 68020 or higher"
msgstr "ogiltigt operandläge för denna arkitektur; behöver 68020 eller högre"
-#: config/tc-m68k.c:2906 config/tc-m68k.c:2940
+#: config/tc-m68k.c:2830 config/tc-m68k.c:2864
msgid ":b not permitted; defaulting to :w"
msgstr ":b tillåts inte; faller tillbaka på :w"
-#: config/tc-m68k.c:3017
+#: config/tc-m68k.c:2939
msgid "unsupported byte value; use a different suffix"
msgstr "bytevärde stöds inte; använd ett annat suffix"
-#: config/tc-m68k.c:3032
+#: config/tc-m68k.c:2954
msgid "unknown/incorrect operand"
msgstr "okänd/felaktig operand"
-#: config/tc-m68k.c:3075 config/tc-m68k.c:3083 config/tc-m68k.c:3090
-#: config/tc-m68k.c:3097
+#: config/tc-m68k.c:2997 config/tc-m68k.c:3005 config/tc-m68k.c:3012
+#: config/tc-m68k.c:3019
msgid "out of range"
msgstr "utanför intervall"
-#: config/tc-m68k.c:3171
+#: config/tc-m68k.c:3090
msgid "Can't use long branches on this architecture"
msgstr "Kan inte använda långa grenar för denna arkitektur"
-#: config/tc-m68k.c:3277
+#: config/tc-m68k.c:3196
msgid "Expression out of range, using 0"
msgstr "Uttryck utanför intervall, använder 0"
-#: config/tc-m68k.c:3478 config/tc-m68k.c:3494
+#: config/tc-m68k.c:3397 config/tc-m68k.c:3413
msgid "Floating point register in register list"
msgstr "Flyttalsregister i registerlista"
-#: config/tc-m68k.c:3484
+#: config/tc-m68k.c:3403
msgid "Wrong register in floating-point reglist"
msgstr "Felaktigt register i flyttalsregisterlista"
-#: config/tc-m68k.c:3500
+#: config/tc-m68k.c:3419
msgid "incorrect register in reglist"
msgstr "felaktigt register i registerlista"
-#: config/tc-m68k.c:3506
+#: config/tc-m68k.c:3425
msgid "wrong register in floating-point reglist"
msgstr "felaktigt register i flyttalsregisterlista"
+#: config/tc-m68k.c:3836 config/tc-m68k.c:3868 config/tc-sparc.c:3144
+msgid "failed sanity check."
+msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll."
+
#. ERROR.
-#: config/tc-m68k.c:3979
+#: config/tc-m68k.c:3898
msgid "Extra )"
msgstr "Extra )"
#. ERROR.
-#: config/tc-m68k.c:3990
+#: config/tc-m68k.c:3909
msgid "Missing )"
msgstr "Saknar )"
-#: config/tc-m68k.c:4007
+#: config/tc-m68k.c:3926
msgid "Missing operand"
msgstr "Saknar operand"
-#: config/tc-m68k.c:4332
+#: config/tc-m68k.c:4251
#, c-format
msgid "unrecognized default cpu `%s'"
msgstr "okänd standard-cpu ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:4386
+#: config/tc-m68k.c:4305
#, c-format
msgid "%s -- statement `%s' ignored"
msgstr "%s -- sats ”%s” överhoppad"
-#: config/tc-m68k.c:4435
+#: config/tc-m68k.c:4352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Don't know how to figure width of %c in md_assemble()"
msgid "Don't know how to figure out width of %c in md_assemble()"
msgstr "Vet inte hur bredd för %c ska räknas ut i md_assemble()"
-#: config/tc-m68k.c:4667 config/tc-m68k.c:4706
+#: config/tc-m68k.c:4584 config/tc-m68k.c:4623
#, c-format
msgid "Internal Error: Can't find %s in hash table"
msgstr "Internt fel: Kan inte hitta %s i hashtabell"
-#: config/tc-m68k.c:4670 config/tc-m68k.c:4709
+#: config/tc-m68k.c:4587 config/tc-m68k.c:4626
#, c-format
msgid "Internal Error: Can't hash %s: %s"
msgstr "Internt fel: Kan inte hasha %s: %s"
-#: config/tc-m68k.c:4834
+#: config/tc-m68k.c:4747
#, c-format
msgid "text label `%s' aligned to odd boundary"
msgstr "textetikett ”%s” justerad till udda gräns"
-#: config/tc-m68k.c:5006
+#: config/tc-m68k.c:4909
#, c-format
msgid "value %ld out of range"
msgstr "värde %ld utanför intervall"
-#: config/tc-m68k.c:5020
+#: config/tc-m68k.c:4923
msgid "invalid byte branch offset"
msgstr "ogiltigt avstånd för bytegren"
-#: config/tc-m68k.c:5057
+#: config/tc-m68k.c:4960
msgid "short branch with zero offset: use :w"
msgstr "kort gren med noll avstånd: använd :w"
-#: config/tc-m68k.c:5101
+#: config/tc-m68k.c:5004
msgid "Conversion of PC relative BSR to absolute JSR"
msgstr "Konvertering av PC-relativ BSR till absolut JSR"
-#: config/tc-m68k.c:5112
+#: config/tc-m68k.c:5015
msgid "Conversion of PC relative branch to absolute jump"
msgstr "Konvertering av PC-relativ gren till absoluthopp"
-#: config/tc-m68k.c:5129 config/tc-m68k.c:5186
+#: config/tc-m68k.c:5032 config/tc-m68k.c:5089
msgid "Conversion of PC relative conditional branch to absolute jump"
msgstr "Konvertering av PC-relativ villkorad gren till absoluthopp"
-#: config/tc-m68k.c:5251
+#: config/tc-m68k.c:5154
msgid "Conversion of PC relative displacement to absolute"
msgstr "Konvertering av PC-relativ förskjutning till absolut"
-#: config/tc-m68k.c:5464
+#: config/tc-m68k.c:5337
msgid "Tried to convert PC relative branch to absolute jump"
msgstr "Försökte att konvertera PC-relativ gren till absoluthopp"
-#: config/tc-m68k.c:5509 config/tc-m68k.c:5520 config/tc-m68k.c:5564
+#: config/tc-m68k.c:5382 config/tc-m68k.c:5393 config/tc-m68k.c:5437
msgid "expression out of range: defaulting to 1"
msgstr "uttryck utanför intervall: standardvärdet är 1"
-#: config/tc-m68k.c:5556
+#: config/tc-m68k.c:5429
msgid "expression out of range: defaulting to 0"
msgstr "uttryck utanför intervall: standardvärdet är 0"
-#: config/tc-m68k.c:5597 config/tc-m68k.c:5609
+#: config/tc-m68k.c:5470 config/tc-m68k.c:5482
#, c-format
msgid "Can't deal with expression; defaulting to %ld"
msgstr "Kan inte hantera uttryck: standard värdet är %ld"
-#: config/tc-m68k.c:5623
+#: config/tc-m68k.c:5496
msgid "expression doesn't fit in BYTE"
msgstr "uttryck får inte plats i BYTE"
-#: config/tc-m68k.c:5627
+#: config/tc-m68k.c:5500
msgid "expression doesn't fit in WORD"
msgstr "uttryck får inte plats i ORD"
-#: config/tc-m68k.c:5714
+#: config/tc-m68k.c:5587
#, c-format
msgid "%s: unrecognized processor name"
msgstr "%s: okänt processornamn"
-#: config/tc-m68k.c:5775
+#: config/tc-m68k.c:5648
msgid "bad coprocessor id"
msgstr "felaktigt koprocessor-ID"
-#: config/tc-m68k.c:5781
+#: config/tc-m68k.c:5654
msgid "unrecognized fopt option"
msgstr "okänd fopt-flagga"
-#: config/tc-m68k.c:5913
+#: config/tc-m68k.c:5786
#, c-format
msgid "option `%s' may not be negated"
msgstr "flagga ”%s” kan inte negeras"
-#: config/tc-m68k.c:5924
+#: config/tc-m68k.c:5797
#, c-format
msgid "option `%s' not recognized"
msgstr "okänd flagga ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:5953
+#: config/tc-m68k.c:5826
msgid "bad format of OPT NEST=depth"
msgstr "felaktig format för OPT NEST=djup"
-#: config/tc-m68k.c:6009
+#: config/tc-m68k.c:5882
msgid "missing label"
msgstr "saknar etikett"
-#: config/tc-m68k.c:6035
+#: config/tc-m68k.c:5908
#, c-format
msgid "bad register list: %s"
msgstr "felaktig registerlista: %s"
-#: config/tc-m68k.c:6133
+#: config/tc-m68k.c:6006
msgid "restore without save"
msgstr "återställning utan lagring"
-#: config/tc-m68k.c:6287 config/tc-m68k.c:6657
+#: config/tc-m68k.c:6160 config/tc-m68k.c:6530
msgid "syntax error in structured control directive"
msgstr "syntaxfel i strukturerat villkorsdirektiv"
-#: config/tc-m68k.c:6332
+#: config/tc-m68k.c:6205
msgid "missing condition code in structured control directive"
msgstr "saknar villkorskod i strukturerat kontrolldirektiv"
-#: config/tc-m68k.c:6403
+#: config/tc-m68k.c:6276
#, c-format
msgid "Condition <%c%c> in structured control directive can not be encoded correctly"
msgstr "Villkod <%c%c> i strukturerat kontrolldirektiv kan inte kodas korrekt"
-#: config/tc-m68k.c:6699
+#: config/tc-m68k.c:6572
msgid "missing then"
msgstr "saknar then"
-#: config/tc-m68k.c:6780
+#: config/tc-m68k.c:6653
msgid "else without matching if"
msgstr "else utan matchande if"
-#: config/tc-m68k.c:6813
+#: config/tc-m68k.c:6686
msgid "endi without matching if"
msgstr "endi utan matchande if"
-#: config/tc-m68k.c:6853
+#: config/tc-m68k.c:6726
msgid "break outside of structured loop"
msgstr "break utanför strukturerad loop"
-#: config/tc-m68k.c:6891
+#: config/tc-m68k.c:6764
msgid "next outside of structured loop"
msgstr "next utanför strukturerad loop"
-#: config/tc-m68k.c:6942
+#: config/tc-m68k.c:6815
msgid "missing ="
msgstr "saknar ="
-#: config/tc-m68k.c:6980
+#: config/tc-m68k.c:6853
msgid "missing to or downto"
msgstr "saknar to eller downto"
-#: config/tc-m68k.c:7016 config/tc-m68k.c:7050 config/tc-m68k.c:7264
+#: config/tc-m68k.c:6889 config/tc-m68k.c:6923 config/tc-m68k.c:7137
msgid "missing do"
msgstr "saknar do"
-#: config/tc-m68k.c:7151
+#: config/tc-m68k.c:7024
msgid "endf without for"
msgstr "endf utan for"
-#: config/tc-m68k.c:7205
+#: config/tc-m68k.c:7078
msgid "until without repeat"
msgstr "until utan repeat"
-#: config/tc-m68k.c:7299
+#: config/tc-m68k.c:7172
msgid "endw without while"
msgstr "endw utan while"
-#: config/tc-m68k.c:7332 config/tc-m68k.c:7360
+#: config/tc-m68k.c:7205 config/tc-m68k.c:7233
msgid "already assembled instructions"
msgstr "redan assemblerade instruktioner"
-#: config/tc-m68k.c:7437
+#: config/tc-m68k.c:7310
#, c-format
msgid "`%s' is deprecated, use `%s'"
msgstr "”%s” är föråldrat, använd ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:7456
+#: config/tc-m68k.c:7329
#, c-format
msgid "cpu `%s' unrecognized"
msgstr "okänd cpu ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:7475
+#: config/tc-m68k.c:7348
#, c-format
msgid "architecture `%s' unrecognized"
msgstr "okänd arkitektur ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:7496
+#: config/tc-m68k.c:7369
#, c-format
msgid "extension `%s' unrecognized"
msgstr "okänd utökning ”%s”"
-#: config/tc-m68k.c:7615
+#: config/tc-m68k.c:7484
#, c-format
msgid "option `-A%s' is deprecated: use `-%s'"
msgstr "flaggan ”-A%s” är föråldrad: använd ”-%s”"
-#: config/tc-m68k.c:7648
+#: config/tc-m68k.c:7517
msgid "architecture features both enabled and disabled"
msgstr "arkitekturfunktioner både aktiverade och inaktiverade"
-#: config/tc-m68k.c:7675
+#: config/tc-m68k.c:7544
msgid "selected processor does not have all features of selected architecture"
msgstr "vald processor har inte alla funktioner för den valda arkitekturen"
-#: config/tc-m68k.c:7684
+#: config/tc-m68k.c:7553
msgid "m68k and cf features both selected"
msgstr "m68k- och cf-funktioner är båda valda"
-#: config/tc-m68k.c:7696
+#: config/tc-m68k.c:7565
msgid "68040 and 68851 specified; mmu instructions may assemble incorrectly"
msgstr "68040 och 68851 angiven; mmu-instruktioner kan assemblera felaktigt"
-#: config/tc-m68k.c:7728
+#: config/tc-m68k.c:7597
#, c-format
msgid ""
"-march=<arch>\t\tset architecture\n"
@@ -10708,13 +10894,13 @@ msgstr ""
"-march=<ark>\t\tställ in arkitektur\n"
"-mcpu=<cpu>\t\tstll in cpu [standard %s]\n"
-#: config/tc-m68k.c:7733
+#: config/tc-m68k.c:7602
#, fuzzy, c-format
#| msgid "-m[no-]%-16s enable/disable%s architecture extension\n"
msgid "-m[no-]%-16s enable/disable %s architecture extension\n"
msgstr "-m[no-]%-16s aktivera/inaktivera %s-arkitektur utökning\n"
-#: config/tc-m68k.c:7739
+#: config/tc-m68k.c:7608
#, c-format
msgid ""
"-l\t\t\tuse 1 word for refs to undefined symbols [default 2]\n"
@@ -10741,42 +10927,49 @@ msgstr ""
"--disp-size-default-16\tförskjutning med okänd storlek är 16 bitar\n"
"--disp-size-default-32\tförskjutning med okänd storlek är 32 bitar (standard)\n"
-#: config/tc-m68k.c:7753
+#: config/tc-m68k.c:7622
#, c-format
msgid "Architecture variants are: "
msgstr "Arkitekturvarianter: "
-#: config/tc-m68k.c:7762
+#: config/tc-m68k.c:7631
#, c-format
msgid "Processor variants are: "
msgstr "Processorvarianter: "
-#: config/tc-m68k.c:7769 config/tc-xtensa.c:6337
+#: config/tc-m68k.c:7638 config/tc-xtensa.c:6386
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
-#: config/tc-m68k.c:7800
+#: config/tc-m68k.c:7669
#, c-format
msgid "Error %s in %s\n"
msgstr "Fel %s i %s\n"
-#: config/tc-m68k.c:7804
+#: config/tc-m68k.c:7673
#, c-format
msgid "Opcode(%d.%s): "
msgstr "Opkod(%d.%s): "
-#: config/tc-m68k.c:7962
+#: config/tc-m68k.c:7818
msgid "Not a defined coldfire architecture"
msgstr "Inte en definierad coldfire-arkitektur"
-#: config/tc-m68k.c:8138
+#: config/tc-m68k.c:7927 read.c:4548
+#, c-format
+msgid "%s relocations do not fit in %u byte"
+msgid_plural "%s relocations do not fit in %u bytes"
+msgstr[0] "%s-omlokaliseringar får inte plats i %u byte"
+msgstr[1] "%s-omlokaliseringar får inte plats i %u byte"
+
+#: config/tc-m68k.c:7995
#, c-format
msgid "Adjusted signed .word (%#lx) overflows: `switch'-statement too large."
msgstr "Justerade .word (%#lx)-överspill med tecken: ”switch”-sats för stor."
-#: config/tc-mcore.c:520 config/tc-microblaze.c:505 config/tc-microblaze.c:533
-#: config/tc-microblaze.c:570 config/tc-microblaze.c:582
+#: config/tc-mcore.c:520 config/tc-microblaze.c:515 config/tc-microblaze.c:543
+#: config/tc-microblaze.c:580 config/tc-microblaze.c:592
#, c-format
msgid "register expected, but saw '%.6s'"
msgstr "register förväntat, men såg ”%.6s”"
@@ -10790,18 +10983,6 @@ msgstr "kontrollregister förväntat, men såg ”%.6s”"
msgid "bad/missing psr specifier"
msgstr "felaktig/saknad psr-specificerare"
-#: config/tc-mcore.c:688
-msgid "more than 65K literal pools"
-msgstr "mer än 65K literalpooler"
-
-#: config/tc-mcore.c:742
-msgid "missing ']'"
-msgstr "saknar ”]”"
-
-#: config/tc-mcore.c:781
-msgid "operand must be a constant"
-msgstr "operand måste vara en konstant"
-
#: config/tc-mcore.c:783
#, c-format
msgid "operand must be absolute in range %u..%u, not %ld"
@@ -10815,11 +10996,11 @@ msgstr "operand måste vara en multipel av 4"
msgid "operand must be a multiple of 2"
msgstr "operand måste var en multipel av 2"
-#: config/tc-mcore.c:887 config/tc-microblaze.c:934
-#: config/tc-microblaze.c:1066 config/tc-microblaze.c:1098
-#: config/tc-microblaze.c:1551 config/tc-microblaze.c:1617
-#: config/tc-microblaze.c:1690 config/tc-microblaze.c:2102
-#: config/tc-microblaze.c:2149
+#: config/tc-mcore.c:887 config/tc-microblaze.c:948
+#: config/tc-microblaze.c:1080 config/tc-microblaze.c:1112
+#: config/tc-microblaze.c:1565 config/tc-microblaze.c:1631
+#: config/tc-microblaze.c:1704 config/tc-microblaze.c:2129
+#: config/tc-microblaze.c:2177
#, c-format
msgid "unknown opcode \"%s\""
msgstr "okänd opkod ”%s”"
@@ -10857,10 +11038,6 @@ msgstr "omedelbar är inte en tvåpotens"
msgid "translating bgeni to movi"
msgstr "översätter bgeni till movi"
-#: config/tc-mcore.c:1163
-msgid "translating mgeni to movi"
-msgstr "översätter mgeni till movi"
-
#: config/tc-mcore.c:1195
msgid "translating bmaski to movi"
msgstr "översätter bmaski till movi"
@@ -10898,10 +11075,6 @@ msgstr "sista register måste vara r7"
msgid "reg-reg expected"
msgstr "reg-reg förväntat"
-#: config/tc-mcore.c:1526
-msgid "second operand must be 1"
-msgstr "andra operanden måste vara 1"
-
#: config/tc-mcore.c:1547
msgid "zero used as immediate value"
msgstr "noll måste användas som omedelbart värde"
@@ -10914,12 +11087,12 @@ msgstr "dubblerad psr-bitspecificerare"
msgid "`af' must appear alone"
msgstr "”af” måste anges ensam"
-#: config/tc-mcore.c:1587 config/tc-microblaze.c:1728
+#: config/tc-mcore.c:1587 config/tc-microblaze.c:1742
#, c-format
msgid "unimplemented opcode \"%s\""
msgstr "oimplementerad opkod ”%s”"
-#: config/tc-mcore.c:1596 config/tc-microblaze.c:1737
+#: config/tc-mcore.c:1596 config/tc-microblaze.c:1751
#, c-format
msgid "ignoring operands: %s "
msgstr "hoppar över operande: %s "
@@ -10946,11 +11119,11 @@ msgstr ""
" -EB assemblera för ett system med rak byteordning (standard)\n"
" -EL assemblera för ett system med omvänd byteordning\n"
-#: config/tc-mcore.c:1705 config/tc-microblaze.c:1848
+#: config/tc-mcore.c:1705 config/tc-microblaze.c:1862
msgid "failed sanity check: short_jump"
msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll: short_jump"
-#: config/tc-mcore.c:1715 config/tc-microblaze.c:1858
+#: config/tc-mcore.c:1715 config/tc-microblaze.c:1872
msgid "failed sanity check: long_jump"
msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll: long_jump"
@@ -10959,39 +11132,35 @@ msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll: long_jump"
msgid "odd displacement at %x"
msgstr "udda justering vid %x"
-#. Variable not in small data read only segment accessed
-#. using small data read only anchor.
-#: config/tc-mcore.c:1923 config/tc-microblaze.c:1964
-#: config/tc-microblaze.c:2262 config/tc-microblaze.c:2285
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
-
#: config/tc-mcore.c:1950
-#, c-format
-msgid "odd distance branch (0x%lx bytes)"
-msgstr "udda förskjutningsgren (0x%lx byte)"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "odd distance branch (0x%lx bytes)"
+msgid "odd distance branch (0x%lx byte)"
+msgid_plural "odd distance branch (0x%lx bytes)"
+msgstr[0] "udda förskjutningsgren (0x%lx byte)"
+msgstr[1] "udda förskjutningsgren (0x%lx byte)"
-#: config/tc-mcore.c:1954
+#: config/tc-mcore.c:1957
#, c-format
msgid "pcrel for branch to %s too far (0x%lx)"
msgstr "pcrel för gren till %s för långt bort (0x%lx)"
-#: config/tc-mcore.c:1974
+#: config/tc-mcore.c:1977
#, c-format
msgid "pcrel for lrw/jmpi/jsri to %s too far (0x%lx)"
msgstr "pcrel för lrw/jmpi/jsri till %s för långt bort (0x%lx)"
-#: config/tc-mcore.c:1986
+#: config/tc-mcore.c:1989
#, c-format
msgid "pcrel for loopt too far (0x%lx)"
msgstr "pcrel för loopt för långt bort (0x%lx)"
-#: config/tc-mcore.c:2182 config/tc-microblaze.c:2429 config/tc-tic30.c:1386
+#: config/tc-mcore.c:2185 config/tc-microblaze.c:2462 config/tc-tic30.c:1386
#, c-format
msgid "Can not do %d byte %srelocation"
msgstr "Kan inte göra %d-byte %s-omlokalisering"
-#: config/tc-mcore.c:2184 config/tc-microblaze.c:2431 config/tc-tic30.c:1387
+#: config/tc-mcore.c:2187 config/tc-microblaze.c:2464 config/tc-tic30.c:1387
msgid "pc-relative "
msgstr "pc-relativ "
@@ -11498,870 +11667,876 @@ msgstr "kan inte assemblera DSP-instruktion, DSP-flagga inte inställd: %s"
msgid "cannot assemble FPU instruction, FPU option not set: %s"
msgstr "kan inte assemblera FPU-instruktion, FPU-flagga inte inställd: %s"
-#: config/tc-metag.c:6739 config/tc-nds32.c:6112
+#: config/tc-metag.c:6739 config/tc-nds32.c:7349
msgid "Bad call to md_atof()"
msgstr "Felaktigt anrop till md_atof()"
-#: config/tc-microblaze.c:510 config/tc-microblaze.c:539
-#: config/tc-microblaze.c:576
+#: config/tc-microblaze.c:237
+#, c-format
+msgid "Length of .lcomm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
+msgstr "Längden för .lcomm ”%s” är redan %ld. Ändrades inte till %ld."
+
+#: config/tc-microblaze.c:520 config/tc-microblaze.c:549
+#: config/tc-microblaze.c:586
#, c-format
msgid "Invalid register number at '%.6s'"
msgstr "Ogiltigt registernummer vid ”%.6s”"
-#: config/tc-microblaze.c:737
+#: config/tc-microblaze.c:751
msgid "operand must be a constant or a label"
msgstr "operand måste vara en konstant eller en etikett"
-#: config/tc-microblaze.c:746
+#: config/tc-microblaze.c:760
#, fuzzy, c-format
#| msgid "operand must be absolute in range %u..%u, not %ld"
msgid "operand must be absolute in range %lx..%lx, not %lx"
msgstr "operand måste vara ett heltal i intervallet %u..%u, inte %ld"
-#: config/tc-microblaze.c:948 config/tc-microblaze.c:955
-#: config/tc-microblaze.c:962 config/tc-microblaze.c:995
-#: config/tc-microblaze.c:1002 config/tc-microblaze.c:1008
-#: config/tc-microblaze.c:1121 config/tc-microblaze.c:1128
-#: config/tc-microblaze.c:1134 config/tc-microblaze.c:1165
-#: config/tc-microblaze.c:1172 config/tc-microblaze.c:1192
-#: config/tc-microblaze.c:1199 config/tc-microblaze.c:1219
-#: config/tc-microblaze.c:1226 config/tc-microblaze.c:1244
-#: config/tc-microblaze.c:1251 config/tc-microblaze.c:1273
-#: config/tc-microblaze.c:1280 config/tc-microblaze.c:1298
-#: config/tc-microblaze.c:1310 config/tc-microblaze.c:1328
-#: config/tc-microblaze.c:1345 config/tc-microblaze.c:1352
-#: config/tc-microblaze.c:1398 config/tc-microblaze.c:1405
-#: config/tc-microblaze.c:1451 config/tc-microblaze.c:1458
-#: config/tc-microblaze.c:1480 config/tc-microblaze.c:1487
-#: config/tc-microblaze.c:1507 config/tc-microblaze.c:1513
-#: config/tc-microblaze.c:1573 config/tc-microblaze.c:1579
-#: config/tc-microblaze.c:1639 config/tc-microblaze.c:1713
+#: config/tc-microblaze.c:962 config/tc-microblaze.c:969
+#: config/tc-microblaze.c:976 config/tc-microblaze.c:1009
+#: config/tc-microblaze.c:1016 config/tc-microblaze.c:1022
+#: config/tc-microblaze.c:1135 config/tc-microblaze.c:1142
+#: config/tc-microblaze.c:1148 config/tc-microblaze.c:1179
+#: config/tc-microblaze.c:1186 config/tc-microblaze.c:1206
+#: config/tc-microblaze.c:1213 config/tc-microblaze.c:1233
+#: config/tc-microblaze.c:1240 config/tc-microblaze.c:1258
+#: config/tc-microblaze.c:1265 config/tc-microblaze.c:1287
+#: config/tc-microblaze.c:1294 config/tc-microblaze.c:1312
+#: config/tc-microblaze.c:1324 config/tc-microblaze.c:1342
+#: config/tc-microblaze.c:1359 config/tc-microblaze.c:1366
+#: config/tc-microblaze.c:1412 config/tc-microblaze.c:1419
+#: config/tc-microblaze.c:1465 config/tc-microblaze.c:1472
+#: config/tc-microblaze.c:1494 config/tc-microblaze.c:1501
+#: config/tc-microblaze.c:1521 config/tc-microblaze.c:1527
+#: config/tc-microblaze.c:1587 config/tc-microblaze.c:1593
+#: config/tc-microblaze.c:1653 config/tc-microblaze.c:1727
msgid "Error in statement syntax"
msgstr "Fel i satssyntax"
-#: config/tc-microblaze.c:968 config/tc-microblaze.c:970
-#: config/tc-microblaze.c:972 config/tc-microblaze.c:1012
-#: config/tc-microblaze.c:1014 config/tc-microblaze.c:1138
-#: config/tc-microblaze.c:1140 config/tc-microblaze.c:1178
-#: config/tc-microblaze.c:1180 config/tc-microblaze.c:1205
-#: config/tc-microblaze.c:1207 config/tc-microblaze.c:1232
-#: config/tc-microblaze.c:1255 config/tc-microblaze.c:1286
-#: config/tc-microblaze.c:1316 config/tc-microblaze.c:1334
-#: config/tc-microblaze.c:1464 config/tc-microblaze.c:1466
-#: config/tc-microblaze.c:1493 config/tc-microblaze.c:1495
-#: config/tc-microblaze.c:1517 config/tc-microblaze.c:1583
-#: config/tc-microblaze.c:1645
+#: config/tc-microblaze.c:982 config/tc-microblaze.c:984
+#: config/tc-microblaze.c:986 config/tc-microblaze.c:1026
+#: config/tc-microblaze.c:1028 config/tc-microblaze.c:1152
+#: config/tc-microblaze.c:1154 config/tc-microblaze.c:1192
+#: config/tc-microblaze.c:1194 config/tc-microblaze.c:1219
+#: config/tc-microblaze.c:1221 config/tc-microblaze.c:1246
+#: config/tc-microblaze.c:1269 config/tc-microblaze.c:1300
+#: config/tc-microblaze.c:1330 config/tc-microblaze.c:1348
+#: config/tc-microblaze.c:1478 config/tc-microblaze.c:1480
+#: config/tc-microblaze.c:1507 config/tc-microblaze.c:1509
+#: config/tc-microblaze.c:1531 config/tc-microblaze.c:1597
+#: config/tc-microblaze.c:1659
msgid "Cannot use special register with this instruction"
msgstr "Kan inte använda specialregister med denna funktion"
-#: config/tc-microblaze.c:1022
+#: config/tc-microblaze.c:1036
msgid "lmi pseudo instruction should not use a label in imm field"
msgstr "lmi-pseudoinstruktion bör inte använda en etikett i imm-fältet"
-#: config/tc-microblaze.c:1024
+#: config/tc-microblaze.c:1038
msgid "smi pseudo instruction should not use a label in imm field"
msgstr "smi-pseudoinstruktion borde inte använda en etikett i imm-fältet"
-#: config/tc-microblaze.c:1143
+#: config/tc-microblaze.c:1157
msgid "Symbol used as immediate for shift instruction"
msgstr "Symbol använd som omedelbar för skiftinstruktion"
-#: config/tc-microblaze.c:1152
+#: config/tc-microblaze.c:1166
#, c-format
msgid "Shift value > 32. using <value %% 32>"
msgstr "Skiftvärde > 32. använder <värde %% 32>"
-#: config/tc-microblaze.c:1258
+#: config/tc-microblaze.c:1272
msgid "Symbol used as immediate value for msrset/msrclr instructions"
msgstr "Symbol använd som omedelbart värde för msrset/msrclr-instruktioner"
-#: config/tc-microblaze.c:1387 config/tc-microblaze.c:1440
+#: config/tc-microblaze.c:1401 config/tc-microblaze.c:1454
msgid "invalid value for special purpose register"
msgstr "ogiltigt värde för specialsyftesregister"
-#: config/tc-microblaze.c:1653
+#: config/tc-microblaze.c:1667
msgid "An IMM instruction should not be present in the .s file"
msgstr "En IMM-instruktion bör inte finnas i .s-filen"
-#: config/tc-microblaze.c:1715
+#: config/tc-microblaze.c:1729
msgid "Symbol used as immediate for mbar instruction"
msgstr "Symbolen använd som omedelbar för mbar-instruktion"
-#: config/tc-microblaze.c:1721
+#: config/tc-microblaze.c:1735
#, c-format
msgid "Immediate value for mbar > 32. using <value %% 32>"
msgstr "Omedelbart värde för mbar > 32. använder <värde %% 32>"
-#: config/tc-microblaze.c:1798
+#: config/tc-microblaze.c:1812
msgid "Bad call to MD_NTOF()"
msgstr "Felaktigt anrop till MD_NTOF()"
-#: config/tc-microblaze.c:2055
+#: config/tc-microblaze.c:2081
#, c-format
msgid "pcrel for branch to %s too far (0x%x)"
msgstr "pcrel för gren till %s för långt bort (0x%x)"
#. We know the abs value: Should never happen.
-#: config/tc-microblaze.c:2210
+#: config/tc-microblaze.c:2238
msgid "Absolute PC-relative value in relaxation code. Assembler error....."
msgstr "Absolut PC-relativt värde i lättnadskod. Assembleringsfel…"
#. Cannot have a PC-relative branch to a diff segment.
-#: config/tc-microblaze.c:2224
+#: config/tc-microblaze.c:2252
#, c-format
msgid "PC relative branch to label %s which is not in the instruction space"
msgstr "PC-relativ gren till etikett %s vilken inte finns i instruktionsrymden"
-#: config/tc-microblaze.c:2265
+#: config/tc-microblaze.c:2295
msgid "Variable is accessed using small data read only anchor, but it is not in the small data read only section"
msgstr "Åtkomst av variabel använder skrivskyddat ankare liten dataläsning, men det är inte i den skrivskyddade sektionen för liten data"
-#: config/tc-microblaze.c:2288
+#: config/tc-microblaze.c:2318
msgid "Variable is accessed using small data read write anchor, but it is not in the small data read write section"
msgstr "Åtkomst av variabel använder ankare för läsning/skrivning för liten dataläsning, men det är inte i sektionen för läsning/skrivning för liten data"
-#: config/tc-microblaze.c:2297
+#: config/tc-microblaze.c:2327
msgid "Incorrect fr_opcode value in frag. Internal error....."
msgstr "Felaktigt fr_opcode-värde i frag. Internt fel…"
#. We know the abs value: Should never happen.
-#: config/tc-microblaze.c:2304
+#: config/tc-microblaze.c:2334
msgid "Absolute value in relaxation code. Assembler error....."
msgstr "Absolutvärd i lättnadskod. Assemblerfel…"
-#: config/tc-mips.c:2046
+#: config/tc-mips.c:2145
#, c-format
msgid "the %d-bit %s architecture does not support the `%s' extension"
msgstr "%d-bitars %s-arkitektur har inte stöd för ”%s”-utökningen"
-#: config/tc-mips.c:2049
+#: config/tc-mips.c:2148
#, c-format
msgid "the `%s' extension requires %s%d revision %d or greater"
msgstr "”%s”-utökning kräver %s%d revision %d eller störe"
-#: config/tc-mips.c:2058
+#: config/tc-mips.c:2157
#, c-format
msgid "the `%s' extension was removed in %s%d revision %d"
msgstr "”%s”-utökning togs bort i %s%d revision %d"
-#: config/tc-mips.c:2067
+#: config/tc-mips.c:2166
#, c-format
msgid "the `%s' extension requires 64-bit FPRs"
msgstr "”%s”-utökningen kräver 64-bitars FPR:er"
-#: config/tc-mips.c:2885 config/tc-mips.c:16069
+#: config/tc-mips.c:3009 config/tc-mips.c:16354
#, c-format
msgid "unrecognized register name `%s'"
msgstr "okänt registernamn ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:3112
+#: config/tc-mips.c:3236
msgid "invalid register range"
msgstr "ogiltigt registerintervall"
-#: config/tc-mips.c:3140
+#: config/tc-mips.c:3264
msgid "vector element must be constant"
msgstr "vektorelement måste vara konstant"
-#: config/tc-mips.c:3150
+#: config/tc-mips.c:3274
msgid "missing `]'"
msgstr "saknar ”]”"
-#: config/tc-mips.c:3364
+#: config/tc-mips.c:3497
#, c-format
msgid "internal: bad mips opcode (mask error): %s %s"
msgstr "internt: felaktig mips-opkod (maskfel):%s %s"
-#: config/tc-mips.c:3391
+#: config/tc-mips.c:3524
#, c-format
msgid "internal: unknown operand type: %s %s"
msgstr "internt: okänd operandtyp: %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3416
+#: config/tc-mips.c:3557
#, c-format
msgid "internal: bad mips opcode (bits 0x%08lx doubly defined): %s %s"
msgstr "internt: felaktig mips-opkod (bitar 0x%08lx definierade dubbelt): %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3424
+#: config/tc-mips.c:3565
#, c-format
msgid "internal: bad mips opcode (bits 0x%08lx undefined): %s %s"
msgstr "internt: felaktig mips-opkod (bitar 0x%08lx odefinierade): %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3431
+#: config/tc-mips.c:3572
#, c-format
msgid "internal: bad mips opcode (bits 0x%08lx defined): %s %s"
msgstr "internt: felaktig mips-opkod (bitar 0x%08lx definierade): %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3466
+#: config/tc-mips.c:3607
#, c-format
msgid "internal error: bad microMIPS opcode (incorrect length: %u): %s %s"
msgstr "internt fel: felaktig microMIPS-opkod (felaktig längd: %u): %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3474
+#: config/tc-mips.c:3615
#, c-format
msgid "internal error: bad microMIPS opcode (opcode/length mismatch): %s %s"
msgstr "internt fel: felaktig microMIPS-opkod (opkod/längd stämmer inte): %s %s"
-#: config/tc-mips.c:3500
+#: config/tc-mips.c:3641
msgid "-G may not be used in position-independent code"
msgstr "-G får inte användas i positionsoberoende kod"
-#: config/tc-mips.c:3506
+#: config/tc-mips.c:3647
#, fuzzy
#| msgid "pc may not be used with write-back"
msgid "-G may not be used with abicalls"
msgstr "pc kan inte användas med återskrivning"
#. Probably a memory allocation problem? Give up now.
-#: config/tc-mips.c:3526 config/tc-mips.c:3617
+#: config/tc-mips.c:3667 config/tc-mips.c:3758
msgid "broken assembler, no assembly attempted"
msgstr "trasig assembler, försökte inte assemblera"
-#: config/tc-mips.c:3556 config/tc-mips.c:3585
+#: config/tc-mips.c:3697 config/tc-mips.c:3726
#, c-format
msgid "internal: can't hash `%s': %s"
msgstr "internt: kan inte hasha ”%s”: %s"
-#: config/tc-mips.c:3767
+#: config/tc-mips.c:3908
#, c-format
msgid ".gnu_attribute %d,%d is incompatible with `%s'"
msgstr ".gnu_attribute %d,%d är inkompatibelt med ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:3774
+#: config/tc-mips.c:3915
#, c-format
msgid ".gnu_attribute %d,%d requires `%s'"
msgstr ".gnu_attribute %d,%d kräver ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:3835
+#: config/tc-mips.c:3976
#, c-format
msgid ".gnu_attribute %d,%d is no longer supported"
msgstr ".gnu_attribute %d,%d stöds inte längre"
-#: config/tc-mips.c:3844
+#: config/tc-mips.c:3985
#, c-format
msgid ".gnu_attribute %d,%d is not a recognized floating-point ABI"
msgstr ".gnu_attribute %d,%d är inte ett igenkänt flyttals-ABI"
-#: config/tc-mips.c:3857
+#: config/tc-mips.c:3998
msgid "`gp=64' used with a 32-bit processor"
msgstr "”gp=64” använt med en 32-bitarsprocessor"
-#: config/tc-mips.c:3860
+#: config/tc-mips.c:4001
msgid "`gp=32' used with a 64-bit ABI"
msgstr "”gp=32” använt med ett 64-bitars-ABI"
-#: config/tc-mips.c:3863
+#: config/tc-mips.c:4004
msgid "`gp=64' used with a 32-bit ABI"
msgstr "”gp=64” använt med ett 32-bitars-ABI"
-#: config/tc-mips.c:3870
+#: config/tc-mips.c:4011
msgid "`fp=xx' used with a cpu lacking ldc1/sdc1 instructions"
msgstr "”fp=xx” använt med en cpu som saknar ldc1/sdc1-instruktioner"
-#: config/tc-mips.c:3872
+#: config/tc-mips.c:4013
msgid "`fp=xx' cannot be used with `singlefloat'"
msgstr "”fp=xx” kan inte använda smed ”singlefloat”"
-#: config/tc-mips.c:3876
+#: config/tc-mips.c:4017
msgid "`fp=64' used with a 32-bit fpu"
msgstr "”fp=64” använt med en 32-bitars-fpu"
-#: config/tc-mips.c:3880
+#: config/tc-mips.c:4021
msgid "`fp=64' used with a 32-bit ABI"
msgstr "”fp=64” använt med ett 32-bitars-ABI"
-#: config/tc-mips.c:3885
+#: config/tc-mips.c:4026
msgid "`fp=32' used with a 64-bit ABI"
msgstr "”fp=32” använt med ett 64-bitars-API"
-#: config/tc-mips.c:3887
+#: config/tc-mips.c:4028
msgid "`fp=32' used with a MIPS R6 cpu"
msgstr "”fp=32” använt med en MIPS R6-cpu"
-#: config/tc-mips.c:3890
+#: config/tc-mips.c:4031
msgid "Unknown size of floating point registers"
msgstr "Okänd storlek på flyttalsregister"
-#: config/tc-mips.c:3895
+#: config/tc-mips.c:4036
msgid "`nooddspreg` cannot be used with a 64-bit ABI"
msgstr "”nooddspreg” kan inte användas med ett 64-bitars-ABI"
-#: config/tc-mips.c:3898 config/tc-mips.c:3902
+#: config/tc-mips.c:4039 config/tc-mips.c:4043
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%s' can not be used with `%s'"
msgid "`%s' cannot be used with `%s'"
msgstr "”%s” kan inte användas med ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:3907
+#: config/tc-mips.c:4048
#, c-format
msgid "branch relaxation is not supported in `%s'"
msgstr "grenlättnad stöds inte i ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:3987
+#: config/tc-mips.c:4128
msgid "trap exception not supported at ISA 1"
msgstr "fällundantag stöds inte i vid ISA 1"
-#: config/tc-mips.c:4000 config/tc-mips.c:16949
+#: config/tc-mips.c:4141 config/tc-mips.c:17234
#, c-format
msgid "`%s' does not support legacy NaN"
msgstr "”%s” har inte stöd för föråldrat NaN"
-#: config/tc-mips.c:4047
+#: config/tc-mips.c:4188
#, c-format
msgid "returned from mips_ip(%s) insn_opcode = 0x%x\n"
msgstr "returnerad från mips_ip(%s) insn_opcode = 0x%x\n"
-#: config/tc-mips.c:4748
+#: config/tc-mips.c:4893
#, c-format
msgid "operand %d out of range"
msgstr "operand %d utanför intervall"
-#: config/tc-mips.c:4756
+#: config/tc-mips.c:4901
#, c-format
msgid "operand %d must be constant"
msgstr "operand %d måste vara konstant"
-#: config/tc-mips.c:4800 read.c:4327 read.c:5294 write.c:263 write.c:1012
+#: config/tc-mips.c:4945 read.c:4316 read.c:5162 write.c:265 write.c:1026
msgid "register value used as expression"
msgstr "registervärde använt som uttryck"
-#: config/tc-mips.c:4813
+#: config/tc-mips.c:4958
#, c-format
msgid "operand %d must be an immediate expression"
msgstr "operand %d måste vara ett omedelbart uttryck"
-#: config/tc-mips.c:4932 config/tc-mips.c:4934
+#: config/tc-mips.c:5079 config/tc-mips.c:5081
#, c-format
msgid "float register should be even, was %d"
msgstr "flyttalsregister bör vara jämnt, var %d"
-#: config/tc-mips.c:4947
+#: config/tc-mips.c:5094
#, c-format
msgid "condition code register should be even for %s, was %d"
msgstr "villkorskodsregister bör vara jämnt för %s, var %d"
-#: config/tc-mips.c:4952
+#: config/tc-mips.c:5099
#, c-format
msgid "condition code register should be 0 or 4 for %s, was %d"
msgstr "villkorskodsregister bör vara 0 eller 4 för %s, var %d"
-#: config/tc-mips.c:5261
+#: config/tc-mips.c:5420
msgid "invalid performance register"
msgstr "ogiltigt prestandaregister"
-#: config/tc-mips.c:5357
+#: config/tc-mips.c:5516
msgid "the source register must not be $0"
msgstr "källregister får inte vara $0"
-#: config/tc-mips.c:5597
+#: config/tc-mips.c:5792
msgid "missing frame size"
msgstr "saknar ramstorlek"
-#: config/tc-mips.c:5602
+#: config/tc-mips.c:5797
msgid "frame size specified twice"
msgstr "ramstorlek angiven två gånger"
-#: config/tc-mips.c:5607
+#: config/tc-mips.c:5802
msgid "invalid frame size"
msgstr "ogiltig ramstorlek"
-#: config/tc-mips.c:5645
+#: config/tc-mips.c:5842
#, c-format
msgid "operand %d must be an immediate"
msgstr "operand %d måste vara en omedelbar"
-#: config/tc-mips.c:5660
+#: config/tc-mips.c:5857
msgid "invalid element selector"
msgstr "ogiltigt elementväljare"
-#: config/tc-mips.c:5673
+#: config/tc-mips.c:5870
#, c-format
msgid "operand %d must be scalar"
msgstr "operand %d måste vara skalär"
-#: config/tc-mips.c:5833
+#: config/tc-mips.c:6047
msgid "floating-point expression required"
msgstr "flyttalsuttryck krävs"
-#: config/tc-mips.c:5933
+#: config/tc-mips.c:6147
#, c-format
msgid "cannot use `%s' in this section"
msgstr "kan inte använda ”%s” i denna sektion"
-#: config/tc-mips.c:6077
+#: config/tc-mips.c:6294
msgid "used $at without \".set noat\""
msgstr "$at använt utan ”.set noat”"
-#: config/tc-mips.c:6079
+#: config/tc-mips.c:6296
#, c-format
msgid "used $%u with \".set at=$%u\""
msgstr "$%u använt med ”.set at=$%u”"
-#: config/tc-mips.c:7108
+#: config/tc-mips.c:7337
#, c-format
msgid "wrong size instruction in a %u-bit branch delay slot"
msgstr "felaktig instruktionsstorlek i en %u-bitarsgrenhopplucka"
-#: config/tc-mips.c:7128 config/tc-mips.c:7138 config/tc-mips.c:15375
+#: config/tc-mips.c:7357 config/tc-mips.c:7367 config/tc-mips.c:15660
#, c-format
msgid "jump to misaligned address (0x%lx)"
msgstr "hopp till feljusterad adress (0x%lx)"
-#: config/tc-mips.c:7153 config/tc-mips.c:7173 config/tc-mips.c:7190
-#: config/tc-mips.c:8701 config/tc-mips.c:15229 config/tc-mips.c:15236
-#: config/tc-mips.c:15630 config/tc-mips.c:18380
+#: config/tc-mips.c:7382 config/tc-mips.c:7402 config/tc-mips.c:7419
+#: config/tc-mips.c:8969 config/tc-mips.c:15514 config/tc-mips.c:15521
+#: config/tc-mips.c:15915 config/tc-mips.c:18749
#, c-format
msgid "branch to misaligned address (0x%lx)"
msgstr "gren till feljusterad adress (0x%lx)"
-#: config/tc-mips.c:7159 config/tc-mips.c:7177 config/tc-mips.c:7194
-#: config/tc-mips.c:8704
+#: config/tc-mips.c:7388 config/tc-mips.c:7406 config/tc-mips.c:7423
+#: config/tc-mips.c:8972
#, c-format
msgid "branch address range overflow (0x%lx)"
msgstr "intervall överspill för grenadress (0x%lx)"
-#: config/tc-mips.c:7433 config/tc-mips.c:18408
+#: config/tc-mips.c:7668
msgid "extended instruction in delay slot"
msgstr "utökad instruktion i hopplucka"
-#: config/tc-mips.c:7895
+#: config/tc-mips.c:8132
msgid "source and destination must be different"
msgstr "källa och destination måste vara olika"
-#: config/tc-mips.c:7898
+#: config/tc-mips.c:8135
msgid "a destination register must be supplied"
msgstr "ett destinationsregister måste anges"
-#: config/tc-mips.c:7903
+#: config/tc-mips.c:8140
msgid "the source register must not be $31"
msgstr "källregistret får inte vara $31"
-#: config/tc-mips.c:8149 config/tc-mips.c:14015 config/tc-mips.c:18460
+#: config/tc-mips.c:8388 config/tc-mips.c:14284 config/tc-mips.c:18895
msgid "invalid unextended operand value"
msgstr "ogiltigt outökat operandvärde"
-#: config/tc-mips.c:8257
+#: config/tc-mips.c:8506
#, c-format
msgid "opcode not supported on this processor: %s (%s)"
msgstr "opkod stöds inte för denna processor: %s (%s)"
-#: config/tc-mips.c:8336
+#: config/tc-mips.c:8585
msgid "opcode not supported in the `insn32' mode"
msgstr "opkod stöds inte i ”insn32”-läge"
-#: config/tc-mips.c:8339
+#: config/tc-mips.c:8588
#, c-format
msgid "unrecognized %d-bit version of microMIPS opcode"
msgstr "okänd %d-bitarsversion av microMIPS-opkod"
-#: config/tc-mips.c:8395
+#: config/tc-mips.c:8644
#, fuzzy
#| msgid "unrecognized %d-bit version of microMIPS opcode"
msgid "unrecognized unextended version of MIPS16 opcode"
msgstr "okänd %d-bitarsversion av microMIPS-opkod"
-#: config/tc-mips.c:8398
+#: config/tc-mips.c:8647
#, fuzzy
#| msgid "unrecognized %d-bit version of microMIPS opcode"
msgid "unrecognized extended version of MIPS16 opcode"
msgstr "okänd %d-bitarsversion av microMIPS-opkod"
-#: config/tc-mips.c:8448
+#: config/tc-mips.c:8697 config/tc-mips.c:18766
msgid "macro instruction expanded into multiple instructions in a branch delay slot"
msgstr "makroinstruktion expanderad till multipla instruktioner i en grenhopplucka"
-#: config/tc-mips.c:8451
+#: config/tc-mips.c:8700 config/tc-mips.c:18774
msgid "macro instruction expanded into multiple instructions"
msgstr "makroinstruktion expandera till multipla instruktioner"
-#: config/tc-mips.c:8455
+#: config/tc-mips.c:8704
msgid "macro instruction expanded into a wrong size instruction in a 16-bit branch delay slot"
msgstr "makroinstruktion expanderad till instruktion med fel storlek i en 16-bitarsgrenhopplucka"
-#: config/tc-mips.c:8457
+#: config/tc-mips.c:8706
msgid "macro instruction expanded into a wrong size instruction in a 32-bit branch delay slot"
msgstr "makroinstruktion expanderad till instruktion med fel storlek i en 32-bitarsgrenhopplucka"
-#: config/tc-mips.c:8901
+#: config/tc-mips.c:9169
msgid "operand overflow"
msgstr "operandöverspill"
-#: config/tc-mips.c:8920 config/tc-mips.c:9504 config/tc-mips.c:13497
+#: config/tc-mips.c:9188 config/tc-mips.c:9772 config/tc-mips.c:13765
msgid "macro used $at after \".set noat\""
msgstr "makro använde $at efter ”.set noat”"
-#: config/tc-mips.c:9068 config/tc-mips.c:11836 config/tc-mips.c:12495
+#: config/tc-mips.c:9336 config/tc-mips.c:12104 config/tc-mips.c:12763
#, c-format
msgid "number (0x%s) larger than 32 bits"
msgstr "tal (0x%s) större än 32 bitar"
-#: config/tc-mips.c:9088
+#: config/tc-mips.c:9356
msgid "number larger than 64 bits"
msgstr "tal större än 64 bitar"
-#: config/tc-mips.c:9382 config/tc-mips.c:9410 config/tc-mips.c:9448
-#: config/tc-mips.c:9493 config/tc-mips.c:12071 config/tc-mips.c:12110
-#: config/tc-mips.c:12149 config/tc-mips.c:12591 config/tc-mips.c:12643
+#: config/tc-mips.c:9650 config/tc-mips.c:9678 config/tc-mips.c:9716
+#: config/tc-mips.c:9761 config/tc-mips.c:12339 config/tc-mips.c:12378
+#: config/tc-mips.c:12417 config/tc-mips.c:12859 config/tc-mips.c:12911
msgid "PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"
msgstr "överspill för PIC-kodavstånd (max 16 bitar med tecken)"
-#: config/tc-mips.c:10021
+#: config/tc-mips.c:10289
#, c-format
msgid "BALIGN immediate not 0, 1, 2 or 3 (%lu)"
msgstr "BALIGN-omedelbar inte 0, 1, 2 eller 3 (%lu)"
#. result is always true
-#: config/tc-mips.c:10117
+#: config/tc-mips.c:10385
#, c-format
msgid "branch %s is always true"
msgstr "gren %s är alltid sann"
-#: config/tc-mips.c:10345 config/tc-mips.c:10455
+#: config/tc-mips.c:10613 config/tc-mips.c:10723
msgid "divide by zero"
msgstr "division med noll"
-#: config/tc-mips.c:10545
+#: config/tc-mips.c:10813
#, fuzzy
#| msgid "dla used to load 32-bit register"
msgid "dla used to load 32-bit register; recommend using la instead"
msgstr "dla använt för att ladda 32-bitarsregister"
-#: config/tc-mips.c:10549
+#: config/tc-mips.c:10817
#, fuzzy
#| msgid "la used to load 64-bit address"
msgid "la used to load 64-bit address; recommend using dla instead"
msgstr "la använt för att ladda 64-bitarsadress"
-#: config/tc-mips.c:10658 config/tc-riscv.c:918 config/tc-z80.c:732
+#: config/tc-mips.c:10926 config/tc-riscv.c:1075 config/tc-z80.c:732
msgid "offset too large"
msgstr "avstånd för stort"
-#: config/tc-mips.c:10832 config/tc-mips.c:11110
+#: config/tc-mips.c:11100 config/tc-mips.c:11378
msgid "PIC code offset overflow (max 32 signed bits)"
msgstr "överspill för PIC-kodsavstånd (max 32 bitar med tecken)"
-#: config/tc-mips.c:11180 config/tc-mips.c:11256
+#: config/tc-mips.c:11448 config/tc-mips.c:11524
#, c-format
msgid "opcode not supported in the `insn32' mode `%s'"
msgstr "opkod stöds inte i ”insn32”-läge ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:11208
+#: config/tc-mips.c:11476
msgid "MIPS PIC call to register other than $25"
msgstr "MIPS PIC-anrop till register annat än $25"
-#: config/tc-mips.c:11224 config/tc-mips.c:11235 config/tc-mips.c:11368
-#: config/tc-mips.c:11379
+#: config/tc-mips.c:11492 config/tc-mips.c:11503 config/tc-mips.c:11636
+#: config/tc-mips.c:11647
msgid "no .cprestore pseudo-op used in PIC code"
msgstr "ingen .cprestore-pseudo-op använd i PIC-kod"
-#: config/tc-mips.c:11229 config/tc-mips.c:11373
+#: config/tc-mips.c:11497 config/tc-mips.c:11641
msgid "no .frame pseudo-op used in PIC code"
msgstr "ingen .frame-pseudo-op använd i PIC-kod"
-#: config/tc-mips.c:11394
+#: config/tc-mips.c:11662
msgid "non-PIC jump used in PIC library"
msgstr "icke-PIC-hopp använd i PIC-bibliotek"
-#: config/tc-mips.c:12321
+#: config/tc-mips.c:12589
#, c-format
msgid "Unable to generate `%s' compliant code without mthc1"
msgstr "Kan inte generera ”%s”-överrensstämmande kod utan mthc1"
-#: config/tc-mips.c:13055
+#: config/tc-mips.c:13323
#, c-format
msgid "instruction %s: result is always false"
msgstr "instruktion %s: resultat är alltid falskt"
-#: config/tc-mips.c:13208
+#: config/tc-mips.c:13476
#, c-format
msgid "instruction %s: result is always true"
msgstr "instruktion %s: resultat är alltid sant"
#. FIXME: Check if this is one of the itbl macros, since they
#. are added dynamically.
-#: config/tc-mips.c:13493
+#: config/tc-mips.c:13761
#, c-format
msgid "macro %s not implemented yet"
msgstr "makro %s inte implementerat än"
-#: config/tc-mips.c:13838 config/tc-mips.c:13904 config/tc-mips.c:13915
-#: config/tc-score.c:2691 config/tc-score.c:2737
-msgid "unrecognized opcode"
-msgstr "okänd opkod"
-
-#: config/tc-mips.c:14025
+#: config/tc-mips.c:14294
msgid "extended operand requested but not required"
msgstr "utökad operand begärd men krävs inte"
-#: config/tc-mips.c:14034
+#: config/tc-mips.c:14303
msgid "operand value out of range for instruction"
msgstr "operandvärde utanför intervall för instruktion"
-#: config/tc-mips.c:14131
+#: config/tc-mips.c:14402
#, c-format
msgid "relocation %s isn't supported by the current ABI"
msgstr "omlokalisering %s stöds inte av aktuellt ABI"
-#: config/tc-mips.c:14187
+#: config/tc-mips.c:14458
msgid "unclosed '('"
msgstr "oavslutad ”(”"
-#: config/tc-mips.c:14253
+#: config/tc-mips.c:14524
#, c-format
msgid "a different %s was already specified, is now %s"
msgstr "en annan %s har redan angetts, är nu %s"
-#: config/tc-mips.c:14420
+#: config/tc-mips.c:14691
msgid "-mmicromips cannot be used with -mips16"
msgstr "-mmicromips kan inte använda smed -mips16"
-#: config/tc-mips.c:14435
+#: config/tc-mips.c:14706
msgid "-mips16 cannot be used with -micromips"
msgstr "-mips16 kan inte användas med -micromips"
-#: config/tc-mips.c:14586 config/tc-mips.c:14644
+#: config/tc-mips.c:14867 config/tc-mips.c:14925
msgid "no compiled in support for 64 bit object file format"
msgstr "ingen stöd inkompilerat för 64-bitars objektfilsformat"
-#: config/tc-mips.c:14651
+#: config/tc-mips.c:14932
#, c-format
msgid "invalid abi -mabi=%s"
msgstr "ogiltigt abi -mabi=%s"
-#: config/tc-mips.c:14691
+#: config/tc-mips.c:14972
#, c-format
msgid "invalid NaN setting -mnan=%s"
msgstr "ogiltig NaN-inställning -mnan=%s"
-#: config/tc-mips.c:14725
+#: config/tc-mips.c:15006
msgid "-G not supported in this configuration"
msgstr "-G stöds inte i denna konfiguration"
-#: config/tc-mips.c:14751
+#: config/tc-mips.c:15032
#, c-format
msgid "-%s conflicts with the other architecture options, which imply -%s"
msgstr "-%s står i konflikt med de andra arkitekturflaggorna, vilka medför -%s"
-#: config/tc-mips.c:14767
+#: config/tc-mips.c:15048
#, c-format
msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
msgstr "-march=%s är inte kompatibel med det valda ABI:t"
-#: config/tc-mips.c:15233 config/tc-mips.c:15624 config/tc-mips.c:18377
+#: config/tc-mips.c:15518 config/tc-mips.c:15909 config/tc-mips.c:18746
msgid "branch to a symbol in another ISA mode"
msgstr "hopp till en symbol i ett annat ISA-läge"
# sebras: addedn?
-#: config/tc-mips.c:15240 config/tc-mips.c:15381 config/tc-mips.c:15634
+#: config/tc-mips.c:15525 config/tc-mips.c:15666 config/tc-mips.c:15919
#, c-format
msgid "cannot encode misaligned addend in the relocatable field (0x%lx)"
msgstr "kan inte koda feljusterat tillägg i det omlokaliserbara fältet (0x%lx)"
-#: config/tc-mips.c:15277
+#: config/tc-mips.c:15562
msgid "PC-relative reference to a different section"
msgstr "PC-relativ referens till en annan sektion"
-#: config/tc-mips.c:15349 config/tc-riscv.c:1904
+#: config/tc-mips.c:15634 config/tc-riscv.c:2366
msgid "TLS relocation against a constant"
msgstr "TLS-omlokalisering mot en konstant"
-#: config/tc-mips.c:15369
+#: config/tc-mips.c:15654
msgid "jump to a symbol in another ISA mode"
msgstr "hopp till en symbol i ett annat ISA-läge"
-#: config/tc-mips.c:15372
+#: config/tc-mips.c:15657
#, fuzzy
#| msgid "ADRL used for a symbol not defined in the same file"
msgid "JALX to a symbol in the same ISA mode"
msgstr "ADRL använt för en symbol som inte definierats i samma fil"
-#: config/tc-mips.c:15457
+#: config/tc-mips.c:15742
msgid "unsupported constant in relocation"
msgstr "konstant i omlokalisering stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:15529
+#: config/tc-mips.c:15814
#, fuzzy, c-format
#| msgid "PC-relative access to misaligned address (%lx)"
msgid "PC-relative access using misaligned symbol (%lx)"
msgstr "PC-relativ åtkomst till feljusterad adress (%lx)"
-#: config/tc-mips.c:15533
+#: config/tc-mips.c:15818
#, fuzzy, c-format
#| msgid "PC-relative access to misaligned address (%lx)"
msgid "PC-relative access using misaligned offset (%lx)"
msgstr "PC-relativ åtkomst till feljusterad adress (%lx)"
-#: config/tc-mips.c:15546 config/tc-mips.c:15565
+#: config/tc-mips.c:15831 config/tc-mips.c:15850
#, fuzzy
#| msgid "relative address out of range"
msgid "PC-relative access out of range"
msgstr "relativ adress utanför intervall"
-#: config/tc-mips.c:15552
+#: config/tc-mips.c:15837
#, c-format
msgid "PC-relative access to misaligned address (%lx)"
msgstr "PC-relativ åtkomst till feljusterad adress (%lx)"
-#: config/tc-mips.c:15719
+#: config/tc-mips.c:16004
#, c-format
msgid "alignment too large, %d assumed"
msgstr "justering för stor, %d antaget"
-#: config/tc-mips.c:15722
+#: config/tc-mips.c:16007
msgid "alignment negative, 0 assumed"
msgstr "justering negativ, 0 antaget"
-#: config/tc-mips.c:15964
+#: config/tc-mips.c:16249
#, c-format
msgid "%s: no such section"
msgstr "%s: ingen sådan sektion"
-#: config/tc-mips.c:16005
+#: config/tc-mips.c:16290
#, c-format
msgid ".option pic%d not supported"
msgstr ".option pic%d stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:16007
+#: config/tc-mips.c:16292
#, fuzzy, c-format
#| msgid ".option pic%d not supported"
msgid ".option pic%d not supported in VxWorks PIC mode"
msgstr ".option pic%d stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:16019 config/tc-mips.c:16356
+#: config/tc-mips.c:16304 config/tc-mips.c:16641
msgid "-G may not be used with SVR4 PIC code"
msgstr "-G kan inte användas med SVR4 PIC-kod"
-#: config/tc-mips.c:16025
+#: config/tc-mips.c:16310
#, c-format
msgid "unrecognized option \"%s\""
msgstr "okänd flagga ”%s”"
-#: config/tc-mips.c:16131
+#: config/tc-mips.c:16416
#, c-format
msgid "unknown architecture %s"
msgstr "okänd arkitektur %s"
-#: config/tc-mips.c:16145 config/tc-mips.c:16307
+#: config/tc-mips.c:16430 config/tc-mips.c:16592
#, c-format
msgid "unknown ISA level %s"
msgstr "okänd ISA-nivå %s"
-#: config/tc-mips.c:16154
+#: config/tc-mips.c:16439
#, c-format
msgid "unknown ISA or architecture %s"
msgstr "okänd ISA eller arktitektur %s"
-#: config/tc-mips.c:16213
+#: config/tc-mips.c:16498
msgid "`noreorder' must be set before `nomacro'"
msgstr "”noreorder” måste ställas in innan ”nomacro”"
-#: config/tc-mips.c:16242
+#: config/tc-mips.c:16527
msgid ".set pop with no .set push"
msgstr ".set pop utan .set push"
-#: config/tc-mips.c:16261
+#: config/tc-mips.c:16546
#, c-format
msgid "tried to set unrecognized symbol: %s\n"
msgstr "försökte att ställa in okänd symbol: %s\n"
-#: config/tc-mips.c:16334
+#: config/tc-mips.c:16619
#, c-format
msgid ".module used with unrecognized symbol: %s\n"
msgstr ".module använt med okänd symbol: %s\n"
-#: config/tc-mips.c:16340
+#: config/tc-mips.c:16625
msgid ".module is not permitted after generating code"
msgstr ".module är inte tillåtet efter att ha genererat kod"
-#: config/tc-mips.c:16400 config/tc-mips.c:16479 config/tc-mips.c:16583
-#: config/tc-mips.c:16613 config/tc-mips.c:16662
+#: config/tc-mips.c:16685 config/tc-mips.c:16764 config/tc-mips.c:16868
+#: config/tc-mips.c:16898 config/tc-mips.c:16947
#, c-format
msgid "%s not supported in MIPS16 mode"
msgstr "%s stöds inte i MIPS16-läge"
-#: config/tc-mips.c:16407
+#: config/tc-mips.c:16692
msgid ".cpload not in noreorder section"
msgstr ".cpload är inte i noreorder-sektion"
-#: config/tc-mips.c:16488 config/tc-mips.c:16507
+#: config/tc-mips.c:16773 config/tc-mips.c:16792
msgid "missing argument separator ',' for .cpsetup"
msgstr "saknar argumentseparator ”,” för .cpsetup"
-#: config/tc-mips.c:16705
+#: config/tc-mips.c:16990
#, c-format
msgid "unsupported use of %s"
msgstr "felaktig användning av %s stöd inte"
-#: config/tc-mips.c:16796
+#: config/tc-mips.c:17081
msgid "unsupported use of .gpword"
msgstr "felaktig användning av .gpword stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:16834
+#: config/tc-mips.c:17119
msgid "unsupported use of .gpdword"
msgstr "felaktig användning av .gpdword stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:16866
+#: config/tc-mips.c:17151
msgid "unsupported use of .ehword"
msgstr "felaktig användning av .ehword stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:16953
+#: config/tc-mips.c:17238
msgid "bad .nan directive"
msgstr "felaktigt .nan-direktiv"
-#: config/tc-mips.c:17001
+#: config/tc-mips.c:17287
#, c-format
msgid "ignoring attempt to redefine symbol %s"
msgstr "hoppar över försökt att omdefiniera symbol %s"
-#: config/tc-mips.c:17016 ecoff.c:3372
+#: config/tc-mips.c:17302 ecoff.c:3372
msgid "bad .weakext directive"
msgstr "felaktigt .weakext-direktiv"
-#: config/tc-mips.c:17891 config/tc-mips.c:18173
+#: config/tc-mips.c:18271 config/tc-mips.c:18548
msgid "relaxed out-of-range branch into a jump"
msgstr "lättade gren utanför intervall till ett hopp"
-#: config/tc-mips.c:18437 config/tc-xtensa.c:1663 config/tc-xtensa.c:1939
+#: config/tc-mips.c:18770
+#, fuzzy
+#| msgid "extended instruction in delay slot"
+msgid "extended instruction in a branch delay slot"
+msgstr "utökad instruktion i hopplucka"
+
+#: config/tc-mips.c:18884 config/tc-xtensa.c:1686 config/tc-xtensa.c:1964
msgid "unsupported relocation"
msgstr "omlokalisering stöds inte"
-#: config/tc-mips.c:18945 config/tc-score.c:5640
+#: config/tc-mips.c:19392 config/tc-score.c:5637
msgid "expected simple number"
msgstr "förväntade enkelt nummer"
-#: config/tc-mips.c:18973 config/tc-score.c:5667
+#: config/tc-mips.c:19420 config/tc-score.c:5664
msgid "invalid number"
msgstr "ogiltigt nummer"
-#: config/tc-mips.c:19050 ecoff.c:2999
+#: config/tc-mips.c:19497 ecoff.c:2999
msgid ".end directive without a preceding .ent directive"
msgstr ".end-direktiv utan föregående .ent-direktiv"
-#: config/tc-mips.c:19059
+#: config/tc-mips.c:19506
msgid ".end symbol does not match .ent symbol"
msgstr ".end-symbol matchar inte .ent-symbol"
-#: config/tc-mips.c:19136
+#: config/tc-mips.c:19583
msgid ".ent or .aent not in text section"
msgstr ".ent eller .aent inte i textsektion"
-#: config/tc-mips.c:19139 config/tc-score.c:5706
+#: config/tc-mips.c:19586 config/tc-score.c:5703
msgid "missing .end"
msgstr "saknar .end"
-#: config/tc-mips.c:19222
+#: config/tc-mips.c:19669
msgid ".mask/.fmask outside of .ent"
msgstr ".mask/.fmask utanför .ent"
-#: config/tc-mips.c:19229
+#: config/tc-mips.c:19676
msgid "bad .mask/.fmask directive"
msgstr "felaktigt .mask/.fmask-direktiv"
-#: config/tc-mips.c:19519
+#: config/tc-mips.c:19977
#, c-format
msgid "bad value (%s) for %s"
msgstr "felaktigt värde (%s) för %s"
-#: config/tc-mips.c:19583
+#: config/tc-mips.c:20041
#, c-format
msgid ""
"MIPS options:\n"
@@ -12378,7 +12553,7 @@ msgstr ""
"-G NUM\t\t\ttillåt refereande objekt upp till NUM byte\n"
"\t\t\timplicit med gp-registret [standard 8]\n"
-#: config/tc-mips.c:19590
+#: config/tc-mips.c:20048
#, c-format
msgid ""
"-mips1\t\t\tgenerate MIPS ISA I instructions\n"
@@ -12415,7 +12590,7 @@ msgstr ""
"-mips64r6 generera MIPS64 version 6 ISA-instruktioner\n"
"-march=CPU/-mtune=CPU\tgenerea kod/schema för CPU, där CPU är endera av:\n"
-#: config/tc-mips.c:19615
+#: config/tc-mips.c:20073
#, c-format
msgid ""
"-mCPU\t\t\tequivalent to -march=CPU -mtune=CPU. Deprecated.\n"
@@ -12426,7 +12601,7 @@ msgstr ""
"-no-mCPU\t\tgenerera inte kod specifik för CPU:n.\n"
"\t\t\tFör -mCPU och -no-mCPU, måste CPU vara endera av:\n"
-#: config/tc-mips.c:19628
+#: config/tc-mips.c:20086
#, c-format
msgid ""
"-mips16\t\t\tgenerate mips16 instructions\n"
@@ -12435,7 +12610,19 @@ msgstr ""
"-mips16\t\t\tgenerera mips16-instruktioner\n"
"-no-mips16\t\tgenerera inte mips16-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19631
+#: config/tc-mips.c:20089
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mips16\t\t\tgenerate mips16 instructions\n"
+#| "-no-mips16\t\tdo not generate mips16 instructions\n"
+msgid ""
+"-mmips16e2\t\tgenerate MIPS16e2 instructions\n"
+"-mno-mips16e2\t\tdo not generate MIPS16e2 instructions\n"
+msgstr ""
+"-mips16\t\t\tgenerera mips16-instruktioner\n"
+"-no-mips16\t\tgenerera inte mips16-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20092
#, c-format
msgid ""
"-mmicromips\t\tgenerate microMIPS instructions\n"
@@ -12444,7 +12631,7 @@ msgstr ""
"-mmicromips\t\tgenerera microMIPS-instruktioner\n"
"-mno-micromips\t\tgenerera inte microMIPS-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19634
+#: config/tc-mips.c:20095
#, c-format
msgid ""
"-msmartmips\t\tgenerate smartmips instructions\n"
@@ -12453,7 +12640,7 @@ msgstr ""
"-msmartmips\t\tgenerera smartmips-instruktioner\n"
"-mno-smartmips\t\tgenerera inte smartmips-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19637
+#: config/tc-mips.c:20098
#, c-format
msgid ""
"-mdsp\t\t\tgenerate DSP instructions\n"
@@ -12462,7 +12649,7 @@ msgstr ""
"-mdsp\t\t\tgenerera DSP-instruktioner\n"
"-mno-dsp\t\tgenerera inte DSP-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19640
+#: config/tc-mips.c:20101
#, c-format
msgid ""
"-mdspr2\t\t\tgenerate DSP R2 instructions\n"
@@ -12471,7 +12658,7 @@ msgstr ""
"-mdspr2\t\t\tgenerera DSP R2-instruktioner\n"
"-mno-dspr2\t\\generera inte DSP R2-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19643
+#: config/tc-mips.c:20104
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "-mdspr2\t\t\tgenerate DSP R2 instructions\n"
@@ -12483,7 +12670,7 @@ msgstr ""
"-mdspr2\t\t\tgenerera DSP R2-instruktioner\n"
"-mno-dspr2\t\\generera inte DSP R2-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19646
+#: config/tc-mips.c:20107
#, c-format
msgid ""
"-mmt\t\t\tgenerate MT instructions\n"
@@ -12492,7 +12679,7 @@ msgstr ""
"-mmt\t\t\tgenerera MT-instruktioner\n"
"-mno-mt\t\t\tgenerera inte MT-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19649
+#: config/tc-mips.c:20110
#, c-format
msgid ""
"-mmcu\t\t\tgenerate MCU instructions\n"
@@ -12501,7 +12688,7 @@ msgstr ""
"-mmcu\t\t\tgenerera MCU-instruktioner\n"
"-mno-mcu\t\tgenerera inte MCU-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19652
+#: config/tc-mips.c:20113
#, c-format
msgid ""
"-mmsa\t\t\tgenerate MSA instructions\n"
@@ -12510,7 +12697,7 @@ msgstr ""
"-mmsa\t\t\tgenerera MSA-instruktioner\n"
"-mno-msa\t\tgenerera inte MSA-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19655
+#: config/tc-mips.c:20116
#, c-format
msgid ""
"-mxpa\t\t\tgenerate eXtended Physical Address (XPA) instructions\n"
@@ -12519,7 +12706,7 @@ msgstr ""
"-mxpa\t\t\tgenerera eXtended Physical Address (XPA)-instruktioner\n"
"-mno-xpa\t\tgenerera inte eXtended Physical Address (XPA)-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19658
+#: config/tc-mips.c:20119
#, c-format
msgid ""
"-mvirt\t\t\tgenerate Virtualization instructions\n"
@@ -12528,7 +12715,79 @@ msgstr ""
"-mvirt\t\t\tgenerera Virtualization-instruktioner\n"
"-mno-virt\t\tgenerera inte Virtualization-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19661
+#: config/tc-mips.c:20122
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mmcu\t\t\tgenerate MCU instructions\n"
+#| "-mno-mcu\t\tdo not generate MCU instructions\n"
+msgid ""
+"-mcrc\t\t\tgenerate CRC instructions\n"
+"-mno-crc\t\tdo not generate CRC instructions\n"
+msgstr ""
+"-mmcu\t\t\tgenerera MCU-instruktioner\n"
+"-mno-mcu\t\tgenerera inte MCU-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20125
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mvirt\t\t\tgenerate Virtualization instructions\n"
+#| "-mno-virt\t\tdo not generate Virtualization instructions\n"
+msgid ""
+"-mginv\t\t\tgenerate Global INValidate (GINV) instructions\n"
+"-mno-ginv\t\tdo not generate Global INValidate instructions\n"
+msgstr ""
+"-mvirt\t\t\tgenerera Virtualization-instruktioner\n"
+"-mno-virt\t\tgenerera inte Virtualization-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20128
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-msmartmips\t\tgenerate smartmips instructions\n"
+#| "-mno-smartmips\t\tdo not generate smartmips instructions\n"
+msgid ""
+"-mloongson-mmi\t\tgenerate Loongson MultiMedia extensions Instructions (MMI) instructions\n"
+"-mno-loongson-mmi\tdo not generate Loongson MultiMedia extensions Instructions\n"
+msgstr ""
+"-msmartmips\t\tgenerera smartmips-instruktioner\n"
+"-mno-smartmips\t\tgenerera inte smartmips-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20131
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mxpa\t\t\tgenerate eXtended Physical Address (XPA) instructions\n"
+#| "-mno-xpa\t\tdo not generate eXtended Physical Address (XPA) instructions\n"
+msgid ""
+"-mloongson-cam\t\tgenerate Loongson Content Address Memory (CAM) instructions\n"
+"-mno-loongson-cam\tdo not generate Loongson Content Address Memory Instructions\n"
+msgstr ""
+"-mxpa\t\t\tgenerera eXtended Physical Address (XPA)-instruktioner\n"
+"-mno-xpa\t\tgenerera inte eXtended Physical Address (XPA)-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20134
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mmt\t\t\tgenerate MT instructions\n"
+#| "-mno-mt\t\t\tdo not generate MT instructions\n"
+msgid ""
+"-mloongson-ext\t\tgenerate Loongson EXTensions (EXT) instructions\n"
+"-mno-loongson-ext\tdo not generate Loongson EXTensions Instructions\n"
+msgstr ""
+"-mmt\t\t\tgenerera MT-instruktioner\n"
+"-mno-mt\t\t\tgenerera inte MT-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20137
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mdspr2\t\t\tgenerate DSP R2 instructions\n"
+#| "-mno-dspr2\t\tdo not generate DSP R2 instructions\n"
+msgid ""
+"-mloongson-ext2\t\tgenerate Loongson EXTensions R2 (EXT2) instructions\n"
+"-mno-loongson-ext2\tdo not generate Loongson EXTensions R2 Instructions\n"
+msgstr ""
+"-mdspr2\t\t\tgenerera DSP R2-instruktioner\n"
+"-mno-dspr2\t\\generera inte DSP R2-instruktioner\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20140
#, c-format
msgid ""
"-minsn32\t\tonly generate 32-bit microMIPS instructions\n"
@@ -12537,8 +12796,22 @@ msgstr ""
"-minsn32\t\tgenerera endast 32-bitars microMIPS-instruktioner\n"
"-mno-insn32\t\tgenerera alla microMIPS-instruktioner\n"
-#: config/tc-mips.c:19664
-#, c-format
+#: config/tc-mips.c:20143
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-mfix-loongson2f-jump\twork around Loongson2F JUMP instructions\n"
+#| "-mfix-loongson2f-nop\twork around Loongson2F NOP errata\n"
+#| "-mfix-vr4120\t\twork around certain VR4120 errata\n"
+#| "-mfix-vr4130\t\twork around VR4130 mflo/mfhi errata\n"
+#| "-mfix-24k\t\tinsert a nop after ERET and DERET instructions\n"
+#| "-mfix-cn63xxp1\t\twork around CN63XXP1 PREF errata\n"
+#| "-mgp32\t\t\tuse 32-bit GPRs, regardless of the chosen ISA\n"
+#| "-mfp32\t\t\tuse 32-bit FPRs, regardless of the chosen ISA\n"
+#| "-msym32\t\t\tassume all symbols have 32-bit values\n"
+#| "-O0\t\t\tremove unneeded NOPs, do not swap branches\n"
+#| "-O\t\t\tremove unneeded NOPs and swap branches\n"
+#| "--trap, --no-break\ttrap exception on div by 0 and mult overflow\n"
+#| "--break, --no-trap\tbreak exception on div by 0 and mult overflow\n"
msgid ""
"-mfix-loongson2f-jump\twork around Loongson2F JUMP instructions\n"
"-mfix-loongson2f-nop\twork around Loongson2F NOP errata\n"
@@ -12546,11 +12819,13 @@ msgid ""
"-mfix-vr4130\t\twork around VR4130 mflo/mfhi errata\n"
"-mfix-24k\t\tinsert a nop after ERET and DERET instructions\n"
"-mfix-cn63xxp1\t\twork around CN63XXP1 PREF errata\n"
+"-mfix-r5900\t\twork around R5900 short loop errata\n"
"-mgp32\t\t\tuse 32-bit GPRs, regardless of the chosen ISA\n"
"-mfp32\t\t\tuse 32-bit FPRs, regardless of the chosen ISA\n"
"-msym32\t\t\tassume all symbols have 32-bit values\n"
-"-O0\t\t\tremove unneeded NOPs, do not swap branches\n"
-"-O\t\t\tremove unneeded NOPs and swap branches\n"
+"-O0\t\t\tdo not remove unneeded NOPs, do not swap branches\n"
+"-O, -O1\t\t\tremove unneeded NOPs, do not swap branches\n"
+"-O2\t\t\tremove unneeded NOPs and swap branches\n"
"--trap, --no-break\ttrap exception on div by 0 and mult overflow\n"
"--break, --no-trap\tbreak exception on div by 0 and mult overflow\n"
msgstr ""
@@ -12568,7 +12843,7 @@ msgstr ""
"--trap, --no-break\tfånga undantag vid division med 0 och mult. överspill\n"
"--break, --no-trap\tavbryt exekvering vid division med 0 och mult. överspill\n"
-#: config/tc-mips.c:19678
+#: config/tc-mips.c:20159
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "-mhard-float\t\tallow floating-point instructions\n"
@@ -12597,7 +12872,7 @@ msgstr ""
"--[no-]relax-branch\ttillåt (inte) grenar utanför intervall att lättas\n"
"-mnan=KODNING\t\tvälj en IEEE 754 NaN-kodningskonvention, endera av:\n"
-#: config/tc-mips.c:19696
+#: config/tc-mips.c:20177
#, c-format
msgid ""
"-KPIC, -call_shared\tgenerate SVR4 position independent code\n"
@@ -12620,18 +12895,29 @@ msgstr ""
" positionsberoende (ej delad) kod\n"
"-mabi=ABI\t\tskapa objektfil som stämmer med ABI för:\n"
-#: config/tc-mips.c:19717
-#, c-format
-msgid ""
-"-32\t\t\tcreate o32 ABI object file (default)\n"
-"-n32\t\t\tcreate n32 ABI object file\n"
-"-64\t\t\tcreate 64 ABI object file\n"
-msgstr ""
-"-32\t\t\tskapa o32-ABI-objektfil (standard)\n"
-"-n32\t\t\tskapa n32-ABI-objektfil\n"
-"-64\t\t\tskapa 64-ABI-objektfil\n"
+#: config/tc-mips.c:20198
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "--fdpic\t\t\tgenerate an FDPIC object file\n"
+msgid "-32\t\t\tcreate o32 ABI object file%s\n"
+msgstr "--fdpic\t\t\tgenerera en FDPIC-objektfil\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20200 config/tc-mips.c:20203 config/tc-mips.c:20206
+msgid " (default)"
+msgstr " (standard)"
-#: config/tc-mips.c:19800
+#: config/tc-mips.c:20201
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "--fdpic\t\t\tgenerate an FDPIC object file\n"
+msgid "-n32\t\t\tcreate n32 ABI object file%s\n"
+msgstr "--fdpic\t\t\tgenerera en FDPIC-objektfil\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20204
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "--fdpic\t\t\tgenerate an FDPIC object file\n"
+msgid "-64\t\t\tcreate 64 ABI object file%s\n"
+msgstr "--fdpic\t\t\tgenerera en FDPIC-objektfil\n"
+
+#: config/tc-mips.c:20286
msgid "missing .end at end of assembly"
msgstr "saknar .end vid slutet av assemblering"
@@ -12870,7 +13156,7 @@ msgstr "att LOC-uttryck stegar bakåt stöds inte"
#. We will only get here in rare cases involving #NO_APP,
#. where the unterminated string is not recognized by the
#. preformatting pass.
-#: config/tc-mmix.c:4137 config/tc-mmix.c:4295 config/tc-z80.c:1732
+#: config/tc-mmix.c:4137 config/tc-mmix.c:4295 config/tc-z80.c:1748
msgid "unterminated string"
msgstr "oterminerad sträng"
@@ -12903,6 +13189,19 @@ msgstr ""
"MN10200-flaggor:\n"
"inga än\n"
+#: config/tc-mn10200.c:896 config/tc-mn10300.c:1253 config/tc-s390.c:1697
+#: config/tc-v850.c:2328
+#, c-format
+msgid "Unrecognized opcode: `%s'"
+msgstr "Okänd opkod: ”%s”"
+
+#. xgettext:c-format.
+#: config/tc-mn10200.c:1139 config/tc-mn10300.c:1821 config/tc-ppc.c:3759
+#: config/tc-s390.c:1610 config/tc-v850.c:3043
+#, c-format
+msgid "junk at end of line: `%s'"
+msgstr "skräp vid filslut: ”%s”"
+
#: config/tc-mn10300.c:439
#, c-format
msgid ""
@@ -12965,44 +13264,44 @@ msgstr ""
msgid "pcrel too far BFD_RELOC_MOXIE_10"
msgstr "pcrel för långt från BFD_RELOC_MOXIE_10"
-#: config/tc-msp430.c:512
+#: config/tc-msp430.c:519
msgid ".profiler pseudo requires at least two operands."
msgstr ".profiler pseudo kräver åtminstone två operander."
-#: config/tc-msp430.c:571
+#: config/tc-msp430.c:578
msgid "unknown profiling flag - ignored."
msgstr "okänd profileringsflagga - överhoppad."
-#: config/tc-msp430.c:587
+#: config/tc-msp430.c:594
msgid "ambiguous flags combination - '.profiler' directive ignored."
msgstr "tvetydig flaggkombination - ”.profiler”-direktiv överhoppat."
-#: config/tc-msp430.c:597
+#: config/tc-msp430.c:604
msgid "profiling in absolute section?"
msgstr "profilering i absolut sektion?"
-#: config/tc-msp430.c:1365
+#: config/tc-msp430.c:1374
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unrecognised instruction %s"
msgid "Unrecognised CPU errata name starting here: %s"
msgstr "okänd instruktion %s"
-#: config/tc-msp430.c:1371
+#: config/tc-msp430.c:1380
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Expected comma after name \"%s\""
msgid "Expecting comma after CPU errata name, not: %s"
msgstr "Förväntade komma efter namn ”%s”"
-#: config/tc-msp430.c:1381
+#: config/tc-msp430.c:1390
msgid "MCU option requires a name\n"
msgstr "MCU-flagga kräver ett namn\n"
-#: config/tc-msp430.c:1419
+#: config/tc-msp430.c:1428
#, c-format
msgid "unrecognised argument to -mcpu option '%s'"
msgstr "okänt argument till -mcpu-flagga ”%s”"
-#: config/tc-msp430.c:1582
+#: config/tc-msp430.c:1603
#, c-format
msgid ""
"MSP430 options:\n"
@@ -13013,7 +13312,7 @@ msgstr ""
" -mmcu=<msp430-namn> - välj mikrokontrollertyp\n"
" -mcpu={430|430x|430xv2} - välj mikrokontrollerarkitektur\n"
-#: config/tc-msp430.c:1586
+#: config/tc-msp430.c:1607
#, c-format
msgid ""
" -msilicon-errata=<name>[,<name>...] - enable fixups for silicon errata\n"
@@ -13024,7 +13323,7 @@ msgstr ""
" -msilicon-errata-warn=<namn>[,<namn>…] - varna när rättning kan behövas\n"
" felnamn som stöds: cpu4, cpu8, cpu11, cpu12, cpu13, cpu19\n"
-#: config/tc-msp430.c:1590
+#: config/tc-msp430.c:1611
#, c-format
msgid ""
" -mQ - enable relaxation at assembly time. DANGEROUS!\n"
@@ -13033,374 +13332,393 @@ msgstr ""
" -mQ - aktivera lättnad i assembleringstid. FARLIGT!\n"
" -mP - aktivera polymorfiska instruktioner\n"
-#: config/tc-msp430.c:1593
+#: config/tc-msp430.c:1614
#, c-format
msgid " -ml - enable large code model\n"
msgstr " -ml - aktivera stor kodmodell\n"
-#: config/tc-msp430.c:1595
+#: config/tc-msp430.c:1616
#, c-format
msgid " -mN - do not insert NOPs after changing interrupts (default)\n"
msgstr ""
" -mN - infoga inte NOP:ar efter att ha ändrat avbrott (standard)\n"
"\n"
-#: config/tc-msp430.c:1597
+#: config/tc-msp430.c:1618
#, c-format
msgid " -mn - insert a NOP after changing interrupts\n"
msgstr " -mn - infoga NOP efter att ha ändrat avbrott\n"
-#: config/tc-msp430.c:1599
+#: config/tc-msp430.c:1620
#, c-format
msgid " -mY - do not warn about missing NOPs after changing interrupts\n"
msgstr ""
" -mY - varna inte då NOP:ar saknar efter att ha ändrat avbrott\n"
"\n"
-#: config/tc-msp430.c:1601
+#: config/tc-msp430.c:1622
#, c-format
msgid " -my - warn about missing NOPs after changing interrupts (default)\n"
msgstr ""
" -my - varna då NOP:ar saknas efter att ha ändrat avbrott (standard)\n"
"\n"
-#: config/tc-msp430.c:1603
+#: config/tc-msp430.c:1624
#, c-format
msgid " -md - Force copying of data from ROM to RAM at startup\n"
msgstr " -md - Tvinga kopiering av data från ROM till RAM vid uppstart\n"
-#: config/tc-msp430.c:1781 config/tc-msp430.c:1959 config/tc-msp430.c:2068
+#: config/tc-msp430.c:1626
+#, c-format
+msgid ""
+" -mdata-region={none|lower|upper|either} - select region data will be\n"
+" placed in.\n"
+msgstr ""
+" -mdata-region={none|lower|upper|either} - välj region som data kommer\n"
+" att placeras i.\n"
+
+#: config/tc-msp430.c:1789
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Registers cannot be used within immediate expression [%s]"
+msgid "extra characters '%s' at end of immediate expression '%s'"
+msgstr "Register kan inte användas inom omedelbart uttryck [%s]"
+
+#: config/tc-msp430.c:1821 config/tc-msp430.c:2004 config/tc-msp430.c:2118
#, c-format
msgid "value 0x%x out of extended range."
msgstr "värde 0x%x utanför utökat intervall."
-#: config/tc-msp430.c:1787
+#: config/tc-msp430.c:1827
#, c-format
msgid "value %d out of range. Use #lo() or #hi()"
msgstr "värde %d utanför intervall. Använd #lo() eller #hi()"
-#: config/tc-msp430.c:1833
+#: config/tc-msp430.c:1873
msgid "cpu4: not converting PUSH #4 to shorter form"
msgstr "cpu4: konverterar inte PUSH #4 till kortare form"
-#: config/tc-msp430.c:1850
+#: config/tc-msp430.c:1890
msgid "cpu4: not converting PUSH #8 to shorter form"
msgstr "cpu4: konverterar inte PUSH #8 till kortare form"
-#: config/tc-msp430.c:1864
+#: config/tc-msp430.c:1904
msgid "error: unsupported #foo() directive used on symbol"
msgstr "fel: #foo()-direktiv använt på symbol stöds inte"
-#: config/tc-msp430.c:1881
+#: config/tc-msp430.c:1921
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown expression in operand %s. use #llo() #lhi() #hlo() #hhi() "
msgid "unknown expression in operand %s. Use #llo(), #lhi(), #hlo() or #hhi()"
msgstr "okänt uttryck i operand %s. använd #llo() #lhi() #hlo() #hhi() "
-#: config/tc-msp430.c:1932
+#: config/tc-msp430.c:1972
#, c-format
msgid "Registers cannot be used within immediate expression [%s]"
msgstr "Register kan inte användas inom omedelbart uttryck [%s]"
-#: config/tc-msp430.c:1934
+#: config/tc-msp430.c:1974
#, c-format
msgid "unknown operand %s"
msgstr "okänd operand %s"
-#: config/tc-msp430.c:1965 config/tc-msp430.c:2074
+#: config/tc-msp430.c:1991
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unexpected character '%c' after operand %d to %s."
+msgid "extra characters '%s' at the end of absolute operand '%s'"
+msgstr "Oväntat tecken ”%c” efter operand %d till %s."
+
+#: config/tc-msp430.c:2010 config/tc-msp430.c:2124
#, c-format
msgid "value out of range: 0x%x"
msgstr "värde utanför intervall: 0x%x"
-#: config/tc-msp430.c:1976
+#: config/tc-msp430.c:2021
#, c-format
msgid "Registers cannot be used within absolute expression [%s]"
msgstr "Register kan inte användas utan absolututtryck [%s]"
-#: config/tc-msp430.c:1978 config/tc-msp430.c:2103
+#: config/tc-msp430.c:2023 config/tc-msp430.c:2153
#, c-format
msgid "unknown expression in operand %s"
msgstr "okänt uttryck i operand %s"
-#: config/tc-msp430.c:1992
+#: config/tc-msp430.c:2037
#, c-format
msgid "unknown addressing mode %s"
msgstr "okänt adresseringsläge %s"
-#: config/tc-msp430.c:2000
+#: config/tc-msp430.c:2045
#, c-format
msgid "Bad register name %s"
msgstr "Felaktigt registernamn %s"
-#: config/tc-msp430.c:2011
+#: config/tc-msp430.c:2056
msgid "cannot use indirect addressing with the PC"
msgstr "kan inte använda indirekt adressering med PC"
-#: config/tc-msp430.c:2031
+#: config/tc-msp430.c:2076
msgid "')' required"
msgstr "”)” krävs"
-#: config/tc-msp430.c:2043
+#: config/tc-msp430.c:2088
#, c-format
msgid "unknown operator %s. Did you mean X(Rn) or #[hl][hl][oi](CONST) ?"
msgstr "okänd operator %s. Menade du X(Rn) eller #[hl][hl][oi](CONST) ?"
-#: config/tc-msp430.c:2050
+#: config/tc-msp430.c:2095
msgid "r2 should not be used in indexed addressing mode"
msgstr "r2 bör inte används i indexerat adresseringsläge"
-#: config/tc-msp430.c:2089 config/tc-msp430.c:2091
+#: config/tc-msp430.c:2107 config/tc-msp430.c:2181 config/tc-msp430.c:3314
+#: config/tc-msp430.c:3382 config/tc-msp430.c:3499 config/tc-msp430.c:3921
+#: config/tc-msp430.c:4020 config/tc-msp430.c:4071
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unexpected character '%c' after operand %d to %s."
+msgid "extra characters '%s' at end of operand '%s'"
+msgstr "Oväntat tecken ”%c” efter operand %d till %s."
+
+#: config/tc-msp430.c:2139 config/tc-msp430.c:2141
msgid "CPU8: Stack pointer accessed with an odd offset"
msgstr "CPU8: Stackpekare läst med udda offset"
-#: config/tc-msp430.c:2101
+#: config/tc-msp430.c:2151
#, c-format
msgid "Registers cannot be used as a prefix of indexed expression [%s]"
msgstr "Register kan inte användas som ett prefix för indexerat uttryck [%s]"
-#. Unreachable.
-#: config/tc-msp430.c:2136
-#, c-format
-msgid "unknown addressing mode for operand %s"
-msgstr "okänt adresseringsläge för operand %s"
-
-#: config/tc-msp430.c:2168
+#: config/tc-msp430.c:2215
#, c-format
msgid "Internal bug. Try to use 0(r%d) instead of @r%d"
msgstr "Internt fel. Försök att använda 0(r%d) istället för @r%d"
-#: config/tc-msp430.c:2178
+#: config/tc-msp430.c:2225
msgid "this addressing mode is not applicable for destination operand"
msgstr "detta adresseringsläge är inte tillämpbart för destinationsoperand"
-#: config/tc-msp430.c:2209 config/tc-msp430.c:2344 config/tc-msp430.c:2381
-#: config/tc-msp430.c:2411 config/tc-msp430.c:3102 config/tc-msp430.c:3180
-#: config/tc-msp430.c:3263
+#: config/tc-msp430.c:2256 config/tc-msp430.c:2391 config/tc-msp430.c:2428
+#: config/tc-msp430.c:2458 config/tc-msp430.c:3250 config/tc-msp430.c:3333
+#: config/tc-msp430.c:3421
#, c-format
msgid "expected register as second argument of %s"
msgstr "förväntade register som andra argument till %s"
-#: config/tc-msp430.c:2248 config/tc-msp430.c:2314
+#: config/tc-msp430.c:2295 config/tc-msp430.c:2361
#, c-format
msgid "index value too big for %s"
msgstr "indexvärde för stort för %s"
-#: config/tc-msp430.c:2265 config/tc-msp430.c:2331 config/tc-msp430.c:2438
+#: config/tc-msp430.c:2312 config/tc-msp430.c:2378 config/tc-msp430.c:2485
#, c-format
msgid "unexpected addressing mode for %s"
msgstr "oväntat adresseringsläge för %s"
-#: config/tc-msp430.c:2351 config/tc-msp430.c:2388 config/tc-msp430.c:2418
+#: config/tc-msp430.c:2398 config/tc-msp430.c:2435 config/tc-msp430.c:2465
#, c-format
msgid "constant generator destination register found in %s"
msgstr "destinationsregister för konstantgenerator hittat i %s"
-#: config/tc-msp430.c:2395 config/tc-msp430.c:2425
+#: config/tc-msp430.c:2442 config/tc-msp430.c:2472
#, c-format
msgid "constant generator source register found in %s"
msgstr "källregister för konstantgenerator hittat i %s"
-#: config/tc-msp430.c:2514
+#: config/tc-msp430.c:2641
msgid "no size modifier after period, .w assumed"
msgstr "okänd storleksmodifierare efter punkt, .w antaget"
-#: config/tc-msp430.c:2518
+#: config/tc-msp430.c:2645
#, c-format
msgid "unrecognised instruction size modifier .%c"
msgstr "okänd storleksmodifierare för instruktion .%c"
-#: config/tc-msp430.c:2532
+#: config/tc-msp430.c:2659
#, c-format
msgid "junk found after instruction: %s.%s"
msgstr "skräp hittat efter instruktion: %s.%s"
-#: config/tc-msp430.c:2552
+#: config/tc-msp430.c:2679
#, c-format
msgid "instruction %s.a does not exist"
msgstr "instruktion %s.a existerar inte"
-#: config/tc-msp430.c:2566
-#, c-format
-msgid "instruction %s requires %d operand(s)"
-msgstr "instruktion %s kräver %d operand(er)"
+#: config/tc-msp430.c:2693
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "instruction %s requires %d operand(s)"
+msgid "instruction %s requires %d operand"
+msgid_plural "instruction %s requires %d operands"
+msgstr[0] "instruktion %s kräver %d operand(er)"
+msgstr[1] "instruktion %s kräver %d operand(er)"
-#: config/tc-msp430.c:2582
+#: config/tc-msp430.c:2711
#, c-format
msgid "instruction %s requires MSP430X mcu"
msgstr "instruktion %s kräver MSP430X-mcu"
-#: config/tc-msp430.c:2602
+#: config/tc-msp430.c:2731
#, c-format
msgid "unable to repeat %s insn"
msgstr "kan inte repetera %s-instr"
-#: config/tc-msp430.c:2621
-msgid "NOP inserted between two instructions that change interrupt state"
-msgstr "NOP infogat mellan två instruktioner som ändrar avbrottstillstånd"
-
-#: config/tc-msp430.c:2623
-msgid "a NOP might be needed here because of successive changes in interrupt state"
-msgstr "ett NOP kan krävas här på grund av på varandra följande ändringar i avbrottstillstånd"
-
-#: config/tc-msp430.c:2634
-msgid "CPU12: CMP/BIT with PC destinstion ignores next instruction"
+#: config/tc-msp430.c:2803
+#, fuzzy
+#| msgid "CPU12: CMP/BIT with PC destinstion ignores next instruction"
+msgid "CPU12: CMP/BIT with PC destination ignores next instruction"
msgstr "CPU12: CMP/BIT med PC-destination hoppar över nästa instruktion"
-#: config/tc-msp430.c:2642
+#: config/tc-msp430.c:2811
msgid "CPU19: Instruction setting CPUOFF must be followed by a NOP"
msgstr "CPU19: Instruktion som ställer in CPUOFF måste följas av en NOP"
-#: config/tc-msp430.c:2649
-#, fuzzy
-#| msgid "internal error: unknown option name '%s'"
+#: config/tc-msp430.c:2818
msgid "internal error: unknown nop check state"
-msgstr "internt fel: okänt flaggnamn ”%s”"
+msgstr "internt fel: okänt nop-kontrollstillstånd"
-#: config/tc-msp430.c:2684
-msgid "inserting a NOP before EINT"
-msgstr "infogar ett NOP för EINT"
-
-#: config/tc-msp430.c:2687
-msgid "a NOP might be needed before the EINT"
-msgstr "ett NOP kan behövas före EINT"
-
-#: config/tc-msp430.c:2727 config/tc-msp430.c:2729 config/tc-msp430.c:3413
-#: config/tc-msp430.c:3415
-msgid "CPU11: PC is destinstion of SR altering instruction"
+#: config/tc-msp430.c:2871 config/tc-msp430.c:2873 config/tc-msp430.c:3582
+#: config/tc-msp430.c:3584
+#, fuzzy
+#| msgid "CPU11: PC is destinstion of SR altering instruction"
+msgid "CPU11: PC is destination of SR altering instruction"
msgstr "CPU11: PC är destination för SR-alternerande instruktion"
-#: config/tc-msp430.c:2744 config/tc-msp430.c:2746 config/tc-msp430.c:2852
-#: config/tc-msp430.c:2854 config/tc-msp430.c:3430 config/tc-msp430.c:3432
-#: config/tc-msp430.c:3608 config/tc-msp430.c:3610
-msgid "CPU13: SR is destinstion of SR altering instruction"
+#: config/tc-msp430.c:2888 config/tc-msp430.c:2890 config/tc-msp430.c:2995
+#: config/tc-msp430.c:2997 config/tc-msp430.c:3599 config/tc-msp430.c:3601
+#: config/tc-msp430.c:3820 config/tc-msp430.c:3822
+#, fuzzy
+#| msgid "CPU13: SR is destinstion of SR altering instruction"
+msgid "CPU13: SR is destination of SR altering instruction"
msgstr "CPU13: SR är destination för SR-alternerande instruktion"
-#: config/tc-msp430.c:2765 config/tc-msp430.c:2864 config/tc-msp430.c:3473
-#: config/tc-msp430.c:3642
+#: config/tc-msp430.c:2906 config/tc-msp430.c:3007 config/tc-msp430.c:3685
+#: config/tc-msp430.c:3854
msgid "repeat instruction used with non-register mode instruction"
msgstr "repetitionsinstruktion använd med icke-registerlägesinstruktion"
-#: config/tc-msp430.c:2840 config/tc-msp430.c:3187 config/tc-msp430.c:3598
+#: config/tc-msp430.c:2981 config/tc-msp430.c:3340 config/tc-msp430.c:3810
#, c-format
msgid "%s: attempt to rotate the PC register"
msgstr "%s: försök att rotera PC-registret"
-#: config/tc-msp430.c:3089 config/tc-msp430.c:3160
+#: config/tc-msp430.c:3232 config/tc-msp430.c:3308
#, c-format
msgid "expected #n as first argument of %s"
msgstr "förväntade #n som första argument till %s"
-#: config/tc-msp430.c:3095 config/tc-msp430.c:3166
+#: config/tc-msp430.c:3238
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "expected constant expression for first argument of %s"
+msgid "extra characters '%s' at end of constant expression '%s'"
+msgstr "förväntade konstantuttryck som första argument till %s"
+
+#: config/tc-msp430.c:3243 config/tc-msp430.c:3319
#, fuzzy, c-format
#| msgid "expected constant expression for first argument of %s"
msgid "expected constant expression as first argument of %s"
msgstr "förväntade konstantuttryck som första argument till %s"
-#: config/tc-msp430.c:3121
+#: config/tc-msp430.c:3269
msgid "Too many registers popped"
msgstr "För många register poppade"
-#: config/tc-msp430.c:3131
+#: config/tc-msp430.c:3279
msgid "Cannot use POPM to restore the SR register"
msgstr "Kan inte använda POPM för att återställa SR-registret"
-#: config/tc-msp430.c:3151 config/tc-msp430.c:3215
+#: config/tc-msp430.c:3299 config/tc-msp430.c:3368
#, c-format
msgid "repeat count cannot be used with %s"
msgstr "repetitionsantal kan inte användas med %s"
-#: config/tc-msp430.c:3173
+#: config/tc-msp430.c:3326
#, c-format
msgid "expected first argument of %s to be in the range 1-4"
msgstr "förväntade första argumentet till %s skulle vara i intervallet 1-4"
-#: config/tc-msp430.c:3233
+#: config/tc-msp430.c:3391
#, c-format
msgid "expected value of first argument of %s to fit into 20-bits"
msgstr "förväntade värdet av första argumentet till %s skulle få plats i 20 bitar"
-#: config/tc-msp430.c:3252
+#: config/tc-msp430.c:3410
#, c-format
msgid "expected register name or constant as first argument of %s"
msgstr "förväntade registernamn eller konstant som första argument till %s"
-#: config/tc-msp430.c:3341
+#: config/tc-msp430.c:3504
msgid "expected constant value as argument to RPT"
msgstr "förväntade konstantvärde som argument till RPT"
-#: config/tc-msp430.c:3347
+#: config/tc-msp430.c:3510
msgid "expected constant in the range 2..16"
msgstr "förväntade konstant i intervallet 2..16"
-#: config/tc-msp430.c:3362
+#: config/tc-msp430.c:3525
msgid "PC used as an argument to RPT"
msgstr "PC använt som argument till RPT"
-#: config/tc-msp430.c:3368
+#: config/tc-msp430.c:3531
msgid "expected constant or register name as argument to RPT insn"
msgstr "förväntade konstant eller registernamn som argument till RPT-inst"
-#: config/tc-msp430.c:3375
+#: config/tc-msp430.c:3538
#, fuzzy
#| msgid "Illegal emulated instruction "
msgid "Illegal emulated instruction"
msgstr "Otillåten emulerad instruktion "
-#: config/tc-msp430.c:3627
+#: config/tc-msp430.c:3839
#, c-format
msgid "%s instruction does not accept a .b suffix"
msgstr "%s-instruktion accepterar inte ett .b-suffix"
-#: config/tc-msp430.c:3735
+#: config/tc-msp430.c:3952
#, c-format
msgid "Even number required. Rounded to %d"
msgstr "Jämnt tal krävs. Avrundat till %d"
-#: config/tc-msp430.c:3746
+#: config/tc-msp430.c:3963
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Wrong displacement %d"
msgid "Wrong displacement %d"
msgstr "Felaktig förskjutning %d"
-#: config/tc-msp430.c:3768
+#: config/tc-msp430.c:3985
msgid "instruction requires label sans '$'"
msgstr "instruktion kräver etikett utan ”%s”"
-#: config/tc-msp430.c:3772
+#: config/tc-msp430.c:3989
msgid "instruction requires label or value in range -511:512"
msgstr "instruktion kräver etikett eller värde i intervall -511:512"
-#: config/tc-msp430.c:3778 config/tc-msp430.c:3827 config/tc-msp430.c:3870
+#: config/tc-msp430.c:3995 config/tc-msp430.c:4049 config/tc-msp430.c:4097
msgid "instruction requires label"
msgstr "instruktion kräver etikett"
-#: config/tc-msp430.c:3786 config/tc-msp430.c:3833
+#: config/tc-msp430.c:4003 config/tc-msp430.c:4055
msgid "polymorphs are not enabled. Use -mP option to enable."
msgstr "polymorfer är inte aktiverade. Använd flaggan -mP för att aktivera"
-#: config/tc-msp430.c:3874
+#: config/tc-msp430.c:4101
msgid "Illegal instruction or not implemented opcode."
msgstr "Otillåten instruktion eller icke implementerad opkod."
-#: config/tc-msp430.c:3905 config/tc-sh64.c:2479
+#: config/tc-msp430.c:4155
msgid "can't find opcode"
msgstr "kan inte hitta opkod"
-#: config/tc-msp430.c:4423
+#: config/tc-msp430.c:4672
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: insn %04lx"
msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: instr %04lx"
-#: config/tc-msp430.c:4465 config/tc-msp430.c:4497
+#: config/tc-msp430.c:4714 config/tc-msp430.c:4746
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: ext. insn %04lx"
msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: ext. instr %04lx"
-#: config/tc-msp430.c:4509
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal inconsistency problem in %s: %lx"
+#: config/tc-msp430.c:4758
+#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: %lx"
-msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: %lx"
+msgstr "internt inkonsekvensproblem i %s: %lx"
#: config/tc-mt.c:151
#, c-format
@@ -13466,7 +13784,7 @@ msgstr "villkorad grens eller jal-instruktioners operand refererar till R%ld fö
msgid "md_estimate_size_before_relax\n"
msgstr "md_estimate_size_before_relax\n"
-#: config/tc-nds32.c:1934
+#: config/tc-nds32.c:2375
msgid ""
"<arch name>\t Assemble for architecture <arch name>\n"
"\t\t\t <arch name> could be\n"
@@ -13476,7 +13794,7 @@ msgstr ""
"\t\t\t <arknamn> kan vara\n"
"\t\t\t v3, v3j, v3m, v3f, v3s, v2, v2j, v2f, v2s"
-#: config/tc-nds32.c:1938
+#: config/tc-nds32.c:2379
msgid ""
"<baseline>\t Assemble for baseline <baseline>\n"
"\t\t\t <baseline> could be v2, v3, v3m"
@@ -13484,7 +13802,7 @@ msgstr ""
"<baslinje>\t Assembera för baslinjer <baslinje>\n"
"\t\t\t <baslinje> kan vara v2, v3, v3m"
-#: config/tc-nds32.c:1941
+#: config/tc-nds32.c:2382
msgid ""
"<freg>\t Specify a FPU configuration\n"
"\t\t\t <freg>\n"
@@ -13500,7 +13818,7 @@ msgstr ""
"\t\t\t 2: 32 SP / 16 DP register\n"
"\t\t\t 3: 32 SP / 32 DP register"
-#: config/tc-nds32.c:1947
+#: config/tc-nds32.c:2388
msgid ""
"<abi>\t Specify a abi version\n"
"\t\t\t <abi> could be v1, v2, v2fp, v2fpp"
@@ -13508,55 +13826,67 @@ msgstr ""
"<abi>\t Ange en abi-version\n"
"\t\t\t <abi> kan vara v1, v2, v2fp, v2fpp"
-#: config/tc-nds32.c:1978
+#: config/tc-nds32.c:2421
msgid "Multiply instructions support"
msgstr "Stöd för multiplikationsinstruktioner"
-#: config/tc-nds32.c:1979
+#: config/tc-nds32.c:2422
msgid "Divide instructions support"
msgstr "Stöd för divisionsinstruktioner"
-#: config/tc-nds32.c:1980
+#: config/tc-nds32.c:2423
msgid "16-bit extension"
msgstr "16-bitarsutökning"
-#: config/tc-nds32.c:1981
+#: config/tc-nds32.c:2424
msgid "d0/d1 registers"
msgstr "d0/d1-register"
-#: config/tc-nds32.c:1982
+#: config/tc-nds32.c:2425
msgid "Performance extension"
msgstr "Prestandautökning"
-#: config/tc-nds32.c:1983
+#: config/tc-nds32.c:2426
msgid "Performance extension 2"
msgstr "Prestandautökning 2"
-#: config/tc-nds32.c:1984
+#: config/tc-nds32.c:2427
msgid "String extension"
msgstr "Strängutökning"
-#: config/tc-nds32.c:1985
+#: config/tc-nds32.c:2428
msgid "Reduced Register configuration (GPR16) option"
msgstr "Reducerad registerkonfigurationsalterntiv (GPR16)"
-#: config/tc-nds32.c:1986
+#: config/tc-nds32.c:2429
msgid "AUDIO ISA extension"
msgstr "AUDIO ISA-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:1987
+#: config/tc-nds32.c:2430
msgid "FPU SP extension"
msgstr "FPU SP-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:1988
+#: config/tc-nds32.c:2431
msgid "FPU DP extension"
msgstr "FPU DP-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:1989
+#: config/tc-nds32.c:2432
msgid "FPU fused-multiply-add instructions"
msgstr "FPU sammansmälta multiplikations-additions-instruktioner"
-#: config/tc-nds32.c:2026
+#: config/tc-nds32.c:2433
+#, fuzzy
+#| msgid "FPU SP extension"
+msgid "DSP extension"
+msgstr "FPU SP-utökning"
+
+#: config/tc-nds32.c:2434
+#, fuzzy
+#| msgid "bad reloc expression"
+msgid "hardware loop extension"
+msgstr "felaktigt omlokaliseringsuttryck"
+
+#: config/tc-nds32.c:2471
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13565,7 +13895,7 @@ msgstr ""
"\n"
" NDS32-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-nds32.c:2027
+#: config/tc-nds32.c:2472
#, c-format
msgid ""
" -O1,\t\t\t Optimize for performance\n"
@@ -13574,7 +13904,7 @@ msgstr ""
" -O1,\t\t\t Optimera för prestanda\n"
" -Os\t\t\t Optimera för utrymme\n"
-#: config/tc-nds32.c:2030
+#: config/tc-nds32.c:2475
#, c-format
msgid ""
" -EL, -mel or -little Produce little endian output\n"
@@ -13591,226 +13921,259 @@ msgstr ""
" -mb2bb-relax\t\t Konsekutiv grenoptimering\n"
" -mno-all-relax\t Undertryck alla lättnad för denna filen\n"
-#: config/tc-nds32.c:2041
+#: config/tc-nds32.c:2486
#, c-format
msgid " -m%s%s\n"
msgstr " -m%s%s\n"
-#: config/tc-nds32.c:2048
+#: config/tc-nds32.c:2493
#, c-format
msgid " -m[no-]%-17sEnable/Disable %s\n"
msgstr " -m[no-]%-17sAktivera/inaktivera %s\n"
-#: config/tc-nds32.c:2052
+#: config/tc-nds32.c:2497
#, c-format
msgid " -mall-ext\t\t Turn on all extensions and instructions support\n"
msgstr " -mall-ext\t\t Slå på stöd för alla utökningar och instruktioner\n"
-#: config/tc-nds32.c:2326
+#: config/tc-nds32.c:2770
#, fuzzy, c-format
#| msgid "need PIC qualifier with symbol. '%s'"
msgid "la must use with symbol. '%s'"
msgstr "behöver PIC-kvalificerare med symbol. ”%s”"
-#: config/tc-nds32.c:2379
+#: config/tc-nds32.c:2823
#, c-format
msgid "need PIC qualifier with symbol. '%s'"
msgstr "behöver PIC-kvalificerare med symbol. ”%s”"
-#: config/tc-nds32.c:2416
+#: config/tc-nds32.c:2860
#, c-format
msgid "Operand is not a constant. `%s'"
msgstr "Operand är inte en konstant. ”%s”"
-#: config/tc-nds32.c:2505
+#: config/tc-nds32.c:2949
#, c-format
msgid "needs @GOT or @GOTOFF. %s"
msgstr "behöver @GOT eller @GOTOFF. %s"
-#: config/tc-nds32.c:3001
+#: config/tc-nds32.c:3445
#, c-format
msgid "Duplicated pseudo-opcode %s."
msgstr "Dubblerad pseudo-opkod %s"
-#: config/tc-nds32.c:3051
+#: config/tc-nds32.c:3496
#, c-format
msgid "Too many argument. `%s'"
msgstr "För många argument. ”%s”"
#. Logic here rejects the input arch name.
-#: config/tc-nds32.c:3112
+#: config/tc-nds32.c:3557
#, c-format
msgid "unknown arch name `%s'\n"
msgstr "okänt arkitekturnamn ”%s”\n"
#. Logic here rejects the input baseline.
-#: config/tc-nds32.c:3131
+#: config/tc-nds32.c:3576
#, c-format
msgid "unknown baseline `%s'\n"
msgstr "okänd baslinje ”%s”\n"
#. Logic here rejects the input FPU configuration.
-#: config/tc-nds32.c:3154
+#: config/tc-nds32.c:3599
#, c-format
msgid "unknown FPU configuration `%s'\n"
msgstr "okänd FPU-konfiguration ”%s”\n"
#. Logic here rejects the input abi version.
-#: config/tc-nds32.c:3178
+#: config/tc-nds32.c:3623
#, c-format
msgid "unknown ABI version`%s'\n"
msgstr "okänt ABI-version ”%s”\n"
-#: config/tc-nds32.c:3783
+#: config/tc-nds32.c:4351
#, c-format
msgid "Different arguments of .vec_size are found, previous %d, current %d"
msgstr "Olika argument för .vec_size hittade, föregående %d, nuvarande %d"
-#: config/tc-nds32.c:3788
+#: config/tc-nds32.c:4356
#, c-format
msgid "Argument of .vec_size is expected 4 or 16, actual: %d."
msgstr "Argument till .vec_size förväntas vara 4 eller 16, men är: %d."
-#: config/tc-nds32.c:3792
+#: config/tc-nds32.c:4360
msgid "Argument of .vec_size is not a constant."
msgstr "Argument till .vec_size är inte en konstant."
-#: config/tc-nds32.c:4328
+#: config/tc-nds32.c:4945
#, c-format
msgid "Don't know how to handle this field. %s"
msgstr "Vet inte hur detta fält ska hanteras. %s"
-#: config/tc-nds32.c:4493
+#: config/tc-nds32.c:5310
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling performance extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av prestandautökning"
-#: config/tc-nds32.c:4501
+#: config/tc-nds32.c:5322
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling performance extension II"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av prestandautökning II"
-#: config/tc-nds32.c:4509
+#: config/tc-nds32.c:5334
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling AUDIO extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av AUDIO-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4517
+#: config/tc-nds32.c:5346
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling STRING extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av STRING-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4526
+#: config/tc-nds32.c:5360
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling DIV & DX_REGS extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av DIV- & DX_REGS-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4537
+#: config/tc-nds32.c:5375
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling FPU extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4545
+#: config/tc-nds32.c:5387
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling FPU_SP extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU_SP-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4557 config/tc-nds32.c:4577
-#, c-format
-msgid "instruction %s requires enabling FPU_MAC extension"
-msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU_MAC-utökning"
-
-#: config/tc-nds32.c:4565
+#: config/tc-nds32.c:5399
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling FPU_DP extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU_DP-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4587
+#: config/tc-nds32.c:5410 config/tc-nds32.c:5418
+#, c-format
+msgid "instruction %s requires enabling FPU_MAC extension"
+msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU_MAC-utökning"
+
+#: config/tc-nds32.c:5426
#, c-format
msgid "instruction %s requires enabling DX_REGS extension"
msgstr "instruktion %s kräver aktivering av DX_REGS-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:4778
+#: config/tc-nds32.c:5442
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "instruction %s requires enabling FPU extension"
+msgid "instruction %s requires enabling dsp extension"
+msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU-utökning"
+
+#: config/tc-nds32.c:5454
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "instruction %s requires enabling FPU extension"
+msgid "instruction %s requires enabling zol extension"
+msgstr "instruktion %s kräver aktivering av FPU-utökning"
+
+#: config/tc-nds32.c:5459
+#, c-format
+msgid "internal error: unknown instruction attribute: 0x%08x"
+msgstr "internt fel: okänt instruktionsattribut: 0x%08x"
+
+#: config/tc-nds32.c:5752
#, c-format
msgid "relax hint unrecognized instruction: line %d."
msgstr "okänt lättnadstipsinstruktion: rad %d."
-#: config/tc-nds32.c:4819
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Can not find match relax hint. line : %d"
+#: config/tc-nds32.c:5807
+#, c-format
msgid "Can not find match relax hint. Line: %d"
-msgstr "Kan inte hitta matchande lättnadstips. rad : %d"
+msgstr "Kan inte hitta matchande lättnadstips. Rad : %d"
-#: config/tc-nds32.c:4999
-#, c-format
-msgid "Internal error: Relax hint error. %s: %x"
+#: config/tc-nds32.c:6005
+#, fuzzy
+#| msgid "Internal error: Relax hint error. %s: %x"
+msgid "Internal error: .relax_hint KEY is not a number!"
msgstr "Internt fel: Lättnadstipsfel. %s: %x"
-#: config/tc-nds32.c:5071
+#: config/tc-nds32.c:6033
+#, c-format
+msgid "Internal error: Relax hint (%s) error. %s: %s (%x)"
+msgstr "Internt fel: Fel vid lättnadstips (%s). %s: %s (%x)"
+
+#: config/tc-nds32.c:6108
#, c-format
msgid "Internal error: Range error. %s"
msgstr "Internt fel: Intervallfel. %s"
-#: config/tc-nds32.c:5153
+#: config/tc-nds32.c:6169
+msgid "Multiple BFD_RELOC_NDS32_PTR_RESOLVED patterns are not supported yet!"
+msgstr "Flera BFD_RELOC_NDS32_PTR_RESOLVED-mönster stöds inte än!"
+
+#: config/tc-nds32.c:6307
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Not support instrcution %s in the baseline."
+msgid "Not support instruction %s in verbatim."
+msgstr "Instruktion %s stöds inte i baslinjen."
+
+#: config/tc-nds32.c:6314
#, fuzzy, c-format
-#| msgid "instruction `%s' isn't supported in 16-bit mode."
+#| msgid "st/ld offset 23 instruction was disabled ."
+msgid "16-bit instruction is disabled: %s."
+msgstr "st/ld-avstånd 23-instruktion var inaktiverad."
+
+#: config/tc-nds32.c:6341
+#, c-format
msgid "Instruction %s not supported in the baseline."
-msgstr "instruktion ”%s” stöds inte i 16-bitarsläge."
+msgstr "instruktion %s stöds inte i baslinjen."
-#: config/tc-nds32.c:5208
+#: config/tc-nds32.c:6408
#, c-format
msgid "Unrecognized opcode, %s."
msgstr "Okänd opkod, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5211
+#: config/tc-nds32.c:6411
#, c-format
msgid "Incorrect syntax, %s."
msgstr "Felaktig syntax, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5214
+#: config/tc-nds32.c:6414
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unrecognized operand, %s."
msgid "Unrecognized operand/register, %s."
msgstr "Okänd operand, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5217
+#: config/tc-nds32.c:6417
#, c-format
msgid "Operand out of range, %s."
msgstr "Operand utanför intervall, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5220
+#: config/tc-nds32.c:6420
#, c-format
msgid "Prohibited register used for reduced-register, %s."
msgstr "Förbjudet register använt som reduktionsregister, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5223
+#: config/tc-nds32.c:6423
#, c-format
msgid "Junk at end of line, %s."
msgstr "Skräp vid filslut, %s."
-#: config/tc-nds32.c:5885
+#: config/tc-nds32.c:7121
msgid "Addend to unresolved symbol is not on word boundary."
msgstr "Tillägg till oupplöst symbol är inte vid ordgräns."
#. Should never here.
-#: config/tc-nds32.c:6420
+#: config/tc-nds32.c:7657
msgid "Used FPU instructions requires enabling FPU extension"
msgstr "Använda FPU-instruktioner kräver aktivering av FPU-utökning"
-#: config/tc-nds32.c:6611
+#: config/tc-nds32.c:7854
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown fixup type %d (`%s')"
msgstr "Internt fel: Okänd fixningstyp %d (”%s”)"
-#: config/tc-nds32.c:6711
-msgid "need PIC qualifier with symbol."
-msgstr "behöver PIC-kvalificerare med symbol."
-
-#: config/tc-nios2.c:453 config/tc-pru.c:308
+#: config/tc-nios2.c:453 config/tc-pru.c:309
msgid "expecting opcode string in self test mode"
msgstr "förväntar opkodssträngi självtextläge"
-#: config/tc-nios2.c:455 config/tc-pru.c:310
+#: config/tc-nios2.c:455 config/tc-pru.c:311
#, c-format
msgid "assembly 0x%08x, expected %s"
msgstr "assembler 0x%08x, förväntade %s"
@@ -13827,12 +14190,12 @@ msgstr "grenlättnad misslyckades\n"
msgid "error checking for overflow - broken assembler"
msgstr "fel vid kontroll för överspill - trasig assembler"
-#: config/tc-nios2.c:1161 config/tc-pru.c:571
+#: config/tc-nios2.c:1161 config/tc-pru.c:572
#, c-format
msgid "immediate value 0x%x truncated to 0x%x"
msgstr "omedelbart värde 0x%x trunkerat till 0x%x"
-#: config/tc-nios2.c:1188 config/tc-pru.c:597
+#: config/tc-nios2.c:1188 config/tc-pru.c:598
#, c-format
msgid "call target address 0x%08x out of range 0x%08x to 0x%08x"
msgstr "måladress för anrop 0x%08x utanför intervall 0x%08x till 0x%08x"
@@ -13843,12 +14206,11 @@ msgid "branch offset %d out of range %d to %d"
msgstr "grenavstånd %d utanför intervall %d till %d"
#: config/tc-nios2.c:1198
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "branch offset out of range\n"
+#, c-format
msgid "branch offset %d out of range"
-msgstr "grenavstånd utanför interval\n"
+msgstr "grenavstånd %d utanför intervall"
-#: config/tc-nios2.c:1204 config/tc-pru.c:607
+#: config/tc-nios2.c:1204 config/tc-pru.c:608
#, c-format
msgid "%s offset %d out of range %d to %d"
msgstr "%s-avstånd %d utanför intervall %d till %d"
@@ -13859,13 +14221,13 @@ msgstr "%s-avstånd %d utanför intervall %d till %d"
msgid "%s offset %d out of range"
msgstr "avstånd utanför intervall"
-#: config/tc-nios2.c:1213 config/tc-nios2.c:1228 config/tc-pru.c:612
+#: config/tc-nios2.c:1213 config/tc-nios2.c:1228 config/tc-pru.c:613
#, c-format
msgid "immediate value %d out of range %d to %d"
msgstr "omedelbart värde %d utanför intervall %d till %d"
-#: config/tc-nios2.c:1218 config/tc-nios2.c:1223 config/tc-pru.c:622
-#: config/tc-pru.c:627
+#: config/tc-nios2.c:1218 config/tc-nios2.c:1223 config/tc-pru.c:623
+#: config/tc-pru.c:628
#, c-format
msgid "immediate value %u out of range %u to %u"
msgstr "omedelbart värde %u utanför intervall %u till %u"
@@ -13875,11 +14237,11 @@ msgstr "omedelbart värde %u utanför intervall %u till %u"
msgid "custom instruction opcode %u out of range %u to %u"
msgstr "anpassad instruktionsopkod %u utanför intervall %u till %u"
-#: config/tc-nios2.c:1238 config/tc-pru.c:632
+#: config/tc-nios2.c:1238 config/tc-pru.c:633
msgid "overflow in immediate argument"
msgstr "överspill i omedelbart argument"
-#: config/tc-nios2.c:1310 config/tc-pru.c:668
+#: config/tc-nios2.c:1310 config/tc-pru.c:669
msgid "cannot create 64-bit relocation"
msgstr "kan inte skapa 64-bitars omlokalisering"
@@ -13888,12 +14250,12 @@ msgstr "kan inte skapa 64-bitars omlokalisering"
msgid "internal error: broken opcode descriptor for `%s %s'\n"
msgstr "internt fel: trasig opkodsdeskriptor för ”%s %s”\n"
-#: config/tc-nios2.c:1487 config/tc-pru.c:858
+#: config/tc-nios2.c:1487 config/tc-pru.c:862
msgid "can't create relocation"
msgstr "kan inte skapa omlokalisering"
-#: config/tc-nios2.c:1518 config/tc-pru.c:992 config/tc-pru.c:1012
-#: config/tc-pru.c:1039 config/tc-pru.c:1058 config/tc-pru.c:1072
+#: config/tc-nios2.c:1518 config/tc-pru.c:996 config/tc-pru.c:1016
+#: config/tc-pru.c:1043 config/tc-pru.c:1062 config/tc-pru.c:1076
#, c-format
msgid "unknown register %s"
msgstr "okänt register %s"
@@ -13958,65 +14320,65 @@ msgstr "r31: kan inte användas med jmpr.n; använd ret.n istället"
msgid "Invalid constant operand %s"
msgstr "Ogiltiga operander %s"
-#: config/tc-nios2.c:2997 config/tc-nios2.c:3021 config/tc-pru.c:1311
-#: config/tc-pru.c:1336 config/tc-pru.c:1356
+#: config/tc-nios2.c:2997 config/tc-nios2.c:3021 config/tc-pru.c:1318
+#: config/tc-pru.c:1343 config/tc-pru.c:1363
#, c-format
msgid "badly formed expression near %s"
msgstr "felaktigt utformat uttryck nära %s"
-#: config/tc-nios2.c:3110 config/tc-nios2.c:3137 config/tc-pru.c:1405
-#: config/tc-pru.c:1430 config/tc-xtensa.c:2113
+#: config/tc-nios2.c:3110 config/tc-nios2.c:3137 config/tc-pru.c:1412
+#: config/tc-pru.c:1437 config/tc-xtensa.c:2138
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"
-#: config/tc-nios2.c:3126 config/tc-pru.c:1382
+#: config/tc-nios2.c:3126 config/tc-pru.c:1389
#, c-format
msgid "expecting %c near %s"
msgstr "förväntade %c nära %s"
#. we cannot recover from this.
-#: config/tc-nios2.c:3264
+#: config/tc-nios2.c:3277
#, c-format
msgid "unrecognized pseudo-instruction %s"
msgstr "okänd pseudo-instruktion %s"
-#: config/tc-nios2.c:3527 config/tc-tic6x.c:232
+#: config/tc-nios2.c:3540 config/tc-tic6x.c:232
#, c-format
msgid "unknown architecture '%s'"
msgstr "okänd arkitektur ”%s”"
-#: config/tc-nios2.c:3608
+#: config/tc-nios2.c:3621
#, fuzzy
#| msgid "big endian mode is not supported"
msgid "Big-endian R2 is not supported."
msgstr "rak byteordning stöds inte"
#. Unrecognised instruction - error.
-#: config/tc-nios2.c:3765 config/tc-pru.c:1726
+#: config/tc-nios2.c:3789 config/tc-pru.c:1737
#, c-format
msgid "unrecognised instruction %s"
msgstr "okänd instruktion %s"
-#: config/tc-nios2.c:3885 config/tc-pru.c:1782
+#: config/tc-nios2.c:3909 config/tc-pru.c:1793
#, c-format
msgid "can't represent relocation type %s"
msgstr "kan inte representera omlokaliseringstyp %s"
-#: config/tc-nios2.c:3978
+#: config/tc-nios2.c:4002
msgid "Bad .section directive: want a,s,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "Felaktigt .sektion-direktiv: vill ha a,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
-#: config/tc-nios2.c:4004
+#: config/tc-nios2.c:4028
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%tls_ldo in %d-byte data field"
msgstr "Otillåtna operander: %%tls_ldo i %d-byte datafält"
-#: config/tc-nios2.c:4016 config/tc-nios2.c:4034 config/tc-nios2.c:4041
+#: config/tc-nios2.c:4040 config/tc-nios2.c:4058 config/tc-nios2.c:4065
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%tls_ldo requires arguments in ()"
msgstr "Otillåtna operander: %%tls_ldo kräver argument i ()"
-#: config/tc-nios2.c:4048
+#: config/tc-nios2.c:4072
#, c-format
msgid "Illegal operands: garbage after %%tls_ldo()"
msgstr "Otillåtna operander: skräp efter %%tld_ldo()"
@@ -14129,10 +14491,9 @@ msgid "value of %ld out of double word displacement range."
msgstr "värde %ld utanför intervall för dubbeloldsförskjutning."
#: config/tc-ns32k.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Internal logic error. line %d, file \"%s\""
+#, c-format
msgid "Internal logic error. Line %d, file: \"%s\""
-msgstr "Internt logikfel. rad %d, fil ”%s”"
+msgstr "Internt logikfel. Rad %d, fil: ”%s”"
#: config/tc-ns32k.c:1486
#, c-format
@@ -14204,81 +14565,81 @@ msgstr ""
msgid "Cannot find relocation type for symbol %s, code %d"
msgstr "Kan inte hitta omlokaliseringstyp för symbol %s, kod %d"
-#: config/tc-pdp11.c:336 config/tc-pdp11.c:354 config/tc-pdp11.c:379
-#: config/tc-pdp11.c:385 config/tc-pdp11.c:398
+#: config/tc-pdp11.c:336 config/tc-pdp11.c:353 config/tc-pdp11.c:376
+#: config/tc-pdp11.c:382 config/tc-pdp11.c:395
msgid "Bad register name"
msgstr "Felaktigt registernamn"
-#: config/tc-pdp11.c:417 config/tc-pdp11.c:481 config/tc-pdp11.c:492
+#: config/tc-pdp11.c:414 config/tc-pdp11.c:478 config/tc-pdp11.c:489
msgid "Error in expression"
msgstr "Fel i uttryck"
-#: config/tc-pdp11.c:489
+#: config/tc-pdp11.c:486
msgid "Low order bits truncated in immediate float operand"
msgstr "Lägsta bitar trunkerade i omedelbar flyttalsoperand"
-#: config/tc-pdp11.c:608
+#: config/tc-pdp11.c:630
msgid "Float AC not legal as integer operand"
msgstr "Flyttals AC inte giltigt som heltalsoperand"
-#: config/tc-pdp11.c:628
+#: config/tc-pdp11.c:650
msgid "General register not legal as float operand"
msgstr "Allmänt register inte giltigt som flyttalsoperand"
-#: config/tc-pdp11.c:661
+#: config/tc-pdp11.c:683
msgid "No instruction found"
msgstr "Ingen instruktion hittad"
-#: config/tc-pdp11.c:671 config/tc-z80.c:1932 config/tc-z80.c:1945
+#: config/tc-pdp11.c:693 config/tc-z80.c:1948 config/tc-z80.c:1961
#, c-format
msgid "Unknown instruction '%s'"
msgstr "Okänd instruktion ”%s”"
-#: config/tc-pdp11.c:677
+#: config/tc-pdp11.c:699
#, c-format
msgid "Unsupported instruction set extension: %s"
msgstr "Utökning för instruktionsuppsättning stöds inte: %s"
-#: config/tc-pdp11.c:711
+#: config/tc-pdp11.c:733
msgid "operand is not an absolute constant"
msgstr "operand är inte en absolut konstant"
-#: config/tc-pdp11.c:719
+#: config/tc-pdp11.c:741
msgid "3-bit immediate out of range"
msgstr "3-bitars omedelbar utanför intervall"
-#: config/tc-pdp11.c:726
+#: config/tc-pdp11.c:748
msgid "6-bit immediate out of range"
msgstr "6-bitars omedelbar utanför intervall"
-#: config/tc-pdp11.c:733
+#: config/tc-pdp11.c:755
msgid "8-bit immediate out of range"
msgstr "8-bitars omedelbar utanför intervall"
-#: config/tc-pdp11.c:750 config/tc-pdp11.c:943
+#: config/tc-pdp11.c:772 config/tc-pdp11.c:965
msgid "Symbol expected"
msgstr "Symbol förväntades"
-#: config/tc-pdp11.c:755
+#: config/tc-pdp11.c:777
msgid "8-bit displacement out of range"
msgstr "8-bitarsförskjutning utanför intervall"
-#: config/tc-pdp11.c:797 config/tc-pdp11.c:818 config/tc-pdp11.c:835
-#: config/tc-pdp11.c:856 config/tc-pdp11.c:873 config/tc-pdp11.c:894
-#: config/tc-pdp11.c:913 config/tc-pdp11.c:934
+#: config/tc-pdp11.c:819 config/tc-pdp11.c:840 config/tc-pdp11.c:857
+#: config/tc-pdp11.c:878 config/tc-pdp11.c:895 config/tc-pdp11.c:916
+#: config/tc-pdp11.c:935 config/tc-pdp11.c:956
msgid "Missing ','"
msgstr "Saknar ”,”"
-#: config/tc-pdp11.c:948
+#: config/tc-pdp11.c:970
msgid "6-bit displacement out of range"
msgstr "6-bitarsförskjutning utanför intervall"
-#: config/tc-pdp11.c:969 config/tc-tilegx.c:1215 config/tc-tilepro.c:1101
+#: config/tc-pdp11.c:991 config/tc-tilegx.c:1216 config/tc-tilepro.c:1102
#: config/tc-vax.c:1950
msgid "Too many operands"
msgstr "För många operander"
-#: config/tc-pdp11.c:1419
+#: config/tc-pdp11.c:1441
#, c-format
msgid "Can not represent %s relocation in this object file format"
msgstr "Kan inte representera %s-omlokalisering i detta objektfilsformat"
@@ -14306,18 +14667,18 @@ msgstr ""
"-little\t\t\tgenerera kod med omvänd byteordning\n"
"-big\t\t\tgenerera kod med rak byteordning\n"
-#: config/tc-pj.c:380 config/tc-sh.c:4149 config/tc-sh.c:4156
-#: config/tc-sh.c:4163 config/tc-sh.c:4170
+#: config/tc-pj.c:380 config/tc-sh.c:3600 config/tc-sh.c:3607
+#: config/tc-sh.c:3614 config/tc-sh.c:3621
msgid "pcrel too far"
msgstr "pcrel för långt bort"
-#: config/tc-ppc.c:977 config/tc-ppc.c:985 config/tc-ppc.c:2980
+#: config/tc-ppc.c:977 config/tc-ppc.c:985 config/tc-ppc.c:3292
#, fuzzy
#| msgid "bad register expression"
msgid "invalid register expression"
msgstr "felaktigt registeruttryck"
-#: config/tc-ppc.c:1145 config/tc-ppc.c:1203 config/tc-ppc.c:1241
+#: config/tc-ppc.c:1145 config/tc-ppc.c:1203 config/tc-ppc.c:1251
msgid "the use of -mvle requires big endian."
msgstr "användning av -mvle kräver rak byteordning."
@@ -14330,11 +14691,16 @@ msgstr "användning av -mvle kräver -a32."
msgid "%s unsupported"
msgstr "%s stöds inte"
-#: config/tc-ppc.c:1295
+#: config/tc-ppc.c:1278 config/tc-s390.c:431 config/tc-s390.c:438
+#, c-format
+msgid "invalid switch -m%s"
+msgstr "ogiltig flagga -m%s"
+
+#: config/tc-ppc.c:1309
msgid "--nops needs a numeric argument"
msgstr "--nops behöver ett numeriskt argument"
-#: config/tc-ppc.c:1312
+#: config/tc-ppc.c:1326
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "PowerPC options:\n"
@@ -14371,7 +14737,8 @@ msgid ""
"-m476 generate code for PowerPC 476\n"
"-m7400, -m7410, -m7450, -m7455\n"
" generate code for PowerPC 7400/7410/7450/7455\n"
-"-m750cl generate code for PowerPC 750cl\n"
+"-m750cl, -mgekko, -mbroadway\n"
+" generate code for PowerPC 750cl/Gekko/Broadway\n"
"-m821, -m850, -m860 generate code for PowerPC 821/850/860\n"
msgstr ""
"PowerPC-flaggor:\n"
@@ -14392,7 +14759,7 @@ msgstr ""
" generera kod för PowerPC 7400/7410/7450/7455\n"
"-m750cl generera kod för PowerPC 750cl\n"
-#: config/tc-ppc.c:1331
+#: config/tc-ppc.c:1346
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "-mppc64, -m620 generate code for PowerPC 620/625/630\n"
@@ -14438,12 +14805,26 @@ msgstr ""
"-mcom generera kod för Power/PowerPC common instructions\n"
"-many generera kod för vilken arkitektur som helst (PWR/PWRX/PPC)\n"
-#: config/tc-ppc.c:1346
-#, c-format
+#: config/tc-ppc.c:1361
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "-maltivec generate code for AltiVec\n"
+#| "-mvsx generate code for Vector-Scalar (VSX) instructions\n"
+#| "-mhtm generate code for Hardware Transactional Memory\n"
+#| "-me300 generate code for PowerPC e300 family\n"
+#| "-me500, -me500x2 generate code for Motorola e500 core complex\n"
+#| "-me500mc, generate code for Freescale e500mc core complex\n"
+#| "-me500mc64, generate code for Freescale e500mc64 core complex\n"
+#| "-me5500, generate code for Freescale e5500 core complex\n"
+#| "-me6500, generate code for Freescale e6500 core complex\n"
+#| "-mspe generate code for Motorola SPE instructions\n"
+#| "-mvle generate code for Freescale VLE instructions\n"
+#| "-mtitan generate code for AppliedMicro Titan core complex\n"
+#| "-mregnames Allow symbolic names for registers\n"
+#| "-mno-regnames Do not allow symbolic names for registers\n"
msgid ""
"-maltivec generate code for AltiVec\n"
"-mvsx generate code for Vector-Scalar (VSX) instructions\n"
-"-mhtm generate code for Hardware Transactional Memory\n"
"-me300 generate code for PowerPC e300 family\n"
"-me500, -me500x2 generate code for Motorola e500 core complex\n"
"-me500mc, generate code for Freescale e500mc core complex\n"
@@ -14451,6 +14832,7 @@ msgid ""
"-me5500, generate code for Freescale e5500 core complex\n"
"-me6500, generate code for Freescale e6500 core complex\n"
"-mspe generate code for Motorola SPE instructions\n"
+"-mspe2 generate code for Freescale SPE2 instructions\n"
"-mvle generate code for Freescale VLE instructions\n"
"-mtitan generate code for AppliedMicro Titan core complex\n"
"-mregnames Allow symbolic names for registers\n"
@@ -14471,7 +14853,7 @@ msgstr ""
"-mregnames Tillåt symboliska namn för register\n"
"-mno-regnames Tillåt inte symboliska namn för register\n"
-#: config/tc-ppc.c:1362
+#: config/tc-ppc.c:1377
#, c-format
msgid ""
"-mrelocatable support for GCC's -mrelocatble option\n"
@@ -14500,7 +14882,7 @@ msgstr ""
"-V skriv ut versionsnummer för assembler\n"
"-Qy, -Qn hoppas över\n"
-#: config/tc-ppc.c:1376
+#: config/tc-ppc.c:1391
#, c-format
msgid ""
"-nops=count when aligning, more than COUNT nops uses a branch\n"
@@ -14509,446 +14891,481 @@ msgstr ""
"-nops=antal vid justering använder mer än ANTAL NOP:ar en gren\n"
"-ppc476-workaround varna om data matas ut till kodsektioner\n"
-#: config/tc-ppc.c:1403
+#: config/tc-ppc.c:1422
#, c-format
msgid "unknown default cpu = %s, os = %s"
msgstr "okänd standardvärde cpu = %s, os = %s"
-#: config/tc-ppc.c:1431
+#: config/tc-ppc.c:1450
msgid "neither Power nor PowerPC opcodes were selected."
msgstr "varken Power- eller PowerPC-opkoder valdes."
-#: config/tc-ppc.c:1491
+#: config/tc-ppc.c:1510
#, c-format
msgid "mask trims opcode bits for %s"
msgstr "mask trimmar bort opkodsbitar för %s"
-#: config/tc-ppc.c:1500
+#: config/tc-ppc.c:1520
#, c-format
msgid "operand index error for %s"
msgstr "operandindexfel för %s"
-#: config/tc-ppc.c:1516
+#: config/tc-ppc.c:1546
#, c-format
msgid "operand %d overlap in %s"
msgstr "operand %d överlappar i %s"
-#: config/tc-ppc.c:1568
+#: config/tc-ppc.c:1555
+#, c-format
+msgid "non-optional operand %d follows optional operand in %s"
+msgstr "icke-valfri operand %d följer på valfri operand i %s"
+
+#: config/tc-ppc.c:1605
#, c-format
msgid "powerpc_operands[%d].bitm invalid"
msgstr "powerpc_operands[%d].bitm ogiltig"
-#: config/tc-ppc.c:1575
+#: config/tc-ppc.c:1612
#, c-format
msgid "powerpc_operands[%d] duplicates powerpc_operands[%d]"
msgstr "powerpc_operands[%d] dubblerar powerpc_operands[%d]"
-#: config/tc-ppc.c:1604 config/tc-ppc.c:1668
+#: config/tc-ppc.c:1638 config/tc-ppc.c:1695 config/tc-ppc.c:1739
#, c-format
msgid "major opcode is not sorted for %s"
msgstr "huvudopkod är inte sorterad för %s"
-#: config/tc-ppc.c:1611
+#: config/tc-ppc.c:1644
#, c-format
msgid "%s is enabled by vle flag"
msgstr "%s är aktiverat på grund av vle-flaggan"
-#: config/tc-ppc.c:1618
+#: config/tc-ppc.c:1651
#, c-format
msgid "%s not disabled by vle flag"
msgstr "%s är inte inaktiverat av vle-flaggan"
-#: config/tc-ppc.c:1632 config/tc-ppc.c:1685
+#: config/tc-ppc.c:1665 config/tc-ppc.c:1710 config/tc-ppc.c:1754
#, c-format
msgid "duplicate instruction %s"
msgstr "dubblerad instruktion %s"
-#: config/tc-ppc.c:1705
+#: config/tc-ppc.c:1778
#, c-format
msgid "duplicate macro %s"
msgstr "dubblerat makro %s"
-#: config/tc-ppc.c:2087
+#: config/tc-ppc.c:2141
+msgid "identifier+constant@got means identifier@got+constant"
+msgstr "identifierar+konstant@got innebär identifierare@got+konstant"
+
+#: config/tc-ppc.c:2161
msgid "symbol+offset not supported for got tls"
msgstr "symbol+avstånd stöds inte för got tls"
-#: config/tc-ppc.c:2164 config/tc-ppc.c:3674 config/tc-ppc.c:7120
+#: config/tc-ppc.c:2238 config/tc-ppc.c:4015 config/tc-ppc.c:7474
msgid "data in executable section"
msgstr "data i exekverbar sektion"
-#: config/tc-ppc.c:2205 config/tc-ppc.c:5314
+#: config/tc-ppc.c:2279 config/tc-ppc.c:5655
msgid "expected comma after symbol-name: rest of line ignored."
msgstr "förväntade komma efter symbolnamn: resten av raden överhoppad."
-#: config/tc-ppc.c:2238 config/tc-ppc.c:5350
+#: config/tc-ppc.c:2312 config/tc-ppc.c:5691
#, c-format
msgid "ignoring attempt to re-define symbol `%s'."
msgstr "hoppar över försök att omdefiniera symbol ”%s”."
-#: config/tc-ppc.c:2246
+#: config/tc-ppc.c:2320
#, c-format
msgid "length of .lcomm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
msgstr "längd för .lcomm ”%s” är redan %ld. Inte ändrad till %ld."
-#: config/tc-ppc.c:2264
+#: config/tc-ppc.c:2338
msgid "common alignment not a power of 2"
msgstr "allmän justering inte en tvåpotens"
-#: config/tc-ppc.c:2306
+#: config/tc-ppc.c:2380
#, c-format
msgid "expected comma after name `%s' in .localentry directive"
msgstr "förväntade komma efter namn ”%s” i .localentry-direktiv"
-#: config/tc-ppc.c:2316
+#: config/tc-ppc.c:2390
msgid "missing expression in .localentry directive"
msgstr "saknar uttryck i .localentry-direktiv"
-#: config/tc-ppc.c:2330
+#: config/tc-ppc.c:2411
#, c-format
msgid ".localentry expression for `%s' is not a valid power of 2"
msgstr ".localentry-uttryck för ”%s” är inte en giltig tvåpotens"
-#: config/tc-ppc.c:2344
+#: config/tc-ppc.c:2428
#, c-format
msgid ".localentry expression for `%s' does not evaluate to a constant"
msgstr ".localentry-uttryck för ”%s” beräknas inte till en konstant"
-#: config/tc-ppc.c:2359
+#: config/tc-ppc.c:2443
msgid "missing expression in .abiversion directive"
msgstr "saknar uttryck i .abiversion-direktiv"
-#: config/tc-ppc.c:2368
+#: config/tc-ppc.c:2452
msgid ".abiversion expression does not evaluate to a constant"
msgstr ".abiversion-uttryck beräknas inte till en konstant"
-#: config/tc-ppc.c:2390
+#: config/tc-ppc.c:2474
#, fuzzy
#| msgid "unknown section attribute %s"
msgid "unknown .gnu_attribute value"
msgstr "okänt sektionsattribut %s"
-#: config/tc-ppc.c:2442
+#: config/tc-ppc.c:2526
msgid "relocation cannot be done when using -mrelocatable"
msgstr "omlokalisering kan inte utföras när -mrelocatable används"
-#: config/tc-ppc.c:2488
+#: config/tc-ppc.c:2572
msgid "TOC section size exceeds 64k"
msgstr "TOC-sektionsstorlek överstiger 64k"
-#: config/tc-ppc.c:2583
+#: config/tc-ppc.c:2667
#, c-format
msgid "syntax error: invalid toc specifier `%s'"
msgstr "syntaxfel: otilgit toc-specificerare ”%s”"
-#: config/tc-ppc.c:2597
+#: config/tc-ppc.c:2681
#, c-format
msgid "syntax error: expected `]', found `%c'"
msgstr "syntaxfel: förväntade ”]”, hittade ”%c”"
-#: config/tc-ppc.c:2706
+#: config/tc-ppc.c:2993
+#, c-format
+msgid "%s howto doesn't match size/pcrel in gas"
+msgstr "%s hur man gör matchar inte storlek/pcrel i gas"
+
+#: config/tc-ppc.c:3034
#, c-format
msgid "unrecognized opcode: `%s'"
msgstr "okänd opkod: ”%s”"
-#: config/tc-ppc.c:2897
+#: config/tc-ppc.c:3209
msgid "[tocv] symbol is not a toc symbol"
msgstr "[tocv] symbol är inte en toc-symbol"
-#: config/tc-ppc.c:2908
+#: config/tc-ppc.c:3220
msgid "unimplemented toc32 expression modifier"
msgstr "oimplementerad toc32-uttrycksmodifierare"
-#: config/tc-ppc.c:2913
+#: config/tc-ppc.c:3225
msgid "unimplemented toc64 expression modifier"
msgstr "oimplementerad toc64-uttrycksmodifierare"
-#: config/tc-ppc.c:2917
+#: config/tc-ppc.c:3229
#, c-format
msgid "Unexpected return value [%d] from parse_toc_entry!\n"
msgstr "Oväntat returvärde [%d] från parse_toc_entry!\n"
-#: config/tc-ppc.c:3132
+#: config/tc-ppc.c:3512
#, c-format
msgid "@tls may not be used with \"%s\" operands"
msgstr "@tls kan inte användas med ”%s”-operander"
-#: config/tc-ppc.c:3135
+#: config/tc-ppc.c:3515
msgid "@tls may only be used in last operand"
msgstr "@tls kan endast används för sista operanden"
-#: config/tc-ppc.c:3265
+#: config/tc-ppc.c:3536 config/tc-ppc.c:3543 config/tc-ppc.c:3555
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported instruction `%s'"
+msgid "%s unsupported on this instruction"
+msgstr "instruktion ”%s” stöds inte"
+
+#: config/tc-ppc.c:3599
#, c-format
msgid "assuming %s on symbol"
msgstr "antar %s för symbol"
-#: config/tc-ppc.c:3368
+#: config/tc-ppc.c:3702
msgid "unsupported relocation for DS offset field"
msgstr "omlokalisering för DS-avståndsfält stöds inte"
-#: config/tc-ppc.c:3410
+#: config/tc-ppc.c:3745
+#, c-format
+msgid "syntax error; found `%c', expected `%c'"
+msgstr "syntaxfel; hittade ”%c”, förväntade ”%c”"
+
+#: config/tc-ppc.c:3750
#, c-format
msgid "syntax error; end of line, expected `%c'"
msgstr "syntaxfel; filslut, förväntade ”%c”"
-#: config/tc-ppc.c:3412
-#, c-format
-msgid "syntax error; found `%c', expected `%c'"
-msgstr "syntaxfel; hittade ”%c”, förväntade ”%c”"
+#: config/tc-ppc.c:3815 config/tc-ppc.c:6767
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "instruction address is not a multiple of 2"
+msgid "instruction address is not a multiple of %d"
+msgstr "instruktionsadress är inte en multipel av 2"
-#: config/tc-ppc.c:3482 config/tc-ppc.c:6433
-msgid "instruction address is not a multiple of 4"
-msgstr "instruktionsadress är inte en multipel av 4"
+#: config/tc-ppc.c:3899
+msgid "wrong number of operands"
+msgstr "fel antal operander"
+
+#: config/tc-ppc.c:3972
+#, fuzzy
+#| msgid "bad .section directive: want a,o,s,w,x,M,S,G,T in string"
+msgid "bad .section directive: want a,e,v,w,x,M,S,G,T in string"
+msgstr "felaktigt .section-direktiv: vill ha a,o,s,w,x,M,S,G,T i sträng"
-#: config/tc-ppc.c:3711
+#: config/tc-ppc.c:4052
msgid "missing size"
msgstr "saknar storlek"
-#: config/tc-ppc.c:3720
+#: config/tc-ppc.c:4061
msgid "negative size"
msgstr "negativ storlek"
-#: config/tc-ppc.c:3752
+#: config/tc-ppc.c:4093
msgid "missing real symbol name"
msgstr "saknar riktigt symbolnamn"
-#: config/tc-ppc.c:3791
+#: config/tc-ppc.c:4132
msgid "attempt to redefine symbol"
msgstr "försök att omdefiniera symbol"
-#: config/tc-ppc.c:4054
+#: config/tc-ppc.c:4395
#, c-format
msgid "no known dwarf XCOFF section for flag 0x%08x\n"
msgstr "ingen känd dwarf-XCOFF-sektion för flagga 0x%08x\n"
-#: config/tc-ppc.c:4067
+#: config/tc-ppc.c:4408
#, c-format
msgid "label %s was not defined in this dwarf section"
msgstr "etikett %s har inte definierats i denna dwarf-sektion"
-#: config/tc-ppc.c:4181
+#: config/tc-ppc.c:4522
msgid "the XCOFF file format does not support arbitrary sections"
msgstr "XCOFF-filformatet har inte stöd för godtyckliga sektion"
-#: config/tc-ppc.c:4252
+#: config/tc-ppc.c:4593
msgid ".ref outside .csect"
msgstr ".ref utanför .csect"
-#: config/tc-ppc.c:4273 config/tc-ppc.c:4473
+#: config/tc-ppc.c:4614 config/tc-ppc.c:4814
msgid "missing symbol name"
msgstr "saknar symbolnamn"
-#: config/tc-ppc.c:4303
+#: config/tc-ppc.c:4644
msgid "missing rename string"
msgstr "saknar namnbytessträng"
-#: config/tc-ppc.c:4333 config/tc-ppc.c:4872 read.c:3523
+#: config/tc-ppc.c:4674 config/tc-ppc.c:5213 read.c:3519
msgid "missing value"
msgstr "saknar värde"
-#: config/tc-ppc.c:4351
+#: config/tc-ppc.c:4692
msgid "illegal .stabx expression; zero assumed"
msgstr "otillåtet .stabx-uttryck; noll antaget"
-#: config/tc-ppc.c:4383
+#: config/tc-ppc.c:4724
msgid "missing class"
msgstr "saknar klass"
-#: config/tc-ppc.c:4392
+#: config/tc-ppc.c:4733
msgid "missing type"
msgstr "saknar typ"
-#: config/tc-ppc.c:4419
+#: config/tc-ppc.c:4760
msgid ".stabx of storage class stsym must be within .bs/.es"
msgstr ".stabx av lagringsklass stsym måste vara inom .bs/.es"
-#: config/tc-ppc.c:4660
+#: config/tc-ppc.c:5001
msgid "nested .bs blocks"
msgstr "nästlade .bs-block"
-#: config/tc-ppc.c:4691
+#: config/tc-ppc.c:5032
msgid ".es without preceding .bs"
msgstr ".es utan föregående .bs"
-#: config/tc-ppc.c:4864
+#: config/tc-ppc.c:5205
msgid "non-constant byte count"
msgstr "icke-konstant byteantal"
-#: config/tc-ppc.c:4938
+#: config/tc-ppc.c:5279
msgid ".tc not in .toc section"
msgstr ".tc inte i .toc-sektion"
-#: config/tc-ppc.c:4956
+#: config/tc-ppc.c:5297
msgid ".tc with no label"
msgstr ".tc utan etikett"
-#: config/tc-ppc.c:5040 config/tc-s390.c:1956
+#: config/tc-ppc.c:5381 config/tc-s390.c:1966
msgid ".machine stack overflow"
msgstr "stacköverspill för .machine"
-#: config/tc-ppc.c:5047 config/tc-s390.c:1967
+#: config/tc-ppc.c:5388 config/tc-s390.c:1977
msgid ".machine stack underflow"
msgstr "stackunderspill för .machine"
-#: config/tc-ppc.c:5054 config/tc-s390.c:1979
+#: config/tc-ppc.c:5395 config/tc-s390.c:1989
#, c-format
msgid "invalid machine `%s'"
msgstr "ogiltig maskin ”%s”"
-#: config/tc-ppc.c:5086
+#: config/tc-ppc.c:5427
msgid "no previous section to return to, ignored."
msgstr "ingen föregående sektion att returnera till, hoppas över."
-#: config/tc-ppc.c:5359
+#: config/tc-ppc.c:5700
#, c-format
msgid "length of .comm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
msgstr "längden för .comm ”%s” är redan %ld. Inte ändrad till %ld."
#. Section Contents
#. unknown
-#: config/tc-ppc.c:5487
+#: config/tc-ppc.c:5828
msgid "unsupported section attribute -- 'a'"
msgstr "sektionsattribut stöds inte -- ”a”"
-#: config/tc-ppc.c:5670
+#: config/tc-ppc.c:6011
msgid "bad symbol suffix"
msgstr "felaktig symbolsuffix"
-#: config/tc-ppc.c:5763
+#: config/tc-ppc.c:6104
msgid "unrecognized symbol suffix"
msgstr "okänt symbolsuffix"
-#: config/tc-ppc.c:5850
+#: config/tc-ppc.c:6191
msgid "two .function pseudo-ops with no intervening .ef"
msgstr "två .function-pseudo-op:er utan mellanliggande .ef"
-#: config/tc-ppc.c:5863
+#: config/tc-ppc.c:6204
msgid ".ef with no preceding .function"
msgstr ".ef utan föregående .function"
-#: config/tc-ppc.c:5992
+#: config/tc-ppc.c:6333
#, c-format
msgid "warning: symbol %s has no csect"
msgstr "varning: symbol %s har ingen csect"
-#: config/tc-ppc.c:6254
+#: config/tc-ppc.c:6595
msgid "symbol in .toc does not match any .tc"
msgstr "symbol i .toc matchar inte någon i .tc"
-#: config/tc-ppc.c:6884
+#: config/tc-ppc.c:7238
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unsupported instruction `%s'"
msgid "%s unsupported as instruction fixup"
msgstr "instruktion ”%s” stöds inte"
-#: config/tc-ppc.c:6958
+#: config/tc-ppc.c:7312
#, c-format
msgid "unsupported relocation against %s"
msgstr "omlokalisering mot %s stöds inte"
-#: config/tc-ppc.c:7103
+#: config/tc-ppc.c:7457
#, c-format
msgid "Gas failure, reloc value %d\n"
msgstr "Gas-fel, omlokaliseringsvärde %d\n"
-#: config/tc-pru.c:602
+#: config/tc-pru.c:603
#, fuzzy, c-format
#| msgid "branch offset %d out of range %d to %d"
msgid "quick branch offset %d out of range %d to %d"
msgstr "grenavstånd %d utanför intervall %d till %d"
-#: config/tc-pru.c:617
+#: config/tc-pru.c:618
#, fuzzy, c-format
#| msgid "immediate value %u out of range %u to %u"
msgid "immediate value %llu out of range %u to %lu"
msgstr "omedelbart värde %u utanför intervall %u till %u"
-#: config/tc-pru.c:697
+#: config/tc-pru.c:698
#, fuzzy
#| msgid "unexpected `\"' in expression"
msgid "unexpected PC relative expression"
msgstr "oväntat ”\"” i uttryck"
-#: config/tc-pru.c:734 config/tc-pru.c:741
+#: config/tc-pru.c:735 config/tc-pru.c:742
msgid "residual low bits in pmem diff relocation"
msgstr "återstoden av låga bitar i pmem diff-omlokalisering"
-#: config/tc-pru.c:934 config/tc-pru.c:967
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing or bad offset expression"
+#: config/tc-pru.c:938 config/tc-pru.c:971
+#, c-format
msgid "trailing garbage after expression: %s"
-msgstr "saknar eller felaktig avståndsuttryck"
+msgstr "skräp efter uttryck: %s"
-#: config/tc-pru.c:939
+#: config/tc-pru.c:943
#, fuzzy, c-format
#| msgid "expected expression"
msgid "expected expression, got %s"
msgstr "förväntade uttryck"
-#: config/tc-pru.c:972
+#: config/tc-pru.c:976
#, fuzzy, c-format
#| msgid "expected constant expression for first argument of %s"
msgid "expected constant expression, got %s"
msgstr "förväntade konstantuttryck som första argument till %s"
-#: config/tc-pru.c:1025
+#: config/tc-pru.c:1029
#, fuzzy
#| msgid "first transfer register must be even"
msgid "data transfer register cannot be halfword"
msgstr "första överföringsregistret måste vara jämnt"
-#: config/tc-pru.c:1044
+#: config/tc-pru.c:1048
#, fuzzy
#| msgid "destination register must be r1"
msgid "destination register must be full-word"
msgstr "destinationsregister måste vara r1"
-#: config/tc-pru.c:1076
+#: config/tc-pru.c:1080
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot use register index with PC-relative addressing"
msgid "cannot use partial register %s for addressing"
msgstr "kan inte använda registerindexering med PC-relativ adressering"
-#: config/tc-pru.c:1109
+#: config/tc-pru.c:1093
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "value too large for 2-byte field"
+msgid "value %lu is too large for a byte operand"
+msgstr "värde för stort för 2-bytesfält"
+
+#: config/tc-pru.c:1115
#, fuzzy, c-format
#| msgid "constant out of 8-bit range: %d"
msgid "loop count constant %ld is out of range [1..%d]"
msgstr "konstant utanför 8-bitarsintervall: %d"
-#: config/tc-pru.c:1208 config/tc-pru.c:1234
+#: config/tc-pru.c:1215 config/tc-pru.c:1241
#, fuzzy, c-format
#| msgid "constant out of 8-bit range: %d"
msgid "byte count constant %ld is out of range [1..%d]"
msgstr "konstant utanför 8-bitarsintervall: %d"
-#: config/tc-pru.c:1215 config/tc-pru.c:1241
-#, fuzzy
-#| msgid "can only transfer two consecutive registers"
+#: config/tc-pru.c:1222 config/tc-pru.c:1248
msgid "only r0 can be used as byte count register"
-msgstr "kan endast överföra två konsekutiva register"
+msgstr "endast r0 kan använda som byteantalsregister"
-#: config/tc-pru.c:1217 config/tc-pru.c:1243
+#: config/tc-pru.c:1224 config/tc-pru.c:1250
msgid "only r0.bX byte fields of r0 can be used as byte count"
msgstr "endast r0.bX-bytefält av r0 kan används som byteantal"
-#: config/tc-pru.c:1256
+#: config/tc-pru.c:1263
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid constant (%lx) after fixup"
msgid "invalid constant table offset %ld"
msgstr "ogiltig konstant (%lx) efter uppfixning"
-#: config/tc-pru.c:1267
+#: config/tc-pru.c:1274
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid shift value: %ld"
msgid "invalid WakeOnStatus %ld"
msgstr "ogiltigt skiftvärde: %ld"
-#: config/tc-pru.c:1278
+#: config/tc-pru.c:1285
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid VSIB address"
msgid "invalid XFR WideBus Address %ld"
msgstr "ogiltig VSIB-adress"
-#: config/tc-pru.c:1536
+#: config/tc-pru.c:1545
#, c-format
msgid ""
"PRU options:\n"
@@ -14959,160 +15376,222 @@ msgstr ""
" -mlink-relax generera omlokaliseringar för länkaravslappning (standard).\n"
" -mno-link-relax generera inte omlokaliseringar för länkaravslappning.\n"
-#: config/tc-pru.c:1828
+#: config/tc-pru.c:1839
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid system register name"
msgid "Label \"%s\" matches a CPU register name"
msgstr "ogiltigt systemregisternamn"
-#: config/tc-riscv.c:412
+#: config/tc-riscv.c:399 config/tc-riscv.c:464
#, fuzzy, c-format
#| msgid "internal error: can't hash `%s': %s\n"
msgid "internal error: can't hash `%s': %s"
msgstr "internt fel: kan inte hasha ”%s”: %s\n"
-#: config/tc-riscv.c:493
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal: bad mips opcode (mask error): %s %s"
+#: config/tc-riscv.c:561
+#, c-format
msgid "internal: bad RISC-V opcode (mask error): %s %s"
-msgstr "internt: felaktig mips-opkod (maskfel):%s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (maskfel):%s %s"
-#: config/tc-riscv.c:532
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal: unknown operand type: %s %s"
+#: config/tc-riscv.c:609
+#, c-format
+msgid "internal: bad RISC-V opcode (unknown operand type `CF%c'): %s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (okänd operandtyp ”CF%c”): %s %s"
+
+#: config/tc-riscv.c:616
+#, c-format
msgid "internal: bad RISC-V opcode (unknown operand type `C%c'): %s %s"
-msgstr "internt: okänd operandtyp: %s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (okänd operandtyp ”C%c”): %s %s"
-#: config/tc-riscv.c:567
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal: unknown operand type: %s %s"
+#: config/tc-riscv.c:660 config/tc-riscv.c:672
+#, c-format
+msgid "internal: bad RISC-V opcode (unknown operand type `F%c'): %s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (okänd operandtyp ”F%c”): %s %s"
+
+#: config/tc-riscv.c:679
+#, c-format
msgid "internal: bad RISC-V opcode (unknown operand type `%c'): %s %s"
-msgstr "internt: okänd operandtyp: %s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (okänd operandtyp ”%c”): %s %s"
-#: config/tc-riscv.c:575
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal: bad mips opcode (bits 0x%08lx undefined): %s %s"
+#: config/tc-riscv.c:687
+#, c-format
msgid "internal: bad RISC-V opcode (bits 0x%lx undefined): %s %s"
-msgstr "internt: felaktig mips-opkod (bitar 0x%08lx odefinierade): %s %s"
+msgstr "internt: felaktig RISC-V-opkod (bitar 0x%lx odefinierade): %s %s"
-#: config/tc-riscv.c:696
+#: config/tc-riscv.c:833
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unsupported relocation size %d"
msgid "Unsupported RISC-V relocation number %d"
msgstr "Omlokaliseringsstorlek %d stöds inte"
-#: config/tc-riscv.c:768
-#, fuzzy
-#| msgid "internal error: can't hash macro `%s': %s"
+#: config/tc-riscv.c:920
msgid "internal error: invalid macro"
-msgstr "internt fel: kan inte hasha makro ”%s”: %s"
+msgstr "internt fel: ogiltigt makro"
-#: config/tc-riscv.c:797 config/tc-riscv.c:864
+#: config/tc-riscv.c:951 config/tc-riscv.c:1021
#, fuzzy
#| msgid "unsupported constant size %d\n"
msgid "unsupported large constant"
msgstr "konstantstorlek %d stöds inte\n"
-#: config/tc-riscv.c:799
+#: config/tc-riscv.c:953
+#, c-format
+msgid "unknown CSR `%s'"
+msgstr "okänd CSR ”%s”"
+
+#: config/tc-riscv.c:956
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Instruction '%s' requires far mode addressing"
msgid "Instruction %s requires absolute expression"
msgstr "Instruktion ”%s” kräver fjärrlägesadressering"
-#: config/tc-riscv.c:1020
+#: config/tc-riscv.c:1177
#, fuzzy, c-format
#| msgid "macro %s not implemented yet"
msgid "Macro %s not implemented"
msgstr "makro %s inte implementerat än"
-#: config/tc-riscv.c:1411
+#: config/tc-riscv.c:1659
+msgid "bad value for funct6 field, value must be 0...64"
+msgstr "felaktigt värde för funct6-fält, värde måste vara 0…64"
+
+#: config/tc-riscv.c:1674
+msgid "bad value for funct4 field, value must be 0...15"
+msgstr "felaktigt värde för funct4-fält, värde måste vara 0…15"
+
+#: config/tc-riscv.c:1689 config/tc-riscv.c:2047
+msgid "bad value for funct3 field, value must be 0...7"
+msgstr "felaktigt värde för funct3-fält, värde måste vara 0…7"
+
+#: config/tc-riscv.c:1703 config/tc-riscv.c:2062
+msgid "bad value for funct2 field, value must be 0...3"
+msgstr "felaktigt värde för funct2-fält, värde måste vara 0…3"
+
+#: config/tc-riscv.c:1712
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "bad RVC field specifier 'C%c'\n"
+msgid "bad compressed FUNCT field specifier 'CF%c'\n"
+msgstr "felaktig RVC-fältangivare ”C%c”\n"
+
+#: config/tc-riscv.c:1719
#, c-format
msgid "bad RVC field specifier 'C%c'\n"
msgstr "felaktig RVC-fältangivare ”C%c”\n"
-#: config/tc-riscv.c:1434 config/tc-riscv.c:1445
+#: config/tc-riscv.c:1742 config/tc-riscv.c:1753
#, c-format
msgid "Improper shift amount (%lu)"
msgstr "Felaktig skiftmängd (%lu)"
-#: config/tc-riscv.c:1456
+#: config/tc-riscv.c:1764
#, c-format
msgid "Improper CSRxI immediate (%lu)"
msgstr "Felaktig CSRxI-omedelbar (%lu)"
-#: config/tc-riscv.c:1471
+#: config/tc-riscv.c:1779
#, c-format
msgid "Improper CSR address (%lu)"
msgstr "Felaktig CSR-adress (%lu)"
-#: config/tc-riscv.c:1633
+#: config/tc-riscv.c:1954
#, fuzzy
#| msgid "BYTE expression not in the range 0..255"
msgid "lui expression not in range 0..1048575"
msgstr "BYTE-uttryck inte i intervallet 0..255"
-#: config/tc-riscv.c:1661
+#: config/tc-riscv.c:1993
+msgid "bad value for opcode field, value must be 0...127 and lower 2 bits must be 0x3"
+msgstr "felaktigt värde för opkodsfält, värde måste vara 0…127 och de lägre två bitarna måste vara 0x3"
+
+#: config/tc-riscv.c:2009
+msgid "bad value for opcode field, value must be 0...2"
+msgstr "felaktigt värde för opkodsfält, värde måste vara 0…2"
+
+#: config/tc-riscv.c:2019
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "bad RVC field specifier 'C%c'\n"
+msgid "bad Opcode field specifier 'O%c'\n"
+msgstr "felaktig RVC-fältangivare ”C%c”\n"
+
+#: config/tc-riscv.c:2032
+msgid "bad value for funct7 field, value must be 0...127"
+msgstr "felaktigt värde för funct7-fält, värde måste vara 0…127"
+
+#: config/tc-riscv.c:2073
#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal error: bad file property ID %d"
+#| msgid "bad RVC field specifier 'C%c'\n"
+msgid "bad FUNCT field specifier 'F%c'\n"
+msgstr "felaktig RVC-fältangivare ”C%c”\n"
+
+#: config/tc-riscv.c:2087
+#, c-format
msgid "internal error: bad argument type %c"
-msgstr "internt fel: felaktigt filegenskaps-ID %d"
+msgstr "internt fel: felaktigt argumenttyp %c"
-#: config/tc-riscv.c:1666
+#: config/tc-riscv.c:2092
#, fuzzy
#| msgid "illegal operand"
msgid "illegal operands"
msgstr "otillåten operand"
-#: config/tc-riscv.c:1983
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal error: bad file property ID %d"
+#: config/tc-riscv.c:2462
+#, c-format
msgid "internal error: bad CFA value #%d"
-msgstr "internt fel: felaktigt filegenskaps-ID %d"
+msgstr "internt fel: felaktigt CFA-värde #%d"
-#: config/tc-riscv.c:2060
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "internal error: bad file property ID %d"
+#: config/tc-riscv.c:2543
+#, c-format
msgid "internal error: bad relocation #%d"
-msgstr "internt fel: felaktigt filegenskaps-ID %d"
+msgstr "internt fel: felaktigt omlokalisering #%d"
-#: config/tc-riscv.c:2065
+#: config/tc-riscv.c:2548
#, fuzzy
#| msgid "unsupported relocation"
msgid "unsupported symbol subtraction"
msgstr "omlokalisering stöds inte"
-#: config/tc-riscv.c:2161
+#: config/tc-riscv.c:2643
#, fuzzy
#| msgid ".set pop with no .set push"
msgid ".option pop with no .option push"
msgstr ".set pop utan .set push"
-#: config/tc-riscv.c:2171
+#: config/tc-riscv.c:2653
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unrecognized option -%c%s"
msgid "Unrecognized .option directive: %s\n"
msgstr "okänd flagga -%c%s"
-#: config/tc-riscv.c:2191
+#: config/tc-riscv.c:2673
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unsupported use of %s"
msgid "Unsupported use of %s"
msgstr "felaktig användning av %s stöd inte"
-#: config/tc-riscv.c:2335
+#: config/tc-riscv.c:2828
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot represent `%s' relocation in object file"
msgid "cannot represent %s relocation in object file"
msgstr "kan inte representera ”%s”-omlokalisering i objektfil"
-#: config/tc-riscv.c:2476
-#, c-format
+#: config/tc-riscv.c:2969
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "RISC-V options:\n"
+#| " -fpic generate position-independent code\n"
+#| " -fno-pic don't generate position-independent code (default)\n"
+#| " -march=ISA set the RISC-V architecture\n"
+#| " -mabi=ABI set the RISC-V ABI\n"
msgid ""
"RISC-V options:\n"
" -fpic generate position-independent code\n"
" -fno-pic don't generate position-independent code (default)\n"
" -march=ISA set the RISC-V architecture\n"
" -mabi=ABI set the RISC-V ABI\n"
+" -mrelax enable relax (default)\n"
+" -mno-relax disable relax\n"
+" -march-attr generate RISC-V arch attribute\n"
+" -mno-arch-attr don't generate RISC-V arch attribute\n"
msgstr ""
"RISC-V-flaggor:\n"
" -fpic generera positionsoberoende kod\n"
@@ -15120,274 +15599,408 @@ msgstr ""
" -march=ISA ställ in RISC-V-arkitektur\n"
" -mabi=ABI ställ in RISC-V ABI\n"
-#: config/tc-riscv.c:2503
+#: config/tc-riscv.c:3000
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown register %s"
msgid "unknown register `%s'"
msgstr "okänt register %s"
-#: config/tc-riscv.c:2524
+#: config/tc-riscv.c:3021
#, fuzzy, c-format
#| msgid ".stab%c is not supported"
msgid "non-constant .%cleb128 is not supported"
msgstr ".stab%c stöds inte"
-#: config/tc-rl78.c:214
+#: config/tc-riscv.c:3146
+#, fuzzy
+#| msgid "\".option\" directive must appear before any instructions"
+msgid ".attribute arch must set before any instructions"
+msgstr "”.option”-direktiv måste finnas före instruktioner"
+
+#: config/tc-rl78.c:213
msgid "16-bit relocation used in 8-bit operand"
msgstr "16-bitarsomlokalisering använd i 8-bitarsoperand"
-#: config/tc-rl78.c:218
+#: config/tc-rl78.c:217
msgid "8-bit relocation used in 16-bit operand"
msgstr "8-bitarsomlokalisering använd i 16-bitarsoperand"
-#: config/tc-rl78.c:244 config/tc-rx.c:882
+#: config/tc-rl78.c:243 config/tc-rx.c:889
#, c-format
msgid "Value %d doesn't fit in unsigned %d-bit field"
msgstr "Värde %d får inte plats i teckenlöst %d-bitarsfält"
-#: config/tc-rl78.c:250 config/tc-rx.c:888
+#: config/tc-rl78.c:249 config/tc-rx.c:895
#, c-format
msgid "Value %d doesn't fit in signed %d-bit field"
msgstr "Värde %d får inte plats i %d-bitarsfält med tecken"
-#: config/tc-rl78.c:368
+#: config/tc-rl78.c:367
#, c-format
msgid " RL78 specific command line options:\n"
msgstr " RL78-specifika kommandoradsflaggor:\n"
-#: config/tc-rl78.c:369
+#: config/tc-rl78.c:368
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -mrelax Enable relaxation\n"
msgid " --mrelax Enable link time relaxation\n"
msgstr " -mrelax Aktivera lättnad\n"
-#: config/tc-rl78.c:370
+#: config/tc-rl78.c:369
#, c-format
msgid " --mg10 Enable support for G10 variant\n"
msgstr " --mg10 Aktivera stöd för G10-variant\n"
-#: config/tc-rl78.c:371
+#: config/tc-rl78.c:370
#, fuzzy, c-format
#| msgid " --mg10 Enable support for G10 variant\n"
msgid " --mg13 Selects the G13 core.\n"
msgstr " --mg10 Aktivera stöd för G10-variant\n"
-#: config/tc-rl78.c:372
+#: config/tc-rl78.c:371
#, fuzzy, c-format
#| msgid " --mg10 Enable support for G10 variant\n"
msgid " --mg14 Selects the G14 core [default]\n"
msgstr " --mg10 Aktivera stöd för G10-variant\n"
-#: config/tc-rl78.c:373
+#: config/tc-rl78.c:372
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -mv850e2v4 Alias for -mv850e3v5\n"
msgid " --mrl78 Alias for --mg14\n"
msgstr " -mv850e2v4 Alias för -mv850e3v5\n"
-#: config/tc-rl78.c:374
+#: config/tc-rl78.c:373
#, c-format
msgid " --m32bit-doubles [default]\n"
msgstr " --m32bit-doubles [standard]\n"
-#: config/tc-rl78.c:375
+#: config/tc-rl78.c:374
#, c-format
msgid " --m64bit-doubles Source code uses 64-bit doubles\n"
msgstr " --m64bit-doubles Källkod använder 64-bitar double-flyttal\n"
-#: config/tc-rl78.c:451
+#: config/tc-rl78.c:450
#, c-format
msgid "%%%s() must be outermost term in expression"
msgstr "%%%s() måste vara den yttersta termen i uttrycket"
-#: config/tc-rl78.c:679 config/tc-rx.c:2220
+#: config/tc-rl78.c:678 config/tc-rx.c:2250
#, c-format
msgid "unsupported constant size %d\n"
msgstr "konstantstorlek %d stöds inte\n"
-#: config/tc-rl78.c:695
+#: config/tc-rl78.c:694
#, c-format
msgid "%%hi16/%%lo16 only applies to .short or .hword"
msgstr "%%hi16/%%lo16 tillämpas endast för .short eller .hword"
-#: config/tc-rl78.c:705
+#: config/tc-rl78.c:704
#, c-format
msgid "%%hi8 only applies to .byte"
msgstr "%%hi8 tillämpas endast för .byte"
-#: config/tc-rl78.c:717 config/tc-rx.c:2227
+#: config/tc-rl78.c:716 config/tc-rx.c:2257
msgid "difference of two symbols only supported with .long, .short, or .byte"
msgstr "skillnad mellan två symboler stöds endast med .long, .short eller .byte"
-#: config/tc-rl78.c:1239 config/tc-rx.c:2154
+#: config/tc-rl78.c:1238 config/tc-rx.c:2184
#, c-format
msgid "bad frag at %p : fix %ld addr %ld %ld \n"
msgstr "felaktig frag vid %p : fixa %ld adr %ld %ld \n"
-#: config/tc-rl78.c:1455
+#: config/tc-rl78.c:1454
#, c-format
msgid "value of %ld too large for 8-bit branch"
msgstr "värde %ld för stort för 8-bitarsgren"
-#: config/tc-rl78.c:1466
+#: config/tc-rl78.c:1465
#, c-format
msgid "value of %ld too large for 16-bit branch"
msgstr "värde %ld för stort för 16-bitarsgren"
-#: config/tc-rl78.c:1515 config/tc-rx.c:2419
+#: config/tc-rl78.c:1514 config/tc-rx.c:2449
#, c-format
msgid "Unknown reloc in md_apply_fix: %s"
msgstr "Okänd omlokalisering i md_apply_fix: %s"
-#: config/tc-rx.c:190
+#: config/tc-rx.c:195
#, c-format
msgid "unrecognised RX CPU type %s"
msgstr "okänd RX CPU-typ %s"
-#: config/tc-rx.c:205
+#: config/tc-rx.c:210
#, c-format
msgid " RX specific command line options:\n"
msgstr " RX-specifika kommandoradsflaggor:\n"
-#: config/tc-rx.c:206
+#: config/tc-rx.c:211
#, c-format
msgid " --mbig-endian-data\n"
msgstr " --mbig-endian-data\n"
-#: config/tc-rx.c:207
+#: config/tc-rx.c:212
#, c-format
msgid " --mlittle-endian-data [default]\n"
msgstr " --mlittle-endian-data [standard]\n"
-#: config/tc-rx.c:208
+#: config/tc-rx.c:213
#, c-format
msgid " --m32bit-doubles [default]\n"
msgstr " --m32bit-doubles [standard]\n"
-#: config/tc-rx.c:209
+#: config/tc-rx.c:214
#, c-format
msgid " --m64bit-doubles\n"
msgstr " --m64bit-doubles\n"
-#: config/tc-rx.c:210
+#: config/tc-rx.c:215
#, c-format
msgid " --muse-conventional-section-names\n"
msgstr " --muse-conventional-section-names\n"
-#: config/tc-rx.c:211
+#: config/tc-rx.c:216
#, c-format
msgid " --muse-renesas-section-names [default]\n"
msgstr " --muse-renesas-section-names [standard]\n"
-#: config/tc-rx.c:212
+#: config/tc-rx.c:217
#, c-format
msgid " --msmall-data-limit\n"
msgstr " --msmall-data-limit\n"
-#: config/tc-rx.c:213
+#: config/tc-rx.c:218
#, c-format
msgid " --mrelax\n"
msgstr " --mrelax\n"
-#: config/tc-rx.c:214
+#: config/tc-rx.c:219
#, c-format
msgid " --mpid\n"
msgstr " --mpid\n"
-#: config/tc-rx.c:215
+#: config/tc-rx.c:220
#, c-format
msgid " --mint-register=<value>\n"
msgstr " --mint-register=<value>\n"
-#: config/tc-rx.c:216
+#: config/tc-rx.c:221
#, fuzzy, c-format
#| msgid " --mcpu=<rx100|rx200|rx600|rx610>\n"
-msgid " --mcpu=<rx100|rx200|rx600|rx610|rxv2>\n"
+msgid " --mcpu=<rx100|rx200|rx600|rx610|rxv2|rxv3|rxv3-dfpu>\n"
msgstr " --mcpu=<rx100|rx200|rx600|rx610>\n"
-#: config/tc-rx.c:217
+#: config/tc-rx.c:222
#, c-format
msgid " --mno-allow-string-insns"
msgstr " --mno-allow-string-insns"
-#: config/tc-rx.c:297
+#: config/tc-rx.c:302
msgid "no filename following .INCLUDE pseudo-op"
msgstr "inget filnamn följer .INCLUDE pseudo-op"
-#: config/tc-rx.c:400
+#: config/tc-rx.c:405
#, c-format
msgid "unable to locate include file: %s"
msgstr "kan inte hitta inkluderingsfil: %s"
-#: config/tc-rx.c:451
+#: config/tc-rx.c:456
#, c-format
msgid "unrecognised alignment value in .SECTION directive: %s"
msgstr "okänt justeringsvärde i .SECTION-direktiv: %s"
-#: config/tc-rx.c:468
+#: config/tc-rx.c:473
#, c-format
msgid "unknown parameter following .SECTION directive: %s"
msgstr "okänd parameter följer .SECTION-direktiv: %s"
-#: config/tc-rx.c:554
+#: config/tc-rx.c:559
msgid "expecting either ON or OFF after .list"
msgstr "förväntade antingen ON eller OFF efter .list"
-#: config/tc-rx.c:590
+#: config/tc-rx.c:595
#, c-format
msgid "The \".%s\" pseudo-op is not implemented\n"
msgstr "Pseudo-op:en ”.%s” inte implementerad\n"
-#: config/tc-rx.c:1095
+#: config/tc-rx.c:968 config/tc-rx.c:970
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "value %ld out of range"
+msgid "Value %d and %d out of range"
+msgstr "värde %ld utanför intervall"
+
+#: config/tc-rx.c:1125
msgid "The .DEFINE pseudo-op is not implemented"
msgstr "Pseudo-op:en .DEFINE är inte implementerad"
-#: config/tc-rx.c:1097
+#: config/tc-rx.c:1127
msgid "The .MACRO pseudo-op is not implemented"
msgstr "Pseudo-op:en .MACRO är inte implementerad"
-#: config/tc-rx.c:1099
+#: config/tc-rx.c:1129
msgid "The .BTEQU pseudo-op is not implemented."
msgstr "Pseudo-op:en .BTEQU är inte implementerad"
-#: config/tc-rx.c:2084
+#: config/tc-rx.c:2114
msgid "invalid immediate size"
msgstr "Ogiltig omedelbarstorlek"
-#: config/tc-rx.c:2103
+#: config/tc-rx.c:2133
msgid "invalid immediate field position"
msgstr "ogiltig omelbar fältposition"
-#: config/tc-rx.c:2271
+#: config/tc-rx.c:2301
#, c-format
msgid "jump not 3..10 bytes away (is %d)"
msgstr "hopp inte 3..10 byte bort (är %d)"
-#: config/tc-rx.c:2662
+#: config/tc-rx.c:2692
msgid "Use of an RX string instruction detected in a file being assembled without string instruction support"
msgstr "Användning av RX-stränginstruktion hittad i en fil som assembleras utan stränginstruktionsstöd"
-#: config/tc-s390.c:238 config/tc-sparc.c:315
+#: config/tc-s12z.c:342
+#, c-format
+msgid "Expecting '%c'"
+msgstr "Förväntade ”%c”"
+
+#: config/tc-s12z.c:408 config/tc-s12z.c:509
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid operands for cross-unit op"
+msgid "Bad operand for constant offset"
+msgstr "ogiltiga operander för korsenhets operation"
+
+#: config/tc-s12z.c:436 config/tc-s12z.c:527
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid base register for register offset"
+msgid "Invalid operand for register offset"
+msgstr "ogiltig basregister för registeravstånd"
+
+#: config/tc-s12z.c:542
+#, fuzzy
+#| msgid "Invalid register for post/pre increment."
+msgid "Invalid register for postdecrement operation"
+msgstr "Ogiltigt register för post-/preinkrement."
+
+#: config/tc-s12z.c:578
+#, fuzzy
+#| msgid "Invalid register for post/pre increment."
+msgid "Invalid register for preincrement operation"
+msgstr "Ogiltigt register för post-/preinkrement."
+
+#: config/tc-s12z.c:596
+#, fuzzy
+#| msgid "Invalid register for post/pre increment."
+msgid "Invalid register for predecrement operation"
+msgstr "Ogiltigt register för post-/preinkrement."
+
+#: config/tc-s12z.c:715
+#, fuzzy
+#| msgid "Garbage at end of instruction: `%s'."
+msgid "Garbage at end of instruction"
+msgstr "Skräp på slutet av instruktionen: ”%s”."
+
+#: config/tc-s12z.c:835
+#, fuzzy
+#| msgid "Offset out of 16-bit range: %ld."
+msgid "Offset is outside of 15 bit range"
+msgstr "Avstånd utanför 16-bitarsintervall: %ld."
+
+#: config/tc-s12z.c:951
+msgid "Bad size"
+msgstr "Felaktig storlek"
+
+#: config/tc-s12z.c:996 config/tc-s12z.c:1056 config/tc-s12z.c:1118
+#: config/tc-s12z.c:1183
+msgid "BAD MUL"
+msgstr "FELAKTIG MUL"
+
+#: config/tc-s12z.c:1323
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Use of r%u as a source register is deprecated when r%u is the destination register."
+msgid "Source register for %s is no larger than the destination register"
+msgstr "Användning av r%u som ett källregister när r%u är destinationsregister är föråldrat."
+
+#: config/tc-s12z.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "operand value out of range for instruction"
+msgid "Immediate value %ld is out of range for instruction %s"
+msgstr "operandvärde utanför intervall för instruktion"
+
+#: config/tc-s12z.c:1419
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Direct value of %ld is not suitable"
+msgid "trap value %ld is not valid"
+msgstr "Direktvärde %ld är inte lämpligt"
+
+#: config/tc-s12z.c:1830
+#, fuzzy
+#| msgid "immediate value out of range, expected range [0, 16]"
+msgid "Shift value should be in the range [0,31]"
+msgstr "omedelbart värde utanför intervall, förväntat intervall [0, 16]"
+
+#: config/tc-s12z.c:1877
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid shift operator"
+msgid "Bad shift mode"
+msgstr "ogiltig skiftoperator"
+
+#: config/tc-s12z.c:1890
+#, fuzzy
+#| msgid "Bad .mask directive"
+msgid "Bad shift *direction"
+msgstr "Felaktig .mask-direktiv"
+
+#: config/tc-s12z.c:2148
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Immediate operand is not allowed for operand %d."
+msgid "Immediate operand %ld is inappropriate for size of instruction"
+msgstr "Omedelbar operand är inte tillåten för operand %d."
+
+#: config/tc-s12z.c:2239 config/tc-s12z.c:2308 config/tc-s12z.c:2376
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid shift value: %ld"
+msgid "Invalid width value for %s"
+msgstr "ogiltigt skiftvärde: %ld"
+
+#: config/tc-s12z.c:2252 config/tc-s12z.c:2321 config/tc-s12z.c:2389
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid operands for %s"
+msgid "Invalid offset value for %s"
+msgstr "Ogiltiga operander för %s"
+
+#: config/tc-s12z.c:3694
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid instruction %s"
+msgid "Invalid instruction: \"%s\""
+msgstr "Ogiltig instruktion %s"
+
+#: config/tc-s12z.c:3695
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid segment \"%s\""
+msgid "First invalid token: \"%s\""
+msgstr "ogiltigt segment ”%s”"
+
+#: config/tc-s390.c:237 config/tc-sparc.c:310
msgid "Invalid default architecture, broken assembler."
msgstr "Ogiltigt standard arkitektur, trasig assembler."
-#: config/tc-s390.c:373
+#: config/tc-s390.c:372
#, fuzzy, c-format
#| msgid "no such architecture: `%s'"
msgid "no such machine extension `%s'"
msgstr "ingen sådan arkitektur: ”%s”"
-#: config/tc-s390.c:384
+#: config/tc-s390.c:383
#, fuzzy, c-format
#| msgid "junk at end of line, first unrecognized character is `%c'"
msgid "junk at end of machine string, first unrecognized character is `%c'"
msgstr "skräp vid filslut, första okända tecken är ”%c”"
-#: config/tc-s390.c:451 config/tc-sparc.c:528
+#: config/tc-s390.c:450 config/tc-sparc.c:489
#, c-format
msgid "invalid architecture -A%s"
msgstr "ogiltig arkitektur -A%s"
-#: config/tc-s390.c:474
+#: config/tc-s390.c:473
#, c-format
msgid ""
" S390 options:\n"
@@ -15404,7 +16017,7 @@ msgstr ""
" -m31 Ställ in filformat till 31-bitarsformat\n"
" -m64 Ställ in filformat till 64-bitarsformat\n"
-#: config/tc-s390.c:481
+#: config/tc-s390.c:480
#, c-format
msgid ""
" -V print assembler version number\n"
@@ -15413,141 +16026,146 @@ msgstr ""
" -V skriv ut versionsnummer för assembler\n"
" -Qy, -Qn hoppas över\n"
-#: config/tc-s390.c:565
+#: config/tc-s390.c:537
+#, c-format
+msgid "Internal assembler error for instruction %s"
+msgstr "Internt assemblerfel för instruktion %s"
+
+#: config/tc-s390.c:564
msgid "The 64 bit file format is used without esame instructions."
msgstr "64-bitarsfilformatet används utan esame-instruktion"
-#: config/tc-s390.c:581
+#: config/tc-s390.c:580
#, c-format
msgid "Internal assembler error for instruction format %s"
msgstr "Internt assemblerfel för instruktionsformat %s"
-#: config/tc-s390.c:627
+#: config/tc-s390.c:626
#, c-format
msgid "operand out of range (%s not between %ld and %ld)"
msgstr "operand utanför intervall (%s inte mellan %ld och %ld)"
-#: config/tc-s390.c:852
+#: config/tc-s390.c:851
#, c-format
msgid "identifier+constant@%s means identifier@%s+constant"
msgstr "identifierare+konstant@%s innebär identifierare@%s+konstant"
-#: config/tc-s390.c:933
+#: config/tc-s390.c:932
msgid "Can't handle O_big in s390_exp_compare"
msgstr "Kan inte hantera O_big i s390_exp_compare"
-#: config/tc-s390.c:1015
+#: config/tc-s390.c:1014
msgid "Invalid suffix for literal pool entry"
msgstr "Ogiltigt suffix för literalpoolspost"
-#: config/tc-s390.c:1072
+#: config/tc-s390.c:1071
msgid "Big number is too big"
msgstr "Stort nummer för stort"
-#: config/tc-s390.c:1219
+#: config/tc-s390.c:1220
msgid "relocation not applicable"
msgstr "omlokalisering inte tillämplig"
-#: config/tc-s390.c:1343
+#: config/tc-s390.c:1350
#, fuzzy
#| msgid "invalid quickrot unit specified"
msgid "invalid length field specified"
msgstr "ogiltig quickrot-enhet angiven"
-#: config/tc-s390.c:1347
+#: config/tc-s390.c:1354
msgid "index register specified but zero"
msgstr "indexregister angivet men är noll"
-#: config/tc-s390.c:1351
+#: config/tc-s390.c:1358
msgid "base register specified but zero"
msgstr "basregister angivet men är noll"
-#: config/tc-s390.c:1355
+#: config/tc-s390.c:1362
msgid "odd numbered general purpose register specified as register pair"
msgstr "udda numrerat allmänt register angivet som registerpar"
-#: config/tc-s390.c:1363
+#: config/tc-s390.c:1370
msgid "invalid floating point register pair. Valid fp register pair operands are 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12 or 13."
msgstr "ogiltig flyttalsregisterpar. Giltiga operander för fp-registerpar är 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12 eller 13."
-#: config/tc-s390.c:1452
+#: config/tc-s390.c:1459
msgid "invalid operand suffix"
msgstr "ogiltigt operandsuffix"
-#: config/tc-s390.c:1475
+#: config/tc-s390.c:1482
msgid "syntax error; missing '(' after displacement"
msgstr "syntaxfel; saknar ”(” efter förskjutning"
-#: config/tc-s390.c:1491 config/tc-s390.c:1535 config/tc-s390.c:1569
+#: config/tc-s390.c:1499 config/tc-s390.c:1545 config/tc-s390.c:1577
#, fuzzy
#| msgid "syntax error; expected ,"
msgid "syntax error; expected ','"
msgstr "syntaxfel; förväntade ,"
-#: config/tc-s390.c:1523
+#: config/tc-s390.c:1531
msgid "syntax error; missing ')' after base register"
msgstr "syntaxfel; saknar ”)” efter basregister"
-#: config/tc-s390.c:1552
+#: config/tc-s390.c:1562
msgid "syntax error; ')' not allowed here"
msgstr "syntaxfel; ”)” inte tillåtet här"
-#: config/tc-s390.c:1694
+#: config/tc-s390.c:1702
#, c-format
msgid "Opcode %s not available in this mode"
msgstr "Opkod %s inte tillgänglig i detta läge"
-#: config/tc-s390.c:1749 config/tc-s390.c:1772 config/tc-s390.c:1785
+#: config/tc-s390.c:1757 config/tc-s390.c:1780 config/tc-s390.c:1793
msgid "Invalid .insn format\n"
msgstr "Ogiltigt .instr-format\n"
-#: config/tc-s390.c:1757
+#: config/tc-s390.c:1765
#, c-format
msgid "Unrecognized opcode format: `%s'"
msgstr "Okänt opkodsformat: ”%s”"
-#: config/tc-s390.c:1788
+#: config/tc-s390.c:1796
msgid "second operand of .insn not a constant\n"
msgstr "andra operanden till .instr inte en konstant\n"
-#: config/tc-s390.c:1791
+#: config/tc-s390.c:1799
msgid "missing comma after insn constant\n"
msgstr "saknar komma efter instr-konstant\n"
-#: config/tc-s390.c:2028
+#: config/tc-s390.c:2038
msgid ".machinemode stack overflow"
msgstr "stacköverspill för .machinemode"
-#: config/tc-s390.c:2035
+#: config/tc-s390.c:2045
msgid ".machinemode stack underflow"
msgstr "stackunderspill för .machinemode"
-#: config/tc-s390.c:2052
+#: config/tc-s390.c:2062
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid machine `%s'"
msgid "invalid machine mode `%s'"
msgstr "ogiltig maskin ”%s”"
-#: config/tc-s390.c:2252
+#: config/tc-s390.c:2264
#, c-format
msgid "cannot emit relocation %s against subsy symbol %s"
msgstr "kan inte mata ut omlokalisering %s mot subsy-symbol %s"
-#: config/tc-s390.c:2369
+#: config/tc-s390.c:2381
msgid "unsupported relocation type"
msgstr "omlokaliseringstyp stöds inte"
-#: config/tc-s390.c:2424
+#: config/tc-s390.c:2436
#, c-format
msgid "cannot emit PC relative %s relocation%s%s"
msgstr "kan inte mata ut PC-relativ %s-omlokalisering%s%s"
-#: config/tc-s390.c:2563
+#: config/tc-s390.c:2575
#, c-format
msgid "Gas failure, reloc type %s\n"
msgstr "Gas-fel, omlokaliseringstyp %s\n"
-#: config/tc-s390.c:2565
+#: config/tc-s390.c:2577
#, c-format
msgid "Gas failure, reloc type #%i\n"
msgstr "Gas-fel, omlokaliseringstyp #%i\n"
@@ -15587,7 +16205,7 @@ msgstr "Använder temp.-register (r1)"
msgid "register expected, not '%.100s'"
msgstr "register förväntades, inte ”%.100s”"
-#: config/tc-score.c:1149 config/tc-score.c:5485
+#: config/tc-score.c:1149 config/tc-score.c:5482
msgid "rd must be even number."
msgstr "rd måste vara ett jämnt register."
@@ -15716,423 +16334,390 @@ msgstr "destination"
msgid "source"
msgstr "källa"
-#: config/tc-score.c:4235 config/tc-score.c:4311 config/tc-score.c:4946
+#: config/tc-score.c:4236 config/tc-score.c:4312 config/tc-score.c:4943
msgid "expression error"
msgstr "uttrycksfel"
-#: config/tc-score.c:4241
-msgid "value not in range [0, 0xffffffff]"
-msgstr "värde inte i intervall [0, 0xffffffff]"
-
-#: config/tc-score.c:4317
+#: config/tc-score.c:4318
msgid "value not in range [-0xffffffff, 0xffffffff]"
msgstr "värde inte i intervall [-0xffffffff, 0xffffffff]"
-#: config/tc-score.c:4345
+#: config/tc-score.c:4346
msgid "li rd label isn't correct instruction form"
msgstr "li rd-etikett följer inte korrekt instruktionsform"
-#: config/tc-score.c:4515 config/tc-score.c:4670 config/tc-score.c:5197
-#: config/tc-score.c:5225
+#: config/tc-score.c:4513 config/tc-score.c:4665 config/tc-score.c:5194
+#: config/tc-score.c:5222
msgid "lacking label "
msgstr "saknar etikett "
-#: config/tc-score.c:4896
+#: config/tc-score.c:4893
msgid "s3_PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"
msgstr "överspill för s3_PIC kodavstånd (max 16 bitar med tecken)"
-#: config/tc-score.c:4952
+#: config/tc-score.c:4949
msgid "value not in range [0, 0x7fffffff]"
msgstr "värde utanför intervall [0, 0x7fffffff]"
-#: config/tc-score.c:4957
+#: config/tc-score.c:4954
msgid "end on line error"
msgstr "radslutsfel"
-#: config/tc-score.c:5204
+#: config/tc-score.c:5201
msgid "invalid constant: 25 bit expression not in range [-16777216, 16777215]"
msgstr "ogiltig konstant: 25-bitarsuttryck utanför intervall [-16777216, 16777215]"
-#: config/tc-score.c:5231
+#: config/tc-score.c:5228
#, fuzzy
#| msgid "invalid constant: 20 bit expression not in range -2^19..2^19"
msgid "invalid constant: 20 bit expression not in range -2^19..2^19-1"
msgstr "ogiltig konstant: 29-bitarsuttryck utanför intervall -20^19..2^19"
-#: config/tc-score.c:5264
+#: config/tc-score.c:5261
msgid "lacking label"
msgstr "saknar etikett"
-#: config/tc-score.c:5269
+#: config/tc-score.c:5266
msgid "invalid constant: 10 bit expression not in range [-2^9, 2^9-1]"
msgstr "ogiltig konstant: 10-bitarsuttryck utanför intervall [-2^9, 2^9-1"
-#: config/tc-score.c:5365
+#: config/tc-score.c:5362
#, fuzzy
#| msgid "pce instruction error (16 bit || 16 bit)'"
msgid "pce instruction error (16 bit || 16 bit)."
msgstr "pce-instruktionsfel (16 bit || 16 bit)'"
-#: config/tc-score.c:5383 config/tc-score.c:5407 config/tc-score.c:5434
-#: config/tc-score.c:5463 config/tc-score.c:5512
+#: config/tc-score.c:5380 config/tc-score.c:5404 config/tc-score.c:5431
+#: config/tc-score.c:5460 config/tc-score.c:5509
msgid "score3d instruction."
msgstr "score3d-instruktion"
-#: config/tc-score.c:6030
+#: config/tc-score.c:6027
msgid "Unsupported use of .gpword"
msgstr "Använding av .gpword stöds inte"
-#: config/tc-score.c:6126
+#: config/tc-score.c:6123
#, c-format
msgid "BSS length (%d) < 0 ignored"
msgstr "BSS-längd (%d) < 0 överhoppad"
-#: config/tc-score.c:6141 read.c:2466
+#: config/tc-score.c:6138 read.c:2468
#, c-format
msgid "error setting flags for \".sbss\": %s"
msgstr "fel vid inställning av flaggor för ”.sbss”: %s"
-#: config/tc-score.c:6155 config/tc-sparc.c:4208
+#: config/tc-score.c:6152 config/tc-sparc.c:4170
msgid "missing alignment"
msgstr "saknar justering"
-#: config/tc-score.c:6192
+#: config/tc-score.c:6189
#, c-format
msgid "alignment too large; %d assumed"
msgstr "justering för stor; %d antaget"
-#: config/tc-score.c:6197 read.c:2527
+#: config/tc-score.c:6194 read.c:2529
msgid "alignment negative; 0 assumed"
msgstr "justering negativ; 0 antaget"
#. Error routine.
-#: config/tc-score.c:6607 config/tc-score.c:6631
+#: config/tc-score.c:6603 config/tc-score.c:6627
msgid "size is not 4 or 6"
msgstr "storlek är inte 4 eller 6"
-#: config/tc-score.c:6690
+#: config/tc-score.c:6686
msgid "bad call to MD_ATOF()"
msgstr "felaktigt anrop till MD_ATOF()"
-#: config/tc-score.c:7197 config/tc-score.c:7263
+#: config/tc-score.c:7185 config/tc-score.c:7251
#, fuzzy, c-format
#| msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^9 ~ 2^9]"
msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^9 ~ 2^9-1]"
msgstr " grenomlokalisering trunkerad (0x%x) [-2^9 ~ 2^9]"
-#: config/tc-score.c:7212 config/tc-score.c:7241 config/tc-score.c:7293
+#: config/tc-score.c:7200 config/tc-score.c:7229 config/tc-score.c:7281
#, fuzzy, c-format
#| msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^19 ~ 2^19]"
msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^19 ~ 2^19-1]"
msgstr " grenomlokalisering trunkerad (0x%x) [-2^19 ~ 2^19]"
-#: config/tc-score.c:7318
+#: config/tc-score.c:7306
#, fuzzy, c-format
#| msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^9 ~ 2^9]"
msgid " branch relocation truncate (0x%x) [-2^9 ~ 2^9-1]"
msgstr " grenomlokalisering trunkerad (0x%x) [-2^9 ~ 2^9]"
-#: config/tc-score.c:7488
+#: config/tc-score.c:7476
#, c-format
msgid "cannot represent %s relocation in this object file format1"
msgstr "kan inte representera %s-omlokalisering i detta objektfilsformat1"
-#: config/tc-score.c:7779
+#: config/tc-score.c:7767
#, c-format
msgid "Sunplus-v2-0-0-20060510\n"
msgstr "Sunplus-v2-0-0-20060510\n"
-#: config/tc-score.c:7799
+#: config/tc-score.c:7787
#, c-format
msgid " Score-specific assembler options:\n"
msgstr " Score-specifika assemblerflaggor:\n"
-#: config/tc-score.c:7801
+#: config/tc-score.c:7789
#, c-format
msgid " -EB\t\tassemble code for a big-endian cpu\n"
msgstr " -EB\t\tassemblera kod för cpu med rak byteordning\n"
-#: config/tc-score.c:7806
+#: config/tc-score.c:7794
#, c-format
msgid " -EL\t\tassemble code for a little-endian cpu\n"
msgstr " -EL\t\tassemblera koda för cpu med omvänd byteordning\n"
-#: config/tc-score.c:7810
+#: config/tc-score.c:7798
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -FIXDD\t\tassemble code for fix data dependency\n"
msgid " -FIXDD\t\tfix data dependencies\n"
msgstr " -FIXDD\t\tassemblera kod för fixa databeroenden\n"
-#: config/tc-score.c:7812
+#: config/tc-score.c:7800
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -NWARN\t\tassemble code for no warning message for fix data dependency\n"
msgid " -NWARN\t\tdo not print warning message when fixing data dependencies\n"
msgstr " -NWARN\t\tassemblera kod utan att ge varningsmeddelanden för fixa databeroenden\n"
-#: config/tc-score.c:7814
+#: config/tc-score.c:7802
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -SCORE5\t\tassemble code for target is SCORE5\n"
msgid " -SCORE5\t\tassemble code for target SCORE5\n"
msgstr " -SCORE5\t\tassemblera kod för målet SCORE5\n"
-#: config/tc-score.c:7816
+#: config/tc-score.c:7804
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -SCORE5U\tassemble code for target is SCORE5U\n"
msgid " -SCORE5U\tassemble code for target SCORE5U\n"
msgstr " -SCORE5U\tassemblera kod för mål SCORE5U\n"
-#: config/tc-score.c:7818
+#: config/tc-score.c:7806
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -SCORE5\t\tassemble code for target is SCORE5\n"
msgid " -SCORE7\t\tassemble code for target SCORE7 [default]\n"
msgstr " -SCORE5\t\tassemblera kod för målet SCORE5\n"
-#: config/tc-score.c:7820
+#: config/tc-score.c:7808
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -SCORE3\t\tassemble code for target is SCORE3\n"
msgid " -SCORE3\t\tassemble code for target SCORE3\n"
msgstr " -SCORE3\t\tassemblera kod för mål SCORE3\n"
-#: config/tc-score.c:7822
+#: config/tc-score.c:7810
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -march=score3\tassemble code for target is SCORE3\n"
msgid " -march=score7\tassemble code for target SCORE7 [default]\n"
msgstr " -march=score3\tassemblera kod för mål SCORE3\n"
-#: config/tc-score.c:7824
+#: config/tc-score.c:7812
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -march=score3\tassemble code for target is SCORE3\n"
msgid " -march=score3\tassemble code for target SCORE3\n"
msgstr " -march=score3\tassemblera kod för mål SCORE3\n"
-#: config/tc-score.c:7826
+#: config/tc-score.c:7814
#, c-format
msgid " -USE_R1\t\tassemble code for no warning message when using temp register r1\n"
msgstr " -USE_R1\t\tassemblera kod utan varningsmeddelande när temporärregister r1 används\n"
-#: config/tc-score.c:7828
+#: config/tc-score.c:7816
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -KPIC\t\tassemble code for PIC\n"
msgid " -KPIC\t\tgenerate PIC\n"
msgstr " -KPIC\t\tassemblera kod för PIC\n"
-#: config/tc-score.c:7830
+#: config/tc-score.c:7818
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -O0\t\tassembler will not perform any optimizations\n"
msgid " -O0\t\tdo not perform any optimizations\n"
msgstr " -O0\t\tassembler kommer inte att utföra några optimeringar\n"
-#: config/tc-score.c:7832
+#: config/tc-score.c:7820
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -G gpnum\tassemble code for setting gpsize and default is 8 byte\n"
msgid " -G gpnum\tassemble code for setting gpsize, default is 8 bytes\n"
msgstr " -G gpnum\tassemblera kod för inställning av gpsize, standardvärdet är 8 byte\n"
-#: config/tc-score.c:7834
+#: config/tc-score.c:7822
#, fuzzy, c-format
#| msgid " -V \t\tSunplus release version \n"
msgid " -V \t\tSunplus release version\n"
msgstr " -V \t\tSunplus-version \n"
-#: config/tc-sh.c:62
+#: config/tc-sh.c:61
msgid "directive .big encountered when option -big required"
msgstr "direktiv .big påträffat när flaggan -big krävs"
-#: config/tc-sh.c:72
+#: config/tc-sh.c:71
msgid "directive .little encountered when option -little required"
msgstr "direktiv .littel påträffat när flaggan -little krävs"
-#: config/tc-sh.c:1422
+#: config/tc-sh.c:1025
msgid "illegal double indirection"
msgstr "otillåten dubbelindirektion"
-#: config/tc-sh.c:1431
+#: config/tc-sh.c:1034
msgid "illegal register after @-"
msgstr "otillåtet register efter @-"
-#: config/tc-sh.c:1447
+#: config/tc-sh.c:1050
msgid "must be @(r0,...)"
msgstr "måste vara @(r0,…)"
-#: config/tc-sh.c:1471
+#: config/tc-sh.c:1074
msgid "syntax error in @(r0,...)"
msgstr "syntaxfel i @(r0,…)"
-#: config/tc-sh.c:1476
+#: config/tc-sh.c:1079
msgid "syntax error in @(r0...)"
msgstr "syntaxfel i @(r0…)"
-#: config/tc-sh.c:1521
+#: config/tc-sh.c:1124
msgid "Deprecated syntax."
msgstr "Föråldrad syntax."
-#: config/tc-sh.c:1533 config/tc-sh.c:1538
+#: config/tc-sh.c:1136 config/tc-sh.c:1141
msgid "syntax error in @(disp,[Rn, gbr, pc])"
msgstr "syntaxfel i @(disp,[Rn, gbr, pc])"
-#: config/tc-sh.c:1543
+#: config/tc-sh.c:1146
msgid "expecting )"
msgstr "förväntade )"
-#: config/tc-sh.c:1551
+#: config/tc-sh.c:1154
msgid "illegal register after @"
msgstr "otillåtet register efter @"
-#: config/tc-sh.c:2192
+#: config/tc-sh.c:1795
#, c-format
msgid "unhandled %d\n"
msgstr "ohanterat %d\n"
-#: config/tc-sh.c:2403
+#: config/tc-sh.c:2008
#, c-format
msgid "Invalid register: 'r%d'"
msgstr "ogiltigt register: 'r%d'"
-#: config/tc-sh.c:2515
+#: config/tc-sh.c:2120
#, c-format
msgid "failed for %d\n"
msgstr "misslyckades för %d\n"
-#: config/tc-sh.c:2521
+#: config/tc-sh.c:2126
msgid "misplaced PIC operand"
msgstr "felplacerad PIC-operand"
-#: config/tc-sh.c:2632 config/tc-sh.c:3031
+#: config/tc-sh.c:2237 config/tc-sh.c:2616
msgid "invalid operands for opcode"
msgstr "ogiltiga operander för opkod"
-#: config/tc-sh.c:2637
+#: config/tc-sh.c:2242
msgid "insn can't be combined with parallel processing insn"
msgstr "instr kan inte kombineras med parallellhanterings-instr"
-#: config/tc-sh.c:2644 config/tc-sh.c:2655 config/tc-sh.c:2687
+#: config/tc-sh.c:2249 config/tc-sh.c:2260 config/tc-sh.c:2292
msgid "multiple movx specifications"
msgstr "multipla movx-specifikationer"
-#: config/tc-sh.c:2649 config/tc-sh.c:2671 config/tc-sh.c:2710
+#: config/tc-sh.c:2254 config/tc-sh.c:2276 config/tc-sh.c:2315
msgid "multiple movy specifications"
msgstr "multipla movy-specifikationer"
-#: config/tc-sh.c:2658 config/tc-sh.c:2691
+#: config/tc-sh.c:2263 config/tc-sh.c:2296
msgid "invalid movx address register"
msgstr "ogiltigt movx-adressregister"
-#: config/tc-sh.c:2660
+#: config/tc-sh.c:2265
msgid "insn cannot be combined with non-nopy"
msgstr "instr kan inte kombinerad med icke-nopy"
-#: config/tc-sh.c:2674 config/tc-sh.c:2730
+#: config/tc-sh.c:2279 config/tc-sh.c:2335
msgid "invalid movy address register"
msgstr "ogiltigt movy-adressregister"
-#: config/tc-sh.c:2676
+#: config/tc-sh.c:2281
msgid "insn cannot be combined with non-nopx"
msgstr "instr kan inte kombineras med icke-nopx"
-#: config/tc-sh.c:2689
+#: config/tc-sh.c:2294
msgid "previous movy requires nopx"
msgstr "föregående movy kräver nopx"
-#: config/tc-sh.c:2697 config/tc-sh.c:2702
+#: config/tc-sh.c:2302 config/tc-sh.c:2307
msgid "invalid movx dsp register"
msgstr "ogiltigt movx-dspregister"
-#: config/tc-sh.c:2712
+#: config/tc-sh.c:2317
msgid "previous movx requires nopy"
msgstr "föregående movx kräver nopy"
-#: config/tc-sh.c:2721 config/tc-sh.c:2726
+#: config/tc-sh.c:2326 config/tc-sh.c:2331
msgid "invalid movy dsp register"
msgstr "ogiltigt movy-dspregsiter"
-#: config/tc-sh.c:2736
+#: config/tc-sh.c:2341
msgid "dsp immediate shift value not constant"
msgstr "dsp-omedelbart skiftvärde inte konstant"
-#: config/tc-sh.c:2750 config/tc-sh.c:2776
+#: config/tc-sh.c:2355 config/tc-sh.c:2381
msgid "multiple parallel processing specifications"
msgstr "multipla specifikationer för parallellhantering"
-#: config/tc-sh.c:2769
+#: config/tc-sh.c:2374
msgid "multiple condition specifications"
msgstr "multipla villkorsspecifikationer"
-#: config/tc-sh.c:2807
+#: config/tc-sh.c:2412
msgid "insn cannot be combined with pmuls"
msgstr "instr kan inte kombineras med pmuls"
-#: config/tc-sh.c:2823
+#: config/tc-sh.c:2428
msgid "bad combined pmuls output operand"
msgstr "felaktigt kombinerad utdataoperand för pmuls"
-#: config/tc-sh.c:2833
+#: config/tc-sh.c:2438
msgid "destination register is same for parallel insns"
msgstr "destinationsregister är det samma för parallell-instr"
-#: config/tc-sh.c:2842
+#: config/tc-sh.c:2447
msgid "condition not followed by conditionalizable insn"
msgstr "villkor följs inte av villkorbar instr"
-#: config/tc-sh.c:2852
+#: config/tc-sh.c:2457
msgid "unrecognized characters at end of parallel processing insn"
msgstr "okända tecken vid slutet av parallellhanterings-instr"
-#: config/tc-sh.c:2968
+#: config/tc-sh.c:2553
msgid "opcode not valid for this cpu variant"
msgstr "opkod inte giltig för denna cpu-variant"
-#: config/tc-sh.c:3001
+#: config/tc-sh.c:2586
msgid "Delayed branches not available on SH1"
msgstr "Försenade grenar inte tillgängliga på SH1"
-#: config/tc-sh.c:3036
+#: config/tc-sh.c:2621
#, c-format
msgid "excess operands: '%s'"
msgstr "för många operander: ”%s”"
-#: config/tc-sh.c:3113
+#: config/tc-sh.c:2698
msgid ".uses pseudo-op seen when not relaxing"
msgstr ".uses pseudo-opkod påträffad när lättnad inte används"
-#: config/tc-sh.c:3119
+#: config/tc-sh.c:2704
msgid "bad .uses format"
msgstr "felaktigt .uses-format"
-#: config/tc-sh.c:3230
-msgid "Invalid combination: --isa=SHcompact with --isa=SHmedia"
-msgstr "Ogiltig kombination: --isa=SHcompact med --isa=SHmedia"
-
-#: config/tc-sh.c:3236
-msgid "Invalid combination: --isa=SHmedia with --isa=SHcompact"
-msgstr "Ogiltig kombination: --isa=SHmedia med --isa=SHcompact"
-
-#: config/tc-sh.c:3238
-msgid "Invalid combination: --abi=64 with --isa=SHcompact"
-msgstr "Ogiltig kombination: --abi=64 med --isa=SHcompact"
-
-#: config/tc-sh.c:3270
+#: config/tc-sh.c:2822
#, c-format
msgid "Invalid argument to --isa option: %s"
msgstr "Ogiltigt argument till --isa-flagga: %s"
-#: config/tc-sh.c:3279
-msgid "Invalid combination: --abi=32 with --abi=64"
-msgstr "Ogiltig kombination: --abi=32 med --abi=64"
-
-#: config/tc-sh.c:3285
-msgid "Invalid combination: --abi=64 with --abi=32"
-msgstr "Ogiltig kombination: --abi=64 med --abi=32"
-
-#: config/tc-sh.c:3287
-msgid "Invalid combination: --isa=SHcompact with --abi=64"
-msgstr "Ogiltig kombination: --isa=SHcompact med --abi=64"
-
-#: config/tc-sh.c:3291
-#, c-format
-msgid "Invalid argument to --abi option: %s"
-msgstr "Ogiltigt argument till --abi-flagga: %s"
-
-#: config/tc-sh.c:3331
+#: config/tc-sh.c:2846
#, c-format
msgid ""
"SH options:\n"
@@ -16161,310 +16746,93 @@ msgstr ""
" | dsp samma som ”-dsp”\n"
" | fp"
-#: config/tc-sh.c:3357
-#, c-format
-msgid ""
-"--isa=[shmedia\t\tset as the default instruction set for SH64\n"
-" | SHmedia\n"
-" | shcompact\n"
-" | SHcompact]\n"
-msgstr ""
-"--isa=[shmedia\t\tställ in som standard instruktionsuppsättning för SH64\n"
-" | SHmedia\n"
-" | shcompact\n"
-" | SHcompact]\n"
-
-#: config/tc-sh.c:3362
-#, c-format
-msgid ""
-"--abi=[32|64]\t\tset size of expanded SHmedia operands and object\n"
-"\t\t\tfile type\n"
-"--shcompact-const-crange emit code-range descriptors for constants in\n"
-"\t\t\tSHcompact code sections\n"
-"--no-mix\t\tdisallow SHmedia code in the same section as\n"
-"\t\t\tconstants and SHcompact code\n"
-"--no-expand\t\tdo not expand MOVI, PT, PTA or PTB instructions\n"
-"--expand-pt32\t\twith -abi=64, expand PT, PTA and PTB instructions\n"
-"\t\t\tto 32 bits only\n"
-msgstr ""
-"--abi=[32|64]\t\tställ in storlek för utökade SHmedia-operander och objekt\n"
-"\t\t\tfiltyp\n"
-"--shcompact-const-crange mata ut kodintervall beskrivningar för konstanter i\n"
-"\t\t\tSHcompact-kodsektioner\n"
-"--no-mix\t\ttillåt inte SHmedia-kod i samma sektion som\n"
-"\t\t\tkonstanter och SHcompact-kod\n"
-"--no-expand\t\texpandera inte MOVI-, PT-, PTA- eller PTB-instruktioner\n"
-"--expand-pt32\t\tmed -abi=64, expandera PT-, PTA- och PTB-instruktioner\n"
-"\t\t\tendast till 32-bitar\n"
-
-#: config/tc-sh.c:3374
+#: config/tc-sh.c:2871
#, c-format
msgid "--fdpic\t\t\tgenerate an FDPIC object file\n"
msgstr "--fdpic\t\t\tgenerera en FDPIC-objektfil\n"
-#: config/tc-sh.c:3465
+#: config/tc-sh.c:2947
msgid ".uses does not refer to a local symbol in the same section"
msgstr ".uses refererar inte till en lokal symbol i samma sektion"
-#: config/tc-sh.c:3484
+#: config/tc-sh.c:2966
msgid "can't find fixup pointed to by .uses"
msgstr "kan inte hitta uppfixning som pekas till av .uses"
-#: config/tc-sh.c:3504
+#: config/tc-sh.c:2986
msgid ".uses target does not refer to a local symbol in the same section"
msgstr ".uses-mål refererar inte till en lokal symbol i samma sektion"
-#: config/tc-sh.c:3581
+#: config/tc-sh.c:3059
msgid "displacement overflows 12-bit field"
msgstr "förskjutning spiller över 12-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3584
+#: config/tc-sh.c:3062
#, c-format
msgid "displacement to defined symbol %s overflows 12-bit field"
msgstr "förskjutning till definierad symbol %s spiller över 12-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3588
+#: config/tc-sh.c:3066
#, c-format
msgid "displacement to undefined symbol %s overflows 12-bit field"
msgstr "förskjutning till odefinierad symbol %s spiller över 12-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3661
+#: config/tc-sh.c:3139
msgid "displacement overflows 8-bit field"
msgstr "förskjutning spiller över 8-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3664
+#: config/tc-sh.c:3142
#, c-format
msgid "displacement to defined symbol %s overflows 8-bit field"
msgstr "förskjutning till definierad symbol %s spiller över 8-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3668
+#: config/tc-sh.c:3146
#, c-format
msgid "displacement to undefined symbol %s overflows 8-bit field "
msgstr "förskjutning till odefinierad symbol %s spiller över 8-bitarsfält"
-#: config/tc-sh.c:3685
+#: config/tc-sh.c:3159
#, c-format
msgid "overflow in branch to %s; converted into longer instruction sequence"
msgstr "överspill i gren till %s; konverterad till längre instruktionssekvens"
-#: config/tc-sh.c:3750 config/tc-sh.c:3797 config/tc-sparc.c:4708
-#: config/tc-sparc.c:4732
+#: config/tc-sh.c:3224 config/tc-sh.c:3271 config/tc-sparc.c:4634
+#: config/tc-sparc.c:4658
msgid "misaligned data"
msgstr "feljusterad data"
-#: config/tc-sh.c:4126
+#: config/tc-sh.c:3577
msgid "offset to unaligned destination"
msgstr "avstånd till ojusterad destination"
-#: config/tc-sh.c:4131
+#: config/tc-sh.c:3582
msgid "negative offset"
msgstr "negativt avstånd"
-#: config/tc-sh.c:4282
+#: config/tc-sh.c:3722
msgid "misaligned offset"
msgstr "feljusterat avstånd"
-#: config/tc-sh64.c:568
-msgid "This operand must be constant at assembly time"
-msgstr "Denna operand måste vara konstant vid assembleringstid"
-
-#: config/tc-sh64.c:681
-msgid "Invalid operand expression"
-msgstr "Ogiltigt operanduttryck"
-
-#: config/tc-sh64.c:773 config/tc-sh64.c:877
-msgid "PTB operand is a SHmedia symbol"
-msgstr "PTB-operand är en SHmedia-symbol"
-
-#: config/tc-sh64.c:776 config/tc-sh64.c:874
-msgid "PTA operand is a SHcompact symbol"
-msgstr "PTA-operand är en SHcompact-symbol"
-
-#: config/tc-sh64.c:792
-msgid "invalid expression in operand"
-msgstr "ogiltigt uttryck i operand"
-
-#: config/tc-sh64.c:1483
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 5-bit unsigned value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett teckenlöst 5-bitarsvärde: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1488
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 6-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 6-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1493
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 6-bit unsigned value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett teckenlöst 6-bitarsvärde: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1498 config/tc-sh64.c:1510
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 11-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 11-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1500
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a multiple of 32: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte en multipel av 32: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1505
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 10-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 10-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1512
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not an even value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett jämnt värde: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1517
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 12-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 12-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1519
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a multiple of 4: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte en multipel av 4: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1524
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 13-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 13-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1526
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a multiple of 8: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte en multipel av 8: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1531
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 16-bit signed value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett 16-bitarsvärde med tecken: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1536
-#, c-format
-msgid "invalid operand, not a 16-bit unsigned value: %d"
-msgstr "ogiltig operand, inte ett teckenlöst 16-bitarsvärde: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:1542
-msgid "operand out of range for PT, PTA and PTB"
-msgstr "operand utanför intervall för PT, PTA och PTB"
-
-#: config/tc-sh64.c:1544
-#, c-format
-msgid "operand not a multiple of 4 for PT, PTA or PTB: %d"
-msgstr "operand inte en multipel av 4 för PT, PTA eller PTB: %d"
-
-#: config/tc-sh64.c:2065
-#, c-format
-msgid "MOVI operand is not a 32-bit signed value: 0x%8x%08x"
-msgstr "MOVI-operand är inte ett 32-bitarsvärde med tecken: 0x%8x%08x"
-
-#: config/tc-sh64.c:2422 config/tc-sh64.c:2585 config/tc-sh64.c:2600
-msgid "invalid PIC reference"
-msgstr "ogiltig PIC-referens"
-
-#: config/tc-sh64.c:2682 config/tc-sh64.c:2722
-msgid "invalid operand: expression in PT target"
-msgstr "ogiltig operand: uttryck i PT-mål"
-
-#: config/tc-sh64.c:2813
-#, c-format
-msgid "invalid operands to %s"
-msgstr "ogiltiga operander till %s"
-
-#: config/tc-sh64.c:2819
-#, c-format
-msgid "excess operands to %s"
-msgstr "för många operander till %s"
-
-#: config/tc-sh64.c:2864
-#, c-format
-msgid "The `.mode %s' directive is not valid with this architecture"
-msgstr "Direktivet ”.mode %s” är inte giltigt för denna arktiektur"
-
-#: config/tc-sh64.c:2872
-#, c-format
-msgid "Invalid argument to .mode: %s"
-msgstr "Ogiltigt argument till .mode: %s"
-
-#: config/tc-sh64.c:2902
-#, c-format
-msgid "The `.abi %s' directive is not valid with this architecture"
-msgstr "Direktivet ”.abi %s” är inte giltigt för denna arktiektur"
-
-#: config/tc-sh64.c:2908
-msgid "`.abi 64' but command-line options do not specify 64-bit ABI"
-msgstr "”.abi 64” men kommandoradsflaggor anger inte 64-bitars ABI"
-
-#: config/tc-sh64.c:2913
-msgid "`.abi 32' but command-line options do not specify 32-bit ABI"
-msgstr "”.abi 32” men kommandoradsflaggor anger inte 32-bitars ABI"
-
-#: config/tc-sh64.c:2916
-#, c-format
-msgid "Invalid argument to .abi: %s"
-msgstr "Ogiltigt argument till .abi: %s"
-
-#: config/tc-sh64.c:2971
-msgid "-no-mix is invalid without specifying SHcompact or SHmedia"
-msgstr "-no-mix är ogiltig utan att ange SHcompact eller SHmedia"
-
-#: config/tc-sh64.c:2976
-msgid "-shcompact-const-crange is invalid without SHcompact"
-msgstr "-shcompact-const-crange är ogiltig utan SHcompact"
-
-#: config/tc-sh64.c:2979
-msgid "-expand-pt32 only valid with -abi=64"
-msgstr "-expand-pt32 endast giltig med -abi=64"
-
-#: config/tc-sh64.c:2982
-msgid "-no-expand only valid with SHcompact or SHmedia"
-msgstr "-no-expand endast giltig med SHcompact eller SHmedia"
-
-#: config/tc-sh64.c:2985
-msgid "-expand-pt32 invalid together with -no-expand"
-msgstr "-expand-pt32 ogiltig tillsammans med -no-expand"
-
-#: config/tc-sh64.c:3199
-msgid "SHmedia code not allowed in same section as constants and SHcompact code"
-msgstr "SHmedia-kod inte tillåten i samma sektion som konstanter och SHcompact-kod"
-
-#: config/tc-sh64.c:3217
-msgid "No segment info for current section"
-msgstr "Ingen segmentinfo för aktuell sektion"
-
-#: config/tc-sh64.c:3256
-msgid "duplicate datalabel operator ignored"
-msgstr "dubblerad dataetikettsoperator överhoppad"
-
-#: config/tc-sh64.c:3323
-msgid "Invalid DataLabel expression"
-msgstr "Ogiltigt DataLabel-uttryck"
-
-#: config/tc-sparc.c:319 config/tc-sparc.c:534
+#: config/tc-sparc.c:314 config/tc-sparc.c:495
msgid "Bad opcode table, broken assembler."
msgstr "Felaktig opkodstabell, trasig assembler."
-#: config/tc-sparc.c:526
+#: config/tc-sparc.c:487
#, c-format
msgid "invalid architecture -xarch=%s"
msgstr "ogiltig arkitektur -xarch=%s"
-#: config/tc-sparc.c:607
+#: config/tc-sparc.c:561
#, c-format
msgid "No compiled in support for %d bit object file format"
msgstr "Inget stöd inkompilerat för %d bitars objektfilsformat"
-#: config/tc-sparc.c:692
+#: config/tc-sparc.c:645
#, c-format
msgid "SPARC options:\n"
msgstr "SPARC-flaggor:\n"
-#: config/tc-sparc.c:721
+#: config/tc-sparc.c:674
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -16483,12 +16851,7 @@ msgstr ""
"-relax\t\t\tanvänd hopp- och grenlättnad (standard)\n"
"-no-relax\t\tundvik att ändra hopp och grenar\n"
-#: config/tc-sparc.c:729
-#, c-format
-msgid "-k\t\t\tgenerate PIC\n"
-msgstr "-k\t\t\tgenerera PIC\n"
-
-#: config/tc-sparc.c:733
+#: config/tc-sparc.c:681
#, c-format
msgid ""
"-32\t\t\tcreate 32 bit object file\n"
@@ -16497,12 +16860,12 @@ msgstr ""
"-32\t\t\tskapa 32-bitars objektfiler\n"
"-64\t\t\tskapa 64-bitars objektfiler\n"
-#: config/tc-sparc.c:736
+#: config/tc-sparc.c:684
#, c-format
msgid "\t\t\t[default is %d]\n"
msgstr "\t\t\t[standard är %d]\n"
-#: config/tc-sparc.c:738
+#: config/tc-sparc.c:686
#, c-format
msgid ""
"-TSO\t\t\tuse Total Store Ordering\n"
@@ -16513,12 +16876,12 @@ msgstr ""
"-PSO\t\t\tanvänd Partial Store Ordering\n"
"-RMO\t\t\tanvänd Relaxed Memory Ordering\n"
-#: config/tc-sparc.c:742
+#: config/tc-sparc.c:690
#, c-format
msgid "\t\t\t[default is %s]\n"
msgstr "\t\t\t[standard är %s]\n"
-#: config/tc-sparc.c:744
+#: config/tc-sparc.c:692
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "-KPIC\t\t\tgenerate PIC\n"
@@ -16552,7 +16915,7 @@ msgstr ""
"-Qy, -Qn\t\thoppas över\n"
"-s\t\t\thoppas över\n"
-#: config/tc-sparc.c:757
+#: config/tc-sparc.c:704
#, c-format
msgid ""
"-EL\t\t\tgenerate code for a little endian machine\n"
@@ -16565,349 +16928,352 @@ msgstr ""
"--little-endian-data\tgenerera kod för en maskin som har kod enligt\n"
" rak byteordning och data enligt omvänd byteordning.\n"
-#: config/tc-sparc.c:1024
+#: config/tc-sparc.c:971
#, c-format
msgid "Internal error: losing opcode: `%s' \"%s\"\n"
msgstr "Internt fel: tappar bort opkod: ”%s” ”%s”\n"
-#: config/tc-sparc.c:1043
+#: config/tc-sparc.c:990
#, c-format
msgid "Internal error: can't find opcode `%s' for `%s'\n"
msgstr "Internt fel: kan inte hitta opkod ”%s” för ”%s”\n"
-#: config/tc-sparc.c:1259
+#: config/tc-sparc.c:1208
msgid "Support for 64-bit arithmetic not compiled in."
msgstr "Stöd för 64-bitars aritmetik inte inkompilerat."
-#: config/tc-sparc.c:1305
+#: config/tc-sparc.c:1254
msgid "set: number not in 0..4294967295 range"
msgstr "set: nummer inte i intervall 0..4294967295"
-#: config/tc-sparc.c:1312
+#: config/tc-sparc.c:1261
msgid "set: number not in -2147483648..4294967295 range"
msgstr "set: nummer inte i intervall -2147483648..4294967295"
-#: config/tc-sparc.c:1371
+#: config/tc-sparc.c:1320
msgid "setsw: number not in -2147483648..4294967295 range"
msgstr "setsw: nummer inte i intervall -2147483648..4294967295"
-#: config/tc-sparc.c:1419
+#: config/tc-sparc.c:1368
msgid "setx: temporary register same as destination register"
msgstr "setx: temporärregister samma som destinationsregister"
-#: config/tc-sparc.c:1490
+#: config/tc-sparc.c:1439
msgid "setx: illegal temporary register g0"
msgstr "setx: otillåtet temporärregister g0"
-#: config/tc-sparc.c:1598
+#: config/tc-sparc.c:1547
msgid "unpredictable DCTI couple"
msgstr "oförutsägbart DCTI-par"
-#: config/tc-sparc.c:1608
+#: config/tc-sparc.c:1557
msgid "FP branch in delay slot"
msgstr "FP-gren i hopplucka"
-#: config/tc-sparc.c:1624
-msgid "FP branch preceded by FP instruction; NOP inserted"
+#: config/tc-sparc.c:1574
+#, fuzzy
+#| msgid "FP branch preceded by FP instruction; NOP inserted"
+msgid "FP branch preceded by FP compare; NOP inserted"
msgstr "FP-gren föregås av FP-instruktion; NOP infogad"
-#: config/tc-sparc.c:1664
+#: config/tc-sparc.c:1614
msgid "failed special case insn sanity check"
msgstr "misslyckades med rimlighetskontroll för specialfalls instr"
-#: config/tc-sparc.c:1836
+#: config/tc-sparc.c:1802
msgid ": invalid membar mask name"
msgstr ": ogiltigt membar-masknamn"
-#: config/tc-sparc.c:1852
+#: config/tc-sparc.c:1818
msgid ": invalid membar mask expression"
msgstr ": ogiltigt membar-maskuttryck"
-#: config/tc-sparc.c:1857
+#: config/tc-sparc.c:1823
msgid ": invalid membar mask number"
msgstr ": ogiltigt membar-masknummer"
-#: config/tc-sparc.c:1872
+#: config/tc-sparc.c:1838
msgid ": invalid siam mode expression"
msgstr ": ogiltig siam-lägesuttryck"
-#: config/tc-sparc.c:1877
+#: config/tc-sparc.c:1843
msgid ": invalid siam mode number"
msgstr ": ogiltigt siam-lägesnummer"
-#: config/tc-sparc.c:1893
+#: config/tc-sparc.c:1859
msgid ": invalid prefetch function name"
msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsnamn"
-#: config/tc-sparc.c:1901
+#: config/tc-sparc.c:1867
msgid ": invalid prefetch function expression"
msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsuttryck"
-#: config/tc-sparc.c:1906
+#: config/tc-sparc.c:1872
msgid ": invalid prefetch function number"
msgstr ": ogiltigt förhämtningsfunktionsnummer"
-#: config/tc-sparc.c:1933 config/tc-sparc.c:1939 config/tc-sparc.c:1948
+#: config/tc-sparc.c:1899 config/tc-sparc.c:1905 config/tc-sparc.c:1914
msgid ": unrecognizable privileged register"
msgstr ": oigenkännbart privilegierat register"
-#: config/tc-sparc.c:1971 config/tc-sparc.c:1977 config/tc-sparc.c:1986
+#: config/tc-sparc.c:1937 config/tc-sparc.c:1943 config/tc-sparc.c:1952
msgid ": unrecognizable hyperprivileged register"
msgstr ": oigenkännbart hyperprivilegierat register"
-#: config/tc-sparc.c:2009 config/tc-sparc.c:2015 config/tc-sparc.c:2024
+#: config/tc-sparc.c:1975 config/tc-sparc.c:1981 config/tc-sparc.c:1990
#, fuzzy
#| msgid ": unrecognizable v9a ancillary state register"
msgid ": unrecognizable ancillary state register"
msgstr ": oigenkännbart v9a-underordnat stillståndsregister"
-#: config/tc-sparc.c:2057
+#: config/tc-sparc.c:2023
msgid ": asr number must be between 0 and 31"
msgstr ": asr-nummer måste vara mellan 0 och 31"
-#: config/tc-sparc.c:2066
+#: config/tc-sparc.c:2032
#, c-format
msgid ": expecting %asrN"
msgstr ": förväntade %asrN"
-#: config/tc-sparc.c:2108
+#: config/tc-sparc.c:2074
msgid ": crypto immediate must be between 0 and 31"
msgstr ": krypto-omedelbar måste vara mellan 0 och 31"
-#: config/tc-sparc.c:2117
+#: config/tc-sparc.c:2083
msgid ": expecting crypto immediate"
msgstr ": förväntade krypto-omedelbar"
-#: config/tc-sparc.c:2278 config/tc-sparc.c:2317 config/tc-sparc.c:2717
-#: config/tc-sparc.c:2753
+#: config/tc-sparc.c:2244 config/tc-sparc.c:2283 config/tc-sparc.c:2710
+#: config/tc-sparc.c:2746
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%%s requires arguments in ()"
msgstr "Otillåtna operander: %%%s kräver argument i ()"
-#: config/tc-sparc.c:2285
+#: config/tc-sparc.c:2251
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%%s cannot be used together with other relocs in the insn ()"
msgstr "Otillåtna operander: %%%s kan inte användas tillsammans med andra omlokaliseringar i instr ()"
-#: config/tc-sparc.c:2296
+#: config/tc-sparc.c:2262
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%%s can be only used with call __tls_get_addr"
msgstr "Otillåtna operander: %%%s kan endast användas med call __tls_get_addr"
-#: config/tc-sparc.c:2503
+#: config/tc-sparc.c:2469
msgid "detected global register use not covered by .register pseudo-op"
msgstr "detekterade global registeranvändning som inte täckas av .register-pseudo-op"
-#: config/tc-sparc.c:2585
+#: config/tc-sparc.c:2571
msgid ": There are only 64 f registers; [0-63]"
msgstr ": Det finns endast 64 f-register; [0-63]"
-#: config/tc-sparc.c:2587 config/tc-sparc.c:2605
+#: config/tc-sparc.c:2573 config/tc-sparc.c:2591
msgid ": There are only 32 f registers; [0-31]"
msgstr ": Det finns endast 32 f-register; [0-31]"
-#: config/tc-sparc.c:2597
+#: config/tc-sparc.c:2583
msgid ": There are only 32 single precision f registers; [0-31]"
msgstr ": Det finns endast 32 enkelprecisions f-register; [0-31]"
-#: config/tc-sparc.c:2618
+#: config/tc-sparc.c:2604
msgid ": Instruction requires frs2 and frsd must be the same register"
msgstr ": Instruktion kräver att frs2 och frsd måste vara samma register"
-#: config/tc-sparc.c:2762
+#: config/tc-sparc.c:2755
#, c-format
msgid "Expression inside %%%s could not be parsed"
msgstr "Uttryck inuti %%%s kunde inte tolkas"
-#: config/tc-sparc.c:2770
+#: config/tc-sparc.c:2763
#, c-format
msgid "Illegal operands: Can't do arithmetics other than + and - involving %%%s()"
msgstr "Otillåtna operander: Kan inte utföra aritmetik annan än + och - som inbegriper %%%s()"
-#: config/tc-sparc.c:2887
+#: config/tc-sparc.c:2880
#, c-format
msgid "Illegal operands: Can't add non-constant expression to %%%s()"
msgstr "Otillåtna operander: Kan inte addera icke-konstant uttryck till %%%s()"
-#: config/tc-sparc.c:2897
+#: config/tc-sparc.c:2890
#, c-format
msgid "Illegal operands: Can't do arithmetics involving %%%s() of a relocatable symbol"
msgstr "Otillåtna operander: Kan inte utföra aritmetik som inbegriper %%%s() från en omlokaliserbar symbol"
-#: config/tc-sparc.c:2915
+#: config/tc-sparc.c:2908
msgid ": PC-relative operand can't be a constant"
msgstr ": PC-relativ operand kan inte vara en konstant"
-#: config/tc-sparc.c:2922
+#: config/tc-sparc.c:2915
msgid ": TLS operand can't be a constant"
msgstr ": TLS-operand kan inte vara en konstant"
-#: config/tc-sparc.c:2950
+#: config/tc-sparc.c:2943
msgid ": Immediate value in cbcond is out of range."
msgstr ": Omedelbart värde i cbcond är utanför intervall."
-#: config/tc-sparc.c:2976
+#: config/tc-sparc.c:2969
msgid ": invalid ASI name"
msgstr ": ogiltig ASI-namn"
-#: config/tc-sparc.c:2985
+#: config/tc-sparc.c:2978
msgid ": invalid ASI expression"
msgstr ": ogiltigt ASI-uttryck"
-#: config/tc-sparc.c:2990
+#: config/tc-sparc.c:2983
msgid ": invalid ASI number"
msgstr ": ogiltigt ASI-nummet"
+#: config/tc-sparc.c:3088
+#, fuzzy
+#| msgid "non-immediate OPF operand, ignored"
+msgid ": non-immdiate imm2 operand"
+msgstr "icke-omedelbar OPF-operand, överhoppad"
+
#: config/tc-sparc.c:3093
+#, fuzzy
+#| msgid "OPF immediate operand out of range (0-0x1ff)"
+msgid ": imm2 immediate operand out of range (0-3)"
+msgstr "OPF omedelbar operand utanför intervall (0-0x1ff)"
+
+#: config/tc-sparc.c:3112
msgid "OPF immediate operand out of range (0-0x1ff)"
msgstr "OPF omedelbar operand utanför intervall (0-0x1ff)"
-#: config/tc-sparc.c:3098
+#: config/tc-sparc.c:3117
msgid "non-immediate OPF operand, ignored"
msgstr "icke-omedelbar OPF-operand, överhoppad"
-#: config/tc-sparc.c:3117
+#: config/tc-sparc.c:3136
msgid ": invalid cpreg name"
msgstr ": ogiltigt cpreg-namn"
-#: config/tc-sparc.c:3146
+#: config/tc-sparc.c:3165
#, c-format
msgid "Illegal operands%s"
msgstr "Otillåtna operander%s"
-#: config/tc-sparc.c:3196
+#: config/tc-sparc.c:3215
#, c-format
msgid "architecture bumped from \"%s\" to \"%s\" on \"%s\""
msgstr "arkitektur uppdaterad från ”%s” till ”%s” på ”%s”"
-#: config/tc-sparc.c:3237
+#: config/tc-sparc.c:3256
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Architecture mismatch on \"%s\"."
msgid "Architecture mismatch on \"%s %s\"."
msgstr "Arkitektur stämmer inte på ”%s”."
-#: config/tc-sparc.c:3238
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " (Requires %s; requested architecture is %s.)"
+#: config/tc-sparc.c:3257
+#, c-format
msgid "(Requires %s; requested architecture is %s.)"
-msgstr " (Kräver %s; begärd arkitektur är %s.)"
+msgstr "(Kräver %s; begärd arkitektur är %s.)"
-#: config/tc-sparc.c:3250
+#: config/tc-sparc.c:3269
#, c-format
msgid "Hardware capability \"%s\" not enabled for \"%s\"."
msgstr "Hårdvarukapacitet ”%s” inte aktiverad för ”%s”."
-#: config/tc-sparc.c:3674 config/tc-sparc.c:3681 config/tc-sparc.c:3688
-#: config/tc-sparc.c:3695 config/tc-sparc.c:3702 config/tc-sparc.c:3711
-#: config/tc-sparc.c:3723 config/tc-sparc.c:3734 config/tc-sparc.c:3756
-#: config/tc-sparc.c:3780 write.c:1163
+#: config/tc-sparc.c:3655 config/tc-sparc.c:3662 config/tc-sparc.c:3669
+#: config/tc-sparc.c:3676 config/tc-sparc.c:3683 config/tc-sparc.c:3692
+#: config/tc-sparc.c:3704 config/tc-sparc.c:3715 config/tc-sparc.c:3737
+#: config/tc-sparc.c:3761 write.c:1181
msgid "relocation overflow"
msgstr "omlokaliseringsöverspill"
-#: config/tc-sparc.c:3835
+#: config/tc-sparc.c:3816
#, c-format
msgid "bad or unhandled relocation type: 0x%02x"
msgstr "felaktig eller ohanterad omlokaliseringstyp: 0x%02x"
-#: config/tc-sparc.c:4170
+#: config/tc-sparc.c:4132
msgid "Expected comma after name"
msgstr "Förväntade komma efter namn"
-#: config/tc-sparc.c:4179
+#: config/tc-sparc.c:4141
#, c-format
msgid "BSS length (%d.) <0! Ignored."
msgstr "BSS-längd (%d.) <0! Överhoppad."
-#: config/tc-sparc.c:4191
+#: config/tc-sparc.c:4153
msgid "bad .reserve segment -- expected BSS segment"
msgstr "felaktigt .reserve-segment -- förväntade BSS-segment"
-#: config/tc-sparc.c:4219
-#, c-format
-msgid "alignment too large; assuming %d"
-msgstr "justering för stor; antar %d"
-
-#: config/tc-sparc.c:4225 config/tc-sparc.c:4374
+#: config/tc-sparc.c:4179 config/tc-sparc.c:4306
msgid "negative alignment"
msgstr "negativ justering"
-#: config/tc-sparc.c:4235 config/tc-sparc.c:4396 read.c:1521 read.c:2539
+#: config/tc-sparc.c:4189 config/tc-sparc.c:4327 read.c:1523 read.c:2541
msgid "alignment not a power of 2"
msgstr "justering inte en tvåpotens"
-#: config/tc-sparc.c:4288
+#: config/tc-sparc.c:4235
#, c-format
msgid "Ignoring attempt to re-define symbol %s"
msgstr "Hoppar över försök att omdefiniera symbol %s"
-#: config/tc-sparc.c:4311 config/tc-v850.c:283
+#: config/tc-sparc.c:4258 config/tc-v850.c:283
msgid "Expected comma after symbol-name"
msgstr "Förväntade komma efter symbolnamn"
# sebras: comma?
-#: config/tc-sparc.c:4321
+#: config/tc-sparc.c:4268
#, c-format
msgid ".COMMon length (%lu) out of range ignored"
msgstr ".COMMon-längd (%lu) utanför intervall, överhoppad"
-#: config/tc-sparc.c:4354
+#: config/tc-sparc.c:4294
msgid "Expected comma after common length"
msgstr "Förväntade komma efter allmän längd"
-#: config/tc-sparc.c:4368
-#, c-format
-msgid "alignment too large; assuming %ld"
-msgstr "justering för stor; antar %ld"
-
-#: config/tc-sparc.c:4511
+#: config/tc-sparc.c:4439
msgid "Unknown segment type"
msgstr "Okänd segmenttyp"
-#: config/tc-sparc.c:4581 config/tc-sparc.c:4590
+#: config/tc-sparc.c:4508 config/tc-sparc.c:4517
#, c-format
msgid "register syntax is .register %%g[2367],{#scratch|symbolname|#ignore}"
msgstr "registersyntax är .register %%g[2367],{#kladd|symbolnamn|#hoppaöver}"
-#: config/tc-sparc.c:4608
+#: config/tc-sparc.c:4535
msgid "redefinition of global register"
msgstr "omdefinition av globalt register"
-#: config/tc-sparc.c:4619
+#: config/tc-sparc.c:4546
#, c-format
msgid "Register symbol %s already defined."
msgstr "Registersymbol %s är redan definierad."
-#: config/tc-sparc.c:4823
+#: config/tc-sparc.c:4748
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%r_plt in %d-byte data field"
msgstr "Otillåtna operander: %%r_plt i %d-byte datafält"
-#: config/tc-sparc.c:4833
+#: config/tc-sparc.c:4758
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%r_tls_dtpoff in %d-byte data field"
msgstr "Otillåtna operander: %%r_tls_dtpoff i %d-byte datafält"
-#: config/tc-sparc.c:4870 config/tc-vax.c:3317
+#: config/tc-sparc.c:4795 config/tc-vax.c:3317
#, c-format
msgid "Illegal operands: Only %%r_%s%d allowed in %d-byte data fields"
msgstr "Otillåtna operander: Endast %%r_%s%d tillåtet i %d-byte datafält"
-#: config/tc-sparc.c:4878 config/tc-sparc.c:4909 config/tc-sparc.c:4918
+#: config/tc-sparc.c:4803 config/tc-sparc.c:4834 config/tc-sparc.c:4843
#: config/tc-vax.c:3325 config/tc-vax.c:3356 config/tc-vax.c:3365
#, c-format
msgid "Illegal operands: %%r_%s%d requires arguments in ()"
msgstr "Otillåtna operander: %%r_%s%d kräver argument i ()"
-#: config/tc-sparc.c:4927 config/tc-vax.c:3374
+#: config/tc-sparc.c:4852 config/tc-vax.c:3374
#, c-format
msgid "Illegal operands: garbage after %%r_%s%d()"
msgstr "Otillåtna operander: skräp efter %%r_%s%d()"
-#: config/tc-sparc.h:63
+#: config/tc-sparc.h:66
msgid "sparc convert_frag\n"
msgstr "sparc convert_frag\n"
-#: config/tc-sparc.h:65 config/tc-z80.h:53
+#: config/tc-sparc.h:68 config/tc-z80.h:53
msgid "estimate_size_before_relax called"
msgstr "estimate_size_before_relax anropad"
@@ -16981,11 +17347,11 @@ msgstr "ogiltig prioritet ”%lu”"
msgid "invalid lrlive '%lu'"
msgstr "ogiltig lrlive ”%lu”"
-#: config/tc-spu.c:855
+#: config/tc-spu.c:870
msgid "Relaxation should never occur"
msgstr "Lättnad borde aldrig inträffa"
-#: config/tc-spu.c:1005
+#: config/tc-spu.c:1020
#, c-format
msgid "Relocation doesn't fit. (relocation value = 0x%lx)"
msgstr "Omlokalisering får inte plats. (omlokaliseringsvärde = 0x%lx)"
@@ -17185,7 +17551,7 @@ msgstr "Ogiltigt flyttalsnummer"
msgid "Comma expected\n"
msgstr "Komma förväntat\n"
-#: config/tc-tic4x.c:762 config/tc-tic54x.c:471
+#: config/tc-tic4x.c:762 config/tc-tic54x.c:470
msgid ".bss size argument missing\n"
msgstr "Storleksargument till .bbs saknas\n"
@@ -17207,7 +17573,7 @@ msgstr "Symbol saknas\n"
msgid ".sect: subsection name ignored"
msgstr ".sect: undersektionsnamn överhoppat"
-#: config/tc-tic4x.c:1010 config/tc-tic4x.c:1111 config/tc-tic54x.c:1424
+#: config/tc-tic4x.c:1010 config/tc-tic4x.c:1111 config/tc-tic54x.c:1423
#, c-format
msgid "Error setting flags for \"%s\": %s"
msgstr "Fel vid inställning av flaggor för ”%s”: %s"
@@ -17345,7 +17711,9 @@ msgid "Source and destination register should not be equal"
msgstr "Käll- och destinationsregister bör inte vara samma"
#: config/tc-tic4x.c:2356
-msgid "Equal parallell destination registers, one result will be discarded"
+#, fuzzy
+#| msgid "Equal parallell destination registers, one result will be discarded"
+msgid "Equal parallel destination registers, one result will be discarded"
msgstr "Samma parallella destinationsregister, ett resultat kommer att kasseras"
#: config/tc-tic4x.c:2397
@@ -17449,477 +17817,483 @@ msgstr "Omlokalisering %d stöds inte av objektfilsformat"
#. Only word (et al.), align, or conditionals are allowed within
#. .struct/.union.
-#: config/tc-tic54x.c:219
+#: config/tc-tic54x.c:218
msgid "pseudo-op illegal within .struct/.union"
msgstr "pseudo-op otillåten inom .struct/.union"
-#: config/tc-tic54x.c:233
+#: config/tc-tic54x.c:232
#, fuzzy, c-format
#| msgid "C54x-specific command line options:\n"
msgid "C54x-specific command line options:\n"
msgstr "C54x-specifika kommandoradsflaggor:\n"
-#: config/tc-tic54x.c:234
+#: config/tc-tic54x.c:233
#, c-format
msgid "-mfar-mode | -mf Use extended addressing\n"
msgstr "-mfar-mode | -mf Använd utökad adressering\n"
-#: config/tc-tic54x.c:235
+#: config/tc-tic54x.c:234
#, c-format
msgid "-mcpu=<CPU version> Specify the CPU version\n"
msgstr "-mcpu=<CPU-version> Ange CPU-versionen\n"
-#: config/tc-tic54x.c:236
+#: config/tc-tic54x.c:235
#, c-format
msgid "-merrors-to-file <filename>\n"
msgstr "-merrors-to-file <filnamn>\n"
-#: config/tc-tic54x.c:237
+#: config/tc-tic54x.c:236
#, c-format
msgid "-me <filename> Redirect errors to a file\n"
msgstr "-me <filnamn> Omdirigera fel till en fil\n"
-#: config/tc-tic54x.c:348
+#: config/tc-tic54x.c:347
msgid "Comma and symbol expected for '.asg STRING, SYMBOL'"
msgstr "Komma och symbol förväntades för ”.asg STRING, SYMBOL”"
-#: config/tc-tic54x.c:357
+#: config/tc-tic54x.c:356
msgid "symbols assigned with .asg must begin with a letter"
msgstr "symboler tilldelade med .asg måste börja med en bokstav"
-#: config/tc-tic54x.c:397
+#: config/tc-tic54x.c:396
msgid "Unterminated string after absolute expression"
msgstr "Oterminerad sträng efter absolututtryck"
-#: config/tc-tic54x.c:405
+#: config/tc-tic54x.c:404
msgid "Comma and symbol expected for '.eval EXPR, SYMBOL'"
msgstr "Komma och symbol förväntades för ”.eval EXPR, SYMBOL”"
-#: config/tc-tic54x.c:415
+#: config/tc-tic54x.c:414
msgid "symbols assigned with .eval must begin with a letter"
msgstr "symboler tilldelade med .eval måste börja med en bokstav"
-#: config/tc-tic54x.c:480
+#: config/tc-tic54x.c:479
#, c-format
msgid ".bss size %d < 0!"
msgstr ".bss storlek %d < 0!"
-#: config/tc-tic54x.c:662
+#: config/tc-tic54x.c:661
msgid "Offset on nested structures is ignored"
msgstr "Avstånd för nästlade strukturer hoppas över"
-#: config/tc-tic54x.c:712
+#: config/tc-tic54x.c:711
#, c-format
msgid ".end%s without preceding .%s"
msgstr ".end%s utan föregående .%s"
-#: config/tc-tic54x.c:778
+#: config/tc-tic54x.c:777
#, c-format
msgid "Unrecognized struct/union tag '%s'"
msgstr "Okänd struktur-/uniontagg ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:780
+#: config/tc-tic54x.c:779
msgid ".tag requires a structure tag"
msgstr ".tag kräver en strukturtagg"
-#: config/tc-tic54x.c:786
+#: config/tc-tic54x.c:785
msgid "Label required for .tag"
msgstr "Etikett krävs för .tag"
-#: config/tc-tic54x.c:805
+#: config/tc-tic54x.c:804
#, c-format
msgid ".tag target '%s' undefined"
msgstr ".tag-mål ”%s” odefinierat"
-#: config/tc-tic54x.c:869
+#: config/tc-tic54x.c:868
#, c-format
msgid ".field count '%d' out of range (1 <= X <= 32)"
msgstr ".fält-antal ”%d” utanför intervall (1 <= X <= 32)"
-#: config/tc-tic54x.c:897
+#: config/tc-tic54x.c:896
#, c-format
msgid "Unrecognized field type '%c'"
msgstr "Okänd fälttyp ”%c”"
-#: config/tc-tic54x.c:1021
+#: config/tc-tic54x.c:1020
msgid "Overflow in expression, truncated to 8 bits"
msgstr "Överspill i uttryck, trunkerat till 8 bitar"
-#: config/tc-tic54x.c:1026
+#: config/tc-tic54x.c:1025
msgid "Overflow in expression, truncated to 16 bits"
msgstr "Överspill i uttryck, trunkerat till 16 bitar"
#. Disallow .byte with a non constant expression that will
#. require relocation.
-#: config/tc-tic54x.c:1034
+#: config/tc-tic54x.c:1033
msgid "Relocatable values require at least WORD storage"
msgstr "Omlokaliserbara värden kräver åtminstone ORD-lagring"
-#: config/tc-tic54x.c:1095
+#: config/tc-tic54x.c:1094
msgid "Use of .def/.ref is deprecated. Use .global instead"
msgstr "Användning av .def/.ref är föråldrat. Använd .global istället"
-#: config/tc-tic54x.c:1287
+#: config/tc-tic54x.c:1286
msgid ".space/.bes repeat count is negative, ignored"
msgstr ".space/.bes repetitionsantal är negativt, överhoppat"
-#: config/tc-tic54x.c:1292
+#: config/tc-tic54x.c:1291
msgid ".space/.bes repeat count is zero, ignored"
msgstr ".space/.bes repetitionsantal är noll, överhoppat"
-#: config/tc-tic54x.c:1365
+#: config/tc-tic54x.c:1364
msgid "Missing size argument"
msgstr "Saknar storleksargument"
-#: config/tc-tic54x.c:1499
+#: config/tc-tic54x.c:1498
msgid "CPU version has already been set"
msgstr "CPU-version har redan ställts in"
-#: config/tc-tic54x.c:1503
+#: config/tc-tic54x.c:1502
#, c-format
msgid "Unrecognized version '%s'"
msgstr "Okänd version ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:1509
+#: config/tc-tic54x.c:1508
msgid "Changing of CPU version on the fly not supported"
msgstr "Att ändra CPU-version i farten stöds inte"
-#: config/tc-tic54x.c:1640
+#: config/tc-tic54x.c:1639
msgid "p2align not supported on this target"
msgstr "p2align stöds inte för detta mål"
-#: config/tc-tic54x.c:1652
+#: config/tc-tic54x.c:1651
msgid "Argument to .even ignored"
msgstr "Argument till .even överhoppat"
-#: config/tc-tic54x.c:1698
+#: config/tc-tic54x.c:1697
msgid "Invalid field size, must be from 1 to 32"
msgstr "Ogiltig fältstorlek, måste vara från 1 till 32"
-#: config/tc-tic54x.c:1711
+#: config/tc-tic54x.c:1710
msgid "field size must be 16 when value is relocatable"
msgstr "fältstorlek måste vara 16 när värde är omlokaliseringsbart"
-#: config/tc-tic54x.c:1726
+#: config/tc-tic54x.c:1725
msgid "field value truncated"
msgstr "fältvärde trunkerat"
-#: config/tc-tic54x.c:1832 config/tc-tic54x.c:2131
+#: config/tc-tic54x.c:1831 config/tc-tic54x.c:2130
#, c-format
msgid "Unrecognized section '%s'"
msgstr "Okänd sektion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:1841
+#: config/tc-tic54x.c:1840
#, fuzzy
#| msgid "Current section is unitialized, section name required for .clink"
msgid "Current section is uninitialized, section name required for .clink"
msgstr "Aktuell sektion är oinitierad, sektionsnamn krävs för .clink"
-#: config/tc-tic54x.c:2042
+#: config/tc-tic54x.c:2041
msgid "ENDLOOP without corresponding LOOP"
msgstr "ENDLOOP utan motsvarande LOOP"
-#: config/tc-tic54x.c:2083
+#: config/tc-tic54x.c:2082
msgid "Mixing of normal and extended addressing not supported"
msgstr "Blandning av normal och utökad adressering stöds inte"
-#: config/tc-tic54x.c:2089
+#: config/tc-tic54x.c:2088
msgid "Extended addressing not supported on the specified CPU"
msgstr "Utökad adressering stöds inte för den angivna CPU:n"
-#: config/tc-tic54x.c:2137
+#: config/tc-tic54x.c:2136
msgid ".sblock may be used for initialized sections only"
msgstr ".sblock kan endast användas för initiering av sektioner"
-#: config/tc-tic54x.c:2167
+#: config/tc-tic54x.c:2166
msgid "Symbol missing for .set/.equ"
msgstr "Symbol saknas för .set/.equ"
-#: config/tc-tic54x.c:2223
+#: config/tc-tic54x.c:2222
msgid ".var may only be used within a macro definition"
msgstr ".var kan endast användas inom en makrodefinition"
-#: config/tc-tic54x.c:2231
+#: config/tc-tic54x.c:2230
msgid "Substitution symbols must begin with a letter"
msgstr "Ersättningssymboler måste börja med en bokstav"
-#: config/tc-tic54x.c:2323
+#: config/tc-tic54x.c:2322
#, c-format
msgid "can't open macro library file '%s' for reading: %s"
msgstr "kan inte öppna makrobiblioteksfil ”%s” för läsning: %s"
-#: config/tc-tic54x.c:2330
+#: config/tc-tic54x.c:2329
#, c-format
msgid "File '%s' not in macro archive format"
msgstr "Fil ”%s” inte i makroarkivsformat"
-#: config/tc-tic54x.c:2460
+#: config/tc-tic54x.c:2459
#, c-format
msgid "Bad COFF version '%s'"
msgstr "Felaktig COFF-version ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:2469
+#: config/tc-tic54x.c:2468
#, c-format
msgid "Bad CPU version '%s'"
msgstr "Felaktig CPU-version ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:2482 config/tc-tic54x.c:2485
+#: config/tc-tic54x.c:2481 config/tc-tic54x.c:2484
#, c-format
msgid "Can't redirect stderr to the file '%s'"
msgstr "Kan inte omdirigera stderr till filen ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:2598
+#: config/tc-tic54x.c:2597
#, c-format
msgid "Undefined substitution symbol '%s'"
msgstr "Odefinierad ersättningssymbol ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3099
+#: config/tc-tic54x.c:3098
#, c-format
msgid "Unbalanced parenthesis in operand %d"
msgstr "Obalanserade parenteser i operand %d"
-#: config/tc-tic54x.c:3130 config/tc-tic54x.c:3138
+#: config/tc-tic54x.c:3129 config/tc-tic54x.c:3137
msgid "Expecting operand after ','"
msgstr "Förväntade operand efter ”,”"
-#: config/tc-tic54x.c:3149
+#: config/tc-tic54x.c:3148
msgid "Extra junk on line"
msgstr "Extra skräp på rad"
-#: config/tc-tic54x.c:3186
+#: config/tc-tic54x.c:3185
msgid "Badly formed address expression"
msgstr "Felaktigt utformat adressuttryck"
-#: config/tc-tic54x.c:3439
+#: config/tc-tic54x.c:3438
#, c-format
msgid "Invalid dmad syntax '%s'"
msgstr "Ogiltig dmad-syntax ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3503
+#: config/tc-tic54x.c:3502
#, c-format
msgid "Use the .mmregs directive to use memory-mapped register names such as '%s'"
msgstr "Använd .mmregs-direktivet för att använda minnesmappade registernamn så som ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3554
+#: config/tc-tic54x.c:3553
msgid "Address mode *+ARx is write-only. Results of reading are undefined."
msgstr "Adresseringsläge *+ARx är skrivskyddat. Resultat från läsning är odefinierade."
-#: config/tc-tic54x.c:3574
+#: config/tc-tic54x.c:3573
#, c-format
msgid "Unrecognized indirect address format \"%s\""
msgstr "Okänt indirekt adresseringsformat ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3612
+#: config/tc-tic54x.c:3611
#, c-format
msgid "Operand '%s' out of range (%d <= x <= %d)"
msgstr "Operand ”%s” utanför intervall (%d <= x <= %d)"
-#: config/tc-tic54x.c:3632
+#: config/tc-tic54x.c:3631
msgid "Error in relocation handling"
msgstr "Fel vid hantering av omlokalisering"
-#: config/tc-tic54x.c:3651 config/tc-tic54x.c:3713 config/tc-tic54x.c:3741
+#: config/tc-tic54x.c:3650 config/tc-tic54x.c:3712 config/tc-tic54x.c:3740
#, c-format
msgid "Unrecognized condition code \"%s\""
msgstr "Okänd villkorskod ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3668
+#: config/tc-tic54x.c:3667
#, c-format
msgid "Condition \"%s\" does not match preceding group"
msgstr "Villkor ”%s” matchar inte föregående grupp"
-#: config/tc-tic54x.c:3676
+#: config/tc-tic54x.c:3675
#, c-format
msgid "Condition \"%s\" uses a different accumulator from a preceding condition"
msgstr "Villkor ”%s” använder en annan ackumulator från en föregående villkor"
-#: config/tc-tic54x.c:3683
+#: config/tc-tic54x.c:3682
msgid "Only one comparison conditional allowed"
msgstr "Endast ett jämförelsevillkor tillåtet"
-#: config/tc-tic54x.c:3688
+#: config/tc-tic54x.c:3687
msgid "Only one overflow conditional allowed"
msgstr "Ondast ett överspillsvillkor tillåtet"
-#: config/tc-tic54x.c:3696
+#: config/tc-tic54x.c:3695
#, c-format
msgid "Duplicate %s conditional"
msgstr "Dubblerad %s-villkor"
-#: config/tc-tic54x.c:3727
+#: config/tc-tic54x.c:3726
msgid "Invalid auxiliary register (use AR0-AR7)"
msgstr "Ogiltigt tillsatsregister (använd AR0-AR7)"
-#: config/tc-tic54x.c:3758
+#: config/tc-tic54x.c:3757
msgid "lk addressing modes are invalid for memory-mapped register addressing"
msgstr "lk-adresseringslägen är ogiltiga för minnesmappad registeradressering"
-#: config/tc-tic54x.c:3766
+#: config/tc-tic54x.c:3765
msgid "Address mode *+ARx is not allowed in memory-mapped register addressing. Resulting behavior is undefined."
msgstr "Adresseringsläge *+ARx är inte tillåtet vid minnesmappad registeradressering. Beteende är odefinierat."
-#: config/tc-tic54x.c:3792
+#: config/tc-tic54x.c:3791
msgid "Destination accumulator for each part of this parallel instruction must be different"
msgstr "Destinationsackumulator för varje del av denna parallella instruktion måste vara olika"
-#: config/tc-tic54x.c:3841
+#: config/tc-tic54x.c:3840
#, c-format
msgid "Memory mapped register \"%s\" out of range"
msgstr "Minnesmappat register ”%s” utanför intervall"
-#: config/tc-tic54x.c:3880
+#: config/tc-tic54x.c:3879
msgid "Invalid operand (use 1, 2, or 3)"
msgstr "Ogiltig opernad (använd 1, 2 eller 3)"
-#: config/tc-tic54x.c:3906
+#: config/tc-tic54x.c:3905
msgid "A status register or status bit name is required"
msgstr "Ett statusregister eller statusbitnamn krävs"
-#: config/tc-tic54x.c:3916
+#: config/tc-tic54x.c:3915
#, c-format
msgid "Unrecognized status bit \"%s\""
msgstr "Okänd statusbit ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3939
+#: config/tc-tic54x.c:3938
#, c-format
msgid "Invalid status register \"%s\""
msgstr "Ogiltigt statusregister ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:3951
+#: config/tc-tic54x.c:3950
#, c-format
msgid "Operand \"%s\" out of range (use 1 or 2)"
msgstr "Operand ”%s” utanför intervall (använd 1 eller 2)"
-#: config/tc-tic54x.c:4154
+#: config/tc-tic54x.c:4153
#, c-format
msgid "Unrecognized instruction \"%s\""
msgstr "Okänd instruktion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4183
+#: config/tc-tic54x.c:4182
#, c-format
msgid "Unrecognized operand list '%s' for instruction '%s'"
msgstr "Okänd operandlista ”%s” för instruktion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4212
+#: config/tc-tic54x.c:4211
#, c-format
msgid "Unrecognized parallel instruction \"%s\""
msgstr "Okänd parallell instruktion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4261
+#: config/tc-tic54x.c:4260
#, c-format
msgid "Invalid operand (s) for parallel instruction \"%s\""
msgstr "Ogiltiga operander för parallell instruktion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4264
+#: config/tc-tic54x.c:4263
#, c-format
msgid "Unrecognized parallel instruction combination \"%s || %s\""
msgstr "Okänd kombination av parallellinstruktioner ”%s || %s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4485
+#: config/tc-tic54x.c:4484
#, c-format
msgid "%s symbol recursion stopped at second appearance of '%s'"
msgstr "Rekursion för symbol %s stoppad vid andra förekomsten av ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4525
+#: config/tc-tic54x.c:4524
msgid "Unrecognized substitution symbol function"
msgstr "Okänd funktion för ersättningssymbol"
-#: config/tc-tic54x.c:4530
+#: config/tc-tic54x.c:4529
msgid "Missing '(' after substitution symbol function"
msgstr "Saknar ”(” efter funktion för ersättningssymbol"
-#: config/tc-tic54x.c:4544
+#: config/tc-tic54x.c:4543
msgid "Expecting second argument"
msgstr "Förväntade ett andra argument"
-#: config/tc-tic54x.c:4557 config/tc-tic54x.c:4607
+#: config/tc-tic54x.c:4556 config/tc-tic54x.c:4606
msgid "Extra junk in function call, expecting ')'"
msgstr "Extra skräp i funktionsanrop, förväntade ”)”"
-#: config/tc-tic54x.c:4583
+#: config/tc-tic54x.c:4582
msgid "Function expects two arguments"
msgstr "Funktion förväntar två argument"
-#: config/tc-tic54x.c:4596
+#: config/tc-tic54x.c:4595
msgid "Expecting character constant argument"
msgstr "Förväntade argument som är teckenkonstant"
-#: config/tc-tic54x.c:4602
+#: config/tc-tic54x.c:4601
msgid "Both arguments must be substitution symbols"
msgstr "Båda argumenten måste vara ersättningssymboler"
-#: config/tc-tic54x.c:4654
+#: config/tc-tic54x.c:4653
#, c-format
msgid "Invalid subscript (use 1 to %d)"
msgstr "Ogiltigt index (använd 1 till %d)"
-#: config/tc-tic54x.c:4664
+#: config/tc-tic54x.c:4663
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Invalid length (use 0 to %d"
msgid "Invalid length (use 0 to %d)"
msgstr "Ogiltig längd (använd 0 till %d"
-#: config/tc-tic54x.c:4674
+#: config/tc-tic54x.c:4673
msgid "Missing ')' in subscripted substitution symbol expression"
msgstr "Saknar ”)” i indexerat ersättningssymboluttryck"
-#: config/tc-tic54x.c:4694
+#: config/tc-tic54x.c:4693
msgid "Missing forced substitution terminator ':'"
msgstr "Saknar tvingande ersättningsterminator ”:”"
-#: config/tc-tic54x.c:4846
-#, c-format
-msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left)"
-msgstr "Instruktion får inte plats i tillgängliga hoppluckor (%d-ordsinstr, %d luckor kvar)"
+#: config/tc-tic54x.c:4845
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left)"
+msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slot left)"
+msgid_plural "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left)"
+msgstr[0] "Instruktion får inte plats i tillgängliga hoppluckor (%d-ordsinstr, %d luckor kvar)"
+msgstr[1] "Instruktion får inte plats i tillgängliga hoppluckor (%d-ordsinstr, %d luckor kvar)"
-#: config/tc-tic54x.c:4887
+#: config/tc-tic54x.c:4889
#, c-format
msgid "Unrecognized parallel instruction '%s'"
msgstr "Okänd parallellinstruktion ”%s”"
-#: config/tc-tic54x.c:4899
+#: config/tc-tic54x.c:4901
#, c-format
msgid "Instruction '%s' requires an LP cpu version"
msgstr "Instruktion ”%s” kräver en LP-cpu-version"
-#: config/tc-tic54x.c:4906
+#: config/tc-tic54x.c:4908
#, c-format
msgid "Instruction '%s' requires far mode addressing"
msgstr "Instruktion ”%s” kräver fjärrlägesadressering"
-#: config/tc-tic54x.c:4918
-#, c-format
-msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left). Resulting behavior is undefined."
-msgstr "Instruktion får inte plats i tillgänglig hoppluckor (%d-ordinstr, %d luckor kvar). Resulterande beteende är odefinierat."
+#: config/tc-tic54x.c:4920
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left). Resulting behavior is undefined."
+msgid "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slot left). Resulting behavior is undefined."
+msgid_plural "Instruction does not fit in available delay slots (%d-word insn, %d slots left). Resulting behavior is undefined."
+msgstr[0] "Instruktion får inte plats i tillgänglig hoppluckor (%d-ordinstr, %d luckor kvar). Resulterande beteende är odefinierat."
+msgstr[1] "Instruktion får inte plats i tillgänglig hoppluckor (%d-ordinstr, %d luckor kvar). Resulterande beteende är odefinierat."
-#: config/tc-tic54x.c:4928
+#: config/tc-tic54x.c:4934
msgid "Instructions which cause PC discontinuity are not allowed in a delay slot. Resulting behavior is undefined."
msgstr "Instruktioner som orsakar PC-diskontinuitet tillåts inte i en hopplucka. Resulterande beteende är odefinierat."
-#: config/tc-tic54x.c:4939
+#: config/tc-tic54x.c:4945
#, c-format
msgid "'%s' is not repeatable. Resulting behavior is undefined."
msgstr "”%s” är inte repeterbar. Resulterande beteende är odefinierad."
-#: config/tc-tic54x.c:4943
+#: config/tc-tic54x.c:4949
msgid "Instructions using long offset modifiers or absolute addresses are not repeatable. Resulting behavior is undefined."
msgstr "Instruktioner som använder långa avståndsmodifierare eller absoluta adresser är inte repeterbara. Resulterande beteende är odefinierat."
-#: config/tc-tic54x.c:5093
+#: config/tc-tic54x.c:5099
#, c-format
msgid "Unsupported relocation size %d"
msgstr "Omlokaliseringsstorlek %d stöds inte"
-#: config/tc-tic54x.c:5224
+#: config/tc-tic54x.c:5230
msgid "non-absolute value used with .space/.bes"
msgstr "icke-absolut värde använt med .space/.bes"
-#: config/tc-tic54x.c:5228
+#: config/tc-tic54x.c:5234
#, c-format
msgid "negative value ignored in %s"
msgstr "negativt värde överhoppat i %s"
-#: config/tc-tic54x.c:5316
+#: config/tc-tic54x.c:5322
#, c-format
msgid "attempt to .space/.bes backwards? (%ld)"
msgstr "försöka att göra .space/.bes bakåt? (%ld)"
@@ -18341,58 +18715,58 @@ msgstr "odefinierad symbol %s i PCR-omlokalisering"
msgid "group section `%s' has no group signature"
msgstr "gruppsektion ”%s” har ingen gruppsignatur"
-#: config/tc-tic6x.c:4811
+#: config/tc-tic6x.c:4812
msgid "missing .endp before .cfi_startproc"
msgstr "saknar .endp före .cfi_startproc"
-#: config/tc-tic6x.c:4916
+#: config/tc-tic6x.c:4917
msgid "stack pointer offset too large for personality routine"
msgstr "stackpekaravstånd för stort för personlighetsrutin"
-#: config/tc-tic6x.c:4923
+#: config/tc-tic6x.c:4924
msgid "stack frame layout does not match personality routine"
msgstr "stackramslayout matchar inte personlighetsrutin"
-#: config/tc-tic6x.c:5057
+#: config/tc-tic6x.c:5058
msgid "too many unwinding instructions"
msgstr "för många upprullningsinstruktioner"
-#: config/tc-tic6x.c:5132 config/tc-tic6x.c:5145 config/tc-tic6x.c:5153
+#: config/tc-tic6x.c:5133 config/tc-tic6x.c:5146 config/tc-tic6x.c:5154
#, c-format
msgid "unable to generate unwinding opcode for reg %d"
msgstr "kan inte generera upprullningsopkod för register %d"
-#: config/tc-tic6x.c:5162
+#: config/tc-tic6x.c:5163
msgid "unable to restore return address from previously restored reg"
msgstr "kan inte återställa returadress från tidigare återställt register"
-#: config/tc-tic6x.c:5174
+#: config/tc-tic6x.c:5175
#, c-format
msgid "unhandled CFA insn for unwinding (%d)"
msgstr "ohanterad CFA-instr för upprullning (%d)"
-#: config/tc-tic6x.c:5184
+#: config/tc-tic6x.c:5185
#, c-format
msgid "unable to generate unwinding opcode for frame pointer reg %d"
msgstr "kan inte generera upprullningsopkod för rampekarregister %d"
-#: config/tc-tic6x.c:5193
+#: config/tc-tic6x.c:5194
msgid "unable to generate unwinding opcode for frame pointer offset"
msgstr "kan inte generera upprullningsopkod för rampekaravstånd"
-#: config/tc-tic6x.c:5202
+#: config/tc-tic6x.c:5203
msgid "unwound stack pointer not doubleword aligned"
msgstr "upprullad stackpekare inte dubbelordsjusterad"
-#: config/tc-tic6x.c:5347
+#: config/tc-tic6x.c:5348
msgid "stack frame layout too complex for unwinder"
msgstr "stackramslayout för komplex för upprullare"
-#: config/tc-tic6x.c:5364
+#: config/tc-tic6x.c:5365
msgid "unwound frame has negative size"
msgstr "upprullad ram har negativ storlek"
-#: config/tc-tilegx.c:142
+#: config/tc-tilegx.c:141
#, c-format
msgid ""
" -Q ignored\n"
@@ -18405,102 +18779,97 @@ msgstr ""
" -EB/-EL generera för rak/omvänd byteordning\n"
" --32/--64 generera 32-/64-bitarskod\n"
-#: config/tc-tilegx.c:736 config/tc-tilepro.c:627
+#: config/tc-tilegx.c:735 config/tc-tilepro.c:626
msgid "Invalid operator for operand."
msgstr "Ogiltig operator för operand."
-#: config/tc-tilegx.c:757 config/tc-tilepro.c:648
+#: config/tc-tilegx.c:758 config/tc-tilepro.c:649
msgid "Operator may only be applied to symbols."
msgstr "Operator kan endast tillämpas för symboler."
-#: config/tc-tilegx.c:822 config/tc-tilepro.c:713
+#: config/tc-tilegx.c:823 config/tc-tilepro.c:714
#, c-format
msgid "Writes to register '%s' are not allowed."
msgstr "Skrivningar till register ”%s” är inte tillåtna."
-#: config/tc-tilegx.c:849 config/tc-tilepro.c:740
+#: config/tc-tilegx.c:850 config/tc-tilepro.c:741
#, c-format
msgid "Two instructions in the same bundle both write to register %s, which is not allowed."
msgstr "Två instruktioner i samma bunt skriver båda till register %s, vilket inte är tillået."
-#: config/tc-tilegx.c:914 config/tc-tilepro.c:804
+#: config/tc-tilegx.c:915 config/tc-tilepro.c:805
#, c-format
msgid "'%s' may not be bundled with other instructions."
msgstr "”%s” kan inte buntas ihop med andra instruktioner."
-#: config/tc-tilegx.c:944 config/tc-tilepro.c:834
+#: config/tc-tilegx.c:945 config/tc-tilepro.c:835
msgid "Invalid combination of instructions for bundle."
msgstr "Ogiltig kombination av instruktioner för bunt."
-#: config/tc-tilegx.c:979 config/tc-tilepro.c:869
+#: config/tc-tilegx.c:980 config/tc-tilepro.c:870
msgid "instruction address is not a multiple of 8"
msgstr "instruktionsadress är inte en multipel av 8"
-#: config/tc-tilegx.c:1056 config/tc-tilepro.c:947
+#: config/tc-tilegx.c:1057 config/tc-tilepro.c:948
msgid "Invalid expression."
msgstr "Ogiltigt uttryck."
-#: config/tc-tilegx.c:1102 config/tc-tilepro.c:989
+#: config/tc-tilegx.c:1103 config/tc-tilepro.c:990
#, c-format
msgid "Expected register, got '%s'."
msgstr "Förväntade register, fick ”%s”."
-#: config/tc-tilegx.c:1109 config/tc-tilepro.c:996
+#: config/tc-tilegx.c:1110 config/tc-tilepro.c:997
#, c-format
msgid "Found use of non-canonical register name %s; use %s instead."
msgstr "Hittade användning av icke-kanoniskt registernamn %s; använd %s istället."
-#: config/tc-tilegx.c:1169 config/tc-tilepro.c:1055
+#: config/tc-tilegx.c:1170 config/tc-tilepro.c:1056
#, c-format
msgid "Too few operands to '%s'."
msgstr "För få operander till ”%s”."
-#: config/tc-tilegx.c:1174 config/tc-tilepro.c:1060
+#: config/tc-tilegx.c:1175 config/tc-tilepro.c:1061
#, c-format
msgid "Unexpected character '%c' after operand %d to %s."
msgstr "Oväntat tecken ”%c” efter operand %d till %s."
-#: config/tc-tilegx.c:1195 config/tc-tilepro.c:1081
+#: config/tc-tilegx.c:1196 config/tc-tilepro.c:1082
msgid "Expected immediate expression"
msgstr "Förväntade omedelbart uttryck"
-#: config/tc-tilegx.c:1208 config/tc-tilegx.c:1813 config/tc-tilepro.c:1094
-#: config/tc-tilepro.c:1593
+#: config/tc-tilegx.c:1209 config/tc-tilegx.c:1814 config/tc-tilepro.c:1095
+#: config/tc-tilepro.c:1594
msgid "Found '}' when not bundling."
msgstr "Hittade ”}” när buntning inte användes."
-#: config/tc-tilegx.c:1249 config/tc-tilepro.c:1134
+#: config/tc-tilegx.c:1250 config/tc-tilepro.c:1135
#, c-format
msgid "Unknown opcode `%.*s'."
msgstr "Okänd opkod ”%.*s”."
-#: config/tc-tilegx.c:1260 config/tc-tilepro.c:1145
+#: config/tc-tilegx.c:1261 config/tc-tilepro.c:1146
msgid "Too many instructions for bundle."
msgstr "För många instruktioner för bunt."
-#: config/tc-tilegx.c:1355 config/tc-tilepro.c:1230
+#: config/tc-tilegx.c:1356 config/tc-tilepro.c:1231
msgid "Bad call to md_atof ()"
msgstr "Felaktigt anrop till md_atof()"
-#: config/tc-tilegx.c:1431 config/tc-tilepro.c:1293
+#: config/tc-tilegx.c:1432 config/tc-tilepro.c:1294
msgid "This operator only produces two byte values."
msgstr "Denna operator producerar endast två bytevärden"
-#: config/tc-tilegx.c:1457 config/tc-tilepro.c:1319
-#, c-format
-msgid "unsupported BFD relocation size %d"
-msgstr "BFD-omlokaliseringsstorlek %d stöds inte"
-
-#: config/tc-tilegx.c:1758 config/tc-tilepro.c:1538
+#: config/tc-tilegx.c:1759 config/tc-tilepro.c:1539
#, c-format
msgid "internal error? cannot generate `%s' relocation (%d, %d)"
msgstr "internt fel? kan inte generera ”%s”-omlokalisering (%d, %d)"
-#: config/tc-tilegx.c:1801 config/tc-tilepro.c:1581
+#: config/tc-tilegx.c:1802 config/tc-tilepro.c:1582
msgid "Found '{' when already bundling."
msgstr "Hittade ”{” när buntning redan pågår."
-#: config/tc-tilepro.c:99
+#: config/tc-tilepro.c:98
#, c-format
msgid ""
" -Q ignored\n"
@@ -18826,11 +19195,11 @@ msgstr "omedelbar operand matchar inte"
msgid "displacement is too large"
msgstr "förskjutning för stort"
-#: config/tc-v850.c:2975 config/tc-xtensa.c:12953
+#: config/tc-v850.c:2975 config/tc-xtensa.c:13149
msgid "invalid operand"
msgstr "ogiltigt operand"
-#: config/tc-v850.c:3088
+#: config/tc-v850.c:3087
msgid "loop: 32-bit displacement not supported"
msgstr "loop: 32-bitarsförskjutning stöds inte"
@@ -19092,10 +19461,9 @@ msgid "Bad call to MD_ATOF()"
msgstr "felaktigt anrop till MD_ATOF()"
#: config/tc-wasm32.c:117
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " ARM-specific assembler options:\n"
+#, c-format
msgid "wasm32 assembler options:\n"
-msgstr " ARM-specifika assemblerflaggor:\n"
+msgstr "wasm32-assemblerflaggor:\n"
#: config/tc-wasm32.c:364
#, fuzzy
@@ -19108,10 +19476,8 @@ msgid "no function type on PLT reloc"
msgstr "ingen funktionstyp för PLT-omlokalisering"
#: config/tc-wasm32.c:441
-#, fuzzy
-#| msgid "can't have relocation for ipush"
msgid "couldn't find relocation to use"
-msgstr "kan inte ha omlokalisering för ipush"
+msgstr "kunde inte hitta omlokalisering att använda"
#: config/tc-wasm32.c:513
msgid "Not a function type"
@@ -19142,16 +19508,12 @@ msgid "instruction does not take a block type"
msgstr "%s-instruktion accepterar inte ett .b-suffix"
#: config/tc-wasm32.c:652
-#, fuzzy
-#| msgid "missing reloc type"
msgid "missing block type"
-msgstr "saknar omlokaliseringstyp"
+msgstr "saknar blocktyp"
#: config/tc-wasm32.c:661 config/tc-wasm32.c:665
-#, fuzzy
-#| msgid "missing alignment"
msgid "missing alignment hint"
-msgstr "saknar justering"
+msgstr "saknar justeringstips"
#: config/tc-wasm32.c:669
#, fuzzy
@@ -19160,40 +19522,30 @@ msgid "missing offset"
msgstr "feljusterat avstånd"
#: config/tc-wasm32.c:675
-#, fuzzy
-#| msgid "missing local expression"
msgid "missing local index"
-msgstr "saknar lokalt uttryck"
+msgstr "saknar lokalt index"
#: config/tc-wasm32.c:680
-#, fuzzy
-#| msgid "missing argument"
msgid "missing break count"
-msgstr "saknar argument"
+msgstr "saknar break-nummer"
#: config/tc-wasm32.c:685
msgid "missing reserved current_memory/grow_memory argument"
msgstr "saknar reserverat current_memory/grow_memeory-argument"
#: config/tc-wasm32.c:689
-#, fuzzy
-#| msgid "missing argument"
msgid "missing call argument"
-msgstr "saknar argument"
+msgstr "saknar anropsargument"
#: config/tc-wasm32.c:693
-#, fuzzy
-#| msgid "missing alignment"
msgid "missing call signature"
-msgstr "saknar justering"
+msgstr "saknar anropssignatur"
#: config/tc-wasm32.c:695
-#, fuzzy
-#| msgid "missing alignment"
msgid "missing table index"
-msgstr "saknar justering"
+msgstr "saknar tabellindex"
-#: config/tc-wasm32.c:726 config/tc-z80.c:1951 read.c:3742
+#: config/tc-wasm32.c:726 config/tc-z80.c:1967 read.c:3738
#, c-format
msgid "junk at end of line, first unrecognized character is `%c'"
msgstr "skräp vid filslut, första okända tecken är ”%c”"
@@ -19204,10 +19556,8 @@ msgid " XC16X specific command line options:\n"
msgstr " XC16X-specifika kommandoradsflaggor:\n"
#: config/tc-xgate.c:215
-#, fuzzy
-#| msgid " architecture variant invalid"
msgid "architecture variant invalid"
-msgstr " arkitekturvariant ogiltig"
+msgstr "arkitekturvariant ogiltig"
#: config/tc-xgate.c:370
#, fuzzy, c-format
@@ -19335,561 +19685,563 @@ msgstr "uppfixningsstorlek %d stöds inte"
msgid "unsupported fptr fixup"
msgstr "fptr-uppfixning stöds inte"
-#: config/tc-xtensa.c:643
+#: config/tc-xtensa.c:647
msgid "illegal range of target hardware versions"
msgstr "otillåtet intervall över versioner av målhårdvara"
-#: config/tc-xtensa.c:814
+#: config/tc-xtensa.c:823
msgid "--density option is ignored"
msgstr "--density-flaggan överhoppad"
-#: config/tc-xtensa.c:817
+#: config/tc-xtensa.c:826
msgid "--no-density option is ignored"
msgstr "--no-density-flaggan överhoppad"
-#: config/tc-xtensa.c:835
+#: config/tc-xtensa.c:844
msgid "--generics is deprecated; use --transform instead"
msgstr "--generics är föråldrat; använd --transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:838
+#: config/tc-xtensa.c:847
msgid "--no-generics is deprecated; use --no-transform instead"
msgstr "--no-generic är föråldrat; använd --no-transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:841
+#: config/tc-xtensa.c:850
msgid "--relax is deprecated; use --transform instead"
msgstr "--relax är föråldrat; använd --transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:844
+#: config/tc-xtensa.c:853
msgid "--no-relax is deprecated; use --no-transform instead"
msgstr "--no-relax är föråldrat; använd --no-transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:861
+#: config/tc-xtensa.c:870
msgid "--absolute-literals option not supported in this Xtensa configuration"
msgstr "--absolut-literals-flagga stöds inte i Xtens-konfiguration"
-#: config/tc-xtensa.c:934
+#: config/tc-xtensa.c:943
msgid "prefer-l32r conflicts with prefer-const16"
msgstr "prefer-l32r står i konflikt med prefer-const16"
-#: config/tc-xtensa.c:940
+#: config/tc-xtensa.c:949
msgid "prefer-const16 conflicts with prefer-l32r"
msgstr "prefer-const16 står i konflikt med prefer-l32r"
-#: config/tc-xtensa.c:949 config/tc-xtensa.c:958 config/tc-xtensa.c:962
+#: config/tc-xtensa.c:958 config/tc-xtensa.c:967 config/tc-xtensa.c:971
msgid "invalid target hardware version"
msgstr "ogiltig version av målhårdvara"
-#: config/tc-xtensa.c:1006
+#: config/tc-xtensa.c:1017
msgid "no-auto-litpools is incompatible with auto-litpool-limit"
msgstr "no-auto-litptools är inkompatibelt med auto-litpool-limit"
-#: config/tc-xtensa.c:1008 config/tc-xtensa.c:1011
+#: config/tc-xtensa.c:1019 config/tc-xtensa.c:1022
msgid "invalid auto-litpool-limit argument"
msgstr "ogiltigt auto-litpool-limit-argument"
-#: config/tc-xtensa.c:1013
+#: config/tc-xtensa.c:1024
msgid "invalid auto-litpool-limit argument (range is 100-10000)"
msgstr "ogiltigt auto-litpool-limit-argument (intervall är 100-10000)"
-#: config/tc-xtensa.c:1190
+#: config/tc-xtensa.c:1213
#, fuzzy
#| msgid "unmatched end directive"
msgid "unmatched .end directive"
msgstr "omatchard end-direktiv"
-#: config/tc-xtensa.c:1219
+#: config/tc-xtensa.c:1242
msgid ".begin directive with no matching .end directive"
msgstr ".begin-direktiv utan matchande .end-direktiv"
-#: config/tc-xtensa.c:1260
+#: config/tc-xtensa.c:1283
msgid "[no-]generics is deprecated; use [no-]transform instead"
msgstr "[no-]generics är föråldrat; använd [no-]transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:1265
+#: config/tc-xtensa.c:1288
msgid "[no-]relax is deprecated; use [no-]transform instead"
msgstr "[no-]relax är föråldrat; använd [no-]transform istället"
-#: config/tc-xtensa.c:1278
+#: config/tc-xtensa.c:1301
#, c-format
msgid "directive %s cannot be negated"
msgstr "direktiv %s kan inte negeras"
-#: config/tc-xtensa.c:1284
+#: config/tc-xtensa.c:1307
msgid "unknown directive"
msgstr "okänt direktiv"
-#: config/tc-xtensa.c:1305 config/tc-xtensa.c:1401 config/tc-xtensa.c:1643
-#: config/tc-xtensa.c:5873
+#: config/tc-xtensa.c:1328 config/tc-xtensa.c:1424 config/tc-xtensa.c:1666
+#: config/tc-xtensa.c:5920
msgid "directives are not valid inside bundles"
msgstr "direktiv är inte giltiga inuti buntar"
-#: config/tc-xtensa.c:1317
+#: config/tc-xtensa.c:1340
msgid ".begin literal is deprecated; use .literal instead"
msgstr ".begin-literal är föråldrat; använd .literal istället"
-#: config/tc-xtensa.c:1331
+#: config/tc-xtensa.c:1354
msgid "cannot set literal_prefix inside literal fragment"
msgstr "kan inte ställa in literal_prefix inuti literal-fragment"
-#: config/tc-xtensa.c:1364
+#: config/tc-xtensa.c:1387
msgid ".begin [no-]density is ignored"
msgstr ".being [no-]density överhoppad"
-#: config/tc-xtensa.c:1371 config/tc-xtensa.c:1421
+#: config/tc-xtensa.c:1394 config/tc-xtensa.c:1444
msgid "Xtensa absolute literals option not supported; ignored"
msgstr "Xtensa-alternativet för absoluta literaler stöds inte; överhoppat"
-#: config/tc-xtensa.c:1414
+#: config/tc-xtensa.c:1437
msgid ".end [no-]density is ignored"
msgstr ".end [no-]density överhoppad"
-#: config/tc-xtensa.c:1439
+#: config/tc-xtensa.c:1462
#, c-format
msgid "does not match begin %s%s at %s:%d"
msgstr "matchar inte begin %s%s vid %s:%d"
-#: config/tc-xtensa.c:1494
+#: config/tc-xtensa.c:1517
msgid ".literal_position inside literal directive; ignoring"
msgstr ".literal_position inuti literal-direktiv; överhoppat"
-#: config/tc-xtensa.c:1514
+#: config/tc-xtensa.c:1537
msgid ".literal not allowed inside .begin literal region"
msgstr ".literal inte tillåtet inom .begin literalområde"
-#: config/tc-xtensa.c:1553
+#: config/tc-xtensa.c:1576
msgid "expected comma or colon after symbol name; rest of line ignored"
msgstr "förväntade komma eller kolon efter symbolnamn; resten av redan överhoppad"
-#: config/tc-xtensa.c:1612
+#: config/tc-xtensa.c:1635
msgid "fall through frequency must be greater than 0"
msgstr "genomfallfrekvens måste vara större än 0"
-#: config/tc-xtensa.c:1620
+#: config/tc-xtensa.c:1643
msgid "branch target frequency must be greater than 0"
msgstr "grenmålsfrekvens måste vara större än 0"
-#: config/tc-xtensa.c:1668
+#: config/tc-xtensa.c:1691
#, c-format
msgid "opcode-specific %s relocation used outside an instruction"
msgstr "opkodsspecifik %s-omlokalisering använd utanför en instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:1676
+#: config/tc-xtensa.c:1701
#, c-format
msgid "invalid use of %s relocation"
msgstr "ogiltig användning av %s-omlokalisering"
-#: config/tc-xtensa.c:1872 config/tc-xtensa.c:1889
+#: config/tc-xtensa.c:1897 config/tc-xtensa.c:1914
#, c-format
msgid "bad register name: %s"
msgstr "felaktigt registernamn: %s"
-#: config/tc-xtensa.c:1878
+#: config/tc-xtensa.c:1903
#, c-format
msgid "bad register number: %s"
msgstr "felaktigt registernummer: %s"
-#: config/tc-xtensa.c:1942
+#: config/tc-xtensa.c:1967
msgid "pcrel relocation not allowed in an instruction"
msgstr "pcrel-omlokalisering tillåts inte i en instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:1959
-msgid "register number out of range"
-msgstr "registernummer utanför intervall"
-
-#: config/tc-xtensa.c:2045
+#: config/tc-xtensa.c:2070
msgid "extra colon"
msgstr "extra kolon"
-#: config/tc-xtensa.c:2106
+#: config/tc-xtensa.c:2131
msgid "incorrect register number, ignoring"
msgstr "felaktigt registernummer, hoppar över"
-#: config/tc-xtensa.c:2187
+#: config/tc-xtensa.c:2212
#, c-format
msgid "cannot encode opcode \"%s\""
msgstr "kan inte koda opkod ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:2279
+#: config/tc-xtensa.c:2304
#, c-format
msgid "not enough operands (%d) for '%s'; expected %d"
msgstr "inte tillräckligt med operander (%d) till ”%s”; förväntade %d"
-#: config/tc-xtensa.c:2286
+#: config/tc-xtensa.c:2311
#, c-format
msgid "too many operands (%d) for '%s'; expected %d"
msgstr "för många operander (%d) till ”%s”; förväntade %d"
-#: config/tc-xtensa.c:2337
+#: config/tc-xtensa.c:2362
#, c-format
msgid "invalid register '%s' for '%s' instruction"
msgstr "ogiltigt register ”%s” för ”%s”-instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:2344
+#: config/tc-xtensa.c:2369
#, c-format
msgid "invalid register number (%ld) for '%s' instruction"
msgstr "ogiltigt registernummer (%ld) för ”%s”-instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:2411
+#: config/tc-xtensa.c:2436
#, c-format
msgid "invalid register number (%ld) for '%s'"
msgstr "ogiltigt registernummer (%ld) för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:2798
+#: config/tc-xtensa.c:2823
#, c-format
msgid "operand %d of '%s' has out of range value '%u'"
msgstr "operand %d för ”%s” har värde ”%u” utanför intervall"
-#: config/tc-xtensa.c:2804
+#: config/tc-xtensa.c:2829
#, c-format
msgid "operand %d of '%s' has invalid value '%u'"
msgstr "operand %d för ”%s” har ogiltigt värde ”%u”"
-#: config/tc-xtensa.c:2851
+#: config/tc-xtensa.c:2876
#, c-format
msgid "internal error: unknown option name '%s'"
msgstr "internt fel: okänt flaggnamn ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:3960
+#: config/tc-xtensa.c:3985
msgid "can't handle generation of literal/labels yet"
msgstr "kan inte hantera generering av literal/etiketter än"
-#: config/tc-xtensa.c:3964
+#: config/tc-xtensa.c:3989
msgid "can't handle undefined OP TYPE"
msgstr "kan inte hantera odefinierad OP-TYP"
-#: config/tc-xtensa.c:4025
-#, c-format
-msgid "found %d operands for '%s': Expected %d"
-msgstr "hittade %d operander för ”%s”: Förväntade %d"
-
-#: config/tc-xtensa.c:4032
-#, c-format
-msgid "found too many (%d) operands for '%s': Expected %d"
-msgstr "hittade för många (%d) operander för ”%s”: Förväntade %d"
+#: config/tc-xtensa.c:4050 config/tc-xtensa.c:4059
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "found %d operands for '%s': Expected %d"
+msgid "found %d operand for '%s': Expected %d"
+msgid_plural "found %d operands for '%s': Expected %d"
+msgstr[0] "hittade %d operander för ”%s”: Förväntade %d"
+msgstr[1] "hittade %d operander för ”%s”: Förväntade %d"
-#: config/tc-xtensa.c:4053
+#: config/tc-xtensa.c:4082
msgid "immediate operands sum to greater than 32"
msgstr "summa av omedelbara operander blir större än 32"
-#: config/tc-xtensa.c:4305
+#: config/tc-xtensa.c:4334
#, c-format
msgid "invalid relocation for operand %i of '%s'"
msgstr "ogiltig omlokalisering för operand %i för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:4315
+#: config/tc-xtensa.c:4344
#, c-format
msgid "invalid expression for operand %i of '%s'"
msgstr "ogiltigt uttryck för operand %i för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:4325
+#: config/tc-xtensa.c:4354
#, c-format
msgid "invalid relocation in instruction slot %i"
msgstr "ogiltig omlokalisering i instruktionslucka %i"
-#: config/tc-xtensa.c:4332
+#: config/tc-xtensa.c:4361
#, c-format
msgid "undefined symbol for opcode \"%s\""
msgstr "odefinierad symbol för opkod ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:4820
+#: config/tc-xtensa.c:4849
msgid "opcode 'NOP.N' unavailable in this configuration"
msgstr "opkod ”NOP.N” inte tillgänglig i denna konfiguration"
-#: config/tc-xtensa.c:4880
+#: config/tc-xtensa.c:4909
msgid "get_expanded_loop_offset: invalid opcode"
msgstr "get_expanded_loop_offset: ogiltig opkod"
-#: config/tc-xtensa.c:5038
+#: config/tc-xtensa.c:5067
#, c-format
msgid "assembly state not set for first frag in section %s"
msgstr "assembleringstillstånd inte inställt för första fragment i sektion %s"
-#: config/tc-xtensa.c:5091
+#: config/tc-xtensa.c:5120
#, c-format
msgid "unaligned branch target: %d bytes at 0x%lx"
msgstr "ojusterat grenmål: %d byte vid 0x%lx"
-#: config/tc-xtensa.c:5135
+#: config/tc-xtensa.c:5164
#, c-format
msgid "unaligned loop: %d bytes at 0x%lx"
msgstr "ojusterad loop: %d byte vid 0x%lx"
-#: config/tc-xtensa.c:5160
+#: config/tc-xtensa.c:5189
msgid "unexpected fix"
msgstr "oväntad fix"
-#: config/tc-xtensa.c:5171 config/tc-xtensa.c:5175
+#: config/tc-xtensa.c:5200 config/tc-xtensa.c:5204
msgid "undecodable fix"
msgstr "oavkodbar fix"
-#: config/tc-xtensa.c:5313
+#: config/tc-xtensa.c:5360
msgid "labels are not valid inside bundles"
msgstr "etiketter är inte giltiga inuti buntar"
-#: config/tc-xtensa.c:5333
+#: config/tc-xtensa.c:5380
msgid "invalid last instruction for a zero-overhead loop"
msgstr "ogiltig sista instruktion för en loop utan extra omkostnader"
-#: config/tc-xtensa.c:5400
+#: config/tc-xtensa.c:5447
msgid "extra opening brace"
msgstr "extra inledande klammer"
-#: config/tc-xtensa.c:5410
+#: config/tc-xtensa.c:5457
msgid "extra closing brace"
msgstr "extra avslutande klammer"
-#: config/tc-xtensa.c:5437
+#: config/tc-xtensa.c:5484
msgid "missing closing brace"
msgstr "saknar avslutande klammer"
-#: config/tc-xtensa.c:5535 config/tc-xtensa.c:5564
+#: config/tc-xtensa.c:5582 config/tc-xtensa.c:5611
#, c-format
msgid "wrong number of operands for '%s'"
msgstr "fel antal operander för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:5551
+#: config/tc-xtensa.c:5598
#, c-format
msgid "bad relocation expression for '%s'"
msgstr "felaktigt omlokaliseringsuttryck för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:5586
+#: config/tc-xtensa.c:5633
#, c-format
msgid "unknown opcode or format name '%s'"
msgstr "okänd opkod eller formatnamn ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:5592
+#: config/tc-xtensa.c:5639
msgid "format names only valid inside bundles"
msgstr "formatnamn endast giltiga inuti buntar"
-#: config/tc-xtensa.c:5597
+#: config/tc-xtensa.c:5644
#, c-format
msgid "multiple formats specified for one bundle; using '%s'"
msgstr "multipla format angivna för en bunt; använd ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:5647
+#: config/tc-xtensa.c:5694
msgid "entry instruction with stack decrement < 16"
msgstr "postinstruktion med stackdekrement < 16"
-#: config/tc-xtensa.c:5701
+#: config/tc-xtensa.c:5748
msgid "unaligned entry instruction"
msgstr "ojusterad postinstruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:5766
+#: config/tc-xtensa.c:5813
msgid "bad instruction format"
msgstr "felaktigt instruktionsformat"
-#: config/tc-xtensa.c:5769
+#: config/tc-xtensa.c:5816
msgid "invalid relocation"
msgstr "ogiltig omlokalisering"
-#: config/tc-xtensa.c:5780
+#: config/tc-xtensa.c:5827
#, c-format
msgid "invalid relocation for '%s' instruction"
msgstr "ogiltig omlokalisering för ”%s”-instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:5792
+#: config/tc-xtensa.c:5839
#, c-format
msgid "invalid relocation for operand %d of '%s'"
msgstr "ogiltig omlokalisering för operand %d för ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:6058
+#: config/tc-xtensa.c:6105
#, c-format
msgid "unhandled local relocation fix %s"
msgstr "ohanterad lokal omlokaliseringsfix %s"
-#: config/tc-xtensa.c:6109
+#: config/tc-xtensa.c:6156
#, c-format
msgid "internal error; cannot generate `%s' relocation"
msgstr "internt fel; kan inte generera ”%s”-omlokalisering"
-#: config/tc-xtensa.c:6324
+#: config/tc-xtensa.c:6373
msgid "The option \"--no-allow-flix\" prohibits multi-slot flix."
msgstr "Flaggan ”--no-allow-flix” förhindra flerlucks-flix."
-#: config/tc-xtensa.c:6331
+#: config/tc-xtensa.c:6380
msgid "couldn't find a valid instruction format"
msgstr "kunde inte hitta ett giltigt instruktionsformat"
-#: config/tc-xtensa.c:6332
+#: config/tc-xtensa.c:6381
#, c-format
msgid " ops were: "
msgstr " oper var: "
-#: config/tc-xtensa.c:6334
+#: config/tc-xtensa.c:6383
#, c-format
msgid " %s;"
msgstr " %s;"
-#: config/tc-xtensa.c:6345
+#: config/tc-xtensa.c:6393
#, c-format
-msgid "format '%s' allows %d slots, but there are %d opcodes"
-msgstr "format '%s' tillåter %d luckor, men det finns %d opkoder"
+msgid "mismatch for format '%s': #slots = %d, #opcodes = %d"
+msgstr "format ”%s” stämmer inte: #slots = %d, #opcodes = %d"
-#: config/tc-xtensa.c:6355 config/tc-xtensa.c:6452
+#: config/tc-xtensa.c:6402 config/tc-xtensa.c:6499
msgid "illegal resource usage in bundle"
msgstr "otillåten resursanvändning i bunt"
-#: config/tc-xtensa.c:6541
+#: config/tc-xtensa.c:6588
#, c-format
msgid "opcodes '%s' (slot %d) and '%s' (slot %d) write the same register"
msgstr "opkoder ”%s” (lucka %d) och ”%s” (lucka %d) skriver till samma register"
-#: config/tc-xtensa.c:6546
+#: config/tc-xtensa.c:6593
#, c-format
msgid "opcodes '%s' (slot %d) and '%s' (slot %d) write the same state"
msgstr "opkoder ”%s” (lucka %d) och ”%s” (lucka %d) skriver till samma tillstånd"
-#: config/tc-xtensa.c:6551
+#: config/tc-xtensa.c:6598
#, c-format
msgid "opcodes '%s' (slot %d) and '%s' (slot %d) write the same port"
msgstr "opkoder ”%s” (lucka %d) och ”%s” (lucka %d) skriver till samma port"
# sebras: volatile?
-#: config/tc-xtensa.c:6556
+#: config/tc-xtensa.c:6603
#, c-format
msgid "opcodes '%s' (slot %d) and '%s' (slot %d) both have volatile port accesses"
msgstr "opkoder ”%s” (lucka %d) och ”%s” (lucka %d) har båda flyktig portåtkomst"
-#: config/tc-xtensa.c:6572
+#: config/tc-xtensa.c:6619
msgid "multiple branches or jumps in the same bundle"
msgstr "flera grenar eller hopp i samma bunt"
-#: config/tc-xtensa.c:7024
+#: config/tc-xtensa.c:7071
msgid "cannot assemble into a literal fragment"
msgstr "kan inte assemblera till ett literalfragment"
-#: config/tc-xtensa.c:7026
+#: config/tc-xtensa.c:7073
msgid "..."
msgstr "…"
-#: config/tc-xtensa.c:7960
+#: config/tc-xtensa.c:8285
msgid "instruction sequence (write a0, branch, retw) may trigger hardware errata"
msgstr "instruktionssekvens (skriv a0, gren, retw) kan utlösta hårdvarufel"
-#: config/tc-xtensa.c:8072
+#: config/tc-xtensa.c:8397
msgid "branching or jumping to a loop end may trigger hardware errata"
msgstr "grening eller hoppande till en loop kan utlösa hårdvarufel"
-#: config/tc-xtensa.c:8154
+#: config/tc-xtensa.c:8479
msgid "loop end too close to another loop end may trigger hardware errata"
msgstr "loopslut för när ett annat loopslut kan utlösa hårdvarufel"
-#: config/tc-xtensa.c:8163
+#: config/tc-xtensa.c:8488
#, c-format
msgid "fr_var %lu < length %d"
msgstr "fr_var %lu < längd %d"
-#: config/tc-xtensa.c:8320
+#: config/tc-xtensa.c:8645
msgid "loop containing less than three instructions may trigger hardware errata"
msgstr "loop som innehåller mindre än tre instruktioner kan utlösa hårdvarufel"
-#: config/tc-xtensa.c:8392
+#: config/tc-xtensa.c:8717
msgid "undecodable instruction in instruction frag"
msgstr "oavkodbar instruktion i instruktions-frag"
-#: config/tc-xtensa.c:8502
+#: config/tc-xtensa.c:8827
msgid "invalid empty loop"
msgstr "ogiltig tom loop"
-#: config/tc-xtensa.c:8507
+#: config/tc-xtensa.c:8832
msgid "loop target does not follow loop instruction in section"
msgstr "loopmål följer inte loopinstruktion i sektion."
-#: config/tc-xtensa.c:9452
+#: config/tc-xtensa.c:9403
+msgid "cannot find suitable trampoline"
+msgstr "kan inte hitta lämplig trampolin"
+
+#: config/tc-xtensa.c:9658
msgid "bad relaxation state"
msgstr "felaktig lättnadsdata"
-#: config/tc-xtensa.c:9510
+#: config/tc-xtensa.c:9716
#, c-format
msgid "fr_var (%ld) < length (%d)"
msgstr "fr_var (%ld) < längd (%d)"
-#: config/tc-xtensa.c:10256
+#: config/tc-xtensa.c:10416
msgid "jump target out of range; no usable trampoline found"
msgstr "hoppmål utanför intervall; ingen användbar trampolin hittad"
-#: config/tc-xtensa.c:10380
+#: config/tc-xtensa.c:10540
msgid "invalid relaxation fragment result"
msgstr "ogiltigt resultat från lättnadsfragment"
-#: config/tc-xtensa.c:10462
+#: config/tc-xtensa.c:10622
msgid "unable to widen instruction"
msgstr "kan inte bredda instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:10601
+#: config/tc-xtensa.c:10761
msgid "multiple literals in expansion"
msgstr "flera literaler i expansion"
-#: config/tc-xtensa.c:10605
+#: config/tc-xtensa.c:10765
msgid "no registered fragment for literal"
msgstr "inget registrerat fragment för literal"
-#: config/tc-xtensa.c:10607
+#: config/tc-xtensa.c:10767
msgid "number of literal tokens != 1"
msgstr "antal literalsymboler != 1"
-#: config/tc-xtensa.c:10736 config/tc-xtensa.c:10742
+#: config/tc-xtensa.c:10896 config/tc-xtensa.c:10902
#, c-format
msgid "unresolved loop target symbol: %s"
msgstr "oupplöst målsymbol för loop: %s"
-#: config/tc-xtensa.c:10848
+#: config/tc-xtensa.c:11008
#, c-format
msgid "invalid expression evaluation type %d"
msgstr "ogiltigt beräkningstyp för uttryck %d"
-#: config/tc-xtensa.c:10865
+#: config/tc-xtensa.c:11025
msgid "loop too long for LOOP instruction"
msgstr "loop för lång för LOOP-instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:11189 config/tc-xtensa.c:11431
+#: config/tc-xtensa.c:11398 config/tc-xtensa.c:11635
msgid "literal pool location required for text-section-literals; specify with .literal_position"
msgstr "plats för literalpool krävd för literaler i textsektion; ange med .literal_position"
-#: config/tc-xtensa.c:11298
+#: config/tc-xtensa.c:11507
#, c-format
msgid "fixes not all moved from %s"
msgstr "alla fixar inte flyttade från %s"
-#: config/tc-xtensa.c:12267
+#: config/tc-xtensa.c:12463
msgid "too many operands in instruction"
msgstr "för många operander till instruktion"
-#: config/tc-xtensa.c:12477
+#: config/tc-xtensa.c:12673
msgid "invalid symbolic operand"
msgstr "ogiltig symbolisk operand"
-#: config/tc-xtensa.c:12538
+#: config/tc-xtensa.c:12734
msgid "operand number mismatch"
msgstr "operandnummer stämmer inte"
-#: config/tc-xtensa.c:12542
+#: config/tc-xtensa.c:12738
#, c-format
msgid "cannot encode opcode \"%s\" in the given format \"%s\""
msgstr "kan inte koda opkod ”%s” i det givna formatet ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:12567
+#: config/tc-xtensa.c:12763
#, c-format
msgid "xtensa-isa failure: %s"
msgstr "xtensa-isa-fel: %s"
-#: config/tc-xtensa.c:12644
+#: config/tc-xtensa.c:12840
msgid "invalid opcode"
msgstr "ogiltig opkod"
-#: config/tc-xtensa.c:12650
+#: config/tc-xtensa.c:12846
msgid "too few operands"
msgstr "för få operander"
-#: config/tc-xtensa.c:12700
+#: config/tc-xtensa.c:12852
+msgid "too many operands"
+msgstr "för många operander"
+
+#: config/tc-xtensa.c:12896
msgid "multiple writes to the same register"
msgstr "multipla skrivningar till samma register"
-#: config/tc-xtensa.c:12814 config/tc-xtensa.c:12820
+#: config/tc-xtensa.c:13010 config/tc-xtensa.c:13016
msgid "out of memory"
msgstr "slut på minne"
-#: config/tc-xtensa.c:12909
+#: config/tc-xtensa.c:13105
msgid "TLS relocation not allowed in FLIX bundle"
msgstr "TLS-omlokalisering inte tillåtet i FLIX-bunt"
@@ -19897,33 +20249,33 @@ msgstr "TLS-omlokalisering inte tillåtet i FLIX-bunt"
#. relaxed in the front-end. If "record_fixup" is set, then this
#. function is being called during back-end relaxation, so flag
#. the unexpected behavior as an error.
-#: config/tc-xtensa.c:12915
+#: config/tc-xtensa.c:13111
msgid "unexpected TLS relocation"
msgstr "oväntad TLS-omlokalisering"
-#: config/tc-xtensa.c:12959
+#: config/tc-xtensa.c:13155
msgid "symbolic operand not allowed"
msgstr "symbolisk operand inte tillåten"
-#: config/tc-xtensa.c:12996
+#: config/tc-xtensa.c:13192
msgid "cannot decode instruction format"
msgstr "kan inte avkoda instruktionsformat"
-#: config/tc-xtensa.c:13140
+#: config/tc-xtensa.c:13336
msgid "ignoring extra '-rename-section' delimiter ':'"
msgstr "hoppar över extra ”-rename-section”-avgränsare ”:”"
-#: config/tc-xtensa.c:13145
+#: config/tc-xtensa.c:13341
#, c-format
msgid "ignoring invalid '-rename-section' specification: '%s'"
msgstr "hoppar över ogiltig ”-rename-section”-specifikation: ”%s”"
-#: config/tc-xtensa.c:13156
+#: config/tc-xtensa.c:13352
#, c-format
msgid "section %s renamed multiple times"
msgstr "sektion %s har bytt namn flera gånger"
-#: config/tc-xtensa.c:13158
+#: config/tc-xtensa.c:13354
#, c-format
msgid "multiple sections remapped to output section %s"
msgstr "multipla sektioner ommappade till utdatasektion %s"
@@ -19948,35 +20300,35 @@ msgstr "felaktig uttryckssyntax"
msgid "cannot make a relative jump to an absolute location"
msgstr "kan inte göra ett relativt hopp till en absolut position"
-#: config/tc-z80.c:734 config/tc-z80.c:2002
+#: config/tc-z80.c:734 config/tc-z80.c:2018
msgid "overflow"
msgstr "överspill"
-#: config/tc-z80.c:1106 config/tc-z80.c:1149 config/tc-z80.c:1193
-#: config/tc-z80.c:1261 config/tc-z80.c:1313 config/tc-z80.c:1367
-#: config/tc-z80.c:1636
+#: config/tc-z80.c:1122 config/tc-z80.c:1165 config/tc-z80.c:1209
+#: config/tc-z80.c:1277 config/tc-z80.c:1329 config/tc-z80.c:1383
+#: config/tc-z80.c:1652
msgid "bad instruction syntax"
msgstr "felaktig instruktionssyntax"
-#: config/tc-z80.c:1239
+#: config/tc-z80.c:1255
msgid "condition code invalid for jr"
msgstr "villkorskod ogiltig för jr"
-#: config/tc-z80.c:1745
+#: config/tc-z80.c:1761
msgid "parentheses ignored"
msgstr "parenteser överhoppade"
-#: config/tc-z80.c:1977 config/tc-z8k.c:1467 config/tc-z8k.c:1530
+#: config/tc-z80.c:1993 config/tc-z8k.c:1467 config/tc-z8k.c:1530
msgid "relative jump out of range"
msgstr "relativt hopp utanför intervall"
-#: config/tc-z80.c:1994
+#: config/tc-z80.c:2010
#, fuzzy
#| msgid "index offset out of range"
msgid "index offset out of range"
msgstr "indexavstånd utanför intervall"
-#: config/tc-z80.c:2036 config/tc-z8k.c:1538
+#: config/tc-z80.c:2052 config/tc-z8k.c:1538
#, c-format
msgid "md_apply_fix: unknown r_type 0x%x\n"
msgstr "md_apply_fix: okänd r_type 0x%x\n"
@@ -20149,43 +20501,46 @@ msgid "invalid opcode '%s' in transition rule '%s'"
msgstr "ogiltig opkod ”%s” i övergångsregel ”%s”"
#: config/xtensa-relax.c:1767
-#, c-format
-msgid "opcode '%s': replacement does not have %d ops"
-msgstr "opkod ”%s”: ersättning har inte %d operationer"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "opcode '%s': replacement does not have %d ops"
+msgid "opcode '%s': replacement does not have %d op"
+msgid_plural "opcode '%s': replacement does not have %d ops"
+msgstr[0] "opkod ”%s”: ersättning har inte %d operationer"
+msgstr[1] "opkod ”%s”: ersättning har inte %d operationer"
-#: config/xtensa-relax.c:1781
+#: config/xtensa-relax.c:1783
#, c-format
msgid "opcode '%s': cannot find literal definition"
msgstr "opkod ”%s”: kan inte hitta literaldefinition"
-#: config/xtensa-relax.c:1797 config/xtensa-relax.c:1827
+#: config/xtensa-relax.c:1799 config/xtensa-relax.c:1829
#, fuzzy, c-format
#| msgid "opcode %s: unidentified operand '%s' in '%s'"
msgid "opcode '%s': unidentified operand '%s' in '%s'"
msgstr "opkod %s: oidentifierad operand ”%s” i ”%s”"
-#: config/xtensa-relax.c:1822
+#: config/xtensa-relax.c:1824
#, c-format
msgid "unknown user-defined function %s"
msgstr "okänd användardefinierad funktion %s"
-#: config/xtensa-relax.c:1833
+#: config/xtensa-relax.c:1835
#, fuzzy, c-format
#| msgid "opcode %s: could not parse operand '%s' in '%s'"
msgid "opcode '%s': could not parse operand '%s' in '%s'"
msgstr "opkod %s: kunde inte tolka operand ”%s” i ”%s”"
-#: config/xtensa-relax.c:1873
+#: config/xtensa-relax.c:1875
#, c-format
msgid "could not parse INSN_PATTERN '%s'"
msgstr "kunde inte tolka INSN_PATTERN ”%s”"
-#: config/xtensa-relax.c:1877
+#: config/xtensa-relax.c:1879
#, c-format
msgid "could not parse INSN_REPL '%s'"
msgstr "kunde inte tolka INSN_REPL ”%s”"
-#: config/xtensa-relax.c:1888
+#: config/xtensa-relax.c:1890
#, c-format
msgid "could not build transition for %s => %s"
msgstr "kunde inte bygga övergång för %s => %s"
@@ -20200,173 +20555,180 @@ msgstr "kan inte öppna ”%s” för skrivning"
msgid "can't close `%s'"
msgstr "kan inte stänga ”%s”"
-#: dw2gencfi.c:319 read.c:2440
+#: dw2gencfi.c:319 read.c:2442
#, c-format
msgid "bfd_set_section_flags: %s"
msgstr "bfd_set_section_flags: %s"
-#: dw2gencfi.c:601 dw2gencfi.c:617
+#: dw2gencfi.c:591 dw2gencfi.c:607
#, c-format
msgid "register save offset not a multiple of %u"
msgstr "register lagringsavstånd inte en multipel av %u"
-#: dw2gencfi.c:700
+#: dw2gencfi.c:690
msgid "CFI state restore without previous remember"
msgstr "CFI-tillstånd återställt utan föregående ihågkomst"
-#: dw2gencfi.c:758
+#: dw2gencfi.c:748
msgid "missing separator"
msgstr "saknar avgränsare"
-#: dw2gencfi.c:807
+#: dw2gencfi.c:797
msgid "bad register expression"
msgstr "felaktigt registeruttryck"
-#: dw2gencfi.c:828 dw2gencfi.c:958 dw2gencfi.c:996 dw2gencfi.c:1067
-#: dw2gencfi.c:1140 dw2gencfi.c:1378
+#: dw2gencfi.c:818 dw2gencfi.c:948 dw2gencfi.c:986 dw2gencfi.c:1057
+#: dw2gencfi.c:1130 dw2gencfi.c:1195 dw2gencfi.c:1376
msgid "CFI instruction used without previous .cfi_startproc"
msgstr "CFI-instruktion använd utan föregående .cfi_startproc"
-#: dw2gencfi.c:1021
+#: dw2gencfi.c:1011
msgid "invalid or unsupported encoding in .cfi_personality"
msgstr "ogiltig kodning eller kodning utan stöd i .cfi_personality"
-#: dw2gencfi.c:1028
+#: dw2gencfi.c:1018
msgid ".cfi_personality requires encoding and symbol arguments"
msgstr ".cfi_personality kräver kodning- och symbolargument"
-#: dw2gencfi.c:1051
+#: dw2gencfi.c:1041
msgid "wrong second argument to .cfi_personality"
msgstr "fel andra argument till .cfi_personality"
-#: dw2gencfi.c:1092 dw2gencfi.c:1168
+#: dw2gencfi.c:1082 dw2gencfi.c:1158
msgid "invalid or unsupported encoding in .cfi_lsda"
msgstr "ogiltig kodning eller kodning utan stöd i .cfi_lsda"
-#: dw2gencfi.c:1099
+#: dw2gencfi.c:1089
msgid ".cfi_lsda requires encoding and symbol arguments"
msgstr ".cfi_lsda kräver kodning- och symbolargument"
-#: dw2gencfi.c:1124
+#: dw2gencfi.c:1114
msgid "wrong second argument to .cfi_lsda"
msgstr "fel andraargument till .cfi_lsda"
-#: dw2gencfi.c:1190
+#: dw2gencfi.c:1180
msgid "wrong third argument to .cfi_val_encoded_addr"
msgstr "fel tredjeargument till .cfi_val_encoded_addr"
-#: dw2gencfi.c:1280
+#: dw2gencfi.c:1278
#, fuzzy
#| msgid "inconsistent types in Neon instruction"
msgid "inconsistent uses of .cfi_sections"
msgstr "inkonsekventa typer i Neon-instruktion"
-#: dw2gencfi.c:1291
+#: dw2gencfi.c:1289
msgid "previous CFI entry not closed (missing .cfi_endproc)"
msgstr "föregående CFI-post inte avslutad (saknar .cfi_endproc)"
-#: dw2gencfi.c:1332
+#: dw2gencfi.c:1330
msgid ".cfi_endproc without corresponding .cfi_startproc"
msgstr ".cfi_endproc utan föregående .cfi_startproc"
-#: dw2gencfi.c:1389
+#: dw2gencfi.c:1387
#, fuzzy
#| msgid "wrong second argument to .cfi_personality"
msgid "wrong argument to .cfi_personality_id"
msgstr "fel andra argument till .cfi_personality"
-#: dw2gencfi.c:1399
+#: dw2gencfi.c:1397
#, fuzzy
#| msgid ".cfi_endproc without corresponding .cfi_startproc"
msgid ".cfi_fde_data without corresponding .cfi_startproc"
msgstr ".cfi_endproc utan föregående .cfi_startproc"
-#: dw2gencfi.c:1508
+#: dw2gencfi.c:1506
#, fuzzy
#| msgid "unexpected end of line"
msgid "unexpected .cfi_inline_lsda"
msgstr "oväntat radslut"
-#: dw2gencfi.c:1515
+#: dw2gencfi.c:1513
#, fuzzy
#| msgid "opcode not valid for this cpu variant"
msgid ".cfi_inline_lsda not valid for this frame"
msgstr "opkod inte giltig för denna cpu-variant"
-#: dw2gencfi.c:1523
+#: dw2gencfi.c:1521
msgid ".cfi_inline_lsda seen for frame without .cfi_lsda"
msgstr ".cfi_inline_lsda hittad i ram utan .cfi_lsda"
-#: dw2gencfi.c:1536
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Alignment too large: %d. assumed"
+#: dw2gencfi.c:1534
+#, c-format
msgid "Alignment too large: %d. assumed."
-msgstr "Justering för stor: %d. antaget"
+msgstr "Justering för stor: %d. antaget."
-#: dw2gencfi.c:1540
-#, fuzzy
-#| msgid "Alignment negative: 0 assumed"
+#: dw2gencfi.c:1538
msgid "Alignment negative: 0 assumed."
-msgstr "Justering negativ: 0 antaget"
+msgstr "Justering negativ: 0 antaget."
-#: dw2gencfi.c:1566
+#: dw2gencfi.c:1564
#, fuzzy
#| msgid "CFI is not supported for this target"
msgid ".cfi_inline_lsda is not supported for this target"
msgstr "CFI stöds inte för detta mål"
-#: dw2gencfi.c:1573
+#: dw2gencfi.c:1571
#, fuzzy
#| msgid "CFI is not supported for this target"
msgid ".cfi_fde_data is not supported for this target"
msgstr "CFI stöds inte för detta mål"
-#: dw2gencfi.c:1580
+#: dw2gencfi.c:1578
#, fuzzy
#| msgid "CFI is not supported for this target"
msgid ".cfi_personality_id is not supported for this target"
msgstr "CFI stöds inte för detta mål"
-#: dw2gencfi.c:2356 dw2gencfi.c:2512
+#: dw2gencfi.c:2364 dw2gencfi.c:2520
msgid "open CFI at the end of file; missing .cfi_endproc directive"
msgstr "CFI öppet vid filslut; saknar .cfi_endproc-direktiv"
-#: dw2gencfi.c:2539
+#: dw2gencfi.c:2547
msgid "CFI is not supported for this target"
msgstr "CFI stöds inte för detta mål"
-#: dwarf2dbg.c:587 dwarf2dbg.c:622
+#: dwarf2dbg.c:372 dwarf2dbg.c:2290
+#, fuzzy
+#| msgid "operand number mismatch"
+msgid "view number mismatch"
+msgstr "operandnummer stämmer inte"
+
+#: dwarf2dbg.c:782 dwarf2dbg.c:826
msgid "file number less than one"
msgstr "filnummer mindre än ett"
-#: dwarf2dbg.c:597
+#: dwarf2dbg.c:792
#, c-format
msgid "file number %ld already allocated"
msgstr "filnummer %ld redan allokerat"
-#: dwarf2dbg.c:627 dwarf2dbg.c:1425
+#: dwarf2dbg.c:831 dwarf2dbg.c:1699
#, c-format
msgid "unassigned file number %ld"
msgstr "otilldelat filnummer %ld"
-#: dwarf2dbg.c:696
+#: dwarf2dbg.c:900
msgid "is_stmt value not 0 or 1"
msgstr "is_stmt value inte 0 eller 1"
-#: dwarf2dbg.c:708
+#: dwarf2dbg.c:912
msgid "isa number less than zero"
msgstr "isa nummer mindre än noll"
-#: dwarf2dbg.c:720
+#: dwarf2dbg.c:924
msgid "discriminator less than zero"
msgstr "diskriminator mindre än noll"
-#: dwarf2dbg.c:726
+#: dwarf2dbg.c:943
+msgid "numeric view can only be asserted to zero"
+msgstr "numerisk vy kan endast hävdas vara noll"
+
+#: dwarf2dbg.c:981
#, c-format
msgid "unknown .loc sub-directive `%s'"
msgstr "okänt .loc-underdirektiv ”%s”"
-#: dwarf2dbg.c:1502
+#: dwarf2dbg.c:1776
msgid "internal error: unknown dwarf2 format"
msgstr "internt fel; okänt dwarf2-format"
@@ -20557,11 +20919,11 @@ msgstr "saknar .end eller .bend vid filslut"
msgid "GP prologue size exceeds field size, using 0 instead"
msgstr "GP-prologstorlek överstiger fältstorlek, använder 0 istället"
-#: expr.c:82 read.c:3807
+#: expr.c:82 read.c:3803
msgid "bignum invalid"
msgstr "stornum ogiltigt"
-#: expr.c:84 read.c:3809 read.c:4321 read.c:5288
+#: expr.c:84 read.c:3805 read.c:4310 read.c:5156
msgid "floating point number invalid"
msgstr "flyttal ogiltigt"
@@ -20605,7 +20967,7 @@ msgstr "syntaxfel; hittade ”%c”, förväntade ”%c”"
msgid "missing '%c'"
msgstr "saknar ”%c”"
-#: expr.c:985 read.c:4739
+#: expr.c:985 read.c:4607
msgid "EBCDIC constants are not supported"
msgstr "EBCDIC-konstanter stöds inte"
@@ -20618,48 +20980,46 @@ msgstr "Unär operator %c överhoppad efter som en felaktig operand följer"
msgid "syntax error in .startof. or .sizeof."
msgstr "syntaxfel i .startof. eller .sizeof."
-#: expr.c:1274 expr.c:1640
+#: expr.c:1274 expr.c:1598
#, c-format
msgid "invalid use of operator \"%s\""
msgstr "ogiltig användning av operator ”%s”"
-#: expr.c:1824
+#: expr.c:1782
msgid "missing operand; zero assumed"
msgstr "saknar operand; noll antaget"
-#: expr.c:1863
+#: expr.c:1821
msgid "left operand is a bignum; integer 0 assumed"
msgstr "vänster operand är ett stornum; heltalet 0 antaget"
-#: expr.c:1865
+#: expr.c:1823
msgid "left operand is a float; integer 0 assumed"
msgstr "vänster operand är ett flyttal; heltalet 0 antaget"
-#: expr.c:1874
+#: expr.c:1832
msgid "right operand is a bignum; integer 0 assumed"
msgstr "höger operand är ett stornum; heltalet 0 antaget"
-#: expr.c:1876
+#: expr.c:1834
msgid "right operand is a float; integer 0 assumed"
msgstr "höger operand är ett flyttal; heltalet 0 antaget"
-#: expr.c:1947 symbols.c:1395
+#: expr.c:1912 symbols.c:1558
msgid "division by zero"
msgstr "division med noll"
-#: expr.c:1953
+#: expr.c:1918
msgid "shift count"
msgstr "skiftantal"
-#: expr.c:2074
+#: expr.c:2039
msgid "operation combines symbols in different segments"
msgstr "operation kombinerar symboler i olika segment"
-#: expr.c:2395
-#, fuzzy
-#| msgid "missing closing `%c'"
+#: expr.c:2361
msgid "missing closing '\"'"
-msgstr "saknar avslutande ”%c”"
+msgstr "saknar avslutande ”\"”"
#: frags.c:60
msgid "attempt to allocate data in absolute section"
@@ -20669,10 +21029,13 @@ msgstr "försök att allokera data i en absolut sektion"
msgid "attempt to allocate data in common section"
msgstr "försök att allokera data i en generell sektion"
-#: frags.c:115
-#, c-format
-msgid "can't extend frag %lu chars"
-msgstr "kan inte utöka frag %lu tecken"
+#: frags.c:115 write.c:1470
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't extend frag %lu chars"
+msgid "can't extend frag %lu char"
+msgid_plural "can't extend frag %lu chars"
+msgstr[0] "kan inte utöka frag %lu tecken"
+msgstr[1] "kan inte utöka frag %lu tecken"
#. For error messages.
#. Detect if we are reading from stdin by examining the file
@@ -20686,7 +21049,7 @@ msgstr "kan inte utöka frag %lu tecken"
#. line here (assuming of course that we actually have a line of
#. input to read), so that it can be displayed in the listing
#. that is produced at the end of the assembly.
-#: input-file.c:136 input-scrub.c:240 listing.c:347
+#: input-file.c:136 input-scrub.c:240 listing.c:353
msgid "{standard input}"
msgstr "{standard in}"
@@ -20700,7 +21063,7 @@ msgstr "kan inte öppna %s för läsning: %s"
msgid "can't read from %s: %s"
msgstr "kan inte läsa från %s: %s"
-#: input-file.c:252 listing.c:1437 output-file.c:71
+#: input-file.c:252 listing.c:1443 output-file.c:71
#, c-format
msgid "can't close %s: %s"
msgstr "kan inte stänga %s: %s"
@@ -20722,12 +21085,12 @@ msgstr "Varning: "
msgid "Error: "
msgstr "Fel: "
-#: listing.c:619
+#: listing.c:625
#, c-format
msgid "unable to rebuffer file: %s\n"
msgstr "kan inte ombuffra fil: %s\n"
-#: listing.c:1323
+#: listing.c:1329
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20738,12 +21101,12 @@ msgstr ""
" tidsstämpel \t: %s\n"
"\n"
-#: listing.c:1333
+#: listing.c:1339
#, c-format
msgid "%s "
msgstr "%s "
-#: listing.c:1338
+#: listing.c:1344
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20752,7 +21115,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\t%s "
-#: listing.c:1348
+#: listing.c:1354
msgid ""
"\n"
" options passed\t: "
@@ -20760,7 +21123,7 @@ msgstr ""
"\n"
" flaggor angivna\t: "
-#: listing.c:1387
+#: listing.c:1393
#, c-format
msgid ""
" GNU assembler version %s (%s)\n"
@@ -20769,7 +21132,7 @@ msgstr ""
" GNU assembler version %s (%s)\n"
"\t använder BFD version %s."
-#: listing.c:1390
+#: listing.c:1396
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20778,7 +21141,7 @@ msgstr ""
"\n"
" inmatningsfil \t: %s"
-#: listing.c:1391
+#: listing.c:1397
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20787,7 +21150,7 @@ msgstr ""
"\n"
" utmatningsfil \t: %s"
-#: listing.c:1392
+#: listing.c:1398
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20796,17 +21159,17 @@ msgstr ""
"\n"
" mål \t: %s"
-#: listing.c:1416
+#: listing.c:1422
#, c-format
msgid "can't open %s: %s"
msgstr "kan inte öppna %s: %s"
# sebras: no form?
-#: listing.c:1501
+#: listing.c:1507
msgid "strange paper height, set to no form"
msgstr "underlig pappershöjd, inställd till ingen form"
-#: listing.c:1563
+#: listing.c:1569
msgid "new line in title"
msgstr "nyrad i titel"
@@ -20926,22 +21289,19 @@ msgid "Fatal error: "
msgstr "Ödesdigert fel: "
#: messages.c:310
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Internal error!\n"
+#, c-format
msgid "Internal error (%s).\n"
-msgstr "Internt fel!\n"
+msgstr "Internt fel (%s).\n"
#: messages.c:312
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Internal error, aborting at %s line %d\n"
+#, c-format
msgid "Internal error in %s at %s:%d.\n"
-msgstr "Internet fel, avbryter vid %s rad %d\n"
+msgstr "Internt fel i %s vid %s:%d.\n"
#: messages.c:314
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Internal error: can't hash `%s': %s\n"
+#, c-format
msgid "Internal error at %s:%d.\n"
-msgstr "Internt fel: kan inte hasha ”%s”: %s\n"
+msgstr "Internt fel vid %s:%d.\n"
#: messages.c:316
#, c-format
@@ -20979,71 +21339,73 @@ msgstr "valt målformat ”%s” är okänt"
msgid "can't create %s: %s"
msgstr "kan inte skapa %s: %s"
-#: read.c:519
+#: read.c:521
#, c-format
msgid "error constructing %s pseudo-op table: %s"
msgstr "fel vid konstruktion av %s-pseudo-op-tabell: %s"
-#: read.c:701
+#: read.c:703
msgid "cannot change section or subsection inside .bundle_lock"
msgstr "kan inte ändra sektion eller undersektion inuti .bundle_lock"
-#: read.c:717
-#, c-format
-msgid ".bundle_lock sequence at %u bytes but .bundle_align_mode limit is %u bytes"
+#: read.c:719
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ".bundle_lock sequence at %u bytes but .bundle_align_mode limit is %u bytes"
+msgid ".bundle_lock sequence at %u bytes, but .bundle_align_mode limit is %u bytes"
msgstr ".bundle_lock-sekvens vid %u byte men .bundle_align_mode-begränsing är %u byte"
-#: read.c:726
-#, c-format
-msgid "single instruction is %u bytes long but .bundle_align_mode limit is %u"
+#: read.c:728
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "single instruction is %u bytes long but .bundle_align_mode limit is %u"
+msgid "single instruction is %u bytes long, but .bundle_align_mode limit is %u bytes"
msgstr "enstaka instruktion är %u byte lång men .bundle_align_mode_limit är %u"
-#: read.c:767 read.c:2810 read.c:3439
+#: read.c:769 read.c:2812 read.c:3383
msgid "ignoring fill value in absolute section"
msgstr "hoppar över fyllnadsvärde i absolut sektion"
-#: read.c:769 read.c:2825 read.c:3478
+#: read.c:771 read.c:2827 read.c:3422
#, c-format
msgid "ignoring fill value in section `%s'"
msgstr "hoppar över fyllnadsvärde i sektion ”%s”"
-#: read.c:1129
+#: read.c:1131
#, c-format
msgid "unknown pseudo-op: `%s'"
msgstr "okänd pseudo-op: ”%s”"
-#: read.c:1182
+#: read.c:1184
msgid "unable to continue with assembly."
msgstr "kan inte fortsätta med assemblering."
-#: read.c:1224
+#: read.c:1226
#, c-format
msgid "label \"%d$\" redefined"
msgstr "etikett ”%d$” omdefinierad"
-#: read.c:1371
+#: read.c:1373
msgid ".bundle_lock with no matching .bundle_unlock"
msgstr ".bundle_lock utan motsvarande .bundle_unlock"
-#: read.c:1468
+#: read.c:1470
msgid ".abort detected. Abandoning ship."
msgstr ".abort detekterad. Överger skeppet."
-#: read.c:1530
+#: read.c:1532
#, c-format
msgid "alignment too large: %u assumed"
msgstr "justering för stor: %u antaget"
-#: read.c:1562
+#: read.c:1564
msgid "expected fill pattern missing"
msgstr "förväntat fyllnadsmönster saknas"
-#: read.c:1587
+#: read.c:1589
#, c-format
msgid "fill pattern too long, truncating to %u"
msgstr "fyllnadsmönster för långt, trunkerar till %u"
-#: read.c:1685
+#: read.c:1687
msgid "symbol name not recognised in the current locale"
msgstr "okänt symbolnamn i den aktuella lokalen"
@@ -21056,370 +21418,369 @@ msgstr "okänt symbolnamn i den aktuella lokalen"
#. We do not want to barf on this, especially since such files are used
#. in the GCC and GDB testsuites. So we check for negative line numbers
#. rather than non-positive line numbers.
-#: read.c:2027
+#: read.c:2029
#, c-format
msgid "line numbers must be positive; line number %d rejected"
msgstr "radnummer måste vara positiva; radnummer %d avböjt"
-#: read.c:2064
+#: read.c:2066
#, c-format
msgid "incompatible flag %i in line directive"
msgstr "inkompatibel flagga %i i raddirektiv"
-#: read.c:2076
+#: read.c:2078
#, c-format
msgid "unsupported flag %i in line directive"
msgstr "flagga %i i raddirektiv stöds inte"
-#: read.c:2115
+#: read.c:2117
msgid "start address not supported"
msgstr "startadress stöds inte"
-#: read.c:2124
+#: read.c:2126
msgid ".err encountered"
msgstr ".err påträffat"
-#: read.c:2140
+#: read.c:2142
msgid ".error directive invoked in source file"
msgstr ".error-direktiv åberopat i källfil"
-#: read.c:2141
+#: read.c:2143
msgid ".warning directive invoked in source file"
msgstr ".warning-direktiv åberopat i källfil"
-#: read.c:2147
+#: read.c:2149
#, c-format
msgid "%s argument must be a string"
msgstr "%s-argument måste vara en sträng"
-#: read.c:2179 read.c:2181
+#: read.c:2181 read.c:2183
#, c-format
msgid ".fail %ld encountered"
msgstr ".fail %ld påträffat"
-#: read.c:2221
+#: read.c:2223
#, c-format
msgid ".fill size clamped to %d"
msgstr ".fill-storlek begränsad till %d"
-#: read.c:2226
+#: read.c:2228
msgid "size negative; .fill ignored"
msgstr "storlek negativ; .fill överhoppat"
-#: read.c:2232
+#: read.c:2234
msgid "repeat < 0; .fill ignored"
msgstr "repetition < 0; .fill överhoppat"
-#: read.c:2241
+#: read.c:2243
msgid "non-constant fill count for absolute section"
msgstr "icke-konstant fyllnadsantal för absolutsektion"