aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorH. Peter Anvin <hpa@zytor.com>2012-08-07 22:05:28 -0700
committerH. Peter Anvin <hpa@zytor.com>2012-08-07 22:05:28 -0700
commit86129abfd8355ec9286a5a731a69b14944e0ddcd (patch)
tree7ef13ad49416751ab8d8a321fc785d12cc1ca4e6
parentadac0cd13500f3dfa8ec0c994fafbbb1ac3de790 (diff)
downloadabc80-86129abfd8355ec9286a5a731a69b14944e0ddcd.tar.gz
abc80-86129abfd8355ec9286a5a731a69b14944e0ddcd.tar.xz
abc80-86129abfd8355ec9286a5a731a69b14944e0ddcd.zip
ufdpatch.ny: convert to UTF-8
-rw-r--r--data/ufdpatch.ny128
1 files changed, 64 insertions, 64 deletions
diff --git a/data/ufdpatch.ny b/data/ufdpatch.ny
index 30c86fc..f8ecf90 100644
--- a/data/ufdpatch.ny
+++ b/data/ufdpatch.ny
@@ -1,39 +1,39 @@
-1 REM Insänd av Bert Holgersson <560> 1988-02-03 20.26.03 (DUMP)
-;
-; Detta är mina personliga patchfiler, som jag på begäran,
-; härmed "offentliggör". Skulle någon ha vilja använda denna
-; och det uppstår frågetecken, så kontakata mig via MSG,
-; så skall jag försöka räta ut dem. Filen består av två sammanslagna
-; filer. "Delningspunkten" är betecknad med srängen "*_*_"
-; Filerna är urspringligen för ASMZ, men den var så dj-a, buggig,
-; så jag började använda ASS istället, därav "kommenteringen" av
+1 REM Insänd av Bert Holgersson <560> 1988-02-03 20.26.03 (DUMP)
+;
+; Detta är mina personliga patchfiler, som jag på begäran,
+; härmed "offentliggör". Skulle någon ha vilja använda denna
+; och det uppstår frågetecken, så kontakata mig via MSG,
+; så skall jag försöka räta ut dem. Filen består av två sammanslagna
+; filer. "Delningspunkten" är betecknad med srängen "*_*_"
+; Filerna är urspringligen för ASMZ, men den var så dj-a, buggig,
+; så jag började använda ASS istället, därav "kommenteringen" av
; ASMZ direktiven.
;
;=============================================================================
;
; ZPROG Ufdpatch
;
-; PATCHNINGAR I UFDDOS FÖR ABC80
-; Sist ändrad 87-02-12
+; PATCHNINGAR I UFDDOS FÖR ABC80
+; Sist ändrad 87-02-12
; Bert Holgersson
;
;------------------------------------------------------------------------------
;
-; * * Sammanfattning av gjortda ändringar * *
+; * * Sammanfattning av gjortda ändringar * *
;
; 1 * Bug i CLOSE rutin fixad.
; 2 * Default device flyttat till normal plats i systemvariablerna.
-; 3 * Enhetslista i RAM och brytmöjlighet i sektor read/write, flyttade.
-; 4 * Random access rutiner rättade.
-; 5 * Tabell som användes av DOSGEN640 inlagt
+; 3 * Enhetslista i RAM och brytmöjlighet i sektor read/write, flyttade.
+; 4 * Random access rutiner rättade.
+; 5 * Tabell som användes av DOSGEN640 inlagt
; 6 * Ctrl-C flag clearas vid initiering av DOS
-; 7 * POKE arean lämnas opåverkad av DOS.(Overrides fix no. 3)
+; 7 * POKE arean lämnas opåverkad av DOS.(Overrides fix no. 3)
;
;------------------------------------------------------------------------------
-; Denna fil använder teknik med conditional assembly
+; Denna fil använder teknik med conditional assembly
; Se ASMZ Manual.
;
-; De variabler som gäller är som följer:
+; De variabler som gäller är som följer:
;
;NOPOKE EQU 1 ; Om man vill ha POKE arean helt fri
;POKE EQU 0 ; Om man vill ha enhetstabell i POKE arean
@@ -42,7 +42,7 @@
;------------------------------------------------------------------------------
;
; DR_: offset i doset:s enhetstabell
-; Sätt DROFF att motsvara den typ av
+; Sätt DROFF att motsvara den typ av
; diskdrives som du har i ditt system
;
HDOFF EQU 4 ; Winchester
@@ -53,46 +53,46 @@ DROFF EQU MFOFF ; DR_: = MF_:
;
;------------------------------------------------------------------------------
; - Fix no: 2 -
-DEFDEV EQU 64821 ; Ny adress för default device
+DEFDEV EQU 64821 ; Ny adress för default device
;
;
;COND POKE
; - Fix no: 3 -
-; Detta är gjort för att man skall ha
-; kvar de första 64 bytes av POKE-arean
-; på adress 65408.
+; Detta är gjort för att man skall ha
+; kvar de första 64 bytes av POKE-arean
+; på adress 65408.
;
;DEVDES EQU 65472 ; Adress till enhetstabell i RAM
-;RDWRET EQU 65504 ; Adress till brytmöjlighet sect. read/write.
+;RDWRET EQU 65504 ; Adress till brytmöjlighet sect. read/write.
;ENDC
;
;COND NOPOKE
; - Fix no: 7 -
-; Denna fix låter både enhetstabell och brytmöjligheten ligga kvar i DOS arean.
-; Detta medför att om DOS ligger i ROM så kan man inte längre ändra DR_: offset
-; eller använda brytmöjligheten. Under normala omständigheter spelar dock detta
+; Denna fix låter både enhetstabell och brytmöjligheten ligga kvar i DOS arean.
+; Detta medför att om DOS ligger i ROM så kan man inte längre ändra DR_: offset
+; eller använda brytmöjligheten. Under normala omständigheter spelar dock detta
; ingen roll utan allt fungerar som det brukar.
;
-; Om man kör med DOS i RAM är dock allt precis som tidigare, frånsett att POKE
-; arean får vara ifred.( Så att ouppfostrade program kan breda ut sig som de
+; Om man kör med DOS i RAM är dock allt precis som tidigare, frånsett att POKE
+; arean får vara ifred.( Så att ouppfostrade program kan breda ut sig som de
; vill )
;
-; Tekniken är helt enkelt den att man använder den tabell som finns "bränd" i
-; i DOS:et och som läggs ut i RAM vid initiering.
+; Tekniken är helt enkelt den att man använder den tabell som finns "bränd" i
+; i DOS:et och som läggs ut i RAM vid initiering.
;
-DEVDES EQU 26506 ; Låter tabellen ligga kvar i DOS:et
-RDWRET EQU 26538 ; Brytmöjligheten ligger kvar i DOS arean.
+DEVDES EQU 26506 ; LÃ¥ter tabellen ligga kvar i DOS:et
+RDWRET EQU 26538 ; Brytmöjligheten ligger kvar i DOS arean.
;ENDC
;
; - Fix no: 4 -
;BUGGAR I RANDOM ACCESS RUTINER FIXADE
;Parameter i RA-read/write ignorerades
;Fel vid random access av filer med mer
-;än ett segment.
+;än ett segment.
;
TEMPWD EQU 64794
;
-;Doset skrev över pekaren till BASICens
+;Doset skrev över pekaren till BASICens
;filbeskrivning.
;
ORG 24683
@@ -174,20 +174,20 @@ BPOS: LD B,(IX+12)
;COND CTRLC
; - Fix no: 6 -
;------------------------------------------------------------------------------
-; Patch för att nolla Ctrl-C flag.
-; I vissa maskiner hamnar det skräp i minnet
-; vid spänningstillslag. Var flaggan >< 0 när
-; autostartprogrammet drogs igång så stannade
+; Patch för att nolla Ctrl-C flag.
+; I vissa maskiner hamnar det skräp i minnet
+; vid spänningstillslag. Var flaggan >< 0 när
+; autostartprogrammet drogs igång så stannade
; maskinen som om man tryckt Ctrl-C.
;
ORG 26705
;
- CALL CLRCTRLC ; Lägg in "omväg"
+ CALL CLRCTRLC ; Lägg in "omväg"
;ENDC
;
;------------------------------------------------------------------------------
;
-; Adress till fält med NOP:s i doset ( Tomt? )
+; Adress till fält med NOP:s i doset ( Tomt? )
;
ORG 28571
;
@@ -196,47 +196,47 @@ BPOS: LD B,(IX+12)
CTRLC? EQU 830 ; Rutin i tolken
CLRCTRLC CALL CTRLC? ; Clear Ctrl-C flag
- JP (HL) ; Fortsätt som ord. rutin ville
+ JP (HL) ; Fortsätt som ord. rutin ville
;ENDC
;
;COND NOPOKE
; - Fix no: 7 -
;
-; UFD-entryt flyttas till ledigt område i doset, för att POKE
-; arean skall få vara helt oanvänd. Detta medför att vid de
-; tillfälen man inte har 64k RAM å kan man inte använda UFD:er
-; Det medför också att program som inte använder pekaren i DOS:et,
-; utan använder adreserna 65526 o.s.v direkt, kommer att gå galet.
-; De flesta använder emellertid pekaren, så det blir antagligen
+; UFD-entryt flyttas till ledigt område i doset, för att POKE
+; arean skall få vara helt oanvänd. Detta medför att vid de
+; tillfälen man inte har 64k RAM å kan man inte använda UFD:er
+; Det medför också att program som inte använder pekaren i DOS:et,
+; utan använder adreserna 65526 o.s.v direkt, kommer att gå galet.
+; De flesta använder emellertid pekaren, så det blir antagligen
; inga problem.
;
-UFDRES? DEFB 0 ; Flagga för "Ej UFD reset"
+UFDRES? DEFB 0 ; Flagga för "Ej UFD reset"
UFDOFFS DEFW 0 ; Sektor offset
-UFDDRIVE DEFB 0 ; Selectkod för UFD-driven
+UFDDRIVE DEFB 0 ; Selectkod för UFD-driven
;ENDC
;COND POKE
-;UFDRES? EQU 65526 ; Flagga för "Ej UFD reset"
+;UFDRES? EQU 65526 ; Flagga för "Ej UFD reset"
;UFDOFFS EQU 65527 ; Sektor offset
-;UFDDRIVE EQU 65529 ; Selectkod för UFD-driven
+;UFDDRIVE EQU 65529 ; Selectkod för UFD-driven
;ENDC
; - Fix no: 5 -
-; Patch för att 640kB DOSGEN skall vara körbart
+; Patch för att 640kB DOSGEN skall vara körbart
; Inlagt av Bert Holgersson 86-08-08
;
ORG 28591
;
- DEFB 44 ; Selectkod för MF_: ( 832 )
- DEFB 4 ; Clustersize för ovan !?
- DEFB 45 ; Selectkod för MO_: ( 830 )
+ DEFB 44 ; Selectkod för MF_: ( 832 )
+ DEFB 4 ; Clustersize för ovan !?
+ DEFB 45 ; Selectkod för MO_: ( 830 )
DEFB 4 ; ???
- DEFB 36 ; Selectkod för HD_: ( Winchester )
- DEFB 32 ; Clustersize för ovan !?
+ DEFB 36 ; Selectkod för HD_: ( Winchester )
+ DEFB 32 ; Clustersize för ovan !?
DEFB 37 ; ???
DEFB 1 ; ???
DEFB 0 ; Terminering !?
;
-; Sätt de adresser som gäller för UFD-variablerna
-; Adresserna är definierade tidigare
+; Sätt de adresser som gäller för UFD-variablerna
+; Adresserna är definierade tidigare
;
ORG 24685
DEFW UFDOFFS
@@ -403,7 +403,7 @@ MESSAGE DEFB 7
DEFM "** Impossible to timestamp file **"
DEFB 13
DEFB 10
-MESSLEN EQU ¤-MESSAGE
+MESSLEN EQU ¤-MESSAGE
ERRFLAG DEFB 0 ; Flag for "Fatal error"
;
STMPERR LD HL,MESSAGE
@@ -461,13 +461,13 @@ SKIP POP AF
END OF FILE
-Éwho
+Éwho
7 KNUT
===> 15 HOLGERSSON
670 SYSTEM
672 SYSTEM
-Éter-st,,
+Éter-st,,
LOG.NO USER MODE CPU-MIN OUT OF LAST COMMAND
7 KNUT USER 1 41 CC <NOTIS WP> CC
@@ -475,7 +475,7 @@ END OF FILE
670 SYSTEM COMMAND 0 436
672 SYSTEM COMMAND 0 436
-Élog
+Élog
22.33.05 2 FEBRUARY 1988
--EXIT--