aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2013-07-26 15:58:17 -0700
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2013-07-26 15:58:17 -0700
commit641aa7b45991b6564a8fa825c681ad6ad1c7721f (patch)
treec58d39ecc3607a50be2f8821fde66ca09a02df2f
parentd4baa62d45cf6c2cf18c902e0b43a3a90e72f25b (diff)
downloadtermbaud-641aa7b45991b6564a8fa825c681ad6ad1c7721f.tar.gz
termbaud-641aa7b45991b6564a8fa825c681ad6ad1c7721f.tar.xz
termbaud-641aa7b45991b6564a8fa825c681ad6ad1c7721f.zip
Update Bulgarian translations.
* po/bg.po: Update Bulgarian translation from translation project.
-rw-r--r--ChangeLog2
-rw-r--r--po/bg.po1926
2 files changed, 982 insertions, 946 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index d4873c01563..695bbe815dd 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,5 +1,7 @@
2013-07-26 David S. Miller <davem@davemloft.net>
+ * po/bg.po: Update Bulgarian translation from translation project.
+
* po/nl.po: Update Dutch translation from translation project.
* po/pl.po: Update Polish translation from translation project.
* po/ru.po: Update Russian translation from translation project.
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 3863a0c2d6c..39fdb89a9c8 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,9 +7,9 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.17-pre1\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-07 15:10-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-12 01:03+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.17.90.20130724\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-24 23:29-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-27 21:42+0200\n"
"Last-Translator: Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -67,32 +67,42 @@ msgstr "Извеждане на този помощен списък"
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Извеждане на лаконичен съвет за използване"
-#: argp/argp-parse.c:103
+#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
+#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
+#: nss/makedb.c:120
+msgid "NAME"
+msgstr "ИМЕ"
+
+#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Установяване на име на програмата"
#: argp/argp-parse.c:105
+msgid "SECS"
+msgstr "СЕК"
+
+#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Задържане от SECS секунди (по подразбиране 3600)"
+msgstr "Задържане от СЕК секунди (по подразбиране 3600)"
-#: argp/argp-parse.c:166
+#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Извеждане на версията на програмата"
-#: argp/argp-parse.c:182
+#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(ПРОГРАМНА ГРЕШКА) Не е известна версията!?"
-#: argp/argp-parse.c:622
+#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Твърде много аргументи\n"
-#: argp/argp-parse.c:765
+#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ПРОГРАМНА ГРЕШКА) Опцията трябва да е разпознаваема!?"
-#: assert/assert-perr.c:36
+#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sНеочаквана грешка: %s.\n"
@@ -106,10 +116,6 @@ msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sПроверката за истина, %s, пропадна.\n"
"%n"
-#: catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113 nscd/nscd.c:115 nss/makedb.c:119
-msgid "NAME"
-msgstr "ИМЕ"
-
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Създава ИМЕ - заглавен файл на C, съдържащ определения на символи"
@@ -118,7 +124,7 @@ msgstr "Създава ИМЕ - заглавен файл на C, съдържа
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Създаване на нов изходен файл, без да се използва съществуващ каталог"
-#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:119
+#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Записване на изхода във файлът ИМЕ"
@@ -139,11 +145,11 @@ msgstr ""
"-o ИЗХОДЕН-ФАЙЛ [ВХОДЕН_ФАЙЛ]...\n"
"[ИЗХОДЕН-ФАЙЛ [ВХОДЕН_ФАЙЛ]...]"
-#: catgets/gencat.c:235 debug/pcprofiledump.c:208 elf/ldconfig.c:302
-#: elf/pldd.c:222 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:371 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:383 locale/programs/locale.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:363 login/programs/pt_chown.c:88
-#: malloc/memusagestat.c:536 nscd/nscd.c:459 nss/getent.c:965 nss/makedb.c:371
+#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
+#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
+#: locale/programs/localedef.c:364 login/programs/pt_chown.c:88
+#: malloc/memusagestat.c:563 nscd/nscd.c:450 nss/getent.c:965 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
@@ -154,12 +160,12 @@ msgstr ""
"За подаване на рапорт за грешка, моля, вижте:\n"
"%s.\n"
-#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:224 debug/xtrace.sh:64
-#: elf/ldconfig.c:318 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:238 elf/sotruss.ksh:75
-#: elf/sprof.c:388 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:400
-#: locale/programs/locale.c:296 locale/programs/localedef.c:389
+#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
+#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:390
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
-#: malloc/memusagestat.c:552 nscd/nscd.c:475 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:387
+#: malloc/memusagestat.c:579 nscd/nscd.c:466 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
@@ -171,123 +177,123 @@ msgstr ""
"Това е свободен софтуер. Вижте изходния код за условията за копиране. НЯМА\n"
"ГАРАНЦИИ, включително без предполагаемите гаранции за полезност и пригодност.\n"
-#: catgets/gencat.c:256 debug/pcprofiledump.c:229 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:323 elf/pldd.c:243 elf/sprof.c:394 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:405 locale/programs/locale.c:301
-#: locale/programs/localedef.c:394 malloc/memusage.sh:75
-#: malloc/memusagestat.c:557 nscd/nscd.c:480 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:392
+#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
+#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
+#: locale/programs/localedef.c:395 malloc/memusage.sh:75
+#: malloc/memusagestat.c:584 nscd/nscd.c:471 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Автори: %s.\n"
-#: catgets/gencat.c:287
+#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*стандартен изход*"
-#: catgets/gencat.c:293 iconv/iconv_charmap.c:169 iconv/iconv_prog.c:293
-#: nss/makedb.c:248
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "не може да се отвори входния файл `%s'"
-#: catgets/gencat.c:422 catgets/gencat.c:497
+#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "незаконен номер на множество"
-#: catgets/gencat.c:449
+#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "повторно определение на множество"
-#: catgets/gencat.c:451 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:675
+#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "това е първото определение"
-#: catgets/gencat.c:522
+#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "неизвестно множество \"%s\""
-#: catgets/gencat.c:563
+#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "неправилен знак за кавичка"
-#: catgets/gencat.c:576
+#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "неизвестна директива \"%s\": пренебрегване на реда"
-#: catgets/gencat.c:621
+#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "повторен номер на съобщение"
-#: catgets/gencat.c:672
+#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "идентификатор на повторено съобщение"
-#: catgets/gencat.c:729
+#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "неправилен знак: пренебрегване на съобщението"
-#: catgets/gencat.c:772
+#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "неправилен ред"
-#: catgets/gencat.c:826
+#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "пренебрегнат деформиран ред"
-#: catgets/gencat.c:990 catgets/gencat.c:1031
+#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "не може да се отвори файлът за изход \"%s\""
-#: catgets/gencat.c:1193 locale/programs/linereader.c:559
+#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "неправилна заместваща(escape) последователност"
-#: catgets/gencat.c:1215
+#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "незавършено съобщение"
-#: catgets/gencat.c:1239
+#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "при отваряне на предишен файл за каталог"
-#: catgets/gencat.c:1330
+#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "не е наличен модул за конвертиране"
-#: catgets/gencat.c:1356
+#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "не може да се определи знака за заместване(escape)"
-#: debug/pcprofiledump.c:52
+#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Без буфериране на изходът"
-#: debug/pcprofiledump.c:57
+#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Разстоварване на сведения събрани при диагностика на компютъра."
-#: debug/pcprofiledump.c:60
+#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[ФАЙЛ]"
-#: debug/pcprofiledump.c:107
+#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "не може да се отвори входният файл"
-#: debug/pcprofiledump.c:114
+#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "не може да се прочете заглавието"
-#: debug/pcprofiledump.c:178
+#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "неправилен размер на указател"
@@ -374,64 +380,64 @@ msgstr "неправилен начин"
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "неправилен параметър за начин"
-#: elf/cache.c:68
+#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "неизвестен"
-#: elf/cache.c:121
+#: elf/cache.c:126
msgid "Unknown OS"
msgstr "Неизвестна ОС"
-#: elf/cache.c:126
+#: elf/cache.c:131
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ОС ДПИ(двоичен програмен интерфейс): %s %d.%d.%d"
-#: elf/cache.c:143 elf/ldconfig.c:1309
+#: elf/cache.c:148 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Не може да се отвори файлът за кеш %s\n"
-#: elf/cache.c:157
+#: elf/cache.c:162
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "пропадна изображението в паметта(mmap) на файлът за кеш.\n"
-#: elf/cache.c:161 elf/cache.c:175
+#: elf/cache.c:166 elf/cache.c:180
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Файлът не е файл за кеш.\n"
-#: elf/cache.c:208 elf/cache.c:218
+#: elf/cache.c:213 elf/cache.c:223
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d библиотеки за налични в кешът \"%s\"\n"
-#: elf/cache.c:412
+#: elf/cache.c:417
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Не може да се създаде временен файл за кеш %s"
-#: elf/cache.c:420 elf/cache.c:430 elf/cache.c:434 elf/cache.c:439
+#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:444
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Пропадна записването на данните за кеш"
-#: elf/cache.c:444
+#: elf/cache.c:449
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Пропадна смяната па правата за достъп от %s към %#o"
-#: elf/cache.c:449
+#: elf/cache.c:454
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Пропадна преименуването от %s към %s"
-#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:474
+#: elf/dl-close.c:384 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "не може да се създаде списък на обхватът"
-#: elf/dl-close.c:771
+#: elf/dl-close.c:777
msgid "shared object not open"
msgstr "не е отворен споделеният обект"
@@ -448,15 +454,15 @@ msgstr "празен DST(dynamic string token) за заместване"
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "не може да се свърже \"%s\", като допълнение, поради празен DST(dynamic string token) за заместване\n"
-#: elf/dl-deps.c:483
+#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "не може да се задели памет за списък със зависимости"
-#: elf/dl-deps.c:520 elf/dl-deps.c:580
+#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "не може да се задели памет за списък със символи за търсене"
-#: elf/dl-deps.c:560
+#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Не се поддържат филтри при LD_TRACE_PRELINKING"
@@ -480,23 +486,23 @@ msgstr "не може да се изобразят страници за таб
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "вътрешна грешка: symidx е извън границите на таблицата fptr"
-#: elf/dl-hwcaps.c:173 elf/dl-hwcaps.c:185
+#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "не може да се създаде списък за възможности"
-#: elf/dl-load.c:471
+#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "не може да се задели памет за записите с имена"
-#: elf/dl-load.c:548 elf/dl-load.c:664 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:862
+#: elf/dl-load.c:542 elf/dl-load.c:658 elf/dl-load.c:743 elf/dl-load.c:862
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "не може да се създаде кеш на директориите за търсене"
-#: elf/dl-load.c:639
+#: elf/dl-load.c:633
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "не може да се създаде копие на RUNPATH/RPATH"
-#: elf/dl-load.c:735
+#: elf/dl-load.c:729
msgid "cannot create search path array"
msgstr "не може да се създаде масив на директориите за търсене"
@@ -508,11 +514,11 @@ msgstr "не може да се определят атрибутите на с
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "не може да се отвори устройството за запълване с нули(/dev/zero)"
-#: elf/dl-load.c:1059 elf/dl-load.c:2339
+#: elf/dl-load.c:1059 elf/dl-load.c:2342
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "не може да се създаде описание за споделен обект"
-#: elf/dl-load.c:1078 elf/dl-load.c:1751 elf/dl-load.c:1854
+#: elf/dl-load.c:1078 elf/dl-load.c:1755 elf/dl-load.c:1858
msgid "cannot read file data"
msgstr "не може да се прочетат данни от файлът"
@@ -544,7 +550,7 @@ msgstr "пропадна изображението на дял от споде
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "изпълнимият файл не може да се свърже динамично"
-#: elf/dl-load.c:1383
+#: elf/dl-load.c:1383 elf/dl-load.c:1492
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "не може да се промени защитата на паметта"
@@ -564,95 +570,95 @@ msgstr "не е възможно dlopen() за споделеният обект
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "не може да се задели памет за заглавието на програмата"
-#: elf/dl-load.c:1469 elf/dl-open.c:180
+#: elf/dl-load.c:1469 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "неправилен извикващ"
-#: elf/dl-load.c:1508
+#: elf/dl-load.c:1512
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "стекът не може да се разреши за изпълнение, както е поискано от споделения обект"
-#: elf/dl-load.c:1521
+#: elf/dl-load.c:1525
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "не може да се затвори описанието на файлът"
-#: elf/dl-load.c:1751
+#: elf/dl-load.c:1755
msgid "file too short"
msgstr "файлът е твърде къс"
-#: elf/dl-load.c:1787
+#: elf/dl-load.c:1791
msgid "invalid ELF header"
msgstr "неправилен ELF заглавен блок"
-#: elf/dl-load.c:1799
+#: elf/dl-load.c:1803
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани със старши байт първи(big-endian)"
-#: elf/dl-load.c:1801
+#: elf/dl-load.c:1805
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани с младши байт първи(little-endian)"
-#: elf/dl-load.c:1805
+#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "идентификаторът на версия от ELF файлът не съответства на текущата"
-#: elf/dl-load.c:1809
+#: elf/dl-load.c:1813
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF файлът е с неправилен номер на ДПИ(ABI-двоичен програмен интерфейс) за ОС "
-#: elf/dl-load.c:1812
+#: elf/dl-load.c:1816
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF файлът е с неправилна версия за ДПИ(двоичен програмен интерфейс)"
-#: elf/dl-load.c:1815
+#: elf/dl-load.c:1819
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "ненулево допълване при e_ident"
-#: elf/dl-load.c:1818
+#: elf/dl-load.c:1822
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: elf/dl-load.c:1825
+#: elf/dl-load.c:1829
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "версията, на ELF файлът, не съответства на текущата"
-#: elf/dl-load.c:1833
+#: elf/dl-load.c:1837
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "само ET_DYN и ET_EXEC могат да се свържат"
-#: elf/dl-load.c:1839
+#: elf/dl-load.c:1843
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "неочакван размер на елемент(phentsize) в заглавието на ELF файл"
-#: elf/dl-load.c:2358
+#: elf/dl-load.c:2361
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS64"
-#: elf/dl-load.c:2359
+#: elf/dl-load.c:2362
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS32"
-#: elf/dl-load.c:2362
+#: elf/dl-load.c:2365
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "не може да се отвори файлът със споделения обект"
-#: elf/dl-lookup.c:757 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:774
+#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:771
msgid "relocation error"
msgstr "грешка при преместване"
-#: elf/dl-lookup.c:786 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:803
+#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:798
msgid "symbol lookup error"
msgstr "грешка при търсене на символ"
-#: elf/dl-open.c:110
+#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "не може да се увеличи общата област"
-#: elf/dl-open.c:524
+#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Превъртян брояч за пораждане на TLS! Моля рапортувайте го."
-#: elf/dl-open.c:546
+#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "не може да се заредят повече обектив статичен TSL блок"
@@ -672,29 +678,29 @@ msgstr "неправилно именувано целево пространс
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "не може да се задели памет в статичен TSL блок"
-#: elf/dl-reloc.c:213
+#: elf/dl-reloc.c:212
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "дялът не може да се маркира като записваем за \"преместваем код\""
-#: elf/dl-reloc.c:276
+#: elf/dl-reloc.c:275
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: не е намерен PLTREL за обекта %s\n"
-#: elf/dl-reloc.c:287
+#: elf/dl-reloc.c:286
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: недостиг на памет за съхраняване на резултата за \"преместваем код\" на %s\n"
-#: elf/dl-reloc.c:303
+#: elf/dl-reloc.c:302
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "не може да се възстанови защитата на дяла след преместване"
-#: elf/dl-reloc.c:332
+#: elf/dl-reloc.c:331
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "след преместването не може да се постави допълнителна защита на паметта"
-#: elf/dl-sym.c:163
+#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT е използван в код, който не е за динамично свързване"
@@ -706,224 +712,224 @@ msgstr "не може да се създадат структури за TLS д
msgid "version lookup error"
msgstr "грешка при търсене на версия"
-#: elf/dl-version.c:297
+#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "не може да се създаде таблица с препратки за версиите"
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Извеждане на кешът"
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Извеждане на допълнителни съобщения"
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Да не се създава кеш"
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Да не се създават връзки"
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Преместване в и използване на ГЛАВЕН като \"коренова\" директория"
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "ГЛАВЕН"
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "КЕШ"
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Използване на КЕШ като файл за кеш"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
-msgstr "КОНФ"
+msgstr "НАСТ"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
-msgstr "Използване на КОНФ за конфигурационен файл"
+msgstr "Използване на НАСТ за настройващ файл"
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Да се обработят само директориите зададени от командния ред. Да не се създава кеш."
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Ръчно ще се създадат връзки за отделните библиотеки."
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Използване на формат: new, old или compat(по подразбиране)"
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Игнориране на помощният кеш файл"
-#: elf/ldconfig.c:158
+#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
-msgstr "Конфигуриране на свръзките при изпълнение на програмата за динамично свързване."
+msgstr "Настройване на свръзките при изпълнение на програмата за динамично свързване."
-#: elf/ldconfig.c:341
+#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Пътят \"%s\" е зададен повече от един веднъж"
-#: elf/ldconfig.c:381
+#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s е библиотека от непознат тип"
-#: elf/ldconfig.c:409
+#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s"
-#: elf/ldconfig.c:483
+#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s\n"
-#: elf/ldconfig.c:493
+#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s не е символна връзка\n"
-#: elf/ldconfig.c:512
+#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Не може да се развърже(изтрие) %s"
-#: elf/ldconfig.c:518
+#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Не може да се създаде символна връзка от %s към %s"
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (променен)\n"
-#: elf/ldconfig.c:526
+#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (ПРЕСКОЧЕН)\n"
-#: elf/ldconfig.c:581
+#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "%s не е открит"
-#: elf/ldconfig.c:597 elf/ldconfig.c:770 elf/ldconfig.c:829 elf/ldconfig.c:863
+#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите(lstat) на %s"
-#: elf/ldconfig.c:604
+#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Пренебрегване на файл %s, защото не е обикновен."
-#: elf/ldconfig.c:613
+#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Не е създадена връзка, защото не е намерен soname за %s"
-#: elf/ldconfig.c:696
+#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Не може да се отвори директория %s"
-#: elf/ldconfig.c:788 elf/ldconfig.c:850 elf/readlib.c:90
+#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Входния файл %s не е намерен.\n"
-#: elf/ldconfig.c:795
+#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s"
-#: elf/ldconfig.c:924
+#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5 библиотека %s в неправилна директория"
-#: elf/ldconfig.c:927
+#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6 библиотека %s в неправилна директория"
-#: elf/ldconfig.c:930
+#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4 библиотека %s в неправилна директория"
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "библиотеките %s и %s от директория %s са с еднакво SONAME, но с различен тип."
-#: elf/ldconfig.c:1067
+#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Предупреждение: пренебрегване на файл с настройки, който не може да се отвори: %s"
-#: elf/ldconfig.c:1133
+#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: неправилен синтаксис при hwcap ред"
-#: elf/ldconfig.c:1139
+#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е повече от максимума %u"
-#: elf/ldconfig.c:1146 elf/ldconfig.c:1154
+#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е вече определен като %s"
-#: elf/ldconfig.c:1157
+#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: повторен hwcap %lu %s"
-#: elf/ldconfig.c:1179
+#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
-msgstr "изисква се абсолютно име на конфигурационен файл когато се използва -r"
+msgstr "изисква се абсолютно име на настройващ файл когато се използва -r"
-#: elf/ldconfig.c:1186 locale/programs/xmalloc.c:65 malloc/obstack.c:433
-#: malloc/obstack.c:435 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
+#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
+#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта е изчерпана"
-#: elf/ldconfig.c:1218
+#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: не може да се чете директорията %s "
-#: elf/ldconfig.c:1262
+#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "използван е относителен път %s за създаване на кеш"
-#: elf/ldconfig.c:1288
+#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Не може да се смени директорията на /"
-#: elf/ldconfig.c:1329
+#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Не може да се отвори директорията '%s' за кеш файлът\n"
@@ -1028,55 +1034,55 @@ msgstr "не може да се прочете изобразяването на
msgid "cannot read object name"
msgstr "не може да се прочете името на обекта"
-#: elf/pldd.c:65
+#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Изброяване на динамично свързаните обекти заредени от процеса."
-#: elf/pldd.c:69
+#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "Ном.проц."
-#: elf/pldd.c:100
+#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Необходим е точно един параметър с номер на процес.\n"
-#: elf/pldd.c:112
+#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "неправилен разпознавател на процес '%s'"
-#: elf/pldd.c:120
+#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "не може да се отвори %s"
-#: elf/pldd.c:145
+#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "не може да се отвори задача %s"
-#: elf/pldd.c:148
+#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "не е готово четенето на задача %s"
-#: elf/pldd.c:161
+#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "неправилен разпознавател за нишка '%s'"
-#: elf/pldd.c:172
+#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "не може да се закачи към процес %lu"
-#: elf/pldd.c:264
+#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "не може да се вземат сведения за процес %lu"
-#: elf/pldd.c:277
+#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "процеса %lu не е ELF-програма"
@@ -1236,147 +1242,147 @@ msgstr ""
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: неразпозната опция '%c%s'\\n"
-#: elf/sprof.c:76
+#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Избор на типа за извеждане:"
-#: elf/sprof.c:78
+#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "извеждане на списък с преброените пътища и броя на използването им"
-#: elf/sprof.c:80
+#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "създаване на пълна диагностика с броячи и отметки"
-#: elf/sprof.c:81
+#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "създаване на граф на извикванията"
-#: elf/sprof.c:88
+#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Прочита и показва диагностични данни за споделен обект."
-#: elf/sprof.c:93
+#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "СПОД_ОБЕКТ [ДИАГ_ДАННИ]"
-#: elf/sprof.c:432
+#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "пропадна зареждането на споделения обект \"%s\""
-#: elf/sprof.c:441
+#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "не може да се създадат вътрешни описания"
-#: elf/sprof.c:553
+#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "повторното отварянето на споделения обект \"%s\" не успя"
-#: elf/sprof.c:560 elf/sprof.c:655
+#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "прочитането на заглавията на секциите не успя"
-#: elf/sprof.c:568 elf/sprof.c:663
+#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "не успя прочитането на таблицата с низове от заглавието на дяла"
-#: elf/sprof.c:594
+#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Не може да се прочете името на файла с сведения за изпитание: %m\n"
-#: elf/sprof.c:615
+#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "не може да се определи името на файла"
-#: elf/sprof.c:648
+#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "прочитането на ELF заглавието не успя"
-#: elf/sprof.c:684
+#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Файлът \"%s\" е изчистен: невъзможен подробен анализ\n"
-#: elf/sprof.c:714
+#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "пропадна зареждането на данни за символите"
-#: elf/sprof.c:779
+#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "не може да се заредят диагностичните данни"
-#: elf/sprof.c:788
+#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "при определяне атрибутите на файл с диагностични данни"
-#: elf/sprof.c:796
+#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "файлът с диагностични данни \"%s\" не съответства на споделения обект \"%s\""
-#: elf/sprof.c:807
+#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "Неуспех при изобразяването в паметта на файл с диагностични данни"
-#: elf/sprof.c:815
+#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "грешка при затваряне на файл с диагностични данни"
-#: elf/sprof.c:824 elf/sprof.c:922
+#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "не може да се създаде вътрешно описание"
-#: elf/sprof.c:898
+#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "\"%s\" не е подходящ файл с диагностични данни за \"%s\""
-#: elf/sprof.c:1079 elf/sprof.c:1137
+#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "не може да се памет за данни за символи"
-#: iconv/iconv_charmap.c:143 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "не може да се отвори изходният файл"
-#: iconv/iconv_charmap.c:189 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "грешка при затваряне на входа \"%s\""
-#: iconv/iconv_charmap.c:463
+#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "незаконна входна последователност на позиция %Zd"
-#: iconv/iconv_charmap.c:482 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "непълен знак или изместваща последователност в края на буфера"
-#: iconv/iconv_charmap.c:527 iconv/iconv_charmap.c:563 iconv/iconv_prog.c:582
+#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "грешка при прочитането на входа"
-#: iconv/iconv_charmap.c:545 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "не може да се задели входен буфер"
@@ -1401,7 +1407,7 @@ msgstr "Информация:"
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "изброяване на всички познати кодирани знакови множества"
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:127
msgid "Output control:"
msgstr "Контролиране на изхода:"
@@ -1409,6 +1415,13 @@ msgstr "Контролиране на изхода:"
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "изпускане на неправилни знаци при извеждане"
+#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
+#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:124 locale/programs/localedef.c:145
+#: malloc/memusagestat.c:56
+msgid "FILE"
+msgstr "ФАЙЛ"
+
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "изходен файл"
@@ -1497,40 +1510,44 @@ msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
-msgstr "Създава конфигурационен файл за бързо зареждане на iconv модул."
+msgstr "Създава настройващ файл за бързо зареждане на iconv модул."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[ДИР...]"
-#: iconv/iconvconfig.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "PATH"
+msgstr "ПЪТ"
+
+#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Префикс използван при всички достъпи до файл"
-#: iconv/iconvconfig.c:127
+#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Поставяне на изхода в FILE вместо на инсталираното местоположението (--prefix не се прилага за FILE)"
-#: iconv/iconvconfig.c:131
+#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Да не се търси в стандартните директории, а само в тези от командния ред"
-#: iconv/iconvconfig.c:303
+#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Нужен е аргумент за директория, когато се използва --nostdlib"
-#: iconv/iconvconfig.c:345 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "не е създаден изходен файл, като следствие от предупрежденията"
-#: iconv/iconvconfig.c:434
+#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "при вмъкване е дървото за търсене"
-#: iconv/iconvconfig.c:1243
+#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "не може да се генерира изходен файл"
@@ -1617,790 +1634,790 @@ msgstr "Премахнете паролата или направете файл
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Неизвестен .netrc-ключ %s"
-#: libidn/nfkc.c:462
+#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Знакът е извън диапазона за UTF-8"
-#: locale/programs/charmap-dir.c:58
+#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "не може да се прочете директорията за изображението на знаците \"%s\""
-#: locale/programs/charmap.c:137
+#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът за изображението на знаците \"%s\""
-#: locale/programs/charmap.c:194
+#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът по подразбиране за изображение на знаците \"%s\" "
-#: locale/programs/charmap.c:257
+#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "изображението на знаците \"%s\" не е съвместимо с ASCII, езиковата настройка не е съобразно ИСО Си\n"
-#: locale/programs/charmap.c:336
+#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> трябва да е по-голям от <mb_cur_min>\n"
-#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
-#: locale/programs/repertoire.c:173
+#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
+#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "синтактична грешка в началото: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:357
+#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "неправилно определение"
-#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:125
-#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:125
+#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "неправилен аргумент"
-#: locale/programs/charmap.c:402
+#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "повторно определение за <%s>"
-#: locale/programs/charmap.c:409
+#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "стойността за <%s> трябва да е 1 или по-голяма"
-#: locale/programs/charmap.c:421
+#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "стойността <%s> трябва да е по-голяма или равна от стойността на <%s>"
-#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:182
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "аргументът на <%s> трябва да бъде един знак"
-#: locale/programs/charmap.c:470
+#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "не се поддържат кодировки с блокиращи състояния"
-#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
-#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
-#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
-#: locale/programs/charmap.c:814
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
+#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "синтактична грешка в определението на %s: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:229
+#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "не е зададено символично име"
-#: locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "зададено е неправилно кодиране"
-#: locale/programs/charmap.c:561
+#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "твърде малко байтове в кодирането на знак"
-#: locale/programs/charmap.c:563
+#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "твърде много байтове в кодирането на знак"
-#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
-#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "не е зададено символично име за край на диапазон"
-#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/ld-address.c:601
-#: locale/programs/ld-collate.c:2766 locale/programs/ld-collate.c:3924
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2255 locale/programs/ld-ctype.c:3006
-#: locale/programs/ld-identification.c:451
-#: locale/programs/ld-measurement.c:237 locale/programs/ld-messages.c:331
-#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:306
-#: locale/programs/ld-numeric.c:367 locale/programs/ld-paper.c:240
-#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1220
-#: locale/programs/repertoire.c:312
+#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3925
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2256 locale/programs/ld-ctype.c:3007
+#: locale/programs/ld-identification.c:452
+#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
+#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:307
+#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
+#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
+#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: определението не завършва с \"END %1$s\""
-#: locale/programs/charmap.c:642
+#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "само определение за WIDTH е разрешено да следва след определение за CHARMAP"
-#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
+#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "стойността за %s трябва да е цяло число"
-#: locale/programs/charmap.c:841
+#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: грешка в състоянието на машината"
-#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:617
-#: locale/programs/ld-collate.c:2763 locale/programs/ld-collate.c:4117
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2252 locale/programs/ld-ctype.c:3023
-#: locale/programs/ld-identification.c:467
-#: locale/programs/ld-measurement.c:253 locale/programs/ld-messages.c:347
-#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:322
-#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:256
-#: locale/programs/ld-telephone.c:328 locale/programs/ld-time.c:1236
-#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:323
+#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4118
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2253 locale/programs/ld-ctype.c:3024
+#: locale/programs/ld-identification.c:468
+#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
+#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:323
+#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
+#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
+#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: преждевременен кай на файл"
-#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
+#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "неизвестен знак \"%s\""
-#: locale/programs/charmap.c:887
+#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "боя на байтовете, в последователност от байтове за начало и край на диапазон, не е същия: %d с/у %d"
-#: locale/programs/charmap.c:992 locale/programs/ld-collate.c:3043
-#: locale/programs/repertoire.c:418
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3044
+#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "неправилни имена за диапазон от знаци"
-#: locale/programs/charmap.c:1004 locale/programs/repertoire.c:430
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "за диапазон в шестнадесетичен формат трябва да използват само главни букви"
-#: locale/programs/charmap.c:1022 locale/programs/repertoire.c:448
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> и <%s> са неправилни имена за диапазон"
-#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:455
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "горната граница за диапазон е по-малка то долната"
-#: locale/programs/charmap.c:1086
+#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "резултата от байтове за диапазона не може да се представят."
-#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1557
-#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:132
-#: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:96
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:93
-#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:90
-#: locale/programs/ld-telephone.c:93 locale/programs/ld-time.c:158
+#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1558
+#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:133
+#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
+#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
+#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
+#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Не е намерено определение за категория %s"
-#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
-#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:230
-#: locale/programs/ld-address.c:302 locale/programs/ld-address.c:321
-#: locale/programs/ld-address.c:334 locale/programs/ld-identification.c:145
-#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:205
+#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
+#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
+#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
+#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
+#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:104
-#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
-#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:101
-#: locale/programs/ld-paper.c:110 locale/programs/ld-telephone.c:104
-#: locale/programs/ld-telephone.c:161 locale/programs/ld-time.c:174
-#: locale/programs/ld-time.c:195
+#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
+#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
+#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
+#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
+#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
-#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
-#: locale/programs/ld-address.c:239 locale/programs/ld-address.c:277
-#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:116
+#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
+#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
+#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: полето \"%s\" не може да е празно"
-#: locale/programs/ld-address.c:169
+#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност \"%%%c\" в полето\"%s\""
-#: locale/programs/ld-address.c:220
+#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: терминологичният код за език \"%s\" не е определен"
-#: locale/programs/ld-address.c:245
+#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: полето \"%s\" не трябва да е определено"
-#: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-address.c:288
+#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: съкращението за име на език \"%s\" не е определено"
-#: locale/programs/ld-address.c:266 locale/programs/ld-address.c:294
-#: locale/programs/ld-address.c:328 locale/programs/ld-address.c:340
+#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
+#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: стойността \"%s\" не съответства на \"%s\""
-#: locale/programs/ld-address.c:313
+#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: неправилен цифров код на държава \"%d\""
-#: locale/programs/ld-address.c:509 locale/programs/ld-address.c:546
-#: locale/programs/ld-address.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:2630
-#: locale/programs/ld-identification.c:363
-#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:300
+#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
+#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2631
+#: locale/programs/ld-identification.c:364
+#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
-#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:279
-#: locale/programs/ld-numeric.c:262 locale/programs/ld-paper.c:223
-#: locale/programs/ld-telephone.c:287 locale/programs/ld-time.c:1125
-#: locale/programs/ld-time.c:1167
+#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:280
+#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
+#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
+#: locale/programs/ld-time.c:1168
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: полето \"%s\" е обявено повече от веднъж"
-#: locale/programs/ld-address.c:513 locale/programs/ld-address.c:551
-#: locale/programs/ld-identification.c:367 locale/programs/ld-messages.c:310
+#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
+#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
-#: locale/programs/ld-name.c:283 locale/programs/ld-numeric.c:266
-#: locale/programs/ld-telephone.c:291 locale/programs/ld-time.c:1019
-#: locale/programs/ld-time.c:1088 locale/programs/ld-time.c:1130
+#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
+#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: неизвестен знак в полето \"%s\""
-#: locale/programs/ld-address.c:598 locale/programs/ld-collate.c:3922
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3003 locale/programs/ld-identification.c:448
-#: locale/programs/ld-measurement.c:234 locale/programs/ld-messages.c:329
-#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:304
-#: locale/programs/ld-numeric.c:365 locale/programs/ld-paper.c:238
-#: locale/programs/ld-telephone.c:310 locale/programs/ld-time.c:1218
+#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3923
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3004 locale/programs/ld-identification.c:449
+#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
+#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:305
+#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
+#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: непълен ред \"END\""
-#: locale/programs/ld-address.c:608 locale/programs/ld-collate.c:543
-#: locale/programs/ld-collate.c:595 locale/programs/ld-collate.c:891
-#: locale/programs/ld-collate.c:904 locale/programs/ld-collate.c:2732
-#: locale/programs/ld-collate.c:2753 locale/programs/ld-collate.c:4107
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1984 locale/programs/ld-ctype.c:2242
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2828 locale/programs/ld-ctype.c:3014
-#: locale/programs/ld-identification.c:458
-#: locale/programs/ld-measurement.c:244 locale/programs/ld-messages.c:338
-#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:313
-#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:247
-#: locale/programs/ld-telephone.c:319 locale/programs/ld-time.c:1227
+#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:544
+#: locale/programs/ld-collate.c:596 locale/programs/ld-collate.c:892
+#: locale/programs/ld-collate.c:905 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4108
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1985 locale/programs/ld-ctype.c:2243
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2829 locale/programs/ld-ctype.c:3015
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
+#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:314
+#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
+#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: синтактична грешка"
-#: locale/programs/ld-collate.c:418
+#: locale/programs/ld-collate.c:419
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен в изображението на знаците"
-#: locale/programs/ld-collate.c:427
+#: locale/programs/ld-collate.c:428
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен в набора от знаци"
-#: locale/programs/ld-collate.c:434
+#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен като символ за подреждане"
-#: locale/programs/ld-collate.c:441
+#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен като елемент за подреждане"
-#: locale/programs/ld-collate.c:472 locale/programs/ld-collate.c:498
+#: locale/programs/ld-collate.c:473 locale/programs/ld-collate.c:499
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: \"forward\" и \"backward\" са взаимоизключващи се"
-#: locale/programs/ld-collate.c:482 locale/programs/ld-collate.c:508
-#: locale/programs/ld-collate.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:509
+#: locale/programs/ld-collate.c:525
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: \"%s\" се среща повече от веднъж в определение за тегло %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:580
+#: locale/programs/ld-collate.c:581
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: твърде много правила; за първият запис бяха %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:616
+#: locale/programs/ld-collate.c:617
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: недостатъчно правила за сортиране"
-#: locale/programs/ld-collate.c:781
+#: locale/programs/ld-collate.c:782
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: не е разрешен празен низ за тегло"
-#: locale/programs/ld-collate.c:876
+#: locale/programs/ld-collate.c:877
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: теглата трябва да използват същото многоточие като името"
-#: locale/programs/ld-collate.c:932
+#: locale/programs/ld-collate.c:933
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: твърде много стойности"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1052 locale/programs/ld-collate.c:1227
+#: locale/programs/ld-collate.c:1053 locale/programs/ld-collate.c:1228
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1102
+#: locale/programs/ld-collate.c:1103
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: началният и крайният символ за диапазон трябва да обозначават знаци"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1129
+#: locale/programs/ld-collate.c:1130
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: последователността от байтове, за първия и последния знак, трябва да е с еднаква дължина"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1171
+#: locale/programs/ld-collate.c:1172
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: последователността от байтове за първия знак на диапазона не е по-малка от тази за последния знак"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1296
+#: locale/programs/ld-collate.c:1297
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може веднага да следва \"order_start\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:1300
+#: locale/programs/ld-collate.c:1301
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може да бъде последвано веднага от \"order_end\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:1320 locale/programs/ld-ctype.c:1501
+#: locale/programs/ld-collate.c:1321 locale/programs/ld-ctype.c:1502
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "\"%s\" и \"%.*s\" не са правилни имена за символичен диапазон"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1370 locale/programs/ld-collate.c:3858
+#: locale/programs/ld-collate.c:1371 locale/programs/ld-collate.c:3859
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1379
+#: locale/programs/ld-collate.c:1380
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: \"%s\" трябва да е знак"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1574
+#: locale/programs/ld-collate.c:1575
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: \"position\" трябва да се използва на точно определено ниво във всички секция или в нито една"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1599
+#: locale/programs/ld-collate.c:1600
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "символът \"%s\" е неопределен"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1675 locale/programs/ld-collate.c:1781
+#: locale/programs/ld-collate.c:1676 locale/programs/ld-collate.c:1782
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "символът \"%s\" е с същото кодиране като"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1679 locale/programs/ld-collate.c:1785
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1786
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "символа \"%s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:1827
+#: locale/programs/ld-collate.c:1828
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "няма определение за \"UNDEFINED\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:1856
+#: locale/programs/ld-collate.c:1857
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "твърде много грешки; отказване"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2658 locale/programs/ld-collate.c:4046
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4047
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: не се поддържа вграждане на условия"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2676
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
#, c-format
msgid "%s: more then one 'else'"
msgstr "%s: повече от един 'else'"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2851
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: повторно определяне на \"%s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:2887
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: повторно обявяване на дял \"%s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3024
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: неизвестен знак за име на символ за подреждане"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3152
+#: locale/programs/ld-collate.c:3153
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: неизвестен знак за име в определение за еквивалентност"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3163
+#: locale/programs/ld-collate.c:3164
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: неизвестен знак за стойност в определение за еквивалентност"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3173
+#: locale/programs/ld-collate.c:3174
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: неизвестен символ \"%s\" в определение за еквивалентност"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3182
+#: locale/programs/ld-collate.c:3183
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "грешка при добавяне на равностоен символ за подреждане"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3220
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "повторно определение за писменост \"%s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3268
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: неизвестно име на секция \"%.*s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3297
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: многократни определения за ред в секция \"%s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3325
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: неправилен брой правила за сортиране"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3352
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: многократни определения за ред в безимена секция"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
-#: locale/programs/ld-collate.c:3900
+#: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3538
+#: locale/programs/ld-collate.c:3901
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: липсващ ключ \"order_end\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3470
+#: locale/programs/ld-collate.c:3471
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: все още не е определен редът на символа за подреждане %.*s"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3488
+#: locale/programs/ld-collate.c:3489
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: все още не е определен редът на елемента за подреждане %.*s"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3499
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: не може да се пренареди след %.*s: символът е неизвестен"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
+#: locale/programs/ld-collate.c:3552 locale/programs/ld-collate.c:3913
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-end\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
+#: locale/programs/ld-collate.c:3586 locale/programs/ld-collate.c:3784
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: неизвестна секция \"%.*s\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:3650
+#: locale/programs/ld-collate.c:3651
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: неправилен символ <%.*s>"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3846
+#: locale/programs/ld-collate.c:3847
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: \"%s\" не може да бъде край на диапазон с многоточие"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3896
+#: locale/programs/ld-collate.c:3897
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: не е разрешено празно описание на категория"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3915
+#: locale/programs/ld-collate.c:3916
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-sections-end\""
-#: locale/programs/ld-collate.c:4079
+#: locale/programs/ld-collate.c:4080
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: '%s' е без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
-#: locale/programs/ld-collate.c:4097
+#: locale/programs/ld-collate.c:4098
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: 'endif' без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:439
+#: locale/programs/ld-ctype.c:440
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Неопределено име на множеството от знаци в изображението на знаците"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:468
+#: locale/programs/ld-ctype.c:469
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:483
+#: locale/programs/ld-ctype.c:484
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
+#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "вътрешна грешка в %s, на ред %u"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:526
+#: locale/programs/ld-ctype.c:527
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:542
+#: locale/programs/ld-ctype.c:543
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
+#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "знакът <SP> не е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "знакът <SP> не може да е в клас \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:599
+#: locale/programs/ld-ctype.c:600
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "знакът <SP> не е определен в изображението на знаците"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:735
+#: locale/programs/ld-ctype.c:736
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "вписванията в категорията \"digit\" не се групират по десет"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:784
+#: locale/programs/ld-ctype.c:785
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "в изображението на знаците не са определени входящите цифри и никое от стандартните имена"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:849
+#: locale/programs/ld-ctype.c:850
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в изображението на знаците"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:866
+#: locale/programs/ld-ctype.c:867
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в знаковия набор"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1269
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1270
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "вече е определен класът знаци \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1275
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "ограничение в реализацията: не за разрешени повече от %Zd класа за знаци"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1301
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1302
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "изображението на знаците \"%s\" вече е определено"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1307
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1308
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "ограничение в реализацията: не са разрешени повече от %d изображения за знаци"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1572 locale/programs/ld-ctype.c:1697
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1803 locale/programs/ld-ctype.c:2493
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1573 locale/programs/ld-ctype.c:1698
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1804 locale/programs/ld-ctype.c:2494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3490
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: полето \"%s\" не съдържа точно десет записа"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600 locale/programs/ld-ctype.c:2174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1601 locale/programs/ld-ctype.c:2175
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "горната граница <U%0*X> на диапазона е по-малка от долната <U%0*X>"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1727
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1728
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "началната и крайната знакова последователност на диапазона трябва да са с еднаква дължина"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1734
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1735
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "началната знакова последователност е по-малка от крайната"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2094 locale/programs/ld-ctype.c:2145
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2095 locale/programs/ld-ctype.c:2146
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "преждевременен край на определение \"translit_ignore\""
# TODO
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2100 locale/programs/ld-ctype.c:2151
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2193
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2101 locale/programs/ld-ctype.c:2152
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2194
msgid "syntax error"
msgstr "синтактична грешка"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2326
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2327
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: синтактична грешка в определението за описание за клас знаци"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2342
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: синтактична грешка в определението на ново изображение на знаци"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2515
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2516
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "диапазон с многоточие трябва да бъде ограничен от два еднотипни операнда"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2525
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "при диапазон със символично име трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2539
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2540
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "при UCS диапазон трябва да се използва шестнадесетично символично многоточие \"..\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2554
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "при диапазон от кодове на знаци трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2704
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2705
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "повторно определяне на изображението \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2790 locale/programs/ld-ctype.c:2934
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2791 locale/programs/ld-ctype.c:2935
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: \"translit_start\" - секцията не завършва с \"translit_end\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2886
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: повторно определени за \"default_missing\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2891
msgid "previous definition was here"
msgstr "предишното определение бе тук"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2912
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2913
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: не е намерено представимо определение за \"default_missing\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3065 locale/programs/ld-ctype.c:3149
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3169 locale/programs/ld-ctype.c:3190
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3211 locale/programs/ld-ctype.c:3232
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3253 locale/programs/ld-ctype.c:3293
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3314 locale/programs/ld-ctype.c:3381
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3423 locale/programs/ld-ctype.c:3448
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3066 locale/programs/ld-ctype.c:3150
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3233
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3254 locale/programs/ld-ctype.c:3294
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3315 locale/programs/ld-ctype.c:3382
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3424 locale/programs/ld-ctype.c:3449
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: знакът \"%s\" е неопределен, въпреки че е необходим като стойност по подразбиране"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3070 locale/programs/ld-ctype.c:3154
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3174 locale/programs/ld-ctype.c:3195
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3216 locale/programs/ld-ctype.c:3237
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3298
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3319 locale/programs/ld-ctype.c:3386
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3071 locale/programs/ld-ctype.c:3155
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3175 locale/programs/ld-ctype.c:3196
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3217 locale/programs/ld-ctype.c:3238
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3259 locale/programs/ld-ctype.c:3299
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3320 locale/programs/ld-ctype.c:3387
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: знакът \"%s\", от изображението на знаците, не е представим с един байт"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3430 locale/programs/ld-ctype.c:3455
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3431 locale/programs/ld-ctype.c:3456
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: знакът \"%s\", необходим като стойност по подразбиране, не може да се представи с един байт"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3511
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3512
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "в изображението на знаците не са определени изходящите цифри и никое от стандартните имена"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3802
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3803
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: не са налични данни за транслитерация от езикова настройка \"%s\""
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3903
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3904
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за клас \"%s\": %lu байта\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3972
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3973
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за изображение \"%s\": %lu байта\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4105
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4106
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за ширина: %lu байта\n"
-#: locale/programs/ld-identification.c:169
+#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: липсва идентификация за категорията \"%s\""
-#: locale/programs/ld-identification.c:434
+#: locale/programs/ld-identification.c:435
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: повторно определение за версия на категорията"
-#: locale/programs/ld-measurement.c:112
+#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: неправилна стойност за поле \"%s\""
-#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:147
+#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
-#: locale/programs/ld-messages.c:120 locale/programs/ld-messages.c:154
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:117
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
+#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: стойността на полето \"%s\" не може да е празен низ"
-#: locale/programs/ld-messages.c:136 locale/programs/ld-messages.c:170
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: неподходящ регулярен израз за поле \"%s\": %s"
@@ -2420,17 +2437,17 @@ msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" не съ
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е в диапазона %d...%d"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:274
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е единичен знак"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:317
+#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:318
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: \"-1\" трябва да е последния запис за полето \"%s\""
-#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:334
+#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:335
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е по-малка от 127"
@@ -2439,126 +2456,126 @@ msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "обменният курс не може да е нула"
-#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:125
-#: locale/programs/ld-telephone.c:148
+#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
+#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност в полето\"%s\""
-#: locale/programs/ld-time.c:246
+#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е '+' или '-'"
-#: locale/programs/ld-time.c:257
+#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е единичен знак"
-#: locale/programs/ld-time.c:270
+#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилно число за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:278
+#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: боклук в края на стойността за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:329
+#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилна начална дата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:338
+#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: боклук в края на началната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:357
+#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: началната дата е неправилна в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:406 locale/programs/ld-time.c:434
+#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилна крайна дата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:415
+#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: боклук в края на крайната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:443
+#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: липсва името на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:455
+#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: липсва формата на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
-#: locale/programs/ld-time.c:496
+#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: третият операнд за стойността на полето \"%s\" не трябва да е по-голям от %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:504 locale/programs/ld-time.c:512
-#: locale/programs/ld-time.c:520
+#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
+#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" не трябва да е по-голяма от %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:1003
+#: locale/programs/ld-time.c:1004
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: твърде малко стойности за полето \"%s\""
-#: locale/programs/ld-time.c:1048
+#: locale/programs/ld-time.c:1049
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "излишна точка и запетая на края"
-#: locale/programs/ld-time.c:1051
+#: locale/programs/ld-time.c:1052
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: твърде много стойности за полето \"%s\""
-#: locale/programs/linereader.c:129
+#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "боклук в края на реда"
-#: locale/programs/linereader.c:297
+#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "боклук в края на числото"
-#: locale/programs/linereader.c:409
+#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "боклук в края, при уточняване на кода на знака"
-#: locale/programs/linereader.c:495
+#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "незавършено символично име"
-#: locale/programs/linereader.c:622
+#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "незаконна заместваща(escape) последователност в края на низа"
-#: locale/programs/linereader.c:626 locale/programs/linereader.c:854
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "незавършен низ"
-#: locale/programs/linereader.c:668
+#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "не символична знакова стойност не трябва да се използва"
-#: locale/programs/linereader.c:815
+#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на знаците"
-#: locale/programs/linereader.c:836
+#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на набора"
@@ -2568,39 +2585,39 @@ msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на н
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "неизвестно име \"%s\""
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Сведение за системата:"
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Извеждане на имената на наличните езикови настройки"
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Извеждане имената на наличните изображения на знаци"
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Промяна на изходния формат:"
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Извеждане имената на избраните категории"
-#: locale/programs/locale.c:81
+#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Извеждане имената на избраните ключови думи"
-#: locale/programs/locale.c:82
+#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Извеждане на подробни сведения"
-#: locale/programs/locale.c:87
+#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Получаване на сведения отличителни за езикова настройка."
-#: locale/programs/locale.c:90
+#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
@@ -2608,27 +2625,27 @@ msgstr ""
"ИМЕ\n"
"[-a|-m]"
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "За LC_CTYPE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
-#: locale/programs/locale.c:196
+#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "За LC_MESSAGES не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
-#: locale/programs/locale.c:209
+#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "За LC_COLLATE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
-#: locale/programs/locale.c:225
+#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "За LC_ALL не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
-#: locale/programs/locale.c:521
+#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "при подготвяне на изхода"
@@ -2641,71 +2658,71 @@ msgstr "Входни файлове:"
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Символични имена за знаци определени в FILE"
-#: locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Началните определения се намират във FILE"
-#: locale/programs/localedef.c:124
+#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "FILE съдържащ изображение от символични имена към UCS4 стойности"
-#: locale/programs/localedef.c:128
+#: locale/programs/localedef.c:129
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Създаване на изход дори когато са издадени предупредителни съобщения"
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Създаване на таблици в стар стил"
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Незадължителен префикс за изходен файл"
-#: locale/programs/localedef.c:131
-msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgstr "Да се следва стриктно POSIX"
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Strictly conform to POSIX"
+msgstr "Отговаря точно на POSIX"
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Подтискане на предупредителни и осведомителни съобщения"
-#: locale/programs/localedef.c:134
+#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Print more messages"
msgstr "Извеждане на повече съобщения"
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Archive control:"
msgstr "Управление на архива:"
-#: locale/programs/localedef.c:137
+#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Да не се добавят нови данни към архива"
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Добавяне, към архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
-#: locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Заместване на съществуващото съдържание на архива"
-#: locale/programs/localedef.c:142
+#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Премахване, от архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "List content of archive"
msgstr "Изброяване на съдържанието на архива"
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "locale.alias файл, който да се вземе предвид, при правенето на архив"
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:151
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Компилира указания за езикова настройка"
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:154
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2715,28 +2732,28 @@ msgstr ""
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] ФАЙЛ...\n"
"--list-archive [ФАЙЛ]"
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:229
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "не може да се създаде директория за изходните файлове"
-#: locale/programs/localedef.c:239
+#: locale/programs/localedef.c:240
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "ПАГУБНО: системата не определя \"_POSIX2_LOCALEDEF\"\t"
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:601 locale/programs/localedef.c:621
+#: locale/programs/localedef.c:254 locale/programs/localedef.c:270
+#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "не е възможно да се отвори файл \"%s\" с определения за езикова настройка"
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:282
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "не може да се запишат изходните файлове в \"%s\""
-#: locale/programs/localedef.c:367
+#: locale/programs/localedef.c:368
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2749,146 +2766,145 @@ msgstr ""
" път за език. настр. : %s\n"
"%s"
-#: locale/programs/localedef.c:569
+#: locale/programs/localedef.c:570
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "циклични зависимости между определения за езикова настройка"
-#: locale/programs/localedef.c:575
+#: locale/programs/localedef.c:576
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "не може да се добави, повторно, вече прочетена езикова настройка\"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:113 locale/programs/locarchive.c:347
-#: nss/makedb.c:290
+#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:367
#, c-format
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "не може да се създаде временен файл"
+msgid "cannot create temporary file: %s"
+msgstr "не може да се създаде временен файл: %s"
-#: locale/programs/locarchive.c:143 locale/programs/locarchive.c:393
+#: locale/programs/locarchive.c:155 locale/programs/locarchive.c:413
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "не може създаде архивният файл"
-#: locale/programs/locarchive.c:150 locale/programs/locarchive.c:400
+#: locale/programs/locarchive.c:162 locale/programs/locarchive.c:420
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "не може да се преоразмери архивния файл"
-#: locale/programs/locarchive.c:163 locale/programs/locarchive.c:413
-#: locale/programs/locarchive.c:619
+#: locale/programs/locarchive.c:177 locale/programs/locarchive.c:435
+#: locale/programs/locarchive.c:645
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "не може да се изобрази(в паметта) заглавието на архива"
-#: locale/programs/locarchive.c:185
+#: locale/programs/locarchive.c:199
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "пропадна създаването на нов архив за езикова настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:197
+#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "не може да се променят правата за достъп на новия архив"
-#: locale/programs/locarchive.c:296
+#: locale/programs/locarchive.c:311
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "не може да се прочетат данни от архива за езикови настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:327
+#: locale/programs/locarchive.c:342
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "не може да се изобрази(в паметта) архивния файл за езикова настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:421
+#: locale/programs/locarchive.c:443
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "не е възможно да се заключи новия архив"
-#: locale/programs/locarchive.c:485
+#: locale/programs/locarchive.c:509
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "не е възможно да се разшири архивния файл за езикова настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:494
+#: locale/programs/locarchive.c:518
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "не може да се променят правата за достъп на преоразмерения архивен файл за езикова настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:502
+#: locale/programs/locarchive.c:526
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "не може да се преименува новият архив"
-#: locale/programs/locarchive.c:555
+#: locale/programs/locarchive.c:579
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се отвори архива за езикова настройка \"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:560
+#: locale/programs/locarchive.c:584
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се определят атрибутите на архива за езикова настройка \"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:579
+#: locale/programs/locarchive.c:603
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се заключи архива за езикова настройка \"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:602
+#: locale/programs/locarchive.c:626
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "не може да се прочете заглавието на архива"
-#: locale/programs/locarchive.c:666
+#: locale/programs/locarchive.c:697
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "езиковата настройка \"%s\" вече съществува"
-#: locale/programs/locarchive.c:928 locale/programs/locarchive.c:943
-#: locale/programs/locarchive.c:955 locale/programs/locarchive.c:967
+#: locale/programs/locarchive.c:959 locale/programs/locarchive.c:974
+#: locale/programs/locarchive.c:986 locale/programs/locarchive.c:998
#: locale/programs/locfile.c:343
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "не може да се добави към архива за езикова настройка"
-#: locale/programs/locarchive.c:1125
+#: locale/programs/locarchive.c:1156
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът с псевдоними за езикови настройки \"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:1275
+#: locale/programs/locarchive.c:1306
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Добавяне на %s\n"
-#: locale/programs/locarchive.c:1281
+#: locale/programs/locarchive.c:1312
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "определянето на атрибутите на \"%s\" не успя: %s - пренебрегнато"
-#: locale/programs/locarchive.c:1287
+#: locale/programs/locarchive.c:1318
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" не е директория - пренебрегнато"
-#: locale/programs/locarchive.c:1294
+#: locale/programs/locarchive.c:1325
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "не може да се отвори директорията \"%s\": %s - пренебрегнато"
-#: locale/programs/locarchive.c:1366
+#: locale/programs/locarchive.c:1397
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "непълно множество от файлове за езикови настройки в \"%s\""
-#: locale/programs/locarchive.c:1430
+#: locale/programs/locarchive.c:1461
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "не може да се прочетат всички файлове в \"%s\" - пренебрегнато"
-#: locale/programs/locarchive.c:1500
+#: locale/programs/locarchive.c:1531
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "езиковата настройка \"%s\" не е в архива"
@@ -2934,22 +2950,22 @@ msgstr "не може да се задават други ключови дум
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "\"%1$s\" определението не завършва с \"END %1$s\""
-#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
-#: locale/programs/repertoire.c:294
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "синтактична грешка в определението за изображение на набор: %s"
-#: locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "не е зададена <Uxxxx> или <Uxxxxxxxx> стойност"
-#: locale/programs/repertoire.c:330
+#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "не можа да се съхрани изображението за набор"
-#: locale/programs/repertoire.c:341
+#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът с изображението за набор \"%s\""
@@ -2980,23 +2996,23 @@ msgstr "твърде много аргументи"
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "нежно е да се инсталира setuid \"root\""
-#: malloc/mcheck.c:348
+#: malloc/mcheck.c:347
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "паметта е ненарушена - библиотеката е \"пълна с дървеници\"\n"
-#: malloc/mcheck.c:351
+#: malloc/mcheck.c:350
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "паметта, преди заделения блок, е съсипана\n"
-#: malloc/mcheck.c:354
+#: malloc/mcheck.c:353
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "паметта, след заделения блок, е съсипана\n"
-#: malloc/mcheck.c:357
+#: malloc/mcheck.c:356
msgid "block freed twice\n"
msgstr "блокът е освободен два пъти\n"
-#: malloc/mcheck.c:360
+#: malloc/mcheck.c:359
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "фалшив mcheck_status - библиотеката е \"пълна с дървеници\"\n"
@@ -3082,35 +3098,43 @@ msgstr "memusage: неразпозната опция \"$1\""
msgid "No program name given"
msgstr "Не е зададено име на програмата"
-#: malloc/memusagestat.c:55
+#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Име на изходния файл"
-#: malloc/memusagestat.c:56
+#: malloc/memusagestat.c:57
+msgid "STRING"
+msgstr "НИЗ"
+
+#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Низ използван като заглавие при графичен изход"
-#: malloc/memusagestat.c:57
+#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Създаване на изход линеен по време (по подразбиране е линеен по броя на извикванията на функции)"
-#: malloc/memusagestat.c:59
+#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Също начертаване на графика на общото използване на паметта"
-#: malloc/memusagestat.c:60
+#: malloc/memusagestat.c:63
+msgid "VALUE"
+msgstr "СТОЙНОСТ"
+
+#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Създаване на графика широка РАЗМЕР пиксела"
-#: malloc/memusagestat.c:61
+#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Създаване на графика висока РАЗМЕР пиксела"
-#: malloc/memusagestat.c:66
+#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Създаване на графика по диагностичните данни за памет"
-#: malloc/memusagestat.c:69
+#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "ФАЙЛ_ДАННИ [ИЗХ_ФАЙЛ]"
@@ -3122,7 +3146,7 @@ msgstr "Неизвестна системна грешка"
msgid "unable to free arguments"
msgstr "не може да се освободят аргументите"
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:832 nis/ypclnt.c:920 posix/regcomp.c:131
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Успешно"
@@ -3166,7 +3190,7 @@ msgid "First/next chain broken"
msgstr "Счупено първо/следващо звено"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:877 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Отказан достъп"
@@ -3324,123 +3348,123 @@ msgstr "Главния сървър е зает, пълното разтовар
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Записа LOCAL за потребител с идентификатор %d в каталога %s не е уникален\n"
-#: nis/nis_print.c:50
+#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "НЕИЗВЕСТЕН"
-#: nis/nis_print.c:108
+#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ФАЛШИВ ОБЕКТ\n"
-#: nis/nis_print.c:111
+#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "НЕ Е ОБЕКТ\n"
-#: nis/nis_print.c:114
+#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "КАТАЛОГ\n"
-#: nis/nis_print.c:117
+#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "ГРУПА\n"
-#: nis/nis_print.c:120
+#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "ТАБЛИЦА\n"
-#: nis/nis_print.c:123
+#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ЗАПИС\n"
-#: nis/nis_print.c:126
+#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "ВРЪЗКА\n"
-#: nis/nis_print.c:129
+#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "ЧАСТЕН\n"
-#: nis/nis_print.c:132
+#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Неизвестен обект)\n"
-#: nis/nis_print.c:166
+#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Име : \"%s\"\n"
-#: nis/nis_print.c:167
+#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Тип : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:172
+#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Главен сървър :\n"
-#: nis/nis_print.c:174
+#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Сървър копие :\n"
-#: nis/nis_print.c:175
+#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tИме : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:176
+#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tПубличен ключ : "
-#: nis/nis_print.c:180
+#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Без.\n"
-#: nis/nis_print.c:183
+#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Дифи-Хелман (%d бита)\n"
-#: nis/nis_print.c:188
+#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d бита)\n"
-#: nis/nis_print.c:191
+#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Церберос.\n"
-#: nis/nis_print.c:194
+#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Неизвестен (тип = %d, битове = %d)\n"
-#: nis/nis_print.c:205
+#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tУниверсални адреси (%u)\n"
-#: nis/nis_print.c:227
+#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Време на живот : "
-#: nis/nis_print.c:229
+#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Права за достъп по подразбиране :\n"
-#: nis/nis_print.c:238
+#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tТип : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:239
+#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tПрава за достъп: "
-#: nis/nis_print.c:253
+#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Флагове за групата :"
-#: nis/nis_print.c:256
+#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
@@ -3448,95 +3472,95 @@ msgstr ""
"\n"
"Членове на групата :\n"
-#: nis/nis_print.c:268
+#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Тип на таблица : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:269
+#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Брой на колони : %d\n"
-#: nis/nis_print.c:270
+#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Разделител на знаци : %c\n"
-#: nis/nis_print.c:271
+#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Път за търсене : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:272
+#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Колони :\n"
-#: nis/nis_print.c:275
+#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tИме : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:277
+#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tАтрибути : "
-#: nis/nis_print.c:279
+#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tПрава за достъп : "
-#: nis/nis_print.c:289
+#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Тип на свързан обект : "
-#: nis/nis_print.c:291
+#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Свързан към : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:301
+#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tДанни за запис от тип %s\n"
-#: nis/nis_print.c:304
+#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u байта] "
-#: nis/nis_print.c:307
+#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Шифрирани данни\n"
-#: nis/nis_print.c:309
+#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Двоични данни\n"
-#: nis/nis_print.c:325
+#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Име на обект : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:326
+#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Каталог : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:327
+#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Собственик : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:328
+#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Група : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:329
+#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Права за достъп : "
-#: nis/nis_print.c:331
+#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3545,90 +3569,90 @@ msgstr ""
"\n"
"Време на живот : "
-#: nis/nis_print.c:334
+#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Време на създ. : %s"
-#: nis/nis_print.c:336
+#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Време на модиф.: %s"
-#: nis/nis_print.c:337
+#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Тип на обект : "
-#: nis/nis_print.c:357
+#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr "Дължина на данните = %u\n"
-#: nis/nis_print.c:371
+#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Състояние : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:372
+#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Брой на обектите : %u\n"
-#: nis/nis_print.c:376
+#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Обект #%d:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Групов запис за група \"%s.%s\":\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:125
+#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Явни членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:130
+#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Няма явни членове\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:133
+#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Косвени членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:138
+#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Няма косвени членове\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:141
+#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Рекурсивни членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:146
+#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Няма рекурсивни членове\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:149
+#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Явни не-членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:154
+#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Няма явни не-членове\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:157
+#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Косвени не-членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:162
+#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Няма косвени не-членове\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:165
+#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Рекурсивни не-членове:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:170
+#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Няма рекурсивни не-членове\n"
@@ -3670,100 +3694,100 @@ msgstr "netname2user: записът LOCAL за %s в каталога %s не
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: не може да има 0 за идентификатор на потребител"
-#: nis/ypclnt.c:835
+#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Неправилен аргумент на заявка"
-#: nis/ypclnt.c:838
+#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC неуспех при NIS операция"
-#: nis/ypclnt.c:841
+#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Не може да се привържа към сървъра, който обслужва този домейн"
-#: nis/ypclnt.c:844
+#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Няма такова изображение в домейна на сървъра"
-#: nis/ypclnt.c:847
+#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Няма такъв ключ в изображението"
-#: nis/ypclnt.c:850
+#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Вътрешна грешка на NIS"
-#: nis/ypclnt.c:853
+#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Пропадна заделянето на местни ресурси"
-#: nis/ypclnt.c:856
+#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Няма повече записи в базата данни за изображения"
-#: nis/ypclnt.c:859
+#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Не може да се свържа с portmapper"
-#: nis/ypclnt.c:862
+#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Не може да се свържа с ypbind"
-#: nis/ypclnt.c:865
+#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Не може да се свържа с ypserv"
-#: nis/ypclnt.c:868
+#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Не е зададено местното име на домейн "
-#: nis/ypclnt.c:871
+#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS базата данни за изображения е неправилна"
-#: nis/ypclnt.c:874
+#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Несъответствие на версията на NIS клиента/сървъра - не може да се предостави услугата"
-#: nis/ypclnt.c:880
+#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Базата данни е заета"
-#: nis/ypclnt.c:883
+#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Неизвестен код за грешка на NIS"
-#: nis/ypclnt.c:923
+#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Вътрешна грешка на ypbind"
-#: nis/ypclnt.c:926
+#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Домейнът не привързан"
-#: nis/ypclnt.c:929
+#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Заделянето на системни ресурси се провали"
-#: nis/ypclnt.c:932
+#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Неизвестна грешка на ypbind"
-#: nis/ypclnt.c:973
+#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: не може да се преобразува от име на компютър към мрежово\n"
-#: nis/ypclnt.c:991
+#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: не може да се вземе адресът на сървъра\n"
-#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:493
+#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Не е намерен \"%s\" в кеша с имена на компютри!"
-#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:495
+#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша с имена на компютри!"
@@ -3777,7 +3801,7 @@ msgstr "добавяне на нов запис \"%s\", от тип %s, за %s,
msgid " (first)"
msgstr " (първи)"
-#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1002
+#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "не може да се изпълни stat() за файла \"%s\": %s"
@@ -3792,242 +3816,242 @@ msgstr "подрязване на кеша %s - час %ld"
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "разглеждане на запис %s \"%s\", просрочка %<PRIu64>"
-#: nscd/connections.c:570
+#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "неправилен файл за постоянна база данни \"%s\": %s"
-#: nscd/connections.c:578
+#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "неинициализирано заглавие"
-#: nscd/connections.c:583
+#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "не съответства размерът на заглавието"
-#: nscd/connections.c:593
+#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "не съответства размерът на файлът"
-#: nscd/connections.c:610
+#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "проверката пропадна"
-#: nscd/connections.c:624
+#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "предложеният размен на таблица за базата данни %s е по-голям от таблицата в постоянната база данни"
-#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
+#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "не може да се създаде описание за \"%s\" - няма изображение в паметта"
-#: nscd/connections.c:651
+#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "'%s' не е достъпен"
-#: nscd/connections.c:699
+#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "базата данни за %s е повредена или се използва едновременно - ако е необходимо премахнете ръчно %s и пуснете отново"
-#: nscd/connections.c:706
+#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "не може да се създаде %s - не се използва постоянна база данни"
-#: nscd/connections.c:709
+#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "не може да се създаде %s - не е възможно споделяне"
-#: nscd/connections.c:780
+#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "не може да се запише във файла на базата данни %s: %s"
-#: nscd/connections.c:819
+#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се зададе затваряне на гнездо, при извикване на exec: %s - забраняване на параноичен режим"
-#: nscd/connections.c:868
+#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "не може да се отвори гнездо: %s"
-#: nscd/connections.c:888 nscd/connections.c:952
+#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "не може да се приведе гнездото в не-блокиращ режим: %s"
-#: nscd/connections.c:896 nscd/connections.c:962
+#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "не може да се зададе затваряне на гнездото, при извикване на exec: %s"
-#: nscd/connections.c:909
+#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "не може да се направи гнездото да приеме свързвания: %s"
-#: nscd/connections.c:986
+#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "вписване на файл за проследяване %s, за база данни %s"
-#: nscd/connections.c:1116
+#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "осигуряване на достъп, до файлов дескриптор %d, за %s"
-#: nscd/connections.c:1128
+#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "не може да се обработи заявка от стара версия %d - текущата версия е %d"
-#: nscd/connections.c:1150
+#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "заявката от %ld не е обработена поради липсващи права"
-#: nscd/connections.c:1155
+#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "заявката от '%s' [%ld] не е обработена поради липсващи права"
-#: nscd/connections.c:1160
+#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "заявката не е обработена поради липсващи права"
-#: nscd/connections.c:1198 nscd/connections.c:1251
+#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "не може да се запише резултата: %s"
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "грешка при получаване на идентификатора на извикващия: %s"
-#: nscd/connections.c:1402
+#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се отвори /proc/self/cmdline: %s- забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1416
+#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се прочете /proc/self/cmdline: %s - забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1456
+#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишния идентификатор на потребител: %s - забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1466
+#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишния идентификатор на група: %s - забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1479
+#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишната работна директория: %s - забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1525
+#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "повторното изпълнение не успя: %s - забраняване на параноичния режим"
-#: nscd/connections.c:1534
+#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "не може да се смени текущата работна директория на \"/\": %s"
-#: nscd/connections.c:1727
+#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявката: %s"
-#: nscd/connections.c:1760
+#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "дължината на ключа в заявката е твърде голяма: %d"
-#: nscd/connections.c:1773
+#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявения ключ: %s"
-#: nscd/connections.c:1782
+#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: получена заявка (версия = %d) от процес номер(PID) %ld"
-#: nscd/connections.c:1787
+#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: получена заявка (версия = %d)"
-#: nscd/connections.c:1999 nscd/connections.c:2227
+#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "inotify е забранен след грешка при четене %d"
-#: nscd/connections.c:2374
+#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "не може да се инициализира условна променлива"
-#: nscd/connections.c:2382
+#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "не може да се стартира почистваща нишка; прекратяване"
-#: nscd/connections.c:2396
+#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "не може да се стартира работна нишка; прекратяване"
-#: nscd/connections.c:2447 nscd/connections.c:2448 nscd/connections.c:2465
-#: nscd/connections.c:2474 nscd/connections.c:2492 nscd/connections.c:2503
-#: nscd/connections.c:2514
+#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
+#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
+#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Не успя да се пусне nscd от името на потребител \"%s\""
-#: nscd/connections.c:2466
+#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "първоначалният getgrouplist не успя"
-#: nscd/connections.c:2475
+#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist не успя"
-#: nscd/connections.c:2493
+#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups не успя"
-#: nscd/grpcache.c:407 nscd/hstcache.c:440 nscd/initgrcache.c:411
-#: nscd/pwdcache.c:383 nscd/servicescache.c:338
+#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:419
+#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "недостиг при запис в %s: %s"
-#: nscd/grpcache.c:452 nscd/initgrcache.c:77
+#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Не е намерено \"%s\" в кеша за групи!"
-#: nscd/grpcache.c:454 nscd/initgrcache.c:79
+#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша за групи!"
-#: nscd/grpcache.c:533
+#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Неправилен цифров идентификатор на група \"%s\"!"
@@ -4052,19 +4076,19 @@ msgstr "Не е намерен \"%s\" в склада за мрежови гру
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в склада за мрежови групи!"
-#: nscd/netgroupcache.c:467
+#: nscd/netgroupcache.c:475
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Не е намерено \"%s (%s,%s,%s)\" в склада за мрежови групи!"
-#: nscd/netgroupcache.c:470
+#: nscd/netgroupcache.c:478
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s (%s,%s,%s)\" в склада за мрежови групи!"
#: nscd/nscd.c:116
msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Прочитане на данни за конфигурацията от ИМЕ"
+msgstr "Прочитане на настройваеми данни от ИМЕ"
#: nscd/nscd.c:118
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
@@ -4088,7 +4112,7 @@ msgstr "Изключване на сървъра"
#: nscd/nscd.c:123
msgid "Print current configuration statistics"
-msgstr "Извеждане на текуща статистика за конфигурацията"
+msgstr "Извеждане на текуща статистика за настроеното"
#: nscd/nscd.c:124
msgid "TABLE"
@@ -4110,7 +4134,7 @@ msgstr "Да се използва отделен кеш за всеки пот
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Демон на услуга за кеширане на имена(nscd)."
-#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:999 nss/makedb.c:208
+#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:999 nss/makedb.c:206
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "неправилен брой на аргументи"
@@ -4118,53 +4142,53 @@ msgstr "неправилен брой на аргументи"
#: nscd/nscd.c:174
#, c-format
msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
-msgstr "четенето на конфигурационният файл не успява - това е пагубно"
+msgstr "неуспех при четенето на файла с настойките - това е пагубно"
#: nscd/nscd.c:183
#, c-format
msgid "already running"
msgstr "вече е пуснат"
-#: nscd/nscd.c:201 nscd/nscd.c:259
+#: nscd/nscd.c:201
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "не може да се разклони"
-#: nscd/nscd.c:268
+#: nscd/nscd.c:259
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "не може да се смени текущата работна директория на \"/\""
-#: nscd/nscd.c:276
+#: nscd/nscd.c:267
msgid "Could not create log file"
msgstr "Не може да се създаде регистрационен файл"
-#: nscd/nscd.c:348 nscd/nscd.c:373 nscd/nscd_stat.c:173
+#: nscd/nscd.c:339 nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:173
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Разрешено е само суперпотребител да използва тази опция!"
-#: nscd/nscd.c:388
+#: nscd/nscd.c:379
#, c-format
msgid "'%s' is not a known database"
msgstr "'%s' не е позната база данни"
-#: nscd/nscd.c:413 nscd/nscd_stat.c:192
+#: nscd/nscd.c:404 nscd/nscd_stat.c:192
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "непълно записване"
-#: nscd/nscd.c:424
+#: nscd/nscd.c:415
#, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "не може да се прочете потвърждение за анулиране"
-#: nscd/nscd.c:430
+#: nscd/nscd.c:421
#, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "анулирането пропадна"
-#: nscd/nscd.c:440
+#: nscd/nscd.c:431
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr "сигурни услуги няма да се реализират повече"
@@ -4245,7 +4269,7 @@ msgid ""
"\n"
"%15d server debug level\n"
msgstr ""
-"конфигурация на nscd:\n"
+"настойване на nscd:\n"
"\n"
"%15d ниво за осведомяваме на сървъра\n"
@@ -4337,17 +4361,17 @@ msgstr ""
"%15<PRIuMAX> пропаднали заделяния на памет\n"
"%15s следене на /etc/%s за промяна\n"
-#: nscd/pwdcache.c:428
+#: nscd/pwdcache.c:436
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
msgstr "В кеша за пароли не е намерен \"%s\"!"
-#: nscd/pwdcache.c:430
+#: nscd/pwdcache.c:438
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша за пароли!"
-#: nscd/pwdcache.c:511
+#: nscd/pwdcache.c:519
#, c-format
msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
msgstr "Неправилен числов идентификатор на потребител \"%s\"!"
@@ -4454,12 +4478,12 @@ msgstr ""
"%15u CAV проверки\n"
"%15u CAV пропускания\n"
-#: nscd/servicescache.c:387
+#: nscd/servicescache.c:395
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
msgstr "Не е намерен \"%s\" в кеша на услугите!"
-#: nscd/servicescache.c:389
+#: nscd/servicescache.c:397
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша на услугите!"
@@ -4469,8 +4493,12 @@ msgid "database [key ...]"
msgstr "база_данни [ключ ...]"
#: nss/getent.c:58
+msgid "CONFIG"
+msgstr "НАСТР"
+
+#: nss/getent.c:58
msgid "Service configuration to be used"
-msgstr "Конфигурация на услугата, която да се използва"
+msgstr "Настройване на услугата, която да се използва"
#: nss/getent.c:59
msgid "disable IDN encoding"
@@ -4499,31 +4527,31 @@ msgstr "Поддържани бази данни:\n"
msgid "Unknown database: %s\n"
msgstr "Неизвестна база данни: %s\n"
-#: nss/makedb.c:118
+#: nss/makedb.c:119
msgid "Convert key to lower case"
msgstr "Обръщане на ключ в малки букви"
-#: nss/makedb.c:121
+#: nss/makedb.c:122
msgid "Do not print messages while building database"
msgstr "Да не се извеждат съобщения докато се създава базата данни"
-#: nss/makedb.c:123
+#: nss/makedb.c:124
msgid "Print content of database file, one entry a line"
msgstr "Извеждане на съдържание на файл от базата данни, по един запис на ред"
-#: nss/makedb.c:124
+#: nss/makedb.c:125
msgid "CHAR"
msgstr "ЗНАК"
-#: nss/makedb.c:125
+#: nss/makedb.c:126
msgid "Generated line not part of iteration"
msgstr "Създаден ред, който не е част от повторението"
-#: nss/makedb.c:130
+#: nss/makedb.c:131
msgid "Create simple database from textual input."
msgstr "Създаване на проста база данни от текстовите входни данни."
-#: nss/makedb.c:133
+#: nss/makedb.c:134
msgid ""
"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
@@ -4533,71 +4561,76 @@ msgstr ""
"-o ИЗХОДЕН-ФАЙЛ ВХОДЕН-ФАЙЛ\n"
"-u ВХОДЕН-ФАЙЛ"
-#: nss/makedb.c:229
+#: nss/makedb.c:227
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s'"
msgstr "не може да се отвори файлът на базата данни: '%s'"
-#: nss/makedb.c:274
+#: nss/makedb.c:272
#, c-format
msgid "no entries to be processed"
msgstr "няма записи за обработка"
-#: nss/makedb.c:284
+#: nss/makedb.c:282
#, c-format
msgid "cannot create temporary file name"
msgstr "не може да се получи име за временен файл"
-#: nss/makedb.c:306
+#: nss/makedb.c:288
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
+msgstr "не може да се създаде временен файл"
+
+#: nss/makedb.c:304
#, c-format
msgid "cannot stat newly created file"
msgstr "не може да се получи сведение за новосъздадения файл"
-#: nss/makedb.c:317
+#: nss/makedb.c:315
#, c-format
msgid "cannot rename temporary file"
msgstr "не може да се преименува временния файл"
-#: nss/makedb.c:533 nss/makedb.c:556
+#: nss/makedb.c:531 nss/makedb.c:554
#, c-format
msgid "cannot create search tree"
msgstr "не може да се създаде дърво за търсене"
-#: nss/makedb.c:562
+#: nss/makedb.c:560
msgid "duplicate key"
msgstr "повторение на ключ"
-#: nss/makedb.c:574
+#: nss/makedb.c:572
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "проблеми при прочитането на \"%s\""
-#: nss/makedb.c:801
+#: nss/makedb.c:799
#, c-format
msgid "failed to write new database file"
msgstr "не може да се запише новия файл на базата данни"
-#: nss/makedb.c:814
+#: nss/makedb.c:812
#, c-format
msgid "cannot stat database file"
msgstr "не може да се получи сведение за файла на базата данни"
-#: nss/makedb.c:819
+#: nss/makedb.c:817
#, c-format
msgid "cannot map database file"
msgstr "не може да се изобрази, в паметта, файлът на базата данни"
-#: nss/makedb.c:822
+#: nss/makedb.c:820
#, c-format
msgid "file not a database file"
msgstr "файла не е за базата данни"
-#: nss/makedb.c:873
+#: nss/makedb.c:871
#, c-format
msgid "cannot set file creation context for `%s'"
msgstr "не може зададе обкръжение за създаване на '%s'"
-#: ports/sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:62
+#: ports/sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:58
#, c-format
msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
msgstr "makecontext: не се поддържат повече от 8 аргумента\n"
@@ -4626,7 +4659,7 @@ msgstr ""
"Употреба: getconf [-v СПЕЦИФ] ПРОМ\n"
" или: getconf [-v СПЕЦИФ] ПЪТ_ПРОМ ПЪТ\n"
"\n"
-"Получаване на конфигурираната стойност за променлива ПРОМ или за променлива\n"
+"Получаване на настроената стойност за променлива ПРОМ или за променлива\n"
"ПЪТ_ПРОМ от пътя ПЪТ. Ако е зададена СПЕЦИФ, се дава стойността на\n"
"променливата при компилиране.\n"
"\n"
@@ -4650,131 +4683,131 @@ msgstr "неопределен"
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Неразпозната променлива \"%s\""
-#: posix/getopt.c:593 posix/getopt.c:622
+#: posix/getopt.c:592 posix/getopt.c:621
#, c-format
msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: опцията '%s' е двусмислена, възможности:"
-#: posix/getopt.c:663 posix/getopt.c:667
+#: posix/getopt.c:662 posix/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опцията '--%s' не позволява аргумент\n"
-#: posix/getopt.c:676 posix/getopt.c:681
+#: posix/getopt.c:675 posix/getopt.c:680
#, c-format
msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опцията '%c%s' не позволява аргумент\n"
-#: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:743
+#: posix/getopt.c:723 posix/getopt.c:742
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: опцията '--%s' изисква аргумент\n"
-#: posix/getopt.c:781 posix/getopt.c:784
+#: posix/getopt.c:780 posix/getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
msgstr "%s: неразпозната опция '--%s'\n"
-#: posix/getopt.c:792 posix/getopt.c:795
+#: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:794
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
msgstr "%s: неразпозната опция '%c%s'\n"
-#: posix/getopt.c:844 posix/getopt.c:847
+#: posix/getopt.c:843 posix/getopt.c:846
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: неправилна опция -- '%c'\n"
-#: posix/getopt.c:900 posix/getopt.c:917 posix/getopt.c:1127
-#: posix/getopt.c:1145
+#: posix/getopt.c:899 posix/getopt.c:916 posix/getopt.c:1126
+#: posix/getopt.c:1144
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: опцията изисква аргумент -- '%c'\n"
-#: posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:989
+#: posix/getopt.c:972 posix/getopt.c:988
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: опцията '-W %s' е двусмислена\n"
-#: posix/getopt.c:1013 posix/getopt.c:1031
+#: posix/getopt.c:1012 posix/getopt.c:1030
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опцията '-W %s' не позволява аргумент\n"
-#: posix/getopt.c:1052 posix/getopt.c:1070
+#: posix/getopt.c:1051 posix/getopt.c:1069
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
msgstr "%s: опцията '-W %s' изисква аргумент\n"
-#: posix/regcomp.c:134
+#: posix/regcomp.c:136
msgid "No match"
msgstr "Несъответствие"
-#: posix/regcomp.c:137
+#: posix/regcomp.c:139
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Неправилен регулярен израз"
-#: posix/regcomp.c:140
+#: posix/regcomp.c:142
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Неправилен символ за сравнение на знаци"
-#: posix/regcomp.c:143
+#: posix/regcomp.c:145
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Неправилно име на клас за знаци"
-#: posix/regcomp.c:146
+#: posix/regcomp.c:148
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Обратна наклонена черта в края"
-#: posix/regcomp.c:149
+#: posix/regcomp.c:151
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Неправилна препратка назад"
-#: posix/regcomp.c:152
+#: posix/regcomp.c:154
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Несъответствие на [ или [^"
-#: posix/regcomp.c:155
+#: posix/regcomp.c:157
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Несъответствие на ( или \\("
-#: posix/regcomp.c:158
+#: posix/regcomp.c:160
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Несъответствие на \\{"
-#: posix/regcomp.c:161
+#: posix/regcomp.c:163
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Неправилно съдържание в \\{\\}"
-#: posix/regcomp.c:164
+#: posix/regcomp.c:166
msgid "Invalid range end"
msgstr "Неправилен край за диапазон"
-#: posix/regcomp.c:167
+#: posix/regcomp.c:169
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Паметта е изчерпана"
-#: posix/regcomp.c:170
+#: posix/regcomp.c:172
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Неправилен предшестващ регулярен израз"
-#: posix/regcomp.c:173
+#: posix/regcomp.c:175
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Преждевременен край на регулярният израз"
-#: posix/regcomp.c:176
+#: posix/regcomp.c:178
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Регулярният израз е твърде дълъг"
-#: posix/regcomp.c:179
+#: posix/regcomp.c:181
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Несъответствие на ) или \\)"
-#: posix/regcomp.c:679
+#: posix/regcomp.c:681
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Липсва предишен регулярен израз"
-#: posix/wordexp.c:1830
+#: posix/wordexp.c:1840
msgid "parameter null or not set"
msgstr "параметърът е празен или не е зададен"
@@ -4806,27 +4839,27 @@ msgstr "Вътрешна грешка на \"resolver\""
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Неизвестна грешка на \"resolver\""
-#: resolv/res_hconf.c:122
+#: resolv/res_hconf.c:121
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
msgstr "%s: ред %d: не може да се зададът повече от %d домейна за изрязване"
-#: resolv/res_hconf.c:143
+#: resolv/res_hconf.c:142
#, c-format
msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
msgstr "%s: ред %d: разделителят за списък не е последван от домейн"
-#: resolv/res_hconf.c:202
+#: resolv/res_hconf.c:201
#, c-format
msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
msgstr "%s: ред %d: очаква се \"on\" или \"off\", а е намерено \"%s\"\n"
-#: resolv/res_hconf.c:245
+#: resolv/res_hconf.c:244
#, c-format
msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
msgstr "%s: ред %d: неправилна команда \"%s\"\n"
-#: resolv/res_hconf.c:280
+#: resolv/res_hconf.c:279
#, c-format
msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
msgstr "%s: ред %d: пренебрегване на останалия боклук \"%s\"\n"
@@ -5021,7 +5054,7 @@ msgstr "%s%sНеизвестен сигнал %d\n"
msgid "Unknown signal"
msgstr "Неизвестен сигнал"
-#: string/_strerror.c:46 sysdeps/mach/_strerror.c:86
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:86
msgid "Unknown error "
msgstr "Неизвестна грешка "
@@ -5040,11 +5073,11 @@ msgstr "Сигнал %d при реално време"
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Неизвестен сигнал %d"
-#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:134
+#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:135
#: sunrpc/clnt_unix.c:124 sunrpc/svc_tcp.c:188 sunrpc/svc_tcp.c:233
#: sunrpc/svc_udp.c:162 sunrpc/svc_unix.c:188 sunrpc/svc_unix.c:229
-#: sunrpc/xdr.c:630 sunrpc/xdr.c:790 sunrpc/xdr_array.c:97
-#: sunrpc/xdr_rec.c:151 sunrpc/xdr_ref.c:76
+#: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:791 sunrpc/xdr_array.c:97
+#: sunrpc/xdr_rec.c:152 sunrpc/xdr_ref.c:76
msgid "out of memory\n"
msgstr "недостиг на памет\n"
@@ -5207,239 +5240,239 @@ msgstr "Проблем от poll при разпръскване"
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Не може да се получи отговор на разпръскването"
-#: sunrpc/rpc_main.c:277
+#: sunrpc/rpc_main.c:281
#, c-format
msgid "%s: output would overwrite %s\n"
msgstr "%s: извеждането ще презапише %s\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:284
+#: sunrpc/rpc_main.c:288
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
msgstr "%s: не може да се отвори %s: %m\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:296
+#: sunrpc/rpc_main.c:300
#, c-format
msgid "%s: while writing output %s: %m"
msgstr "%s: при записване на изхода %s: %m"
-#: sunrpc/rpc_main.c:332 sunrpc/rpc_main.c:371
+#: sunrpc/rpc_main.c:336 sunrpc/rpc_main.c:375
#, c-format
msgid "cannot find C preprocessor: %s\n"
msgstr "не е намерен Си препроцесор: %s\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:407
+#: sunrpc/rpc_main.c:411
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
msgstr "%s: Си препроцесорът пропадна със сигнал %d\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:410
+#: sunrpc/rpc_main.c:414
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
msgstr "%s: Си препроцесорът пропадна с код за излизане %d\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:450
+#: sunrpc/rpc_main.c:454
#, c-format
msgid "illegal nettype: `%s'\n"
msgstr "незаконен мреж_тип: \"%s\"\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1085
+#: sunrpc/rpc_main.c:1089
#, c-format
msgid "rpcgen: too many defines\n"
msgstr "rpcgen: твърде много определения\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1097
+#: sunrpc/rpc_main.c:1101
#, c-format
msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
msgstr "rpcgen: грешка при създаване на списък с аргументи(arglist)\n"
#. TRANS: the file will not be removed; this is an
#. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1130
+#: sunrpc/rpc_main.c:1134
#, c-format
msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
msgstr "файлът \"%s\" съществува и може да бъде презаписан\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1175
+#: sunrpc/rpc_main.c:1179
#, c-format
msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
msgstr "Не може да се зададе повече от един входен файл!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1345
+#: sunrpc/rpc_main.c:1349
#, c-format
msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
msgstr "Тази реализация не поддържа новия стил или безопасен многонишков код!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1354
+#: sunrpc/rpc_main.c:1358
#, c-format
msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
msgstr "Не може да се използва флагът мреж_ид заедно с флага inetd!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1363
+#: sunrpc/rpc_main.c:1367
#, c-format
msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
msgstr "Не може да се използва флагът мреж_ид без TIRPC!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1370
+#: sunrpc/rpc_main.c:1374
#, c-format
msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
msgstr "Не може да се използват флагове за таблица при новия стил!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1389
+#: sunrpc/rpc_main.c:1393
#, c-format
msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
msgstr "\"вх_файл\" е необходим за флаговете за създаване на шаблони.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1394
+#: sunrpc/rpc_main.c:1398
#, c-format
msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
msgstr "Не може да се използва повече от един флаг създаващ файл!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1403
+#: sunrpc/rpc_main.c:1407
#, c-format
msgid "usage: %s infile\n"
msgstr "употреба: %s вх_файл\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1404
+#: sunrpc/rpc_main.c:1408
#, c-format
msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dиме[=стойност]] [-i размер] [-I [-K секунди]] [-Y път] вх_файл\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1406
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
#, c-format
msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o изх_файл] [вх_файл]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1408
+#: sunrpc/rpc_main.c:1412
#, c-format
msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-s мреж_тип]* [-o изх_файл] [вх_файл]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1409
+#: sunrpc/rpc_main.c:1413
#, c-format
msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-n мреж_ид]* [-o изх_файл] [вх_файл]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1417
+#: sunrpc/rpc_main.c:1421
#, c-format
msgid "options:\n"
msgstr "опции:\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
+#: sunrpc/rpc_main.c:1422
#, c-format
msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
msgstr "-a\t\tсъздаване на всички файлове, включително примерни\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1419
+#: sunrpc/rpc_main.c:1423
#, c-format
msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
msgstr "-b\t\tрежим на съвместимост с преди (създаване на код за SunOS 4.1)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
+#: sunrpc/rpc_main.c:1424
#, c-format
msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
msgstr "-c\t\tсъздаване на XDR методи\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
+#: sunrpc/rpc_main.c:1425
#, c-format
msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
msgstr "-C\t\tANSI Си режим\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1422
+#: sunrpc/rpc_main.c:1426
#, c-format
msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
msgstr "-Dиме[=стойност]\tопределяне на символ (също като #define)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1423
+#: sunrpc/rpc_main.c:1427
#, c-format
msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
msgstr "-h\t\tсъздаване на заглавен файл\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1424
+#: sunrpc/rpc_main.c:1428
#, c-format
msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
msgstr "-i размер\t\tразмер при който започва създаване на вграден код\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
#, c-format
msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
msgstr "-I\t\tсъздаване на код в сървера, за поддръжка на inetd (за SunOS 4.1)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1430
#, c-format
msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
msgstr "-K секунди\tсървера напуска след K секунди бездействие\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1427
+#: sunrpc/rpc_main.c:1431
#, c-format
msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
msgstr "-l\t\tсъздаване на празни клиентски методи\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1432
#, c-format
msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
msgstr "-L\t\tизвеждане на сърверни грешки в syslog\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#: sunrpc/rpc_main.c:1433
#, c-format
msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
msgstr "-m\t\tсъздаване на празни сърверни методи\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
#, c-format
msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
msgstr "-M\t\tсъздаване на безопасен многонишков код\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1435
#, c-format
msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
msgstr "-n мреж_ид\tсъздаване на сърверен код поддържащ именуван мреж_ид\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1432
+#: sunrpc/rpc_main.c:1436
#, c-format
msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
msgstr "-N\t\tподдръжка на много аргументи и извикване по стойност\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1433
+#: sunrpc/rpc_main.c:1437
#, c-format
msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
msgstr "-o изхфайл\tиме на изходния файл\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1434
+#: sunrpc/rpc_main.c:1438
#, c-format
msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
msgstr "-s мреж_тип\tсъздаване на сърверен код поддържащ именуван мреж_тип\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1435
+#: sunrpc/rpc_main.c:1439
#, c-format
msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
msgstr "-Sc\t\tсъздаване на примерен клиентски код, който използва отдалечени процедури\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1436
+#: sunrpc/rpc_main.c:1440
#, c-format
msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
msgstr "-Ss\t\tсъздаване на примерен сърверен код, който определя отдалечени процедури\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1437
+#: sunrpc/rpc_main.c:1441
#, c-format
msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
msgstr "-Sm \t\tсъздаване на makefile шаблон \n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1438
+#: sunrpc/rpc_main.c:1442
#, c-format
msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
msgstr "-t\t\tсъздаване на RPC препращаща таблица\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1439
+#: sunrpc/rpc_main.c:1443
#, c-format
msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
msgstr "-T\t\tсъздаване на код поддържащ RPC препращаща таблица\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1440
+#: sunrpc/rpc_main.c:1444
#, c-format
msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
msgstr "-Y път\t\tиме на директория за търсене на Си препроцесор (cpp)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1442
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6243,44 +6276,45 @@ msgstr "Твърде много потребители"
msgid "Disk quota exceeded"
msgstr "Надвишена дискова квота"
-#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "Престоял файлов манипулатор при NFS (пробвайте размонтиране и повторно монтиране)"
+#. TRANS Stale file handle. This indicates an internal confusion in the
+#. TRANS file system which is due to file system rearrangements on the server host
+#. TRANS for NFS file systems or corruption in other file systems.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting, possibly repairing
+#. TRANS and remounting the file system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:788
+msgid "Stale file handle"
+msgstr "Престоял файлов манипулатор"
#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:800
msgid "Object is remote"
msgstr "Обектът е отдалечен"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:809
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "Неправилна RPC-структура"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:818
msgid "RPC version wrong"
msgstr "Неправилна версия на RPC"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:827
msgid "RPC program not available"
msgstr "Недостъпна RPC-програма"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:836
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "Неправилна версия на RPC-програма"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:845
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "Неправилна процедура за програма (RPC)"
@@ -6288,7 +6322,7 @@ msgstr "Неправилна процедура за програма (RPC)"
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:857
msgid "No locks available"
msgstr "Надвишен брой заключвания"
@@ -6297,17 +6331,17 @@ msgstr "Надвишен брой заключвания"
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:870
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Неподходящ файлов тип или формат"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:879
msgid "Authentication error"
msgstr "Грешка при удостоверяване (authentication)"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:888
msgid "Need authenticator"
msgstr "Необходим е удостоверител (authenticator)"
@@ -6316,7 +6350,7 @@ msgstr "Необходим е удостоверител (authenticator)"
#. TRANS operating system. When you get this error, you can be sure that this
#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:901
msgid "Function not implemented"
msgstr "Функцията не е реализирана"
@@ -6332,13 +6366,13 @@ msgstr "Функцията не е реализирана"
#. TRANS
#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:921
msgid "Not supported"
msgstr "Не се поддържа"
#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:931
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Неправилен или непълен много-байтов или широк писмен знак"
@@ -6348,7 +6382,7 @@ msgstr "Неправилен или непълен много-байтов ил
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:945
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Неподходяща операция за фонов процес"
@@ -6356,19 +6390,19 @@ msgstr "Неподходяща операция за фонов процес"
#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:956
msgid "Translator died"
msgstr "Умрял транслатор"
#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:967
msgid "?"
msgstr "?"
#. TRANS You did @strong{what}?
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:976
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Този път наистина се издънихте"
@@ -6379,58 +6413,58 @@ msgstr "Този път наистина се издънихте"
# Има и евфемизми, но всичките ми звучат грозно и мисля, че са
# неподходящи. (А.З.)
#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:985
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Компютърът се спомина"
# TODO
#. TRANS This error code has no purpose.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:994
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Безпричинна грешка"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1002
msgid "Bad message"
msgstr "Лошо съобщение"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1010
msgid "Identifier removed"
msgstr "Отстранен идентификатор"
# TODO
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1018
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Опитва се multihop"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1026
msgid "No data available"
msgstr "Няма налични данни"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1034
msgid "Link has been severed"
msgstr "Връзката се разпадна"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1042
msgid "No message of desired type"
msgstr "Няма съобщение от необходимия вид"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1050
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Изчерпване на ресурсите за потоци"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1058
msgid "Device not a stream"
msgstr "Устройството не е поток"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1066
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Твърде голяма стойност за този тип данни"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1074
msgid "Protocol error"
msgstr "Протоколна грешка"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1082
msgid "Timer expired"
msgstr "Просрочен хронометър"
@@ -6438,199 +6472,199 @@ msgstr "Просрочен хронометър"
#. TRANS completed. @xref{Asynchronous I/O}. When you call @code{aio_cancel},
#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1094
msgid "Operation canceled"
msgstr "Отменена операция"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1102
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Прекъснатото системно извикване трябва да бъде рестартирано"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1110
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Номер на канал извън диапазона"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1118
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Ниво 2 — синхронизирано"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1126
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Ниво 3 — преустановено"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1134
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Ниво 3 — рестартирано"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1142
msgid "Link number out of range"
msgstr "Номер на връзка извън диапазона"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1150
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Несвързан протоколен драйвер"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1158
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Не е налична CSI-структура"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1166
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Ниво 2 — преустановено"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1174
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Неправилен обмен"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1182
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Неправилен дескриптор на заявка"
# TODO
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1190
msgid "Exchange full"
msgstr "Препълнен обмен"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1198
msgid "No anode"
msgstr "Няма а-възел(a-node)"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1206
msgid "Invalid request code"
msgstr "Неправилен код на заявка"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1214
msgid "Invalid slot"
msgstr "Неправилен слот"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1222
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Грешка от безизходно положение при заключване на файлове"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1230
msgid "Bad font file format"
msgstr "Неправилен формат на файл с шрифт"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1238
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Машината не е в мрежа"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1246
msgid "Package not installed"
msgstr "Пакетът не е инсталиран"
# TODO
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1254
msgid "Advertise error"
msgstr "Грешка при осведомяване"
# TODO
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1262
msgid "Srmount error"
msgstr "Грешка при srmount"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1270
msgid "Communication error on send"
msgstr "Комуникационна грешка при изпращане"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1278
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS-грешка"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1286
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Името не е уникално в мрежата"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1294
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Файловият дескриптор е в лошо състояние"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1302
msgid "Remote address changed"
msgstr "Отдалеченият адрес е сменен"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1310
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Не е достъпна необходимата споделена библиотека"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1318
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Достъпва се повредена споделена библиотека"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1326
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr "Повреден .lib-раздел в a.out"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1334
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Опитва се свързване в твърде много споделени библиотеки"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1342
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Не може да се изпълнява директно споделена библиотека"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1350
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Канална грешка при потоци"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1358
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Структурата се нуждае от почистване"
# TODO
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1366
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Не е XENIX-именуван типов файл"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1374
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Няма налични XENIX-семафори"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1382
msgid "Is a named type file"
msgstr "Именуван типов файл е"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1390
msgid "Remote I/O error"
msgstr "Отдалечена входно-изходна грешка"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1398
msgid "No medium found"
msgstr "Не е открит носител"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1406
msgid "Wrong medium type"
msgstr "Неправилен тип на носител"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1414
msgid "Required key not available"
msgstr "Необходимият ключ не е наличен"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1422
msgid "Key has expired"
msgstr "Ключът е с изтекъл срок"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1430
msgid "Key has been revoked"
msgstr "Ключът е бил анулиран"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1438
msgid "Key was rejected by service"
msgstr "Ключът е отказан от услугата"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1446
msgid "Owner died"
msgstr "Собственикът умря"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1454
msgid "State not recoverable"
msgstr "Невъзстановимо състояние"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1461
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1462
msgid "Operation not possible due to RF-kill"
msgstr "Действието не е позволено, заради радиозабрана(RF-kill)"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1469
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1470
msgid "Memory page has hardware error"
msgstr "Грешка в паметта от техниката"
@@ -6904,7 +6938,7 @@ msgstr "%s: Грешка при затваряне %s: %s\n"
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "липсва ред за продължение"
-#: timezone/zic.c:887 timezone/zic.c:2411 timezone/zic.c:2425
+#: timezone/zic.c:887 timezone/zic.c:2413 timezone/zic.c:2427
msgid "time overflow"
msgstr "препълване на стойността за време"
@@ -7050,93 +7084,93 @@ msgstr "%s: Не може да се създаде %s: %s\n"
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Грешка при записване %s\n"
-#: timezone/zic.c:1964
+#: timezone/zic.c:1966
msgid "no POSIX environment variable for zone"
msgstr "в обкръжението, липсва POSIX променлива за зона"
-#: timezone/zic.c:2131
+#: timezone/zic.c:2133
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr "не може да се определи съкращението за часова зона, което да се ползва, веднага след крайното време"
-#: timezone/zic.c:2175
+#: timezone/zic.c:2177
msgid "too many transitions?!"
msgstr "твърде много прехвърляния?!"
-#: timezone/zic.c:2190
+#: timezone/zic.c:2192
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "вътрешна грешка - addtype е извикан с неправилен isdst"
-#: timezone/zic.c:2194
+#: timezone/zic.c:2196
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "вътрешна грешка - addtype е извикан с неправилен ttisstd"
-#: timezone/zic.c:2198
+#: timezone/zic.c:2200
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "вътрешна грешка - addtype е извикан с неправилен ttisgmt"
-#: timezone/zic.c:2217
+#: timezone/zic.c:2219
msgid "too many local time types"
msgstr "твърде много типове за местно време"
-#: timezone/zic.c:2221
+#: timezone/zic.c:2223
msgid "UTC offset out of range"
msgstr "Отместването спрямо \"Универсалното време\" е извън обхвата"
-#: timezone/zic.c:2245
+#: timezone/zic.c:2247
msgid "too many leap seconds"
msgstr "твърде много високосни секунди"
-#: timezone/zic.c:2251
+#: timezone/zic.c:2253
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "повтарящ се момент за високосна секунда"
-#: timezone/zic.c:2301
+#: timezone/zic.c:2303
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Безумен резултат от изпълнението на команда"
-#: timezone/zic.c:2302
+#: timezone/zic.c:2304
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: командата бе '%s' и резултатът бе %d\n"
-#: timezone/zic.c:2393
+#: timezone/zic.c:2395
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Неочакван брой кавички"
-#: timezone/zic.c:2470
+#: timezone/zic.c:2472
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "използване на 29.2 за невисокосна година"
-#: timezone/zic.c:2505
+#: timezone/zic.c:2507
msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
msgstr "правилото прехвърля началото/края на месеца--няма да работи с версия на zic от преди 2004"
-#: timezone/zic.c:2536
+#: timezone/zic.c:2538
msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
msgstr "съкращението за часова зона не започва с буква"
-#: timezone/zic.c:2538
+#: timezone/zic.c:2540
msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
msgstr "съкращението за часова зона е по-малко от три букви"
-#: timezone/zic.c:2540
+#: timezone/zic.c:2542
msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
msgstr "съкращението за часова зона е с твърде много букви"
-#: timezone/zic.c:2550
+#: timezone/zic.c:2552
msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
msgstr "съкращението за часова зона се различава от POSIX стандарта"
-#: timezone/zic.c:2562
+#: timezone/zic.c:2564
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "твърде много или твърде дълго съкращение за часова зона"
-#: timezone/zic.c:2602
+#: timezone/zic.c:2604
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Не може да се създаде директория %s: %s\n"
-#: timezone/zic.c:2623
+#: timezone/zic.c:2625
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: при преобразуването %d не запази знак\n"